Astrologie

Partnerský horoskop a aspekty planet (III.)

Aspekty Marsu a Jupiteru v partnerském horoskopu

Vaše filozofie je způsob, jakým se díváte na svět, který vás obklopuje
v každodenním životě
V učebnicích ji pravděpodobně nenajdete.

Richard Bach


V dalším pokračování virtuálního seriálu o aspektech planet v partnerském horoskopu si popíšeme, jak v něm působí planety Mars a Jupiter, pokud spolu svírají z astrologického hlediska významnější úhel.Podobně jako v článku o Slunci a Měsíci, i zde budou aspekty řazeny stejně, tedy od harmonických po dynamické. Za nejobtížnější aspekt se vždy považuje kvadratura, protože ta rozděluje a nedává příliš možností ke kompromisům. Na to pamatujte při každém vyhodnocování a posuzování aspektů!Mars jednoho z partnerů - Ascendent, Descendent, MC, IC partnera druhého:

Konjunkce a harmonické aspekty: Mars dodává energii člověku, jehož horoskop aspektuje. Je dobré rozlišovat, jestli je Mars v dalším postavení s ostatními planetami a z toho odvodit povahu jeho projevu: jsou li další aspekty kladné, bude vyvolávat pozitivní stimulaci, chuť a odvahu do větších společných akcí, silnou sexuální přitažlivost atd. V případě aspektů spíše neharmonických se pak může jednat o nadměrnou soutěživost (snaha dotáhnout se na partnera), nebo hádky, které mohou končit i fyzickým napadením, pokud se aspektu účastní také další silné planety, například Saturn, či Pluto.


Neharmonické aspekty: zde bude pravděpodobně docházet ke sporům a nadměrné soutěživosti ze strany člověka, jehož horoskop je Marsem aspektován. Je zde silná sexuální přitažlivost, která ale může vést až ke znásilnění (například je li Mars na Asc. ženy dále aspektován kvadraturou jejího Pluta), tedy se sexuální energií je třeba zacházet s rozvahou. Hádky mohou přerůstat až do fyzického napadení, opět zejména v případě dalších negativních aspektů transpersonální planety na tento Mars.Mars - Mars:

Konjunkce: rozlišujeme vždy, jestli je konjunkce dále aspektována harmonicky, či neharmonicky. V harmonické rovině půjde o společné zájmy, zejména na fyzické rovině (sport, tělesné aktivity, sex) a o určitou soutěživost. Oba partneři přistupují k řešení problémů konstruktivně a vzájemně se podporují i v komplexním osobním rozvoji. Je to aspekt silné vzájemné tělesné přitažlivosti. Neharmonická rovina se projevuje podobně, ale může často docházet k agresivním, nebo k zbrklým, či impulzivním reakcím. Vzácné nebývají ani hádky, končící fyzickým napadením.


Harmonické aspekty: dávají společné zájmy a zdravou soutěživost, která na rozdíl od konjunkce není nepříjemná. Oba partneři mívají radost ze vzájemné spolupráce, kterou obvykle rozvíjejí, aniž by na druhého vyvíjeli tlak. Velmi příjemný prvek pro fyzickou přitažlivost a harmonický sex.


Neharmonické aspekty: vytváří nezdravou soutěživost a spory, mezi partnery může docházet ke sporům a k sobeckému jednání. Není to vůbec vhodný prvek pro obchodní, či pracovní partnery. Nejedná li se o ostrou kvadraturu, lze tyto aspekty časem zpracovat a vědomě je využívat pro vzájemný rozvoj a spolupráci, kvadratura je velmi silná a její zvládnutí nebývá snadné. Můžete to však uchopit jako výzvu:-)Mars - Jupiter:

Konjunkce: vztah je většinou pevný, oba partneři se vzájemně podporují a mají společné zájmy. Jedná se o partnerství plné energie, ve kterém nuda nemá místo. Je li však konjunkce aspektována neharmonicky, může být vztah až příliš dynamický, většinou má pak člověk na straně Jupiteru pocit, že je svým partnerem neustále hnán kupředu a nemá chvíli klidu. Záleží také na znamení, ve kterém je konjunkce postavena - ohnivá znamení budou daleko více dynamická, než například Rak:-)


Harmonické aspekty: dávají příjemný vztah, ve kterém je řada společných zájmů i sportovních aktivit, partneři se podporují a vzájemně se uznávají. Jedná se většinou o šťastné a harmonické partnerství, zejména je li doplněno ještě dalšími příznivými aspekty (např. nebeských světel atd.) Jsou velmi příznivé aspekty pro duchovní růst, cestování, rozvoj vzájemné vyšší filozofie, ale i pro rodinný život a výchovu dětí. Společné cíle se většinou daří naplňovat.


Neharmonické aspekty: jsou většinou překážkou ve vztahu, protože sice na jednu stranu přitahují a vytvářejí vazbu, která se nesnadno opouští, ale na straně druhé způsobují nesoulad v zájmech, vzájemné aktivity mohou končit finančními ztrátami, partneři se často vzájemně nepodporují, protože upřednostňují svoje vlastní zájmy a příliš se neshodnou ani v oblasti duchovní, vyšší filozofie, nebo v rodinném životě, hádat se zřejmě budou i o politice atd. Zejména v případě ostré kvadratury lze očekávat nesoulad v rodinném životě, protože návyky a potřeby každého z partnerů budou odlišné. Přesto je možné chápat tyto aspekty jako téma ke zpracování chyb z partnerského života v minulých životech s tímto partnerem, ale je třeba opravdu značné dávky tolerance a vzájemné úcty.Mars - Saturn:

Konjunkce: jedná se o dobré vazby, pokud je konjunkce harmonická. Přináší vztah plný odpovědného přístupu, Mars je Saturnem usměrňován a naopak Saturn se neprojevuje tak svázaně, je zbavován zbytečných strachů, nekonstruktivních obav a nečinnosti. Mars je ve svých činnostech zodpovědnější. Oba partneři se vzájemně podporují a jejich vztah provází zodpovědnost, jako nedílná součást jejich soužití. Neharmonicky aspektovaná konjunkce může však způsobovat nadměrnou zbrklost, či touhu po osvobození se z tíživého závazku. Není to pak příliš dobrý aspekt pro vzájemné porozumění a po finanční záležitosti.


Harmonické aspekty: příznivý prvek pro harmonický a vyrovnaný vztah, pro vzájemnou podporu, pro dobré finanční záležitosti obou partnerů i například pro podnikání (ideální například pro obchodní partnery, či spoluvlastníky firmy). Partneři většinou dobře překonávají případné potíže a ve vztahu se chovají zodpovědně.


Neharmonické aspekty: Nejedná se o příliš příznivý aspekt ve vztazích: nabádá ke zbrklosti, na druhou stranu je Mars Saturnem omezován a bojuje o svobodu, zatímco Saturn se naopak cítí Marsem příliš stimulován. Dochází k rozporům v chování, ve vzájemných cílech, partneři se příliš neuznávají a neváží si nijak výrazně jeden druhého (záleží pak ještě na dalších aspektech). Ve finančních záležitostech může docházet k rozporům a ztrátám, protože Mars má pocit, že je příliš svázán a riskuje, zatímco Saturnova opatrnost je potlačena a riskuje často také. Opět je možné tyto aspekty pochopit jako karmické vyrovnání za chyby v minulých životech, ale je třeba mít dostatečný rozhled a k partnerovi vědomě přistupovat s úctou a ochotou ke kompromisům a vzájemnému vedení.Mars - Uran:

Konjunkce: velmi záleží na tom, jestli je harmonická, nebo je li aspektována neharmonicky dalšími planetami. I harmonická konjunkce není snadná pro zpracování, protože Mars je nucen Uranem do náhlé, impulzívní činnosti a mohou vznikat škody a ztráty, například při nerozvážných finančních akcích, ale i při rozhodování v rodinném životě atd. Je to však dobrý aspekt pro případné překonání nečekaného, vážného problému, kdy jsou Mars i Uran schopné náhle vyvinout obrovské množství energie, která ale netrvá dlouho. Neharmonická konjunkce zvýrazňuje zbrklost a není to příznivý aspekt pro společné rozvahy, finanční záležitosti, ani pro rodinný život, protože oba partneři se nebudou ve vztahu chovat příliš zodpovědně a převládat bude spíše anarchie.


