Tarot

Výklady Tarotu - Hole v Malé Arkáně

Obrázky a texty jednotlivých karet Malé Arkány - Hole

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Holí Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Hole představují živel Ohně a ukazují na božskou podstatu člověka. Naznačují na sílu vůle a vášeň, jsou to symboly vedení, energie, aktivity a přímé cesty k cíli. Ukazují na společenské postavení a na schopnost vést druhé lidi. Naznačují na kroky, které je třeba vykonat, abychom něčeho dosáhli. Hole jsou také symbolem životní energie a tvořivosti.
Eso Holí

Normální poloha:
Esa se vždy považují za velmi pozitivní karty. Co vidíte na obrázku? Nad příjemnou krajinou se v božím obláčku zjevila zářící ruka se symbolem hole, jasně falického tvaru a s čerstvými, zelenými lístky, které podtrhují význam hole, jakožto dárkyně života (podobně tomu je u všech karet Holí). Eso Holí je základním principem tvoření a v kontextu výkladu naznačuje na úspěšný a dobrý počátek jakékoli aktivity, zejména však ve sportu, podnikání, novém zaměstnání, ale i ve studiu atd. Obrázek nám symbolizuje náhlý směr, vedení, příznivý pokyn z vyšších míst. Může jít též o dědictví, nebo nečekaný, ale zasloužený výdělek, tato karta ale také ukazuje na dosud spící, nevyužité schopnosti, nebo příležitosti. Eso Holí naznačuje na něco, co začíná a má velikou šanci na úspěch. Pokud si jej vytáhnete ve správné poloze v souvislosti s dotazem na změnu práce, nebo v jiné důležité oblasti vašeho života, pak byste neměli příliš váhat, aby vám šance neprotekla mezi prsty. Tato karta naznačuje na iniciativu a energii, na dravost a tvořivost, bývá symbolem průkopníků a objevitelů. Téměř vždy se ale jedná o výzvu, kterou bychom neměli jen tak přehlížet!

Obrácená poloha:
Vyjadřuje v podstatě negativní význam čistého živlu Ohně: může naznačovat na zmar, neúspěch, spojený se vztekem a obviňováním všeho a všech, jenom ne sebe, ukazuje na možný a zásadní neúspěch ve všem, na co vám takto obrácené Eso Holí padne při výkladu, zejména pokud se v něm jedná o hlavní kartu (způsoby výkladů budou probírány na samostatné stránce). Může také naznačovat na radost, ale ta je obvykle spojená s nějakým problémem. Je li ve výkladu více obrácených karet a Eso Holí je kartou hlavní, pak může naznačovat na skutečný krach, či pád, hlavně na základě nadměrného, nebo nesprávného množství vynaložené energie, či prostředků. Ukazuje také na skutečnost, že do něčeho jdeme příliš po hlavě a nepřemýšlíme o možných následcích. Někdy také říká, že nastává stagnace a to jak duchovní, tak třeba i sociální - vždy záleží ještě i na dalších kartách, které vám k dané otázce padnou.

Význam Esa Holí ve vztazích:
Ve správné poloze ukazuje na vztahy, které jsou plné vášně, citu i lásky. Na otázku o vztazích odpovídá, že se bude jednat o perspektivní záležitost, plnou rozvíjení a vzájemného zájmu. Jestliže se ptáte na již existující vztah, který se vám jeví jako dobrý, potom tato karta říká, že se objevuje nová příležitost a často i úplně nový směr. Může jít také o dítě, změnu bydlení, atd. V souvislosti s dotazem na nevyhovující vztah pak může naznačovat buď na změnu dimenze, či kvality vztahu, nebo na možnost vzniku úplně nového, s někým jiným - to většinou v souvislosti s dalšími kartami ve výkladu.

