Astrologie

Pluto v astrologických domech

Projevy vibračního pole Pluta v jednotlivých astrologických domech

Planeta Pluto svojí polohou v horoskopu ukazuje na oblast, kde člověk musí zpracovat a pochopit velmi nenápadné a o to mocnější a hlubší energie, kde je vystaven účinnému a přitom špatně rozpoznatelnému nátlaku, kde se setkává s temnějšími stránkami své osobnosti, kde skrytě touží po moci, naznačuje na možnost účinné regenerace, ukazuje na kořen fixací (velmi důležité), na to, ve které životní oblasti se člověk nejvíce ocitá pod tlakem svého okolí a na oblast, ve které by člověk měl uskutečnit své vlastní představy. (Rovněž velmi důležité). V oblasti, ovlivněné Plutem, se bytost vždy snaží být dokonalá a vše dělat na 200 procent.
Planeta Pluto, podobně jako ostatní tzv. transpersonální planety (Neptun, Uran a Saturn) v příslušné životní oblasti, vyjádřené astrologickým domem, vytváří blokády, psychicky nátlakové situace, manipulace, náhlé a velmi hluboké změny atd. Zejména plutonické blokády jsou velmi nepříjemné, protože energie vibračního pole Pluta se zpracovává většinou nejdéle a nejobtížněji a hlavně - člověku se v dané životní oblasti "jaksi záhadně" nedaří, je vystaven nátlaku, sám vyvíjí nátlak na druhé a přitom vlastně ani netuší, proč tomu tak je. Tímto principem nás ale Pluto nutí pochopit a zpracovat jeho energie a tak se můžeme ve svém vývoji posunout kupředu. Tato planeta dává v životní oblasti, vyjádřené astrologickým domem, možnost geniality a její případný projev vždy záleží na aspektech a také na astrologické hodnotě postavení Pluta. (Nejsilnější bude vždy ve Štíru.) Velmi důležitý princip je ten, že v oblasti, kde stojí Pluto, musí vždy nejprve něco starého zcela odumřít, aby mohlo vzniknout nové! Jeho poloha ukazuje na oblast, kde se člověk ocitá v největším očekávání, kde bývá ve značně utlačeném postavení a také - kde nejvíce utlačuje druhé. (Například Pluto v devátém domě očekává objevení vyšších magických schopností a tím tyto schopnosti blokuje. Tento člověk však s oblibou vyvíjí nátlak na druhé, aby je donutil k nějaké akci, jejíž prostřednictvím by mohl například vyšší schopnosti získat, atd.) Jeden z nejdůležitějších principů působení Pluta je ten, že člověk jeho prostřednictvím vnímá negativní i pozitivní situace jako zcela rovnocenné, nehodnotí je a tak se může bytost rychle posunout kupředu ve svém duchovním vývoji. Komplexní působení vibračního energetického pole Pluta ještě není zcela přesně prozkoumáno a ověřeno tisíciletími vývoje lidského druhu, protože tato planeta, která je nejmenší ve Sluneční soustavě (nedávno jí dokonce vědci vyškrtli ze seznamu planet), byla objevena poměrně nedávno. Pokud použijeme analogii s vývojem pozemské civilizace od její kolébky po současnost, zjistíme, že lidé začínají poznávat nejhlubší skryté souvislosti teprve v době, ve které lidská populace stojí prakticky na pokraji zkázy, kdy sice má v rukou obrovskou moc, ale naprosto tápe v jejím dalším smysluplném využití a zcela identicky se projevuje i energie vibračního pole Pluta: může nás velmi výrazně posunout kupředu, zregenerovat, umožnit pochopit a uvědomit si souvislosti a své schopnosti, případně i genialitu, nebo nás může zcela zničit při jejím nepochopení, či zneužití. Velmi markantně se například takto projevuje Pluto ve dvanáctém domě: je li jakkoli poškozeno a dotyčný tak nevyužívá jeho energii správně, může dojít k těžkým psychickým chorobám, (např. schizofrenii), které se prakticky nedají běžnými prostředky vyléčit a osobnost člověka se zcela rozpadne. Stejně tak negativní aspekty Pluta v šestém domě s Uranem, nebo Uranem v šestém domě ve Štíru mohou způsobit velmi rychlé, neléčitelné a destruktivní onemocnění fyzického těla: AIDS, leukémie, zhoubné nádory atd. Přestože jsem uvedl zejména extrémní příklady, např. zneužití a zneužívání jaderné energie také rozhodně nebylo a není o nic méně extrémnějším projevem... Snad poslední důležitá zmínka v tomto stručnému úvodu k Plutu v domech: přímý vliv této planety cítí pouze lidé, kteří ji mají postavenou angulárně, tedy v konjunkci s hrotem prvního, čtvrtého, sedmého a desátého domu, ve Štíru, nebo v domě osmém. Působení Pluta je vždy nevědomé, ale pokud zapůsobí ve vědomé oblasti, pak se obvykle jedná o situace velmi dramatické a s dalekosáhkými, hlubokými dopady. Silně a angulárně postavené Pluto klade na člověka nesmírnou zodpovědnost, protože lidé tomuto člověku většinou zcela důvěřují a jsou schopni přejímat jeho názory i chyby. Za tyto chyby a omyly však karmicky ručí člověk s tímto Plutem. Nést karmickou zodpovědnost za jednání druhých je přitom jeden z nejtěžších úkolů bytosti.

Pluto v domech se v základu projevuje takto: v elektrických znameních manipuluje s druhými dotyčný člověk a v magnetických znameních je naopak s člověkem manipulováno.

