Zdravá výžživa

Tattvy

Výživa dle tattvických hodin

Tattvické hodiny jsou poměrně jednoduchou a přitom spolehlivou pomůckou pro dosažení nejrůznějších osobních cílů a úkolů. Princip je poměrně prostý a spočívá v prastarém magickém učení o různých denních dobách, takzvaných Tattvách. Tattvy nám pohodlně umožní například nenásilně hubnout, nebo naopak přibrat, zahájit úspěšný projekt, příznivě ovlivnit vlastní život a mnohé další.

Před lety jsem četl krásnou knihu amerického spisovatele Forresta Cartera "Odvedu vás do Sierry Madre", která pojednávala o marném boji Apačů za nezávislost. Zaujala mě jedna scénka, ve které pověstný náčelník Geronimo učí svého syna odlišnému náhledu na skutečnosti v různých denních dobách. Přivedl syna brzy ráno k pařezu a ukázal mu na další vzdálený pařez, na kterém ležel jakýsi předmět, ozářený ranním sluncem. "Co vidíš?" otázal se Geronimo. "To je tvůj luk, otče" odpověděl bez zaváhání mladý Indián. Náčelník beze slova přikývl. Večer přivedl ke stejnému pařezu svého syna znovu a položil mu stejnou otázku, jako ráno. Syn však marně napínal zrak, předmět na pařezu, zřetelně ozářený sluncem nedokázal vůbec rozpoznat. "Je to stejný luk, jako ráno a stejná vzdálenost" odpověděl Geronimo, "jen světlo a denní doba jsou jiné" dodal ještě a odešel. Mladý Apač si s úžasem uvědomil, že mu právě bylo odhaleno zajímavé tajemství. Ano, není totiž lhostejné, v kterou denní dobu něco začneme a jaký vlastně bude výsledek. A o tom pojednává nauka o Tattvách.


Každý den Slunce vychází a zapadá v jinou dobu. S výjimkou jarní a podzimní rovnodennosti jsou dny a noci různě dlouhé. Tattvami rozumíme pět časových úseků o délce přesně 24 minut, které se po dobu dvou hodin pravidelně střídají a začínají vždy s dalším východem Slunce. Jejich pořadí je stále stejné a celý cyklus se permanentně opakuje až do dalšího východu (bez ohledu na to, jestli je pod mrakem, či nikoli). Humorný námět scénky z filmu "Laurel a Hardy v Cizinecké legii", kdy jeden z vězňů truchlivě podotkne "zítra za úsvitu nás zastřelí" a druhý pozitivně odpoví "třeba bude zamračeno" v tomto případě nefunguje. Tattvy působí vždy zcela spolehlivě. Jaký je tedy vlastně účinek jednotlivých denních úseků? Jak jsem již uvedl výše, rozlišujeme jich pět a ty jsou tradičně označeny černou, zelenou, červenou, žlutou a bílou barvou. Účinek jednotlivých Tattev je navíc umocněn příslušnou planetární hodinou, ale tento pojem si vysvětlíme až později. Nejprve se tedy podíváme na zmíněné dvouhodinové úseky detailněji:


Akáša
Tato Tattva se obecně považuje za nepříznivou, jejím vládcem je planeta Saturn. Začíná vždy s východem Slunce a pak v každé následné dvě hodiny. Tedy například v sedm ráno, pak v devět, jedenáct atd. Je Tattvou klidu a rozjímání, rozhodně v ní nezačínejte nic důležitého. Nezahajujte cestu, nezačínejte jíst ani pít a počátek důležitých jednání či zkoušek odložte pokud možno na jinou dobu. V této Tattvě příliš nefungují ani tarotové karty, siderické kyvadlo či energetické léčení. Důležitá poznámka: u Tattev je podstatný vždy začátek činnosti. Pokud zahajujete svatební hostinu v jiné Tattvě, logicky se vám protáhne přes několik dalších Akáš. To je v pořádku a nemusíte se obávat žádných negativních dopadů. Jídlo a vše ostatní můžete začínat v příznivých tattvách a jeho ukončení není třeba úzkostlivě hlídat. Toto pravidlo platí i pro ostatní Tattvy. Začínáte li nějaký projekt v příznivé Tattvě, nebudete samozřejmě každé dvě hodiny tvůrčí činnost přerušovat.


Wayu
Merkur, který Wayu vládne je sice příznivější, než Saturn, přesto však je i tento časový úsek považován za poměrně negativní. Statistické výzkumy ukazují na vyšší četnost kriminálních dějů, které byly spáchány právě v této Tattvě. Velmi vhodná je ale pro začátek jakékoli cesty. Ta pak probíhá většinou bez nehod a nepříjemných událostí. Cestu starou škodovkou stodvacítkou do Chorvatka doporučuji rozhodně zahájit právě ve Wayu. Není vhodné v ní ale začínat koupání v chladné vodě, jíst a pít.