ZpětDvojka Holí

Normální poloha:
Na obrázku vidíte váženého měšťana, nebo obchodníka, který přemýšlivě obhlíží krajinu a v ruce má glóbus, jako symbol života a tvořivosti, stejně jako dvě hole, před ním a za ním. Na obrázku naleznete všechny čtyři živly, pokud se trochu soustředíte, ale Oheň převládá. Tato karta ve výkladu říká, že jsme připraveni se s něčím utkat, před námi je výzva, ale my jí ne vždy chceme využít. Váháme, což je na kartě vidět. Jsme rozhodnutí, ale cosi v nás může říkat "drž se zpátky". Je třeba tuto váhavost překonat a jít kupředu, ale s rozmyslem, protože Dvojka Holí je také kartou boje, energie, která si jde za svým, ale často bez ohledu na následky. Takže ano, využijte příležitost, ale také se kolem sebe rozhlížejte, jestli někomu, nebo něčemu neškodíte příliš zbrklým jednáním. Tato karta naznačuje na činorodého, čestného a rázného člověka, který však často jedná s nedostatčeným rozmyslem a impulsivně, i když to z obrázku karty není zcela zřejmé.

Obrácená poloha:
V této poloze karta říká, že se může jednat zejména o netrpělivé jednání, neuvážené rozhodnutí, nebo o vyčerpání. Ptáme li se na výsledek nějakého sporu, mohli bychom jej prohrát a ještě při tom přijít o čest, nebo důstojnost. V souvislosti se vztahem bychom se měli mít na pozoru, abychom nedopustili jeho poškození, či ukončení z v podstatě zbytečných, nedůležitých důvodů. Karta v této poloze naznačuje na nadměrné prosazování svých vlastních potřeb a cílů ve vztazích, měli bychom se držet více zpátky a naučit se mít vůči svému partnerovi více úcty, nevážíme si ho dostatečně. Dvojka Holí v obrácené poloze často ukazuje na smutek, ztrátu iluzí, ponížení a zklamání.

Význam Dvojky Holí ve vztazích:
Jedná se o vztah, ve kterém rozhodně nechybí tvořivost, ale také bývá málokdy poklidný:-) Obvykle v něm nechybí občasné dohady o dalším směřování, ale partneři si často vycházejí vstříc. Spory mohou být i bezvýznamné, ale většinou se dobře urovnávají, jsou vedené konstruktivně. Jedná li se o začátek vztahu, může jít o vzájemné poznávání vytvářením nátlakových, nebo lehce násilných situací, ale bez rizika negativních dopadů na partnera. V obrácené poloze se může jednat o nezdravé soutěžení mezi partnery. Tuto kartu můžete vytáhnout také v případě, když svému partnerovi příliš nedůvěřujete, typicky v situaci, kdy mezi lidmi vzniká láska, ale současně také určité pochybnosti, ne vždy racionálně podložené.

ZpětTrojka Holí

Normální poloha:
Karta znázorňuje dobře oblečeného muže, který je k vám otočen zády, opírá se zamyšleně o jednu z holí a dívá se do kraje, ve kterém je málo zeleně a kde barva oblohy splývá s barvou země. Z obrázku vyzařuje klid, muž je důstojný, k něčemu se zřejmě rozhodl a možná ještě váhá, jestli je jeho rozhodnutí správné. Měl by ale opustit pahorek, na kterém stojí a vydat se kupředu. Karta říká, že máme dostatek vnitřních impulsů a podnětů k tomu, abychom se pohnuli dál. Pokud se ptáme, jestli máme něco udělat, tak správná poloha této karty říká, že ano a nemáme se toho bát. Naše plány mají velikou šanci na splnění. Ptáme li se na práci, či podnik, nemusíme mít obavy změnit místo, nebo dotyčné firmě důvěřovat. V kontextu Trojka Holí ukazuje na příznivý osud, na podporu shora. Naznačuje na tvořivost, prosperitu a úspěch, na podporu ve vztahu i v podnikání.

