Návod pro používání aplikace Kartářský deník - Zdravotní stav

Astrologie

Jak a proč používat tento zdravotní kartářský deník

Stručný postup pro založení jednoho výkladu:

Stiskněte tlačítko "Nový záznam", tím se vyprázdní řádky a nastaví aktuální datum. Pokud vyplňujete první záznam, není nutné tlačítko použít, řádky máte připravené. Pozor - tlačítko pro uložení se objeví vpravo pouze v případě, že jsou splněny podmínky k uložení - minimálně vyplněné jméno a datum! Případně všechny tři karty pro každý orgán, který právě vyplňujete, jedna, nebo dvě karty nestačí.

Váš popis výkladu vyplňovat zatím nemusíte, nyní můžete záznam uložit tlačítkem "Uložení záznamu / změn", nebo ještě před uložením vyplnit karty k první části těla. Nevyplníte li žádné karty a máte li zapnutý semafor, zobrazí se symbol červenobílé obálky, který ukazuje na záznam bez uložených karet.
(Jestliže ukládáte nový záznam, tedy novou kombinaci jména a datumu, která v databázi uložena není, program vám to oznámí a zeptá se, jestli chcete nový záznam uložit. Je to pro vaší kontrolu, že jste se neupsali ve jménu a datumu a omylem neuložili karty k dalšímu záznamu!)

Nyní si můžete postupně vykládat karty pro každou část těla a jednoduše je ukládat k již uloženému jménu a datumu. Klikněte na tlačítko "Vyberte z nabídky", zvolte orgán, otevře se formulář pro zadání karet a můžete je naklikat. (Každým dalším kliknutím na vloženou kartu jí vždy otočíte!) Pak karty uložíte tlačítkem "Uložení záznamu / změn" a dole se vytvoří nová dlaždice. Již uložené karty lze kdykoli změnit, pokud se zmýlíte, nebo smazat celou dlaždici pro jeden orgán (křížkem vpravo nahoře). Ukládání karet můžete kdykoli přerušit, stránky zavřít, potom se k záznamu vrátit, až budete mít čas a pokračovat. Co je jednou uložené, se neztratí! Je lhostejné, jestli si uložíte výklad ke všem orgánům, nebo pouze k jednomu, záleží to čistě na vás. Kdykoli můžete záznamy upravovat, jak uznáte za vhodné.

Důležité: Celkový stav je vše, co se týká dotazované osoby obecně. Jaké vlivy na ní právě působí, jak se cítí, kam momentálně směřuje, kde se nyní nachází atd. Celkový zdravotní stav je souhrnný dotaz, jak je na tom dotyčný celkově se zdravím. Může mít například většinu orgánů v pořádku, ale trpí sníženou imunitou, nedostatkem energie atd. A naopak - třeba má většinu věcí v pořádku, (typicky sportovec), ale někde nenápadně bují nádor a dotyčný o něm ještě neví. Tento dotaz vám může podobnou situaci zachytit. Psychika je obrazem momentálního duševního stavu, psychického zdraví atd.

Upozornění: tyto tři celkové dotazy se NEZAPOČÍTÁVAJÍ do matematického výpočtu zdravotního stavu, ten se počítá z výkladu na jednotlivé orgány. Pokud zadáte pouze tyto tři celkové stavy (nebo jeden z nich) a orgány ne, pak nebudete mít v tabulce výběru klienta níže zobrazený semafor jeho zdravotního stavu! To není chyba, ale záměr! Semafor je potřeba počítat pouze z průměrování stavu jednotlivých orgánů, takový výsledek dává smysl.

POZOR - vykládá se vždy na tři karty pro jeden orgán, přičemž doporučuji používat i systém otočených karet. Jak? Promícháte balíček tak, aby v něm byly karty různě otočené, tedy nejenom hlavou nahoru. Vyložíte tři karty - jednu hlavní a dvě pod ní pro jeden orgán, nakliknete je do formuláře a stisknete tlačítko "Uložení záznamu / změn". Tím se vytvoří nová dlaždice s kartami a můžete si na každou kartu kliknout pro zobrazení jejích výkladu. Dlaždici můžete změnit (tužtičkou), nebo smazat (křížkem). Po uložení záznamu se vám dole pod dlaždicemi vytvoří klikací řádka s tímto záznamem. Stačí na ní kliknout a výklad se vám okamžitě zobrazí. Celý záznam také můžete smazat křížkem na této řádce. Před smazáním budete ještě pro jistotu dotázáni, jestli to myslíte vážně:-)

Jestliže používáte systém výkladu s otočenými kartami, pak si nechte zapnutý semafor - dá vám na první pohled poměrně dobrý přehled o kartách v každém záznamu. Aby vám ale dobře fungoval, nechte vaše podvědomí seznámit s hodnotami, dle kterých se semafor počítá. Karty jsem ze zkušenosti pro výpočet ohodnotil takto: (první hodnota je pro hlavu nahoru, druhá pro otočenou)