Tejas
Vládnoucími planetami Tejasu jsou Mars a Slunce, Tattva má tedy silně ohnivý charakter a je prezentována jako neutrální až příznivá. Velmi vhodné jsou silové sportovní aktivity, dechová cvičení pro zhubnutí, tvůrčí činnosti a otužování. Případné spory se většinou vyhrocují a nekončí smírem. Jídlo v této Tattvě vede k hubnutí, protože trávení funguje na sto procent. Rizikové činnosti se nedoporučují, lidem v tomto časovém úseku totiž často schází tolik potřebná rozvaha.


Prithivi
Jupiter jakožto vládce této Tattvy zaručuje pozitivní dopady na vše, co v jejím období začneme, navíc většina věcí započatá v Prithivi vydrží opravdu dlouhou dobu. Jídlo se využívá při trávení maximálně a proto se nedoporučuje v této Tattvě jíst, pokud chcete spíše hubnout. Naopak - pokoušíte li se přibrat, jídlo započaté v Prithivi vám zcela určitě pomůže dosáhnout potřebné tělesné hmotnosti. Energetické léčení, meditace, relaxace, tarotové karty, to vše v této Tattvě funguje velice dobře. Láska, která nás potká právě v Prithivi, je téměř vždy vztahem na celý život...


Apas
Tattva pod vládou Venuše a Měsíce, podobně jako Prithivi je také velmi pozitivní. Efekty a cíle v ní dosažené mívají ale spíše krátkodobý charakter. Je vhodná pro materiální záležitosti, například podat si Sportku v Apasu, v pátek (den zasvěcený Apasu) a v planetární hodině Venuše skýtá solidní šanci na případnou výhru. Dobré je začínat psaní literárních děl a také milování v této Tattvě mívá značnou hloubku...


Každý den v týdnu je přiřazen určité Tattvě a planetě, která je takzvaně vládnoucí. Aby byla celá věc ještě komplikovanější, planety se navíc po celý den střídají v tzv. planetárních hodinách. Planetární hodiny jsou zajímavé tím, že mají různou délku mezi východem a západem slunce, tedy jinou přes den a jinou v noci. Planety se po sobě střídají vždy ve stejném pořadí a dobu jedné hodiny vypočítáme jednoduše - vezmeme dobu od východu do západu Slunce a vydělíme jí dvanácti. Tím získáme dobu jedné denní planetární hodiny. Pro výpočet noční hodiny postupujeme stejně s tím, že dělíme dvanácti dobu od západu do východu Slunce. Vypadá to složitě a proto jsem připravil malinký prográmek, který výpočty provede za vás. Stáhnout si jej můžete zde: Tattvy.zip Klikněte na tento odkaz pravým tlačítkem myši, dejte "uložit cíl jako" ("save target as") a rozbalte přímo na disk C. Výsledná cesta k programu bude C:\dech\project1.exe Tato cesta je velmi důležitá, pokud program umístíte pod jiným adresářem, nebude vám fungovat!! V případě problému mě prosím kontaktujte, jinak program pracuje pod operačním systémem Windows a nejsou s ním žádné potíže. Nespouštějte jej ale přímo z této stránky, protože by nenalezl potřebné datové soubory a nemohl by pracovat správně. Po najetí programu se objeví přímo aktuální datum a hodnoty. Chcete li zobrazit podrobnou tabulku Tattev a planetárních hodin, stiskněte Enter. Předtím nezapomeňte změnit typ času letní/normální. V programu je navíc funkce na optické řízení dechových cvičení pro začátečníky i pokročilé. Buďte prosím k mému výtvoru shovívaví, je starý asi sedm let a v té době jsem s programováním teprve začínal.


