Tarot - Malá Arkána, Meče

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých karet Mečů Malé Arkány s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Mečů Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Meče představují živel Vzduchu a týkají se tak hlavně ega, rozumu a myšlenkových procesů. Ve vyšším aspektu pak popisují činnost ducha. Je to strukturované vědomí a způsob používání myšlenek a nápadů. Vyjasňují, ale mohou také ničit. Ukazují na schopnost logického úsudku, na řešení problémů rozumem a logikou. Jedná se často o rozlišování, rozdělování věcí za účelem jejich analýzy, o charakter duševní činnosti.

Meče, popisují vše, co je spojené s egem, rozumem a myšlenkovými procesy. Ukazují ale také na kvalitu ducha. Meče vyjadřují oddělení ega a duše, případně jejich spolupráci, ale jsou to také karty, které nás většinou seznamují s méně příjemnými atributy života – s negativními vazbami na rodinu či předky, na závislost na rodičích, či partnerovi, na končící vztahy, na ego, topící se v problémech, které samo vytvořilo atd. Ego samozřejmě potřebujeme, bez něj bychom nedokázali v životě nic realizovat, ale zároveň je to dvousečná zbraň, protože si rádo vytváří vlastní názory a postoje a pak se snaží řídit jimi a nikoli potřebami duše. Tento princip, pokud mu dovolíme se rozvinout, nám pak v životě komplikuje, či poškozuje poškozuje většinu důležitých oblastí. Proto je třeba studovat všechny mečové karty obzvláště pozorně.


Výběr typu Tarotu            


Eso Mečů

Normální poloha:
Eso Mečů se považuje za velmi silnou kartu, ale jak už to u Mečů bývá, tato síla nemusí být nutně pouze pozitivní, tedy ptáme li se například na vztah a víme o něm, že není dobrý, Eso Mečů může i ve správné poloze naznačovat například na velmi silné negativní emoce. Ale stejně tak i na pozitivní, záleží vždy na dalších kartách ve výkladu. Tato karta naznačuje na nějaký úspěch v duševní oblasti, například na úspěšně složenou zkoušku, ale nejenom to, ukazuje také na skutečnost, že člověk dosáhl určité úrovně, kde se věci okolo něj začínají dávat do pohybu díky zapojení mentálních schopností. Dotyčný si uvědomuje zodpovědnost za svůj život a ví, že je to on, kdo ho aktivně řídí. Je to také karta pokroku, posunu v oblasti duchovní, naznačuje na širší obzory, atd. Jde o objektivní a nestranné uvažování, dobré rozlišovací schopnosti, velmi dobrou inteligenci. Také o odvážného člověka, dobrého manažera, bojovníka za správnou věc. Člověk si je svých dobrých duševních schopností vědom, používá zdravý rozum a kreativitu. Eso Mečů ukazuje též na vyrovnanou intuici a logické myšlení, tedy na dobré a tvořivé používání inspirace. V určitých souvislostech může tato karta také naznačovat na přechod k dospělosti v tom, že dotyčný si s určitou nostalgií uvědomí ukončení bezstarostného období a je nucen přijmout plnou zodpovědnost za svůj další život.

Obrácená poloha:
Může se jednat o myšlenkový chaos, neklid, nervozitu, někdy až neurotické stavy - záleží opět i na případných dalších aspektech. Myšlení a uvažování bývá uspěchané, nervózní a obvykle i hodně subjektivní. Může jít o hádavého, nepříjemného člověka se slabší vůlí. Jestliže se ptáme, jak dopadne nějaká situace, takto položená karta říká, že pravděpodobně sice dosáhneme cíle, ale zaplatíme za to příliš velikou cenu.

Význam Esa Mečů ve vztazích:
Ve vztazích se i při správné poloze této karty mohou objevovat skryté problémy, mezi partnery jsou často tendence nevidět a neřešit problémy. V harmonickém významu jde pak o vyrovnaný, tvořivý vztah, plný vzájemných duševních impulsů. Eso Mečů často ukazuje i na početí, či narození dítěte (opět záleží i na dalších kartách ve výkladu). Vztahy mohou být strukturované v tom smyslu, že partneři mají jasně rozdělené role a na tom staví svůj společný život. Oba jsou stabilní, spolehliví a monogamní. Je li však další kartou ve výkladu třeba Věž, nebo Smrt, pak zřejmě jednoho z nich přestává již zmíněná stabilita bavit a nejspíš přijde náhlá, nečekaná změna (nová láska, nelegitimní vztah atd.) Pokud se ptáme na kvalitu vztahu, pak se v něm aktuálně zřejmě vyměňují názory a vyjasňuje další směr, ale při správné poloze karty to prakticky vždy končí dobře.