Výklady Tarotu - Velká Arkána I.

Astrologie

Obrázky a texty jednotlivých karet Velké Arkány – I. – XI.

V tomto článku naleznete podrobné výklady jednotlivých karet Velké Arkány, pro větší přehlednost rozdělené do dvou samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty. Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.


Výběr typu Tarotu                I. Mág

Základní význam: Pevná vůle, kontrola nad životem

Normální poloha:
Na obrázku vidíme mladého muže, který sebejistě stojí před lidmi a chystá se něco ukázat. V ruce drží hůlku, před sebou má pak symboly všech čtyřech živlů, tedy hůl, pohár, meč a minci. A přesně o to tu jde - o vyjádření zvládnutí všech důležitých aspektů života v celé jeho šíři a bohatství.
Mág je výborná karta, naznačuje na člověka, který má svůj život plně pod kontrolou a dobře ho zvládá. Ukazuje také na pochopení zákonitostí života v celé jeho šíři, v širších souvislostech pak naznačuje na veliký úspěch, završení, doražení do cíle. Ptáme li se na konkrétní osobu, jedná se o úspěšného, bystrého člověka, který ví co chce a umí toho dosáhnout. Také může jít o někoho, kdo má opravdu vyšší schopnosti, umí ovládat energie, dokáže vědomě tvořit. Obecně se jedná o bytost se silnou, tvořivou vůlí, která na rozdíl od Blázna jedná cílevědomě, je všestranná, má dobrý rozhled, poradí si s rozdílnými názory a problémy přijímá jako výzvu. Mág má jasné cíle, ví, tvoří aktivně svoji realitu. Bývá dobrý a rozhodný diplomat, umí udělat první, rozhodující krok, ví přesně, co chce a díky tomu svých cílů také dosahuje. Podobné je to i ve vztazích - potřebuje podobně rovnocenného partnera, který ví, čím je a nepochybuje o sobě. Nemá chuť a potřebu s druhými manipulovat, protože je zdravě sebejistý. O svých schopnostech ví a nepochybuje o nich. Je to výborný zaměstnanec, nebo manažer, ale také silná individualita. Určitým opakem, či protipólem Mága je karta Viselec!

Obrácená poloha:
V podstatě vyjadřuje horší polaritu výše popsaných vlastností, tedy člověka, který své schopnosti zneužívá k dosažení vlastního prospěchu bez ohledu na následky, často je dobrým manipulátorem, umí tvořit, ale hlavně ve svůj prospěch. Případně přeceňuje své schopnosti, není schopen uznat chybu a obviňuje druhé ze svého neúspěchu, nebo si naopak přisvojuje zásluhy někoho jiného. Zatímco v normální poloze se na dotyčného můžeme naprosto spolehnout, tak v obrácené nikoli, jde často o šikovného podvodníka, před kterým je dobré zachovat opatrnost. Obráceným Mágem by mohl být například slavný kardinál Richelieu, který dělal velmi dovedně mnohostrannou politiku, plnou intrik, ale vždy spíše ve prospěch svůj, své osobní moci a nikoli pouze pro blaho církve a státu.

