Mystika

Zlo a jeho neblahé účinky na naše životy

Jak se projevuje zlo, proč vzniká a jak se mu můžeme bránit

Toto velmi vážné téma bych uvedl poněkud netradičně - starým anglickým vtipem. Sluha při snídani referuje lordovi o nejnovějších zprávách. "Lorde, v noci vám vyhořela stáj, bohužel váš nejlepší kůň uhořel také. Lady požádala o rozvod a chce dvě třetiny vašeho majetku. Dle právníka nemáte příliš šanci se bránit. V noci jste přišel o všechny akcie, protože spadly téměř na nulu. Měl jste v nich polovinu vašich peněz. A rovněž vám ukončili členství v klubu, pro ztrátu důvěryhodnosti. " Lord se kamenným obličejem ptá: "Jean, nemáte prosím pro mě alespoň něco pozitivního?" Sluha se s pozdviženým obočím chvíli probírá stohem papírů na stole a nakonec si jeden prohlíží: "Jednu ano, sire, vaše testy na AIDS."
Zní to extrémně? Ano, ale bohužel i to občas bývá drsná realita. A vztahuje se navíc úplně na každého, bez rozdílu věku, rasy a vyznání. Pojďme se nyní podívat, jaké jsou příčiny těchto jevů a možnosti obrany. Níže uvedené skutečnosti jsem si nevymyslel, ale jsou to dlouhodobé zkušenosti z léčitelské praxe.



Když zapátráte v paměti, jistě si vzpomenete na často nepochopitelné série průšvihů, které na vás někdy dopadly a bylo jich až příliš mnoho. Stará lidová rčení říkají "neštěstí nechodí po horách, ale po lidech" a také že "neštěstí nechodí nikdy samo". Citáty jsou výsledkem pozorování našich předků, kteří už dávno zjistili, že věci se až nápadně často nedějí náhodně. Jedním z důvodů je, že upadneme do spirály strachu, který nám dále automaticky přitahuje další problémy a nečekané události. Mnohem častěji je to však přímý kontakt se zlem, ať už se jedná o setkání se zlým člověkem, který se na nás zaměří, nebo o cílený magický útok. Nesmějte se, vše je totiž mnohem vážnější, než byste si vůbec chtěli připustit. Myslíte si, že nelze na dálku ovlivňovat druhé osoby? Ale jistě že ano a nesmírně účinně! Lze to dělat pozitivně, ale i negativně. Záleží, na koho narazíte. S kamarádkou zkoušíme léčit lidi na dálku a oba nás znovu a znovu překvapuje, jak neuvěřitelné výsledky naše činnost má. Zlo, černá magie, zlá myšlenka, nenávist, prokletí, to vše se na druhém člověku projeví podobně výrazně, ale s fatálními dopady! A zkuste se bránit, když nevíte, proti komu (a čemu) vlastně a proč se vám to proboha děje. Jak to tedy je? Nastíníme si několik možných situací.


