Astrologie

Partnerský horoskop a aspekty planet (II.)

Aspekty Merkuru a Venuše v partnerském horoskopu

Proč si myslíte, že jste divní a odlišní,
že stojíte osaměle stranou,
když jde jen o to, že jste dosud nenašli svou rodinu?

Richard Bach


Tento článek je dalším pokračováním seriálu o aspektech planet v partnerských horoskopech. Merkur a Venuše jsou významné osobní planety a podíváme se na to, jak se jejich vzájemné vazby s ostatními planetami a důležitými body v horoskopu projevují.Podobně jako v článku o Slunci a Měsíci, i zde budou aspekty řazeny stejně, tedy od harmonických po dynamické. Za nejobtížnější aspekt se vždy považuje kvadratura, protože ta rozděluje a nedává příliš možností ke kompromisům. Na to pamatujte při každém vyhodnocování a posuzování aspektů!Merkur jednoho z partnerů - Ascendent, Descendent, MC, IC partnera druhého:

Konjunkce a harmonické aspekty: mezi partnery existuje porozumění, duševní soulad a duševní přitažlivost, vzájemně se podporují a jsou schopni konstruktivně řešit i případné problémy. Člověk, který je Merkurem partnera takto ovlivněn, může občas pociťovat napětí, nebo neklid. Má však značnou svobodu ve zpracování těchto pocitů - lze je využít tvořivě, pro svůj duševní vývoj, nebo negativně a potom mezi oběma lidmi dochází k sporům. Záleží to vždy také na povaze dalších aspektů Merkura.


Neharmonické aspekty: způsobují spíše napětí a neklid mezi partnery, i když vzájemnou přitažlivost vyvolávají také. Ta pak může vést ke vzniku zmíněných problémů. Ve vztahu může docházet k častějším sporům, zejména je li Merkur dále negativně aspektován další planetou (planetami). Je zde také vyšší pravděpodobnost cestování, nebo i stěhování a to tak, že tyto aktivity vyvolává partner, jehož Merkur aspektuje jeden z kardinálních domů partnera druhého.Merkur - Merkur:

Konjunkce: dává duševní shodu a harmonii, ale velmi záleží na tom, jak je tato konjunkce aspektována dalšími planetami. Pokud harmonicky, zesiluje se její příznivý dopad na vzájemnou komunikaci, ale pokud opačně, může působit značné potíže, napětí a neporozumění. Oba partneři pak sice cítí, že by si mohli rozumět velmi dobře a přitom dochází k nepochopitelným neshodám, které následně vedou k frustracím a sporům.


Harmonické aspekty: mezi partnery je dobrý duševní soulad, společná témata k rozhovorům, vzájemná inspirace k rozvíjení IQ a dobře se shodnou i na výchově dětí, zejména v oblasti jejich duševního vývoje a vzdělání Dokáží se zcela přirozeně domluvit a nevznikají mezi nimi žádné potíže na úrovni komunikace.


Neharmonické aspekty: přináší spíše problémy a napětí ve vzájemné komunikaci, rozdílné názory, které zatěžují vztah, neshody v duševních záležitostech, partneři se často neshodnou ani na výchově a vzdělání svých dětí. Zejména kvadratura se zpracovává pouze obtížně a mezi partnery existuje zvláštní duševní stimulace, která ale neumožňuje si příliš odpočinout.Merkur - Venuše:

Konjunkce: dává dobré podmínky pro intelektuální a společenské souznění, pokud je dobře aspektována. Jestliže je však v aspektu neharmonickém, může naopak docházet ke značným neshodám a sporům v oblasti společenského a kulturního vyžití, ale i v intimní oblasti, respektive partneři si například nejsou schopni rozumně promluvit o svých potřebách a to jak duševních, tak i sexuálních.


Harmonické aspekty: společné zájmy v umění a kultuře, ale i dobré porozumění v citových záležitostech a v intelektuálních věcech. Vzájemní přátelé, sdílení radosti z umění a ze společenských událostí, vzájemné citové souznění, překonávání případných potíží a jedná se také o dobrý aspekt pro společné cestování a delší pobyt v cizině.


