Mariášové karty - výklady

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých mariášových karet s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete výklady všech jednotlivých mariášových karet.

Červené karty mají pozitivní náboj a vyjadřují obvykle vztahy, lásku a příznivé okolnosti. Zlepšují význam předpovědi, naznačují na příznivý konec, nebo ukazují, kudy ven z těžké situace. Úměra je přímá - v citech platí, že čím vyšší hodnota karty, tím bývá i hlubší citová vazba! Červené představují živel Vody.

Kulové karty jsou také spíše příznivé, vyjadřují hlavně materiální záležitosti, obchod, podnikání, ekonomiku, peníze. Ve výkladu na lásku ale sice vyjadřují příznivý, přátelský, pevný vztah, ale o lásku se většinou nejedná, spíše o dobré spojenectví. Kulové představují živel Země.

Zelené karty naznačují na moc, sílu, ego, ctižádost. Jsou spojené se vším, co se týká síly a energie, v negativním kontextu naznačují například na konflikty, úrazy, fyzické násilí a podobně. Ukazují též na faleš, závist, neupřímné, nebo vypočítavé jednání. Obecně také signují ego a rozum. Zelené představují živel Ohně.

Žaludové karty vyjadřují hlavně nepříznivé okolnosti a životní stránky. Těžká dřina, nekonečná práce bez výraznějšího zisku, přísnost, tuhá kázeň, nadměrná šertnost, nebo lakota. Nepříjemné nemoci, těžké životní situace. Z lidských vlastností pak ukazuje na choleriky, žárlivce, intrikány, závistivé jedince, na zlomyslnost, též na zákeřnost, nečestné jednání, zákeřnost, faleš. Žaludy představují živel Vzduchu.Červené eso

Normální poloha: Je to jedna z nejlepších karet ve výkladu, samozřejmě záleží i na dalších kartách při dotazu. Pro osamoceného člověka naznačuje na lásku, pokud je doprovázena ještě zeleným esem, pak je úspěšný vztah téměř zaručen. Ukazuje i na pocity. Je to karta lásky, hlubokých citů, správné životní cesty, signuje také dům či byt, ve kterém tazatel pobývá, případně který je pro něj připravený. Ve spojení s kulovými kartami ukazuje na dobrou materiální situaci. Ve spojení se zelenými kartami pak přináší radost. Ve spojení se žaludy se může jednat o uzdravení, záleží ale na hodnotě žaludových karet. Důležitá spojení: srdcová sedmička - nabídka sňatku. Obrácená srdcová sedmička - odklad sňatku.


Obrácená poloha: Není to úplně opačný význam, ale může se jednat o problémy v citech, odmítnutí, nebo ztrátu perspektivního vztahu, či lásky, nenaplněné touhy. Případně také ukazuje na bývalé bydlení, na cizí domov, který je pro tazatele nedostupný, či problematický. Jsou li však ostatní karty ve výkladu příznivé, může také ukazovat na lásku, kterou nevidíme a máme jí na dosah, na výborný vztah, kde zatím něco chybí k jeho navázání, ale měl by přijít. Naplněnost, uzavření nějakého životního období a posun kupředu.