Astrologie

Astrologické hodnoty planet

Jaké "koně máte v astrologické stáji" a co od nich můžete čekat?

Už staří astrologové si všimli, že se planety často "chovají nelogicky jinak", než by se "slušelo" na jejich postavení ? aspekty, znamení a dům. Čím je to způsobené? Planety totiž nabývají různých astrologických hodnot v závislosti na řadě parametrů, jejichž podrobný popis najdete v této dokumentaci k mému astrologickému programu Regiomontanus. Jediný rychlý pohled na tabulku hodnot, setříděnou dle velikosti, nám tak může o horoskopu (a jeho majiteli) odhalit velmi zajímavé skutečnosti!

Ovšem věci nejsou tak černobílé, jak by se mohlo zdát. Obecná zásada při práci s těmito čísly říká, že vždy ještě musíme posuzovat také aspekty, dům a význam úhlu zkoumaného prvku. Příklad ? Slunce může mít vysokou astrologickou hodnotu, ale bude výrazně negativně postavené, tj. třeba v rohovém domu a se silnou kvadraturou. To mu sice z nějakého širšího astrologického hlediska dává vyšší hodnotu, ale zmíněná kvadratura a rohový dům způsobí určité životní komplikace, které nelze jednoduše určit na první pohled. A naopak ? Slunce bude mít nižší hodnotu, ale jeho poloha v rohovém domu a se silnými trigony a sextily situaci vylepší. V takovém případě bude mít člověk dobré sociální postavení, ale nízká hodnota Slunce způsobí, že jeho život rozhodně nebude bez potíží. Ideální kombinací jsou pozitivní aspekty a vysoká astrologická hodnota. V tomto případě jsou pak výsledky docela jasné:-) (To samé, ale v opačném významu platí pro negativní pozici a hodnoty planety).


Posuzujeme li astrologické hodnoty planet, musíme tedy vždy ještě přihlížet i k jejich aspektům a postavení, přesto nám však tabulka hodnost poskytuje velmi dobrou základní orientaci v horoskopu. Už jenom s její pomocí dokážeme odhadnout, jaké hlavní oblasti života budou pro majitele horoskopu důležité a které ne. Příklad ? vysoké hodnoty Měsíce, Venuše, Marsu a Lilith, tedy planet, které ukazují na emoce, vztahy a sexualitu, znamenají, že dotyčný člověk bude preferovat právě tyto oblasti, určitě se nebude v životě nudit a pokud se nenaučí správně pracovat se svými emocemi, je pravděpodobné, že se bude setkávat s emočně velmi výraznými situacemi. A emoce jsou nosnou silou všeho důležitého v lidském životě! Další příklad ? vyšší hodnoty mají transpersonální planety, ale Slunce je naopak slabé. To je typický příklad člověka, který se dokáže "utopit" třeba v esoterice, ale není schopen dosáhnout dobrého sociálního postavení, i když se o to velmi snaží. Do svého počínání zatahuje příliš mnoho iracionálna a nedovede se naučit, jak fungují pravidla lidské společnosti, což je ale pro jeho pozici ve společnosti naprosto klíčové.


Díváme li se tedy na tabulku astrologických hodnot planet, potom postupujeme zhruba takto:

1) všímáme si planety s nejvyšší hodnotou
2) zhodnotíme, jestli mají vyšší hodnoty "osobní planety", nebo transpersonální.
3) jakou hodnotu mají "nebeská světla"? (Jejich hodnota dobře ukazuje na celkové sociální postavení.)
4) má Saturn vyšší hodnotu, než nebeská světla? (Pokud ano, pozor na případné potíže v příbuzenstvu).
5) má nějaká planeta zápornou, nebo nulovou hodnotu? I to je velmi důležité kritérium.
6) má nějaká planeta výrazně vyšší, nebo nižší hodnotu, než ostatní? (například průměr je dvanáct a Pluto má 34). Pak je potřeba jí dobře zkoumat, protože má na svého majitele zásadní vliv.