Neharmonické aspekty: vznikají zejména problémy v komunikaci o emocích a obecně dochází i k nepochopení v oblasti citů. Venuše podléhá Merkuru a ten vítězí rozumovými argumenty. V podstatě zde chybí hluboké citové porozumění, i když z počátku to vypadá, že je ho naopak dostatek. Mezi partnery postupně dochází k nedorozuměním a rozporům a zpracovat tyto aspekty není jednoduché, zejména jedná li se o kvadraturu.Merkur - Mars:

Konjunkce: velmi záleží na další aspektaci konjunkce. Je li harmonická, partneři si aktivně vyměňují názory, ale dokáží také ustoupit a zvolit kompromis, ovšem v případě aspektace neharmonické ochota ke kompromisu často schází a výměna názorů se může změnit v hádku, v níž pak většinou Mars nad Merkurem převažuje. Merkur následně vůči Marsu vystupuje příliš kriticky, ten si to "nenechá líbit" a roztáčí se tak začarovaný kruh. Hlavním tématem tohoto aspektu je naučit se vzájemné toleranci v komunikaci na straně Merkuru a přijetí názorů druhého na straně Marsu.


Harmonické aspekty: jedná se o příznivé dispozice pro vzájemný vztah, protože mezi partnery vládne dobrá vzájemná shoda a zároveň i potřebná stimulace v komunikaci. Mars je Merkurem "zjemňován" a povzbuzován k duševní činnosti a stejně tak Merkur rozvíjí svůj intelekt díky martické energii. Oba partneři se sice občas dostanou do situace, kdy vzájemná výměna názorů může přerůstat v hádku, ale nejedná se zpravidla o nic fatálního a spor se zase rychle urovná a vyřeší.


Neharmonické aspekty: klíčovými slovy jsou zejména netrpělivost, neochota ke kompromisům a sklony k hádkám, či k častým výměnám názorů, v nichž nehodlá ustoupit ani jeden z partnerů, Mars získává navrch a Merkur jej pak nadměrně kritizuje, protože považuje Mars za příliš agresivní a ten naopak Merkur za zbytečně výřečný a neschopný rázného činu. Obecně se jedná o aspekt, který se zpracovává obtížněji, zejména v případě kvadratury a oba partneři se musí učit toleranci a uznávání názorů svého protějšku. Ideální stav pro zpracování své osobnosti a také ega, protože oba prvky se příliš prosazují a svádějí k netoleranci vůči druhému a to oboustranně.Merkur - Jupiter:

Konjunkce: je třeba jí posuzovat s přihlédnutím k případným dalším aspektům, které tuto konjunkci ovlivňují. Bude li harmonická, partneři mají společné zájmy v oblasti kultury, vyší filozofie, vzdělávání, v záležitostech duchovních i v názorech na delší cesty do zahraničí a ve všech těchto oblastech se dokáží shodnout a domluvit. Jupiter navíc pomáhá Merkuru s učením a osobním vývojem a naopak Jupiter je Merkurem stimulován k rozvoji svých kladných vlastností, zejména pak k štědrosti a optimismu. Vzniká tak příjemné partnerské štěstí. Je li však konjunkce neharmonická, partneři sklouzávají do povrchnosti, vzájemného poučování a k rozvleklým diskuzím, které většinou nikam nevedou.


Harmonické aspekty: je to velmi příjemný prvek, který dává společné duchovní a filozofické zájmy, přináší vzájemné štěstí a harmonii i dobrou komunikaci, otevřenost a štědrost. Partneři se podporují ve vzdělávání a rádi spolu tráví společný čas. Mají shodný smysl pro humor a na cestách jsou dobrými společníky. Často se také tito lidé poznají ve škole, na cestách, nebo při nějakých aktivitách duchovního rázu.


Neharmonické aspekty: projevují se variabilně, buď se partneři neshodnou již od začátku a hlubší vztah spolu ani nenavážou, protože si příliš nerozumí, nebo se naopak zpočátku přitahují a později začne docházet k rozporům. Ty pak bývají na bázi rozvleklých filozofických diskuzí, hádek, poučování a pohrdání názory druhého. Oba lidé se většinou zásadně neshodnou v důležitých životních oblastech. Měli by se učit vzájemné úctě a toleranci, dávat druhému dostatečný prostor a přijímat jeho názory alespoň tak, že je nebudou slepě odmítat a podceňovat.Merkur - Saturn:

Konjunkce: není to příliš snadný aspekt a jeho výklad závisí na případných dalších vazbách, jsou li harmonické, či dynamické. Saturn téměř vždy vystupuje v roli učitele a přináší Merkuru řád a disciplínu. Ten je pak přesnější a cílevědomější a naopak Saturnu dává své nápady a podporuje v něm jeho tvořivou složku. V neharmonické pozici ale vyvolává v Merkuru příliš konzervativní a rigidní názory a způsobuje spíše jeho zatvrzelost a neochotu k samostatnému myšlení a rozvíjení. Saturn pak vidí Merkura jako slabého a neochotného ke komunikaci. Tento aspekt se projevuje výrazněji v případě, kdy je vlastníkem Saturna žena, protože ta si pak většinou muže neváží a neakceptuje jeho názory. Mezi oběma partnery také dochází k žárlivosti, která se projevuje více na straně Merkuru.