Jste třeba momentálně oslabení, například psychicky, něco špatného se vám stalo a potkáte někoho, kdo si toho s nedobrým úmyslem všimne. Ten vašeho oslabení zneužije a provede něco, čím získá vaší energii a vám tím ublíží ještě více. Je li šikovný, dokáže navíc vzbudit dojem účasti a pomoci a ještě vás přesvědčí o tom, že zhoršení vašeho stavu je normální a musíte to chvíli vydržet, abyste se mohli "pročistit". Například. A tak trpíte, zatímco černý mág si mne ruce nad snadnou kořistí. Někteří takoví lidé navíc ani netuší, jak moc si tím škodí a to nejenom do budoucna.
Další variantou je cílený magický útok. Nemusíte být oslabení, v nepohodě, do těchto stavů vás dostane někdo záměrně a teprve potom nastane série nepříjemností, která vás postupně připravuje o zdraví, o peníze, o energii a zase - někdo se raduje, jak se mu to krásně povedlo.
Obávanou a účinnou "technikou" je prokletí. Dělíme je na dva základní typy. Prvním je prokletí chtěné, plánované, provedené za nějakým konkrétním účelem. Druhým pak prokletí na základě emočního vzplanutí. Někdo vám ublížil a vy jste ve výbuchu zuřivého vzteku a nenávisti vyřkli kletbu, která začala žít vlastním životem. Bez legrace. Nemusí to být vůbec zamýšlené. Materialistovi někdo vinou vlastní nešikovnosti ulomí zrcátko na jeho milovaném bavoráku a ten ve výbuchu šílené nenávisti zaječí "chcípni ty zmrde!" Emoce jsou nosnou složkou prokletí, jsou li dostatečně silné, mohou cílovou osobu výsledně skutečně nakonec zabít. Ať už prostřednictvím nemoci, nebo jí dovedou do situace, z níž není úniku, atd. A tak nebohý škodovkář, který fatálně narušil osobní integritu burana milionáře, skončí za půl roku na onkologii, aniž by takové geny měl v rodině. Na příhodu si už logicky ani nevzpomene. Přesto bylo ublíženo jemu a na hlavu proklínajícího se zároveň řítí karmická odplata! Vždycky a bez výjimek! To už je ale nešťastné oběti lhostejné, protože má svých starostí až nad hlavu. Důležitá poznámka: plánované, rozmyšlené a cílené prokletí je často nebezpečnější.


Abychom se mohli s těmito věcmi vyrovnat, v první řadě je nesmírně důležité vědět, že se NIKDY NIC NEDĚJE BEZDŮVODNĚ!! Úmyslně jsem použil velká písmena. Jakmile jednou pochopíte tuto jednoduchou pravdu, máte z poloviny vyhráno. Namísto nešťastného skuhrání, jak je ten život nespravedlivý, se můžete rázem vrhnout na vyléčení své situace. Nikdy nejsme bezdůvodně nevinnými obětmi cizího člověka. Ten pouze posloužil jako nástroj "karmické odplaty", tedy z nějakého důvodu je to právě on, kdo byl "zvolen", aby nám ublížil. Když se to dozvíme a nenávist opětujeme, "úspěšně" tím roztočíme spirálu zla, v níž ale obvykle vítězí protistrana. Záleží vždy na síle konkrétního jedince.


Nežijeme pouze jednou, to je fakt, stokrát ověřený v regresní praxi. Když zemřeme, duše má naprosto svobodnou volbu, dělat si co chce. Může tu zmateně bloudit, protože neví, že se její stav změnil, nechápe, proč si jí nikdo nevšímá, někdy se "nalepí" na člověka, který je jí energeticky blízký a značně tím škodí jemu i sobě. Nakonec se ale dostane tam, kam má, tedy do určité úrovně, kde projde transformací a zároveň je s ní probrán její "karmický dluh" a možné způsoby jeho řešení. Duše si často v tomto radostném mezistavu před narozením vybere příliš těžký osud, díky kterému by měla pochopit, co dělala špatně a když jej prožije správně, následně jí to změní k lepšímu. V kostce. Jenomže někdy duše svůj zvolený osud neunese a díky nepochopeným problémům se začne stávat zlou a mstivou. Před dalším narozením je jí samozřejmě znovu ukázáno, jak svým jednáním škodí sobě i druhým a opět jsou jí nabízeny způsoby, jak tyto potíže řešit. Jenomže milá duše to ve své zaslepenosti odmítá a vysloveně dobrovolně chce pokračovat ve zlém chování a pomstě. A tak přichází na svět například krásná, ale bezcitná žena, která ničí mužům život a náramně si to užívá. Nebo sériový vrah, patologický násilník, diktátor, schizofrenik a podobně. Cílem je škodit a mstít se "těm zlým lidem, kteří mi tak ubližují". Výsledek? S každým dalším takovým životem duše hromadí a násobí zlo a temnotu, díky kterým se čím dál vice zaplétá do obtížně řešitelných potíží. Sama je někdy proklínána druhými a tak se zvětšuje její neštěstí a frustrace. Je jí odpírána pomoc, trpí zdravotními, sociálními a dalšími problémy. Nechápe, proč právě ona musí mít tak zlý osud. Vzniká doslova patologický stav, kdy je jí stále více ubližováno a ona se vzrůstající nenávistí ubližuje druhým "na oplátku". A pozor ? mohou se také zesilovat její magické schopnosti, jejichž prostřednictvím dále účinněji škodí všem, kdo se jí znelíbili.


