Zdravá výžživa

Zdravá výživa

Úvodní stránka o zdravé výživě

Běžné české stravovací návyky mají obvykle k racionální výživě po všech směrech poněkud daleko. Spotřeba červeného masa a uzenin v neoptimálních poměrech vůči ostatním složkám stravy, nedostatek enzymů a rostlinných bílkovin, nedostatek vlákniny - to je víceméně pouze základní výčet nedostatků, kterými si většinou úspěšně připravujeme zdravotní problémy daleko dříve, než se výsledně projeví ve fyzické rovině našeho organismu. Zejména po roce 1989 se začali lidé intenzívně zajímat o nejrůznější způsoby zlepšování zdravotního stavu a mezi mnoha jinými alternativními metodami si našla své pevné místo i racionální výživa. Nejrůznější knihy a publikace se šířily a dále rozšiřují po celém území naší republiky a v tomto informačním chaosu je často nesnadné nalézt něco, co by univerzálně vyhovovalo všem při současném zachování alespoň základních správných pravidel přípravy, kombinace a konzumace potravy.

Smyslem této stránky není tvorba jakýchkoliv dogmat a pevných pravidel při přípravě zdravých jídel, ale spíše získání základního přehledu a správných návyků včetně rozšíření náhledu na tuto obvykle poněkud zanedbávanou formu příjmu energie. Vždyť jakákoliv lidská činnost vykonávaná s nechutí a odporem má pro daného jedince značný negativní dopad a to i v případě, že se jedná o jinak zcela evidentně "zdravou" oblast života. Pojem "zdravou" jsem umístil záměrně do uvozovek, neboť je třeba si uvědomit, že jsme všichni jedineční a pokud je něco vhodné pro jednoho, nemusí to ještě být nutně příznivé i pro druhého.


Dříve než přejdeme k základním způsobům dělení stravy, řekněme si zde něco o jednotlivých současných hlavních dietních směrech. Existuje jich celá řada a žádný z nich samozřejmě nelze označit za dobrý, nebo nevyhovující. Byly vyvinuty vždy k určitému účelu a většinou pro konkrétní osobu. Pokud se osvědčily, byly většinou rozšiřovány dále často bez přihlédnutí ke stavu daného jedince - je to vlastně základní problém většiny například amerických výživových bestsellerů. Jedním z charakteristických rysů české povahy je slepé kopírování předložených receptů bez zapojení vlastní intuice a přehlížení právě vznikajících potíží s nadějí, že se to nějakým způsobem urovná samo.


Pojďme nejprve zhodnotit například knihy "Fit pro život". Jsou to typické bestsellery psané záměrně tak, aby oslovily maximum lidí a byly dobře prodejné. Věřím tomu, že autoři je napsali s dobrým úmyslem, ale bohužel bez přihlédnutí k regionálním zvláštnostem jednotlivých zemí světa. Typ diety v nich uvedený je vhodný pro určitou skupinu lidí k odstranění například nadváhy a svojí podstatou je situován zejména pro teplé kalifornské léto. Její dlouhodobá aplikace se v našich zeměpisných šířkách a hlavně v zimních měsících projeví postupnou absencí esenciálních aminokyselin a celkovým posunem energie organismu spíše ke kvalitě Jin - tedy člověk začíná trpět únavou, je méně pohyblivý a zejména silně zimomřivý. V knize je uvedeno i několik evidentních nepravd - například o tom, že si lidské tělo dokáže samo syntetizovat základní bílkoviny pouze z rostlinné potravy a podobně. Na druhou stranu ale kniha poskytuje přehled o základech tzv. dělené stravy, i když opět pouze svým vlastním způsobem. Proč je třeba přihlížet vždy ke specifikům jednotlivých etnik a hlavně ke klimatickým podmínkám jejich pobytu si vysvětlíme později.