Pluto v prvním domě - je blokováno přímé sebeprosazení a principy prvního domu obecně. Člověk se prosazuje pomocí donucování, psychického nátlaku a psychické moci (viz důležitá poznámka o elektrických a magnetických znameních výše) a v závislosti na charakteru aspektů používá okultní, magické síly a velmi účinné manipulace vůči svému okolí, způsob manipulací je pak dán energetickou kvalitou znamení, ve kterém Pluto stojí. Tato konstelace je obecně příznivá pro černou magii a astrální techniky a její největší nebezpečí spočívá v tom, že většina lidí si tyto schopnosti vůbec neuvědomuje, používá je tak nevědomě a o to horší mohou být případné následky. Kořen fixací spočívá v sebeprosazování a v rozvíjení vlastního, fyzického těla. Tito lidé jsou často příliš fixováni na svůj vlastní rozvoj a sebeprosazování. Duchovně méně vyvinutí jedinci mohou mít tendence se těmito schopnostmi vyvyšovat nad ostatní v okamžiku, kdy pochopí, že oproti ostatním jsou poněkud výjimeční. Tito lidé se snaží prosadit často za každou cenu a všechno, co dělají pro svůj fyzický vývoj, dělají opravdu s velikým nasazením a často na úkor ostatních životních oblastí. Pluto v prvním domě, nebo v konjunkci s Ascendentem dává velmi účinné pozorovací schopnosti. V případě dobrých aspektů se může jednat o vynikající kriminalisty, nebo geniální diplomaty, ale jsou li aspekty špatné, často jde například o špionáž, někdy pro více tajných služeb současně a prakticky vždy s výsledným prozrazením a skandalizací. Typickým představitelem takového Pluta byl známý komunistický agent "rejdyjo Svobodná Evropa" Minařík. Tito lidé vždy dokáží velmi přesně odhadnout nejslabší stránku druhého a pak jí zneužít ve svůj prospěch. Ze zdravotního hlediska může toto Pluto na fyzické rovině způsobovat křeče a často hrozí až prekancerózní stav. Bujení, způsobené těmito aspekty, je pak vždy maligní. Při sebeprosazování pomocí magických schopností mohou sahat tito lidé i po psychotropních látkách, ale na rozdíl od působení Neptuna mají tyto pokusy většinou plně pod kontrolou a přesně vědí, čeho chtějí dosáhnout, tyto snahy však logicky nebývají nikterak bezpečné. Harmonické Pluto v prvním domě mívají i úspěšní přírodovědci. Typickou vlastností takového člověka je schopnost dotáhnout vše do konce a snaha rozkrýt každý problém až na jeho podstatu. Jsou to vynikající dispozice pro matematiku a jadernou fyziku. Tělesná konstituce bytosti s tímto Plutem bývá spíše rachitická, šlachovitá, ale s výbornými schopnostmi regenerace a znovuobnovení energie i zdravotního stavu. Opačný princip může působit při zneužívání magických schopností, kdy dotyčný buď velmi rychle onemocní, nebo začně nápadně přibývat na váze a zdravotní problémy se dostaví až se změnou tělesné hmotnosti. V obou případech se jedná o velmi obtížně léčitelné symptomy. Chceme li plně rozkrýt působení Pluta v prvním domě, nebo v konjunkci s Ascendentem, musíme také vždy použít techniku specifického signifikátoru - posoudíme ten astrologický dům, jehož hrot leží ve znamení Štíra. Hrot domu udává příčinu plutonických projevů a první dům reálné působení. Tuto techniku tedy použijeme vždy, pokud neleží Ascendent přímo ve Štíru. (Tato konstelace značně umocňuje působení Pluta v prvním domě). Doplnění rozboru pak vypadá následovně:

Hrot druhého domu ve Štíru: sebeprosazení, sebehodnocení, sebevědomí, sebekritika, vymezení vlastního prostoru, manipulace s penězi, a způsob hospodaření jsou vždy příčinou působení Pluta v prvním domě. Člověk bude neustále prosazovat sám sebe prostřednictvím záležitostí druhého domu. (Může se prosazovat např. pomocí kapitálu a nemusí si tohoto principu být vůbec vědomý). Tuto konstelaci mívají například burzovní makléři, špatné aspekty se však projevují tak, že dotyčný je nejprve velmi úspěšný, začne více riskovat a pak zkrachuje zničujícím způsobem. Lidé s Plutem v prvním domě a hrotem druhého domu ve Štíru často značným způsobem utlačují druhé, fyzicky i psychicky, protože mají obrovské nároky na vlastní prostor a navíc si tyto své požadavky vůbec vědomě nepřipouštějí.

Hrot třetího domu ve Štíru: sebepoznání a sebeprosazení pomocí studia, mimiky, písma, řeči, komunikace obecně, tance, sourozenců, nižšího studia atd, to vše je vždy příčinou působení Pluta v prvním domě. Je to častá a typická konstelace lidí s mnoha akademickými tituly, ti se obvykle prosazují pomocí svých vědomostí a často se díky nim povyšují nad druhé. Ostatní lidé se v jejich přítomnosti cítí méněcenní, navíc tento člověk jedná s druhými nadřazeně, protože o svých schopnostech a vědomostech nepochybuje a opovrhuje tím, kdo dle jeho názoru tyto vědomosti nemá. Na osud takového člověka má často intenzívní vliv sourozenec, jedná se o vztah osudový, ale spíše v záporném slova smyslu. Způsob řeči je typický, plutonický - tichý, vemlouvavý, s magickou silou, které se těžko odolává. Člověk používá při komunikaci přesné dikce a cílenost. Pokud je ho alespoň trochu slyšet, dokáže druhé přesvědčit a vždy tak činí za účelem vlastního sebeprosazení.

Hrot čtvrtého domu ve Štíru: výchova takového člověka vždy probíhá plutonickým způsobem, tedy prostřednictvím manipulací, ovlivňování, neznatelného nátlaku, vytvářením závislostí atd. Vzniká tak vysloveně závislost na manipulaci se svojí osobou a tito lidé později téměř nejsou schopni existovat bez toho, aby s nimi někdo nemanipuloval a často odmítají samostatnost. V závislosti na tom, jak je člověk schopen se prosadit, může docházet k projevům nepříjemných dědičných chorob močového měchýře, pohlavních orgánů, rekta, konce tlustého střeva, obou svěračů, žlučníku, žlučovodů a také nosní siznice. Vždy se jedná o nemoci, které jsou prostředky klasické medicíny prakticky neléčitelné. Je li Pluto v prvním domě jakkoli poškozené, případně je li poškozený hrot čtvrtého domu ve Štíru, vždy hrozí značné riziko vzniku prekancerózního stavu na bázi dědičnosti. Nejvíce je ohrožený orgán, nebo část těla, které odpovídá astrologické znamení, v němž Pluto stojí. (viz článek o těle a znameních). (V tomto případě je velmi vhodné preventivně podávat homeopatikum Carscinosinum Burnett ve vyšších potencích, například jednou za dva měsíce těsně před úplňkem) Člověk se prosazuje prostřednictvím způsobu přijetí druhého a vnímáním způsobu, jakým je přijímán ostatnimi (zejména členy rodiny). V prvním případě používá manipulaci on sám a ve druhém je manipulace vyvíjena na něj samotného. Stejně tak i rozvoj vnímání je pod tlakem a tento tlak opět souvisí se sebeprosazováním. Vztah k přírodě a k léčitelství je rovněž vždy pod tlakem. Jako příklad si můžeme uvést situaci, kdy člověk nalézá klid v přírodě a objevuje léčitelství až v okamžiku, kdy je k tomu vysloveně donucen nevyléčitelnou, nebo chronickou nemocí.

Hrot pátého domu ve Štíru: člověk bude vždy prosazovat sám sebe prostřednictvím záležitostí pátého domu, tedy prostřednictvím sexuality, tvořivosti, podnikání a také dětí. Specifikem tohoto aspektu bývá velmi silné a přitom skryté a nenápadné erotické vyzařování, které je díky tomu účinné a okouzlující. Tito lidé dokáží manipulovat s druhými prostřednictvím sexu za účelem vlastního sebeprosazení (velmi důležité a velmi nepříjemné). Rovněž se často prosazují prostřednictvím svých dětí a to tak, že se za ně jakoby schovávají, což bývá většinou smutné, zejména pokud děti nesplňují požadavky svých rodičů a to pro rodiče s touto konstelací nemohou splnit nikdy, z důvodu nadměrného očekávání a požadavku na naprostou dokonalost a preciznost, kterou takový rodič podvědomě vyžaduje. Zmírnit tento princip mohou pouze velmi dobré aspekty Pluta, ale děti jím značně trpí, protože se proti takovému způsobu výchovy mohou bránit pouze obtížně, prakticky vůbec. Tito lidé mají obecně výborné předpoklady pro podnikání, ale opět jej využívají zejména k svému sebeprosazování a často manipulují jak se svými obchodními partnery, tak i se svými zaměstnanci.

