Oranžové stránky - alternativní léčení a terapie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 177 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-177|

Astrologie

* Letecká astrologie - rozbory nehod a prevence (I.)

Vydáno dne 27. 10. 2006 (73407 přečtení)

Astrologický rozbor dvou vlastních, mimořádných leteckých událostí

K napsání tohoto článku mě inspirovaly události o víkendu 21. a 22.11 2006, který byl z hlediska sportovního letectví poměrně nepříznivý a kdy také "konečně" došlo při létání i na mne samotného. O zmíněném víkendu nastalo několik nehod sportovních letadel, většinou s vážnými zdravotními důsledky pro jejich posádky a k jedné nehodě spíše kuriózní, při které projela mohutná AN2 letištní věží a zdevastovala při tom vlajkovou loď mladoboleslavské automobilky - parkující Škodu Octavia. Otázka zní - lze se vyhnout leteckým nehodám pomocí astrologické predikce?


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Venuše v astrologických domech

Vydáno dne 28. 09. 2006 (81361 přečtení)

Projevy vibračního pole Venuše v jednotlivých astrologických domech

Planeta Venuše se z kabalistického pohledu podílí na tvorbě tvaru hmoty, situací a událostí. Symbolizuje také všechno krásné, umění, tvořivost, lásku a sexualitu. Vypovídá o tom, jak člověk prožívá radost, krásu a jak navazuje milostné vztahy. O způsobu, jakým se budou uvedené záležitosti u konkrétního jedince projevovat, vypovídá spíše poloha Venuše v astrologických znameních. Její poloha v astrologických domech určuje zejména životní oblast, ve které se bude člověk umět (nebo nebude umět - záleží na povaze aspektů) bavit a radovat, kde může uplatnit své tvořivé schopnosti, kde se má naučit sebevymezení, zacházení s finančními prostředky, kde může nejsnáze projevit sexualitu a také kde může objevovat svoji sexuální a duchovní identitu.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 32 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Merkur v astrologických domech

Vydáno dne 28. 08. 2006 (77231 přečtení)

Projevy vibračního pole Merkuru v jednotlivých astrologických domech

Planeta Merkur je svou energetickou charakteristikou zvláštní tím, že sama o sobě nic nevytváří, ale spojuje jednotlivé elementy (živly). Zatímco svoji polohou v astrologických znameních určuje tzv. mentální typ člověka, (tedy způsob jeho myšlení), postavení Merkura v astrologických domech nám říká, v jaké oblasti máme největší příležitost k učení (velmi důležité) a kde můžeme nejlépe rozvíjet svůj intelekt. Dále pak ještě určuje oblast, ve které se máme naučit slovnímu i písemnému vyjadřování a kde můžeme nejsnáze získat informace. Určitou nevýhodou Merkura a to i dobře postaveného je skutečnost, že se snaží přizpůsobovat názorům svého okolí.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 47 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Měsíc v astrologických domech

Vydáno dne 18. 08. 2006 (77947 přečtení)

Projevy vibračního pole Měsíce v jednotlivých astrologických domech

Měsíc, podobně jako Slunce, je velmi důležitou planetou v horoskopu, (nebeským světlem), přičemž Slunce představuje tzv. Hyleg - důležitý citlivý bod pro muže a Měsíc je pak stejným bodem - Hylegem pro ženy. Měsíc vyjadřuje ženský princip a je tak opakem principu mužského, zastoupeného Sluncem. V horoskopu kromě naší citové složky ukazuje také na oblast, na kterou máme z karmického hlediska zaměřit své úsilí, kde hledáme pocit bezpečí a jistoty a svoji duševní identitu. Jeho poloha v konkrétním astrologickém domě získává tak zejména v současné době na značném významu.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Slunce v astrologických domech

Vydáno dne 08. 08. 2006 (76452 přečtení)

Projevy vibračního pole Slunce v jednotlivých astrologických domech

Slunce a Měsíc jsou velmi důležitými planetami v horoskopu, přičemž Slunce představuje tzv. Hyleg - důležitý citlivý bod pro muže a Měsíc je pak stejným bodem - Hylegem pro ženy. Poškozené, či jinak negativně ovlivněné Slunce se tedy v horoskopu muže projeví výrazně škodlivěji, než v horoskopu ženy a naopak - silné, pozitivní Slunce posílí osobnost a její úspěšnost více u muže, než u ženy. Nicméně například i žena se Sluncem ve čtvrtém domě je schopna postavit si dům vlastními silami a z vlastní iniciativy, což jsem během své desetileté astrologické praxe zažil celkem třikrát.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Planety v astrologických domech

Vydáno dne 02. 08. 2006 (74211 přečtení)

Vliv planet v jednotlivých astrologických domech horoskopu

Dostáváme se k téměř nejdůležitější kapitole výkladu osobního horoskopu. Znamení, planety, aspekty, všechny tyto kapitoly prozatím nevyžadovaly ke svému určení přesný čas a zeměpisnou polohu místa narození, i když například z hlediska aspektace Měsíce je důležitá už i jedna hodina, protože úhlová rychlost našeho satelitu je vysoká. Stanovení astrologických domů, respektive jejich přesné polohy v jednotlivých astrologických znameních, však již nutně vyžaduje exaktní zadání pokud možno co nejpřesnějšího času a místa narození. Zatímco zeměpisná poloha problémem není (viz. tento článek, v případě stanovení přesné hodiny a minuty narození jsme odkázáni na matku, horší alternativou pak jsou (většinou nepříliš spolehlivé) údaje matriky, či porodnice. Existuje však ještě třetí možnost - můžeme požádat o určení času našeho narození některého z dobrých psychotroniků (např. Stanislava Brázdu atd.).


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Pluto ve znameních

Vydáno dne 21. 07. 2006 (76590 přečtení)

Projevy Pluta v jednotlivých astrologických znameních

Pluto je poslední, nejvzdálenější vnější planetou naší sluneční soustavy a byl objeven jako poslední v roce 1930. Jeho energie jsou velmi hluboké, transformující, způsobují zásadní a nevratné změny a nedají se jednoduše popsat. Jeho vliv se projevuje zejména jako schopnost zcela zásadní a hluboké transformace v oblasti, která je určena astrologickým domem, v němž se Pluto nachází. Svou polohou ve znamení Pluto naznačuje, jaké energie má člověk k dispozici pro proces své vnitřní transformace a jakým způsobem se u něj projeví jeho rozhodné vědomí moci v oblasti, která je vyjádřena příslušným domem polohy Pluta.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Neptun ve znameních

Vydáno dne 29. 06. 2006 (80435 přečtení)

Projevy Neptunu v jednotlivých astrologických znameních

Neptun je další vnější planetou. Podobně jako Saturn a Uran je i tato planeta tzv. transpersonální, neboli nadosobní. Jeho energie v jednotlivých znameních ovlivňuje vždy celou generaci, protože jedním astrologickým znamením prochází téměř čtrnáct let. Postavení Neptunu v horoskopu ukazuje na oblast, kde by se bytost měla naučit objevovat skryté souvislosti, kde má citlivá a vnímavá místa, kde může uplatnit své divinační schopnosti, kde by se rozhodně neměla přizpůsobovat obecně platným normám, zákonům a předpisům, naznačuje, ve které oblasti může člověk proniknout do sféry mimo zmíněné normy a také - kde kde by měl aplikovat rozšířené vědomí a kam ho toto rozšířené vědomí povede.