Harmonické aspekty: Merkur přijímá Saturn jako svého učitele a ten svojí pozici nezneužívá. Myšlení je jasné, komunikace nepostrádá řád a logiku a bývá přímá. Saturn v roli vážného myslitele učí Merkur řádu a zodpovědnosti a vzájemný vztah je konstruktivní, i když často může postrádat hlubší emoce, či vášeň. Merkur dává Saturnu tvořivé nápady. Jedná se obecně o vyzrálé vztahy, které nejsou postaveny pouze na emocích, ale mají spolehlivý základ a upřednostňován je rozum a logické uvažování. Není to vysloveně aspekt pro vztah pubertální mládeže, protože mladí lidé často preferují city, vášeň a emoce, což je z hlediska jejich vývoje v naprostém pořádku. Lidé s těmito vazbami se většinou shodnou i na těch nejvážnějších záležitostech společného soužití a jejich život bývá poklidnější, bez výraznějších výkyvů.


Neharmonické aspekty: jsou pro vzájemný vztah zatěžující a obtížně se zpracovávají. Saturn má pro Merkur neúnosně konzervativní názory a sám bývá neústupný a zatvrzelý. Merkur jej pak vnímá jako "balvan", který mu nedovolí svobodně vyjádřit svojí vůli. Saturn bývá často nespokojen s Merkurovými výkony a nerespektuje jej a naopak - Merkur jeho požadavky odmítá, ale nedokáže se jim plně postavit. Je to také aspekt vzájemné žárlivosti, která vzniká častěji na straně Merkuru, ale nevyhne se ani Saturnu, protože ten si svého partnera nárokuje pouze pro sebe.Merkur - Uran:

Konjunkce: hodnotíme jí dle další aspektace, jako harmonickou, či neharmonickou. V harmonické poloze jde o vzájemnou inspiraci a také o značnou duševní stimulaci, která může vést až k objevům, či netradičním nápadům a způsobům života, ale v pozitivním slova smyslu. Partneři se vzájemně podporují a přinášejí si do života neustále něco nového. Názorové střety jsou jejich potřebou a umožňují jim se rozvíjet. V neharmonické poloze pak zmíněné střety často vyúsťují do nepříjemných hádek, které nemají vítěze a zatěžují vztah, Merkur se cítí být nadměrně stimulován a z toho vzniká permanentní napětí, které se jen obtížně zpracovává. Převládá pak nekonstruktivní vzájemná kritika.


Harmonické aspekty: inspirují ke vzájemné duševní výměně a stimulaci, která vede k neotřelým nápadům a názorům. Oba partneři ve vzájemně povzbuzují a hnací silou se jim stávají názorové střety, které ale vedou k oboustrannému růstu a rozvoji. Neustálá výměna myšlenek může někdy až unavovat, ale energie pro její zpracování mají většinou oba lidé dostatek. Vztah je zajímavý a rozhodně nebývá nudný, stále je co řešit a o čem si povídat. Životní úskalí a případné problémy se často řeší netradičními způsoby, ale většinou k všeobecné spokojenosti a výsledek bývá dobrý pro všechny zúčastněné strany.


Neharmonické aspekty: nejsou zcela jednoduché pro zpracování, protože mezi oběma partnery vznikají extrémní názory a vzájemné názorové střety často končívají hádkami bez konstruktivního vyřešení problémů. Vzniklé napětí se obtížně odbourává a zejména na straně Merkuru bývá trvalejšího rázu. Oba lidé se příliš neuznávají a odmítají akceptovat názory svého protějšku. Měli by se naučit vzájemně tolerovat a přijímat a pokud se jim to podaří, mohou být výsledky podobné, jako v případě harmonických aspektů, ale určité napětí se mezi nimi může vyskytovat prakticky trvale.Merkur - Neptun:

Konjunkce: je třeba posuzovat charakter konjunkce: jestli je dále aspektována a jakým způsobem. Pokud je harmonická, mezi oběma partnery panuje zvláštní harmonie, která je navíc doprovázena vyššími city, poetickým myšlením, tvořivostí, vzájemnou podporou, ale také určitou neohraničeností a nepříliš velikým smyslem pro pořádek, který ale nebývá ve svých dopadech nijak nesnesitelný. Oba lidé mívají společné názory na duchovní záležitosti a umění a jejich názory bývají velmi široké a všeobjímající, avšak bez výraznějšího smyslu pro detail a praktické věci. Objevují v sobě vyšší schopnosti, intuici a fantazii a vzájemně se v těchto vlastnostech podporují. Neharmonická konjunkce se projevuje podobně, ale převládá chaos a potlačen bývá i smysl pro praktické záležitosti a potíže často bývají i v oblasti hmotného zabezpečení, protože logika je rovněž v útlumu a fantazie bývá příliš bujná na to, aby jí bylo možné smysluplně využít.


Harmonické aspekty: partneři se podporují v záležitostech umění a vzájemně rozvíjejí svojí fantazii i vyšší schopnosti, podobně jako v případě konjunkce i zde ale schází smysl pro praktické záležitosti a pro detail a uvažování i komunikace bývají jakoby neohraničené, chybí jim jasný způsob vyjadřování. Je to také dobrý aspekt pro lidi, kteří se chtějí společně angažovat v módních záležitostech. Mají dobrou intuici a ta jim pomáhá zvládat záležitosti, které jsou s uměním a módou spojené. Dospívají k nim ale pomocí myšlenkových úvah, nikoli přímým využitím intuice a vkusu, jako by tomu bylo v případě aspektů Neptuna s Venuší. Jestliže si u těchto lidí určitě něčeho všimneme, tak toho, že jim v komunikaci chybí jednoznačnost a ať mluví o čemkoli, většinou se těžko dokáží jasně a konkrétně vyjádřit. Přitom pokud komunikují s kýmkoli jiným, žádné zvláštní problémy nenastávají.


Neharmonické aspekty: způsobují obecně komplikace mezi partnery, protože smysl pro pořádek a praktické záležitosti jim zpravidla úplně chybí a stejně tak i schopnost uspořádat si hmotné a majetkové záležitosti. Nemusí to být vysloveně fatální, ale je třeba si na tyto věci dávat pozor a v případě důležitého rozhodování se raději obrátit například na někoho nezaujatého, kdo dokáže poradit optimální řešení. Oba lidé mohou mít tendence si vzájemně neříkat pravdu a navíc těmto lžím i věřit, tedy ani jeden z nich většinou nepozná, že k němu ten druhý není upřímný. Často také utíkají do nadměrně vyvinuté fantazie a snění a přitom nebývají schopni své myšlenky převádět do praktického života. Většinou podléhají chaosu, který ovládá jejich život, nejsou dochvilní, nemohou se na sebe spolehnout a v nepořádku mívají i své bydlení. Merkur se snaží soupeřit s Neptunem, který vůči jeho úvahám nebývá schopný dostatečně konstruktivního dialogu a dochází tak k překážkám ve vzájemné komunikaci. Tyto překážky mohou být i takového rázu, že partneři pouze těžko nalézají společná témata k rozhovoru. Toto se projevuje obzvláště v případě, jsou li obě planety ještě negativně aspektovány dalšími astrologickými prvky. Partneři se musí naučit vzájemnému pochopení a uznání názorů a myšlenek druhého, ale přesto vyžaduje zvládnutí těchto aspektů určité snahy a toleranci.Merkur - Pluto:

Konjunkce: je náročným aspektem a musíme vždy důkladně posuzovat její další případnou aspektaci. I harmonická konjunkce je velmi silná a nikterak jednoduchá na zvládnutí ze strany obou partnerů. Vyvolává značné odezvy na straně Merkuru, který je postaven před úkol řešit nejenom běžné duševní pochody, ale i určité prolnutí vědomí s podvědomím a s tím i související rychlé myšlenky a úsudky, které pro změnu obtížně zvládá Pluto, protože se mu Merkur jeví jako neomylný, který si jde za svým cílem nepříliš ohleduplně. Merkur ale tak v podstatě Plutu zrcadlí jeho vlastní energie. Partneři mají rádi složité problémy, které následně potřebují rozkrýt až na samou jejich podstatu a přitom nemají příliš chuť řešit běžné, či jednodušší záležitosti. Neharmonická konjunkce se projevuje tak, že se výše zmíněné záležitosti ještě umocní a mezi partnery vzniká napětí a energie, pro jejichž zvládnutí a zpracování je třeba opravdu značné dávky vyspělosti a vzájemné tolerance.