Hrot šestého domu ve Štíru: tato kostelace je vždy problematická, zejména pokud je Pluto negativně aspektováno. Tato planeta zde prostřednictvím znamení Štíra signuje vážné, obtížně léčitelné, chronické choroby. Při jakémkoli poškození Pluta je velmi vhodné preventivně podávat Carcinosinum Burnett ve vysoké potenci, (například jednou za dva měsíce těsně před úplňkem). Nemoci na bázi Pluta neumí klasická medicína léčit prakticky vůbec a ty jsou často velmi nevypočitatelné a s dramatickým průběhem. Například je li Pluto v prvním domě ve znamení Kozoroha a špatně postaveno, může se i nepatrná piha rychle rozrůst do rozsáhlého melanomu, atd. Rozvíjení emocí (princip šestého domu) je možný pouze pod tlakem (viz poznámka o elektrických a magnetických znameních v úvodu). Tento tlak se pak projevuje právě prostřednictvím zmíněných nemocí. (Například pouze díky těžké a náhlé chorobě si uvědomíme své emoce, které jsme si do té doby nechtěli připustit.) Šestý dům je domem podřízené služby, ale vibrační pole Pluta podřízenost nepřipouští. Tento člověk se bude snažit o sebeprosazení prostřednictvím podřízené služby, ale zároveň bude tuto činnost nesnášet a výsledný protiklad se bude odehrávat zejména na podvědomé rovině. Opět se ve výsledku může projevit náhlá choroba, v případě harmonických aspektů pak nespokojenost se současným stavem bez nejasné příčiny, protože tento člověk si zmíněný princip vůbec neuvědomuje.

Hrot sedmého domu ve Štíru: člověk vždy navazuje primární kontakt prostřednictvím plutonických energií, je li Pluto ve znamení elektrickém, mohou se u něj projevit tendence k manipulaci s partnerem, ale ve většině případů bude přicházet manipulace a nátlak ze strany partnera. Tento princip může zmírnit pouze silná, dobře postavená další planeta v prvním domě. Navazování kontaktu a s ním spojené manipulace jsou projevem touhy po sebeprosazení. Pluto zde silně ovlivňuje také objevování vlastních, originálních idejí a vlastní sexuální identity. Opět je toto objevování spojeno s nátlakovými situacemi, nejčastěji ze strany partnera, nebo i nepřátel. Přestože je sedmý dům domem otevřených nepřátel, Pluto zde tento princip mění tak, že se často jedná o velmi mocné a přitom skryté nepřátele. (Například o mocného úředníka, který jakoby bezdůvodně zabrání důležitému obchodu, nebo pořízení půjčky, atd., přitom postižený vůbec netuší, kdo mu vlastně uškodil).

Hrot osmého domu ve Štíru: tato konstelace určuje způsob úmrtí, ten je naznačen znamením (příčina), ve kterém je Pluto v prvním domě postaveno. Většinou se jedná o hluboce sexuálně založenou bytost, která svůj osud vždy ovlivňuje prostřednictvím sexuální transformace (např. tántrickými technikami). Tento princip je velmi hluboký a prakticky není možné jej změnit. Člověk se prosazuje tak, že použije všechny prostředky, aby si zajistil partnera pouze pro sebe. Tento hluboce podvědomý a účinný princip je velmi nepříjemný pro druhého, který o něm netuší a přitom proti němu nemá prakticky žádnou možnost obrany. Tito lidé se snaží prosadit pomocí okultních a magických schopností a je li Pluto negativně aspektováno, prakticky vždy tyto schopnosti zneužívají ve svůj prospěch, což jim způsobuje značnou karmickou zátěž. Dokáží také velmi účinně zneužívat svého vhledu do druhých, opět zejména v případě negativních aspektů Pluta. Jejich okultní schopnosti mohou být účinné a nebezpečné (černá magie). Protože osmý dům signuje také finance, které ke člověku přicházejí bez jeho přímého přičinění, může mít majitel tohoto aspektu tendence hledat si partnera, který je dobře finančně zajištěný, aniž by to ovšem vědomě tušil a to mu může způsobovat značné problémy ve vztazích. Při ukotvování vztahu používá důmyslné manipulace, které se projevují tak, že jeho partner není schopen opustit ani nefunkční vztah, stále má tendence se do něj vracet, přestože by rád začal někde jinde a vlastně ani netuší, proč se tak chová.

Hrot devátého domu ve Štíru: tento člověk se vždy prosazuje prostředictvím vyšších, magických, hermetických a mystických schopností. Je li Pluto postaveno bezvadně, jedná se o velmi příznivý aspekt, ale v případě neharmonických aspektů dochází ke zneužívání těchto schopností. Nejedná se o přímé zásahy pomocí černé magie, ale spíše o prosazování se pomocí vyšší filozofie, hermetiky a mystiky, kterou si dotyčný upravuje tak, jak potřebuje a druzí mu přitom důvěřují. O karmických důsledcích těchto manipulací jistě není třeba hovořit. Jedná se často o lidi, jejichž zážitky z dalekých cest mají značný vliv na jejich duchovní a filozofické náhledy na svět, bývají to vzdělaní, duchovně a filozoficky založení jedinci. Devátý dům signuje rozvíjení vlastních, originálních idejí a také rozvíjení vztahů. Toto rozvíjení je možné pouze pod nátlakem, záleží na charakteru znamení, ve kterém stojí Pluto, jestli je nátlak vyvíjen okolím na člověka, nebo člověkem na okolí. Tyto nátlakové situace bývají velmi nepříjemné a probíhají na hluboké podvědomé úrovni, postižená strana může mít pocit naprosté nesvobody ve vztahu bez konkrétní příčiny a obvyklým řešením bývá pak snaha o jeho ukončení. Manipulace s partnerem se prakticky nedají odhalit, jsou velmi šikovné a účinné.

Hrot desátého domu ve Štíru: vibrační pole Štíra je zde ve vibračním poli Kozoroha (desátý dům). Tento člověk bude vždy dosahovat své kariéry, společenského postavení a uznání tvrdě a neúprosně, nebude v těchto záležitostech šetřit ani sebe, ani druhé. Dosaženého postavení pak bude používat pro prezentaci své osoby a to plutonickými prostředky, tedy bez váhání použije manipulace s ostatními ke svému sebeprosazení. Tento princip probíhá na podvědomé úrovni, tedy je účinný, ale skrytý a není si jej vědom ani jeho původce, ani postižení. Obě strany však vnímají vzájemné problémy, které neumí nijak vysvětlit. Lidé s touto konstelací dokáží geniálním způsobem používat zákony a dokáží je přizpůsobit ke svým účelům tak, že to nezaregistruje ani odborník. Je li Pluto neharmonické, tito lidé se dokáží prosazovat i za cenu porušování platných zákonů, norem a pravidel společnosti, v těchto snahách bývají velmi úspěšní a přitom nebývají prakticky nikdy odhaleni. Pokud však k odhalení dojde, bývá velmi skandální a se značnými, až fatálními dopady na původce skandálu. Je to velmi negativní aspekt pro vlivného politika. Jedním z principů desátého domu, které by měl člověk zvládnout, je nehodnocení. Je potřeba naučit se nehodnotit, ať si již myslíme o vnějších i vnitřních událostech cokoli. Zejména je li však Pluto neharmonické, člověk se bude snažit prosadit v kariéře a dosáhnout společenského postavení za každou cenu a potřebný princip nehodnocení bude prakticky zablokován.