Neptun se významně podílí na principu tzv. primárního traumatu (bude vysvětleno později), protože v horoskopu vždy ukazuje na životní oblast, ve které bytost může pochopit a překonat obecně platné normy a pravidla, uznávané společností, ve které žije. V této oblasti pak zároveň může přijmout a pochopit zákony a normy vyšší - univerzální, které ale nejsou nikde napsány a jejichž platnost či porušení je vnímáno především prostřednictvím citů a pocitů. Tento princip ale funguje pouze tehdy, dojde li předtím v dané oblasti k rozšíření vědomí. Pokud se výše zmíněný princip úspěšně rozeběhne, člověk náhle vnímá své původní primární trauma jako nejvyšší dar a milost, které se mu narozením dostalo. Energie jednotlivých znamení vždy ukazuje na způsob, jakým bude člověk výše zmíněný princip hledat a objevovat.

Planeta Neptun snáší všechno, s výjimkou systému. Je li postaven silně, neharmonicky a v chaotickém znamení, takový člověk je zcela bez jakéhokoli systému, jeho písmo je naprosto bez tvaru a neudrží řádku, nemá smysl pro pořádek a všude chodí buď brzy, nebo pozdě, ale téměř nikdy ve správném termínu. Podobně se projevuje i harmonický Neptun v angulárním postavení ? na hrotu 1., 4., 7. a 10tého domu. Člověk s výborně postaveným Neptunem je vždy nadčasový. Typickým příkladem byl pověstný Samuel Hahnemann - objevitel a propagátor výborného přírodního léčebného systému - homeopatie.

Neptun v Beranu - člověk s tímto Neptunem bojuje za nějaký ideál a v případě špatné aspektace to může být i boj zaslepený, bez dodržování morálních hodnot a zásad. Víra, inspirace a touha, tyto vlastnosti jsou velmi silné a bývají i aktivně prosazovány. Osvícení a osvobození lze dosáhnout například přes bojová umění s vysokou tradicí ? tedy zvládnutím a zušlechtěním svých duševních i fyzických vlastností a schopností obecně.

Dekany Berana:

První dekan: Čistý vliv Berana. Celkově: odmítání důležitých životních změn, neschopnost vidět věci jasně a řešit je s beraním přehledem a pragmatismem. Lpění na něčem, co už je pryč a nikdy se nevrátí. Neochota k učení se a k vývoji celkově. Bazíruje se na všem, čeho se dosáhlo a to brzdí člověka ve vývoji. Sklony ke konspiracím, nejasnosti, podvodné jednání atd. Harmonické aspekty: v myšlení nechybí důslednost a strukturovanost, snahy o poctivý přístup k životu, zájem o zkušenosti starších a snaha se z nich učit, pragmatismus, kterému ale může chybět schopnost podívat se na věci jasně a bez iluzí. Možné potíže ve vztazích, protože člověk si v nich vytváří iluze a nadměrná očekávání. Nespolehlivost v oblasti vztahů, oddělenost od skutečných citů, nepřijetí zodpovědnosti ve vztahu. Neharmonické aspekty: pasivita, ale také možnost zajímavého duchovního vývoje, protože dotyčný není zbrklý a nehrne se po hlavně do věcí, které by mu mohly způsobit problémy. Má snahu držet se zpátky a uvažovat v souvislostech, v tom mu ale trochu komplikuje situaci výsledná energie Neptunu v Beranu, která sice poskytuje dobré informace, ale také rozostřenost a nejasnosti. Nicméně se jedná o lidi, kteří nepřistupují k životu lehkovážně, alespoň ne v důsledku tohoto aspektu. Často jde o silné osobnosti, na které se ale nelze příliš spolehnout v oblasti citů a vztahů, protože za něj nechtějí přijmout zodpovědnost a otevřít se správně partnerovi. Oslabení psychiky, iracionalita, je to svým způsobem poněkud ambivalentní aspekt, který se ale dá zvládnout docela dobře, jenom to chvíli trvá.

Druhý dekan: Zabarvený znamením Lva. Celkově: potíže s přijetím zákona pohybu - co není v pohybu, to stagnuje, ale pro tyto lidi může být problém, opustit dosažené jistoty a jít v životě kupředu. Překážky a zmatky na cestě, které ale nebývají nijak závažné. Smysl pro literaturu, celkově se jedná o zajímavou tvořivost, kdy se člověk nezabývá kvantitou, ale dává si záležet na kvalitě. Možnost oslabené psychiky, náměsíčnost, vnitřní psychická nutkavost, případně nekonstruktivní fantazie, které slouží spíše jako únik před realitou. Ale také schopnost radovat se i z maličkostí a pořádně si je užít! Harmonické aspekty: využívání svého charismatu k ovládání druhých lidí, člověk to nedělá úplně z chladného sobectví, ale protože mu dělá dobře, být středem pozornosti. Manipulace s lidmi za účelem nějakého zisku. Schopnost intrikovat. Ale také mírnost a přemýšlivost, jedná se o lidi, kteří, pokud mají motivaci, dokáží být velmi přátelští a umí druhým pomoci. Ohleduplnost k životnímu prostředí a zájem o tyto otázky. Tito lidé mají podporu shora, ale měli by si dávat pozor, aby jí nezneužívali v neprospěch druhých lidí, v opačném případě o ní mohou přijít. Pozor na fanatismus a nesprávný, přehnaný přístup k otázkám duchovních záležitostí. Také nedostatek tolerance a nadměrná kritičnost. Neharmonické aspekty: je to zejména podvědomá obava, aby člověk něco nepřeháněl a proto se drží zpátky, ve výsledku se snaží být ke všemu spíše opatrný a jemnější, než je nutné. Lpění na dosaženém životním stavu, dotyčnému jakoby nic nechybí, kromě spokojenosti. Udržování dosaženého a neochota pohnout se ve vývoji kupředu, něco opustit a jít dál. Odmítání příležitostí. Sklony k intrikám, zneužívání informací ve svůj prospěch, což pak může způsobovat nedostatek obliby u druhých lidí. Nerozhodnost a váhavost, protože pragmatický rozum Berana je tlumen nejasnostmi Neptunu. Jedná se o lidi, kteří si dělají nepřátele necitlivou komunikací, kdy na druhého útočí a pokouší se ho zranit, aniž by si to ale uvědomovali.