ZpětII. Velekněžka

Základní význam: Ženskost, nestálost, tajemství

Normální poloha:
Na kartě vidíme zamyšlenou mladou ženu, která všemi prvky vyjadřuje vše, co souvisí s jemnými ženskými energiemi. Světle modrý šat má barvu vody, magická pokrývka hlavy s křišťálovou koulí naznačuje na intuici, symbol měsíce pak na duši s výrazně ženskými energiemi. Černý a bílý sloup po obou stranách trůnu vyjadřují harmonii polarit, která se v čínském podání zobrazovala typickým Jin Jang kruhem. Velekněžka ukazuje na člověka, který má v sobě dobře srovnané vše, co souvisí s vnitřní ženou, tedy má výbornou intuici, je vnímavý a empatický, umí naslouchat svému vnitřnímu vedení a nikdy neřeší věci násilím. Používá spíše cit a intuici při rozhodování o důležitých záležitostech a málokdy se v tom zmýlí. Myslí na druhé, má potřebu vše uvádět do harmonie a prakticky ve všem potřebuje vnímat širší aspekty a souvislosti. Mateřská bytost, která dokáže ochraňovat své blízké a drží je pohromadě starostlivou péčí. Lze říci, že Velekněžka je také kartou archetypů, velmi hluboce schovaných v našem podvědomí. Archetypů, které jejichž význam je nám sice naprosto jasný, ale málokdy do nich nahlédneme tak, abychom je zcela pochopili. Umí léčit, materializovat, ale nikoli za účelem dosažení hmotného bohatství, jde jí zejména o duši a o duchovní vývoj. Někdy ukazuje na ochranné bytosti, či anděly, kteří nás provází našimi životy. Ukazuje li na partnera, potom se jedná o vnímavého člověka, který ví, co je ve vztahu třeba a dokáže milovat naprosto nesobecky a bezpodmínečně. Osamělým lidem tato karta říká, že by si do života měli pustit spřízněnou duši. Výborná karta pro lidi, kteří se nějakým způsobem zabývají esoterikou, pomocí druhým, péčí o potřebné. Člověk, signovaný Velekněžkou, umí vysvětlovat záležitosti, které si druzí často ani neuvědomují, nebo o nich nevědí vůbec nic. Je to typ člověka s opravdu dobře vyváženou vnitřní ženskou stránkou osobnosti.

Obrácená poloha:
V této pozici se může jednat o iracionální, často zbrklé, nebo až hysterické projevy a reakce, přehnané a neadekvátní. Dále pak také o odmítání sexuality z důvodu její "nečistoty", dotyčný, nebo dotyčná se nechtějí "poskvrnit" fyzickým sexem a dělají si o něm iluzorní, nesprávné představy. Může jít také o odtržení od fyzické reality, o život ve snech a iluzích, ale do skutečného života chybí odvaha. Odmítání intuice, nebo naprostá nedůvěra k řeči intuice a ke svým strážným bytostem. Odmítání naslouchat svému vedení. Nesprávná, často egoistická rozhodnutí, která nepřináší nic dobrého. Nestálost ve vztazích, výkyvy emocí, absence vnitřního cíle a také pocitu štěstí a pohody, plynoucí z pocitu, že je člověk opravdu spokojený sám se sebou. Obrácená Velekněžka může také naznačovat na psychické, nebo psychosomatické potíže. Případně na odmítání sebe sama, hlavně pak na fyzické úrovni, ale toto odmítání vychází z hlubokého vnitřního nesebepřijetí.

ZpětIII. Císařovna

Základní význam: Plodnost

Normální poloha:
Na obrázku je důstojná mladá žena, obklopená symboly moci a blahobytu, sedící na trůnu, vlevo dole pak vidíme znázornění Venuše, tedy čistě ženský piktogram. V popředí je obilí a celá karta vyzařuje příjemnou, zlatou barvu. Obsahuje v podstatě prvky Země a Vody. Císařovna vyjadřuje zejména ženskost v její plodné, tvořivé podobě, naznačuje na svůdnou, krásnou ženu, případně také na ryzí tvořivou schopnost přírody jako celku. Je to pozitivní karta pro těhotnou ženu. Ukazuje ale také na laskavou a obětavou matku, nebo osobu, která zastupuje podobné záležitosti. Ptáme li se na partnerku, potom objekt našeho zájmu je vyzrálý a rozhodně bychom se měli snažit získat její pozornost. Umí energii dávat i přijímat, podporuje druhé, ale myslí vyváženě i na sebe, dokáže lidem pomoci a nasměrovat je správným způsobem. Dalo by se říci, že má v sobě pozitivní energie planety Venuše, tedy smysl pro krásu, ale i zábavu, je společenská a má vyzařování, umí jednat s lidmi a neustále pracuje sama na sobě. Jestliže se dotazujeme na nějakou situaci, potom by měla dopadnout velmi dobře. Tato karta naznačuje často i na těhotenství v jeho nejhezčím významu, tedy radostné očekávání a zásadní změna k lepšímu. V příbuzenských vztazích může také naznačovat na možnost daru, nebo dědictví, případně na úspěšné vyřešení nějakého sporu. Přímo ve vztazích nám Císařovna říká, že se nemáme bát změny v přístupu ke vztahu a měli bychom milovat celým svým srdcem, nemělo by nám být nijak ublíženo. Jestliže máme vztah, který nás nějak svazuje, potom se můžeme s důvěrou uvolnit a umožnit totéž i partnerovi. Je to výborná karta i v případě zaměstnání, protože ukazuje na lepší příležitosti, vyšší výdělek, tvořivé procesy a nové nápady. Je to podpora shora pro nové začátky!