Obrácená poloha:
I v této poloze může jít o ukončení složitého období, nebo se alespoň na čas problémy odsunou a nebudou nám komplikovat život. Jestliže jsme s něčím dřeli a příliš nám to nešlo, nejspíš začíná příznivější období, i když nemusí být zcela bez mráčku. Pokud nám ale padne v souvislosti s nějakou důležitou finanční, či obchodní transakcí, potom bychom se měli mít na pozoru, protože nám hrozí nebezpečí podvodného jednání. Někdy také tato poloha naznačuje na blížící se potíže ve vztahu, avšak nemělo by jít o nic fatálního.

Význam Trojky Holí ve vztazích:
Obvykle naznačuje na nové začátky, ať už v původním, nebo i v novém vztahu. Mezi partnery se uzavírají dohody, či kompromisy a díky tomu vztah funguje na dobrém základu. Ve vztahu je vzájemná vyrovnanost, úcta a dohoda. Oba mají radost ze života a chuť něco společně tvořit, což je velmi dobrý základ pro každý perspektivní vztah. Partneři se vzájemně povzbuzují a podporují. Často mají vyrovnaný vztah i k lidem ve svém okolí.

ZpětČtyřka Holí

Normální poloha:
Karta zobrazuje slavnost, na čtyřech holích visí symboly bohatství a plodnosti přírody, v popředí cosi oznamují dvě ženy s kyticemi v rukou a za nimi je dav lidí a hrad, symbol důstojnosti bohatství lidského. Tato karta nám říká, že se otevírá cesta k odměně, naše snažení se dočká ocenění, z obrázku přímo vyzařuje hojnost a přesně to také symbolizuje. Můžeme očekávat stabilitu, ať už se ptáme na cokoli. V případě soudního sporu je pravděpodobné, že dopadne buď v náš prospěch, nebo zcela v souladu se zákonem, bez podvodů a neuvážených rozhodnutí soudce. Ve vztazích může jít o nový začátek na vyšší rovině, nebo o příznivou zprávu. V souvislosti s odpočinkem je možné, že dostaneme šanci na pěknou dovolenou. Jestliže uvažujeme o koupi nemovitosti na venkově, tato karta nám naznačuje, že okolnosti k jejímu zakoupení jsou příznivé. Čtyřka Holí obecně ukazuje na stabilitu, radost a tvořivost, na odměnu, na uhlazení sporů, sladění protikladů a na zlepšování všeho, na co se ptáme.

Obrácená poloha:
I obrácená Čtyřka Holí není nijak "špatná" karta tím, že v této poloze může naznačovat na nadcházející krizi, ale bez většího dopadu, nebo na vnitřní rozpory v člověku, s nimiž si dotyčný sice zatím neumí příliš poradit, ale které nejsou nijak vážné. Přestože vyšla obrácená, ukazuje na příjemný domov, štěstí a odměnu, případně na nákladnější rekonstrukci bydlení, která může zanechat v rozpočtu trochu větší trhlinu, ale bez většího rizika do budoucnosti:-)

Význam Čtyřky Holí ve vztazích:
Tato karta ukazuje na pevný, stabilní vztah, který může skončit manželstvím. Může to být také počínající nový rozměr stávajícího vztahu a pokud žádný nemáte, tak je téměř jistě něco na obzoru. Partneři se uznávají i přes případné protiklady a vytváří spolu perspektivní svazek. Cítí se, nebo se budou cítit naplnění a šťastní. Jestliže jsou ve vztahu nějaké problémy, tato karta naznačuje na jejich ukončení a na posun k rozvoji a k harmonii.