Hrot jedenáctého domu ve Štíru: harmonické Pluto poskytuje velmi účinnou a mocnou protekci, přičemž protektor většinou poskytuje tomuto člověku svoji ochranu, aniž by k tomu měl na vědomé úrovni nějaký významný důvod. Neharmonické Pluto ale způsobí, že se člověk bude vždy prosazovat prostřednictvím přátel, kolektivu a zejména protekce za každou cenu, velmi účinně a bez ohledů na ostatní. Silně je ovlivněn i proces emancipace, osvobozování od obecně platných pravidel, zákonů a norem, učení se rušení tabu - toto vše se děje pouze pod nátlakem, hodně záleží na aspektech Pluta. Jsou li neharmonické, nátlakové situace (viz poznámka o elektrických a magnetických znameních v úvodu) mohou být velmi nepříjemné. (Např. člověk může porušovat určitá tabu způsobem, který mu zajistí opovržení společnosti). Harmonické aspekty Pluta poskytují v této konstelaci dostatek volného času a dotyčný s ním umí dobře zacházet. Negativní aspekty pak vytvářejí nátlakové situace, jejichž prostřednictvím si člověk zajišťuje svůj volný čas (manipulace s okolím, nebo z okolí), nebo kterými je naopak o čas obírán a přitom není schopen proti tomuto principu nijak bojovat.

Hrot dvanáctého domu ve Štíru: základem psychofyzické konstituce je zisk vyšších, kosmických schopností. O zisk těchto schopností se vždy usiluje plutonickými prostředky, tedy manipulacemi a nátlakovými situacemi. Ty mohou být v této konstelaci velmi nepříjemné, protože Pluto touží po velmi rychlém poznání a získání schopností a tímto očekáváním okamžitého výsledku zcela blokuje princip dvanáctého domu, dle kterého je možné dosáhnout jakéhokoli pokroku pouze naprostým uvolněním se a neočekáváním. Tento proces mohou zmírnit harmonické aspekty Pluta. Je li Pluto postaveno harmonicky a ve dvanáctém domě není žádná poškozená planeta, je tato konstelace ve výsledku příznivá, protože otevírá poznání a zpřístupňuje jej, dává také značné dispozice pro osvobození duše. Negativní aspekty Pluta přinášejí velmi mocné a zcela skryté nepřátele, kteří dokáží velmi účinně škodit ve všech životních oblastech a přitom zůstávají nepoznáni. Člověk touží po okamžitém poznání a zisku vyšších schopností, tím ovšem blokuje princip dvanáctého domu a vzniká značné napětí v psychické oblasti, které je ve výsledku vlastně nátlakovou situací, jejímž prostřednictvím je člověk nucen přestat očekávat. (Velmi důležité). Psychické problémy na plutonickém základu jsou pro klasickou psychiatrii a psychologii prakticky neléčitelné. Lidé s touto konstelací jsou vždy v pokušení používat magii k dosažení rozšířeného stavu vědomí, ale tyto tužby probíhají na hluboce podvědomé úrovni - tedy nejsou si těchto snah vůbec vědomi a o to je toto riziko vyšší, protože magie nesmí být nikdy pro podobné účely zneužívána.

Pluto ve druhém domě - Pluto se zde nachází ve vibračním poli Venuše, v harmonické pozici získává osoba finanční prostředky pomocí plutonických principů, tedy dostává se do utlačené pozice prostředictvím finančních operací a kořen fixací spočívá v záležitostech kapitálu, tedy člověk bývá velmi fixován na peníze. (Neharmonické Pluto ve venušinském vibračním poli je obecně základem kapitalismu). Výdělek a obstarávání peněz je vždy pod silným tlakem očekávání. Harmonické Pluto je výbornou konstelací pro burzovního makléře (tuto konstelaci výrazně posiluje Ascendent ve Štíru), poškozené pak dává podobné geniální dispozice, ale s tím, že po sérii úspěchů většinou dojde ke krachu s často až fatálními následky. (Podobně se také může projevit harmonické Pluto, ale poškozený Ascendent, pokud se nachází ve Štíru.) Pokud je naopak vibrační pole Štíra vázáno na osmý dům, může následkem krachu dojít buď k sebevraždě, nebo jinému, násilnému způsobu úmrtí. (Velmi důležité).

Pluto ve třetím domě - v harmonické pozici se jedná o neobyčejnou, magickou sílu slova, vše vyřčené má značnou sílu. Energie se přenáší zejména zvukem (toto souvisí s principem třetího domu), je to výborná konstelace například pro zpěváky. Řečový projev bývá velmi přesvědčivý. Tito lidé umějí vyvinout značně úspěšný nátlak na okolí, když potřebují přesvědčit, ale v případě magnetického znamení je nátlak naopak vyvíjen z okolí na ně. Jejich způsob přemýšlení je velmi hluboký a neprůhledný. Jedná se o ideální konstelaci pro pracovníky médií a reklamních agentur. Jejich verbální projevy jsou účinné a často dokonalé, protože takový člověk si kvalitu svého projevu pečlivě hlídá a neustále pracuje na jejím zlepšování. Tito lidé se obvykle nespokojují se standardním způsobem vzdělávání, ale volí i další, například nepříliš typické cesty. Kořen fixací spočívá v komunikaci, v jejím zlepšování a touze po její dokonalosti. V případě neharmonických aspektů je magická síla slova zneužívána pro manipulaci s druhými, k iluzím a dezinformacím za účelem, který je vyjádřen astrologickým domem, jehož hrot leží ve Štíru. Tito lidé rádi, účelově a úmyslně lžou, i když si tohoto škodlivého principu vůbec nejsou vědomi a často jej nedokáže odhalit ani jejich okolí. Špatný vliv sourozenců, problémy na kratších, nebo služebních cestách (zejména právního charakteru - odcizený pas, hotovost atd.), zapomětlivost díky roztržitosti. Obecně dokáží lidé s Plutem ve třetím domě výborně využívat svých znalostí (např. v informatice) a jsou schopni své znalosti dobře prodat, okolí se v jejich přítomnosti díky tomu může cítit méněcenné.