Jak z toho ven? Jestliže jsme sami takovou duší, nebo jsme se stali její obětí, v první řadě je nejdůležitější přijmout fakt, že si za všechno vždycky můžeme sami, i když to samozřejmě nevíme a příčina může ležet v daleké minulosti. Zásadní je vědomí odpovědnosti. Jakmile toto přijmeme, uvolníme si tím cestu k řešení celé situace, která vůbec nemusí být příjemná. Důležité je nezpanikařit, což je často těžké, protože věci se obvykle hromadí a bývají zásadní. Vyhazov z práce, úmrtí v rodině, krádež, autonehoda, nemoc, úraz, po němž následuje další atd. Například. Jsme li dostatečně vnitřně silní, můžeme zkusit prosit za odpuštění všeho, čím jsme si způsobili současný stav. Problém ale bývá v tom, že nevíme, co jsme vlastně udělali a nemůžeme tak projevit účinnou lítost. Nevyvoláme tedy v sobě dostatečné emoce a prosba nezabere. Logicky. Velmi účinné jsou proto terapie na bázi zprostředkovaného poznání. Co to je? Například známé "regrese". Ve stručnosti ? prožijete si znovu a s plnými emocemi to, co jste kdysi "provedli" a tím okamžitě víte, jak se cítila vaše "oběť". Pochopíte tak, koho a proč máte prosit za odpuštění. Ale co když nejste schopni tyto esoterické metody provádět ani se zkušeným terapeutem? Tady nastupuje ten nejzajímavější úkaz. Situaci může někdo prožít za vás a vaší duši tím ukázat, co vlastně kdysi "prováděla". Kupodivu tak někdy dosahujeme lepších výsledků, než při přímé práci s dotyčným klientem / klientkou. Osobně si myslím, že důvod spočívá v absenci účasti rozumu a ega člověka při takové konverzaci na dálku. Mluvíme přímo s duší, ego a rozum o tom neví a nemohou jí do toho účinně "povídat". Což je výborné při léčení a mnohem horší při magickém útoku, kde by byla obrana ega a rozumu naopak velmi potřebná.


Existují lidé či duše, kterým pomoci nelze? Jistě. Není to možné v případě, kdy duše škodí dobrovolně, s hlubokou nenávistí a nehodlá to nijak měnit. Ukážete jí potenciální budoucnost a ona se tomu cynicky vysměje. V takovém případě neuděláte nic. Můžete se ale bránit. Raději láskou a soucitem, což černí mágové bytostně nenávidí. Případně je možné v krajním případě použít podobné metody, jako používá dotyčný škodič, ale pak platí, že ten, kdo je použije, musí být silnější a nesmí to provádět s negativními emocemi. Jinak se opět jedná o černou magii, i když s původně dobrými úmysly.
Zlo není abstraktní pojem, naopak. Je velmi hmatatelné a působí podobně, jako jaderná puma. Přiblíží li se k sobě dvě podkritická množství U235, nastane nekontrolovatelná řetězová reakce. Stejné je to se zlem lidským, "esoterickým". Z tohoto důvodu sleduji se znepokojením nejrůznější šiřitele temna, kteří svojí hloupostí pomáhají rozsévat další a další semena nenávisti do beztak již zjitřené společenské nálady.
Příklady? Není třeba chodit daleko, podívejme se třeba na jednoho z nejvýraznějších populistů, japonského lháře a demagoga Tomia Okamuru. Bezostyšně lže a krmí dychtivé lidi otevřenými bláboly o "zločinné vládě, která sem ilegálně stěhuje statisíce uprchlíků, které pak vy údajně živíte, zatímco tito darmožrouti a ekonomičtí migranti beztrestně znásilňují bezbranné české občany a vysávají státní rozpočet. " Jednodušší lidé ho nadšeně "lajkují" a předstihují se v podlézavé chvále, jak je prý chrání přes zmiňovanou "zločinnou vládou". Aniž by jim ale docházely dvě zásadní věci. A to, že tento bezohledný lhář potřebuje co nejvíc podobných hlupáčků k tomu, aby mu zajistili bezpracný a pohodlný příjem v parlamentu, kde už kdysi byl, aniž by cokoli dokázal! (S výjimkou poskytování rozhovorů japonské televizi o tom, že v této banánové republice, se pohodlně dostane k moci každý jen trochu chytřejší cizinec.) A za druhé ? jaký program má zmíněný japonský demagog pro své voliče? Zvýší jim platy, zlepší školství, ochrání je před bezohlednými šmejdy a exekutory, navýší důchody, zlepší zdravotnictví, zabrání odchodům lékařů do zahraničí, postaví nové dálnice? Kdepak, o tom nepadlo nikdy ani slovo!! Přesto jeho ovečky nadšeně bečí a domnívají se, že za jejich životní neúspěchy mohou jacísi imaginární islámští imigranti, které tu ještě, až na několik tranzitních výjimek, dosud nikdo neviděl. Lidská hloupost je opravdu neomezená. Oni v Evropě jsou, ale ne u nás. Zajeďte si do Vídně, Berlína, Hamburku a pochopíte. Pak si teprve začnete vážit naší země, o kterou tito lidé naštěstí nestojí.


