Reiki

Reiki v otázkách a odpovědích

Zajímavé otázky čtenáře Oranžových stránek na Reiki

Zvídavý a přemýšlející čtenář Oranžových stránek mi zaslal mail, na jehož konci mi položil pět zajímavých otázek z oblasti Reiki. S mým návrhem, že jeho otázky i mé odpovědi zveřejním, souhlasil a já jsem tak potěšen možností seznámit s nimi všechny čtenáře, kteří o problematiku Reiki mají zájem. Považuji však za nutné upozornit, že se jedná pouze a jenom o mé čistě subjektivní názory, nikoli o obecně platné pravdy a zákonitosti...Otázka první: Je Reiki nějaká víra?
Odpověď: není. Reiki není naprosto žádná víra, není založena na imaginaci, či na systému vedení nějakým guruem, nebo duchovním vůdcem. Reiki je univerzální (tedy vesmírná) energie a tuto podezřele znějící definici je třeba vysvětlit: veškerá hmota je v podstatě také energie, stejně jako vzduch, elektřina, tekoucí i stojatá voda, sluneční záření atd. Uvedené entity se od sebe vzájemně liší pouze frekvencí svých vibrací. Pevné látky mají vibrace nejnižší, voda a vzduch vyšší a například viditelné světlo naopak velmi vysoké. Vibrace látek nijak nesouvisí s rychlostí pohybu protonů, elektronů a neutronů v jejich jednotlivých atomech. Živé bytosti jsou složitými komplexy mnoha látek, které dle většiny pradávných i moderních náboženských a filozofických systémů vzájemně spojuje energie tzv. duše, tedy energie jakéhosi zcela unikátního jemnohmotného objektu. Lidské tělo si při své hmotnosti a složení (není příliš dobrým tepelným vodičem) udržuje relativně konstantní hladinu tělesné teploty, jejíž zachování je při průměrné tělesné hmotnosti cca 70 kilogramů záležitostí energeticky značně náročnou. Logickou odpovědí na otázku, kde lidské tělo získává energii na svůj ohřev je, že z potravy, nicméně i průměrně nadaný člověk si snadno spočítá, že v tomto případě by v každém z nás musela probíhat termojaderná fúze přijatých živin. Ta však vědecky prokázána nebyla. Naopak jsou známy případy, kdy lidé přežívali za podmínek, zcela neslučitelných se životem, například vězni o permanentním hladu v ruských, či německých lágrech, nebo indičtí a tibetští jogíni, kteří téměř nazí a bez jakékoli potravy stráví v extrémních podmínkách velehor řadu dní bez jakékoli újmy na zdraví a v dobré psychické i fyzické kondici. Závody tibetských mnichů v oblíbené disciplíně Tumo spočívají v tom, že soutěžící vysušují na svých nahých zádech mokrá prostěradla, čerstvě vytažená z díry v ledu vysokohorského jezera. Vítězem se stává ten, kdo prostěradel vysuší nejvíce. Vesmír je prostoupen energiemi o různých kvalitách a hodnotách vibrací a ani energie Reiki není žádnou výjimkou. Jedinou výjimku snad tvoří fakt, že schopnost manipulace s touto energií lze předat skutečně každému člověku (na zvířatech není ověřeno). Předávající však nemusí být žádným věřícím, ani adeptem náboženského systému. Musí pouze znát určité symboly a být tzv.iniciován do třech stupňů Reiki, pak již může provádět vlastní iniciace do všech třech stupňů Reiki všem, kdo o to projeví zájem. Jakkoli toto zní podezřele a nelogicky, je tomu (v dnešní době bohužel) tak. Reiki tedy není o víře, ale o schopnosti předávat univerzální kosmickou energii všem živým i neživým organismům (kamenům). Nejedná se o žádnou fikci, ani o podvod - při vlastním působení na druhého pomocí dlaní je většinou vždy cítit silné teplo, nebo brnění, či jiné vjemy a celý proces je většinou doprovázen pozitivními změnami v somatické i psychosomatické rovině. Nikterak tedy nezáleží na víře člověka, který Reiki používá k harmonizaci svého bližního i svojí vlastní. Reiki není náboženským, ani filozofickým systémem a to i přes to, že se její pomocí mnozí lidé snaží své okolí přesvědčit o opaku.