Dalším extrémním výživovým stylem je frutariánství, propagované například jednou naší populární zpěvačkou žijící v současné době v Británii. Je to opět příklad neaplikovatelnosti tohoto způsobu stravy na větší počet jedinců. Zmíněná osoba je na vyšší duchovní úrovni a její současný způsob života jí umožňuje vyrovnávat negativní energetické dopady výhradní konzumace pouze čerstvých plodů. Pro normálního českého pracujícího člověka je však tento způsob diety vysloveně nebezpečný. V našich podmínkách je frutariánství dobře aplikovatelné zejména jakožto snídaně v kombinaci se sušeným nesířeným ovocem v zimních měsících pro doplnění jangové složky energie. Žaludek je po ránu čerstvým ovocem méně zatížen, ale toto nemohou praktikovat například lidé trpící diabetem. Šlechtěné ovoce obsahuje totiž vysoký podíl cukru, který poškozuje u takto postižených lidí slinivku břišní. Navíc je zde značná absence škrobů a bílkovin.


Makrobiotika je výbornou dietou v případě těžkých chorob a disbalancí organismu - nádorová onemocnění, psoriáza, skleróza multiplex a dalších nemocí klasifikovaných současnou medicínou jako neléčitelné. Pokud je aplikována odborníkem (v našich podmínkách je velmi dobrou makrobiotičkou p. Kubíková v Praze, nebo Ing. Petr Bělousov v Brně), je mocným nástrojem k uzdravení díky energetickému vyrovnání organismu, ale pro mnoho lidí je z dlouhodobého hlediska nevhodná. Převládají v ní vařené obiloviny, zejména tepelně upravovaná zelenina a téměř vynechává ovoce a klíčky jakožto energeticky nevhodné potraviny. Když se podíváte na většinu osob živicích se makrobiotikou dlouhodobě, vypadají většinou starší, často mají šedivé vlasy a vrásčitou kůži. Je to způsobeno jednak menším množstvím přijímaných enzymů a také tím, že tato dieta není příliš chutná. U stravy je totiž důležité, aby nám vyhovovala nejen po stránce vzhledové, ale i chuťové. V opačném případě dochází k horšímu vstřebávání živin a následné buněčné podvýživě. Makrobiotika sice uznává maso jakožto potřebnou složku potravy, ale mnoho lidí se jej snaží vyloučit v domnění, že si pokryjí spotřebu bílkovin pouze obilovinami a luštěninami, což je ovšem poněkud zavádějící. Toto dokáže pouze organismus malého procenta jedinců, ale o tom pojednáme rovněž později v souvislosti s krevními skupinami. Obecně lze charakterizovat makrobiotiku z hlediska dlouhodobého používání jako malou odvahu postavit se tváří v tvář životu a sníženou schopnost prožívat naplno veškeré radosti, které nám náš nádherný život poskytuje. Celoživotní úzkostlivá konzumace nekořeněných neslaných a téměř vždy vařených jídel často vede postupně k nedostatku životního optimismu a vymizení vášní. Vášeň je ale nezbytným katalyzátorem pro většinu lidských činností...


Veganství je razantní formou vegetariánství, kdy se konzumuje pouze syrová zelenina a ovoce. Tento způsob stravy je pro většina lidí zcela nevhodný pro značnou absenci škrobů a bílkovin a přebytku enzymů a cukrů, což ve svém důsledku může vést k předčasnému opotřebování slinivky břišní. Na druhou stranu ale vegani netrpí téměř vůbec onkologickými chorobami, což je ovšem vzhledem k výše uvedeným dopadům tohoto způsobu výživy kladem spíše poněkud sporným. Absolutně nevhodný je zejména pro děti ve vývoji. Člověk by měl mít vždy možnost svobodné volby způsobu života, děti jsou však v tomto plně závislé na dospělých. Buďte si tohoto faktu buďte vědomi a přistupujte k otázkám výživy svých dětí podstatně odpovědněji, než ke své.


Vegetariánství klasické povoluje konzumaci mléčných výrobků a vajec, což alespoň částečně pokrývá spotřebu bílkovin, na druhé straně ovšem zahleňuje organismus (což je hlavním záporem mléka a sýrů). Tento výživový směr nedává člověku všechny stavební látky v optimálních poměrech, nehledě na to, že nadbytek mléka způsobuje mimo zahleňování zcela paradoxně také postupné odvápňování kostí a zubů. Mléko reaguje v lidském organismu silně kysele a tělo pak snaží prostřednictvím vápníku aciditu kompenzovat. O problému mléka jako "nenahraditelné" potraviny si přečtete na dalších stránkách.


