Merkur v astrologických domech

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 28. 08. 2006

Projevy vibračního pole Merkuru v jednotlivých astrologických domech

Planeta Merkur je svou energetickou charakteristikou zvláštní tím, že sama o sobě nic nevytváří, ale spojuje jednotlivé elementy (živly). Zatímco svoji polohou v astrologických znameních určuje tzv. mentální typ člověka, (tedy způsob jeho myšlení), postavení Merkura v astrologických domech nám říká, v jaké oblasti máme největší příležitost k učení (velmi důležité) a kde můžeme nejlépe rozvíjet svůj intelekt. Dále pak ještě určuje oblast, ve které se máme naučit slovnímu i písemnému vyjadřování a kde můžeme nejsnáze získat informace. Určitou nevýhodou Merkura a to i dobře postaveného je skutečnost, že se snaží přizpůsobovat názorům svého okolí.
Snažíme li se rozklíčovat polohu Merkura v horoskopu, podíváme se nejprve na astrologické znamení, ve kterém se nachází, pak na polohu v domu, přičemž kombinujeme poznatky z horního odstavce a oblast konkrétního domu a nakonec ještě analyzujeme Merkurovy aspekty s ostatními planetami. Příklad: Merkur v Beranu v prvním domě v kvadratuře s Měsícem - člověk bude myslet a komunikovat přímo, bude přesvědčen o své pravdě, je schopen sebejistě přesvědčovat ostatní. Bude se hodně snažit pomocí komunikace (písemná i slovní výměna informací, studium) ovládnout své tělo a zlepšovat svůj fyzický stav a výkonnost. Bude však obratně lhát druhým i sám sobě (kvadratura s Měsícem) a jeho nalhávání si něčeho ho bude v jeho aktivitách brzdit a zpožďovat.

Merkur v prvním domě - toto postavení dává člověku moudrost, touhu se vzdělávat a sdělovat své myšlenky ostatním. Dle astrologického znamení a aspektů se může jednat o osobu výřečnou, nebo naopak přemýšlivou, která dává přednost spíše písemné formě vyjádření svých myšlenek. Tento Merkur (a zejména jeho neharmonické aspekty) se u člověka projevuje nepokojem a nervózními návyky. Tito lidé rádi pracují na svém fyzickém vývoji prostřednictvím merkurických aktivit: studiem a výměnou myšlenek a názorů s ostatními. Rádi meditují v přírodě a své myšlení zaměřují na vlastní fyzické aktivity. V této oblasti také mají větší přísun informací, které jim pomáhají nacházet cesty a metody k dalšímu zdokonalování svého fyzického těla, které je dle buddhistických teorií chrámem, v němž sídlí duše...

Merkur ve druhém domě - člověk hodně zaměřuje svoji pozornost na materiální otázky a zajištění materiálních záležitostí. Většinou se jedná o osobnost, která umí vydělávat peníze prostřednictvím aktivit svého intelektu a dokáže je rozumně investovat. Má ráda samostatnou činnost, ale s oblibou pracuje třeba i v žurnalistice, cestovním ruchu, nebo v komunikačním průmyslu. Prostřednictvím svého intelektu a komunikace se bude vymezovat vůči svému okolí. Sama sebe bude většinou hodnotit reálně, ale její názory budou rovněž závislé na názorech okolí. Toto je ideální aspekt pro daňové poradce, finančníky, finanční analytiky a makléře. Prostřednictvím těchto povolání získává člověk zdravé sebevědomí. Má výborné dispozice k neustálému růstu a vzdělávání se v uvedených oblastech a dokáže si opatřít vhodné informace pro svoji práci prostřednictvím informačních médií.

