Astrologie

Desátý dům

Stručný popis desátého astrologického domu

Desátý dům (kardinální) vypovídá zejména o způsobu, jakým se člověk touží vyjádřit a prosadit ve společnosti, tedy zejména o kariéře a přístupu k zaměstnání. Už děti, které mají tento dům silně prosazený, často přemýšlejí o svém budoucím povolání a obecně tito lidé obvykle nemívají se svým zaměstnáním žádné problémy.

Znamení na hrotu desátého domu a umístění planet také dobře popisuje způsob, jakým bude člověk zvládat svůj úspěch. V desátém domě se objevuje a internalizuje stávající řád světa (normy, zákony, předpisy) a bytost je pomocí tohoto domu může, nebo nemusí přijmout za své. Toto přijetí je ale nezbytné k tomu, aby byl člověk uznán svým okolím a na základě uznání společenských norem mohl obdržet určité společenské postavení. Desátý dům naznačuje, o co člověk usiluje a kolik a jaké energie bude tomuto úsilí věnovat. Z charakteristik tohoto domu lze dobře stanovit, jak bude člověk oceňován a hodnocen a také, jak bude oceňovat a hodnotit ostatní.


Důležité poznámky k funkci a účelu desátého domu: saturnský princip, jemuž je tento dům podřízen bez ohledu na znamení na jeho hrotu, má za úkol naučit člověka platnému řádu. Ten je totiž nezbytným předstupněm k poznání vyššího řádu, principu pokory, vesmírných pravidel a zákonů, které jsou univerzálně platné. Zvládnutí saturnských principů je naprosto nezbytné k pochopení zmíněného vyššího řádu.


Proti těmto principům však nesmíme bojovat, ale musíme se naučit je bezvýhradně přijmout a také se musíme naučit nehodnotit. Základním principem desátého domu je přijetí pravidel a světských autorit. Náš vývoj funguje obecně tak, že v tomto domě přijmeme pravidla, v jedenáctém naopak pochopíme, že tato světská pravidla neplatí univerzálně a že se od většiny z nich můžeme osvobodit, (ale až po jejich zvládnutí) a ve dvanáctém domě pak dosahujeme osvícení, získáváme vyšší schopnosti a přijímáme univerzálně platná pravidla. Pokud však není princip desátého domu zpracován a přijat, vše funguje úplně jinak: protože nedošlo k přijetí řádu a pokory, člověk si následně neosvojí úctu k autoritám a reaguje anarchisticky, boří vyzkoušené principy a aplikuje nová, nevyzkoušená řešení. Ve dvanáctém domě následně nedojde k osvícení, ale k úniku z reality pomocí drog a alkoholu, prostřednictvím sekt atd.


Desátý dům je třeba brát velmi vážně a měli bychom se naučit přijímat řád věcí vždy v aktuální okamžik, protože ten je pro nás nejdůležitější z hlediska našeho vývoje. O principech desátého domu však nesmíme vědět, jinak bysme se snažili měnit jejich dopad a to by bylo pro náš vývoj zcela špatné.


Upozornění: pátý dům signuje práci u podnikatele, u řadového zaměstnance je to dům šestý a u vedoucího pracovníka pak dům desátý!


Důležité upozornění: pokud je jedenáctý a zároveň desátý dům silně obsazen astrologickými prvky, dochází k přímému rozporu mezi saturnským principem blokování aktivace mozkové kůry a aktivační silou Urana. Tímto hrozí primární riziko vzniku epilepsie! V tomto případě je velmi důležité zabránit vzniku prvního záchvatu, nejlépe ohleduplnou, ale nikoli křečovitou výchovou a také pomocí prevence vhodnými homeopatiky. Pokud již k propuknutí choroby dojde (což ale nemusí), pak jí již nelze zcela vyléčit, ale je možné jí poměrně dobře kontrolovat - např. rovněž homeopaticky.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 1 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
6.6.2008 17:47
Titulek:

Od: JK


Naprosto nesouhlasím s touto větou: "O principech desátého domu však nesmíme vědět, jinak bysme se snažili měnit jejich dopad a to by bylo pro náš vývoj zcela špatné."

Mám v 10. domě převážně dobře aspektovaný Uran, astrologií se zabývám cca 8 let.

Uvedené tvrzení je evidentně ideově zabarvené vlastními životními zkušenostmi, tj. horoskopem autora a tedy neobjektivní a nepravdivé.

Pravdě zdar!

JK.Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Dekany astrologických domů (5.6.2016 17:28)
Dvanáctý dům (8.12.2005 16:24)
Šestý dům (8.12.2005 16:19)
Jedenáctý dům (8.12.2005 16:14)
Pátý dům (8.12.2005 15:58)
Čtvrtý dům (8.12.2005 14:06)
Devátý dům (8.12.2005 13:52)
Třetí dům (8.12.2005 13:42)
Osmý dům (8.12.2005 13:20)
Druhý dům (8.12.2005 13:09)
Descendent (7.12.2005 16:39)
Ascendent (7.12.2005 16:11)
Důležité astrologické domy (7.12.2005 15:14)
Extrovert, nebo introvert? (7.12.2005 13:54)
Astrologické domy (7.12.2005 13:10)
Elektrická a magnetická znamení (7.12.2005 11:16)