Obecný výklad významu planet dle jejich hodnot: (pozor, používejte prosím zdravý rozum a logiku, plus jedna není "absolutně super" a mínus jedna neznamená fatální životní tragédii) :-)
Kladné Slunce: velmi dobrá sociální pozice, úspěch, podnikání, dosažení vytouženého cíle, široký okruh spolehlivých přátel, přirozená autorita, manažerské schopnosti, dobrá disponibilní energie, tvůrčí talent, jedná se o věrné jedince, kteří jsou čestní a druzí je často obdivují.
Záporné Slunce: touha po moci, na kterou ale není nárok, skandály, případné nehody a úrazy (záleží hodně na astrologickém domu). Nedostatek energie, po které člověk touží a často tak přepíná své síly. Nebývá oblíben v kolektivu, snaží se navazovat kontakty, ale ne vždy je v tom úspěšný. Často se přeceňuje, vyžaduje obdiv a neuznává lidi, kteří proti němu vystupují. Nebo také lhostejnost vůči svému okolí, k přírodě, zejména je li takové Slunce v šestém domu. V extrémní poloze se může jednat i o narcismus.
Kladný Měsíc: příznivé změny, nečekané, ale krásné náhody a události, obvykle i vysoká inteligence, čilý duševní život, dobré vztahy (záleží na aspektech). Jedná se o praktické a vnímavé lidi a také i dobré partnery. Mají dobrou fantazii a literární nadání (zde záleží na domu i znamení). Obvykle dobrá paměť.
Záporný Měsíc: časté potíže v osobním životě, v citech a vztazích. Nečekané změny s nepříznivými dopady. Spory s ostatními lidmi, dle domu lze určit, jestli se bude více jednat o příbuzenstvo, nebo cizí. Potíže ve vztazích, nestálost a touha po svobodě. Problémy s pamětí, neschopnost dotahovat věci do konce, problémy s vlastní pověstí, i když se člověk snaží jí vylepšovat. Přílišné požitkářství a smyslnost, která je často používána destruktivně. Povrchní jednání, nespolehlivost, slabá vůle.
Kladný Merkur: dotyčný nebazíruje na dosažených věcech a je flexibilní, schopný se rychle adaptovat na nové podmínky. Skvělé dispozice pro ekonomii a obchodní činnost. Schopnost budovat si příznivé kontakty, pomáhat svým přátelům a jejich pomoc přijímat. Tito lidé bývají celkově šikovní a zruční, mají dobré komunikační schopnosti, jsou vynalézaví, talentovaní a také mívají výbornou paměť. Rádi cestují a na svých poutích bývají úspěšní.
Negativní Merkur: možnost ztráty a úpadku, tedy není to úplně ideální aspekt pro podnikání, kde hrozí nadměrné riskování. To samé platí i pro případné vedení lidí. Je potřeba si dávat pozor na nečekané ztráty, tito lidé se stávají obětmi trestné činnosti a obtížně se pak domáhají svých práv. Pozor na cestách, kde hrozí potíže, často bez předchozího varování, či jasného důvodu. V závislosti na astrologickém domu mívají majitelé takového Merkuru sníženou sociální inteligenci, kterou nahrazují chladným pragmatismem. Ten je nepříjemný nejenom pro jejich partnery, ale také pro podřízené, nebo kolegy. Nedá se jim příliš věřit, nebývají spolehliví, i když někdy je jejich spolehlivost naopak až patologická (například Merkur ve znamení Panny). Podobně jako u Měsíce, i tady se jedná o povrchnost, neschopnost stanovit si cíl a za ním si pevně jít.
Kladná Venuše: život v radosti, v materiálním zajištění, tvořivost a zisk. Výborné vztahy, citlivý milenec, u mužů se jedná o jedince, kteří jsou obdivováni ženami. Žena se silnou Venuší přitahuje muže, jako magnet. Schopnost stanovit si životní cíl a dosáhnout ho. Obdiv k umění a kultuře, jedná se dobré kurátory, kritiky, umělce atd. Jde o lidi s příjemným vyzařováním, čistými myšlenkami, úspěšné a často obdivované. V neposlední řadě přináší tato Venuše také dobré zdraví a dlouhověkost.