Obrácená poloha:
Naznačuje na bezohlednost, manipulaci, snahu si něco, nebo někoho přivlastnit. Případně na příliš úzkostlivou matku, či partnerku, která je hodně dominantní a snaží se své okolí řídit pevnou rukou. V souvislosti s dalšími kartami také ukazuje na přílišnou vyzývavost a zneužívání své ženskosti k dosažení osobního prospěchu. Nebo na člověka, který je značně přelétavý a vyhledává hlavně sexuální prožitky, aniž se zajímal o hlubší citové vztahy. Může se rovněž jednat o ženu, která upřednostňuje materiální záležitosti při volbě partnera a která si jen nerada odpírá materiální luxus a blahobyt, tedy špatná volba pro nezkušeného introverta, toužícího po opravdové a upřímné lásce:-) Ptáme li se na finanční záležitosti, měli bychom si dávat pozor na možnost ztráty. V zaměstnání se mohou objevit nepříjemnosti, které bychom měli řešit vždy s rozvahou a pokud možno bez škodlivých emocí.

ZpětIV. Císař

Základní význam: Rozhodování, autorita, konflikt

Normální poloha:
Starší a důstojný muž v brnění a s bílými vousy sedí na strohém, šedém trůnu, v jedné ruce symbol egyptského kříže, opěradla trůnu jsou zakončena šedými, kozorožími hlavami. Za mužem jsou pak pusté hory. Karta je příbuzná s energiemi znamení Kozoroha a vyjadřuje zejména jasně strukturovaný přístup, přísnost , ale spravedlivost, jasnou a přirozenou autoritu, schopnost kompetentního řešení. Jedná se o zralou a zkušenou osobu, která sice neoplývá přílišnou schopností se radostně bavit, ale má v sobě důstojnost a vůdčí schopnosti. Je li tazatelkou žena, pravděpodobně potká staršího, zralého muže. Naopak muži může vstoupit do života starší a zkušená partnerka, kterou by rozhodně měl poznat hlouběji. Dotazujeme li se na nějakou situaci, která nás trápím potom se již zřejmě blíží uspokojivé řešení. Stejně tak Císař ukazuje na ukončení vleklých krizí atd. Je to také karta duchovní podpory, pomoci a celkové životní stability. Povaha dotazovaného člověka bývá ochranitelská, výborná karta, ptáme li se na možnost protekce. Osoba signovaná touto kartou, je obvykle pragmatická a problémy řeší zkušenostmi a nadhledem. Ve vztazích může někdy naznačovat na přílišnou snahu dát všemu jasný řád, často na úkor lehkosti a také citů, tedy je třeba naučit se vyvážit snahu po zajištění a nezapomínat přitom na hravost a lásku. Ptáme li se na povolání, zřejmě si vydřeme nějaký úspěch, případně zrealizujeme dobrý nápad. Šéfové by si ale měli dávat pozor, aby příliš neprosazovali své vize na úkor dobrých nápadů svých podřízených.