Pluto ve čtvrtém domě - (podobně se projevuje i hrot čtvrtého domu ve Štíru, ale Pluto je ve svém projevu mnohem silnější) v harmonické aspektaci je výchova vždy plutonická (viz poznámka o elektrických a magnetických znameních v úvodu), dítě se učí diplomatickému, asertivnímu chování a zdvořilé diplomacii. (Pamětníci si mohou vzpomenout na předsedu prvorepublikové vlády Dr. Kramáře, který měl harmonické Pluto ve čtvrtém domě.) Objevování emocí se děje vždy prostřednictvím nátlakových situací a to i v harmonické poloze, na vývoj dítěte má vždy větší vliv matka. I pokud je Pluto harmonické, vznikají pouta závislosti a ta se často zpracovávají celý život. Je to typický aspekt mužů, kteří žili se svojí matkou až do její smrti a pak už nebyli schopni navázat smysluplný vztah s jinou ženou. (Neharmonické aspekty mají na tento výsledek větší vliv). Matky by si sice měly dávat veliký pozor, aby svým dětem s tímto aspektem nevytvářely zmíněné patologické vazby, ale protože Pluto se vždy projevuje na hluboce podvědomé úrovni, k naplnění výše uvedeného principu bohužel dojde ve většině případů. Tento aspekt má značný vliv na vybavení bytu svého "majitele": to je často exotické, neobvyklé, výjimečné, ale přitom nepůsobí nijak extravagantně, nebo urážlivě. (Pokud si vzpomenete, výstava tropických motýlů v trojské botanické zahradě byla exaktně výsledkem plutonických energií). Pluto v neharmonické aspektaci způsobuje vždy silně nátlakovou výchovu, (opět viz poznámku o elektrických a magnetických znameních v úvodu), velmi silnou, patologickou a prakticky neodstranitelnou vazbu na rodinné prostředí, matku a kořeny svého původu. Tyto vazby jsou bohužel často skutečně trvalé a obtížně odstranitelné a na partnerský život tohoto člověka mívají až fatální vliv. Neharmonické Pluto (obvzláště silné neharmonické aspekty s nebeskými světly) způsobují vždy značné riziko vzniku prekancerózního stavu, jedna z příčin spočívá v zablokovaných emocích a silně nátlakové výchově. Emoce jsou blokovány a jejich energie se hromadí až do okamžiku jejich neřízeného a nezvladatelného uvolnění (základní princip Pluta, na základě obrovského přetlaku emocí dojde k bleskovému uvolnění. ) Tato blokace emocí bývá základní příčinou rozvoje nekontrolovatelného bujení na úrovni fyzického těla. Obecně lze říci, že neharmonické Pluto ve čvrtém domě přináší silné dispozice pro prekancerózní stavy na základě genetických dispozic (a také obav z "přenosu" zhoubných chorob svých předků na sebe samotného a protože tento strach je hluboce podvědomý, je o to nebezpečnější). Preventivní podávání kvantového homeopatického přípravku Carcinosinum Burnett o vysokých potencích (nejlépe jednou za dva měsíce těsně před úplňkem) může mnohému napomoci, ale matka takového člověka by si měla uvědomit, že nadměrnou láskou a péčí poskytuje medvědí službu nejen svému dítěti, ale také sobě samotné. Kořen fixací v případě Pluta ve čtvrtém domě vždy leží ve vazbách na rodinu a na kořeny svého původu a také ve vazbě na (často nevhodné) modely chování svých rodičů. Tento aspekt může způsobovat náhlé změny v rodině, s dalekosáhlými důsledky.

Pluto v pátém domě - v harmonické poloze se jedná o příznivou konstelaci pro silné erotické vyzařování (bez ohledu na fyzický vzhled) a také pro podnikání. Tito lidé umějí značně hluboce prožívat svojí sexualitu a mají k ní velmi hluboký vztah. Mohou být geniálními stratégy v oblasti podnikání. Výrazné osobnosti s tímto aspektem se úspěšně profilují na světových burzách. Pokud je však Pluto poškozeno, může docházet k fatálním situacím na základě náhlého krachu, či selhání, případně z důvodu špatného odhadu konkurence. Neharmonické aspekty Pluta v pátém domě vždy přinášejí manipulaci s ostatními prostřednictvím sexuální energie a intimní stránky obecně. Je to velmi nebezpečný princip a je důležité si jej pamatovat! Sexualita je ve většině případů blokována a nastupuje později, než je obvyklé, tedy často až po pubertě. (Například člověk s Plutem v Kozorohu v pátém domě však může mít naopak snahy usilovat o spíše dřívější projevy své intimní stránky). Pluto v pátém domě, přes své silné erotické vyzažování, nebývá příliš plodné a pokud navíc stojí v méně plodných znameních (Panna, Kozoroh), nemusí mít titlo lidé žádného potomka. Obvyklý počet dětí se v případě tohoto aspektu většinou pohybuje okolo čísla jedna. Tento aspekt je také typický pro hazardního hráče. Jsou li aspekty harmonické, často mu jeho snahy vychází, ale v případě neharmonických vazeb však hrozí krach s fatálními následky. Případná účast Neptuna pak dále zvyšuje riziko závislosti na hazardních hrách. Kořen fixací leží v závislosti na sexu, dále pak na hazardních hrách či podnikání a také v závislosti na dětech (např. ve snahách o jejich pořízení, či v prosazování se prostřednictvím svých dětí). Lidé s Plutem v pátém domě se nevyhýbají nelegitimním sexuálním partnerům. (Záleží také na aspektaci).

Pluto v šestém domě - v harmonické aspektaci je to výborné postavení pro kriminalisty, hlubinné psychology a pro všechny, kteří ve svém povolání potřebují využívat mimořádné schopnosti. Jedná se o léčitele a magnetopaty, kteří dokáží výborně pracovat s kyvadlem a kteří mají i tepepatické a telekinetické schopnosti a jsou výbornými diagnostiky. Kořen fixací zde leží zejména v nadměrné péči o zdraví a v temných obavách z nemocí. Pluto, zejména je li neharmonické, může způsobovat nepříjemné a těžko léčitelné chronické nemoci, které se téměř nedají spolehlivě diagnostikovat a léčit prostředky klasické medicíny (diagnózy bývají nepřesné, léčba špatně směrovaná a neúčinná. Vždy je vhodné doplnit léčbu ještě alternativními prostředky). Lidé s Plutem v šestém domě (a to i v případě harmonické aspektace) často pročišťují svůj organismus radikálními prostředky, ať už jsou to drastické diety, odříkání si sexu atd. Tyto postupy však pro ně obvykle nemají pozitivní přínos a mohou jejich situaci ještě dále zhoršovat. Tento aspekt způsobuje velmi intenzívní vyjadřování pocitů a emocí, které tito lidé dokáží šikovně zneužívat k manipulacím s ostatními, (zejména v zaměstnání, kde se setkávají s nátlakem ze strany nadřízených a sami vyvíjejí tlak na své podřízené, či spolupracovníky). (Viz také poznámka o elektrických a magnetických znameních v úvodu článku). Protože se jedná o plutonické procesy, tyto se velmi obtížně rozkrývají a dokazují. I v případě harmonického Pluta v šestém domě se člověk seznamuje se svými léčitelskými schopnostmi pod tlakem a prostřednictvím manipulací. Je li však Pluto neharmonické, k většině principů šestého domu se pak lze dostat výhradně nátlakovým způsobem a tím bývá buď utlačování v zaměstnání, nebo častěji vážná a často nebezpečná choroba (zhoubné bujení). Postižený, či ohrožený orgán lze odvodit z astrologického znamení, ve kterém Pluto stojí (viz článek o těle a znameních), dále ze znamení, v němž se nachází hrot šestého domu a také ze znamení, v němž leží regent (vládce znamení hrotu) šestého domu - pokud je silnější, než Pluto). Jako poslední je třeba uvést možnost emocionálního přetížení, které se pak ventiluje náhlou, nečekanou akcí (výbuch, nemoc. atd.)

