Tarot - Malá Arkána, Hole

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých karet Holí Malé Arkány s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Holí Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Hole představují živel Ohně a ukazují na božskou podstatu člověka. Naznačují na sílu vůle a vášeň, jsou to symboly vedení, energie, aktivity a přímé cesty k cíli. Ukazují na společenské postavení a na schopnost vést druhé lidi. Naznačují na kroky, které je třeba vykonat, abychom něčeho dosáhli. Hole jsou také symbolem životní energie a tvořivosti.

Hole vyjadřují vášeň, morálku (i tu slepou), moc, sílu, charisma a tvořivost, která je základním hnacím prvkem každého člověka. Naznačují na energii, pokud je ve výkladu málo Holí, může dotyčný trpět nedostatkem všeho, čeho se jejich popis týká. Vyjadřují božskou jiskru v člověku. Ukazují na to, co a jak má člověk udělat, aby dosáhl úspěchu. Říkají, jak se postavit k příležitostem. Symbolizují primární životní energii. Povšimněte si tvaru hole, která na své špičce jasně připomíná falus – mužský penis. Je to dravá, mocná, ale i bezohledná energie, symbol muže jako takového.


Výběr typu Tarotu            


Eso Holí

Normální poloha:
Esa se vždy považují za velmi pozitivní karty. Eso Holí je základním principem tvoření a v kontextu výkladu naznačuje na úspěšný a dobrý počátek jakékoli aktivity, zejména však ve sportu, podnikání, novém zaměstnání, ale i ve studiu atd. Obrázek nám symbolizuje náhlý směr, vedení, příznivý pokyn z vyšších míst. Může jít též o dědictví, nebo nečekaný, ale zasloužený výdělek, tato karta ale také ukazuje na dosud spící, nevyužité schopnosti, nebo příležitosti. Eso Holí naznačuje na něco, co začíná a má velikou šanci na úspěch. Pokud si jej vytáhnete ve správné poloze v souvislosti s dotazem na změnu práce, nebo v jiné důležité oblasti vašeho života, pak byste neměli příliš váhat, aby vám šance neprotekla mezi prsty. Tato karta naznačuje na iniciativu a energii, na dravost a tvořivost, bývá symbolem průkopníků a objevitelů. Téměř vždy se ale jedná o výzvu, kterou bychom neměli jen tak přehlížet!

Obrácená poloha:
Vyjadřuje v podstatě negativní význam čistého živlu Ohně: může naznačovat na zmar, neúspěch, spojený se vztekem a obviňováním všeho a všech, jenom ne sebe, ukazuje na možný a zásadní neúspěch ve všem, na co vám takto obrácené Eso Holí padne při výkladu, zejména pokud se v něm jedná o hlavní kartu (způsoby výkladů budou probírány na samostatné stránce). Může také naznačovat na radost, ale ta je obvykle spojená s nějakým problémem. Je li ve výkladu více obrácených karet a Eso Holí je kartou hlavní, pak může naznačovat na skutečný krach, či pád, hlavně na základě nadměrného, nebo nesprávného množství vynaložené energie, či prostředků. Ukazuje také na skutečnost, že do něčeho jdeme příliš po hlavě a nepřemýšlíme o možných následcích. Někdy také říká, že nastává stagnace a to jak duchovní, tak třeba i sociální – vždy záleží ještě i na dalších kartách, které vám k dané otázce padnou.

Význam Esa Holí ve vztazích:
Ve správné poloze ukazuje na vztahy, které jsou plné vášně, citu i lásky. Na otázku o vztazích odpovídá, že se bude jednat o perspektivní záležitost, plnou rozvíjení a vzájemného zájmu. Jestliže se ptáte na již existující vztah, který se vám jeví jako dobrý, potom tato karta říká, že se objevuje nová příležitost a často i úplně nový směr. Může jít také o dítě, změnu bydlení, atd. V souvislosti s dotazem na nevyhovující vztah pak může naznačovat buď na změnu dimenze, či kvality vztahu, nebo na možnost vzniku úplně nového, s někým jiným – to většinou v souvislosti s dalšími kartami ve výkladu.