Harmonické aspekty: partneři si vzájemně posilují vůli, mají často jasné a konkrétní názory a zajímají se o vše plutonické: o magii, metafyziku, ale i o matematiku a psychologii. Nemají problém se domluvit, ale podobně jako u konjunkce mohou mít tendence zanedbávat drobné, či běžné záležitosti každodenního života, protože jim připadají "příliš malicherné". Neplatí to ovšem absolutně. Oba lidé mohou mít sklony k přesvědčování toho druhého o svém názoru, ale také nemají problém ze svých přesvědčení ustoupit a dát prostor svému partnerovi. Je zde oboustranná vzájemná potřeba výměny myšlenek, názorů a zkušeností a také dlouhých, intelektuáních debat, pro které ale na druhé straně ne vždy bývá dostatek trpělivosti.


Neharmonické aspekty: mezi partnery převládají spíše jejich subjektivní názory a také instinkty, než racionální a střídmý pohled na běžné, každodenní záležitosti. Oba lidé bývají často předpojatí a nedávají dostatečný prostor myšlenkám toho druhého. Bývají přesvědčení o své pravdě a nepřijímají příliš mínění druhého, na druhou stranu mu ale podléhají více, než si dokáží připustit. Je to aspekt, který vysloveně vyžaduje vzájemnou toleranci a naslouchání názorům partnera a pokud jsou oba na dostečné úrovni, mohou jej zpracovat a pak se bude projevovat podobně, jako aspekty harmonické, i když určité napětí mezi partnery bude vždy. Jestliže se projeví stimulačně, nebo spíše dynamicky, už ale záleží pouze na vůli ke kompromisům u obou zúčastněných.Venuše jednoho z partnerů - Ascendent, Descendent, MC, IC partnera druhého:

Konjunkce: většinou přináší emocionální shodu a značnou vzájemnou přitažlivost. Pokud není vysloveně negativně aspektována, podporuje harmonický vztah, shodné společenské, kulturní a umělecké zájmy, jedná se většinou o romantický a pevný vzah s velikými nadějemi na manželství. Negativní aspekty však také vytvářejí žárlivost a vlastnické postoje, které často vedou k vzájemným sporům.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, ale ne tak silně, tedy podporují vzájemnou přitažlivost a citovou shodu, vztah je harmonický a partneři mívají shodné kulturní, umělecké a společenské zájmy, jejich vztah je pevný a často trvalý.


Neharmonické aspekty: vyvolávají poněkud protichůdné energie: oba lidé se sice vzájemně přitahují, ale ve vztahu často narážejí na problémy, které mívají základ v neshodách ve společenských záležitostech. Rovněž v kulturních věcech se partneři nedovedou příliš shodnout a vzniká mezi nimi žárlivost, vyvolávaná touhou toho druhého vlastnit.Venuše - Venuše:

Konjunkce: dobře aspektovaná přináší vzájemné společenské zájmy, silnou přitažlivost, touhu po společném životě, radost ze vzájemnosti, ze sexuality jako prvku sblížení. Partneři mají hezký, romantický a citlivý vztah. Je li konjunkce aspektována neharmonicky, projevuje se podobně, ale dochází k neshodám ve společenských , estetických a kulturních záležitostech a navíc vzniká žárlivost, protože se oba lidé chtějí vzájemně vlastnit a dochází tak mezi nimi ke sporům.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, ale ne tak silně. Oba lidé vnímají svůj vztah jako příjemný, citlivý a romantický, jsou rádi spolu a dokáží se těšit z přítomnosti toho duhého. Jsou i dobří přátelé, mívají společné známé a uznávají podobné kulturní a estetické hodnoty.


Neharmonické aspekty: zde často dochází k vzájemnému zrcadlení emocí a nálad obou partnerů. Je mezi nimi sice přitažlivost, ale není bez problémů - objevují se emocionální výkyvy a citové problémy. Přestože zájmy bývají podobné, dochází k neshodám a oba lidé by se měli učit vzájemné rovnováze v citové oblasti a v toleranci vůči pocitům druhého.Venuše - Mars:

Konjunkce: je to prakticky "ideální" aspekt z hlediska sexuální přitažlivosti, pokud není silně neharmonicky apektována. Intimní vztah je silný a vášnivý, s obrovskou energií a přitažlivostí, velmi vášnivý a vzrušující. Tento aspekt se většinou pozná "na první pohled": lidé k sobě okamžitě cítí silnou sexuální náklonnost a není jednoduché jí nepodlehnout. Negativní aspektace pak vyvolává silnou žárlivost a majetnické sklony, které vedou k hádkám a rozporům.


