Astrologie

Astrolog 5.0 - stažení a návod k použití

Návod pro práci s programem Astrolog 5.0

Protože stále více čtenářů Oranžových stránek jeví zájem o zaslání freewarového programu Astrolog 5.0, rozhodl jsem se připravit možnost stažení zazipovaného software přímo na této stránce a samozřejmě také vytvořit podrobnější návod k jeho použití, tedy k veškeré potřebné manipulaci s programem. Věřím, že většině jeho uživatelů takto alespoň částečně usnadním jejich studijní astrologické začátky.

Program Astrolog 5.0 považuji za výborný nástroj, který by vám měl pro základní astrologickou práci stačit. Jedinou jeho vadou je, že nemá funkci pro výpočet úhlové rychlosti planet, což je v případě stanovení typu aspektu , nebo při zjišťování schopnosti člověka se učit a vstřebávat vědomosti (změření úhlové rychlosti Měsíce), poměrně velká nevýhoda. Přesto mohu potvrdit, že po deseti letech práce s programem je to jeho jediná nevýhoda, kterou se mi podařilo objevit. Astrolog 5.0 pracuje spolehlivě na všech typech operačního systému MS Windows od verze 3.1 po XP a stáhnout si jej můžete kliknutím pravého tlačítka myši na tento odkaz tak, že zvolíte "uložit cíl jako ", nebo "save target as ".


Krok č. 1 - rozbalení programu na disk: Astrolog 5.0 nevyžaduje žádnou instalaci, pouze dvojklikněte myší na stažený soubor Astrolog.zip a až se otevře okno Winzipu, klikněte jednou levým tlačítkem myši na jakýkoli soubor a potom stiskněte současně klávesy CTRL A. Tím se všechny soubory označí (modře) a nyní použijte tlačítko Extract, nastavte vhodnou cestu, například C:\ a potvrďte OK. Tím je program připraven ke spuštění, ještě si vytvořte spouštěcí ikonku na ploše: klikněte pravým myšítkem na plochu, zvolte Nový (New), Zástupce (Shortcut), Najít (Browse), Můj počítač (My Computer), klikněte na disk C (nebo tam, kam jste program rozbalili), proklikněte do jeho adresáře a vyberte soubor Astrolog.exe. Potvrďte OK. Použijte tlačítko Další (Next) a Hotovo (Finish). Klikněte jednou na vytvořenou ikonku, klávesou F2 zvolíte editační režim a můžete si upravit název odkazu dle libosti. Enter a odkaz na spuštění je hotov.


Krok č. 2 - spuštění a nastavení programu: dvojklikem spustíte program, někdy může chvíli trvat, než najede. Pokud máme program otevřený a před námi je změť barevných čar a symbolů, klikneme na Setting a zde na Include Minors. Tím odstraníme minoritní planetky, Bod štěstí a Lilith, čímž se astrologická situace výrazně zpřehlední. Dále si otevřeme libovolný datový soubor, abysme nastavili základní parametry pro českou zeměpisnou polohu: File, Open Chart, vybereme Zbynda.dat a potvrdíme. Info, Set Chart Info, vyplníme svůj (nebo cizí) měsíc (Month) - vyberte se seznamu) den (Day) ? napište ručně, rok (Year) ? napište ručně, čas: (Time) musí být ve formátu hodina dvojtečka minuta am nebo pm (am dopoledne a pm odpoledne). Čas pište bez mezer, tak, jak jej vidíte ve vstupní řádce. Pozor na dopoledne a odpoledne, napsat 20:30 nestačí, program jej vezme jako 8:30am, musíte napsat 8:30pm, nebo 20:30pm !!! Letní čas (Daylight) dáme No, nebo Yes, dle toho, jestli v okamžiku narození byl, nebo nebyl v platnosti. Time zone ponecháme -1. Longitude a Latitude jsou souřadnice, najděte si zeměpisné souřadnice Vašeho místa narození dle tohoto článku a napište je do vstupních řádek přesně v tom tvaru, v jakém je vidíte v Astrologu, ideální je pouze přepsat čísla. Doplňte si jméno a místo (není nutné) a tlačítko OK. Můžete si údaje uložit pro příští práci: File, Save Chart Info, napište například jmeno.dat a dejte OK. Vždy si ukládejte soubory s příponou .dat, budou se vám lépe hledat a pozor: název souboru může mít pouze osm znaků!, tedy například leonardo.dat. Ještě poslední krok: Setting, House System a zvolte Regiomontanus. Tím máme program spuštěný a plně připravený k analyzování zvoleného datumu.