Záporná Venuše: časté potíže a zklamání ve vztazích, hledání toho "jediného možného" vztahu, neschopnost odhadnout perspektivu vztahu, nebo nechuť v něm vydržet delší dobu. Silně negativní Venuše přináší skandály a ztráty, nesmyslné rozhazování peněz bez myšlenky na zadní vrátka a také nadměrný materialismus. Tito lidé by se měli vědomě učit vytrvalosti a také zodpovědnosti. Často bývají drzí, což jim zbytečně působí další komplikace ve vztazích, nejenom v osobních, ale i v pracovních. Zdravotní potíže, nesprávné využívání energie.
Kladný Mars: podnikavost, manažerské a vůdčí schopnosti, vojenské a strategické nadání, dobří průmysloví manažeři. Veliká síla a rezistence (záleží ale i na dalších aspektech). Podnikatelé s tímto Marsem se nebojí riskovat a vychází jim to, jsou to dobří krizoví šéfové. Bývají nadšení a plní touhy dělat cokoli, co je naplňuje. Rádi se pohybují v kolektivech, je to i dobrý aspekt pro chirurgii, nebo ortopedii. Bývají impulsivní a zdatní. Dobří stratégové a bojovníci.
Záporný Mars: zde je možnost častých úrazů, které plynou ze zbrklého jednání, nebo neuváženého riskování. Je potřeba vědomě omezovat možná rizika, v konfliktech se naučit ovládat a nepodléhat touze po cholerickém řešení problémů za každou cenu. U těchto lidí může docházet k nepříznivým životním změnám. Je li takový Mars silně záporný a v osmém domu, je dobré dávat si pozor na možnost násilné smrti, tedy nevyhledávat vědomě nebezpečné situace. U žen je možnost potíží s těhotenstvím. Netrpělivost, výstřední jednání a provokace, což může být problém zejména v dětství ve škole atd. U jedinců s negativním Marsem platí zlatá zásada "třikrát měř a jednou řež". Jestliže se naučí držet své vášně na uzdě, mohou energii Marsu využít konstruktivně, protože mívá velikou sílu, kterou je jinak problém uřídit.
Kladný Jupiter: příjemný a šťastný život, dobré sociální postavení, materiální dostatek, neohroženost a to doslova ? člověk má takové vyzařování, že porazit ho je velmi obtížné. Obvykle mívá přirozenou důstojnost, bezúhonnost, je úspěšný v kariéře, kde postupuje svižně kupředu. Dobrá protekce na vyšších, až nejvyšších místech (například silný Jupiter v jedenáctém domu). Peníze a majetek může získat i dědictvím, nebo výhrou, tedy aniž by si ho musel vydřít. Jedná se o filozoficky a spirituálně založené jedince, kteří mají smysl pro sociální spravedlnost a přestože jsou svým založením často mírní a klidní, tak si zároveň dokáží vydobýt své místo na slunci. Mají přirozenou autoritu a jsou si toho vědomi, takže nemají důvod se povyšovat nad ostatní. Oni prostě vědí. Jako další kladné vlastnosti je potřeba zmínit dobrotu, smysl pro čest a pravdu a také přirozenou štědrost, až filantropické schopnosti.
Záporný Jupiter: tito lidé jsou především příliš odvážní, ale neznají přirozenou míru rizika, takže jejich přehánění může vést k úrazům a nehodám. Bývají to požitkáři, ale zase ? neznají míru a z toho pak plynou nejrůznější choroby z nadbytku. Nemívají dobré právní vědomí, takže jednak se mohou (často neúmyslně) dopouštět protiprávního jednání a za další ? nebývají příliš spravedliví. Pozor v právních sporech, zejména v kombinaci se slabým, či poškozeným Saturnem. V těchto případech hrozí prohra a vyšší náklady! Pokrytectví a touha po protekci na vyšších místech, na kterou ale není nárok. Často pak působí až směšně, když se takový člověk snaží zaujmout někoho výše postaveného, aby si nechal pomoci a ten před ním utíká, kde může:-)
Kladný Saturn: přináší přirozenou autoritu a schopnosti vést lidi, dobře postavený Saturn je celkově výborná pozice pro manažery a schopné lékaře (například). Jedná se o přirozeně šetrné lidi, ale v dobrém slova smyslu, i když pravda je, že to někdy až trochu přehánějí a nedovedou se příliš uvolnit. Jsou rázní, diplomatičtí a jdou si za svým cílem po malých krůčcích, ale nepřestanou, dokud jej nedosáhnou. Jejich přednostmi jsou vytrvalost a systematický postup. I v této poloze se ale také může jednat o chladný kalkul, protože Saturnu nejsou emoce a cit příliš přirozenými vlastnostmi.