Obrácená poloha:
Naznačuje na dominantního jedince, který si jde za svým a nebere příliš ohledy na potřeby a názory svého okolí. Může se také jednat o tyrana, krutého člověka, nebo autokrata, který je zvyklý dosahovat bezohledně vlastního prospěchu. Bývá bezcitný a potřeby druhých ho příliš nezajímají. Umí se výborně kontrolovat a své emoce se snaží nedávat nikdy moc najevo. Lidé, signovaní touto kartou, mají často problém s autoritami, která může plynout z nevyrovnaného vztahu k otci. Případně ukazuje na otce, který svojí roli příliš nezvládá. Obecně lze říci, že člověk, popisovaný touto kartou je samotářský, sobecký, vyhýbající se lidem, asociální, často není schopný zvládat životní problémy a to ho přivádí to ještě větší izolace. Neumí se prosadit a svým postojem si situaci zhoršuje, protože to zkouší nesprávně používanou silou. Může jít též o člověka s nedostatkem zodpovědnosti, neb někoho, kdo neřeší problémy a doufá, že "nějak dopadnou". Neumí se soustředit na jednu věc a mívá také potíže se správnou motivací.

ZpětV. Velekněz

Základní význam: Podpora, vyšší ochrana, ovládající moc, určení směru

Normální poloha:
Na kartě vidíme důstojného mladého muže s velmi bohatou korunou, dobře oděného, sedícího na trůně a na pozadí jsou vysoké chrámové sloupy. Muž má v levé ruce duchovní symbol a pravou pak žehná dvěma mužům, zřejmě rovněž duchovním hodnostářům. "Před trůnem jsou na červeném stupni dva zkřížené, dózické klíče. Význam Velekněze spočívá především v ochraně vyššími silami a dále také naznačuje, že se nám mohou otevírat duchovní obzory, něco jsme překonali a postupujeme do "vyšší třídy" v nekončící škole života. Ptáme li na sebe, na aktuální stav, potom je vše na dobré cestě, rosteme ve všech oblastech života a věci okolo nás jsou v pořádku. V případě, že se dotazujeme na druhého člověka, význam je identický, ale ptáme li se na vztah k nám, potom jsme nejspíš potkali buď mocného ochránce, nebo učitele. Případně výborného přítele, pomocníka, výbornou podporu shůry v našem trápení. U vztahů tato karta ukazuje na správnou cestu, na životního partnera, na možnost svatby atd. V případě dotazu na partnera a vztah si můžeme být jistí, že náš protějšek bere tyto věci velmi vážně a uvažuje s námi o společné budoucnosti. Celkově se jedná o vyzrálost v jejím nejlepším možném významu.

Obrácená poloha:
Naznačuje na fanatické prosazování nějakých idejí, nebo nestřídmý přístup k něčemu důležitému. Tito lidé často nenakládají správně se svojí energií a utrácejí jí zbytečnostmi, nebo nesprávným způsobem. Lze se s nimi jen těžko dohodnout, paličatě si trvají na svém a nevidí, či nechtějí vidět, že jejich názor není ten jediný správný a možný. Tato poloha ukazuje na nedostatek tolerance, na nesprávný přístup k sobě i k druhým, na aroganci a nepříjemné jednání. Případně také na zručné manipulace, které je poměrně nesnadné odhalit. U dotazů na budoucnost nejspíš nastává složitější období, kdy nám navíc může klást překážky nějaký skrytý nepřítel, aniž by to ale třeba dělal vědomě. Tedy mohlo by se jednat třeba o "karmického vykonavatele". U sebe i u druhých naznačuje obrácený Velekněz na přemíru kritiky a šťouravosti, která je vždy nepříjemná. Může se také jednat o velmi nepraktického člověka, o špatné rozhodnutí, které nás dostane do problémů, o dogmatický přístup k čemukoli. Nebo také o duchovní zarytost, rigidnost, zaslepenost, či bloudění na cestě vpřed. Ptáme li se na výsledky jednání, nejspíš se střetneme s tíživou byrokracií a překážkami.