Merkur ve třetím domě - je to dobrá poloha pro tuto planetu, protože ta se zde nachází ve vibračním poli znamení Blíženců. Tito mají velmi aktivní způsob uvažování, rádi studují, cestují na kratší vzdálenosti, svěřují své myšlenky ostatním a neustále se učí nové věci. Jsou však také často nespokojení s dosaženými výsledky a nevydrží dlouho stát na jednom místě. Člověk s tímto Merkurem může být například úspěšným reformátorem školství, protože dokáže vymýšlet a prosazovat nové a účinnější metody vzdělávání. Vymýšlením a zaváděním těchto metod si zároveň účinně posiluje a zvyšuje úroveň vlastního intelektu. Zejména dítě s Merkurem ve třetím domě se může projevovat poněkud specificky vůči svým sourozencům, zejména v případě negativních aspektů se jim totiž může jevit jako vysloveně příliš sťouravý a bude mít snahu příliš řešit i věci, které jinak děti při svých hrách přejdou bez povšimnutí. V případě dospělého jedince se pak může jednat o osobu, která není v příbuzenstvu příliš oblíbena pro svou zvýšenou kritičnost a tendence příliš se ve všem přehrabovat. Poškozený Merkur zde také může způsobovat poruchy učení obecně (dyslexie, dysgrafie) a také legastenii (poruchy řeči).

Merkur ve čtvrtém domě - lidé s tímto Merkurem rádi studují doma, živě se zajímají o své kořeny, pátrají po rodokmenu svého rodu a bývají to dobří analytici rodových záležitostí. Svou vlastní identitu si vytvářejí prostřednictvím výměny informací, studiem a používáním vlastního intelektu. Člověk s tímto Merkurem nemívá problémy se sebeláskou, pokud ovšem není tato planeta vysloveně negativně aspektována. Děti s Merkurem ve čtvrtém domě téměř nikdy nebývají fyzicky trestány, což přirozeně není vždycky dobře. Své emoce takový člověk objevuje čistě analytickým způsobem. Jeho domácí návštěvy mívají spíše intelektuální charakter a stejně intelektuální bude pravděpodobně i jeho rodina (rodiče i rodina vlastní). Často mu však chybí zdravý selský rozum. Je li Merkur nějakým způsobem ve čtvrtém domě poškozený, dochází k problémům s přijímáním názorů druhých a člověk nebývá ani přijímán svým okolím. Duševní přirozenost je negativními aspekty potlačována. Podobně je potlačována i přirozenost projevu, i když na rozdíl od poškozeného Měsíce ve čtvrtém domě jde spíše o projev komunikační, nikoli pohybový.

Merkur v pátém domě - toto je poněkud specifická poloha Merkuru, protože pátý dům je domem lásky, sexuality, dětí a tvořivosti. Rozdělme si zmíněné oblasti takto: v případě přístupu k sexu a k lásce to není poloha úplně pozitivní, protože dotyčný člověk posuzuje obě záležitosti příliš analyticky a intelektuálně, což pochopitelně blokuje spontánnost a hravost. Záleží přirozeně také na aspektech, ale uvedený problém se v případě takto postaveného Merkuru vyskytuje poměrně často. Nejvíce o sexu "přemýšlí" Merkur v Panně. Obě oblasti však potřebují spíše spontánní a bezmyšlenkový přístup. V případě výchovy dětí a také tvořivosti se ale jedná o plus. Člověk komponuje a píše, má herecké nadání a tento aspekt zvyšuje komunikační schopnosti obecně a ve všech oblastech. Děti ho většinou milují, protože umí výborně vyprávět pohádky, z nichž si většinu vymýšlí přímo "za pochodu". Herectví se zde může stát prostředkem pro komunikaci s ostatními. Tato bytost má "otevřené dveře" k poznání v oblasti sexuality, lásky a výchovy dětí, své tvořivé schopnosti dokáže analyzovat a zvyšovat a jedná se o ideální aspekt například pro sexuologa, protože ten dokáže svým pacientům důkladně rozebrat a vysvětlit jejich problémy.