Záporný Saturn: přináší až neutěšený život, plný odříkání a nepříjemných problémů a překážek. Osamocení a nešťastní lidé, se kterými je obtížné vyjít. Potkávají se s nepříjemnými spolupracovníky, či sousedy, v zaměstnání často dřou, aniž by se cítili dobře odměněni. Mohou se setkávat s podrazy a zradou. Jejich život bývá plný námahy a z toho plynoucí únavy. Nedostatek radosti a bezútěšnost. Sklony k takovému zvláštnímu materialismu, protože v majetku vidí východisko ze svých problémů. Jejich touhy ale bývají málokdy naplněny. Nebo opačný extrém ? něco si vydřou a pak zjišťují, že jim dosažený cíl nepřinesl očekávané štěstí a uspokojení. Tito lidé jsou ze své podstaty smutní (hlavně je li Saturn dále poškozen, či retrográdní). Můžeme se u nich setkat i se sobectvím a leností, která však často plyne z vědomí, že si všechno musí těžce odpracovat.
Kladný Uran: příznivé, náhlé změny, často nečekané, ale s dobrým dopadem. Neotřelý přístup k důležitým životním oblastem, originalita, nezávislost a touha po svobodě. Nicméně v kladné pozici je člověk schopen kompromisů a ústupků ve prospěch druhého. Vysoká inteligence (záleží také na aspektech), dobrá intuice (informace z vyšších "pater"). Výborný vztah k technice, jedná se navíc o dobré vynálezce a také reformátory. Tito lidé mají rádi změnu, ustrnutí na místě jim nevyhovuje. Málokdy se s nimi budete nudit.
Negativní Uran: možnost náhlých, nepříjemných životních změn, často s dalekosáhlými dopady (záleží také na aspektech a poloze v domu). Anarchie, osamělost a nepřizpůsobivost. Zbrklé jednání a z toho plynoucí úrazy, nebo následky nevhodných rozhodnutí. Předpoklady pro fanatický přístup. (Například negativní Uran v šestém domu může způsobovat extrémní zdravotní a výživové návyky atd.). Destruktivní přístup k řešení problémů, někdy i agresivita, bazírování na vlastní pravdě a odmítání názorů druhých lidí. Podléhání lžím a propagandě. Potíže ve vztazích - na principu nevhodně zvoleného vztahu, nedomýšlení následků a podobně. Neočekávané reakce a s tím související nedůvěryhodnost.
Kladný Neptun: dobré sociální poměry a postavení, příznivý aspekt pro umění a tvořivost, možnost až geniality, která je ale spíše uměleckého, nikoli technického směru (techniku "zajišťuje" Uran). Jedná se o duchovně přitažlivé lidi, kteří mají velmi nenápadné, ale účinné a tajemné vyzařování, které láká druhé lidi, aniž by přesně věděli proč. Druzí totiž podvědomě vycítí, že se jedná o zdroj "vyšších informací". Člověk se silným Neptunem má v sobě přirozenou spiritualitu, je inspirativní a často je výborně napojený na informační pole, které mu dodává dobré informace, ale také vyšší duchovní schopnosti (jasnozřivost a podobně). Mystické schopnosti a aktivní zájem o tyto záležitosti.