Harmonické aspekty: jedná se často o vztahy, ve kterých není být rutina a strnulost. Partneři se vzájemně stimulují k duševním výkonům a často společně objevují věci, ke kterým by se samotní nedostali. Zájmy obou lidí bývají neobvyklé a snadno mohou sklouzávat do anarchie, či do neprozkoumaných alternativních směrů. Je však výhodnější, když upřednostňují spíše výzkum a vědu. Byt těchto lidí je často něčím zvláštní, nebo výrazně odlišný od standardu.


Neharmonické aspekty: nebývají příliš příznivé pro vztah, pokud oba partneři nejsou na dostatečné duchovní a duševní úrovni, protože nutí k anarchii, k účasti v okrajových politických, či sektářských aktivitách, ke zbrklému a nekonstruktivnímu jednání. Mezi partnery jen obtížně dochází ke shodě a většina jejich společných aktivit nemusí končit dobře, zejména pak finanční záležitosti bývají značně rizikové, ale ani vlastní rodinný život nenese mnoho známek klidu a pohody. Zpracovat tyto aspekty je možné, ale vyžaduje to značnou dávku trpělivosti a vzájemné úcty.Mars - Neptun:

Konjunkce: Harmonická je poměrně dobrým aspektem pro vztah, protože podporuje vzájemnou tvořivost a rozvíjí také fantazii a představivost. Partneři touží poznat vyšší smysl života a často k tomu využívají například tántrických prostředků a postupů. Mohou se úspěšně angažovat v módě a v umění a jejich představy a ideály se většinou daří přenášet i do praktického života. Neharmonická konjunkce přináší ale neohraničené sny a představy, které se partnerům jen těžko daří naplňovat v praxi a z toho mohou vznikat frustrace, které pak často vedou k alkoholu, či jiným návykovým látkám. Aktivity partnerů jsou často chaotické a odtržené od reality. Může se také jednat o pár, který si bude (často úspěšně) hrát na guruy, či vůdce nějaké sekty.


Harmonické aspekty: podporují tvořivost a rozvíjejí u obou partnerů fantazii, umožňují jim se uplatnit v módě či umění a jejich schopnost realizovat své vzájemné sny je poměrně značná. Tito lidé sice bývají často idealisté, ale pokud jsou dobře ukotveni například zemskými znameními, není to nijak na závadu, naopak. Jediné, co může být ve vztahu na překážku, je nepraktičnost, zejména pak v rodinném životě. V oblasti financí může docházet k výkyvům, ale obecně bude hmotná stránka spíše příznivá. Partneři se vzájemně podporují v duchovní oblasti a vzájemně si dobře rozumí i v otázce vyšší životní filozofie.


Neharmonické aspekty: partneři se často věnují mystice a mají bujnou fantazii, ale ne vždy se jim daří přenášet jejich představy do praktického života a ke své fantazii spíše utíkají, než aby ji tvořivě využívali. Většinou se vzájemně příliš nechápou ve svých filozofických názorech a nemají ani žádné společné cíle a ideály, i když na začátku vztahu mají dojem často opačný, příznivější. Bývají velmi nepraktičtí a v rodinném životě i v otázce financí se jim příliš nedaří. Ve finanční otázce mají tendence k riskování a naivním představám, které často vedou ke ztrátám. Jejich vzájemné aktivity jsou obvykle chaotické. Je to obtížně zvladatelný aspekt a vyžaduje ukotvení a vzájemnou toleranci, pokud se dva lidé rozhodnou spolu žít a tvořit.Mars - Pluto:

Konjunkce: obě planety se vzájemně posilují a partneři se tak podporují ve fyzických aktivitách i v duchovní oblasti, okultismu, či magii. Je li konjunkce harmonická, jedná se často o pár, který je velmi silný a nenechá si do svých záležitostí zasahovat prakticky od nikoho. Oba lidé bývají velmi pracovití a tvůrčí. Neharmonická konjunkce přináší rozpor mezi fyzickou a psychickou silou a může docházet ke vzájemným manipulacím, k nepochopení až k fyzickému napadení. V tomto případě jsou rodinný život i společné finanční aktivity značně rizikovými záležitostmi a nemusí dopadnout dobře. Harmonická konjunkce je dobrá pro tántru a tvořivé využití sexuality.


Harmonické aspekty: společné aktivity partnerů jsou často provozované velmi důkladně a jejich rozsah bývá značný. Oba lidé se vzájemně podporují a přirozeným způsobem spojují fyzickou i duševní sílu, což z nich činí výjimečný pár, který je schopný bez potíží zvládnout i náročnější problémy a složitější životní situace. Nenechávají se svést ze své cesty a kráčí po ní bez ohledu na okolní vlivy, ale to neznamená, že by tak činili bezhlavě, naopak - přijímají a vyhodnocují situaci, rozhodně nebývají zaslepení, ale jsou si vědomí své síly a dovedou jí využít. Netrpí zbytečnými obavami a předsudky. Je to dobrý aspekt pro tvořivé využití sexuality a pro tántru.


Neharmonické aspekty: jsou pro vztah obtížněji zpracovatelné, způsobují konflikt mezi duševní a psychickou silou obou partnerů, což vede k nepochopení, hádkám i k možnému fyzickému napadení, či znásilnění (zejména v případě ostré kvadratury). Oba partneři mají svojí pravdu, které věří a nehodlají druhému příliš ustupovat. Jsou často nekritičtí k sobě a naopak příliš kritičtí k druhému. Musí si dávat pozor na nekonstruktivní a občas nezvladatelnou agresivitu, manipulace s druhým jsou téměř logickým důsledkem aspektu a přitom nejsou na první pohled viditelné a proto bývají účinné. Zvládnout tyto aspekty bývá obtížné a vyžaduje to hodně trpělivosti, tolerance a vzájemné úcty, kterou je třeba neustále budovat a udržovat.Jupiter jednoho z partnerů - Ascendent, Descendent, MC, IC partnera druhého:

Konjunkce: je to velmi příznivý aspekt, partneři se vzájemně podporují a mají dobré předpoklady pro společný život, úspěch při vzájemných aktivitách, v rodině i ve finančních záležitostech. Výborný aspekt pro právní záležitosti. Obecně se bude jednat o důstojný a respektovaný pár, který se často angažuje i v sociální oblasti (záleží také na dalších aspektech). Mívá také často dobrou ochranu na vyšších místech (protekci). Je li však konjunkce neharmonická, mohou mít partneři problém s autoritami a neměli by se pouštět do právních sporů, protože v nich nebudou mít příliš mnoho naděje na úspěch.


Harmonické aspekty: mají podobné projevy, jako harmonická konjunkce, partneři si poskytují vzájemnou oporu, mají přirozenou důstojnost, sociální způsob uvažování , vytvářejí si nové možnosti a mají i hodně energie do společného podnikání a aktivit. Jsou společenští a v kolektivu i oblíbení, mohu však mít tendence kontrolovat své okolí a prezentovat své názory na úkor druhých. To je však většinou dobře patrné, nejedná se o manipulace, ale pouze o prosazování názorů a navíc je druzí často přijímají s pochopením. Je to výborný aspekt pro právní záležitosti i pro rodinný život a většinou zajišťuje dobrou ochranu na vyšších místech (protekci).