Eso Holí:10/-8 Dvojka Holí:4/-4 Trojka Holí:6/-5 Čtyřka Holí:6/-3 Pětka Holí: 2/-6 Šestka Holí:5/-3 Sedmička Holí:2/-5 Osmička Holí:5/-4 Devítka Holí:3/-5 Desítka Holí:3/-4

Eso Pohárů:10/-5 Dvojka Pohárů:8/-6 Trojka Pohárů:9/-3 Čtyřka Pohárů:3/-3 Pětka Pohárů:3/-3 Šestka Pohárů:5/-3 Sedmička Pohárů:-2/-7 Osmička Pohárů:3/-2 Devítka Pohárů:7/-2 Desítka Pohárů:10/-8

Eso Mečů:6/-6 Dvojka Mečů:5/-4 Trojka Mečů:2/-6 Čtyřka Mečů:2/-3 Pětka Mečů:2/-5 Šestka Mečů:5/-3 Sedmička Mečů:4/-4 Osmička Mečů:2/-5 Devítka Mečů:-5/-9 Desítka Mečů:-10/-15

Eso Mincí:10/-8 Dvojka Mincí:6/-4 Trojka Mincí:4/-2 Čtyřka Mincí:3/-2 Pětka Mincí:2/-6 Šestka Mincí:4/-2 Sedmička Mincí:6/-4 Osmička Mincí:6/-2 Devítka Mincí:9/-5 Desítka Mincí:7/-4

Král Holí:6/-5 Královna Holí:7/-4 Rytíř Holí:5/-3 Páže Holí:6/-2 Král Pohárů:8/-6 Královna Pohárů:8/-6 Rytíř Pohárů:6/-4 Páže Pohárů:ř/-6 Král Mečů:5/-5 Královna Mečů:4/-6 Rytíř Mečů:3/-6 Páže Mečů:4/-4 Král Mincí:8/-7 Královna Mincí:8/-8 Rytíř Mincí:6/-5 Páže Mincí:5/-5

Mág:12/-8 Velekněžka:11/-9 Císařovna:13/-8 Císař:9/-7 Velekněz:13/-9 Milenci:14/-10 Vůz:11/-8 Síla:12/-9 Poustevník:10/-10 Kolo Štěstí:11/-7 Spravedlnost:12/-6 Viselec:7/-7 Smrt:4/-15 Mírnost:10/-5 Ďábel:10/-12 Věž:5/-40 Hvězda:15/-8 Měsíc:4/-9 Slunce:12/-5 Poslední Soud:10/-10 Svět:15/-10 Blázen:10/-11

A pozor: Hlavní karta (nejvyšší) má vždycky o polovinu vyšší hodnotu, která než která je uvedená v tabulce. To samozřejmě platí i pro kartu otočenou. (Mínus deset se tak povýší na mínus patnáct, atd.).

Upozornění: Semafor ukáže zdravotní stav celkový, pokud ho ale má většina orgánů podobný. Někdy se však může stát, že někdo má většinu orgánů zdravou a na jednom z nich zhoubný nádor. V tomto případě by byl semafor zelený, protože ostatní orgány by bodově převýšily hodnoty jednoho nemocného orgánu. Z tohoto důvodu jsem udělal ještě jednu funkci: při zapnutém semaforu se vedle něj zobrazí vykřičník, je li ve výkladu otočená Věž, nebo Smrt. Obě tyto karty často ukazují na opravdu závažné onemocnění. Jestliže otočené karty nepoužíváte, potom doporučuji semafor vypnout!

Hledání a zobrazování uložených záznamů:
Všechny vaše záznamy naleznete v dolní části stránky, můžete si je libovolně procházet. Je li jich více, než dvacet, potom se zobrazují jednotlivé stránky po dvaceti záznamech. K hledání slouží vstupní řádka "Hledání", po napsání textu klikněte na tlačítko Hledat, nebo stiskněte Enter. Hledáte li konkrétní kartu, vyberte jí jedním z tlačítek pod hledací řádkou, nalezený záznam se hned zobrazí. Případně se vypíše hlášení, že řetězec nebyl nalezen. Je li slovo nalezeno, pak se zobrazí pouze záznamy, obsahující toto slovo. Zrušit hledání lze stejnojmenným tlačítkem, které se dynamicky zobrazí po vyplnění vstupní řádky.

Analýza uložených záznamů:
Tlačítko "Analýza" vám přepne zobrazení z dlaždic na obrys lidského těla, kde pak každému záznamu pro orgán odpovídá barevný semaforek, jehož barva je závislá na stavu konkrétního orgánu. Přehledně tak okamžitě vidíte výsledky vašeho výkladu. Podstatné ale je, že najetím myši nad semafor, (nebo kliknutím prstem v mobilu či tabletu) si zobrazíte příslušnou dlaždici kartami a pozor - v dolní části dlaždice pak vidíte zobrazení jednoduchého grafu. Minimální počet záznamů pro graf jsou dva. V jednom grafu se jich zobrazí maximálně pět, pokud existuje více záznamů, potom se pod grafem objeví ovládací tlačítka pro posun.