Merkur v šestém domě - velmi zajímavá poloha, která dává řadu schopností.Zde signuje zejména práci a všechna povolání, v nichž je potřeba rozum. Jedná se o výborné umělce, učitele, vědce, obchodníky a moderátory. V případě složitějších aspektů pak jde o zručné techniky, hodináře, jemné mechaniky, poštovní doručovatele, pracovníky telekomunikací atd. Obecně platné pro obě skupiny je jedno základní pravidlo: tito lidé podávají pracovní výkony vždy dle své aktuální nálady a stavu a nesnášejí přílišnou fyzickou zátěž v práci. Člověk s tímto Merkurem se učí rozvíjet a projevovat své emoce. Protože se tato planeta projevuje zejména intelektuálně a analyticky, často dochází k průtahům ve vývoji díky zbytečnému přemýšlení o svých emocích a jejich případných důvodech a následcích. Zajímavá je zdravotní stránka tohoto Merkuru: tito lidé se učí přicházet na souvislosti mezi chorobami a jejich příčinami a často se jedná o výborné lékaře a léčitele v oboru diagnostiky. Člověk s tímto Merkurem je značně citlivý na bolest a v případě jakýchkoli zdravotních problémů potřebuje moderní metody vyšetření - např. magnetickou rezonanci, ultrazvuk, CT atd. Jako zaměstnanec se tato osoba projevuje tak, že potřebuje ke své práci duševní impulsy. Ty pak u ní zvyšují systematičnost. Jestliže dokáže v práci realizovat své představy, jedná se o svědomitého a systematického pracovníka. Běžné pro tento aspekt bývá nervové vypětí jakožto následek duševního přetížení.

Merkur v sedmém domě - tito lidé touží zejména po duševním spříznění se svými partnery. O své koníčky, zájmy a názory se rádi dělí s úzkým okruhem přátel i s partnerem. Projevují účast a soucit s problémy druhých, ale jejich hlavním důvodem bývá především zvědavost! Člověk s Merkurem v sedmém domě má tendence své vztahy posuzovat zejména rozumově (záleží na astrologickém znamení) a se svým partnerem potřebuje hodně komunikovat. Jestli zvolí verbální, nebo písemnou formu, záleží pak pouze na příslušném znamení, aspektech a také na aktuálních okolnostech (např velká vzdálenost partnera atd). Potřeba komunikace s partnerem může být až nutkavá a dotyčný člověk se potřebuje často ujišťovat, že na něj druhý myslí a je ochoten s ním kdykoli promluvit. Má otevřený přístup k informacím o mezilidských vztazích a svůj intelekt rozvíjí právě komunikací s partnerem. Jedná se například o dobré psychology, i když ti potřebují ještě další aspekty a také potřebnou dávku intuice, bez které se opravdu dobrý psycholog prakticky neobejde.

Merkur v osmém domě - uvažování je silně ovlivněno citovými podněty. Z podstaty osmého domu plyne, že člověk s tímto Merkurem své myšlenky před svým okolím spíše skrývá. Živě se zajímá o tajemno a vše, co souvisí s transformací a smrtí. Má zájem o psychologii, zabývá se vyššími aspekty sexuality, studuje okultismus a vzrušuje ho vývoj lidského rodu od prapůvodního druhu po současnost (zejména jeho jednání a myšlení). Má výborné pozorovací a analytické schopnosti, které nedává svému okolí příliš najevo a dokáže je obratně využívat například i v obchodní činnosti. Informace získává prostřednictvím poznávání skrytých věcí a okultismu a dokáže v těchto oblastech dobře vysvětlovat souvislosti. Může se jednat i o schopné kartáře. Protože osmý dům ukazuje i na majetkové poměry partnera, může mít člověk s tímto Merkurem (zejména pokud je negativně aspektován) tendence k volbě svého protějšku na základě jeho hmotné situace. Své vztahy ukotvuje zejména prostřednictvím komunikace s partnerem a prostřednictvím svého intelektu. (Záleží také na znamení na hrotu osmého domu).