Poloha planet ve znameních, domech a typy aspektů: po obvodu kruhu vidíte jednotlivá astrologická znamení, jejichž názvy můžete odvodit z obrázků v tomto článku. Tečkované úsečky, které dělí kruh na dvanáct výsečí, jsou astrologické domy, máte je očíslované a v pravém sloupci jsou navíc přesné údaje o poloze jejich hrotu v konkrétním astrologickém znamení. Popis jednotlivých domů naleznete tomto článku. Planety se nachází uvnitř kruhu a jejich symboly naleznete rovněž v tomto článku. Opět v pravém sloupci vidíte přesnou polohu každé planety v jednotlivých astrologických znameních. Aspekty mají následující barvy: opozice tmavomodrou, kvadratura červenou, sextily modrozelenou a trigony jasně zelenou. Plnost, či tečkovanost čáry aspektu vyjadřuje jeho přesnost ? čím přesnější aspekt, tím silnější a plnější čára. V dolní části pravého sloupce jsou poměry kvalit a živlů, ale pozor ? pro Ascendent, Slunce a Měsíc připočítejte vždy jednu kvalitu i živel navíc. Příklad: Slunce ve Lvu, Asc. ve Střelci a Měsíc v Kozorohu ? ke stávajícím počtům přidáte za Slunce jeden Oheň a Pevnou kvalitu, za Asc. jeden Oheň a Proměnlivou kvalitu a za Měsíc jednu Zemi a Základní kvalitu. Tak budete znát všechny podstatné údaje pro vlastní vyhodnocení horoskopu.


Analýza aspektů: nabídka Chart a Aspect List. Otevře se tabulka aspektů a jejich úhlů, to je pro vyhnodnocení síly a dopadu vlivu aspektu velmi významné ? čím užší je aspekt (orb), tím silnější bude jeho působnost na dotyčného člověka, samozřejmě s přihlédnutím k typu aspektu. Z tabulky aspektů se vrátíme zpátky do standardního horoskopu následovně: Graphics, Show World Map, Chart, Standard List. Tento postup je funkční a vyzkoušený. Další možností zobrazení aspektů je klasická aspektová mřížka: Chart a Aspect Midpoint Grid. Návrat z této obrazovky je stejný, jako v přechozím případě.


Výpočet úplňku: v některých případech je třeba znát přesný čas úplňku (např. v kvantové homeopatii, bylinkářství atd.). Zjistíme si dle kalendáře, kdy je úplněk a nastavíme si toto datum v Astrologu (spuštěném dle kroku 2). Úplněk je opozice Slunce a Měsíce, mezi oběma planetami by tedy měla být tmavomodrá čára. Pokud není, zvolte jiný čas, například jej posuňte o dvanáct hodin, Měsíc se totiž pohybuje velmi rychle. Příklad: úplněk by měl nastat dle kalendáře 13.5.2006. Nastavte hodinu okolo sedmé ráno (7:00am). Chart a Aspect List a v tabulce vidíte Sun Opp Moon s velikostí orbu -0,23. Potřebujete 0 stupňů, takže Info a Set Chart Info a zde upravte čas na 7:13am. Orb se zmenšil, ale stále není 0. Opakujte postup a nastavte 7:23am. Ještě to není ono, postupujte dále, až se dopracujete k hodnotě 7:53am a máte velikost orbu 0,00, tedy úplněk je 13.5.2006 v 7:53am přesně a minutu před tím si můžete vzít kvantové, či klasické homeopatikum, bylinný čaj, cokoli a účinnost preparátu bude daleko vyšší, než obvykle. Zpět na standardní horoskop se vrátíte známým postupem Graphics, Show World Map, Chart, Standard List.