Pluto v sedmém domě - člověk navazuje tzv. klíčové vztahy, které mají většinou zvláštní průběh. (V případě standardního vztahu si partner všimne chyby svého protějšku a začně jí nějakým způsobem řešit, v případě klíčového vztahu ale probíhá vše jinak!) Partnerovi trvá obvykle velmi dlouho, než si zmíněnou chybu uvědomí, než jí připustí do svého denního vědomí a to i přes to, že o ní vlastně ví. Na základě toho pak vzniká ve vztahu obrovské napětí. Člověk s Plutem v sedmém domě pak dělá čím dál více chyb a protože na ně jeho partner nereaguje smysluplně, dochází k dalšímu hromadění napětí a vztah většinou končí rozchodem, přestože toto krajní řešení často není nutné. Tento člověk by si měl neustále uvědomovat, co mu na druhém vadí a řešit to, jinak dojde k reálnému rozpadu vztahu. Toto se týká také vztahů přátelských a firemních!! Lidé s tímto Plutem vždy prožívají manipulaci projekcí!!! (Velmi důležité). V praxi to znamená, že většinou mají partnera, který jim v různých situacích ukazuje, jakým způsobem se dá manipulovat. (Zcela typickým projevem této projekce je účast na fotbale, kdy neúspěšný člověk prožívá úspěch "svého" mužstva jako úspěch vlastní. Z tohoto mechanismu pak logicky vyplývají i násilnosti životem frustrovaných fanoušků.) Kořen fixací spočívá v potřebě navazování primárního kontaktu. Pluto o navázání kontaktu usiluje, ale zároveň jej jakožto každá superplaneta blokuje do té doby, dokud se jeho energie nezpracují. Vzniká tak značné napětí v důsledku nenaplněné potřeby kontaktu. Energie neharmonického Pluta se zpracovávají výrazně obtížněji a tento fakt mějte při posuzování horoskopu vždy na paměti. Lidé s tímto aspektem jsou na hluboké podvědomé úrovni fixováni na kontakt. Je li však Pluto neharmonické, nebo retrográdní, může z nedostatku kontaktů docházet až k depresím a pocitu beznaděje. Tento princip se v praktickém životě obvykle obvykle projevuje tak, že dochází k nátlakovým situacím a manipulacím (viz poznámka o elektrických a magnetických znameních v úvodu) a vzniká napěťový vztah. Pluto zde signuje charakter partnera, který mívá vždy silněji prosazené vibrační pole Štíra, nebo Pluta. Objev vlastní sexuální identity, vlastních originálních idejí a také duchovní identity, toto vše se děje pod stejným tlakem, jako výše popsaný způsob primárního kontaktu. Tedy pokud energie Pluta není zpracována, musí vždy docházet k nátlakovým situacím a manipulacím, aby si dotyčný tyto složky své bytosti vůbec uvědomil. Obecně kladou lidé s tímto Plutem na partnera přehnané citové požadavky a potřebují se neustále ujišťovat, jestli jsou jejich city opětovávány. Tento princip rovněž působí problémy.

Pluto v osmém domě - v této pozici Pluta dochází k velmi zvláštnímu způsobu upevňování vztahu. Vztah se navazuje v domě sedmém a v osmém - fixním je následně upevňován, aby se v devátém mohl rozvíjet. Pluto se v osmém domě projevuje tak, že se na hluboce podvědomé úrovni snaží ukotvit a upevnit vztah za každou cenu a logicky prostřednictvím plutonických prostředků, tedy manipulacemi, nátlakem, až psychickým terorem, ale tento princip je prakticky neodhalitelný. V praktickém životě to vypadá tak, že partner takového člověka prakticky není schopen ukončit vztah a to i přes skutečnost, že už mu například naprosto nevyhovuje. Používané formy nátlaku jsou velmi rafinované, diplomatické a skryté, partnera takového člověka je není schopen odhalit a může je registrovat pouze prostřednictvím svého okolí, které mu určité věci zrcadlí. I harmonické Pluto působí tak, že partner se často snaží utéci ze vztahu, protože mu skryté manipulace vadí, ale přitom není schopen své důvody nijak definovat. Neharmonické Pluto však vytváří takové formy nátlaku, že odchod ze vztahu prakticky není možný. (Tento aspekt výrazně zesílí například Pluto ve Štíru. Naopak Pluto ve Vahách vyzařuje tak neuvěřitelně milou a příjemnou diplomacii, že zde rovněž není žádný důvod k podezření, že něco není správně, ale výsledek je stejný). V obou případech se partneři mohou často rozcházet a opět se dávat dohromady a vznikají tak tzv. nekonečné vztahy, které jsou pro působení Pluta typické. Partner je na hluboce podvědomé úrovni přesvědčován, že tak výborný protějšek už nemůže nikdy nalézt, ale souběžně vyvíjený tlak ho odrazuje. Stále se tak snaží vztah opustit a jeho protějšek s Plutem v osmém domě nijak nechápe, proč se tak děje, přestože dělá všechno, co vidí partnerovi na očích (jedna z důmyslných forem plutonického nátlaku).
Tato konstelace dále odpovídá za fixaci nalezené sexuální identity, respektive za její část, kterou lze využít k osobní transformaci bytosti. Pokud není Pluto v osmém vysloveně drasticky poškozené, člověk má otevřenou cestu ke všem technikám, které vedou k transformaci pomocí kultivace sexuální energie. (Např. tántrická jóga). Zde je důležité si vysvětlit princip kultivace sexuální energie: klasický pohlavní styk se odehrává výhradně v oblasti první a druhé čakry. (Toto je zajímavé například u "nižších" forem umění, které se evokují v těchto dvou čakrách. Např. cirkusoví umělci potřebují ke kvalitnímu výkonu dobrý a častý pohlavní styk, aby si udržovali aktivovanou první a druhou čakru). Při vyvrcholení se sexuální energie vybije v oblasti druhé čakry, tedy v oblasti pánve a to u obou pohlaví. Děje se tak zejména z toho důvodu, že člověk upírá svojí pozornost při styku zejmé na na zmíněné dvě čakry. Aby bylo možné sexuální energii vyvést do vyšších čaker, je třeba napřít do nich vědomí během vlastního styku. Tedy pokud se koncentrujeme na čtvrtou čakru, sexuální energie logicky následuje naší pozornost a páteřním kanálem putuje do čtvrté čakry přes čakru třetí, čímž zároveň také aktivuje energetické centrum (Haru). Tím se sex přestává stávat výlučně záležitostí první a druhé čakry, tedy pouhým tělesným a citovým spojením muže a ženy, ale výrazně se posilují vlastnosti čakry čtvrté. Prakticky se ale tántrická cvičení provádí tak, aby se aktivovaly všechny čakry, tedy člověk se soustředí na oblast nad lebeční fontanelou a jakmile se tento postup zafixuje v podvědomí, sexuální energie se postupně začíná dostávat páteřním kanálem přes všechny čakry a začíná je aktivovat. Kořen fixací se v případě Pluta v osmém domě nachází zejména v upevňování vztahu, v sexuální transformaci a v ukotvování vlastní sexuální identity a vlastních originálních idejí. Neharmonické aspekty mohou způsobovat podvědomou hrůzu ze smrti a z transformačních možností sexu, toto se na psychické rovině často projevuje strachem až nekontrolovatelným odporem či fobiemi z typických sexuálních a transformačních symbolů: z pavouků, včel, vos, štírů, žab a hadů.

