Tarot - Malá Arkána, Mince

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých karet Mincí Malé Arkány s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Mincí Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty.) Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Mince v Tarotu vyjadřují živel Země, tedy z hlediska duchovního také určité jistoty, stabilitu, hmotné statky a peníze, spolehlivost atd. Zemský živel materializuje náš vnější svět, ale nejenom ten, řídí také stabilitu světa vnitřního. Mince naznačují na záležitosti těla i duše, (na kvalitu ducha pak ukazují Meče). Ptáme li se na kvalitu zaměstnání, pěkné mincové karty nám říkají, že bude dobré a slušně zaplacené. Tyto karty pak také naznačují na kvalitu našeho života, na schopnost pracovat se svým osudem a také na strukturovanost a přesnost, s jakou dotyčný přistupuje k životu.

Mince (Pentakly), vyjadřují stabilitu, jistotu, bezpečí, ale i mateřskost (analogicky se znamením Býka). Naznačují na kvalitu života, těla, myšlení, ukazují na dostatek, či nedostatek peněz a hmotných statků. Jsou určitým pojítkem mezi hmotným a nehmotným světem. Ukazují na kvalitu obecně (v souvislosti s položeným dotazem, nebo s dalšími kartami ve výkladu). Dostatek těchto karet naznačuje na pevně ukotveného člověka a naopak nedostatek na někoho, kdo se ukotvit potřebuje. Mince se také považují za symboliku boje proti nepřízni osudu, za aktivní přístup k řešení problémů (také společně s Holemi). Je to princip výměny energií, dávání a příjímání.

Důležité je hledisko odměny - v jakékoli podobě. Ať děláme cokoli, vždycky vydáváme energii a za ní se nám dostává výměnou energie jiné. Generujeme li zlo, vrací se nám totéž a naopak. Peníze a hmotné statky jsou také odměnou, dílem osudovou a dílem pak za naše současné snahy a činnosti. Mince tyto záležitosti popisují velmi přesně.


Výběr typu Tarotu            


Eso Mincí

Normální poloha:
Eso Mincí je velmi oblíbenou kartou. Toto eso naznačuje na velikou šanci, růst, dobrou příležitost, výdělek. Jestliže se cítíme nedocenění, nebo máme pocit, že stále žijeme v chudobě, pak nám tato karta ukazuje, že se něco změnilo a máme na dosah mnohem lepší podmínky, ale není to jenom hmotná oblast, kterou tato karta vyjadřuje, jedná se také o dobré ukotvení, výbornou práci s energiemi zemského živlu, které nám následně přinášejí zisk nejen hmotný, ale také posun v oblasti duchovní. Dále pak také radost, štěstí a pohodu. Eso Mincí často také ukazuje na ukončení nepříznivého období, ve spojení s Milenci typicky pak na uzdravení, atd. Proto je ve výkladu vždy nutné naučit se spojovat významy všech karet, které si k dané otázce vytáhnete. Je to karta také karta plodnosti ve všech oblastech lidského života.

Obrácená poloha:
Naznačuje na ztrátu, nejenom prodělek peněz, či materiální potíže obecně, ale také na nepochopení základního principu pohybu a výměny energií, takže se může jednat například o nesmyslné hromadění majetku, strach ze ztráty, o uzavřeného člověka, který preferuje především peníze a své jistoty, namísto aby se otevřel změně a pustil si do života také radost a štěstí. V souvislosti s jakýmkoli dotazem se často jedná také o nepochopení situace, nebo dokonce o odmítání něco pochopit a přistoupit tak na dohodu ad. Případně duchovní vyprahlost a s tím související problémy s blokádami energie.

Význam Esa Mincí ve vztazích:
Eso Mincí popisuje pevné, hodnotné svazky, pokud nám padne jako hlavní karta při dotazu na vztah problematický, pak je tu veliká šance, že se partneři domluví a vybudují jej znovu na mnohem pevnějším základu. Ukazuje také na velikou hloubku vztahu a potřebnou vášeň, která má opravdu výborný základ. Je to výborná vztahová karta - ve správné pozici, otočená pak ukazuje na vzájemné nepochopení daru a bohatství, kterého se nám ve vztahu dostává a my jej přitom nevidíme.