Neharmonické aspekty: navenek se projevují podobně, jako harmonické, tedy partneři pociťují přitažlivost a mají dojem, že mohou společně mnohého dosáhnout, ale ve výsledku mívají problémy s autoritami, neuznávají příliš pravidla a často mohou mít potíže se zákonem, nebo nebývají úspěšní v právních sporech. Rozhodně se nejedná o příznivý aspekt například pro spolumajitele právní kanceláře. Je li aspekt silný (například ostrá kvadratura), mohou mít oba lidé protekci, která je ale zradí, když to budou nejméně potřebovat. Může mezi nimi docházet ke sporům o povahu společných aktivit a většinou prosazují své vlastní zájmy před zájmem partnera.Jupiter - Jupiter:

Konjunkce: dobře aspektovaná konjunkce je výborná pro vzájemnou podporu a štěstí, partneři se spolu cítí dobře, daří se jim ve většině společných aktivit, uznávají právo a jsou úspěšní jak v rodinném životě, tak i v právních záležitostech a často mívají mocnou protekci, aniž by o ní nějak zvlášť usilovali. Mají i společné duchovní názory a vyšší životní filozofii. Je to výborný aspekt například pro dva spoluvlastníky právní kanceláře. Pár má přirozenou úctu a je svým okolím respektován. Neharmonicky aspektovaná konjunkce pak ale působí tak, že oba lidé neuznávají příliš pravidla, mají problém si vzájemně vyhovět a vyjít vstříc, obecně mívají potíže s autoritami a díky tomu nebývají ani respektováni okolím, v případě hodně silné neharmonické aspektace sice respekt jakoby dostávají, ale jejich okolí to vnímá nuceně a nemá je příliš v lásce. Neharmonická konjunkce není vůbec vhodná pro dva právníky, kteří by chtěli společně podnikat, či vést právní spor!


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako harmonická konjunkce, ne tak výrazně, ale o to jsou příjemnější. Partneři se vzájemně podporují a daří se jim ve většině aktivit, respektují autority, uznávají pravidla, mají společné názory v duchovních záležitostech a ve vyšší životní filozofii, bývají úspěšní v právních záležitostech a v rodinném životě se cítí dobře. Mají li oba Jupitery další dobré aspekty i v natálních horoskopech obou lidí, jedná se o opravdu příznivý aspekt pro dva právníky, kteří společně podnikají. Pár má většinou mocnou protekci na dobrých místech a ta je spolehlivá, aniž by je nějakým způsobem nezdravě protěžovala.


Neharmonické aspekty: projevují se podobně, jako neharmonická konjunkce, ale ne tak silně. Způsobují sice určitou přitažlivost mezi oběma lidmi, ale ti pak mívají problémy s pravidly, neuznávají příliš autority, neshodnou se ani v otázkách vyšší životní filozofie a v otázkách duchovních. Není to vůbec ideální aspekt pro dvojici právníků, kteří by chtěli společně podnikat. Podobně jako v případě neharmonické konjunkce, i zde mohou lidé mít protekci, která jim však často selže v okamžiku, kdy to nejméně očekávají.Jupiter - Saturn:

Konjunkce: je to velmi příznivý aspekt, pokud je harmonický. Vždy se však obtížně určuje, jestli převažuje Jupiter, nebo Saturn. Obecně platí, že při aplikačním typu aspektu bude převládat Jupiter, kdežto při separačním Saturn. Přestože jsou obě planety z pohledu klasické astrologie jakoby protichůdné (z energetického hlediska), v harmonické konjunkci se dobře doplňují, partneři si poskytují vzájemnou oporu, jsou zodpovědní, daří se jim většina jejich aktivit a úspěšní mohou být i v případných právních záležitostech. Vystupují zodpovědně, mají společné duchovní i filozofické pohledy, jedná se obecně o stabilní vztah. Neharmonická konjunkce se často projevuje příliš autoritativním chováním vůči druhým, nerespektováním autorit, právními problémy, či neúspěchem v právních sporech, potížemi s katastrálními úřady (vzácněji), nadměrnou sebedůvěrou, díky které se občas činí unáhlená, či nesprávná rozhodnutí atd. Obecně jde ale o aspekt spíše pozitivní, který oběma lidem pomáhá překonávat překážky a chovat se zodpovědně.