Harmonické aspekty: výborné prvky pro vzájemný intimní soulad. Tito lidé se často poprvé setkají na nějaké společenské akci a potom mohou svůj vztah dále rozvíjet a budovat. Jedná se o romantické a silné milování, o vztah, který bývá často dlouhodobý a plný nových zážitků a dojmů. Venuše pomáhá Masu přizpůsobit jeho akce druhým a naopak Mars posiluje Venuši v tvořivosti a plodnosti.


Neharmonické aspekty: protichůdně působící aspekt, který silně přitahuje, ale na druhou stranu způsobuje absenci citového porozumění, které vnímá hůře žena, než muž. V paxi se to projevuje tak, že Venuše (zejména jde li o Venuši ženy) se cítí ubližovaná, nepochopená a ponižovaná násilnickým Marsem. V extrému může jít až o skutečné sexuální zneužívání partnerky. Obecně se tento apekt musí zpracovat, ale partneři jsou neustále nuceni snažit se chápat a akceptovat potřeby svého protějšku.Venuše - Jupiter:

Konjunkce: je li harmonická, velmi výrazně zkvalitňuje vztah a propůjčuje mu značný duchovní rozměr a také úspěch a štěstí. Partneři sdílejí společné hodnoty v oblasti vyšší filozofie a vzdělávání a zejména Venuše je Jupiterem stimulována k rozšiřování obzorů a poznávání cizích kultur. Partneři tímto aspektem většinou nemívají hmotné problémy. Je li konjunkce neharmonicky aspektována, projevuje se podobně, ale ve vztahu se objevuje neupřímnost a také tendence k přehánění, které mohou vést například i k finančním ztrátám.


Harmonické aspekty: partneři mají společné zájmy v oblasti vzdělání, duchovní, vyšší filozofie a poznávání cizích kultur a náboženství. Obvykle se také společně angažují v nějakých společenských hnutích - například charitách, či občanských organizacích a sdruženích. Jedná se o vztah trvalý, který má vždy značný duchovní rozměr, nikdy nejde jen o "prostou" intimní, či citovou přitažlivost. Tyto aspekty také většinou přináší dobré finanční a hmotné podmínky.


Neharmonické aspekty: naznačují havně na dobré společenské vztahy dotčeného páru vůči okolí, ale ve vlastním vztahu může mezi oběma lidmi docházet k neupřímnosti a povrchnosti, ať už za účelem vzbudit dobrý dojem v okruhu přátel a známých, nebo ve snaze vyhýbat se problémům. Tyto aspekty v základu působí podobně, jako vazby harmonické, ale oba lidé se musí naučit upřímnosti, to je pro jejich vztah naprosto klíčové a pokud toto zvládnou, odměnou jim bude vyšší duchovní rozměr partnerství i značná vzájemná přitažlivost a důvěra.Venuše - Saturn:

Konjunkce: harmonická je pro vztah příznivá, i když partneři upřednostňují zejména materiální stránku, nebo kariéru. Klíčovým slovem tohoto aspektu je stabilita. Mezi oběma lidmi existuje pevná a neotřesitelná důvěra i dobré přátelství. Neharmonicky aspektovaná konjunkce pak klade značný důraz na hmotné prvky vztahu a ten může být vysloveně navázán a udržován zejména z důvodu dobrého zabezpečení, bez výraznějších emocí a citů.


Harmonické aspekty: jsou velmi příznivé a to i přesto, že Saturn nemívá nejlepší pověst. Mezi oběma lidi existuje pevné přátelství, harmonický a stabilní vztah, důvěra a silné pouto. Přestože se vztah může částečně jevit jako materialistický, není tomu tak zcela, hmotné záležitosti bývají většinou dosažené poctivým úsilím, ale o to jsou pak trvalejší.