Že přeháním? Ale kdepak, vážení, vzpomeňte si na začátek první světové války. Ještě tři dny před jejím propuknutím spolu evropští panovníci tančili na plesech a v životě by je nenapadlo, že pozítří budou mezi sebou jejich národy bojovat na život a na smrt v zákopech! Druhá světová válka byla na spadnutí už dlouho, ale na rozdíl od té první se tam mnohem, mnohem více vraždili civilisté a to naprosto bezohledným způsobem. Zlo výrazně posílilo. Jenom Židů Němci, Maďaři, Slováci, Rumuni, Poláci a další národy zabili šest miliónů. Sedmdesát dva miliónů mrtvých si vyžádaly válečné roky celkově. A nyní se znovu roztáčí kolotoč násilí, nenávisti a zla. Agresivní Rusko napadá a okupuje své sousedy, po světě řádí teroristé a fanatici všeho druhu a čecháčkovští hlupáčci šíří ve velkém nenávistná videa a ruskou válečnou propagandu. Někteří z hlouposti a jiní záměrně. Všichni, kdo to dělají, nesou svůj díl viny. Je přeci tak jednouché posílat lživé zprávy a videa a zalykat se nad nimi nenávistí. Slušnosti, lásky a citu ubývá, vzrůstá agresivita a bezohlednost.
Nemám z toho dobrý pocit, ale důležitá je jedna věc ? pokud se setkáte se zlem, zkuste na něj nereagovat strachem a tím, že ho začnete sami šířit. Přesně o tom je totiž činnost tzv. Satana, neboli zlého vládce pekla, který permanentně kazí Bohu jeho dílo. Je nesmírně snadné šířit zlo a nenávist a velmi těžké zůstat nad věcí a snažit obklopit soucitem, láskou a vyššími city vůči druhým, vůči přírodě a zvířatům. Bohužel, bez toho smysluplně nepřežijeme! Vážně ne. Ale situace není vůbec jednoduchá. Mimochodem i proto, že stejnou demagogii, otevřenou lež, cílené pomluvy a nenávist rozšiřuje účinně i prezident této země. Když vás srazí na přechodu šílenec, který jede na červenou, nebo vám zabije rodinu v autě podobný idiot, je to mimo jiné také proto, že když nejvyšší politický představitel státu naprosto otevřeně pohrdá pravidly a zákony, národ pak logicky dělá totéž, to je prostý psychologický fakt. A to je mnohem přímější zlo, žádné imaginární, ale skutečné a velmi nebezpečné! Trochu jsem odbočil, ale všechno souvisí se vším a věci jsou propojené. Zkuste na to myslet, nenechte se zneužívat ve prospěch zla a temnoty. Je to škoda a ve výsledku ubližujete zejména a pouze sami sobě, svým rodinám, svým dětem. Všem, se kterými jste propojeni! Nestojí to za to. Láska a cit jsou nám mnohem přirozenější. Chováme li se přirozeně, daří se pak v životě všechno daleko lépe a o to tu přeci jde!


Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 4 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:




4.4.2017 22:56
Titulek: Uzasny a dulezity clanek!

Od: Jirik


Je to vyborne shrnuto, dobre popsano a jedna se o velmi dulezite tema, ktere se tyka opravdu nas vsech. Skoda jen, ze autor mnohokrat velmi odbocil, takze jsem ztratil nit (to bude spatna konstelace - nejspis s Merkurem, v natalu ;-) ). Moc dekujeme, prislo to zrovna vhod!. Laska a soucit jako lek!!

19.5.2017 07:08
Titulek: Zlo a jeho neblahé účinky

Od: Patricia


Článek je víc než aktuální a výstižný.Jsem začínající praktikantkou meditací a v této souvislosti mně napadlo,že by meditace a zpěv mírových manter mohly být účinnou pomocí vůči působení zla.Čím víc nás bude zpívat společně-tím lépe!

27.8.2017 03:05
Titulek: souhlasím

Od: Martian


Vybavilo se mi třeba schvalování lynčování sudetských němců po válce. Jako bysme se byli oprávněni mstít. Oko za oko, zub za zub. Jenže tak to není. Trest případně zařídí karmický zákon. Pomsta roztáčí tu spirálu nenávisti dál, není správné proti zlu bojovat zase zlem. Jen odpuštění přeruší ten řetěz.

18.6.2019 02:34
Titulek: Pro autory

Od: Snow


Tento článek je krásnou ukázkou
1.ucelove manipulace
2.formování názorů a postojů takovým způsobem ,aby
se otevřel vnitřní svět čtenáře............
.3 a takto se projevuje cílené negativní působení,!zlo???
Co vy na to ????




Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice




Související články:

Existuje osud? (I.) (30.12.2021 04:29)
Zvířátka a "duchové" (19.1.2021 15:32)
Tradiční PéeFka, už 2020 :) (22.12.2019 16:01)
Teplický léčitel Jaroslav M. Pešek podruhé a naposledy (23.8.2019 16:28)
Znamená smrt konec utrpení? (20.7.2019 20:00)
Když nám zvířátko odchází (24.7.2018 17:58)
Mají zvířata karmu? (10.6.2018 17:00)
Nevysvětlitelné bezpráví a křivdy v praxi (18.4.2017 18:10)
Dva velmi zajímavé zážitky z regresní terapie na dálku (19.3.2017 17:32)
Vliv duše zemřelého dědy, aneb s čím vám běžný psycholog určitě nepomůže (23.11.2016 18:25)
Jak nás ovlivňují duše zemřelých příbuzných? (13.8.2016 07:24)
Není nutné být spolu... (31.8.2015 10:43)
Vytvořte si svého démona (a nebo snad raději ne) (17.9.2014 07:12)
Zajímavé poznatky o délce života (18.6.2014 21:02)
Žijí mezi námi a nemyslí to vždycky dobře (4.5.2014 20:40)
Léčíme domácí zvířátka na dálku (23.3.2014 17:53)
Zajímavý poznatek s odváděním duší (17.11.2013 08:37)
Odpovědi ve znameních (23.10.2013 14:50)
Přísahy, sliby a postuláty (11.10.2013 12:55)
Posílení pejska stromovým dévou (22.6.2013 08:20)
Odpovědi na komentáře pod články, část třetí (13.6.2013 21:40)
Jarní úplňkové čarování I. (29.4.2013 21:55)
Jarní úplňkové čarování II. (29.4.2013 21:46)
Odvádíme přivtělené duše (25.4.2013 06:25)
Neznáš náhodou "nějakého Rafaela"? (4.3.2013 21:25)
Tajemství filipojakubské noci (2.5.2009 18:37)
Mystický zážitek na Řípu 30.4. (12.5.2006 17:41)