Harmonické aspekty: obecně se považují za velmi příznivé, fungují napříč celým horoskopem a posilují vše, co mezi oběma lidmi existuje. Partneři se vzájemně podporují, chovají se zodpovědně ve vztahu i vůči svému okolí, mají společné duchovní a filozofické náhledy na život, rozumějí si a bývají úspěšní ve většině svých aktivit, nejenom v případných právních záležitostech. Jejich vztah je stabilní a plný porozumění, i když možná na první pohled může působit poněkud odtažitým, či chladnějším dojmem. Mezi partnery existuje silné pouto se stabilním základem. Oba se harmonicky rozvíjejí a obecně se jedná o vztah pevný a tvořivý. Často v něm také existuje protekce, zejména jsou li obě planety dále harmonicky aspektovány.


Neharmonické aspekty: dotčený pár má často poněkud rozporuplné způsoby pohledu na společné aktivity a oba lidé se neumí příliš podpořit v duchovních záležitostech, ani v oblasti vyšší životní filozofie. Přestože se chovají zodpovědně, mívají občas tendence porušovat pravidla, což jim může způsobovat problémy v právních záležitostech. Pozor si musí dávat na neuvážená rozhodnutí, která mohou pramenit z jejich touhy riskovat, překonávat saturnické síly, to však není dobrá cesta ke štěstí a hmotnému zisku. V důležitých věcech je naopak třeba postupovat s rozvahou. Dalším možný projevem neharmonických aspektů může být nedostatek odvahy a s tím spojené odmítání dobrých příležitostí. Je vždy třeba věřit svým interním pocitům a intuici a naučit se jimi řídit, zejména i s ohledem na přání a pocity druhého partnera.Jupiter - Uran:

Konjunkce: je to poněkud výbušný aspekt to i v případě, že je dále harmonicky aspektovaný. Pár má značné ambice a často i touhy měnit realitu okolo sebe, ale ne vždy jsou tyto snahy reálné a často budí i odpor svého okolí, navíc je jen těžko uvádějí do praktického života. Oba lidé mají přehnaný optimismus, ale na druhou stranu se i vzájemně podporují, pouze charakter této podpory se často a náhle mění a ani jeden z nich neví, co může od druhého momentálně očekávat. Mají pocit výjimečnosti a všechny popsané projevy se výrazně zesilují, pokud leží konjunkce v některém z rohových domů, nebo blíže některého hrotu těchto domů. Negativní konjunkce pak zesiluje tyto vlastnosti a navíc může způsobovat, že oba lidé budou až patologicky toužit po projevu uznání od druhých a toto uznání se budou snažit vázat na své aktivity v duchovní oblasti. Je to například "ideální" aspekt pro vůdce sekty, či okrajové náboženské skupiny (zejména je li konjunkce blízko klíčových os horoskopu).


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, ale nejsou tak vyhraněné a obvykle mají dopady spíše pozitivní. Pár má společné názory a zároveň je i značně nezávislý na názorech svého okolí. Oba lidé se vzájemně podporují, umějí své ideály přenášet do praktického života a jejich společné nápady bývají velmi přínosné a použitelné v praxi. Jedná se o duševně silný pár, často s nezávislými a netradičními názory.