Dělená strava má sice mnoho předností, ovšem občas jsou zde nárazově poněkud vyšší dávky masa nevyjímaje uzeniny. I když se vám snažím přiblížit zdravou výživu přijatelným způsobem, červená masa a uzeniny minimalizujeme už jenom z důvodu jejich původu. Je značný rozdíl mezi masem zvířete pěstovaného v dobrém prostředí beze stresu a masem například skotu, který tráví veškerý čas uzavřen v temném kravíně bez pohybu a přirozené potravy. Také způsob zabíjení těchto zvířat je velmi důležitý a proto jsou dnes v alpských zemích například krávy šetrně usmrcovány přímo v jejich přirozeném prostředí a tak se do jejich masa nedostávají stresové hormony, které by pak následně ovlivňovaly psychiku konzumenta.


Pokud jste nikdy neviděli současný způsob vraždění nebohého jatečního dobytka, je to otřesný zážitek. Prasata, nebo krávy postupují ve frontě poháněni tyčemi naháněčů, zpředu se ozývá zoufalý bolestný řev právě usmrcovaných zvířat. Za několik minut fronty na smrt se jejich těla přirozeně naplní vyšším množstvím stresových hormonů, které následně přijímáme v mase. Tyto hormony následně ovlivňují chování mnoha lidí. Paradoxem je, že nejvíce jatečního masa se konzumuje právě ve věznicích, tedy ústavech, jejichž chovanci jsou zde internováni často pro vyšší agresivitu vůči svému okolí. Lepší alternativou nejsou z tohoto pohledu ani kuřata, protože způsob jejich usmrcování je rovněž velmi nešetrný. Kuřata jsou strojově vyjmuta z klecí, zavěšena za krk a rovněž strojově jim jsou zaživa odříznuty hlavy. Chov hormonálně urychlovaných králíků by vydal na samostatnou kapitolu a proto pokud nemáte vlastní králíkárnu doma, pro jistotu se králičímu masu z hypermarketu vyhněte úplně.


Když se k celé záležitosti postavíme rozumně, ryby upřednostníme spíše sladkovodní a nakupovat budeme raději od tuzemských dodavatelů. U zahraničních nemáme prozatím žádnou jistotu, z jakých vlastně pochází zdrojů. Specifickým druhem stravy jsou výše zmíněné uzeniny. Nestor českých biotroniků pan Zezulka kdysi na adresu onkologicky nemocných prohlásil: "Já se těm lidem stejně divím. Vezmou kus mrtvoly, pověsí to do komína a napustí dehtem tak, aby to ani bakterie nemohla sežrat." Dnešní uzeniny navíc nejsou uzeninami doslova. Jedná se o lehce ovoněné a chemicky "parfémované" výrobky, kde se trvanlivosti nedosahuje pomocí dehtu z kouře, ale anorganickými chemickými solemi - dusitany. I já si občas dám oblíbený špekáček na ohni v přírodě, ale nedělám to příliš často. Denní konzumace hamburgerů v "Mekáčích" rozhodně není tím správným způsobem k dosažení zdraví a harmonie. O způsobu výroby dietních párečků, které neobsahují ani gram masa jsem již mluvil v rubrice Zajímavosti v článku o tzv. éčkách.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 16 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
25.6.2006 12:39
Titulek:

Od: Slávka


Pouze ovoce a zeleninu jedí vitariáni a ne vegani, jak se zde píše. Vegani nejedí maso, mléčné výrobky a vejce. Jinak zajímavý článek.

12.7.2006 17:22
Titulek: Re: Jak je to tedy?

Od: Zbyněk


Slávko, děkuji za příspěvek a pokud tedy vegani striktně odmítají mléčné, vaječné a masné bílkoviny, co ještě konzumují kromě zeleniny a ovoce? Obiloviny? Zaskočila jste mne, protože jsem toto rozdělení někde nastudoval, ale na zdroj si již nepamatuji.