Třetí dekan: Značný vliv Střelce. Celkově: může jít o nepochopení důležitých věcí, přehánění, zatvrzelost, když se něco nedaří, je to vždycky vina druhých a nikdy ne moje, tento nesprávný přístup pak komplikuje další vývoj. Odmítání nabízených darů života, protože člověk je prostě přehlíží. Neochota k řešení důležitých věcí, lpění na pohodlí, útěk před jasným a rozhodným přístupem k čemukoli, co má v životě význam. Oslabení psychiky, ego převládá nad potřebami duše. Vnitřní konflikt a nevyrovnanost mužských a ženských energií. Harmonické aspekty: lidé jsou tvořiví a umí si užívat života, mají k tomu dobré dispozice, jenom je ne vždy využívají naplno. Když nechají volný průběh energiím Berana, ty se pak dokáží rozvinout v zajímavé šíři a pestrosti. Intuice bývá dobrá, ale nesprávně využívaná. Člověk se umí vcítit do druhého, ale ne vždy to dělá. Uznává hlavně pragmatismus a také zdravý rozum, někdy je však potřeba intuici využít, což mu ale dělá potíže, protože si na ní nedokáže sáhnout a ověřit si fakta, s tím mají tito lidé problém. Lpění na dosažením stavu a neochota opustit něco, čeho dotyčný dosáhl, aby se mohl pohnout v životě dál a poznávat nové věci. Neharmonické aspekty: je to aspekt možných náhlých změn, které jsou vždycky spojeny s odmítáním vývoje - dotyčný přešlapuje na místě a nadává tak dlouho, až jsou jeho podvědomé prosby vyslyšeny a náhle se mu převrátí život vzhůru nohama, aniž by se pak s takovou změnou dokázal dobře vyrovnat. S postupem let pak dochází k určitému pochopení, proč se to vlastně děje a tím se tyto náhlé události postupně omezují, jejich dopady už nebývají tak zásadní, ale vždy jsou nečekané. Odtrženost od reality, potíže s otěhotněním, přehnaný egoismus, potlačování potřeb duše, neschopnost správně se otevřít partnerovi. V citové oblasti se lpí na něčem, co už třeba neslouží, nebo dokonce není. Nedostatek ochoty se otevřít druhým, dávat i přijímat. Z tohoto důvodu se pak lpí na již dosažených věcech, které by ale dotyčný měl pomalu opouštět a jít zase poznávat něco nového. Nepříjemnosti, jako učební materiál, ale člověk je obvykle nechápe a odmítá.

Neptun v Býku - dává člověku smyslnou povahu, zalíbení v hmotných statcích a také věštecké schopnosti. Taková bytost má ráda klasické umění - například hudbu, nebo divadlo. Přes umění v tomto případě může vést cesta k osvobození a osvícení, ale dalším vhodným prostředkem je například tántrický sex.

Dekany Býka:

První dekan: Čistý vliv Býka. Celkově: jedná se o touhu po příjemném životě v dostatku, na který ale ne vždy existuje dostatečný nárok. Dotyčný se snaží něčeho dosáhnout a také se mu to často daří, ale za poněkud vyšší cenu, než by bylo nutné. Cokoli se v životě dělá, bývá to spojeno s nějakým problémem, který sice není závažný, ale spíše otravný. Jedná se malé, ale obtěžující překážky, chybí jasná vize, ale o to větší jsou podvědomé touhy. Vnitřní nespokojenost s materiální situací, která způsobuje neustále hledání a nervozitu. Ta se může podepisovat na spánku. Ve vztazích jde o příjemné lidi, kteří hledají citové jistoty, ale může jim chybět stálost a také zodpovědnost za vztah. Často se jedná o rozvinutou sexualitu a dobré vcítění se do partnera. Pozitivní myšlení, city se dávají najevo a citová otevřenost se také očekává od druhých. Harmonické aspekty: ukazují na štěstí a celkovou životní spokojenost, v citech i materiální oblasti, je zde potenciál jí dosáhnout a užít si tak života naplno. Dobrá intuice, která ale není vždy dobře využívána. Člověk si ale umí uvědomit příjemné stránky život a dobře si je užívat. Neměl by se ale snažit mít všechno pod kontrolou, když se v životě něco děje, je potřeba nezmatkovat a lépe vyhodnotit příčiny. Zejména pokud dotyčný řeší nějaký problém, měl by být více vnímavý vůči druhým a nepotlačovat jejich práva jenom proto, že se snaží něco vyřešit za každou cenu. Odmítání nucených změn, které přišly náhle, nebývají zásadní, ale umí život znepříjemnit. Převládá ego, potlačují se emoční potřeby duše. Neharmonické aspekty: jsou paradoxně příznivé pro duchovní vývoj, člověk je pozitivně kritický, ale nebrání mu to ve správném náhledu na duchovní záležitosti. Jedná se také o aspekt určité materializace přání, problémy se často uspokojivě vyřeší, protože člověk podvědomě používá intuici a dokáže jí využívat správně. Problémem je ale snaha mít všechno pod kontrolou, ta často brání v pokroku na hrubohmotnějších úrovních. Tato snaha také brání snaze správně pojmenovat problém, když o něco jde. Člověk své intuici občas nevěří a nedokáže si tak správně vyhodnotit situaci. Jedná se o aspekt sklonu k nevěře, případně je dotyčný neustále v opozici vůči druhým lidem. Jsou nejdůležitější aspekty hodně neharmonické, může se také jednat o sklony k drbání a pomlouvání. Problémem takové osoby je, že se ráda poslouchá a nedochází jí, že tím druhé lidi může značně obtěžovat.

Druhý dekan: Převládají energie Panny. Obecně: jedná se o příjemné aspekty, které kombinují energie Neptuna s energiemi Býka a Panny. Člověku tak nechybí technické nadání, umí uvažovat pragmaticky a zároveň má i dobrou inspiraci. Je otevřený růstu nejenom v duchovní oblasti, ale i v oblasti materiální. Ve většině činností bývá úspěšný. Jedná se o lidi přátelské a upřímné, kteří dokáží být i vášnivý a otevření. Jsou to dobří milovníci, ale vyžadují také dostatek vnitřní svobody. Lze že se na ně spolehnout. Tito lidé neustále trpí pocitem, že nedělají dost. Bývají hodně sebekritičtí a stále se snaží zlepšovat. Umí tvrdě pracovat nejenom na sobě, ale i pro své okolí. Harmonické aspekty: jde o určité duševní napětí, protože člověk má snahu se pořád vnitřně kontrolovat, jestli je dost dobrý. Určité uspěchanost a také subjektivní myšlení. Jedná se o cílevědomé lidi, kteří dokáží tvrdě pracovat, často ale vynakládají více snahy, než by bylo nutné. Měli by se učit lépe naslouchat své duši a nepodléhat tolik tlakům ega. Jejich emoce bývají stabilní, ale je to z důvodu určité sebekontroly. Tito lidé by se měli vědomě učit více radovat ze života. Často předstírají vnitřní klid, ale uvnitř mají nervozitu, která je stále žene kupředu. Když se jim něco v životě nedaří, mívají snahu řešit věci trochu násilně. Chce se od nich více trpělivosti a netlačit tolik na pilu, zejména pokud se jedná o materiální záležitosti. Neharmonické aspekty: ukazují na určitý nucený vývoj, člověk by se měl vyvíjet, ale obvykle trvá na již dosažených věcech, které mu dávají pocit jistoty. Dostává se tak do situací, kterého nutí k nějaké změně, či řešení, ale on tyto změny odmítá a pak buď přešlapuje na místě, nebo je nucen konečně něco udělat. Na psychické úrovni může dojít k určité odpojenosti, tedy člověk mívá pocit, že není sám sebou. Z toho mohou plynout určité duševní potíže, případně deprese. Lidé s tímto aspektem by si také měli dávat pozor na nesprávná rozhodnutí ohledně materiálních, nebo finančních záležitostí.

