Astrologie

Neptun ve znameních

Projevy Neptunu v jednotlivých astrologických znameních

Neptun je další vnější planetou. Podobně jako Saturn a Uran je i tato planeta tzv. transpersonální, neboli nadosobní. Jeho energie v jednotlivých znameních ovlivňuje vždy celou generaci, protože jedním astrologickým znamením prochází téměř čtrnáct let. Postavení Neptunu v horoskopu ukazuje na oblast, kde by se bytost měla naučit objevovat skryté souvislosti, kde má citlivá a vnímavá místa, kde může uplatnit své divinační schopnosti, kde by se rozhodně neměla přizpůsobovat obecně platným normám, zákonům a předpisům, naznačuje, ve které oblasti může člověk proniknout do sféry mimo zmíněné normy a také - kde kde by měl aplikovat rozšířené vědomí a kam ho toto rozšířené vědomí povede.
Neptun se významně podílí na principu tzv. primárního traumatu (bude vysvětleno později), protože v horoskopu vždy ukazuje na životní oblast, ve které bytost může pochopit a překonat obecně platné normy a pravidla, uznávané společností, ve které žije. V této oblasti pak zároveň může přijmout a pochopit zákony a normy vyšší - univerzální, které ale nejsou nikde napsány a jejichž platnost či porušení je vnímáno především prostřednictvím citů a pocitů. Tento princip ale funguje pouze tehdy, dojde li předtím v dané oblasti k rozšíření vědomí. Pokud se výše zmíněný princip úspěšně rozeběhne, člověk náhle vnímá své původní primární trauma jako nejvyšší dar a milost, které se mu narozením dostalo. Energie jednotlivých znamení vždy ukazuje na způsob, jakým bude člověk výše zmíněný princip hledat a objevovat.


Planeta Neptun snáší všechno, s výjimkou systému. Je li postaven silně, neharmonicky a v chaotickém znamení, takový člověk je zcela bez jakéhokoli systému, jeho písmo je naprosto bez tvaru a neudrží řádku, nemá smysl pro pořádek a všude chodí buď brzy, nebo pozdě, ale téměř nikdy ve správném termínu. Podobně se projevuje i harmonický Neptun v angulárním postavení ? na hrotu 1., 4., 7. a 10tého domu. Člověk s výborně postaveným Neptunem je vždy nadčasový. Typickým příkladem byl pověstný Samuel Hahnemann - objevitel a propagátor výborného přírodního léčebného systému - homeopatie.

Neptun v Beranu - člověk s tímto Neptunem bojuje za nějaký ideál a v případě špatné aspektace to může být i boj zaslepený, bez dodržování morálních hodnot a zásad. Víra, inspirace a touha, tyto vlastnosti jsou velmi silné a bývají i aktivně prosazovány. Osvícení a osvobození lze dosáhnout například přes bojová umění s vysokou tradicí ? tedy zvládnutím a zušlechtěním svých duševních i fyzických vlastností a schopností obecně.

Neptun v Býku - dává člověku smyslnou povahu, zalíbení v hmotných statcích a také věštecké schopnosti. Taková bytost má ráda klasické umění - například hudbu, nebo divadlo. Přes umění v tomto případě může vést cesta k osvobození a osvícení, ale dalším vhodným prostředkem je například tántrický sex.

Neptun v Blížencích - taková bytost bývá často inspirována z "vyšších sfér". Má smysl a nadání pro poezii a výborně se zde spojují schopnosti studia mysticismu, protože Blíženci podporují systematické učení se mystickým záležitostem, které Neptun představuje. Poznáváním mystických záležitostí může dojít k osvícení a osvobození.

Neptun v Raku - přináší jedno riziko a tím je sklon k alkoholismu, zejména v případě špatných aspektů. Človek je přemýšlivý a velmi vnímavý, uznává tradiční rodinné hodnoty a přes harmonické rodinné prostředí a citlivou výchovu svých potomků může vést cesta k osvícení a osvobození.

Neptun ve Lvu - zde velmi záleží na aspektech. V případě harmonických dokáže člověk výborně používat srdce a city a dokáže si uvědomovat a zpracovávat své vnitřní božství a jedinečnost. Zajímá se o hermetické nauky. V případě neharmonických aspektů pak dochází k iluzím na úrovni čtvrté čakry, až k nadměrnému mínění o své vlastní osobě a pocitu nadřazenosti ostatním (velmi nebezpečné). Studium ufologie a nesprávné vysvětlování původu a vlivu cizích civilizací na pozemské záležitosti. Přes poznávání hermetiky a objevování vlastní vnitřní božské jiskry může vést cesta k osvobození a osvícení.

Neptun v Panně - poskytuje určité schopnosti předpovídat budoucí události. Záleží také hodně na jeho aspektaci. Protože Panna je praktické zemské znamení, člověk s tímto Neptunem většinou dokáže v praxi realizovat své intuitivní nápady, fantazii a také sny. Je zde tedy určité propojení inspirace a tvořivosti. Tento aspekt je velmi přínosný například pro sochaře. Tvořivost na základě intuice je v případě tohoto Neptunu možnou cestou k osvobození a osvícení.

Neptun ve Váhách - dává značný umělecký potenciál a také nové nápady a ideály. Takový člověk má nadání pro poezii a tvoří intuitivně. Protože Neptun je planetou, která signuje nejasnosti, přináší tyto negativní vlastnosti a vyzařování do vztahů. Projevuje se to tak, že zejména partnerské vztahy mohou být plné nejasností a nerozhodnosti, i když opět hodně záleží na aspektech. Cesta k osvobozenní a osvícení zde povede zejména přes intuitivní literární tvorbu a také přes pochopení možných potíží ve vztazích.

