Astrologie

Severní a jižní měsíční uzel

Popis problematiky Severního a Jižního měsíčního uzlu v horoskopu

Severní (a jižní) měsíční uzly nejsou hmotnými astronomickými tělesy, ale body, ve kterých protíná oběžná dráha Měsíce zemskou ekliptiku. Oba body jsou v přesné opozici, jejich spojnice se nazývá "nodální čára". V horoskopu se obvykle znázorňuje pouze uzel severní, tedy musíme vždy počítat s tím, že jižní uzel se nachází v protilehlém astrologickém domě a znamení. Oba uzly se v horoskopu posunou o 360 stupňů za 18,5 roku. Obecně lze říci, že osa jižní - severní uzel naznačuje na karmickou cestu duše a potřebný vývoj bytosti a to tak, že člověk směřuje od polohy jižního do polohy uzlu severního. V domě a znamení polohy severního uzlu vzniká největší napětí, které stimuluje k potřebným změnám a k následování, kdežto v protilehlé pozici naopak jde všechno spíše hladce, ale tyto záležitosti je třeba postupně opouštět.

Někteří klasičtí astrologové považují oba uzly za dva protipóly magnetismu duše, které naznačují karmickou cestu. Naplnění této cesty lze dosáhnut tak, že je třeba nalézt jakýsi pomyslný střed mezi oběma prvky a na tom pak postavit další smysl života. Život si duše svými neustálými reinkarnacemi spřádá podobně, jako přadlena lněné vlákno, které se vine bez přerušení z hluboké minulosti a oba uzly umožňují pochopit vlastní karmické souvislosti a potřeby. Podstatou celého principu je uvědomit si své myšlenky, jako příčinu minulých událostí a zkušeností a stejně tak i vnější události, které jsou myšlenkovými pochody přitahovány. Jakmile k tomuto uvědomění dojde, změní se vnitřní podstata bytosti a tím i dojde i ke změnám v jejím vnějším okolí. (Důležité).


Na problematiku obou měsíčních uzlů se také můžeme podívat jako na analogii s metabolismem: severní uzel nasává a "konzumuje" přicházející energie, zatímco jižní vylučuje vše nepotřebné. Z tohoto principu je zřejmé, že dlouhodobě by se měl poměr mezi přijatou a vydanou energií pohybovat v rovnováze. Je však logické, že tomu tak často není, "na vině" jsou aspekty a poloha dalších planet v jednotlivých znameních. Příklad: bude li severní uzel ve znamení Střelce, jižní v Blížencích a Jupiter (regent Střelce) bude postaven silněji, než Merkur (regent Blíženců), logicky bude člověk usilovat o pohyb vpřed, aniž by se zamýšlel nad příčinami svého uvažování (jižní uzel) a po nějaké době vždy bude s karmickými souvislostmi charakteru svých myšlenek konfrontován nedobrovolně. (Princip přetečení plné nádoby). Může pak docházet k nečekaným situacím, kontaktům, či nemocem atd.


Severní uzel buduje osobnost a naznačuje, kde je třeba vytvářet střed vědomé existence a kde nachází vůle největší pole působnosti pro konstruktivní činnost. Naopak prvky a energie, nasáté severním uzlem, lze v protilehlém domě a znamení využít například k smysluplnému obětování se a k poskytnutí vlastních služeb pro nesobeckou pomoc druhým. Příklad: člověk se seveverním uzlem v pátém domě bude prosazovat vlastní emocionální tvořivost a inklinovat k dětem a energie, které s těmito činnostmi nashromáždí, může využít k pomoci kolektivu (jedenáctý dům).


Severní uzel ukazuje na typ životní energie, která může být použita pro budování bytosti a na povahu energie, která by v tomto životě měla být zpracována. Jižní pak naznačuje, kde má člověk skryté komplexy, sníženou rozlišovací schopnost a spíše negativní stránky příslušného znamení, ve kterém je tento uzel postaven. Analogicky se také někdy přirovnává osa severní - jižní uzel k planetám Jupiter - Saturn, ale tuto symboliku v žádném případě nelze se skutečnými účinky zmíněných planet nijak zaměňovat. V každém případě je nodální osa (viz úvod článku) symbolem mezi příčinou a následkem (velmi důležité).