Otázka druhá: Lze Reiki zneužít? (Ve smyslu zneužít jako vedení?)
Odpověď: lze, ale nikoli primárně. Řada lidí má vlastní vyšší schopnosti, ať již magické, nebo hermetické, či duchovní. O těchto schopnostech ale nemají ani tušení, respektive nejasné tušení mají, nicméně tyto schopnosti jsou u nich většinou blokovány. (Z astrologického hlediska jsou vyšší schopnosti tvořeny tzv. superplanetami, tedy Uranem, Neptunem a Plutem a energii vibračních polí těchto planet je nejprve nutné zpracovat, pochopit a přijmout). Jakmile je schopnost pracovat s energií Reiki předána člověku, který má vlastní vyšší schopnosti, neví o nich a přesto je chce využívat ke svému prospěchu, otevírá se mu možnost postupného zneužívání těchto schopností, protože snadno nabyde dojmu, že je "něco víc, než ostatní". Tito lidé si tak snadněji mohou hrát na falešné guruy, či léčitele, ale pochopitelně si tím radikálně zvyšují svoji karmickou zátěž. Rozeznat takováto nebezpečí u svých "žáků" je úkolem každého, kdo s Reiki pracuje a má schopnost jí předávat druhým, ale dnešní komerční doba bohužel umožňuje získat schopnost iniciovat do libovolného stupně Reiki každému, kdo je schopen zaplatit požadovanou částku. Taková je realita a ta bohužel původní hodnotu celého systému značně snižuje a vyvolává vůči němu oprávněnou nedůvěru.


Otázka třetí: Je to ta správná cesta, na které nebudu hledat a tápat?
Odpověď: uspokojivá odpověď logicky není možná, každý jsme zcela odlišný, ale pokud se přidržíme faktu, že Reiki je definovaná a obecně použitelná, pak lze odpovědět, že budeme li pracovat pouze s Reiki, tápat nebudeme. Hledat však většinou budeme, alespoň ti z nás, kteří se nespokojí s dosaženou úrovní poznání a cítí neustálou touhu pokračovat dále a hledat nové obzory a možnosti. Pokud nám však stačí, že jsme získali schopnost léčit a pomáhat druhým, pak již nemusíme dále hledat a tápat.


Otázka čtvrtá: Pokud se do Reiki pustím, zklamu se jeho složitostí? Odpověď: ne. Reiki sama o sobě není složitá, respektive vlastní působení energií Reiki složité není a je pouze záležitostí paměti, naučit se polohy rukou a tři, případně čtyři základní symboly. Naopak můžete být až zklamáni, jak jednoduché vlastně je působení pomocí Reiki na druhé i na sebe sama.


Otázka pátá: Jsem kacíř, když budu provozovat Reiki? Odpověď: jednoznačně ano. Pojem "kacíř" pochází z dílny katolické církve, která se v minulosti neštítila používat ty nejbrutálnější likvidační praktiky vůči všem, kteří měli vlastní názor a hledali svoji vlastní cestu ke štěstí a harmonii s okolím, Bohem, či Přírodou. Před několika lety jsem navštívil kostel v Kašperských horách a zaujal mě propagační leták, který byl v předsálí volně k dispozici. V tomto letáku jedna žena popisovala, jak nejprve využívala své vrozené léčitelské schopnosti k pomoci druhým a jak se její klientela rozrůstala i do zahraničí, aby nakonec zjistila, že má řadu problémů v soukromém životě. Namísto toho, aby se snažila zjistit, kde při své činnosti dělala chybu, svěřila se do "péče" katolické církve, která se o ní dokonale postarala tím, že jí vysvětlila, že léčitelství je démonická čarodějnická praktika, která je naprosto neslučitelná s jejich učením a že každý, kdo léčitelství provozuje, bude Bohem uvržen do strašné klatby. Dotyčná se namísto pomoci druhým zcela odevzdala katolické církvi, začala pravidelně docházet na mše a do různých křesťanských spolků a její život se náhle "zázračně" obrátil k lepšímu. Nyní se již nemusí starat o svůj život, vše za ní rozhodne církev, nebo Bible a je zcela šťastná. Také jedna z možných cest... Milá katolická církev však jaksi opomíjí skutečnost, že sám Ježíš Kristus byl velmi úspěšným léčitelem a mágem, který léčil lidi bez rozdílu ras a pohlaví pouhým pohledem, požehnáním či dotykem, konal zázraky a praktikoval další vysoce magické a hermetické záležitosti. To jí však nebrání každého, kdo se ubírá vlastní cestou, označit za kacíře. Naštěstí však již dnes nemá tu moc, nechat každého takového člověka po brutálním mučení veřejně zaživa upálit na hranici. Tedy ano - každý člověk, který léčí, nebo se pokouší léčit druhé, bude církví označen za kacíře bez dalších zvláštních dopadů na jeho život, pokud se ovšem nenechá ovlivnit názorem křesťanských spolků a nesvěří odpovědnost za svůj vlastní život nikomu jinému, než sobě samému...Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 10 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
12.12.2008 15:59
Titulek: Problem s katolickou církví