Vyhodnocení jednoho orgánu - vlastní zobrazení dat: pozor, je odlišné na mobilu a na počítači!! Na počítači se konkrétní dlaždice zobrazí PO NAJETÍ myši nad semafor, na mobilu a tabletu PO KLIKNUTÍ prstem na semafor. Na počítači pak pro uzavření okna stačí vyjet myší z dlaždice, na mobilu a tabletu kliknout prstem mimo dlaždici. Jste li na počítači s myší, zkuste si nejprve udělat výklad pro větší počet orgánů, ideálně aby byly blízko sebe. Potom stiskněte tlačítko "Analýza" a na zobrazeném těle jeďte myší přes semaforky ZESPODU. To samé nyní uděleje ZEZHORA. Už je vám jasné, jak zůstat na dlaždici s kartami a grafem?:) Ano, je to jednoduché, musíte najíždět zespodu, nebo z boku a pak sjet myší dolů do dlaždice. Zde můžete kliknutím na kartu zobrazit její výklad, změnit, smazat celou dlaždici, zobrazit graf atd. Ze začátku se vám nejspíš bude dlaždice zavírat proto, že z ní vyjedete myší, ale to jsem se naučil zvládnout docela rychle:)

Vyhodnocení grafu: zobrazí se automaticky při dvou a více záznamech. Je li jejich počet vyšší, než pět, potom se pod grafem objeví tlačítka pro posun do historie a zpět. Graf není proklikávací a je zcela jednoduchý. Podstatná je v něm křivka vývoje zdravotního stavu orgánu a pozor - nenašel jsem zatím možnost uspokojivě zdůraznit nulu na časové ose. Sledujte tak vždy hodnoty osy vlevo, tím zjistíte, jestli se křivka pohybuje pod, nebo nad nulovou hodnotou.

Tlačítko pro zobrazení analýzy slouží zároveň také jako přepínač pro návrat do zobrazení dlaždic. Text se na něm mění v závislosti na zobrazeném režimu. V režimu analýzy můžete přidávat a měnit karty stejně, jako v režimu dlaždic. Stejně tak vybrat záznam jiného člověka. Jak vidíte, nejedná se vlastně o nic složitého, největší problém zpočátku budete mít s tím, abyste vyjetím myši z dlaždice neuzavřeli záznam, ale na to si opravdu rychle zvyknete.

Výklad karet pro zjištění zdravotního stavu je poměrně složitá záležitost. Tato aplikace vám jí výrazně usnadní a umožní vám mít dokonalý přehled o všech vašich klientech, které jste testovali. Data zůstanou uložena pouze pro vás a můžete si je jednoduše prohlížet. Jste li navíc léčitelé, pak krásně vidíte, jak se zdravotní stav dotyčného mění po vašem zásahu! Případně po jakémkoli zásahu někoho jiného.

Zdravotní kartářský deník vám velmi jednoduše a efektivně umožní vytvořit grafický a textový záznam vašeho výkladu. Karty si vyložíte sami, z libovolného mobilu či tabletu, nebo počítače pak výklad postupně uložíte a potom s ním můžete pracovat - měnit text i karty, zobrazit si ke každé kartě její význam, hledat v záznamech a hlavně tím v praxi zjišťovat, co vám přesně která kombinace vyjadřuje a co znamená. Ať už v kombinaci s jinými kartami, nebo sama.

Proč používat právě tento program? Je to prosté - vytvořil jej kartář pro kartáře a své záznamy budete mít navíc vždy po ruce - na libovolném počítači, mobilu, notebooku či tabletu. K tomu dostáváte podporu programátora i kartáře v jedné osobě:-) Ostatně nejenom pro účely podpory tu máme další výbornou věc, kterou se zatím zvolna učíte používat - veřejnou i soukromou diskuzi. Takže se nestyďte a hurá do práce:-)

Důležité upozornění: v této chvíli jsou zde k dispozici tři typy Tarotu: klasický Rider Waitův, Crowleyho a Legacy of Divine. Jestliže používáte jiný Tarot, napište mi který, ideálně jej najděte na těchto výborných stránkách a já vám jej zde připojím do všech aplikací! Je to otázka cca dvou hodin práce. Abyste však mohli používat i jiné typy Tarotu, než Rider Waitův, je potřeba se přihlásit (třeba na tomto odkazu, nebo přímo v aplikaci, v diskusi, na klasickém počítači / notebooku v menu vlevo ve sloupci atd.) Přihlášení se zapisuje do cookies a mělo by tam vydržet, jenom je dobré mít cookies povolené. Takže pokud se jednou přihlásíte, Oranžovky si vás budou pamatovat i při příštím otevření. Fyzický popis pod každou kartou je v úvodu vždy pro Rider Waitův obrázek. Používáte li jiný Tarot, popis obrázku zůstane skrytý a uvidíte pouze význam karty.

Je li vám nyní postup jasný, můžete přejít do deníku, kliknutím na tento odkaz. :-)