Negativní Neptun: sklony ke spiritismu a z toho plynoucí potíže ? v sociální oblasti, ale i možnost astrálních útoků atd. Nezdravý zájem o mystiku, o nevhodný směr, či oblast. Osamělý život, nepraktičnost. A pozor ? negativní Neptun může mít velmi nezdravé sklony k návykovým látkám, tedy k alkoholu, drogám, cukru a podobně. Intuitivní informace nemusí být správné, ale tito lidé jim často slepě věří. Manické sklony a projevy. Nepraktický snílek, který se pohybuje ve vysněných světech a neřeší důležité životní záležitosti.
Kladné Pluto: výborná a velmi jasná intuice, informace mají konkrétní tvar a bývají zásadní. Neočekávané, velmi zásadní změny, či rozhodnutí, ale obvykle s pozitivním dopadem. Proměny osudu, lidem se silným Plutem těžko někdo spolehlivě vyvěští budoucnost, pozor na toto poměrně zásadní pravidlo! Zájem o transformaci, tántru, kvasné procesy a podobně. Často také vysoce účinná protekce na vyšších místech s tím, že nebývá ani vědomá. Co to znamená? Člověka někdo chrání, aniž by věděl, proč to dělá a aniž by tušil, o koho jde. Je to prostě záležitost propojení na vyšších informačních polích a jedná se o příznivou karmu z minula.
Negativní Pluto: může se jednat o nepříjemné sobectví, preferování své osoby za každou cenu, ale nejde o narcismus, prostě je to chladné sobectví. Rafinované, vypočítavé jednání, opět za účelem vlastního prospěchu. Jednou ze zajímavostí takové hodnoty Pluta je existence nepřátel, ale skrytých a velmi nepříjemných. V těchto případech je obvykle právní řešení problému nemožné, ačkoli se jinak jedná o docela jasné případy bezpráví. Šarlatánství. Náhlé a naprosto nečekané životní změny se značnými dopady. Někdy se také mohou objevit nepříjemné potíže s psychikou, které se jen špatně léčí. Silné a těžko zvladatelné vášně, ze kterých mohou vyplývat problémy.
Kladný Bod štěstí: (tento astrologický prvek se často podceňuje a přehlíží, přitom o kvalitě života vypovídá poměrně zásadním způsobem. Lze říci, že se svým působením trochu podobá planetě Jupiter.) Naznačuje obvykle na bezproblémový a úspěšný život, se zdůrazněním na oblast astrologického domu, ve kterém se tento bod nachází. Problémy se řeší dobře, člověk nemá pocit, že by něco znamenalo dlouhodobé nepříjemnosti. Dobré sociální poměry, správné směřování, radost ze života a z jeho proměn. Úspěch a spokojenost.
Negativní Bod štěstí: především to mohou být neustálé potíže s čímkoli, neuspokojený život, překážky. Těžší osud. Dotyčný postupně získává pocit, že nemá význam se o něco snažit, protože nikdy není spokojený s tím, jak věci dopadnou. Přitom často stačí naučit se radovat i z maličkostí! Méně přátel, případně zklamání z lidí, kterým důvěřoval.
Kladný Chiron: vždy hodně záleží na domu, ve kterém leží. Snadné zvládání překážek a zranění, ať už emočních, tak i fyzických, pokud k nim dojde. Potíže se sice objevují, ale člověk si z nich bere poučení a řeší je správným způsobem, bez hořkosti a s vědomím, že mu problémy slouží k růstu. Ví, že věci obvykle dopadají dobře a z toho pramení jeho vnitřní klid.
Negativní Chiron: dle oblasti astrologického domu nečekané a nepříjemné situace, které přinášejí následky. Z těch se dotyčný vzpamatovává delší dobu a mívá tendence se zbytečně obviňovat, tj. nemívá k potížím vždy konstruktivní přístup. Emoční i fyzická zranění (záleží na znamení a aspektech Chironu).