ZpětVI. Milenci

Základní význam: Uzdravení, pasivní inspirace

Normální poloha:
Obrázek znázorňuje dva mladé, nahé lidi, nad kterými se vznáší ochranný anděl a celé je to doplněno zářícím sluncem, na pozadí pak vidíme jasné sexuální symboly, ovocný strom s hadem, ohnivý keř a vysokou horu. Karta má více významů, například v životě člověka došlo, nebo dojde k první, nebo hodně významné sexuální zkušenosti. U dětí naznačují Milenci obvykle na počátek puberty, na nové a významné životní období, ale také na lásku, výborný vztah k druhým i k sobě, uzdravení, perspektivní vztah, kde bude velmi příjemná sexualita atd. Ptáme li se vyloženě na vztah, potom jde o důvěrný, intimní svazek, plný pozitivních emocí, citů a také vášní. V případě dotazů na budoucnost se může jednat o novou lásku (ne o milenecký, tajný vztah, na ten naznačuje spíše Ďábel). Výborná budoucnost vztahu, otevřenost vůči partnerovi, správné sebepřijetí. Vyvážený vztah, ve kterém obvykle partneři dozrávají a život je baví.

Obrácená poloha:
Zde záleží, na co se vlastně ptáme. Pokud na sebe, zřejmě k sobě nemáme správný přístup, odmítáme se a to zejména na fyzické rovině, ale toto odmítání je obvykle vždy komplexní, typicky se jedná třeba o rozvinutý komplex méněcennosti. Také o nesoulad mezi tělem a duší, o odmítání našich základních potřeb, nechuť k sexu, odmítání lásky, ačkoli o nás někdo usiluje atd. Člověk, popisovaný touto kartou, má často problém právě na fyzické úrovni, jeho duše by se chtěla milovat, ale on jí to neumožňuje a trvá si na nevhodných vzorcích chování, protože mu připadají bezpečnější, než se pustit vlastní, nevyzkoušenou cestu, která by mu ale mohla přinést spoustu radosti a nových zkušeností. Ve vztahu pak jde o nedůvěru, neschopnost se otevřít partnerovi, snahu svůj protějšek přizpůsobit ke svému obrazu, což často vede k rozchodům, protože to druhého už nebaví. Nebo se jedná o příliš zasněného člověka, pro kterého je jeho vnitřní svět bezpečnější, než fyzické vztahy a vše s nimi spojené. Jestliže se ptáme přímo na vztah, může jít o nevyzrálost, potíže v intimní oblasti, o nedůvěru, nenaplněné očekávání a nevhodný přístup k řešení problémů. Nebo i o křečovitém hledání vztahu za účelem vyplnění vlastní prázdnoty, ale pokud si nevybudujeme především jasný vztah k sobě a nebudeme se sebou spokojeni, potom nemá význam, abychom procházeli dalším kolotočem zklamání v tom, kdo se nám zpočátku jevil tak příjemně a perspektivně. U této polohy pak také pozor na naivitu, zklamání, vynucený rozchod, nebo až patologickou nerozhodnost.

ZpětVII. Vůz

Základní význam: Vítězství, sláva, síla

Normální poloha:
Karta znázorňuje bohatého mladého muže na voze, taženém bílým a černým egyptským lvem. Z obrázku vyzařuje bohatství, zemská energie, ukotvenost a bezpečí. Vůz vyjadřuje pohyb, dynamiku, touhu a vášeň jít si za svým cílem bez váhání a zbytečných kompromisů. U dotazu na mladého člověka naznačuje tato karta na osamostatnění se, opuštění rodného hnízda, krok do nejistoty, ale obvykle s dobrým výsledkem. Dobrá inteligence, vnitřně silný a odhodlaný člověk, plný zdravé sebedůvěry. Je schopný dobře se učit a vstřebávat nové věci, umí řešit problémy jasně a konstruktivně. Poradí si ve složitých situacích, učí se ze svých chyb a napravuje je, umí pomoci a stojí si za svým.

Obrácená poloha:
Často ukazuje na někoho, kdo si jde za svým sobecky a násilně, nebere ohledy na své okolí a vnější okolnosti a vidí především sebe a svůj prospěch. Opakuje své chyby a vzteká se tím víc, čím se díky tomu dostává do stále větších potíží. Tito lidé jednají iracionálně, ale bohužel ne intuitivně, takže jim jejich chování způsobuje problémy. Problémy řeší lehkomyslně, nebo se je snaží přehlížet a doufají, že "ono to nějak dopadne". Mohou podceňovat vážnost situace a potom jsou nepříjemně překvapení. Lhostejnost, nezodpovědný přístup, lehkomyslné mávání rukou tam, kde je naopak třeba aktivně řešit. Slabá vůle, promarnění příležitosti, nevhodný vztah s možnými následky. Máme li něco před sebou, neodkládejme to, ať už se jedná o cokoli.