Výpočet úhlové rychlosti planety: je nutné rozlišit pomalé a rychlé planety. Příklad: je kvadratura Slunce a Saturnu v datumu 18.12.1966 7:03am aplikační, nebo separační? Slunce stojí na 25,52 Střelce a Saturn na 23,20 Ryb. Orb aspektu (Sun Squ Saturn) je z tabulky (nabídka Chart a Aspect List) 2,32 stupňů. Zkusíme další den: Info, Set Chart Info a místo dne 18 nastavíme den 19. Orb se změní na ?3,30 stupňů, tedy rychlejší Slunce se vzdaluje od pomalejšího Saturnu a tím je aspekt separační a jeho působnost bude spíše z minulých životů, nebude tak zřetelná, nemusí se vůbec projevit, nebo se jí lze vyhnout. Kdyby byla kvadratura aplikační, tedy Slunce by Saturn "dohánělo", orb by se zmenšil. Zpět na standardní horoskop se vrátíte známým postupem Graphics, Show World Map, Chart, Standard List.


Výpočet úhlové rychlosti Měsíce: je více specifický, z důvodu výrazně vyšší rychlosti této planety v horoskopu. Příklad: opět 18.12.1966 v 7:03am. Měsíc stojí na 19,50 Ryb. Info, Set Chart Info a nastavíme o hodinu méně, 6:03am. Měsíc nyní stojí na 19,20 Ryb. Posuneme hodinu na 8:03am a Měsíc stojí na 20,20 Ryb. Tedy v uvedenou dobu se Měsíc pohybuje úhlovou rychlostí 30 minut za hodinu, což je prostou trojčlenkou 24 krát 30 děleno 1 rovná se 720 minut, vypočítáme 720 děleno 60 rovná se 12 stupňů za 24 hodin, tedy jeden den a o tento výpočet nám jde. Proč? Protože 12 stupňů je podprůměr, 13 průměr a 14 nadprůměr. Člověk s úhlovou rychlostí Měsíce 12 stupňů si bude hůře osvojovat vědomosti, nebude se rád učit a bude více zapomínat. Člověk s úhlovou rychlostí Měsíce 13 stupňů bude (s ohledem na další aspekty) vykazovat standardní schopnosti se učit. Člověk s úhlovou rychlostí Měsíce 14 stupňů a vyšší se bude učit snadno, bude usilovat o poznání nové látky a bude mít lepší paměť. (Pozor ? stav paměti také hodně závisí na poloze a aspektech Merkuru). Takový člověk bude bystrý a pohotový. Zpět na standardní horoskop se vrátíte známým postupem Graphics, Show World Map, Chart, Standard List.


Srovnání dvou horoskopů: Máme otevřený a nastavený Astrolog 5,0 dle kroku 2. Tedy máme horoskop nějakého datumu, se kterým chceme porovnat další datum. Předpokládám, že již máte další datum uložený na disku (rovněž dle kroku 2). Takže si otevřeme druhý datum, se kterým chceme aktuální (zobrazené) datum porovnat: File, Open Chart #2 a vybereme příslušný soubor, tlačítko OK. Na první pohled nedojde v zobrazení horoskopu k žádné změně. Nyní zvolíme Info a Comparison Chart. Tím máme zobrazené vztahy mezi aktuálním a vybraným datumem: Původní planety jsou blíže ke středu horoskopu a planety druhého datumu jsou více vně, tedy blíže k okraji kruhu. Aspekty se zobrazí zásadně mezi planetami původního a srovnávaného datumu, tedy nebude vidět například kvadratura mezi Sluncem a Saturnem v původním horoskopu, ale konjunkce mezi Sluncem původního a Měsícem porovnávaného horoskopu. Vysvětlení partnerských vztahů bude předmětem dalších kapitol v budoucnosti. Návrat zpět do standardního zobrazení jednoho horoskopu: Info, No Relationship Chart.