Pluto v devátém domě - tato konstelace je velmi příznivá pro filozofické, mystické a magické poznání a schopnosti, ale zároveň je zde vytvářen jeden nepříjemný, protikladně působící princip a tím je silné očekávání získání těchto schopností. Pluto usiluje o jejich získání a tím je blokuje, protože základní duchovní pravidlo říká, že nejkvalitnější záležitosti (a devátý dům je domem kvalitních nauk), mohou k člověku přijít pouze tehdy, pokud se zcela vzdá jakéhokoli očekávání. Aby člověk mohl ke zmíněným schopnostem dospět, potřebuje se prostřednictvím nátlakových situací seznamovat s určitými principy, které mu umožní jich dosáhnout. Protože Pluto v devátém domě signuje pozitivní roli duchovního vůdce - gurua, jednou z forem zmíněných nátlakových situací může být právě guru, který prostřednictvím určitého nátlaku směřuje člověka k jeho skutečnému cíli. Je li Pluto harmonické a silné, člověk většinou potkává správného vůdce, který jej vede k cíli, případně se sám může tínto vůdcem stát. V případě aspektů neharmonických se však tito lidé často setkávají s falešnými guruy, případně si sami na tyto vůdce hrají a přitom jsou v této roli relativně "úspěšní", protože jejich okolí nedokáže tyto manipulace spolehlivě odhalit. Ve všech případech jsou lidé s Plutem v devátém domě brzděni tlakem silného očekávání duchovního vývoje. Nejlepší duchovní vůdci, guruové a avataři nikdy nikomu nenaznačují žádné aspekty s jeho budoucnosti, protože tím by ji mohli zcela zablokovat a člověk by se vydal jiným, méně vhodným, nebo zcela nevhodným směrem. Zřejmě nejlepší knihou, která přesně vysvětluje tyto principy, je nádherně napsaný, starodávný tibetský příběh Milarepa v podání manželů Tomášových. Tuto publikaci doporučuji všem, kdo mají zájem o určité duchovní poznání a berou tyto záležitosti vážně. Devátý dům signuje vydavatelskou a nakladatelskou činnost, v tomto případě se tito lidé mohou angažovat ve vydávání okultní, magické, astrologické či duchovní literatury. Zvláštní kapitolu Pluta v devátém domě tvoří rozvíjení vztahů. Pluto v nezpracované podobě rozvíjení vztahu blokuje. V praxi to vypadá tak, že člověk bez problémů vztah naváže, užívá si jej, ukotvuje, ale po určité době dochází k postupnému zablokování vztahu bez konkrétní příčiny, dotyčný se v něm začíná cítit nespokojený a po určité době mívá snahy jej ukončit s tím, že v příštím vztahu se celý princip opakuje. Svého partnera často nutí plutonickými prostředky (manipulace a nátlak) k činnostem, jejichž prostřednictvím by se mohl vztah dále rozvíjet, ale většinou (je li Pluto neharmonické) partner tyto formy neakceptuje. V rozvíjení vztahu dochází k většinou oboustranným manipulacím a nepříjemným nátlakovým situacím (viz poznámka o elektrických a magnetických znameních v úvodu článku). Jedním z typických způsobů rozvíjení vztahu člověka s Plutem v devátém domě je předkládání vhodné literatury partnerovi. Silně neharmonické Pluto prakticky neumožňuje smysluplně rozvinout vztah a to i přes to, že člověk jinak nemá s jeho navázáním a upevněním žádné problémy. Je vždy třeba poctivě zpracovat všechny principy devátého domu, aby mohlo dojít ke zlepšení této situace. Lidé s tímto Plutem by se měli vyvarovat rychlých a často nepřesných úsudků a soudů. K tomuto projevu dochází nejčastěji ve vztahu k záležitostem, spojených s vírou.

Pluto v desátém domě - člověk se snaží dosáhnout principů desátého domu plutonickými prostředky, přičemž nezpracované Pluto opět tyto záležitosti blokuje a vytváří nátlakové situace, prostřednictvím kterých pak bytost principy desátého domu objevuje. V podstatě každý člověk s tímto aspektem na hluboké podvědomé úrovni touží vlastnit moc (velmi důležité). Nejedná se o přímou, fyzickou moc martického typu, ale o nevyslovenou a o to silnější moc plutonickou, tedy o moc neviditelnou, obtížně rozpoznatelnou a o to účinnější. Lidé s tímto aspektem většinou vytváří důmyslné a neviditelné sítě skrytých vztahů a souvislostí a ostatní jsou do ní vtaženi, aniž by to postřehli. Tyto sítě pak slouží k jejich ovládání a manipulaci. Tento princip se nejvíce uplatňuje v pracovní kariéře a v politice. Silně a dobře aspektovaný Pluto dává politickou genialitu, kdežto poškozené Pluto pak způsobuje negativní projevy politiky - korupci, podvody, tunely atd. (V radixu státu Pluto v desátém domě vypovídá o nátlakových metodách, používaných k represím.) Pluto v kombinaci se saturnickým vibračním polem (desátý dům), zejména je li i jen nepatrně poškozeno, způsobuje, že člověk přejímá obecně platné názory, pravidla a normy za vlastní a tyto pak následně prosazuje z titulu své funkce, ale bohužel je prezentuje jako své vlastní a hlavně si není vědom, že tomu tak není!! (Velmi důležité). Tedy memoruje již vytvořená pravidla a považuje je za svůj vlastní výtvor. Je to velmi nebezpečné jak v případě politika, tak i manažera. Existují dvě možnosti, jak se tento negativní princip projevuje. V kompenzované formě se plutonicko-saturnická energie řeší formou represních složek. Tedy tito politici omezují prostřednictvím státní moci svobody lidí. Avšak lidé, kteří nemají moc omezovat svobody druhých, ale jsou státem nuceni pracovat pro jeho politiku, (např. úředníci ve státní správě), jsou většinou z principu donuceni přijít si na svůj problém prostřednictvím nemoci. (Obecně Pluto ve vazbě na saturnický princip (Kozoroh, Saturn v osmém domě, Pluto v desátém, Saturn ve Štíru) způsobuje nemoci urogenitálního systému ve vazbě na státní moc.!!) (Velmi důležité) Vždy to ale souvisí s přejímáním cizího názoru za vlastní. Tento člověk však neví o tom, že to nejsou jeho vlastní názory a že nepřináší nic nového. Aby se to dozvěděl, něco se musí stát, např. něco přestane fungovat. To "něco" jsou právě zmíněné choroby urogenitálního traktu, navíc velmi obtížně léčitelné. Jedná se o chronické saturnské choroby, např. sklerotická degenerace vaječníků u žen ve státní správě, myomatické dělohy, degenerace tkáně v oblasti močopohlavních orgánů, písek a kameny v močovém měchýři (obě pohlaví), neprůchodná distální část tlustého střeva (hemeroidy, špatný svěrač), snížená produkce žluče, žlučníkové kameny, inkontinence, umělé zadržování moče atd. Druhou a podstatně horší možností somatizace plutonicko-saturnických vibrací jsou projevy v oblasti kostního skeletu (Pluto v Kozorohu, v prvním, šestém, osmém, nebo v dvanáctém domu), zde mohou vznikat nádory kostní dřeně až leukémie. Tato forma projevu choroby je naštěstí daleko vzácnější, ale Pluto opět vstoupí do znamení Kozoroha na konci roku 2009 a celá jeho generace tak bude logicky více ohrožena zmíněnou druhou formou somatizace plutonicko-saturnických vibrací. Obě popsané formy chorob mají jeden jediný účel z hlediska hermetického: dotyčný člověk je prostě přinucen se těmito energiemi zabývat a hledat příčinu svých potíží. Manažeři s touto konstelací bývají geniální diplomaté a při poškození Pluta pak manipulátoři a usurpátoři. Bohužel tyto vlastnosti jsou moderního manažera spíše žádány, alespoň v naší společnosti. I přes tyto prvky mají lidé s Plutem v desátém domě podvědomou touhu sloužit společnosti.