Třetí dekan: Silné energie Kozoroha. Obecně: jedná se zejména o iluze a očekávání nereálných záležitostí, tedy vzdušné zámky, nebo si člověk přeje věci, na které nemá nárok. Situaci obvykle komplikují nereálná očekávání, neschopnost určitě si jasně cíl, případně také nedostatek pevné vůle. Většina problémů se ale nachází v nesprávném myšlení. Jsou to ale aspekty velikých a často pozitivní emocí. Neptun uvolňuje opatrné energie vibračního pole Kozoroha a člověk tak umí dávat naplno to, co je v něm nejlepší. Energie, zejména v citové oblasti, dokáží dobře proudit. Tito lidé mohou mít problém s určitou odpojenosti od své duše, což jim pak způsobuje nesprávný přístup k sobě samému. Odmítání sebe sama na fyzické úrovni. Dotyčný hodně bazíruje na svých, často nesprávných vzorcích myšlení. Celkově se jedná o určitou oscilaci mezi konzervativním a dogmatickým přístupem na jedné straně a mezi nekonstruktivním sněním a úniky do světa fantazie na straně druhé. Harmonické aspekty: projevují se trochu zrádné a to z toho důvodu, že člověk se nechává ukolébat harmonickými energiemi Neptunu a pak se často nečekaně a rázně projeví vliv vibračního pole Kozoroha. Může tak docházet k náhlým a nečekaným změnám, které mají vždy poměrně zásadní dopady a nelze je vzít zpět. Důvodem těchto změn může být nadměrné lpění na majetku, či penězích. Člověk je jakoby vnitřně spokojený s tím co má, nevyvíjí se a pak náhle přijde situace, která ho naprosto zásadně posune kupředu. V důsledku toho potom musí dělat rozhodnutí, do kterých je v podstatě donucen a nelze to příliš změnit. Měl by se vždycky snažit pochopit souvislosti. Tito lidé mají často sklony zavírat se v nějaké zlaté kleci, která jim ale dlouhodobě nevyhovuje, i když jinak žijí ve slušném dostatku všeho, co k životu potřebují. Neharmonické aspekty: I v tomto případě platí podobný princip, jako u harmonických aspektů. Lidé lepí její na něčem, čeho dosáhli a neuvědomují si, že by se měli vyvíjet a neustále kráčet kupředu. Z tohoto důvodu se pak mohou náhle objevit nečekané a zásadní situace, které přináší veliké a nevratné změny. Na druhou stranu jsou ale tito lidé docela dobře ukotvení a také zodpovědní, neharmonické aspekty jim totiž způsobují podvědomý strach ze ztráty a tak si raději dávají pozor v důležitých rozhodnutích. Umí si užívat života, ale měli by si zároveň dávat pozor, aby své prostředky vynakládali účelně a neriskovali. Tyto aspekty oslabují psychiku a naznačují také na určitý rozpor mezi duší a egem. Člověk se často rozhoduje na základě rozumu a ne vždycky je to špatně, ovšem používání intuice je v případě těchto aspektů obvykle složitější, dotyčný jí totiž ne vždycky důvěřuje. Kvalita intuice ale také záleží na dalších aspektech.

Neptun v Blížencích - taková bytost bývá často inspirována z "vyšších sfér". Má smysl a nadání pro poezii a výborně se zde spojují schopnosti studia mysticismu, protože Blíženci podporují systematické učení se mystickým záležitostem, které Neptun představuje. Poznáváním mystických záležitostí může dojít k osvícení a osvobození.

Dekany Blíženců:

První dekan: Čistý vliv Blíženců. Obecně: lidé hodně lepí na vzorcích uvažování, které jim už k ničemu dobrému neslouží tím se dostávají do problémů, nebo v nich setrvávají, ale nechce se jim tento princip měnit. Přitom mají docela dobré vyšší vedení, jenom mu nenaslouchají dostatečně pozorně, případně se touto intuicí neřídí. Jedná se o člověka přirozeně zvědavého, který se zároveň dokáže přizpůsobit a také umí využívat svojí inspiraci, zejména v dílčích záležitostech. Bystré myšlení, schopnosti pro práci v kriminalistice, nebo v tajných službách. Tedy dobré analytické schopnosti. Tito lidé si dokážou užívat radosti ze života a jejich energie volně proudí. Harmonické aspekty: lidé obvykle mají velmi dobré mentální schopnosti, ale často o nich pochybují. Případně také mohou podléhat cizí vůli, nebo přebírají cizí informace a pak je vydávají za vlastní. Možné potíže se sebeurčení ním a také se komplexem méněcennosti, záleží ale i na dalších aspektech. Tito lidé se rádi zviditelňují, ale ne vždycky je to jejich okolím dobře přijímáno. Sklony k poraženeckému přístupu, když se člověku nedaří, rád z toho obviňuje své okolí, ale nikdy ne sebe. Měl by ale více řešit problémy a méně nadávat na nepříznivé okolnosti. Neharmonické aspekty: až přehnaně pragmaticky přístup, určitá odtrženost od reality, povrchní přístup, často se jedná o odpojení od potřeb duše, nebo ignorování jejích potřeb. Rozumový přístup, citový chlad. Sklony ke zbrklému jednání, kterým si člověk škodí. Váhavost a nedostatek zodpovědnosti. Tento člověk často stojí vůči druhým lidem v opozici a tím se přivádí do izolace, která mu ale nevyhovuje. Jedná se ale o zvídavé lidi, kteří umí využít svůj potenciál, pokud k tomu mají příležitost. Z neúspěchů si často nedělají hlavu, zejména pokud se jedná o nějaké méně zásadní věci. I neharmonické aspekty poskytují lidem velmi solidní inspiraci.