Geografická astrologie: pokud máme zobrazený standardní horoskop, zvolíme Chart a Astro-Graph. Zásadně se vyhýbáme místům, kde se kříží neharmonické aspekty ? tmavomodré a červené čáry a pozor si dáváme zejména na neharmonické aspekty Asc. a Saturnu, Slunce a Saturnu a Měsíce a Saturnu. Pokud by vedla například trasa plánovaného letu takovým uzlem, raději se jí vyhněme. Známý americký prezident Ronald Reagam měl na místě svého atentátu, kde byl težce zraněn, kříž kvadratury Ascendentu, Saturnu a Slunce. Kdyby se tomuto místu vyhnul, pravděpodobně by žádný úraz neutrpěl.


Výše zmíněný návod by vás měl provést základními úskalími programu Astrolog 5.0 a naučit vás běžné manipulaci s tímto výborným, freewarovým produktem. Budete li mít jakékoli další dotazy, neváhejte mě kontakovat na mailu Zbyněk Slába, nebo telefonu 724 030 768.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 13 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
16.9.2006 22:07
Titulek:

Od: ivi


Ahoj Zbyno,
v instalaci programu ponechals taky veskera sva data. Respektive udaje se jmeny, daty a mistem narozeni lidi, kterym horoskop delals. Je dobre ukladat vytvorena data do samostatneho adresare (mimo adresar se souborem exe).

19.10.2006 17:35
Titulek: Re:

Od: Zbynek Slaba


Ahoj Ivo,
díky za připomínku, data mám ve stejném adresáři z důvodu snadnějšího otevírání, ale obsahují pouze křestní jména bez dalších kontaktů, nedomnívám se, že by byly jakkoli zneužitelná, ale pokud máš pocit, že ano, bez problémů je mohu vymazat a nechám pouze čistý program.
Zbyněk

19.6.2007 13:43
Titulek: Astrolog nejde otevřít

Od: Even


Dobrý den,
po roce používání se snažím otevřít program Astrolog, ale objevuje se mi jen, že parametr není správný. Stáhla jsem ho tedy znova, ale stejný výsledek. Můžete mi nějak poradit? Děkuji předem a zároveň děkuji moc za pěkné stránky.

26.8.2007 19:00
Titulek: hmmm

Od: ajvy


Dobrý den, tak jsem si chtěla stáhnout Astrologa, udělala jsem všechno podle Vašich pokynů a nepodařilo se mi program spustit. Když na něj kliknu tak se vždycky ukáže nové okno a v něm spousta ikonek, ale nenajede mi program. Prosím o radu.
díky:o)

31.8.2007 14:37
Titulek: Re: hmmm

Od: Zbynek Slaba


Dobrý den,
zřejmě nemáte astrolog nakopírovaný ve správném adresáři. Častou chybou je rozbalení v My Documents a zde se Astrolog projevuje podobnou chybou. Rozbalte ho na c:\astrolog

Zbyněk

20.11.2007 20:40
Titulek: v češtině

Od: IF


nešlo by tento program nějak stáhnout v češtině? angličtina není moje silná stránka a moc se v tom nevyznám... je to možné nebo ne? Děkuju za odpověď

21.11.2007 12:57
Titulek: Re: v češtině

Od: Zbynek Slaba


Zkuste se podívat na http://cestiny.idnes.cz/pa/astrolog001111.html , jinak můj návod k použití je vytvořen pro anglickou verzi (zejména názvy odkazů). Anglické popisy aspektů použijete stejně pouze orientačně, veškeré popisy v češtině si můžete najít buď na Oranžovkách (jak vytvořit horoskop), nebo na jiných, podobných serverech (použijte seznam.cz)

21.11.2007 21:22
Titulek: re:v češtine

Od: IF


děkuji!!!

24.11.2007 11:19
Titulek:

Od: jdfgsduig


MUZES MI PORADIT JAK TO STAHNOUT???