Neptun ve Štíru - přináší člověku okultní schopnosti a touhu poznávat tajné duchovní nauky. Je to dobrá poloha Neptunu pro tántrická cvičení, protože přináší možnosti aktivace skrytých sil, pomocí kterých lze transformovat tělo i vědomí do vyšších dimenzí. Člověk má k dispozici veliký tvůrčí potenciál, ale ten působí vždy skrytě a nevědomě. Aktivace tohoto potenciálu může být obtížnější, záleží hodně na aspektech Neptunu s ostatními planetami a také na jeho angularitě (v konjunkci s hroty 1. 4. 7. a 10. domu). Poznávání svých okultních schopností a jejich správné využití může vést k osvobození a osvícení, stejně jako tántrický sex.

Neptun ve Střelci - člověk dává své tvůrčí schopnosti do služeb ideálů, ať už vlastních, nebo i cizích. Má tendence sloužit nějaké víře, nebo náboženskému směru, ale neplatí to absolutně - je třeba posuzovat aspekty Neptuna s ostatními planetami. V každém případě jsou jeho myšlenky a názory ovlivněny filozofickými náhledy a je spokojený, pokud může napomáhat vývoji nějakého náboženského, či filozofického ideálu. Přes službu víře může vést cesta k osvobození a osvícení. Zejména v dnešní době je to však nejednoduchá záležitost...

Neptun v Kozorohu - dává člověku schopnost koncentrace a cílevědomost. Může však rozmělňovat jinak typickou kozoroží racionalitu. Tento Neptun poněkud tříští přirozené touhy po dokonalosti. Dává však člověku chuť dosahovat duchovních cílů. V případě neharmonických aspektů je ale možné, že bude docházet k zneužívání druhých za účelem vlastního duchovního obohacení. Tento princip je sice částečně nevědomý, ale vždy působí ve svém výsledku velmi negativně, pokud ho dotyčný používá. Cesta k osvobození a osvícení zde může vést přes koncentraci na duchovní cvičení a zvládnutí své vlastní touhy po dokonalosti, která může být největší brzdou.

Neptun ve Vodnáři - poskytuje poměrně komplikované možnosti, které má takový člověk k dispozici. V případě neharmonických aspektů se může jednat o propagátora revolučních směrů na bázi nereálných cílů - např. utopického socialismu atd. I v pozitivním aspektu se jedná o osobnost, která usiluje o vnášení nových, neotřelých směrů do zavedených náboženství a stejně přistupuje také k eventuálním novým duchovním proudům. Podobně jako v případě Neptunu ve Střelci i člověk s Neptunem ve Vodnáři slouží náboženským ideálům a může se stát jejich popularizátorem. Cesta k osvobození a osvícení v tomto případě spočívá ve zvládnutí protichůdných energií Urana a Saturna ve vztahu k víře a náboženství, tedy v pochopení principů víry a ve zvládnutí vlastní touhy po boření stávajících pravidel a řádu v náboženských otázkách.

Neptun v Rybách - zde je tato planeta ve svém znamení, (je jeho regentem). Člověk je idealistický, často silně nábožensky založený a mívá také dar přirozené víry. Bývá soucitný a charitativní. Jeho zvláštní schopností je mystická síla modlitby, která ale funguje výborně pouze v případě, že není používána záměrně, tedy za účelem dosažení konkrétního cíle. Tento princip je třeba poněkud rozebrat: pokud nám onemocní blízký člověk a my se s upřímným úmyslem pomodlíme za jeho uzdravení, je všechno v pořádku a účinnost této modlitby byla kdysi dokonce vědecky testována v USA v katolické kongregaci s pozitivním výsledkem. Jestliže však zaujmeme přístup typu "hm, babička jde dneska na operaci, tak já se tedy pomodlím a bude všechno v pořádku", pak téměř jistě svému příbuznému nijak nepomůžeme. Nejúčinnější modlitba je taková, která je upřímná, spontánní a bez očekávání jakéhokoli výsledku. A právě takto postavený Neptun jí navíc dává obrovskou sílu. Cesta k osvobození a osvícení zde povede zejména přes zvládnutí modlitby jakožto prostředku, od kterého nikdy nic neočekáváme a ke kterému přitom přistupujeme spontánně a s důvěrou.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Saturn v dekanech astrologických znamení (29.10.2017 07:04)
Jupiter v dekanech astrologických znamení (18.9.2017 18:10)
Mars v dekanech astrologických znamení (2.9.2017 07:41)
Venuše v dekanech astrologických znamení (13.7.2017 18:19)
Merkur v dekanech astrologických znamení (4.6.2017 17:29)
Měsíc v dekanech astrologických znamení (25.6.2016 12:22)
Pluto ve znameních (21.7.2006 17:03)
Uran ve znameních (15.6.2006 14:32)
Saturn ve znameních (12.6.2006 11:29)
Jupiter ve znameních (2.6.2006 21:46)
Mars ve znameních (30.5.2006 15:10)
Venuše ve znameních (5.5.2006 16:32)
Merkur ve znameních (1.5.2006 10:52)
Měsíc ve znameních (24.4.2006 18:02)
Slunce ve znameních (11.4.2006 14:26)
Planety ve znameních (14.2.2006 08:47)