ZpětPětka Holí

Normální poloha:
Na obrázku vidíme potyčku pěti lidí s pěti holemi, symbolem života a mužské energie. Povšimněte si ještě nízké polohy země a přebytku modrého vzduchu. Muži nebojují vážně, spíše se jen tak pošťuchují, ale na druhou stranu zřejmě také nehodlají příliš ustupovat. Levý má radost a vztyčenou hůl, ostatní se na něj mračí. Tato karta říká, že přebytek odvahy může škodit. Jsme nuceni něco udělat, dokončit, ale očekává se od nás, že jednak u toho budeme přemýšlet a také že bychom k tomu využít všech možností a schopností, nedostaneme to úplně zadarmo. Je to symbolika ctižádosti, naznačuje rovněž na možné spory a dohady, které ale ve výsledku pročistí vzduch. Jestliže se ptáme na nějakou situaci, Pětka Holí upozorňuje na skutečnost, že věci sice nepůjdou právě hladce, ale že jsou dosažitelné. Ukazuje, že se buď my, nebo předmět našeho dotazu pouští do zvládání vážnějších problémů s vášní a mladickým zápalem. Je to karta veliké vnitřní síly a tvořivé energie, která se ale ne vždy používá správně, nebo korektně.

Obrácená poloha:
Význam obrácené Pětky Holí naznačuje na možný konflikt, typicky třeba mezi členy rodiny při dělení dědictví, ale to je pouze příklad. Ukazuje na vzájemné nepochopení zejména doma, ale i vůči svému okolí. Ptáte li se na někoho konkrétního, je možné že vám lže, případně ptáte li se na sebe, může jít o lhaní sám sobě. Může jít také o odmítání problémů, přestože jsou zcela očividné.

Význam Pětky Holí ve vztazích:
Většinou se jedná obecně o konfliktní situace, buď o vnitřní rozpory jednoho z partnerů, nebo neschopnost prosadit se vůči partnerovi. Konflikty a spory, napětí, nebo naopak pocit, že jsem utlačován(a) partnerem. Bývá to také nedůvěra v život a ve vlastní možnosti, takže partner nám pak velmi nepříjemně nastavuje zrcadlo, aniž by sám věděl proč.

ZpětŠestka Holí

Normální poloha:
V popředí jede na slavnostně nazdobeném koni šlechtic, v ruce hůl s vavřínovým věncem, na hlavě má také vavřínový věnec, v pozadí jsou další lidé, zřejmě pěší a s holemi v rukou. Šlechtic se dívá pevně kupředu, za svým cílem. Dominují zelená a modrá barva. Je to obvyklá karta přirozeného vůdce, manažera. Naznačuje na úspěch, pokud jste se dotazovali, jestli vám něco klapne, tak tato karta říká, že ano. Je optimistická, pozitivní. V soudním sporu ukazuje na výhodu na naší straně. Mohou to být i nečekané dobré zprávy. Může se také jednat o naději. Karta říká, že pokud máme něco rozpracované a ztrácíme víru v dobrý konec, měli bychom ve svém úsilí pokračovat, i když právě teď k tomu nevidíme důvod. Ptáme li se na svůj současný stav, zřejmě máme hodně energie a jsme plní radosti, je dobré to využít a udělat něco, na co nám jindy chybí odvaha.

Obrácená poloha:
Mohou to být zbytečné, bezdůvodné obavy, nebezpečí podrazu ze strany někoho jiného, nedodržení slibu, někdy také tato karta v obrácené poloze může ukazovat na nevěru, zejména padne li nám při otázce na kvalitu vztahu. Ve vztazích může ukazovat na odcizení, nedostatek citu a porozumění.

Význam Šestky Holí ve vztazích:
Většinou se jedná o vztahy, plné porozumění, dobrého souznění ve fyzické rovině, s intenzivním vzájemným prožíváním, společný směr, sdílení společných radostí i starostí. Ve vztahu je náboj, chuť tvořit, energie. Oba partneři se navzájem podporují.