ZpětVIII. Síla

Základní význam: Síla, dostatek, převaha

Normální poloha:
Na obrázku je mladá žena, hladící lva, oblečena je do bílé tuniky, pokryté spoustou květů, pozadí je žluté, krajina je pouze v dolní čtvrtině, ale příjemná a úrodná. Žena má nad hlavou symbol nekonečna a zvládá energii, která by jinak mohla být nebezpečná - lva. Tato karta celkově vyjadřuje dobré a správné nakládání se životní silou, její harmonické plynutí, vše okolo nás je v podstatě v pořádku, tak, jak má být. Máme důvěru v život a víme, že jsme zabezpečeni. Věříme sami sobě, svým schopnostem, tvořivosti a nápadům. Problémy řešíme dobře a s jistotou v jejich správný konec. Dokážeme dobře sladit protipóly a vytvářet harmonii. Umíme velni dobře pracovat se svojí sexualitou a s těmito energiemi. Je to příjemná, pozitivní karta, která ukazuje na možné štěstí, nečekanou radost, výhru, velmi dobrého přítele a úspěch.

Obrácená poloha:
Vyjadřuje v podstatě opak výše zmíněných vlastností, ale hlavně se často jedná o únavu, vyčerpanost a to jak fyzickou, tak i duševní (obvykle jsou obě spojené). Něco je v našem životě v nerovnováze a měli bychom se snažit to napravit. Chybí nám energie, chuť, odvaha. Může nám hrozit nějaká trapná situace, která nám pošramotí pověst. Někdy ukazuje obrácená Síla také na potíže s tělesnou hmotností. Případně také na zneužívání osobní moci, nevhodný přístup ke druhým, na fyzické násilí, které může hrozit nám, nebo bychom ho neměli uplatňovat vůči druhým. V sexu jde často o chtíč, chuť si vzít, co nám nepatří, uspokojit své potřeby bez ohledu na druhého. Celková situace kolem nás - konflikt, závažné potíže a také podceňování situace a její nesprávné řešení.

ZpětIX. Poustevník

Základní význam: Božská inspirace, tvořivá samota

Normální poloha:
Karta znázorňuje důstojného starého muže v typickém, poustevnickém hávu, s lucernou a dřevěnou holí v rukou. Muž stojí na zřejmě zasněženém podkladu, na obrázku převládají šedé, neutrální odstíny. Přesto karta nepůsobí nijak depresivním dojmem. Dalo by se říci, že jeden z významů je Saturn v maximálně harmonické podobě - síla, podložená zkušenostmi, se rozvijí ku prospěchu jejího majitele, který je vždy ochoten podat druhým pomocnou ruku. Je moudrý a jen tak ho něco nezviklá. Poustevník znamená také určitý dar ve formě morální satisfakce, které se nám dostane, nebo dostalo po delším sporu, který se už mohl zdát ztracený. Také se může jednat o setkání s někým významným, kdo na nás měl v minulosti vliv, třeba s bývalým učitelem, zaměstnavatelem, atd. Ptáme li se na vztah, zřejmě uděláme, nebo jsme udělali moudré rozhodnutí, které se nám sice na první pohled nemusí jevit jako dobré, ale zcela určitě správné bylo, případně jsme si vybrali tu nejlepší možnost. Tato karta často naznačuje na nějaké odloučení, někdy dobrovolné, ale třeba i vynucené okolnostmi. Ve správné poloze se ale nemusíme příliš obávat a měli bychom získaný čas využít konstruktivně. Je možné, že potkáme učitele, kterého jsme si "vymodlili", aby nám pomohl a posunul nás v životě dál. Při dotazu na další okolnosti v životě nám Poustevník říká, že jdeme správným směrem a máme dostatečné zkušenosti k tomu, abychom zvládli vše, co je před námi. Je to karta moudrého, vyzrálého životního postoje, ukazuje na vyspělý a harmonický vztah k přírodě, touhu po přírodě, nebo na odchod z příliš civilizovaného světa do klidnějších míst. Pochopení přírodních, ale i magických zákonitostí, starost a péče o své okolí a životní prostředí celkově, důstojnost a pochopení. Přijetí základních zákonitostí života. Přijímání a zpracování nových poznatků a zkušeností, veliká vnitřní radost ze života a z dosažených úspěchů, ale v pokoře a skromnosti.