15.7.2006 21:22
Titulek:

Od: slávka


Vegetariáni nejedí maso.
Ovo-lakto-vegetariáni navíc nejedí ryby.
Lakto-vegetariáni navíc nejedí ryby a vejce.
Vegani navíc nejedí ryby, vejce, mléko a výrobky z něj, patří sem snad správně i med; vegani jedí všechno ostatní - zeleninu, ovoce, rýži, těstoviny, ořechy, luštěniny, výrobky z tofu...
Vitariáni jedí jen syrovou rostlinnou stravu.
Já jsem přešla z dělěné stravy přirozeně na vegetariánství a mléčné výrobky jsem přestala jíst později na doporučení lékařky z celostní medicíny a po tom, co jsem si o mléku přečetla.
Na netu občas pročítám http://www.vegetarian.cz http://www.vegan.cz http://www.vitarian.cz
Zdraví Slávka.

18.7.2006 11:11
Titulek: Re:

Od: Zbyněk Slába


Děkuji Slávko za dostatečně vyčerpávající popis. Mléko osobně také nekonzumuji, ale jogurtům a obecně "živým" mléčným výrobkům se nevyhýbám, jak řešíte Vy příjem vápníku?
Děkuji
Zbyněk

21.7.2006 15:25
Titulek:

Od: Slávka


... otázka je, jak moc a zda vůbec jsou živé ;-)
Myslím si, že snad jím dostatečné množství luštěnin, oříšků, celozrnných i sojových výrobků, aby jsem měla vápníku dost. Vyhýbám se cukru a bílé mouce. Ono si tělíčko řekne... Hezký den. Slávka.

21.7.2006 17:14
Titulek: Re:

Od: Zbynek Slaba


Nedávno proběhl na IDNESu nějaký test jogurtů, který dopadl poměrně pozitivně, jinak jsem si dělal jogurty i doma a fungovalo to bezvadně, ale pochopitelně ne z každého:-)
Myslíte, že v luštěninách, oříšcích atd. je dostatečné množství vápníku? Zejména pro moderní ženu? No, nevím, samozřejmě jsme každý jiný, ale o osteoporóze jste již jistě slyšela... Bohužel je to s vápníkem podobné, jako s železem - z rostlinných zdrojů ho člověk zpracuje jenom několik procent a z jater mnohonásobně více, tedy biologický zdroj je účinnější. Nic naplat, máme za sebou už příliš dlouhou evoluci.

Hezký víkend Zbyněk

22.8.2006 00:23
Titulek:

Od: Slávka


Děkuji za zajímavé informace. Orientovat se dnes v těchto věcech je dost těžké. Zajímalo by mě, kdo vymýšlí doporučené dávky čehokoliv. Někdy to vypadá, aby měl člověk všeho dostatek, musel by celý něco den jíst ;-) Nepřipadám si, že bych nějak strádala, naopak - oproti svým kolegům a známým jsem nechutně zdravá :-) Je možné, že projdu určitým obdobím v životě a stravování změním. Zatím se držím své osvědčené intuice. Hezké letní dny. Slávka.

28.8.2006 12:42
Titulek: Re:

Od: Zbynek Slaba


Slávko, jak dlouho se již stravujete vegetariánsky? Pokud je to tajné, použijte mail:-) Děkuji Zbyněk

29.8.2006 14:39
Titulek: Re: Re:

Od: Slávka


Nemám tajnosti ;-) je mi 45 (prý nevypadám :-) ) a stravuju se tak asi 5-6 let. Slávka.

24.9.2006 17:13
Titulek: orisky

Od: kdosi cosi


Zrovna konzumovani orisku je dost nebezpecne, nebot casto obsahuji ruzne druhy plisni. Zalezi na tom, jak jsou skladovany atd.

19.10.2006 17:11
Titulek: Re: Re: Re:

Od: Zbynek Slaba


Snad již poslední dotaz - Vaše krevní skupina? :-)
Děkuji a přeji Vám příjemný večer.
Zbyněk

20.10.2006 19:54
Titulek: Re: Re: Re: Re:

Od: Slávka


Mám A+. Teď asi 3 týdny jsem jedla 2-3x týdně přírodní sýry a tvaroh, bohužel se mi opět objevila vyrážka na obličeji. S těmi oříšky to je snad jako se vším - člověk si prostě musí dát pozor, jinak by nemohl jíst nic ;-)
Vaše připomínky si přečtu ráda. Hezký víkend. Slávka.