6.12.2007 20:00
Titulek: Re:

Od: IF


tu češtinu? nebo celý program?

4.4.2008 08:48
Titulek: Česká kvalitní alternativa

Od: wendelin


Velmi podařená free astrologická aplikace s češtinou je ke stažení na stránkách [odkaz]http://www.starfisher.cz/starfisher/cz/inde x.htm[/odkaz]

2.11.2009 15:42
Titulek: Defaultní nastavení

Od: David


Dobrý den,

Rád bych upozornil na možnost defaultního nastavení místa a času v programu Astrolog 5.0. Stačí v nabídce Info najet na Default chart info a zadat časové pásmo a zeměpisnou polohu, pro které chcete vidět aktuální situaci.

22.7.2012 08:12
Titulek: nastavenie pre slovensko v programe astrolog

Od: elizabethin


dobry den pan Saba
ja sa zaujimam o astrologiu a nasla som na nete tento vas program a stiahla som si ho do pocitaca
tymto sa vam chcem velmi pekne podakovat za sprispupnenie ostatnym

viete ja vlastnim blog elizabethin http://www.elizabehtin.wordpress.com/
a chcela by som si zacat robit tieto predpovede na tyzden a uvadzat ich na mojom blogu, ako su postavene jednotlive planety v danom tyzdni a co z toho vyplyva pre nas, tak dufam, ze to preluskam a bude sa mi dari :-))))

len mi nie je jasne ktory subor mam vybrat , ked sa jedna o slovensko

preto by som vas poprosila o odpoved

dakujem za pomoc, s pozdravom eli :-))))


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Osobní horoskop profesionálně a lépe (19.3.2023 07:33)
Nové verze obou astrologických programů (9.12.2022 08:46)
Dekany Pluta (18.1.2022 05:46)
Působení Uranu v jednotlivých dekanech (19.1.2021 15:29)
Optimalizace Astromapy (18.12.2020 16:49)
Změna ceny za sestavení osobního horoskopu (22.10.2020 17:06)
Pandemie koronaviru - pokus o předpověď vývoje situace (19.4.2020 08:57)
Horoskopy dvojčat (9.2.2020 16:29)
Úplňkový kalendář pro rok 2019 (12.1.2019 13:15)
Astromapa - nová funkce Oranžových stránek! (19.8.2017 08:54)
Zdravotně nepříjemný úplněk 12.3.2017 v 15:58 (18.3.2017 16:18)
Slunce v dekanech astrologických znamení (10.6.2016 11:38)
Měsíční nov 10.1.2016 ve 2:30 (9.1.2016 10:11)
Prosba na čtenáře Oranžových stránek (17.11.2015 18:35)
Zajímavý měsíční nov prvního ledna 2014 (18.12.2013 21:27)
Proč astrologický seminář? (6.12.2011 21:46)
Ohlédnutí za astrologickým seminářem (3.7.2011 15:56)
Astrologický seminář (2.4.2010 21:28)
Počítačem, nebo ručně? (11.1.2010 21:54)
Když se potřebujete rozhodnout... (11.4.2009 08:39)
Vytvoření osobního horoskopu (II.) (14.6.2007 17:31)
Vytvoření osobního horoskopu (I.) (10.5.2007 10:47)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (I.) (12.3.2007 14:21)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (II.) (12.3.2007 14:20)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (III.) (12.3.2007 14:17)
Astrologická znamení a lidské tělo (1.3.2007 19:52)
Kalendář úplňků a novů pro rok 2024 (23.2.2007 17:11)
Kladné a patologické projevy živlů (5.12.2005 16:02)
Výpočet poměru kvalit a živlů (5.12.2005 15:21)
Tři astrologické kvality (5.12.2005 11:47)
Tvorba osobního horoskopu (3.12.2005 21:28)
Astrologické symboly (3.12.2005 09:16)
Historie astrologie (2.12.2005 18:32)
Astrologie - úvodní stránka (2.12.2005 17:26)