Od: Honza Prostějovský


Problem s Reiky, lecitelstvym a vsim podobným novopohanstvím nemá jen KC, ale kupodivu spousta evangelikálních církví. Já jsem nikoho nezabil ani nikoho nechci soudit ale (jako křesťan) s tím mám problém taky.
Problém není v tom, že chcete někomu pomáhat někoho léčit, problém je odkud sílu(energii) nerete a kam to člověka vede. Možná byste se divili jaké nadpřirozené věci se v křesťanství dějí (uzdravování, prorocké slovo, vymítání, ...). Ano, Ježíš to dělal taky a řekl že i učedníci budou. Ten rozdíl tkví v tom, že Ježíš ukazoval na OTCE, Ježíš ukazoval na nadpřirozenou bytost, která má svou osobnost, na stvořitele světa nad soudcem živých i mrtvých.Jednou před ním všichni poklekneme. Osobnost, která je spravedlivá ale přesto je plná milosti a lásky.Bohu nejsme ukradení, záleží mu na nás jako na jeho dětech.
Přesto nám ukazuje že každý bůh, každá cesta která nevede k němu je cesta vedoucí od něho, tedy cesta vedoucí od požehnání k prokletí. Ze života do smrti.
Já vás z lásky chci

12.12.2008 16:03
Titulek: Problem s katolickou církví 2

Od: Prostějovský


Já vás z lásky chci jen varovat a chci se vás zeptat, "Víte kdo stojí za tou energií? Víte ke komu (k čemu) obracíte své naděje?"

Chci jenom říci, že pokud něco funguje, tak to ještě neznamená, že to je správná cesta. V 2.listu Korintským se píše "Vždyť i Satan se převléká za anděla světla"
tak se chci ještě jednou zeptat "opravdu víte odkud berete tu moc?"

s pozdravem

1.1.2009 15:00
Titulek: Re: Problem s katolickou církví 2

Od: Ini


A vy si pane myslíte, že by Ježíš souhlasil s názory církve, že by se za ni postavil, že by s ní byl za jedno?
Tato citace "Vždyť i Satan se převléká za anděla světla" by se snadno dala vztáhnout právě na církev, za to, co pro lid za ta staletí ";dobrého" učinila!
Nejdříve byste měl zachránit sám sebe, potom teprve můžete zachraňovat ostatní, pokud o to budou stát.


13.5.2009 11:12
Titulek: nejdříve zachránit sám sebe

Od: Hanka


V církevních otázkách se nevyznám, byť v Boha věřím, stejně jako ve Vesmír. Za svůj současný život jsem leccos prožila, viděla, vnímala ať již psychicky či fyzicky a zcela souhlasím s názorem předchozího autora:
"Nejdříve byste měl zachránit sám sebe, potom teprve můžete zachraňovat ostatní, pokud o to budou stát."


5.2.2010 19:53
Titulek: Jak se z Reiki může pracovat na vyřešení globálního oteplování a ničení přírody?

Od: Mirek


Dobrý večer,
s Reiki mám zkušenost více relaxační než-li uzdravení,zatím. A přesto mne zajímá jak se dá s Reiki pracovat na vyřešení dnešního stavu přírodu-globální oteplování a celkové ničení ze stran všech lidí,kteří ve jménu technického pokroku ničí život,který si mají vážit? Věřím,že je čas na opravdovou změnu ! Může Reiki správným způsobem zasáhnout,aby se tyto změny uskutečnily? Děkuji Mirek

27.5.2011 02:54
Titulek: Reiki není víra, nepoužívá žádné manipulační praktiky?