Neharmonické aspekty: oba lidé pociťují touhu o poznání vyšších aspektů života i duchovních záležitostí, mají značné ideály a touhy, které ale nemohou, či nedokážou dobře převádět do praktického života. Podobně jako u neharmonické konjunkce i zde partneři touží po uznání ze strany svého okolí a pro toto uznání jsou ochotni mnoho obětovat. Mívají dogmatické názory, jsou značně nezávislí a nenaslouchají příliš názorům druhých. Je li jedna z planet v některém z rohových domů, či v blízkosti hrotu některého z těchto domů, pak mohou mít oba lidé značné a zejména náhlé a nečekané problémy se zákonem, nebo obecně s právem. Není to pouze proto, že příliš neuznávají pravidla společnosti, ale právní potíže se prostě mohou vynořit jakoby bez příčiny. Nejedná se o nijak ideální aspekt pro spolumajitele advokátní kanceláře.Jupiter - Neptun:

Konjunkce: většinou jí v partnerském horoskopu mají lidé, kteří byli v minulých životech na vyšší duchovní úrovni, které dosáhli společně, anebo se již na takové úrovni setkali, dále se spolu rozvíjeli a dosahovali dalšího poznání. Nyní k sobě pociťují hluboké citové pouto, které je na vysoké úrovni a bývá spíše duchovního, než vysloveně citového charakteru. V případě neharmonické konjunkce se může mezi oběma lidmi vytvořit až patologická závislost, které se lze zbavit pouze velmi těžko a bývá to jeden z aspektů opakovaných návratů do jinak nefunkčního vztahu. V každém případě se bude jednat o partnery, kteří mají vyvinuté cítění v duchovní oblasti a mohou spolu mnohého dosáhnout, zejména leží li tento aspekt v některém z rohových domů horoskopu, nebo poblíž jednoho z jejich hrotů.


Harmonické aspekty: jedná se především o vynikající aspekty pro spolumajitele advokátní kanceláře, nebo obecně pro lidi, kteří se zabývají právem, protože dokáží své ideály výborně aplikovat v praxi a mají přirozený respekt svého okolí, aniž by byli úplatní. Ctí pravidla a právo, vzájemně se podporují a v životě vidí významně širší a vyšší aspekty, než většina ostatních lidí. Uznávají vyšší principy a univerzální zákony, v rodinném životě jsou sice idealisté, ale dovedou uplatňovat své touhy a sny v praxi. Vzájemně se podporují a je li jedna z planet poblíž hrotu některého z rohových domů, nebo v některém z těchto domů, pociťují k sobě hluboké citové pouto, u kterého tuší, že má hlubší duchovní podtext. Podobně jako u konjunkce, i zde se jedná o lidi, kteří byli v minulém životě na vysoké duchovní úrovni a nyní se setkali, aby pokračovali v tom, co započali již dříve.


Neharmonické aspekty: projevují se podobně, jako harmonické, ale oběma lidem jsou do cesty kladeny překážky, například v podobě obtížně splnitelných snů a ideálů, partneři jsou často příliš nespoutaní a nepokojní a rádi se pohybují sami ať již ve svých fantaziích, nebo i v reálném životě (záleží na znamení, ve kterém planety leží - zemská znamení jsou více praktičtější a Ryby naopak více utíkají ke svým snům). V tomto životě by se ale měli naučit nepodléhat tolik snům a stát reálněji na zemi, i když vyšší duchovní prvky je budou provázet ve většině důležitých oblastí života. Problémem tohoto aspektu je neschopnost přijmout a pochopit pravidla společnosti a aplikace vyšších, univerzálních zákonů, protože partneři si plně neuvědomují podstatu úmyslné nedokonalosti zmíněných pravidel a zákonů společenských (pokud by byly dokonalé, člověk by přirozeným způsobem netoužil poznat ty univerzální). Je li jedna z planet v rohových domech, nebo poblíž jejich hrotů, existuje riziko, že oba lidé budou vědomě zneužívat svého vlivu na okolí a budou jakoby v zájmu vyšších cílů omezovat svobodu a práva druhých lidí, ale vždy za účelem dosažení vlastního prospěchu.Jupiter - Pluto:

Konjunkce: i v harmonické poloze se jedná o určitou rivalitu mezi oběma partnery, kdy Jupiter prosazuje boj za pravdu a dodržování pravidel a zákonů a Pluto zase touží po osobní moci, které ale bude dosahovat prostřednictvím partnera, s jehož Jupiterem konjunkci svírá. Je li vlastník Jupitera nějakým způsobem slabší a třeba navíc i naivní, často bude mít se silnějším Plutem problém, protože včas nerozpozná jeho manipulace a touhu po osobním prospěchu. Je to ale výborný aspekt pro vzájemný růst a duchovní rozvoj, pro vzájemnou podporu při rozvoji společné vyšší filozofie, pro dva právníky, kteří potřebují spolupracovat. Velmi dobře funguje spolupráce obou partnerů na rozvoji metod pro přístup k podvědomí. Pár většinou touží po poznávání cizích kultur a díky tomu rád cestuje, třeba i na delší poznávací pobyty ve vzdálenější cizině. Je li však Pluto výrazně silnější, většinou se ve vztahu prosadí spíše jednostrannější a destruktivní síly. V případě neharmonické konjunkce se pak jedná o velmi hluboce působící aspekt, díky kterému se oba lidé mohou angažovat spíše v nepříliš prospěšných aktivitách, například dokážou šikovně podvádět v právních záležitostech a tento princip se obtížně rozpoznává a i oni sami věří, že jejich konání je určeno pro vyšší dobro ostatních, aniž by vnímali, že něco dělají nesprávně. Mají li tento aspekt v neharmonické poloze například dva spolupracují politici, je nutné se mít před nimi maximálně na pozoru!! Práce s podvědomím je zde často nevědomě zneužívána za účelem dosažení vlastního prospěchu, se všemi důsledky z toho plynoucími.


Harmonické aspekty: jedná se o houževnatý a často velmi šťastný vztah, partneři jsou rozhodní a vzájemně se podporují v oboustranném rozvoji práce s podvědomím, ve vyšší filozofii, při cestování do ciziny za cílem poznat jiné kultury. Tento aspekt často přináší ve vyzrálém věku osobní štěstí a hojnost nejenom oblasti materiální, ale i v duchovní a společenské. Je li zejména Pluto harmonické, jedná se o výborný prvek pro jednatele právní kanceláře, protože budou mít dostatek síly a odvahy pro vyřešení i těch nejsložitějších záležitostí. V případě, že je však k Jupiteru negativně postavena jiná planeta, nebude si takový pár dělat přílišné starosti s dodržováním zákonů a pravidel společnosti a přitom porušování jejich strany nebude nijak viditelné, o to horší však mohou být následné dopady.


Neharmonické aspekty: oba lidé se často angažují v náboženské oblasti, ale spíše v nepříliš průhledných hnutích, či sektách. Jedná se o tvrdohlavé lidi, kteří příliš nepřipouštějí cizí názory, zastávají razantní postoje a cizí jim nebývají ani revoluční metody. V případě, že jsou obě planety dále aspektovány harmonicky, může se jednat o lidi, kteří přinášejí pokrokové metody a myšlení do řady oblastí. Přesto však příliš neuznávají pravidla a zákony a obvykle se ani nehodlají obtěžovat s jejich nadměrným dodržováním. Jedná li se například o ostrou kvadraturu, může mezi oběma lidmi dojít až k fyzickému násilí v případě neshod. Oba pak používají neférové prostředky k potlačení vlivu toho druhého. Neharmonické aspekty obou planet způsobují obecně rozpory mezi vyšším já a temnými stránkami podvědomí. Mohou je mít mezi sebou například i geniální a úspěšní zločinci.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Partnerský horoskop a aspekty planet (IV.) (2.2.2009 21:04)
Partnerský horoskop a aspekty planet (II.) (21.6.2008 20:59)
Partnerský horoskop a aspekty planet (I.) (10.2.2008 19:21)
Astrologie a vztahy (II.) (30.12.2007 18:53)
Astrologie a vztahy (I.) (19.11.2007 14:55)