Obrácená poloha:
V tomto případě bychom měli být opatrní na to, kam směřujeme, protože něco zřejmě není v pořádku a nemuselo by to dopadnout dobře. Je také možné, že nás chce někdo podvést, případně že naše jednání není z morálního hlediska v pořádku a mohlo by nám přinést nepříjemné následky. V této poloze se často jedná o potlačování svých vlastních potřeb, což ale ve skutečnosti víme, nicméně obvykle si to kompenzujeme nějakou zástupnou činností - pomocí druhým, duchovním studiem na úkor druhých, zanedbáváním rodiny a podobně. Nebo také únik člověka sama před sebou, přehlížení toho, co bychom měli udělat a nechce se nám do toho. Dotazujeme li se na sebe, nebo na druhého, měli bychom si dát pozor na nečestné jednání s nepříjemnými následky, dále také na nudu a nečinnost, něco ustrnulo a život nejde tak, jak by jít měl. Tato karta padá obrácená také v případě, že my, nebo někdo jiný odsuzuje, či nesprávně nahlíží na sexualitu, má k ní příliš odtažitý přístup. Vnitřní prázdno, šeď, absence radosti, která ještě nepřerostla do depresivních stavů, ale měli bychom s ní něco dělat. Celkově tato poloha ukazuje na problém s nesprávným přístupem k čemukoli - fanatismus, zarytost, paličatost, nesprávné, přehnané reakce, upínání se na cokoli a jednostranný zájem, který odčerpává většinu času. Ztráta víry, důvěry, nesprávná víra, špatný přístup k spiritualitě, nesmyslné diety, asketické odsuzování přirozených a potřebných životních radostí. Případně také zahořklý, opuštěný a nepříliš milý starý člověk, který by ale měl vyjít z šedé skořápky, do které se zavřel pod tlakem rezignace a životních okolností.

ZpětX. Kolo Štěstí

Základní význam: Osud

Normální poloha:
Na obrázku je magické kolo s kabalistickými znaky, v rozích karty pak symboly všech čtyřech živlů, znázorněných mytickými symboly. Celkový dojem z karty je vzdušný, převládají oblaka a modrá barva. Je to velmi příjemná karta, oblíbená zejména ptáme li se sami na sebe, protože naznačuje na ukončení nepříznivého období, na zisk čehokoli, co nám pomůže, ať už se jedná o zisk hmotný, nebo duchovní. Jestliže se nám stalo něco nepříjemného, tato karta říká, že to nebylo náhodně, potřebovali jsme tu zkušenost, ale jsme na dobré cestě a věci jsou pro nás příznivé. Naše síly rostou a můžeme se pustit i do složitějších záležitostí. V podstatě ať už se ptáme na cokoli, je to na velmi dobré cestě a nemusíme se bát, že věci dopadnou špatně, naopak - máme podporu ve všem, co děláme a co dělat začneme.