24.10.2006 14:54
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:

Od: Zbynek Slaba


Jistě, áčko je svým způsobem čistě "vegetariánská" skupina. Jedna má bývalá přítelkyně jí měla také a přestože maso jedla, občas jej prostě vynechávala s tím, že ho nepotřebuje. Fungovalo to skvěle. Nicméně vyrážka v obličeji nemusí nutně souviset s výživou, pokud máte zájem, pošlete mi na můj mail svůj datum, místo a hodinu narození a podíváme se na to, pochopitelně čistě soukromě! Zbyněk

3.7.2007 18:56
Titulek:

Od: Helena


Už delší dobu uvažuji nad tím, že přestanu jíst maso úplně (nejen pro to, že ho moc nemusím) a ta zmínka o zabíjení jatečních zvířat mne přesvědčila, že je to dobrý nápad. Nikdy jsem si nepředstavovala, že by ta zvířata byla zabíjena nějak "lidsky", ale že takhle "lidsky" ... To je čiré zoufalství, copak si lidská společnost nedokáže vážit hodnoty života? Někde jsem četla, že šelma, která se právě chystá zabít dostižené zvíře s ním "vede" rozhovor o smrti. Že se v těch posledních vteřinách života s dotyčným zvířetem "srovná". Netuším, kdy se ta komunikace mezi člověkem coby predátorem a jeho obětí přerušila.
Mockrát jsem se přistihla, že v určitých momentech vidím svět kolem sebe nelidským zrakem, z pohledu zvířete. Není to vůbec hezký pohled, ta arogance, necitlivost, neschopnost porozumění vůči odlišným formám života je zarážející. Je mi z toho smutno.

2.12.2008 19:26
Titulek: Re:

Od: Klára


jistěže, milá paní/slečno.... Nicméně konzumace "jatečního" masa je v každém případě až ta poslední možnost, kterou bych osobně nedoporučovala naprosto nikomu. Mně maso leckdy přijde k chuti, a tak mohu říct, že ona hmota ze supermarketu je ani tou chutí nepřipomíná, nehledě na všechna ta pochybná krmiva, kterými jsou hovádka boží ve velkochovech vycpávána, a stres, samozdřejmě. Naštěstí pro adekvátní potřebu každého z nás (čiliže ne čtvrt kila uzeného denně ke svačině:) je stále ještě dostupné maso z kontrolovaných chovů, taktéž ryby či zvěřina.

7.2.2024 14:30
Titulek: Dotaz

Od: Jabra


Dobrý den. Hledala jsem původně sice doplnění k astrologii, ale jako vždy jsem skončila u výživy... Prosím, našla jsem v článku Makrobiotika toto: Když se podíváte na většinu osob živicích se makrobiotikou dlouhodobě, vypadají většinou starší, často mají šedivé vlasy a vrásčitou kůži... Protože se mne to osobně dotýká, a protože mi makrobiotika velice pomohla z mnoha tělesných potíží, ráda bych se zeptala, z čeho se stává "vrásčitá" kůže? Makrobiotiku jsem na začátku před 30 lety snažila používat, jak jen jsem dokázala. Řekla bych, že to bylo tak na 75%. Vyléčila jsem si astma, které ovšem nebylo astma, ale ";pouze" neschopnost normálně zpracovat hlenotvorné potraviny a pro užívání obrovské množství antibiotik, které mi lékaři zhruba 20let nutili. Pak jsem v roce 1990 objevila makrobiotiku a čáry fuk, astma a záněty plic byly za dva měsíce pryč... Dávám si pozor dodnes na základní pravidla, úplná makrobiotika to ale určitě není. Je mi už 64 let. Ale velice rychle se mi vysušuje pleť, vrásčitou kůži mám i na nohou a rukou. Pokud mi můžete vysvětlit, čím to může být vzhledem k makrobiotice, prosím o odpověď.
Celé stránky, hlavně pro mne článek o výživě i o astrologiií, jsou přehledné a zajímavé. Děkuji.


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Jak jednoduše zvládat úmorná letní vedra? (18.7.2006 10:59)
Výživové typy (1.12.2005 14:59)
Tattvy (1.12.2005 11:47)
Kineziologický kroužkový test (1.12.2005 11:17)
Výživa včera a dnes (30.11.2005 13:10)
Výživa dle krevních skupin (30.11.2005 12:39)
Dělená strava (30.11.2005 11:21)
Acidobazická reakce potravin (30.11.2005 11:11)
Rozdělení stravy (30.11.2005 10:45)