Neharmonické aspekty: vyvolávají především zvláštní nepřitažlivost, kerou lze ale postupně zmínit vědomým úsilím. Zejména kvadratura způsobuje rozumové, chladné vztahy, které jsou navazovány zejména za účelem materiálnějšího zajištění, často jsou motivovány také příbuzenstvem, zejména ze strany Saturna. Venuše trpí jeho chladem a nezájmem a je citově omezována, její láska se nedokáže rozvinout. Saturn bývá nesnášenlivý a často také výrazně starší. Lze konstatovat, že vztah je udržován spíše okolnostmi a chtěním, než spontánností a vzájemnými city.Venuše - Uran:

Konjunkce: je li harmonická, dává vztahu značný duševní náboj, neustálou změnu, nové pohledy a obzory, ale není to aspekt příliš pevného vztahu a hlubokých citů, i když ty se v něm mohou objevit, často ve značných výkyvech. Uran se nerad váže a Venuše necítí že by její lásku a cit opětoval. V harmonické poloze se ale jedná o duševní stimulaci, která je příznivá, protože partneři téměř nepoznají nudu. Na tento typ vztahu ale není každý zralý, nedává totiž příliš prostoru k odpočinku. Neharmonická konjunkce pak zvyšuje touhu Uranu po nezávislosti a u Venuše prohlubuje pocit, že její láska a snahy nejsou přijímány. Zpracovat neharmonickou konjunkci vyžaduje určitou vzájemnou vyzrálost (často to bývá žena s Venuší, aspektovanou Uranem muže) a oboustrannou vůli vztah udržet bez nadměrných výkyvů. Vztah je většinou navázán náhle, spontánně a nečekaně a mívá velmi silný průběh s možností právě tak extrémně rychlého konce, kdy se pak oba partneři vzájemně odmítají a nehodlají se už nikdy setkat.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, ale výkyvy zde nejsou tak extrémní a vztah má silný průběh, i když možnost neočekávaných zvratů je také pravděpodobná. Mezi oběma lidmi vznikne silná a náhlá přitažlivost a oba se vzájemně stimulují k duševním výkonům, které mohou mít nejrůznější podobu: od vzájemných slovních soubojů až po filozofické úvahy o životě. Stejně tak ale může vztah zaniknout v náhlých negtivních emocích, původcem bývá buď nezávislý Uran, kterého už Venuše příliš zatěžuje, nebo naopak Venuše neunese věčné "popichování" Uranu. V pozitivní rovině jde ale o aspekt, který dává "věčné duševní mládí".


Neharmonické aspekty: většinou vyvolávají vztahy, které začínají obrovskou vášní a končí podobně velikou antipatií, průběh je velmi rozmnitý a těžko předvídatelný a pokud jsou oba partneři jinak aspektováni harmonicky a dostatečně vyspělí, může se jim i tento prvek stát motivujícím. Často jsou však vztahy plné zvratů, extrémů a zejména Venuše si v Uranu najde velmi neobvyklého, či jinak výjimečného partnera.Rovněž intimní život bývá nestálý a plný neustálých překvapení, ať již příjemných, nebo těžko stravitelných a opět je to Venuše, která pod Uranem trpí, ačkoli jí na druhou stranu přitahuje a Uran má naopak pocit, že s ním Venuše jen těžko drží krok. Výsledné pocity a projevy mohou být velmi různorodé a pochopitelně záleží také i na dalších případných aspektech zmíněných planet s ostatními astrologickými prvky.Venuše - Neptun:

Konjunkce: v případě tohoto aspektu lze pouze obtížně odhadnout, jak se bude vztah vyvíjet: jestli půjde o hluboký a romantický plný vzájemné náklonnosti a úcty, nebo jestli budou převládat spíše iluze a touha vidět sny a fantazii jako realitu, i když tomu tak není. Více, než na další apektaci to závisí spíše na poloze obou planet - například v Kozorohu budou upřednostňovány spíše pevné hodnoty a v Rybách zase snění a iluze. Pokud převládnou iluze, dochází ke zklamání, člověk nechce vidět realitu (funguje to oboustranně), Neptun po Venuši vyžaduje naměrné uspokojování svých citů a vztah obecně trpí jakousi zvláštní neohraničeností, která nechce vnímat realitu. Vždy jde ale o vztahy na hlubokém citovém základu, které přetrvávají velmi dlouho a například v případě teenagerů může jít až o fatální dopad na partnera, který je druhým opuštěn pro někoho jiného.


Harmonické aspekty: partneři jsou přitahováni především na úrovni hlubokých citů a emocí, posilují si vzájemně fantazii a tvořivost, mívají společný vkus a názory na módu a umění a jejich vztah bývá většinou silný, i když na druhou stranu mohou rovněž podléhat iluzím. Ty však v případě harmonických aspektů nemívají vážnější dopady. Venuši je posilována její tvořivost, sexuální vynalézavost a umělecké sklony a Neptun naopak získává pevnější rozměry ve svých projevech lásky a citů. U obou partnerů je rozvíjen i mystický rozměr vztahu a transcendentno.


