Astrologie

Uran

Stručný popis vibračního pole Urana v horoskopu

Uran vládne spolu se Saturnem znamení Vodnáře . Uran je planeta objevená relativně nedávno, v roce 1781 a je spojen s objevy, vynálezy a revolucí. Boří staré, zkostnatělé pořádky. Často bývá přiřazován řeckému bohu nebes Úranosovi, který byl vykleštěn Chronem, tedy Saturnem. Je jeho opakem, potírá tradici a autoritu. Uran představuje zejména vědecké osvícení a intelekt, postavený nad přírodu. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk je vzdorovitý, reformátor, humanista a často egocentrista. Negativně aspektovaný odmítá autoritu, odmítá podřídit se zavedeným pořádkům a řádům, často se kloní k extrémní pravici, či levici, nebo anarchii, může se také projevovat až nelidsky a tyranií. Představuje typický rozštěp osobnosti. Vibrační pole Uranu dále představuje znamení Vodnáře a oblast jedenáctého domu.

Princip vibračního pole Urana: pole saturnské, uranické a Ryb jsou tzv. nadpersonálními poli. Zatímco Saturn svazuje, omezuje, stahuje a dává řád, Uran uvolňuje a vnáší čerstvý vývoj. Samotný princip Urana není svoboda, ale napadání a boření struktur, přijatých v poli Saturnském. Osvobození a svobodu dává až znamení Ryb, Uranické pole ale umožňuje k této svobodě směřovat.


Klíč k pokoře spočívá ve schopnosti vidět všechny věci na světě jako stejně důležité.


Špička je velmi důležitým principem saturnického pole. (Vidím špičku hory, která je krásná, ale její dosažení je problematické a pokud se tam dostaneme, zjistíme, že to na vrcholu vůbec neodpovídá našim představám, je zde nehostinnost a samota. Toto zjištění je často velmi šokující, je ale nutné k tomu, abysme už nikdy o tuto špičku neusilovali. Většinou se po tomto dosažení špičky osvobodíme od určité představy a můžeme se zaměřit na další vývoj, v konečném smyslu na poznávání vyšších, kosmických norem a pravidel.


Základním astrologickým významem Urana v horoskopu je vytváření prostoru, času a světla. V lidském těle ovládá dutinu ústní a také zrak, tedy zaostřování a přenos obrazu do nervových impulzů. Např. svaly čočky, ovládané Saturnem budou kontrahovány a vzniká krátkozrakost. Uran naopak uvolňuje a způsobuje dalekozrakost. Také expanze, výduťe, roztržení atd. Typickou chorobou Urana je srdeční arytmie (změna srdečního rytmu). Dále pak blokáda atrioventikulárních uzlů, což blokuje přenosy nervových vzruchů. Také tachykardie, fibrilace síní. Kožní onemocnění, bradavice a melaninové pigmenty. Uran ale nezpůsobuje nekontrolovatelné bujení. (To způsobuje spíše Saturn a Neptun ve vazbě s Marsem a Jupiterem a také Neptun a Pluto).


Princip analogie struktur: je odpovědí na střet klasické a moderní vědy. Ve fyzice je znám jako holografický princip. Člověk je dokonalým obrazem našeho slunečního systému, což astrologie ve své podstatě vysvětluje a vyjadřuje.


Charakteristika Uranu je pozitivní, mužská, elektrická. Reprezentuje vzdušný živel a pevnou kvalitu. Oběžná doba je 82,5 roku. Tato doba, dělená dvěma je 41 let (krize středního věku), tyto podíly jsou pro člověka významné. Ve dvaceti letech vytvoří tranzitní uran kvadraturu na radixový a vznikne tzv. krize dospívání. Zde je člověk pomocí napětí nucen k rozvoji, i když to může být velmi bouřlivé, ale ve výsledku vždy vede k vyšší samostatnosti. 62 let věku je poslední uranská krize, která člověka buď posílí, nebo definitivně zdrtí. Po 82 roce se může náhle vyskytnout rozvoj, dle charakteru dalších aspektů radixového Urana. Tato planeta také určuje, ve kterých oblastech života dochází k osvobozování od zažitých struktur a k emancipačnímu procesu, k porušování tabu.


Uran jako dispozitor osudu jsou vždy náhlé změny, jejichž charakter závisí na aspektaci. (Náhlý úspěch, velké odvážné projekty, nebo náhlý neúspěch a nečekaný krach. Silně poškozený Uran v radixu jsou náhlé a nečekané katastrofy (čtvrtý dům státu), nebo vyhnanství a zásadní konflikt ze společností (u člověka).


Uran jako dispozitor činů a událostí ? metafyzika, reformy, jasnovidectví, elektřina, moderní technika, elektronika, originalita, náhlé podniky, převraty, násilnosti, zločiny, při poškození Venuší, nebo Neptunem perverzní činy a zločiny.


Uran jako signifikátor osob zastupuje především vynálezce, reformátory, okultisty, lidi zabývající se elektřinou a při poškození revolucionáře, anarchisty, zločince a sebevrahy.


Uran jako signifikátor manžela ? romantický, nezávislý a samostatný charakter. Při poškození je značná nervozita.´


Uran jako signifikátor smrti ? ve vazbě na osmý dům, nebo osmého domu na Vodnáře, nebo je silná neharmonická aspektová vazba Urana u ženy na Lunu a u muže na Asc, nebo Slunce. Charakter smrti ? násilná, zvláštní charakter ? letecká havárie.


Důležité upozornění: ? dokud není zpracována energie superplanety, její energie působí jako blok!!!


Princip osvobození na bázi Urana a Saturna: primární trauma se vyskytuje v horoskopu na dvou místech ? v domě, kde stojí Saturn a v domě, jehož hrot je ve znamení Kozoroha. Např. pokud je Saturn v sedmém domě a v Kozorohu druhý dům, člověk je většinou chudý a snaží se za každou cenu proniknout do bohaté společnosti, přesto to není možné a je mu naznačováno, že na toto ?nemá nárok?. Primární trauma se řeší těmi záležitostmi života, kde stojí Uran a také těmi, které padají do Vodnáře. (C. G. Jung).


Typickým povoláním jsou především především vynálezci, reformátoři, okultisté, lidé zabývající se elektřinou a při poškození revolucionáři, anarchisté, zločinci a sebevrazi.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Astrologické hodnoty planet (12.3.2017 18:16)
Severní a jižní měsíční uzel (27.7.2007 13:27)
Pluto - rozšíření a doplnění popisu (21.2.2007 17:32)
Planetární dispozice (11.12.2005 19:40)
Pluto (11.12.2005 09:22)
Neptun (11.12.2005 08:31)
Saturn (10.12.2005 11:17)
Jupiter (10.12.2005 09:57)
Mars (10.12.2005 09:14)
Venuše (10.12.2005 09:07)
Merkur (10.12.2005 09:00)
Měsíc (10.12.2005 08:37)
Slunce (10.12.2005 08:29)