Tarot - Malá Arkána

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých karet Pohárů Malé Arkány s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Pohárů Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Poháry představují živel Vody a ukazují hlavně na kvalitu citů a emocí, na lásku a vztahy. Srdce představuje nádobu, ve které se nachází emoce. Naznačují na smyslnost, s jakou přistupujeme k životu a rovněž na vztahy vůči společnosti a ve společnosti, nejenom tedy partnerské. Navazování vztahů a možnost jejich legalizace. Poháry obecně ukazují také na stav a kvalitu duše.

Poháry jsou pomyslným opakem Pohárů – v jejich živlové symbolice, ale zatímco klasický výklad živlů staví Vodu a Oheň proti sobě, v praktickém životě jde mnohem více o vyrovnání a harmonii mezi jejich projevy. Mužský princip nutně potřebuje ženský, aby se nestal destruktivním a naopak - ženský princip se bez mužského neobjede, protože by se nevyvíjel, nedostal by se kupředu. Poháry symbolizují ženskost, cit, lásku a charakter vztahů. Naznačují na vztahy nejenom partnerské, ale i pracovní a přátelské. Vyjadřují povahu emocí, citovou stránku sexuality, umělecké záležitosti, smysl pro krásu. Dostatek Pohárů naznačuje na emočně, citově založeného člověka, jejich nedostatek, či přebytek Mečů zase na jedince, který má citovou oblast spíše blokovanou a vše se snaží řešit přednostně rozumem.


Výběr typu Tarotu            


Eso Pohárů

Normální poloha:
Podobně jak u Holí, i Eso Pohárů se považuje za velmi příznivou kartu. Tato karta představuje koloběh života, volně proudící životní energii, city, emoce a často také velikou lásku. Je to skutečná štědrost a harmonie emocí a citů (pokud je karta ve správné poloze). Jedná se o veliké štěstí, lásku, zdraví, naplnění vztahu, výbornou práci, urovnání nějaké nepříznivé situace atd. Eso Pohárů je život sám, ve svých nejlepších podobách. Pokud se ptáme sami na sebe, dáváme plnými hrstmi to nejlepší a to samé také dostáváme od svého okolí zpět. Ptáme li se na vztah, na přístup ke vztahu, tato karta říká, že by se mělo jednat o skutečně vysněný, podporovaný vztah, kdy partneři nemají problém se druhému s důvěrou otevřít. Ať už nám při výkladu padne tato karta na cokoli, vždy se jedná o podporu a úspěch, jejichž skutečný dopad a rozsah si jen těžko dokážeme představit. Ptáme li se na nějakou situaci, pak se nemusíme bát jejího vyústění, můžeme se s důvěrou svěřit do rukou vyššímu vedení.

Obrácená poloha:
Jestliže nám vychází obrácené Eso Pohárů například na vztah, potom se často jedná o iluzi, kdy si pouze namlouváme, že jsme potkali velikou lásku, ve skutečnosti jde pouze o naší subjektivní domněnku, nebo o něco, co jsme si vysnili a nyní si odmítáme připustit, že by to třeba vůbec nemuselo být to pravé. Může se také jednat o nedostatek empatie, citu, dokonce až o zneužívání něčí důvěry v lásce. Takto položená karta ukazuje také na neschopnost vnímat citové potřeby druhých. Může popisovat citově nestálého, neupřímného člověka. V extrémní poloze výkladu se také jedná o hysterické, přemrštěné projevy a reakce. Citová zranitelnost, utápění se v emocích.

Význam Esa Pohárů ve vztazích:
Jedná se o výborný, vysněný vztah, plný lásky a porozumění, citového splynutí. Srdce přetéká láskou, vztah se naplňuje a stává se šťastným, je v něm naprostá důvěra, porozumění, splynutí duší a vzájemná úcta.