Obrácená poloha:
Význam není tak zlý, jak by se na první pohled zdálo. Obvykle jsme úspěšní, nebo se nám dostalo nějakého požehnání, daru, čehokoli, ale to je často spojeno se zklamáním, s nečekanou událostí. Chystáme li se pustit do čehokoli, potom bychom měli být opatrní, ať už se jedná o nový projekt, nějakou cestu, nebo cokoli jiného, protože věci nejsou úplně v pořádku a něco by nám mohlo hrozit. Je možné, že přichází období, které nebude zcela příznivé, nebo prožijeme neúspěch, který bude sice nepříjemný, ale nezničí nás, jenom nám poskytne potřebnou zkušenost a možná je také nějaká ztráta s ním spojená, ale neměla by být zásadní. Při dotazu na zdraví se může jednat o neustálé dotěrné myšlenky, které vyčerpávají, způsobují horší spánek atd. Nevyrovnaný člověk, který v sobě nemá klid a nestále těká sem a tam. V případě vztahů může jít o potíže, nečekanou událost, nepříjemnou změnu. Neměli bychom podléhat okolnostem a vnějším vlivům, je nutné stát pevněji nohama na zemi, nebát se, ale samozřejmě neztrácet opatrnost a dávat si pozor, abychom neudělali něco, čeho bychom později nejspíš litovali. Je také dobré zaměřit se na jednu hlavní věc a za tou pak jít, neskákat od jednoho k druhému. Dořešit jeden problém a teprve potom začít s dalším, pokud je to možné.

ZpětXI. Spravedlnost

Základní význam: Právo, pravda, vyrovnání, zvažování

Normální poloha:
Na kartě je mladá žena v důstojném rouchu v šarlatové barvě, se symboly spravedlnosti - váhami a mečem v rukou. Sedí na strohém, šedém trůnu, mezi starobylými sloupy, ale nad hlavou má pozitivní, žlutý čtvrtkruh. Její koruna je jednoduchá, ale přesto výrazná. U Spravedlnosti záleží na tom, v jaké souvislosti si jí vytáhneme. Naznačuje na pravdu, čestnost, přímé a nekompromisní jednání v zájmu spravedlnosti. Poctivý člověk, který by se nikdy nenechal podplatit, aby svým jednáním pošpinil své svědomí. Tato karta ukazuje na pravdu v jejím čistém smyslu, dále pak na odměnu za naše jednání, kdy jsme neuhnuli z cesty ani přes veškeré naše pochyby a nástrahy. Vyjadřuje věcného, pragmatického, ale čestného člověka, rozvážného, moudrého a objektivního, který je zároveň diplomatický, ale umí si jít za svým jasně a rázně a to vždy ve "vyšším zájmu", nesleduje pouze své soukromé cíle. Má nadhled a dokáže posoudit i argumenty protistrany. Dotazujeme li se na výsledek nějakého jednání, nebo soudu, pak dopadne správně a spravedlivě, i když to tak nemusíme vždycky vnímat. Karta ukazuje na správné posuzování všech hledisek, na absenci protekce, která by kohokoli zvýhodňovala. Jestliže se ptáme přímo na konkrétního člověka, jde o silnou a výjimečnou osobnost, která si je sama sebou jistá a dokáže bránit názory slabších, pokud je přesvědčena o tom, že jsou v právu.

Obrácená poloha:
Má více významů, které ale často souvisí s nějakou nespravedlností, podvodným jednáním, lží atd. Něco okolo nás je špatně, jsme v nejasné situaci, kdy jsme se dostali do problému, aniž bychom to předvídali, nebo vědomě zavinili. Máme li před sebou nepříjemné jednání, soudní spor a podobně, potom bychom měli být velmi opatrní, protože pravděpodobně nedopadne v náš prospěch. Jestliže se můžeme tomuto jednání vyhnout, tato poloha to vřele doporučuje. Někdy ukazuje takto položená Spravedlnost na nečekaný a nepříjemný střet se zákonem. Případně také na to, že nám utekla vzácná příležitost ve vztahu, v lásce, v citech. Jestliže se ptáme na práci, zřejmě v ní příliš dřeme za málo peněz, naše schopnosti jsou tam zneužívány. Dotazujeme li se na někoho, pak se pravděpodobně jedná o člověka, který je nečestný, studený, nespravedlivý, jednostranně zaměřený, s černobílým myšlením, omezeným rozhledem, nesmyslně přísný a strohý. Věci posuzuje subjektivně a vždy tak, aby z nich měl prospěch. Nechce, nebo není schopen vidět problematiku v širších souvislostech. A velmi často padá tato karta také v případě nedostatečného, nebo žádného odpuštění!

Zpět