Druhý dekan: Je podbarvený znamením Vah. Obecně: tyto aspekty poskytují touhu po samostatnosti a také dostatek odvahy, uskutečňovat svoje plány. Vnitřní odhodlání, většinou dobrá inteligence, touha objevovat nové věci a jít si za svým. Jedná se většinou o schopné a dynamické lidi. Dokáží být nestranní, mají rozvinutý smysl pro spravedlnost. A také se dokáží dobře přizpůsobit. Jediné, čemu by se měl takový člověk učit, je brát více ohledu na ostatní. Nejedná se ale o žádnou patologii. Harmonické aspekty: platí u nich vše, co je popsáno v obecném významu, ale protože se jedná o vzdušné znamení, lidé mohou mít problém v emoční a citové oblasti, kde dochází k nesprávné práci s emocemi, převládá ego a pragmatický rozum, na úkor emočních potřeb duše. Někde se tak stává, že člověk dosahuje všeho, čeho dosáhnout chtěl, ale následně zjišťuje, že mu v citové oblasti něco schází. Jedná se ale o lidi otevřené, kteří se svými energiemi dokáží pracovat a bývají natolik inteligentní, že zvládnou vyvážit i oblast citů. Dělají to vědomě, rozumově a jsou v tom úspěšní! I tak ale mohou někdy narazit třeba na nedostatek vlastní empatie vůči druhým, případně také na nedostatek vhledu a citu vůči sobě. To se děje zejména v případě, kdy se mají v životě něco naučit, protože mají v této oblasti problém a dosud se nepokoušeli jej řešit. Neharmonické aspekty: v této poloze jde zejména o sklony k samotářství, ale v harmonické rovině - tito lidé si tak řeší nejenom duchovní růst, ale snaží se tak v dobrovolné samotě lépe inspirovat, což se jim často daří docela dobře. Je možné, že v životě něco důležitého nestihnou, ačkoli po tom toužili, bylo jim to odepřeno. To je karmické a jediným řešením bývá individuální pochopení, co přesně člověku tento aspekt naznačuje, čím si jej zasloužil. Jde o lidi s manažerskými, nebo obecně s vůdčími schopnostmi, kteří by si ale měli dávat pozor, aby tyto schopnosti nezneužívali jenom pro svůj prospěch. Co se tito lidé mají také naučit? Když se cítí neúspěšní, chce se od nich více trpělivosti a pokračování v tom, co dělají. Úspěch se pak většinou dostaví a je to svým způsobem určitá zkouška.

Třetí dekan: Zabarvený energiemi Vodnáře. Obecně: jedná se hlavně o neústupnost, lidé trvají na nesprávném názoru, i když sami tuší, že nemají pravdu. Jedná se také o aspekt možné bezzásadovosti. Od druhých lidí vyžaduje pravidla a sám je nedodržuje. Může se jednat o přebujelé ego, tito lidé obvykle nebývají týmovými hráči. Nicméně tyto lidé také mají dobrý vhled do druhých a empatii, je ale možné že jí ne vždy využívají. Umí se do druhého člověka vcítit, mívá v sobě ochotu druhým pomáhat. Může také jít o dobrou intuici. Jsou to aspekty dobrého nakládání s životní energii a také působí příznivě na uzdravení, může se jednat jak po uzdravení fyzické, tak i o pozitivní vyřešení nějaké situace. Harmonické aspekty: naznačují na určitou neústupnost, kdy si jde člověk za svým, ale ne vždycky je to správně, případně u toho také nebere ohledy na ostatní. Jsou to aspekty pevných postojů, které ale nemusí být vždycky správné. Tito lidé ale umí pracovat se svojí energii a dokáží rozvíjet svůj vnitřní potenciál. Jsou tvořiví, umí si užívat života, pokud milují, tak často naplno. Nechybí jim vášeň, ale ani zodpovědnost, často to bývá dobrý manažer. Těmto lidem rozhodně nechybí smysl pro čest. Dobré dispozice pro duchovní vývoj. Neharmonické aspekty: celková stagnace, lidem chybí odvaha řešit důležité věci, měli by být aktivnější, ale bojí se a tak přešlapují na místě a naříkají na zlý osud, aniž by se jej pokusili změnit. Psychika je oslabená, myšlení často negativní, deprese, nesprávné postoje, dotyčný často nevidí východisko z krize, i když existuje. Tyto stavy ale nejsou neřešitelné, časem dochází k jejich zlepšování, problémy se uzavírají, pouze to může trvat docela dlouho. Tito lidé často přemýšlejí o následcích svého jednání, ale příliš se v tom pitvají a to je zdržuje ve vývoji. Trpí pocitem, že si zaslouží méně, než na co mají ve skutečnosti nárok a tím si často oddalují štěstí a úspěch.

Neptun v Raku - přináší jedno riziko a tím je sklon k alkoholismu, zejména v případě špatných aspektů. Človek je přemýšlivý a velmi vnímavý, uznává tradiční rodinné hodnoty a přes harmonické rodinné prostředí a citlivou výchovu svých potomků může vést cesta k osvícení a osvobození.

Dekany Raka:

První dekan: Čistý vliv Raka. Obecně: jde o lidi, kteří podvědomě vědí, že mají vyšší vedení a nebojí se být nekonvenční, za což je druzí často odsuzují, ale jim to vůbec nevadí. Jejich sebedůvěra je tak veliká, že si vůbec nepřipouští problémy a často se tak do nich ani nedostávají. Jde o nekonvenční a originální lidi, kteří mají smysl pro svobodné vyjádření a žijí pouze přítomností. Touha po věcech, na které člověk nemá nárok a ani je nedostane, ale stále se trápí tím, že by je rád získal. To oddaluje jeho duchovní vývoj. Vyžaduje po druhých lidech, aby se mu přizpůsobovali, ale tím vyvolává napětí a spory. Ego má přednost před potřebami duše, což je samozřejmě škoda. Nicméně může jít také o celkové uzdravení, o lásku a správný přístup k sexualitě, o uvědomění si smyslu života na všech důležitých úrovních. Harmonické aspekty: možnost transformace a náhlého pochopení souvislostí, to se často děje nečekaně, zčista jasna. Umírněný přístup, smysl pro harmonii, přirozená šetrnost. Velmi dobré ukotvení, materiální zajištění na základě intuice a vyšší inspirace, solidní uplatnění ve společnosti, schopnost zajistit rodinu. Neharmonické aspekty: iracionalita, hysterické projevy a neodůvodněné obavy. Odtrženost od reality, potíže v intimní oblasti, nesprávné představy, či nenaplněná očekávání. Dotyčný má dobré vyšší vedení a intuici, ale nenaslouchá jim. Odtrženost od reality, iluze, lpění na emocích, které ale značně kolísají. Egoismus a nesprávné vzorce myšlení a uvažování. Je dobré naslouchat názorům druhých, neodsuzovat je a nemyslet si, že jenom já mám pravdu. Pozor na fanatismus a nesprávné ideje. Paličatost, odmítání názorů druhých lidí, i když jsou třeba správné. Manipulace! Celkově se jedná o nedostatek tolerance k názorům druhých a o přesvědčení, že jenom moje názory a pravdy jsou ty správné. Dogmatismus.