ZpětSedmička Holí

Normální poloha:
Na obrázku je bojovník, ohrožovaný šesti holemi, ty jsou ale nízko a on má vůči nim výhodnou pozici. Stojí na vyvýšeném místě, opět dominují zelená a modrá barva. Bojovník se tváří odhodlaně a jeho protivníci na něj nedosáhnou. Karta má několik významů, především si všimněte toho odhodlaného výrazu, který říká - "já to všechno zvládnu za každou cenu!" Znamená, že člověk často řeší věci násilím a neposlouchá své vnitřní vedení. Dává tomu vše a často je úspěšný, ale je na druhou stranu šťastný, má radost ze svého vítězství? Jak kdy. Ptáme li se na cokoli, Sedmička Holí ukazuje na pravděpodobný úspěch, ale dosažený často za cenu sporů, hádek, soutěžení, není v tom příliš mnoho spolupráce. Jde vždy spíš o samostatnou snahu jedince. Ptáme li se na to, jak jsme daleko ve svém vývoji, může tato karta ukazovat na skutečnost, že jsme překonali sami sebe, nebo jsme se výrazně posunuli dál. V případě dotazu na vývoji nemoci se většinou jedná o zprávu, že nastal příznivý obrat, ještě nám to sice dá trochu zabrat, ale nejhorší už je za námi. Karta ukazuje na čestného člověka, který by měl jenom více naslouchat své intuici. Je často nekompromisní, ale přitom by bylo dobré kompromisy občas připustit.

Obrácená poloha:
Přicházejí překážky a problémy, ale nechybí odvaha je řešit, pouze pozor na jednu věc - opět jde o často silová řešení hlava nehlava, bez potřebného kompromisu. V souvislosti třeba s Věží se také může jednat o vzpouru proti něčemu, nebo o anarchii. Tato poloha může naznačovat na urážlivého člověka, který si nepřipustí kritiku, přestože je třeba oprávněná. Ptáme li se na zdravotní stav, může se jednat o úzkostné, depresivní stavy, způsobené vnitřními rozpory a hněvem.

Význam Sedmičky Holí ve vztazích:
Partneři se většinou jasně domluví na konkrétním problému, zastávají nějaké stanovisko a mohou mít problém z něj ustoupit, v případě rozchodu naznačuje tato karta na čestné vzájemné vyrovnání. V běžném partnerském životě se pak jedná o otevřené vyjadřování svých potřeb, o dosažení nějakého cíle společnými silami, o stabilní vztah, kde to sice někdy může skřípnout, ale přitom zároveň oba vědí, co chtějí a nenechají si do života mluvit druhými lidmi. Vzájemná spolupráce, podpora a posilování.

ZpětOsmička Holí

Normální poloha:
Převládá modrá barva vzduchu, na ní osm letících holí, v zelené krajině je pak modrá řeka. Vše na této kartě je v pohybu, může se jednat o cokoli, na co se ptáme. Rychlý proud myšlenek, žádná stagnace. Spontánní rozhodnutí, nový směr a cíl, případně nové řešení starého problému. Něco k nám přichází shora, může se jednat o intuici, duchovní vedení, zprávu vyšší bytosti. Ptáme li se současný stav svůj, nebo někoho jiného, karta naznačuje, že pod klidnou a sebevědomou maskou mohou dřímat obavy a nejistota. Něco se komplikuje a my máme tendenci se tomu bránit násilím. Správný postup ale je, odevzdat situaci svému Vyššímu já, nebo se s důvěrou svěřit vyššímu vedení a být trpělivý, nechtít všechno hned, je potřeba situaci spíše pochopit a nechat jí dozrát.

Obrácená poloha:
Ukazuje na vnitřní chaos a disbalanci, spory s okolím, nebo nenaslouchání svému vnitřnímu vedení, ačkoli bychom mu naslouchat měli. Ptáme li se na někoho druhého, může tato poloha naznačovat, že dotyčný zneužije naší důvěry. Něco se nás snaží informovat a my nenasloucháme.