Merkur v devátém domě - takový člověk má výborné studijní dispozice, touží po dalším sebevzdělávání a poznání a díky tomu má dobré dispozice k akademickému postupu. Své zájmy hodně upírá na filozofii, náboženství, právo a v souladu s energií devátého domu také na cizí kultury. Negativním aspektem tohoto postavení Merkura bývá to, že tito lidé mají pocit celoživotního utlačování, který bývá často oprávněný. Studují kvalitní hermetické nauky (Kabbalu, tarot, hermetismus) a v této oblasti mají otevřený přísun informací. Své vztahy rozvíjí prostřednictvím výměny myšlenek s partnerem a pomocí této komunikace si zároveň rozvíjí vlastní intelekt. Své ideály neustále analyzuje a jestli k nim získá, nebo nezíská dostatečnou důvěru, záleží na povaze aspektů Merkura. Protože devátý dům odpovídá za syntetické myšlení a Merkur za analytické, prakticky vždy dochází k rozporům mezi oběma odlišnými typy uvažování a na fyzické rovině následně k alergiím.

Merkur v desátém domě - člověk s tímto Merkurem hledá pracovní uplatnění, které by mu přinášelo především duševní podněty a ve kterém by mohl uplatňovat své myšlenky a také komunikační schopnosti. Těmto podmínkám dává přednost před vlastním finančním ohodnocením, protože uspokojení, které uplatněním svých intelektuálních schopností získá, pro něj hraje klíčovou roli. Jedná se o dobré pracovníky v oblasti školství, žurnalistiky, v cestovním ruchu a také o schopné úředníky. Ve všech zmíněných oborech dokáže získávat odpovídající informace, které následně pragmaticky využívá ke své práci. Nejvíce informací však získává ze stávajících struktur společnosti. Duševní činností v zaměstnání si dále rozvíjí svůj intelekt a jeho prostřednictvím také dosahuje odpovídajícího společenského postavení a ohodnocení. Ve vyšších aspektech se jedná o vysokoškolské profesory, architekty, šéfy stavebních firem. V případě harmonických aspektů jsou to pak dobří soudci, v případě neharmonických se však nechávají ovlivňovat a mohou mít i sklony ke korupčnímu jednání.

Merkur v jedenáctém domě - jedná se o přátelské lidi, pro které je vyhledávání kontaktů zdrojem duševních impulsů a možností komunikace v oblasti, ve které se cítí jistí. Dokáží spojovat společné myšlenky a pomocí známých a přátel své vlastní myšlenky násobit a rozvíjet si tak intelekt. často se angažují v kolektivech, které mají určitý cíl, například komunální politiku, nebo sportovní cíle (Merkur v Beranu) atd. V prostředí kolektivu získávají důležité informace pro svůj další vývoj a své vlastní duševní podněty dávají do služeb celku. Komunikační schopnosti si takovýto člověk rozvíjí poměrně přímým způsobem - vetšinou verbálním, ale také pomocí písma, záleží vždy na okolnostech. V kolektivu bývá oblíben.

Merkur ve dvanáctém domě - tato poloha Merkuru dává člověku především střízlivé postoje a také určitou dávku zdrženlivosti. Zajímá se o psychologii, mystiku a okultismus a v těchto oblastech dokáže dobře analyzovat a rozlišovat. Může se jednat například i dobrého propagátora zmíněných metod, i když tento Merkur bývá spíše uzavřenější a člověk má tendence získané poznatky nejprve prakticky aplikovat sám na sobě. U Merkuru ve dvanáctém domě je důležité jedno pravidlo: člověk by se měl naučit své názory a uvažování vždy spojovat se zvyšováním své sebedůvěry, protože tato poloha Merkuru sebedůvěru vždy poněkud oslabuje. Dvanáctý dům odpovídá také za intuici a Merkur jí svou podstatou spíše blokuje, protože je příliš analytický a člověku tak chybí spontánnost a také důvěra ve své vlastní pocity, pomocí kterých se jeho podvědomí snaží komunikovat. Protože Merkur je aktivní a analytický, brzdí a blokuje principy dvanáctého domu obecně. Může vyvolávat napětí a nervozitu a způsobovat, že se člověk nedokáže dobře uvolnit, relaxovat a meditovat (záleží také na aspektech planety).