Druhý dekan: Zde se projektují energie Štíra. Obecně: tento člověk může trpět na bezdůvodné obavy a celkově také ne nedostatek sebedůvěry. Ve vztazích se nedaří, vzniká pocit odcizení, nepochopení vlastních emocí a tím i nedostatek pochopení vůči citům druhých. Přílišná vázanost na hmotu, finance a majetek, ve vztazích se upřednostňují nesprávné záležitosti. Zaujetí fyzickou sexualitou, člověk se ale obvykle neumí správně otevřít partnerovi, což na druhou stranu vyvažuje vyšším výkonem. Závislost na sexu, nebo na čemkoli, co se týká peněz, či majetku. Ale také schopnost vidět věci v celé jejich šíři, nadhled, schopnost na něčem tvrdě pracovat a užít si pak odměnu. Harmonické aspekty: je to smysl pro rovnováhu, nestrannost, i když ve všem mohou převládat určité nejasnosti. Schopnost přizpůsobit se. Vyváženost ega a duše, potřeby ega se nad duši nepovyšují. Jde ale také o člověka, který si jde často za svým, aniž by bral v úvahu potřeby druhých lidí. Nemá v sobě dostatek empatie, je spíše soutěživý a nejedná se vyloženě o týmového hráče. Neochota ke kompromisům. Zbrklé jednání na základě vnitřní nejistoty. Potíže s emocemi ve vztahu. Neharmonické aspekty: může jít o nevyzrálost, o touhu zůstávat stále dítětem, odmítání dospělosti a zodpovědnosti. Vázaní se na minulost a neochota jít kupředu, dále se vyvíjet. Snaha mít všechno v životě pod kontrolou, což ale dost dobře nejde a z toho plynoucí těžkosti a problémy. Pozornost se věnuje nepodstatným, nebo nesprávným věcem. Potlačování vnitřního napětí, negativity, či vzteku. Někdo se člověku může plést do života a on to nedokáže zarazit. Potlačování vlastních potřeb, sklony k nemorálnímu jednání, útěk do samoty před problémy, které by se ale měly řešit. Únik k duchovním záležitostem na úkor rodiny. Může se také jednat o nesprávný přístup k sexualitě.

Třetí dekan: Značný projev energií Ryb. Obecmě: empatie a ochota pomáhat druhým lidem, upřímnost oddanost a také věrnost. Jedná se však o lidi, na které není vždycky spolehnutí. Dobrá vyváženost duše i ega, smysl pro spravedlnost, problémy se řeší obvykle nestraně a bez zbytečné subjektivity. Vnitřní vyrovnanost. Ale také nesprávné a opakované vzorce chování, nadávání na zlý osud, za který si ale člověk může sám, nedostatek tvořivosti a lpění na nepodstatných věcech. Harmonické aspekty: tito lidé jsou přizpůsobiví, ale často sledují zejména svoje cíle, na druhých jim až tolik nezáleží. Roztržitost, neschopnost soustředit se na jeden konkrétní cíl, nebo věc. Neuspořádanost myšlenek, roztržitost. Potlačování vlastních potřeb, ego válcuje duši, která touží po úplně jiných věcech, než člověk obvykle dělá, aniž by mu to ale vyhovovalo. Jedná se ale o lidi, kteří mají dobře rozvinutou ženskou stránku, umějí se na věci podívat komplexně a vyhodnotit je z více stran. Pečovatelské a mateřské schopnosti. Neharmonické aspekty: tito lidé mívají dobrou empatii, ale ne vždycky jí používají správně, mohou se také utápět ve vlastních citech, které neumí dobře zpracovat. Téměř vždycky mají nějaké zvláštní schopnosti, ale ne vždycky s nimi umí dobře pracovat, nebo je nevyužívají správně. Může se jednat zejména o vztahy, kdy se člověk s tímto aspektem jeví něčím opravdu zajímavý a přitažlivý, něco umí vystihnout a být v tom dobrý, ale na druhé straně mu může chybět něco důležitého, co je ale ve vztahu podstatné. Ego převládá nad duší, odpojenost od citů a emocí, pocity beznaděje, protože se něco nedaří a dotyčný z toho obviňuje všechny, jenom ne sám sebe. Nesprávný přístup k důležitým záležitostem a problémům.

Neptun ve Lvu - zde velmi záleží na aspektech. V případě harmonických dokáže člověk výborně používat srdce a city a dokáže si uvědomovat a zpracovávat své vnitřní božství a jedinečnost. Zajímá se o hermetické nauky. V případě neharmonických aspektů pak dochází k iluzím na úrovni čtvrté čakry, až k nadměrnému mínění o své vlastní osobě a pocitu nadřazenosti ostatním (velmi nebezpečné). Studium ufologie a nesprávné vysvětlování původu a vlivu cizích civilizací na pozemské záležitosti. Přes poznávání hermetiky a objevování vlastní vnitřní božské jiskry může vést cesta k osvobození a osvícení.

Dekany Lva:

První dekan: Zdůrazňuje čistého Lva. Obecně: optimismus, vnímavost, smysl pro čest, samostatnost, dostatek vášně, sebedůvěra, dostatek sebevědomí, jedná se o pevné lidi, kteří vědí, co dělají. Často mají tito lidé nějakou zvláštní schopnost, obvykle se jedná zejména o schopnost postarat se nejenom sám o sebe, ale také o druhé lidi. Jsou přirozeně citliví a empatičtí, dělá jim dobře, pokud jsou středem pozornosti. Dobré organizační schopnosti, může se jednat o velmi solidní manažery. Tito lidé se nebojí přijmout zodpovědnost. Harmonické aspekty: platí obecný popis, jedná se o schopnost řešit problémy až do uspokojivého konce, i když se u toho vždycky neberou v úvahu i další okolnosti. Lidé s tímto aspektem často vyhodnocují situaci, jako vážnější, než ve skutečnosti je a dávají pak hodně energie pro její řešení. Přitom jim ale může unikat něco, co by stálo za úvahu. Sklony stavět se do opozice, aniž by ale dotyčný navrhoval lepší řešení. Jde spíše o postoj, "já mám prostě pravdu", i když jí mít nemusí. Podléhání vnějším vlivům, možnost oslabené psychiky, odtrženost od reality, nebo určitá citová nespokojenost, nenaplněnost. Ta obvykle vzniká z nadměrných nároků na druhé lidi. Neharmonické aspekty: naznačují na nejasnosti, nespravedlivé jednání vůči dotyčnému, což je často karmická záležitost. Člověk nevidí dobré příležitosti a ty mu tak utíkají mezi prsty. Případně ho někdo zneužívá a on ochotně pomáhá, aniž by dokázal rozlišit, kdy je to dobré a kdy nikoli. Tito lidé jsou empatičtí a citliví, mají smysl pro spravedlnost, druhým lidem pomáhají opravdu rádi a upřímně, jsou tak založení. Mají ve sobě zajímavou vnitřní morálku. Umí využívat svoji fantazii. Pozor by si ale měli dávat na sklony k sobeckému jednání a také na nesprávné představy. Jedná se rovněž o člověka se sklonem nepoctivému jednání, kterému nevadí vzít si něco, co mu nepatří.