Význam Osmičky Holí ve vztazích:
Může se jednat o ambivalentní, ale silné vztahy, kde jsou značné emoce, ale s výkyvy, jednou láska, potom spory atd. Žárlivost partnera, nebo i naše vlastní, záleží na položené otázce. Vždy jde ale o přímé vztahy, kdy oba partneři vědí, na čem jsou. Ptáme li se, jak dopadne nějaký domácí spor, tato karta obvykle ukazuje na jeho ukončení, vyřešení.

ZpětDevítka Holí

Normální poloha:
Na barevně neutrálním podkladu stojí unavený muž s ovázanou hlavou, ale jeho pohled doleva je stále ještě plný energie, není rezignovaný. Za ním je osm holí na pozadí modrého vzduchu a v dálce pak zelené vrchy. Muž se opírá o devátou hůl. Tato karta má více významů, například ten, že naše nesprávné postoje vyvolaly potíže a je na nás, jestli se nad nimi zamyslíme, nebo budeme problémy dál řešit násilím. Jsme sice unaveni, ale ne tolik, abychom ve svém jednání nebyli schopni pokračovat dál, když na to přijde. Ptáme li se na nějakou situaci, nejspíš v ní stojíme v opozici a máme v tom pevný postoj. Měli bychom se ale zamyslet nad tím, jestli je dobré na něm trvat za každou cenu. Pokud jsou na nás vyvíjeny tlaky, zvládneme je se ctí. Ptáme li se na zdraví, nejspíš jsme si uvědomili příčinu nemoci a jsme na dobré cestě k uzdravení. Tato karta ale může někdy naznačovat na psychické, nebo duševní potíže, těžkosti. Oproti tomu, speciálně u vnitřní síly, může Devítka Holí ukazovat na její dobré rozvíjení. Některé výklady také říkají, že se jedná o vyváženost duševních a duchovních sil, o vnitřní harmonii, ke které jsme dospěli poctivou prací na sobě.

Obrácená poloha:
Jedním z typických významů této polohy je sklon k alkoholismu, nestabilita, případně došlo k souběhu nepříjemných, nepříznivých okolností. Máme před sebou překážky s nejistým výsledkem. Ve vztazích se může jednat o spory a konflikty.

Význam Devítky Holí ve vztazích:
Tato karta naznačuje na akceptování temnějších stránek partnera, ačkoli si je vědomě snažíme nepřipouštět. Případně se partneři vyrovnávají s tím, že vztah sice není úplně dle jejich představ, ale přesto se vyplatí na něm pracovat. Může se také jednat o značnou vazbu na partnera, nejde tedy o zcela vyrovnaný vztah. Nicméně ve správné pozici se většinou jedná o správný směr vztahu, nebo o jeho novou kvalitu, posun kupředu správným směrem.

ZpětDesítka Holí

Normální poloha:
Muž, otočený zády a kráčející po hnědém podkladu, nese svazek deseti holí a má s tím co dělat. Kráčí k vesnici, převládá modré nebe. Z karty je cítit určitá rezignovanost, ale i přetrvávající síla k činnosti. Nicméně něco není v pořádku, pereme se okolnostmi, se sebou samými a jsme tím už unaveni. Něco se děje a my to chceme za každou cenu řešit, namísto abychom nechali věcem volný průběh, ale to je přesně o tom, že považujeme záležitosti za příliš vážné, než abychom si mohli dovolit je nechat jen tak plynout a přitom je to pouze naše vnitřní přesvědčení, ve skutečnosti situace tak vážná obvykle není. Nebo nám jinde uniká něco důležitého. Doporučení této karty je nebojovat proti okolnostem, ale více naslouchat vnitřnímu vedení a nechat situaci volně plynout, tím se přestaneme vyčerpávat a může k nám tak přijít ta správná informace.