Neharmonické aspekty: ve vztahu se projevují hlavně iluze a značně silné romantické sklony, které ale spíše komplikují situaci, než aby vztah posilovaly. Partneři se zabývají esoterikou, ale jejich aktivity bývají na překážku, protože berou energii, která by měla být věnována jiným věcem. Přestože se jedná o aspekty, které vzájemně přitahují, jsou komplikovné na zpracování. Partneři by měli usilovat o pragmatičtější přístup ke vztahu a nepodléhat iluzím a nadměrné fantazii, u které mívají tendence věřit jí více, než realitě. Zejména u kvadratury může docházet až k chorobným manipulacím s hmotou, tedy napříkad při dosahování hmotného zajištění, protože Neptun je neohraničený a nemá jasnou představu, čeho chce vlastně dosáhnout, čímž stimuluje Venuši k nerozumným výkonům, které mohou vést až ke zbytečné finanční ztrátě.Venuše - Pluto:

Konjunkce: je li harmonická, mezi partnery vznikají velmi hluboké a intenzívní vášně a city, které mají trvalý charakter. Zejména Venuše je schopná ve vztahu hodně obětovat, ale podobně se chová i Pluto. Sex bývá velmi silný, harmonický a je hluboce prožíván. Je li však konjunkce neharmonická, projevuje se jednak silnou žárlivostí (hlavně ze strany Pluta) a potom také velmi nepříjemnými manipulacemi (dají se navíc těžko rozeznat a o to jsou účinnější), až fyzickým násilím Pluta vůči Venuši. Pokud je v tomto případě majitelem Venuše muž, většinou nemá vyřešený problém s matkou a hledá si dominantní partnerku, která mu tyto vztahy zrcadlí. Má li Venuši v konjunkci s Plutem žena, pak na ní partner vyvíjí psychický nátlak a vyloučeno není ani fyzické násilí, až znásilňování. Přitom se v obou případech jedná o velmi silný vztah, který obvykle není možné snadno ukončit.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, i s přihlédnutím k další aspektaci jinými planetami, je li harmonická, či neharmonická. Vztah je rovněž velmi vášnivý, plný hluboce prožívaného sexu a intenzívních citů, partneři k sobě pociťují velmi silnou náklonnost a jsou si věrní. Přeto se však u nich může vyskytnout i žárlivost a to velmi silná a náhlá. To je v podstatě jediný větší problém těchto aspektů. Jeho zpracování sice nebývá úplně snadné, stačí mít však neustále na paměti, že takový partner se nepotkává každý den a že obavy o to, aby nehledal někde jinde, bývají díky silnému vztahu většinu liché.


Neharmonické aspekty: vyvolávají velmi hluboké a intenzívní city a přitažlivost, ale také často obrovskou žárlivost a manipulace, až násilné jednání, zejména ze strany Pluta. Je li Pluto v aspektu ze strany muže, žena bude s vysokou pravděpodobností čelit psychickému i fyzickému nátlaku a vyloučen není ani násilný přístup v sexu, kdy se z ní stává spíše nešťastná oběť, než rovnocenná a spokojená partnerka. Je li aspekt postaven opačně - Pluto na straně ženy, muž je často v silně podřízené pozici a žena s ním úspěšně manipuluje. V obou případech pak Venuše dociluje sexuálních zkušeností vždy pod nějakou formou nátlaku (důležité). Oboustranná žárlivost zde skutečně dosahuje až paranoidních rozměrů. Tyto aspekty se obtížně zpracovávají a vyžadují opravdu zkušené a tolerantní partnery. Tolerance je důležitá, protože neharmonické vazby Pluta a Venuše vzájemně touží po převaze nad svým protějškem a tento princip je hluboce podvědomý. Pokud se neharmonické aspekty zvládnou, poskytují opravdu velmi intenzívní vztah na emocionální, citové i intimní úrovni.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Partnerský horoskop a aspekty planet (IV.) (2.2.2009 21:04)
Partnerský horoskop a aspekty planet (III.) (29.10.2008 16:30)
Partnerský horoskop a aspekty planet (I.) (10.2.2008 19:21)
Astrologie a vztahy (II.) (30.12.2007 18:53)
Astrologie a vztahy (I.) (19.11.2007 14:55)