Druhý dekan: Je podbarvený energií Střelce. Obecně: může se jednat o určitý nedostatek zodpovědnosti, případně také o nechuť jít do podstaty důležitých věcí, nebo o povrchnost. Vnitřní neklid, bez příčiny, touhy postavit život na hlavu, ale bez jasného cíle, nebo důvodu. Může se také jednat o průměrnost, něco se vyřeší, něco nového začíná, ale člověk stále není spokojený, je to zejména proto, že se neumí do věcí opřít naplno. Neschopnost správně se vypořádat s nucenými životními změnami, které nelze zvrátit. Odmítání změn, jakožto základního principu života, bazírování na dosaženém stavu, nebo touha, aby vše okolo zůstalo tak, jak to člověk znal v lepších časech. Harmonické aspekty: slabší psychika, podléhání okolním vlivům, potíže ve vztazích, protože dotyčný si neumí uspořádat ani vztah sám k sobě a neustále touží po něčem, co ani neumí správně pojmenovat. Převládá ego a potřeby duše bývají potlačeny. Člověku utíkají příležitosti, protože nemá dostatek rozhodnosti a odvahy, nebo mu chybí zodpovědnost. Mají hodně energie, kterou ale nevyužívají naplno a tak se u nich mohou projevovat cholerické reakce. Možnost manipulací s druhými lidmi. Životní nejistota, která plyne z absence jasného cíle. Nedostatek sebedůvěry, tito lidé mají docela zajímavý potenciál, ale málokdy ho umí využít naplno. Ve vztazích se hodnotí, co mi mohou dát, pokud dotyčný nevidí u vztahu prospěch pro sebe, může mít nechuť se do něj pouštět. Neharmonické aspekty: odhodlání něčeho dosáhnout, často však chybí jasná představa o konkrétním cíli. Kousavá rétorika, která odrazuje druhé lidi. Často se neberou ohledy na potřeby druhého člověka, přitom se ale jedná o dobrou představivost a tvořivost, která se nejlépe využívá ve prospěch někoho dalšího. Nedostatek zodpovědnosti, touha po akci převládá nad rozumným výsledkem. Snaha řešit problémy silou, bez ohledu na ostatní. Člověk by se měl trochu zamyslet, zpomalit, ale on neustále tlačí na řešení něčeho, co by si zasloužilo lépe promyslet. Sklony k urážlivosti. Vnitřní nesoulad mezi tím, po čem dotyčný touží a jak ve skutečnosti žije - obvykle si svým životním stylem oddaluje dosažení toho, co by opravdu chtěl. Neschopnost opustit staré vzorce myšlení, které už k ničemu dobrému neslouží.

Třetí dekan: Zde se projevuje vliv Berana. Obecně: je to trochu rozporuplný aspekt, který ukazuje na možnost určité transformace, nebo možnosti zajímavého osobního růstu, kdy člověk odhazuje starou a nepotřebnou zátěž dogmat, předsudků, tabu a podobně. Hledání nových cest k růstu a vývoji, vše, co se děje, bývá docela zásadní. Karmicky člověku utíkají příležitosti, nevidí je, nebo si je nevykládá správně. Pokud se člověku nedaří pocit, že ho druzí opomíjejí, potom dokáže jednat i nečestně. Tito lidé neumí příliš odpouštět, ale měli by se to naučit. Nesprávný přístup k sobě samotnému, obvykle na fyzické rovině. Odpojenost od duše, která touží po jiných věcech, než převládající ego. Potíže a nejasnosti ve vztazích, nedostatečné otevření se partnerovi. Harmonické aspekty: převažuje ego, zejména citové potřeby duše jsou potlačovány, nebo nesprávně vyhodnocovány. Tito lidé umí dělat věci s nasazením, ale ne vždycky jim to vyjde, zejména pokud prosazují potřeby svého ega a ignorují city a emoce. Potenciál pro rozvíjení citů přitom mívají značný! Mohou mít také sklony brát si více, než potřebují, nebo sahat po věcech, které jim nepatří, případně na ně nemají nárok. Nesprávné, či nevhodné představy. Opakované vzorce myšlení, které už k ničemu dobrému neslouží, takže dotyčný vynakládá hodně energie na něco, co pro něj není vhodné a potom mu nezbývá síla na důležité věci. Neharmonické aspekty: závislost na nesprávných vzorcích myšlení, absence jasného zaměření se na konkrétní cíl, hodně práce pro neadekvátní výsledek. Od člověka se chce pracovat se změnou zmíněných vzorců myšlení a uvažování, je potřeba zjišťovat, co mu škodí a postupně se od těchto zažitých mentálních struktur oprostit. Tito lidé mohou mít silnou vůli, ale nevyužívají jí dobře, jsou schopní ustrnout ve vývoji a přešlapovat na místě s iluzí, že se to nějak vyřeší, ale obvykle tomu tak nebývá. Možnosti má ale výborné, jenom se musí naučit, je používat. Člověk s tímto aspektem často vyžaduje, aby se mu druzí přizpůsobovali a tím si komplikuje sociální kontakty. Chce se od nich, aby méně poslouchali své ego a dali také prostor své duši, tedy citům, lásce, emocím.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Uran ve znameních

Vydáno dne 15. 06. 2006 (75511 přečtení)

Projevy Uranu v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Uran, tato vnější a z astrologického hlediska tzv. nadpersonální planeta, je z hlediska své energetické povahy pravým opakem Saturnu ? boří řád a pravidla, uvolňuje a přináší čerstvý vývoj. Uran neosvobozuje, ale napadá a boří saturnský princip a jeho struktury. (Osvobození a svobodu signuje až planeta Neptun a vibrační pole znamení Ryb). Všechny tyto nadpersonální planety (Uran, Saturn, Neptun a Pluto) mohou v případě jejich vážnějšího poškození, ať již prostřednictvím astrologických znamení, nebo jejich aspektů, způsobovat u člověka závažné poruchy v psychosociální i psychosomatické oblasti.


Uran způsobuje prudké, náhlé a nečekané změny s dalekosáhlým dopadem. Toto platí jak o psychice, tak o fyzickém zdraví i o behaviorálním projevu člověka. Příklady - neharmonické aspekty Urana a Slunce způsobují srdeční arytmii, kvadratura Urana a Merkura pak hyperfunkci štítné žlázy, která pochopitelně vede ke zdravotním i k psychickým potížím, nehamonický Uran na hrotu desátého domu bude mít za následek absolutní neúctu k pravidlům společnosti, opovrhování těmito pravidly, nepochopení postihu za porušování pravidel a určitou nepřizpůsobivost vůči společenským konvencím a zvyklostem. Uran dále signuje vědeckotechnickou revoluci a také genialitu - prostřednictvím dobře postaveného Urana se lze napojit na sféry, které člověku otevírají vyšší schopnosti a možnosti opravdové geniality v konkrétním oboru. Typickými velikány lidské historie s otevřeným uranským principem byli například Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, J.S. Bach, nebo Albert Einstein. Uran stojí za moderní, progresívní vědou oproti vědě klasické, tradiční a konveční. Jako typický příklad střetu uranského a saturnského pole si můžeme uvést předsedu českého spolku skeptiků Sysifos, profesora MUDr. Heřta a známého kvantového homeopata MUDr. Hrušovského. Zatímco první jmenovaný přísně dbá na strukturu a řád klasické medicíny, druhý naopak boří všechna pravidla a klasickou medicínu již neuznává prakticky vůbec. Oba přístupy jsou samozřejmě nesprávné a nepovedou k pokroku, protože se nejedná o spolupráci, ale o souboj dvou extrémů.