Kladná Lilith: dobrý přístup k sexu a intimním záležitostem obecně, jedná se o dobrého milence / milenku, život je naplněný vášní a intimní zkušenosti bývají velmi pozitivní. Tito lidé si umí užívat života ve všech jeho aspektech a nebrání se novým zkušenostem. Bývají věrní, nebo se o to alespoň snaží, to ovšem souvisí s dalšími aspekty ? Nebeských Světel a Venuše.
Negativní Lilith: často se jedná o sexuální zkušenosti za každou cenu a s negativními dopady. Závislost na sexu, případně na nevhodném partnerovi. Problémy v intimní oblasti, někdy i onemocnění reprodukčních orgánů, typicky prostata u mužů a myomy u žen. Veliká smyslnost, ale s negativními důsledky. V některých případech impotence a to i u žen. Nepříjemné sexuální zkušenosti, v extrémních případech třeba i nákaza pohlavní chorobou atd.
Kladné měsíční uzly: dávají ochotu následovat "určenou" osudovou cestu. Osa Jižní ? Severní uzel ukazuje, odkud a kam člověk v životě směřuje, jenomže ten má obvykle přirozené tendence zůstat na původních hodnotách, naznačených Jižním uzlem. Jakmile se ale rozhodne jít tam, kam kráčet má, pak se mu otevře cesta a získá podporu a přesně to je princip obou uzlů. Je li tedy kladný Severní uzel, dává člověk odvahu a chuť vydat se "správnou cestou?. Podobně se projevuje i kladný Jižní, pouze s tím, že je tam mnohem větší chuť zůstat v oblasti, kde se člověku více daří. To je však určitá "zrádnost" ? spočívá přesně v tom, že je nutné nebát se opustit to, co už známe a co bysme opustit měli. Je li Severní silnější, než Jižní, pak se to děje snadněji, než je li tomu naopak. Obecně ale platí, že kladné Uzly podporují výše zmíněné záležitosti harmonickým způsobem.
Negativní měsíční uzly: takový člověk projevuje výraznou chuť nepohybovat se tam, kam by jít měl, tzn. je pro něj jistější dělat to, co mu na první pohled jde a v čem má zkušenosti z minulých životů. To je ale nevhodné, protože cestu, naznačenou uzly bychom měli následovat všichni, jedině tak se totiž v životě můžeme správně vyvíjet. Všichni zde máme nějaký karmický úkol a je dobré se pokusit jej naplnit. Jsou li uzly negativní, pak se nám do toho vůbec nechce a navíc jsou nám do cesty kladeny překážky, které nás utvrzují v přesvědčení, že bychom nic takového dělat neměli. Lze tedy říci, že negativní uzly jsou určitou zkouškou, která na naše směřování klade mnohem vyšší nároky. Přesto je dobré, abychom nepodléhali potížím a šli kupředu, protože jakmile takové rozhodnutí učiníme, postupně se nám bude na této cestě dařit čím dál lépe a přesně o to tu také jde:-)


Jak se nejlépe naučíte pracovat s hodnotami planet (a také stupňů, ve kterých stojí)? Jednoduše - na lidech, které trochu znáte a u kterých víte, kde a v kolik hodin se narodili. Zadejte jejich údaje do mého programu Regiomontanus, stiskněte tlačítko "Hodnoty planet" a podívejte se, jak jsou rozloženy. Máte je seřazeny vždy od nejvyšší po nejnižší. A potom ještě použijte další tlačítko "Významy stupňů" a zběžně si je pročtěte. Velmi často lze už jenom z těchto dvou věcí spolehlivě odhadnout osud a dispozice zkoumaného člověka.


Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Severní a jižní měsíční uzel (27.7.2007 13:27)
Pluto - rozšíření a doplnění popisu (21.2.2007 17:32)
Planetární dispozice (11.12.2005 19:40)
Pluto (11.12.2005 09:22)
Neptun (11.12.2005 08:31)
Uran (10.12.2005 16:51)
Saturn (10.12.2005 11:17)
Jupiter (10.12.2005 09:57)
Mars (10.12.2005 09:14)
Venuše (10.12.2005 09:07)
Merkur (10.12.2005 09:00)
Měsíc (10.12.2005 08:37)
Slunce (10.12.2005 08:29)