Vládnoucí planeta, která přísluší pro daný den zahajuje svůj vliv vždy s východem Slunce. Planety se střídají v přesném pořadí: Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars. Začíná li tedy pátek Venuší, první planetární hodinu po východu Slunce vládne Venuše, pak Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars a Slunce. Tabulka jednotlivých dnů a příslušných Tattev s planetami vypadá takto (pozor, pořadí planet se v této tabulce jeví jako jiné, než v denním cyklu. To je v pořádku, přiřazení planet jednotlivým dnům nemá s pravidelným denním pořadím nic společného):Chcete li například úspěšně začít nějakou činnost, nastoupit do nového zaměstnání a podobně, vyberte si k tomuto účelu čtvrtek, planetární hodinu Jupiteru a Tattvu Prithivi. Vypočítat zmíněnou kombinaci vám pomůže výše uvedený program program. Ten navíc umí vytvořit tabulku Tattev na měsíce dopředu, k tomuto účelu potřebujete Microsoft Excel a tento soubor: Excel.zip Klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši, dejte "uložit cíl jako" ("save target as") a rozbalte kamkoli na disk C: Soubor obsahuje makro, to po spuštění automaticky vloží vypočítané hodnoty do tabulky a zbarví je přehlednými barvami, které jednotlivým Tattvám přísluší. Postup je následující: V programu nejprve zvolte příslušný typ času (letní/normální). Pak stiskněte po pravé straně tlačítko, které odpovídá měsíci, pro který chcete vytvořit plán Tattev (například pro duben to bude IV.). Otevřete si v Excelu soubor Tattvy.xls, který jste si stáhli na disk a rozbalili WinZipem. Klikněte myší dole na požadovaný měsíc. Stiskněte klávesu Alt a F8. Dále klikněte na požadovaný měsíc v tabulce makra. Vyčkejte až do tvorby tabulek. Jsou li nepřehledné, upravte jejich šířku: klávesami Ctrl plus A označíte celý blok, pak v nabídce "Formát" zvolíte "Sloupec" a zde "Automaticky". Tím se tabulky zpřehlední. Později se pokusím vložit aktuální tabulku Tattev přímo na Internet a umístím na ní do vrchní části nabídky odkaz.


Stravě se v Tattvách můžete věnovat dle své konstituce - ti silnější budou dávat přednost Tejasu, kdežto ostatní Prithivi. V této Tattvě jsou veškeré živiny využívány téměř stoprocentně a užitek z nich je maximální. Hubnout ale musíte jídlem v Tejasu. Pokud budete přijímat většinu potravy v Prithivi, pocítíte po určité době příliv energie. Právě tak obézní lidé, kteří budou častěji zahajovat své jídlo v Tejasu, po čase zhubnou a budou se cítit lépe. Tento čas je individuální a může trvat od jednoho týdne do dvou měsíců. V každém případě ale výsledný efekt stojí za vynaloženou námahu. Přeji vám s Tattvami mnoho úspěchů a příjemných zkušeností...Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 4 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
7.9.2008 05:44
Titulek: tattvy

Od: Libor


Zdravím Vás a děkuji za pojednání o Tattvách .
Zajímalo by mě , zdali se někde dají sehnat hodinky na ruku , které by ukazovali například aktuální tattvu , či barvičku v určeném čase ?
Děkuji Libor

11.2.2009 20:05
Titulek: tabulka pro tatvi

Od: Pavlina


Muzete sem dat nejakou tabulku, jako pomucku pro vypocet te ktere tatvi v ten ktery ten, ktery si clovek muze jednoduse spocitat v zavislosti na vychodu slunce toho ktereho dne? Dekuji

11.7.2011 19:12
Titulek: Program

Od: Petra


Narazila som na tento program, neskusali ste ho niekto? Tattvam sa trochu venujem a zatial si ma ziskali, len tie vypocty nie su najjednoduchsie ...

[odkaz]http://www.vesti.sk/magicke_tattvy.htm[ odkaz]

13.7.2012 17:09
Titulek: Tatvický den nazačíná Akašou

Od: Keft


Zdravím,
gratuluji k Vašim programům. Je to úžasné dílo a dalo Vám zajisté hodně času. Něco tu však nesedí, narážím tu na zásadní rozpory v časech Tatev ve Vašich programech proti jiným autorům. Příklady:

Z ?Knihy o tattvách a tattvické astrologii? Roberta Nového

První tattva celého cyklu ? váju (vzduch) a poslední ? akáša (praprostor) jsou velmi nepříznivé, druhá a čtvrtá ? agni (oheň) a džala (voda) jsou příznivé. Prostřední, prthiví (zemská), je nejlepší.
Rovněž velmi uznávaný Ing. Bako Jaroslav a jeho škola numerologie tvrdí totéž.
http://www.numerologie-bako.cz/

1. Podle více autorů je tedy první Tatvou Vajů a také se tvrdí, že je nelogické začínat Tatvou Ákaša. A dále, že tato fakta překroutilo několik lidí i v Indii.
2. Podle těchto autorů se první Tatva počítá nikoli od východu slunce, ale až se slunce v tom kterém místě ukáže na horizontu celé.
3. Jsem astrologický laik, ale tento ZÁSADNÍ rozpor mne trápí už nějaký čas.

Děkuji za Vaše vyjádření.
Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Jak jednoduše zvládat úmorná letní vedra? (18.7.2006 10:59)
Výživové typy (1.12.2005 14:59)
Kineziologický kroužkový test (1.12.2005 11:17)
Výživa včera a dnes (30.11.2005 13:10)
Výživa dle krevních skupin (30.11.2005 12:39)
Dělená strava (30.11.2005 11:21)
Acidobazická reakce potravin (30.11.2005 11:11)
Rozdělení stravy (30.11.2005 10:45)
Zdravá výživa (29.11.2005 17:33)