Nyní je třeba podívat se na další princip saturnického a uranského pole a tím je tzv saturnská špička a uranická blokáda pokory. Saturn vždy usiluje o dosažení něčeho, co je krásné a vzdálené. Pokud toho dosáhne, dochází k často šokujícímu zjištění, že skutečný stav dosaženého nás neuspokojuje a naše očekávání nenaplňuje. Toto zjištění nám pak následně pomáhá pochopit, že o cokoli usilovat nevede ke správnému vývoji. Naopak Uran svým principem neumožňuje pochopit a přijmout základní pravidlo, které jediné vede k pokoře a tím je poznání, že všechny věci a události na světě mají vždy stejný význam a stejnou důležitost. Je tedy nutné oba protichůdné principy skloubit a uvolněně se otevřít poznání bez očekávání.


Základním funkcí Urana v horoskopu je vytváření času, prostoru a světla. Dále ovládá dutinu ústní, zrak a přenos obrazu do nervových impulsů. Zatímco Saturn stahuje a kontrahuje, Uran uvolňuje a rozpíná. Saturn způsobuje krátkozrakost a Uran dalekozrakost. Opět zde typicky chybí střední cesta.


Zásadní význam, podobně jako v případě Saturnu, má v horoskopu poloha Urana v jednotlivých astrologických domech, kde bude bořit řád v životní oblasti, která je příslušným domem vyjádřena, kde umožňuje pokrok a vývoj a kde přináší náhlé změny. Znamení, ve kterém Uran stojí, pak naznačuje na způsob, jakým bude člověk revoluční a pokrokové změny prosazovat a také, jakým způsobem se náhlé a zásadní změny v jeho životě projeví.

Uran v Beranu - člověk je nekonformní, altruistický, velmi originální a své myšlenky rád prosazuje hlava nehlava (záleží na povaze aspektů). Je také průkopnický a všechny své nové nápady propaguje energicky. Často mívá smysl pro humor. Je to typický aspekt úspěšného revolucionáře, protože má dostatek síly a odvahy své postoje prosadit. Nechává se ale hodně ovlivňovat názory svého okolí. Výkyvy energie. Tento Uran je ideální pro létání, skoky s padákem a adrenalinové sporty obecně. Je li však v neharmonickém aspektu s Marsem, riziko těžkého, až smrtelného úrazu je více, než aktuální.


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Saturn ve znameních

Vydáno dne 12. 06. 2006 (83672 přečtení)

Projevy Saturnu v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Saturn je v astrologii poměrně obávaná a zejména v dnešní době se její význam ještě dále zvyšuje. S nastupujícím věkem Vodnáře se běh věcí ve všech sférách urychluje a radikalizuje a duchovní i duševní vývoj člověka začíná mít zásadní význam pro další přežití celé naší civilizace, jakožto komplexního celku. Saturn blokuje, omezuje, brzdí, stahuje, nic neodpouští a učí člověka velmi přísně a nesmlouvavě poznat a pochopit to, co je jeho hlavním karmickým úkolem v tomto životě.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Jupiter ve znameních

Vydáno dne 02. 06. 2006 (75458 přečtení)

Projevy Jupiteru v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Jupiter je první vnější planetou, tedy leží mezi oběžnou dráhou Země a Slunce a její oběh trvá zhruba dvanáct let, tedy v jednom znamení zůstává po dobu jednoho roku. Je také největší planetou Sluneční soustavy a v horoskopu má (podobně jako u Marsu) největší význam její poloha v příslušném astrologickém domu. Přesto je energetický projev této planety v jednotlivých znameních důležitý a musíme k němu při vyhodnocování horoskopu přihlížet.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Jupiteru v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Jupiter na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.

Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Mars ve znameních

Vydáno dne 30. 05. 2006 (76938 přečtení)

Projevy Marsu v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Mars v horoskopu vyjadřuje ve svém psychologickém významu životní oblast, kde se člověk musí naučit prosadit a potvrdit sám sebe, kde projevuje svou iniciativu, sílu a odvahu a také oblast, kde by se měl stát průkopníkem. Mars ukazuje zejména na to, v které oblasti života bytost dokáže vyvinout opravdu mimořádné úsilí.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Marsu v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Merkur na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.

Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 59 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Astrolog 5.0 - stažení a návod k použití

Vydáno dne 20. 05. 2006 (73774 přečtení)

Návod pro práci s programem Astrolog 5.0

Protože stále více čtenářů Oranžových stránek jeví zájem o zaslání freewarového programu Astrolog 5.0, rozhodl jsem se připravit možnost stažení zazipovaného software přímo na této stránce a samozřejmě také vytvořit podrobnější návod k jeho použití, tedy k veškeré potřebné manipulaci s programem. Věřím, že většině jeho uživatelů takto alespoň částečně usnadním jejich studijní astrologické začátky.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 90 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Venuše ve znameních

Vydáno dne 05. 05. 2006 (79924 přečtení)

Projevy Venuše v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Venuše v horoskopu naznačuje, jak člověk prožívá radost, tvořivost a krásu a také, jaké jsou jeho estetické schopnosti. Tato planeta odpovídá za sexualitu, ale zejména v případě ženy - u mužů je to planeta Mars. Její energie se rovněž podílí na utváření tvaru hmoty, situací a událostí. V článku o jejích aspektech jsme si například říkali, jak se její neharmonické aspekty podílí na zneužívání ženy, která je má obsaženy ve svém horoskopu.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Venuše v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Merkur na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.

Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 23 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Astrologie

* Merkur ve znameních

Vydáno dne 01. 05. 2006 (85041 přečtení)

Projevy Merkuru v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Merkur na rozdíl od "nebeských světel" - Slunce a Měsíce nic sama nevytváří, ale spojuje jednotlivé elementy. Dle živlové teorie slouží živel Vzduchu jako spojovací článek mezi živly Ohně a Vody. Merkur také spojuje různé typy kvalit a "odpovídá" obecně za výměnu a komunikaci. Ovládá dýchání na úrovní nervů, řídí výměnu energie a plynů v plicních alveolách, nervové vzruchy, inteligenci, paměť, koncentraci a speciální duševní schopnosti. Svojí polohou v jednotlivých znameních horoskopu určuje mentální typ osobnosti.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Merkuru v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Merkur na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.


Celý článek... | Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-177|
©2001 Zbyněk Slába, grafické prvky - Renáta Řehová
Stránky byly vytvořeny s využitím redakčního systému: PhpRS