Tarot

Výklady Tarotu - Mince v Malé Arkáně

Obrázky a texty jednotlivých karet Malé Arkány - Mince

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Mincí Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty.) Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Mince v Tarotu vyjadřují živel Země, tedy z hlediska duchovního také určité jistoty, stabilitu, hmotné statky a peníze, spolehlivost atd. Zemský živel materializuje náš vnější svět, ale nejenom ten, řídí také stabilitu světa vnitřního. Mince naznačují na záležitosti těla i duše, (na kvalitu ducha pak ukazují Meče). Ptáme li se na kvalitu zaměstnání, pěkné mincové karty nám říkají, že bude dobré a slušně zaplacené. Tyto karty pak také naznačují na kvalitu našeho života, na schopnost pracovat se svým osudem a také na strukturovanost a přesnost, s jakou dotyčný přistupuje k životu.

Důležité je hledisko odměny - v jakékoli podobě. Ať děláme cokoli, vždycky vydáváme energii a za ní se nám dostává výměnou energie jiné. Generujeme li zlo, vrací se nám totéž a naopak. Peníze a hmotné statky jsou také odměnou, dílem osudovou a dílem pak za naše současné snahy a činnosti. Mince tyto záležitosti popisují velmi přesně.
Eso Mincí

Normální poloha:
Eso Mincí je velmi oblíbenou kartou. Na obrázku vidíme štědrou ruku, která se vynořuje z obláčku a drží v ruce minci s charakteristickým symbolem pentaklu, proto se také někdy Mincím říká Pentakly. Dole je úrodná krajina s květinami a rostlinnou bránou, skrze kterou vede cesta k horám. Toto eso naznačuje na velikou šanci, růst, dobrou příležitost, výdělek. Jestliže se cítíme nedocenění, nebo máme pocit, že stále žijeme v chudobě, pak nám tato karta ukazuje, že se něco změnilo a máme na dosah mnohem lepší podmínky, ale není to jenom hmotná oblast, kterou tato karta vyjadřuje, jedná se také o dobré ukotvení, výbornou práci s energiemi zemského živlu, které nám následně přinášejí zisk nejen hmotný, ale také posun v oblasti duchovní. Dále pak také radost, štěstí a pohodu. Eso Mincí často také ukazuje na ukončení nepříznivého období, ve spojení s Milenci typicky pak na uzdravení, atd. Proto je ve výkladu vždy nutné naučit se spojovat významy všech karet, které si k dané otázce vytáhnete. Je to karta také karta plodnosti ve všech oblastech lidského života.

Obrácená poloha:
Naznačuje na ztrátu, nejenom prodělek peněz, či materiální potíže obecně, ale také na nepochopení základního principu pohybu a výměny energií, takže se může jednat například o nesmyslné hromadění majetku, strach ze ztráty, o uzavřeného člověka, který preferuje především peníze a své jistoty, namísto aby se otevřel změně a pustil si do života také radost a štěstí. V souvislosti s jakýmkoli dotazem se často jedná také o nepochopení situace, nebo dokonce o odmítání něco pochopit a přistoupit tak na dohodu ad. Případně duchovní vyprahlost a s tím související problémy s blokádami energie.

Význam Esa Mincí ve vztazích:
Eso Mincí popisuje pevné, hodnotné svazky, pokud nám padne jako hlavní karta při dotazu na vztah problematický, pak je tu veliká šance, že se partneři domluví a vybudují jej znovu na mnohem pevnějším základu. Ukazuje také na velikou hloubku vztahu a potřebnou vášeň, která má opravdu výborný základ. Je to výborná vztahová karta - ve správné pozici, otočená pak ukazuje na vzájemné nepochopení daru a bohatství, kterého se nám ve vztahu dostává a my jej přitom nevidíme.

ZpětDvojka Mincí

Normální poloha:
Na obrázku vidíme mladého muže, který si pohrává se dvěma mincemi, uzavřenými v symbolu nekonečna - v ležaté osmičce. Za ním je na modrém pozadí rozvlněné moře, na jehož vlnách se houpou lodě. Z karty vyzařuje pohyb a přesně to také Dvojka Mincí vyjadřuje - zákon pohybu a oběhu, zákon zachování energie s tím, že pokud je ale voda dlouhodobě stojatá, pak zahnívá, tedy pohyb je zárukou čerstvých energií a zdrojem nových příležitostí. Jakmile člověk uzná důležitost změn i na hlubších úrovních své duše, potom se dají věci do pohybu i v jeho okolí a přesně o to tu jde. Tato karta tedy říká, že jsme zřejmě pochopili důležitost neustálé změny, ve které spočívá jediná skutečná jistota - že nic z našeho viditelného světa není věčné. Z praktického hlediska Dvojka Mincí ukazuje na nějakou reorganizaci, ale s dobrým výsledkem, na nový směr, nové cíle, nové příležitosti, ale také na věčný koloběh, tedy například v souvislosti s obrácenou Desítkou Pohárů může naznačovat na blížící se úmrtí někoho, v důsledku stáří, rezignace na život, nebo dlouhodobé choroby. Nebo také na člověka v opozici, na nekonečné čekání, které ještě chvíli potrvá, případně ale také na již nastávající změnu. V souvislosti se zaměstnáním může jít o organizační změnu, která nám přinese větší plat.

Obrácená poloha:
V našem životě se mohou objevit zmatky, překážky, nebo těžkosti. Naše veselí je často pouze hrané, předstírané, jak říkával často můj blíženecký otec, "však ono ti není tak, jak na nás hraješ":-) Ukazuje také na chuť psát, vytvořit něco literárního, nebo si prostě jen tak pro radost napsat někomu dopis ručně. Pro astrologa je to ideální poloha, pokud se rozhodl vytvořit horoskop ručně.:-) V souvislostí s prací, nebo s penězi obecně, obrácená Dvojka Mincí naznačuje, že se příliš dřeme za neadekvátně malou odměnu.

Význam Dvojky Mincí ve vztazích:
Ve vztahu dochází k vnitřním změnám, které se časem projeví navenek, může jít o jiné vnímání vztahu, jinou dimenzi, o posun k jinému rozměru vztahu. Případně o nový vztah, pokud ho nemáme, nebo je li karta obrácená, pak o možnost i nelegálního vztahu, nebo o novou šanci, kterou bychom ale měli lépe zvážit a promyslet si následky případného neuváženého rozhodnutí. Ve správné poloze pak oba partneři dobře přijímají potřebné změny ve vztahu.

ZpětTrojka Mincí

Normální poloha:
Obrázek znázorňuje muže středního stavu, stojícího na lavici nad mnichem a ženou, kterým cosi ukazuje a zároveň se nad oba trochu vyvyšuje. Tři mince jsou nad sloupem chrámu a je to jediná mincová karta, na které jsou mince provedeny nevýraznou, šedou barvou, namísto obvyklé žluté. S výjimkou oděvů převládá na kartě šeď, přesto však celkový dojem nepůsobí vyloženě negativně. Jedná se o kartu mírného růstu, pokud se ptáme na nějakou situaci, věci se hýbou správným směrem, ale zatím nejsou u cíle, nacházíme se v procesu a měli bychom být trpěliví. Nejspíš máme pocit, že za mnoho práce dostáváme pouze malou odměnu, ale pozor - to je pouze dojem, ve skutečnosti věci dozrávají a jediný správný přístup je nyní vážit si jakékoli odměny, které se nám dostane. I strom musí nejprve vystrčit první list a teprve potom se z něj v průběhu času stane mohutný útvar a stejně je tomu s našimi financemi v této chvíli - tedy proces růstu začal, buďme trpěliví a nenadávejme na osud, jinak si budeme další rozvoj blokovat a to by byla škoda. Je velmi pravděpodobné, že si příliš nevěříme, naše sebedůvěra není vysoká. Tato karta také symbolizuje kvalitní řemeslo, dobrého odborníka, nebo dobrou a kvalitní práci. Je to také symbolika aristokrata, nebo společensky dobře oceněného člověka. Ptáme li se obecně na peníze v budoucnu, můžeme očekávat určitý přírůstek, jehož výška sice nejspíš nebude v souladu s našimi představami, přesto nás ale určitě neurazí:-)

Obrácená poloha:
Naše reakce na konflikt není úplně správná, buď je přehnaná, nebo jsme naopak v defenzivě a materiálně na to doplácíme. Může se ale jednat také o expanzi, i když ne vždy výhodnou. Případně máme před sebou pohovor, na který se nám moc nechce. V této poloze se jedná o kartu průměrnosti - v práci, doma, v praktickém životě, neděláme věci naplno, ale pouze znuděně přežíváme. Obrácená Trojka Mincí ukazuje také na slabou vůli, nebo na slabošský charakter, kam vítr, tam plášť, nepříliš pevný a spolehlivý člověk.

Význam Trojky Mincí ve vztazích:
V této oblasti má karta více významů, ale hlavně jde o dobře budovaný vztah, partneři mají sice nejspíš pocit, že mají za hodně dřiny malé výsledky, ale opak je pravdou, jsou na dobré cestě a měli by ve svém úsilí rozhodně vytrvat! Vztah se zlepšuje na všech úrovních (ve správné poloze karty). Oba partneři si uvědomují důležitost naslouchat potřebám svého protějšku. Často věnují hodně energie vzájemné domluvě, která ale přinese opravdu velmi dobré výsledky. Tato karta obvykle padne i v situaci, kdy se jeden z partnerů, nebo oba smiřují s skutečností, že vztah sice není zcela podle jejich představ, přesto se ale vyplatí jej udržet a dále rozvíjet a je to dobré rozhodnutí.

ZpětČtyřka Mincí

Normální poloha:
Karta znázorňuje zřejmě méně významného krále, či vladaře, který se tváří neutrálně a je zcela zřetelně citově vázaný na své čtyři mince, kterými je obklopen od hlavy až k patě. Za ním je na barevně neutrálním pozadí město, s věžemi a nevypadající příliš bohatě, spíše dává na odiv bohatství materiální, ale bez kombinace se zelení, tedy s tvořivým růstem. Ve výkladu naznačuje na člověka s vůdčími schopnostmi, který je dobře zabezpečený, ale je na svých prostředcích poněkud závislý. Ptáme li se na nějakou situaci, pak nejspíš budeme s jejím výsledkem sice spokojeni, ale také se můžeme dostat do určité materiální závislosti na dosaženém výsledku. Případně se příliš vážeme na hmotu, ale měli bychom rozvíjet také ostatní důležité stránky života - duchovno a city. V příbuzenských vztazích se často jedná o dědictví, nebo nějaký dar, či pozůstalost. Vždy je nutné hodnotit také ostatní karty ve výkladu, abychom si udělali představu o tom, do jaké míry je pro nás situace výhodná, či nikoli. V poslední řadě se také může jednat pouze o neplodné snění o potenciálním bohatství - zde opět záleží na dalších kartách. Někdy máme pocit, že jsme v situaci, která stagnuje, věci se nehýbou kupředu, ale ve skutečnosti pouze probíhá jakási "konsolidace na pozadí", tedy vyčkejme a výsledek se brzy dostaví.

Obrácená poloha:
Může se jednat o puntičkářského, nebo malicherného člověka, který je obvykle hodně vázán na peníze a majetek. Jestliže se ptáme na výsledek nějaké situace, nebo plánu, pak může dojít k nečekaným událostem, které způsobí, že věci nedopadnou dle našich představ. Vyhlídky, zejména pak finanční, nejsou pravděpodobně příliš dobré. Nebo se zaměříme na něco jiného, aniž bychom však uspokojivě dokončili předchozí projekt. V této poloze se ale také jedná o upevňování síly její koncentrací a soustředěním se na jednu věc, tedy může jít například i o upevňování moci, často bez přílišných ohledů na ostatní.

Význam Čtyřky Mincí ve vztazích:
Ve vztazích se často jedná o nevyváženou roli partnerů, jeden z nich obvykle dominuje a hlavně se zaměřuje na materiální směr, či prospěch vztahu, zatímco druhý je duchovnější, nebo citovější a vzniká tak nesoulad. Může se jednat o soupeření partnerů, o zneužívání druhého, či jeho prostředků (zejména v obrácené poloze), nebo o manipulace typu "kam bys asi prosímtě odcházel, bez mých peněz stejně nepřežiješ ani chvíli" atd. Týraný partner se obvykle brání ustupováním, vytváří si obranné mechanismy, ale neřeší příčinu, spíš pouze trpí a nevidí ani lepší perspektivu, ani jak z toho ven.

ZpětPětka Mincí

Normální poloha:
Na obrázku vidíme dva chudé, mladé lidi, jeden z nich je zraněný, zřejmě mrzák. Potácejí se ve sněhu na pozadí bohaté vitráže kostela, ozdobené pěti mincemi. Z karty na nás nepůsobí příliš pozitivní energie, přesto její význam není tak zlý, jak nás možná při prvním pohledu napadne. Ve správné pozici se většinou jedná o to, že nás opouští něco starého, co nám už neslouží a může se jednat i o přežité vzorce myšlení, zejména je li Pětka Mincí doplněna ještě o karty mečové. Prošli jsme nějakou krizí, ta nás vyčerpala, ale na cestě jsou už dobré výsledky, jenom neztrácejme trpělivost a nepodléhejme dojmu, že se finančně nedožijeme příští výplaty:-) Nemusí se ale jednat pouze o peníze, i když o ty jde v případě mincí především. Mohou nás třeba opouštět i přátelé, ze kterých jsme měli nějaký finanční prospěch, ale ve správné poloze karty obvykle přijdou noví a lepší. Tato karta může ukazovat na zodpovědného člověka, který hodně přemýšlí o následcích svého jednání, někdy až příliš. V kombinacemi s dalšími kartami se může jednat o shodu s někým, například i s partnerem, záleží vždy na kontextu výkladu. Případně také o touhu opustit těžkopádný svět stabilních firem a zkusit se živit na volné noze, ale v takovém případě je vždy dobré posoudit i další karty ve výkladu, abychom neutrpěli materiální ztráty.

Obrácená poloha:
Může se jednat o riziko krachu, bankrotu, nebo ztráty peněz či majetku. Ptáme li se na potenciální výsledek čehokoli, pak bychom měli věnovat zvýšenou pozornost všem doprovodným věcem a snažit se situaci s předstihem vyřešit s ohledem na možné riziko ztráty. Celkově takto položená Pětka Mincí naznačuje na ztrátu, zmenšení životní úrovně, na smutek, krizi, nebo konfliktní situace. A pozor bychom si měli dávat také na zbytečné výdaje, dobře zvážit, za co chceme utrácet své peníze!

Význam Pětky Mincí ve vztazích:
Mezi partnery může jít o zablokovanou situaci, neproudí mezi nimi potřebná energie, mají pocit bezvýchodnosti, nebo nevidí dobré finanční perspektivy a podléhají nepříznivé situaci, namísto aby jí konstruktivně řešili. Potíže v citech, které neplynou. Ve vztahu mohou být pocity viny, které si ale lidé nechtějí přiznávat a schovávají se za nějakou masku. Izolace a hořkost, plynoucí z nechuti řešit problémy otevřeným rozhovorem s partnerem. Většinou ani jeden z partnerů nechce příliš řešit problémy druhého, vyhýbá se příčinám a setrvává ve stávající situaci, aniž by ho to však uspokojovalo.

ZpětŠestka Mincí

Normální poloha:
Karta znázorňuje zámožného muže, který s váhami v ruce a s důstojným výrazem ve tváři rozdává drobné pokorně klečícím lidem v chudém šatu. Pozadí je sice šedé, ale převládají pestré barvy mincí a oděvů. Muž zřejmě nedává ze soucitu, ale pečlivě odměřuje. Vypadá spokojeně, může to však být pouze iluze, protože jeho duše ve skutečnosti touží po vyšších cílech, než je prosté uspokojování svého svědomí drobnými dárky potřebným. Karta obvykle popisuje situaci, kdy je někdo spokojený s tím, co dosáhl a nemá příliš potřebu se pohnout dál, přestože by jí ale mít měl. Proč? Protože jeho pohodlí je pouze nesprávným postojem ega, měl by dát prostor dalšímu rozvoji, překonat pocit blahobytu až na věky a měl by dbát na svůj všestranný rozvoj. Zřejmě se mu dostává všeho plnými hrstmi a on je s tím velmi spokojený, je přeci tak pohodlné si užívat a nedbat jemných vnitřních signálů své duše, že toto je jenom příjemný mezistupeň před něčím mnohem lepším, než je to, co nám právě jeví jako naprosté maximum. Přestože se máme nejspíš výborně, neměli bychom se nechat ukolébat na vavřínech, je nutné se pohnout a naslouchat skutečným potřebám své duše! Osud nám přeje a rozhodně nás nenechá umřít hlady, v přeneseném slova smyslu.

Obrácená poloha:
Naše dosažené materiální statky rozhodně nebyly zadarmo a o to víc na nich bazírujeme, namísto abychom se v životě posunuli dál. Význam je podobný, jako u normální polohy, ale s tím, že naše ochota opustit stávající, těžce dosažené pohodlí a jít dál, je minimální. Přesto bychom to však měli udělat a nebát se ztráty dosavadních jistot. Případně toužíme po dosažení něčeho, na co ale nemáme nárok. Žárlíme na úspěšnější a tím si v sobě blokujeme cestu k získání lepších peněz. Případně bychom si měli dávat pozor na ztrátu, protože utrácíme nesprávným způsobem a zbytečně.

Význam Šestky Mincí ve vztazích:
Většinou se jedná o perspektivní vztah, ve kterém nebudou chybět důležité věci, ani dostatek finančních prostředků. Partneři si vzájemně dávají plnými hrstmi a dělají to rádi. Ve vztahu jsou velmi příznivé vyhlídky na úspěch a příjemný život, ale opět platí, že je třeba neusínat na vavřínech, nenechat se ukolébat štěstím a blahobytem, ale je nutné se dále rozvíjet a obohacovat, nejenom materiální záležitosti, ale také city a lásku, protože to jsou skutečné hodnoty, materiální blahobyt je pouze příjemný bonus navíc a není dobré se jím nechat ukolébat.

ZpětSedmička Mincí

Normální poloha:
Na kartě vidíme mladého muže, který rozmnožuje své bohatství, to mu doslova roste pod rukama, on má však v obličeji spíše smutek, nebo se tváří neutrálně, není z něho cítit radost a štěstí. Barvy jsou neutrální, pozadí spíše pusté, ale keř je obsypaný plody, jejichž krásu zřejmě dotyčný nevnímá a v tom také spočívá hlavní sdělení Sedmičky Mincí: člověk se bojí neúspěchu, má pocit, že neudělal dost a nevidí, že plody jeho snažení už jsou na cestě. Je potřeba se nebát a s radostí si uvědomit, že jsme nepracovali zbytečně, naše úsilí právě začíná přinášet výsledky, které nás mile překvapí, jenom je zatím nevidíme v materiální úrovni, protože ještě nedošlo k jejich zhmotnění, ale tomu se už prakticky nedá vyhnout. Takže namísto úzkostného očekávání odhoďme obavy a užívejme si více života, protože naše snaha byla právě odměněna. Může se také jednat o výborné výsledky v duchovní oblasti, které nám právě přinášejí odměnu, kterou sice zatím stále nevnímáme, ale už jí máme opravdu na dosah ruky. Jsme těsně před cílem a už není třeba se honit.

Obrácená poloha:
Měli bychom si dávat pozor na ztrátu, především v materiální, ale také v duchovní oblasti. Stagnujeme a necháváme se drtit okolnostmi, namísto abychom se vzchopili a trochu svému osudu aktivně pomohli. Bojíme se ztráty, pokud nás čeká investice, měli bychom si jí dobře rozmyslet, protože by se nám nemusela vyplatit.

Význam Sedmičky Mincí ve vztazích:
Vztah je obvykle plný porozumění a harmonie, která se rozvíjí na základě společně dosažených úspěchů. Pokud se vyskytují rozpory, jsou lehce vyřešeny. Mezi partnery proudí správně energie a dostává se jim nejenom materiálních darů. Duševní i společenský život partnerů je rozvinutý a přináší jim úspěch. V rodině se rozvíjí duchovní pohled na svět a přináší své plody i na materiální rovině. Vzájemné sdílení. Při obrácené poloze pak možnost hádek a rozporů, s negativním dopadem v materiální oblasti.

ZpětOsmička Mincí

Normální poloha:
Mladý řemeslník právě dokončuje svojí osmou minci, jedna leží pod ním a šest jich je umístěno na stromě za řemeslníkovou lavičkou. Na neutrální pozadí se v dáli nachází městečko, z něhož vidíme hlavně věž kostelíka. Ve tváři mladého muže je klid, nikam nepospíchá a svoji činnost si užívá. Probíhá završování snahy a odměna je na cestě, ale člověk má v sobě neurčitou nervozitu, jestli udělal dost a jestli by neměl ještě naopak přidat. Není třeba, ten správný čas sklizně sice ještě nenastal, ale plody už jsou doslova za rohem. Nebuďme tak sebekritičtí a mějme více trpělivosti. Dostane se nám pochopení všech detailů, i těch nejmenších, ujasníme si priority, podíváme se na problém objektivně a nemusíme se příliš bát, že bychom utrpěli nějakou ztrátu. Pokud se ptáme na zaměstnání, buď získáme nové a lepší, kde budeme moci využít své schopnosti naplno, nebo dojde k příznivé změně v práci stávají. Tvrdě jsme pracovali, ještě chvilku v tom pokračujme a výsledky přijdou, o tom už není pochyb. Chce to jenom trochu trpělivosti, která je ostatně hlavním tématem Osmičky Pentaklů.

Obrácená poloha:
V současné chvíli by bylo vhodnější si spíše odpočinout, než vyvíjet další aktivity, které nás jenom vyčerpávají a stejně nevedou k uspokojivému výsledku. Je možné, že s námi někdo manipuluje, nebo manipulace naopak vychází z naší strany. Ženeme se za něčím, co nemá příliš smysl. Případně máme na druhé přehnané požadavky a rádi bychom na nich vydělali víc, než nám ve skutečnosti náleží. Jestliže se ptáme na finanční záležitosti, hrozí nám nevýhodná půjčka, v případě hypotéky, či úvěru, si nejprve dobře spočítejte úroky.

Význam Osmičky Mincí ve vztazích:
Bezpečné a harmonické vztahy, kde se partneři cítí v bezpečí a nemusí se bát vzájemně otevřít. Vztah se rozvíjí a to nejlepší ještě teprve přinese, ačkoli se již nyní jeví jako velmi dobrý. Celkově se v případě správné polohy karty jedná o pozorný, ohleduplný a rozvíjející se vztah, kde se dbá na všechny jeho důležité aspekty a navíc je ještě i dobře materiálně zajištěný.

ZpětDevítka Mincí

Normální poloha:
Mladá žena na kartě je oblečena do bohatého roucha, se symboly plodnosti a obklopena mincemi, převládá optimistická žlutá barva. Na obrázku je dostatek úrody vína, v pozadí je hornatá krajina, žena má na ruce malého dravce, tedy zřejmě chrání svoji úrodu před nálety drobných ptáků a její výraz je spokojeně neutrální. Nastala sklizeň ve všem, co člověka činí šťastným - má dostatek prostředků, je zdravý, má rozvinutý citový život a žije v lásce. Něco ho obohatilo, cítí úspěch a štěstí. Pokud se ptáme na výsledek nějaké situace, měla by dopadnout dobře, v náš prospěch. Ale nejenom to, karta také říká, že jsme vytvořili něco, co bude mít trvalou hodnotu a z toho se budou rozvíjet další příjemné a hodnotné věci. Budeme stavět na velmi dobrém základu a to přinese úspěch nejenom nám!

Obrácená poloha:
V této poloze karta ukazuje na sobectví, na podvod, bereme si něco, na co nemáme nárok, nebo co jsme si nezasloužili vlastní, poctivou prací. Případně věříme v něco, co není skutečné, nebo co nám nepřinese žádný zisk. Je také možné, že i o něčem vytváříme nesprávné představy, nebo očekávání. Měli bychom si dát pozor na materiální ztrátu, která nám hrozí na základě podvodného jednání.

Význam Devítky Mincí ve vztazích:
Velice příjemné a bezpečné vztahy, které jsou dostatečně naplněny jak láskou a citem, tak i materiálním blahobytem. Obvykle se jedná i o početné příbuzenstvo, které spolu dobře vychází a drží pohromadě. Ve vztahu nejsou sobecké nároky, ale naopak otevřenost a sdílení. Tato karta často naznačuje také na příchod dítěte, nebo na dobré vlastnosti jeho rodičů, kteří ke svému přírůstku přistupují s láskou a porozuměním. Vztah je celkově bohatý a má i potřebný duchovní rozměr.

ZpětDesítka Mincí

Normální poloha:
Na kartě vidíme zajímavou symboliku téměř všeho, co nás provází našimi životy - mladý pár s dětmi, na popředí sedí velmi dobře oblečený starý muž a hladí si psy, na pozadí je městská brána a za ní pak blahobytně vypadající město, mince jsou rozloženy po celém obrázku. Je to karta velikého štěstí a také dosažení všeho, po čem jsme toužili, nyní je ale třeba udělat jednu věc - přijmout současný stav jako úspěšné završení a jít dál, kupředu, obohaceni o nové zkušenosti a o vše, čeho jsme prozatím dosáhli. Určitě se nám nic neztratí, nemusíme se bát nových zkušeností a s důvěrou se můžeme dál věnovat svému osobnímu růstu. Je možné, že zdědíme, nebo vyhrajeme nějakou finanční částku, jedná se téměř vždy o navýšení našeho majetku bez našeho vlastního přičinění. Je to také karta kořenů, pokud přemýšlíme o sestavení rodokmenu, tak se nám právě dostalo potvrzení, že to je dobrý nápad. Nicméně hlavním poselstvím této karty je ukončit něco stávajícího a pohnout se kupředu, protože naše duše touží po nových podnětech.

Obrácená poloha:
Často se jedná o sice příjemný, ale ne zcela naplněný život, ve zlaté kleci, v materiálním dostatku, ale bez potřebného citového, či duchovního naplnění. Naše energie neproudí správně, jsme sami sobě vězením a nechceme jít kupředu, bojíme se ztrát materiálních, ale i citových jistot, aniž bychom si uvědomovali, že se ve skutečnosti připravujeme o čas a energii. Naskýtají se nám šance a možnosti, ale my je nevidíme, nebo vidět nechceme. Další možný význam je, že můžeme sáhnout po příležitosti, která nám přinese ztrátu dosavadních jistot, tedy není možné posuzovat situaci pouze na základě této jedné karty, ale výklad vždy ještě doplníme o další karty a rozhodneme se teprve na základě komplexnějších informací.

Význam Desítky Mincí ve vztazích:
Přestože je tato karta především pozitivní, ve vztahu se může jednat o nepřístupnost před ostatními, o určitou neochotu se otevřít druhým, i když vůči partnerovi bývá vztah obvykle v pořádku, tedy Desítka Mincí popisuje hlavně určitou dobrovolnou společenskou izolaci na základě obav ze ztráty, nebo z ohrožení svého štěstí. I ve správné poloze nás tato karta nutí svůj vztah více otevřít svému okolí, nebýt v něm tak pevně a úzkostlivě usazení, ale sdílet své štěstí a vnitřní bohatství s ostatními k jejich i svému prospěchu. Máme se naučit více dávat, ale i přijímat, prostě nechat energie vztahem více proudit, aniž bychom museli mít obavy z ohrožení integrity našeho, jinak pečlivě budovaného rodinného zázemí.

ZpětAutor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Opravy a úpravy kartářských deníků (6.12.2020 05:27)
Tarot Magického Měsíce (22.10.2020 17:02)
Další vylepšení zdravotního deníku (25.3.2020 16:21)
Vylepšení zdravotního, kartářského deníku (26.5.2019 16:12)
Čakry a nový kartářský deník (13.1.2019 16:40)
Vylepšení zdravotního deníku a příklad použití (29.6.2018 17:53)
Použití jednohlavých mariášových karet (6.5.2018 16:53)
Úprava a drobné opravy kartářského deníku (6.5.2018 16:44)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet VI. (21.1.2018 16:10)
Budoucnost hnutí ANO a Zemana očima kartáře a astrologa (26.11.2017 08:48)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet V. (21.10.2017 09:40)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet IV. (10.10.2017 18:33)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet III. (10.9.2017 09:55)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet II. (27.8.2017 07:42)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet I. (21.8.2017 20:25)
Důležité změny v tarotové aplikaci (4.6.2017 17:35)
Úprava (a oprava) karetního deníku (13.4.2017 21:30)
Návod pro používání aplikace Kartářský deník (20.2.2016 07:04)
Tarot - Velká Arkána (8.12.2015 10:30)
Výklady Tarotu - Velká Arkána I. (8.12.2015 10:19)
Výklady Tarotu - Velká Arkána II. (8.12.2015 10:13)
Tarot - Figurální karty (16.8.2014 12:17)
Výklady Tarotu - Figurální karty (16.8.2014 10:30)
Výklady Tarotu - Meče v Malé Arkáně (4.4.2014 12:40)
Výklady Tarotu - Poháry v Malé Arkáně (28.2.2014 20:55)
Dokončen popis Holí Malé Arkány (9.2.2014 20:35)
Malá škola Tarotu (19.1.2014 21:04)
Tarot - Malá Arkána (19.1.2014 21:00)
Výklady Tarotu - Hole v Malé Arkáně (19.1.2014 20:51)