Tarot - Figurální karty

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých figurálních karet s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete podrobný popis všech tzv. "figurálních" karet Tarotu, tedy Králů, Královen, Rytířů a Pážat. Zatímco Malá Arkána popisuje základní záležitosti běžného života a jeho problematiku v nejrůznějších aspektech, figurální karty se více zaměřují na osoby a typ osobnosti. Pokročilý mág, ovládající Tarot by se mi nyní nejspíš vysmál, že to není jejich jediná role a měl by nejspíš pravdu, ale my pokročilí mágové (většinou) nejsme a tak nám (alespoň prozatím) musí stačit níže uvedené texty:-)

Figurální karty v Tarotu zastupují především komplexní spektrum lidské povahy a roli lidí v životě. Tedy vyjadřují hlavně člověka a pokud se ptáme na někoho konkrétního, jedním ze způsobu výkladu je použít pouze samotné figurálky, tím se lépe dostaneme k podstatě dotazu. Na druhou stranu se ale touto metodou můžeme ochudit o další (a často podstatné) vedlejší aspekty, které s naším dotazem souvisí.

Figurálních karet máme celkem šestnáct - ke každému živlu přísluší Král, Královna, Rytíř a Páže. A nyní pozor na jednu důležitou věc: kromě vyjádření lidské povahy a také postavení dotyčného člověka, mohou figurálky ukazovat ještě na povahu zkoumané situace, či problému a to dle jejich živlové kombinace. Jak? Král zastupuje živel Ohně, Královna Vodu, Rytíř Vzduch a Páže pak Zemi. Když se ptáme na nějakou situaci a vyjde nám nějaká figurální karta, může to být například takto: zjišťujeme třeba důvod ruské agrese vůči Ukrajině. Vyjde nám Král Mincí, což je kombinace Ohně a Země (Král a Mince). Tedy stát s jasnou, ohnivou, útočnou energií se vrhá na slabší stát za účelem územního a ekonomického zisku (Mince). Velmi zjednodušeně. Nebo - neptám se "jaká vlastně je případná zájemkyně o omezení mé osobní svobody?", ale "co ode mne chce?" a vyjde mi Královna Holí, tedy kombinace Vody a Ohně. Tedy nejspíš mě miluje (Voda) a to vášnivě a jde jí i o sex (kupodivu):-) , o čemž svědčí Oheň (Hole). Kdyby vyšel třeba Rytíř Mincí, pak jsou dvě možnosti: volí mě hlavně rozumem (Rytíř - Vzduch) a očekává od vztahu buď materiální zisk (Země - Mince), nebo rodinu a jistotu, což je druhý možný význam Mincí. Pokud si nejsem jistý, který význam je spíše správný, vyložím si doplňující otázku a mám vyhráno:-) Berte ale prosím tento návod pouze jako velmi orientační, nikoli jako něco pevně daného. Ostatně, v Tarotu, na rozdíl od astrologie, není pevně daného nikdy vůbec nic:-)


Výběr typu Tarotu            


Král Holí

Normální poloha:
Tato karta vyjadřuje vášnivého, často prudkého, ale zodpovědného muže, který je často vůdčím prvkem, manažerem, dobrým organizátorem. Může se také jednat o poctivého, svědomitého muže z nižší třídy, vždy záleží na dalších kartách ve výkladu. Ptáme li se na rodinný stav, Král Holí často popisuje osobu zadanou:-) A navíc se jedná o partnera věrného a čestného. Časti jde také o člověka, který je pokročilý v duchovní oblasti, který věří nějakým ideálům, který jde do všeho s nadšením a energií a umí využít svůj potenciál naplno. Vůdčí typ, který se nebojí převzít zodpovědnost i v rizikových záležitostech. Pokud se ptáme na někoho konkrétního, jak se k nám bude stavět, můžeme očekávat jeho podporu a pomoc. Král Holí také naznačuje na zisk, výhru, dobrý výdělek. Případně na nabídku, kterou bychom neměli přejít bez povšimnutí. Lidé, signovaní touto kartou stojí nohama pevně na zemi a vědí, co od života chtějí.

Obrácená poloha:
V podstatě vyjadřuje totéž, co normální poloha, ale vše může být podbarveno neústupností, v některých případech až fanatismem, záleží opět na dalších kartách ve výkladu. Tito lidé si trvají na své pravdě, i když vědí, že jejich postoje nejsou správné. Někdy také může tato karta popisovat člověka, který je sám bezzásadový, ale vyžaduje zásadovost od druhých a také příliš nestrpí odpor vůči své osobě. Stanovuje pravidla pro ostatní a dbá na jejich dodržování. Bývá netolerantní, často je však přesvědčen o svém společenském kouzlu a nedochází mu, že lidé zívají kvůli němu. Obrácený Král Holí je typickým, namyšleným egoistou, toužícím po osobní moci a vládou nad druhými lidmi, rozhodně se příliš nejedná o týmového hráče.

Význam Krále Holí ve vztazích:
Velmi záleží na způsobu položení otázky, pokud se ptáme na povahu člověka, partnera, pak platí popis výše. Jestliže nás zajímá jeho vnímání vztahu, pak může jít o určitý idealismus, nereálné představy o vztazích jako takových, tito lidé často hledají a nenacházejí uspokojivý protějšek. Nemají příliš rádi autority a podřizování se. Mají ale veliký potenciál na sobě pracovat a stát se velni dobrými partnery - zejména je li karta položená správně. Pak se stávají lidmi otevřenými svému protějšku a pro rodinu by udělali doslova všechno, aniž by ale přitom ztratili svoji vlastní osobnost.