Jak už jsme zmiňovali v úvodu, severní uzel symbolizuje oblast s nejvyšším napětím, které má za účel stimulovat bytost k odpovídajícímu vývoji. V oblasti, dané domem jeho výskytu, lze však dosáhnout nejlepších výsledků v cestě za duchovním poznáním a osobním růstem. Ukazuje na oblast, kde se člověk může aktivně postavit svému okolí a svými zkušenostmi ovlivnit okolní děje, na rozdíl od jižního uzlu, který říká, že v oblasti jeho domu zkušenost vždy podvědomě a zejména nekontrolovaně ovládá vědomí. (Velmi důležité při rozborech psychologických příčin jednání). Pozor je třeba dávat na silně prosazený, či poškozený jižní uzel, v takovém případě může mít dotyčný sklony k rezignaci na svůj odpovídající vývoj!!!


Hodnotíme li oba uzly v horoskopu, vždy je třeba přihlížet k (v minulých článcích často zmiňované) metodě specifického signifikátoru, tedy vždy musíme pečlivě posoudit dům, v němž stojí regent (vládce) znamení, ve kterém je posuzovaný uzel postaven. Příklad: je li severní uzel v domě šestém a ve Střelci a Jupiter je v domě prvním, bude člověk směřovat k léčitelství a k podřízené práci pro druhé a to vždy za účelem vlastního sebeprosazení a sebepoznání na fyzické úrovni. Zkoumáme také nodální osu ve smyslu dům/znamení - dům/znamení a snažíme se zjistit, co je jejím hlavním tématem. Aspekty planet jsou rovněž klíčové, například kvadratura planety s uzlem strhává pozornost na planetu a odvádí člověka od potřebného směru vývoje. Je li regent znamení, ve kterém je postaven jeden z uzlů, v konjunkci s uzlem druhým, jedná se o specifický případ, který se vysvětluje takto: je li vládce znamení jižního uzlu v konjunkci s uzlem severním, dotyčný musí co nejpřesněji pochopit význam jeho jižního uzlu a také je často nucen přenést si něco z minulých inkarnací do života současného. V opačné situaci (vládce znamení severního uzlu v konjunkci s jižním) člověk často touží po minulosti a nebude schopen se s ní rozloučit. Podobně je třeba hodnotit i případ, kdy stojí uzly v domech s protilehlým významem svých znamení. Příklad: severní uzel v prvním domě ve Váhách a jižní pak v sedmém v Beranu. Tento člověk se bude často příliš pitvat ve svých vztazích, bude se snažit je ovládat a nebude schopen je opouštět, přestože by tak občas činit měl. Dobře postavený, či ještě lépe bez aspektu naznačuje severní uzel na nepředpojatost!


Měsíční uzly jsou důležité také z hlediska astrologie vztahů, zejména pak uzel severní naznačuje, jaký typ lidí bude dotyčného oslovovat. Je to v principu dané tím, že bytost karmicky směřuje k určitému cíli, naznačenému severním uzlem a lidé, kteří mají ve svých horoskopech vazby mezi svým Sluncem, Měsícem, nebo Asc (ale i dalšími planetami) na severní uzel konkrétního člověka, mohou ho tak posunout ve vývoji kupředu a zprostředkovat mu zkušenosti, ke kterým by se jinak dostával pozvolna a obtížněji. Zejména citlivější jedinci, kteří od partnerství očekávají především vzájemný růst, reagují na vazby mezi svým severním uzlem a planetami partnera velmi pozitivně a to často i přes skutečnost, že potenciální partner například nemá jejich osobu žádný vážnější zájem.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Astrologické hodnoty planet (12.3.2017 18:16)
Pluto - rozšíření a doplnění popisu (21.2.2007 17:32)
Planetární dispozice (11.12.2005 19:40)
Pluto (11.12.2005 09:22)
Neptun (11.12.2005 08:31)
Uran (10.12.2005 16:51)
Saturn (10.12.2005 11:17)
Jupiter (10.12.2005 09:57)
Mars (10.12.2005 09:14)
Venuše (10.12.2005 09:07)
Merkur (10.12.2005 09:00)
Měsíc (10.12.2005 08:37)
Slunce (10.12.2005 08:29)