Od: honza


Mám v mém okolí 3 ženy, které se z důvodů mindráků a zakomplexovanosti pustily do Reiki. Všechny 3, z toho jedna moje již bývalá přítelkyně, mají zasvěcení 3 stupně.
Ex přítelkyně i ty dvě se během 1,5 roku úplně změnily. Mají "novou cestu", necítí zodpovědnost za druhé, které svým chováním ovlivňují, nedovolí aby někdo někoho hodnotil, cítí veliký nadhled, mají vysoké sebevědomí, posílají si symbily i na to, aby měli volné místo pro zaparkování, aby jejich děti usínaly, atd.

Přítomností energie věřím, určitě i v léčení pomocí energií, ovšem to co Reiki s jejich myšlením udělalo, to je až nepochopitelné. Všechno řeší energiemi, symboly, a hledají cesty kam až metody REiki natlačit.

Zasvěcení expřítelkyně do Reiki vedlo k rozchodu. To co jí dříve nevadilo, jí najednou vadí, ví co bude několik let dopředu, nic účinně nepomůže jen Reiki... Každého kdo má sebemenší problém okamžitě agitují do Reiki a zasvěcení...

Myslím, že všechny tři zfanatizovaly, že společný život

12.6.2011 22:18
Titulek: otázka

Od: jana


Od kolika let se muže chodit na kurzy reiki?

13.11.2011 22:52
Titulek:

Od: KA


Já jsem křesťanka, chodím do kostela, ale také praktikuji reiki... Sama jsem se rozhodla pro cestu křesťanství, stejně tak jsem se sama rozhodla pro reiki... A spojuji to dohromady. Pro mě jsou veškeré energie od Boha. Asi budu pro oči těch ";pravých" křesťanů ta špatná, ale já se nechávám vést srdcem, protože věřím, že mi ho vede Bůh. Na něj jsem se obracela i před rozhodnutím, zda do reiki jít nebo ne... Reiki beru jako milostivou a láskyplnou energii od Boha a vidím, že každý to každý má jinak. Někdo ji bere jako energii Vesmíru, jiný energii Lásky a já to vše respektuji, protože si myslím, že je to každého věc, jak dárce reiki pojmenovat :) Pokud reiki vede k lásce, pomoci bližnímu a dobru, potom si myslím, že nemůže být ";darem" zla... Nemám ráda příručky, kde se odsoudí vše dříve, než se to pozná. Mám za to, že pokud se člověk nechá vést srdcem a jde do věcí s láskou v srdci, nemůže to dopadnout zle :)

Samozřejmě je to můj názor a nemusíte s ním souhlasit, je

9.9.2016 16:38
Titulek: Pravda o Reiki

Od: Ze Světla a Tmy


Reiki rozhodně není žádná bezpečná energie, ve skutečnosti se jedná o velice nebezpečný New Age systém, který dokáže napáchat velké škody. Celá pravda o Reiki: http://zesvetlaatmy.webnode.cz/reiki-magicka-pyramidova-hra/

15.9.2016 19:49
Titulek: Re: Pravda o Reiki

Od: Zbynďák


Promiňte, ale tyto "zasvěcené" názory opravdu miluju:) Ne, Reiki opravdu není nebezpečná, používám jí od roku 1998, spoustě lidem pomohla, řadě lidí změnila život k lepšímu, žádné "reklamace" nemám. Jistě, je potřeba zkritizovat zavedený systém, aby lidi zase chodili na něco jiného a platili, například. Jak se stavíte k Shamballe, Merkabě, Ra Sheebě a dalším? :)


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Upozornění na podzimní, jednodenní kurs Reiki dne 28.10.2017 (8.10.2017 17:46)
Jednoduché zjištění zdravotního stavu (31.8.2016 21:14)
Nebojte se svého učitele zeptat! (17.2.2009 21:32)
Vaše zkušenosti s léčením (28.11.2005 10:45)
Názory čtenářů (28.11.2005 09:02)
Typický seminář Reiki (27.11.2005 08:08)
Mistr učitel Reiki (26.11.2005 19:05)
Třetí stupeň Reiki (25.11.2005 21:46)
Reiki a drahé kameny (25.11.2005 21:24)
Druhý stupeň Reiki (25.11.2005 21:20)
První stupeň Reiki (25.11.2005 21:16)
Nežádoucí účinky Reiki (25.11.2005 21:09)
Možnosti a limity Reiki (25.11.2005 21:00)
Reiki - princip nemoci a uzdravení (25.11.2005 20:46)
Reiki - současný stav (25.11.2005 14:44)
Reiki dříve a dnes (25.11.2005 14:34)
Reiki - zkušenosti (25.11.2005 14:12)