Pluto v jedenáctém domě - tento aspekt vytváří silný tlak v procesu osvobozování se od saturnických principů. K tomu, aby se člověk mohl začít osvobozovat od obecně platných pravidel a zákonů, potřebuje většinou značně kritické nátlakové situace, jejichž závažnost bude záviset na typu aspektace Pluta. Nezpracované Pluto opět logicky blokuje všechny principy jedenáctého domu. Takový člověk je nejenom do takových situací tlačen, ale zároveň také i on sám vytváří nátlakové situace vůči druhým a používá vůči nim manipulačních prostředků. (Viz poznámka o elektrických a magnetických znameních v úvodu článku). Je li Pluto harmonické člověk většinou mívá mocné a vlivné ochránce a přátele. Ti bývají plutoničtí, ale příjemní a féroví. Protekce tohoto člověka bývá velmi silná a účinná. Výborné je takové Pluto v horoskopu vlivného státníka, protože poskytuje ochranu nejenom jemu, ale skrze něj i celé zemi, kterou vede. Je li však Pluto negativně aspektované a navíc v horoskopu postaveno výš, než nebeská světla, většinou dochází ke zkáze skrze přátele, nejčastěji formou podvodu, krádeže, nebo zkorumpování!! (Velmi důležité). Tyto prostředky navíc bývají právně nepostižitelné!! (Pluto v jedenáctém domě státního horoskopu, nebo podniku často způsobuje krach, či nucenou správu velikých finančních institucí a podniků. Typickým vlastníkem silně poškozeného Pluta v jedenáctém domě je Viktor Kožený. Jeho nepostižitelné a obrovské manipulace s cennými papíry se staly celosvětově známou kauzou. Pokud by měl Pluta ozářeného harmonicky, prováděl by své obchody pravděpodobně pro všeobecný prospěch. Jeho život pod silnou ochranou ochranky a pod strachem z následků svých činů je však velmi silným psychickým vězením, dá se v podstatě říci, že by pro něj byla standardní státní vazba vysvobozením, protože ta by mu poskytla psychickou jistotu.) Obecně platí, že Pluto v jedenáctém domě vždy dává dispozice pro manipulace v ekonomické oblasti. Kořen fixací leží v oblasti manipulace s druhými za účelem získáni jejich přátelství, či protekce, nebo ochrany a také v osvobozování se od obecně platných norem, zákonů a pravidel společnosti. Dále pak v manipulaci s ekonomikou. Je li Pluto značně neharmonické, mohou mít tito lidé potřebu postavit obecně platná pravidla na hlavu a bořit tabu za každých okolností, i když to například není momentálně vůbec vhodné a společensky přijatelné. Člověk s tímto aspektem podvědomě usiluje o osobní moc v kolektivu. Své osobní problémy si rád řeší zástupným způsobem - ponejvíce angažováním se v politice.

Pluto ve dvanáctém domě - tento aspekt způsobuje především netrpělivé očekávání zisku vyšších schopností. (Velmi důležité). Protože se jedná o plutonické blokády principů dvanáctého domu a zmíněné očekávání zisku vyšších schopností se odehrává na hluboké podvědomé úrovni, je li Pluto jakkoli poškozené, většinou to vede k psychickým chorobám. (Schizofrenie a psychotické poruchy osobnosti). Zisk expandovaného vědomí zde probíhá opět pod silným psychickým tlakem a takový člověk často vytváří nátlakové situace na své okolí. Silný psychický tlak je způsobován právě vážnými psychotickými poruchami osobnosti!! Zejména v dnešní době vzniká obrovský problém při klasické léčbě těchto poruch, protože medikace již bývá značně účinná, člověk se sice jakoby vyléčí, ale přitom tlak zmíněné choroby potřebuje k tomu, aby se dostával do expandovaného stavu vědomí. Z hlediska vyšších zákonů se tak vlastně jedná o protizákonnou léčbu!! Vlastník takového Pluta se může velmi snadno stát obětí některé společnosti, či sekty, která se zabývá okultismem a magií. Je li proti takovému člověku veden magický útok ze zlé vůle, nejedná se o karmickou příčinu a velmi těžko se tak následky takového útoku napravují!! (Velmi důležité). Silně neharmonické Pluto ve dvanáctém domě obvykle způsobuje dlouhodobé hospitalizace v ústavech pro duševně choré. Existuje zde mocný nátlak tajných nepřátel. Je li však Pluto postavené harmonicky, člověk má největší transformační potenciál v mystické oblasti!! (Velmi důležité). Opět to ale není jednoduchá záležitost, protože je nutné překonat zmíněné plutonické blokády při jeho nezpracovanosti. Somatizace neharmonického plutonicko-neptunického vibračního pole (Pluto ve dvanáctém domě, nebo v Rybách, Neptun ve Štíru, nebo v osmém domě) do fyzického těla vždy způsobuje závažná infekční onemocnění. Existuje úzká vazba mezi AIDS a touto konstelací. (Neptunické pole odpovídá za imunitu a Pluto signuje neblahé změny). Zmíněné choroby jsou často spouštěny neharmonickými tranzity (např. Marsu, nebo Saturna). Asi neděsivějšími infekčními chorobami, které mohou být rovněž vázány na tuto konstelaci, jsou plicní mor a antrax. Člověk s Plutem ve dvanáctém domě často uskutečňuje své vlastní představy o samotě! Kořen fixací leží v netrpělivém očekávání zisku vyšších schopností a expandovaného stavu vědomí. Na rozdíl od Neptuna nesahají tito lidé po psychotropních látkách za účelem úniku z nezvladatelné reality života, ale zcela cíleně za účelem rozšíření vědomí a získání vyšších schopností. Použití těchto látek je však pro ně stejně zničující, protože přístup k uvedeným záležitostem se sice otevře, ale zcela nesprávným způsobem a s většinou fatálními dopady na jejich psychiku i osobnost.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |