Tarot - Velká Arkána, výklady významu jednotlivých karet

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých karet Veké Arkány s odkazem na jejich výklad

Velká Arkána vyjadřuje vyšší významy života jako celku, napojení na Vyšší Síly, archetypální obrazy, jejichž význam sice podvědomě známe, ale nedokážeme ho přesně popsat. Karet je dvacet dva, řada začíná Mágem s číslem římská jedna a končí kartou Blázen s číslem nula. Římské číslice s nulou nepočítají (a proto se, jak říkají historici, staří Římané nikdy nemohli nikdy ničeho dopočítat):-) My se však s pomocí Velké Arkány snadno dopočítáme věcí, které by našemu vědomí jinak zůstaly skryté. Tím nám bude umožněno pochopit nejedno zajímavé tajemství života.

Na rozdíl od Malé Arkány, karty Velké Arkány nevyjadřují žádnou přímou souvislost se živly, ale ty jsou v nich přesto komplexně skryté. Na řadě karet spolehlivě rozeznáme jednotlivé živlové archetypy, přesto však obrázku nikdy nedominují, nejsou jejich podstatou, ale spíše doplňkem. U Velké Arkány bychom našli daleko větší souvislost spíše s astrologií - s jednotlivými znameními a planetami. Přičemž každou planeta, či znamení zastupuje více karet. Například Slunci bychom mohli přiřadit Mága a Slunce, Luně pak Velekněžku a Měsíc, Venuši Císařovnu, ale třeba i Mírnost atd. Každý kartář na to má jiný názor a ideální je, postupem času si utvořit vlastní pohled na jednotlivou symboliku a její skutečný význam. Hlavním posláním jednotlivých karet Velké Arkány je především archetypální vyjádření nejdůležitějších oblastí života a jeho klíčových dějů! Co je ještě určitě dobré vědět - karty Velké Arkány vždy popisují silné a důležité věci, často zásadního významu!

Jak už jsem psal v úvodní stránce tohoto malého kursu, doporučuji první měsíc denně procvičovat hlavně Malou Arkánu a teprve potom přejít na figurálky. Z nich pak teprve po cca dvou týdnech dalšího procvičování přidat i výklady Velké Arkány. Všechno má svůj čas a váš osobní vývoj rozhodně není výjimkou. A to dokonce i v dnešním, tolik uspěchaném světě:-)


Výběr typu Tarotu            


I. Mág

Základní význam: Pevná vůle, kontrola nad životem

Normální poloha:

Mág je výborná karta, naznačuje na člověka, který má svůj život plně pod kontrolou a dobře ho zvládá. Ukazuje také na pochopení zákonitostí života v celé jeho šíři, v širších souvislostech pak naznačuje na veliký úspěch, završení, doražení do cíle. Ptáme li se na konkrétní osobu, jedná se o úspěšného, bystrého člověka, který ví co chce a umí toho dosáhnout. Také může jít o někoho, kdo má opravdu vyšší schopnosti, umí ovládat energie, dokáže vědomě tvořit. Obecně se jedná o bytost se silnou, tvořivou vůlí, která na rozdíl od Blázna jedná cílevědomě, je všestranná, má dobrý rozhled, poradí si s rozdílnými názory a problémy přijímá jako výzvu. Mág má jasné cíle, ví, tvoří aktivně svoji realitu. Bývá dobrý a rozhodný diplomat, umí udělat první, rozhodující krok, ví přesně, co chce a díky tomu svých cílů také dosahuje. Podobné je to i ve vztazích - potřebuje podobně rovnocenného partnera, který ví, čím je a nepochybuje o sobě. Nemá chuť a potřebu s druhými manipulovat, protože je zdravě sebejistý. O svých schopnostech ví a nepochybuje o nich. Je to výborný zaměstnanec, nebo manažer, ale také silná individualita. Určitým opakem, či protipólem Mága je karta Viselec!

Obrácená poloha:
V podstatě vyjadřuje horší polaritu výše popsaných vlastností, tedy člověka, který své schopnosti zneužívá k dosažení vlastního prospěchu bez ohledu na následky, často je dobrým manipulátorem, umí tvořit, ale hlavně ve svůj prospěch. Případně přeceňuje své schopnosti, není schopen uznat chybu a obviňuje druhé ze svého neúspěchu, nebo si naopak přisvojuje zásluhy někoho jiného. Zatímco v normální poloze se na dotyčného můžeme naprosto spolehnout, tak v obrácené nikoli, jde často o šikovného podvodníka, před kterým je dobré zachovat opatrnost. Obráceným Mágem by mohl být například slavný kardinál Richelieu, který dělal velmi dovedně mnohostrannou politiku, plnou intrik, ale vždy spíše ve prospěch svůj, své osobní moci a nikoli pouze pro blaho církve a státu.