Obrácená poloha:
Hlavní průvodním slovem jsou těžkosti. Snažíme se mít všechno a všechny pod kontrolou, něco pojmenovat a zařadit a ono to dost dobře nejde. Vážeme se na nesprávné věci, často nepodstatné. Vázne nám komunikace, nevíme, kam se vlastně vydat, kam směřovat. Nevyhodnocujeme správně okolnosti. Můžeme se setkat se zradou, či nám někdo něco předstírá. Ptáme li se na vztah někoho vůči nám, pak bychom se před ním měli mít na pozoru, protože má tendenci nám mluvit do života, míchat se do věcí, do kterých mu nic není. Jestliže se ptáme, jak dopadne nějaká situace, tato karta nenaznačuje na úspěch. Jestliže nám padne navíc třeba s Devítkou, nebo i s Desítkou Mečů, pak je naše šance na úspěch prakticky vyloučená, podobně to může být třeba v kombinaci s Věží. I samotná obrácená Desítka Holí může ukazovat na prohru v soudním sporu. Může se též jednat o potlačenou vnitřní agresi, nebo vztek. Saturnická, přísná osoba s malou empatií a altruismem. Jestliže se ptáme na průběh nějakého složitějšího období, tato karta naznačuje, že nejspíš končí, ale za ním pravděpodobně čeká další. Jestliže žádné krizové období nemáme, pak může být nějaký problém právě za dveřmi.

Význam Desítky Holí ve vztazích:
Potlačené napětí ve vztahu se začíná uvolňovat způsobem, který sice nemusí být vždycky příjemný, ale na druhou stranu nemá vážnější dopady na partnery, napětí odchází a situace se projasňuje. Nicméně může se také jednat o vzájemné omezování a nedostatek chuti přizpůsobovat se jeden druhému. (Většinou v obrácené pozici). Ve vztahu mizí radost a tvořivost a vzrůstá napětí a nervozita. Něco se děje, partneři mohou mít tendenci neustále hodnotit jeden druhého a to nedělá nikdy dobrotu.

ZpětAutor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Opravy a úpravy kartářských deníků (6.12.2020 05:27)
Tarot Magického Měsíce (22.10.2020 17:02)
Další vylepšení zdravotního deníku (25.3.2020 16:21)
Vylepšení zdravotního, kartářského deníku (26.5.2019 16:12)
Čakry a nový kartářský deník (13.1.2019 16:40)
Vylepšení zdravotního deníku a příklad použití (29.6.2018 17:53)
Použití jednohlavých mariášových karet (6.5.2018 16:53)
Úprava a drobné opravy kartářského deníku (6.5.2018 16:44)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet VI. (21.1.2018 16:10)
Budoucnost hnutí ANO a Zemana očima kartáře a astrologa (26.11.2017 08:48)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet V. (21.10.2017 09:40)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet IV. (10.10.2017 18:33)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet III. (10.9.2017 09:55)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet II. (27.8.2017 07:42)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet I. (21.8.2017 20:25)
Důležité změny v tarotové aplikaci (4.6.2017 17:35)
Úprava (a oprava) karetního deníku (13.4.2017 21:30)
Návod pro používání aplikace Kartářský deník (20.2.2016 07:04)
Tarot - Velká Arkána (8.12.2015 10:30)
Výklady Tarotu - Velká Arkána I. (8.12.2015 10:19)
Výklady Tarotu - Velká Arkána II. (8.12.2015 10:13)
Tarot - Figurální karty (16.8.2014 12:17)
Výklady Tarotu - Figurální karty (16.8.2014 10:30)
Výklady Tarotu - Mince v Malé Arkáně (28.4.2014 12:56)
Výklady Tarotu - Meče v Malé Arkáně (4.4.2014 12:40)
Výklady Tarotu - Poháry v Malé Arkáně (28.2.2014 20:55)
Dokončen popis Holí Malé Arkány (9.2.2014 20:35)
Malá škola Tarotu (19.1.2014 21:04)
Tarot - Malá Arkána (19.1.2014 21:00)