Astrologické věštění (predikce) - základy!

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 02. 06. 2016

Dvě důležité věci, bez kterých se nelze dopracovat k dobrým výsledkům

Než se pustíme do předpovědí pomocí astrologie, musíme si nejprve říci něco o naprostých základech této metody. Podobně jako analýza horoskopu narození, ani předpovídání budoucích událostí není jednoduchá záležitost a je poměrně náročná na znalosti - nejenom nejzákladnějších astrologických zákonitostí, ale také několika dalších pravidel, bez jejichž dodržení se neposuneme kupředu.

Nejdůležitější pravidla jsou v podstatě dvě:

1) Znalosti základů astrologie. Z jakého důvodu? Musíte bezpodmínečně vědět, na čem je celá tato metoda, ověřená tisíciletími, vlastně založena. Pokud nebudete znát nic o podstatě domů, energii planet a účinku aspektů, jestliže vám nic neříkají dekany domů a znamení, když neznáte vládce jednotlivých znamení, potom nepředpovíte vůbec nic. Můžete si maximálně přečíst, že například kvadratura Saturnu na Slunce obvykle způsobí problémy se srdcem a potom se strašně divit, že se nestalo vůbec nic. Proč tomu tak je, si budeme popisovat v následujících dílech.

2) Dobré znalosti principu rezonance. Co tím chce básník říci? Vysvětlím:-) Určitě jste už slyšeli třeba o ladění hudebních nástrojů. To je založené na zmíněném principu. Ladič rozkmitá ladicí přístroj, který vydává zvuk o jedné, přesné frekvenci. A potom, díky výbornému hudebnímu sluchu, naladí příslušnou strunu tak, aby s frekvencí ladičky rezonovala. Máte doma okna?:-) Zaklepejte postupně na všechny okenní tabule. Každá vydá jiný zvuk. Jestliže máte na účtu zbytečné peníze a nevadí vám trocha dobrodružství, vezměte si do ruky nějaký rezonátor, tedy generátor frekvencí, připojte jej na středně výkonný reproduktor a postupně frekvenci zvyšujte. Jakmile dosáhnete kmitočtu, shodného s rezonanční frekvencí okenní tabule, ta se rozvibruje, zmléční a rozsype se na drobné střepy. Doporučuji nezkoušet v zimě a na největším okně v bytě:-) Tato jedna jediná frekvence rozbije jedno jediné okno a ostatní nechá celá, protože každé má svůj kritický kmitočet odlišný. Začínáte mi alespoň trochu rozumět? Výborně!


V astrologické predikci je tomu totiž úplně stejně a to v případě většiny jejích metod. Ať už použijeme tranzity, sekundární direkce, soláry, lunáry, partnerské horoskopy, všude nám něco buď vzájemně rezonuje, nebo nikoli. To je nesmírně důležité vědět! Jestliže to nevíme, potom jsme na tom stejně, jako ve starém vtipu z ordinace: "Klíč od WC vám na požádání vydá sestra. Nemáte li sestru, máte smůlu." Totéž platí i o našich znalostech:-)


Co tím chce autor článku říci konkrétně? Vlastně jenom to, že každá metoda předpovídání budoucích událostí a dispozic, je založená na podobnosti energií, které se vyskytují v horoskopu zrození! Co je to podobnost? Zkusme jednoduchý fyzikální příklad. Frekvence například 50 hertzů bude harmonická s padesáti a jejími násobky. To jsem si kdysi dokonale ověřil v povolání bezdemontážního diagnostika rotačních a pístových strojů. Cokoli kmitá touto frekvencí, bude ovlivňovat vše ostatní na stejném kmitočtu a potom také na sto, sto padesáti, dvě stě, dvě stě padesáti, tři sta hertzích atd. Její neharmonické frekvence budou namátkou třeba 4O Hz a násobky (80, 160 a podobně). S padesáti se budou míjet! Proč? Protože nemají žádnou matematickou podobnost. Stejně je tomu i s kombinací horoskopu zrození a vším, s čím jej chceme porovnávat! To je nesmírně důležité pravidlo a pokud na něj zapomeneme, není příliš pravděpodobné, že bychom se dobrali uspokojivých výsledků.


Příklad: v natálním horoskopu máme kvadraturu Slunce ve Střelci, se Saturnem v Rybách. Uděláme si lunární horoskop na nějaký měsíc a hle, vidíme krásný trigon Slunce v Býku se Saturnem v Panně. A v neznalosti zajásáme, že v tomto měsíci se tím vliv zmíněného natálního kvadrátu vyrušil. Jenomže nevyrušil:-) Proč ne? Protože zmíněný trigon je zcela mimo energie Střelce a Ryb, tedy není v "energetické harmonii" s natální kvadraturou a proto nemůže její vliv změnit! Ovlivnil by jí pouze tehdy, kdyby měl nějaký aspekt vůči natálnímu Slunci, nebo Saturnu a dle povahy aspektu by buď posílil, nebo zmírnil vliv kvadratury.

Jiný příklad: máme Slunce třeba ve Štíru a na něj kvadrát Uranu z Vodnáře. Možná jsme v mládí pocítili lehkou arytmii, která časem zmizela. Zmíněná kvadratura ovlivňuje srdce (Slunce) pouze mírně, protože Slunce není ve Lvu (jeho znamení) a Uran také ne. Za zhruba 42 let se ale dočkáme kvadrátu tranzitního Uranu na natální Slunce ze znamení Lva a tady se už vliv na srdce projeví mnohem silněji. Proč? Roli tu hraje rezonance a odpovídající znamení. Rezonance rovná se kvadratura (stejný aspekt, jako v natálu). Znamení Lva ovlivňuje srdce, "škůdce" Uran ze Lva aspektuje Slunce, které má natální kvadrát na Uran (ale v jiném znamení) a toto celé začne rezonovat. Tím se projeví vliv tranzitu v našem životě. Víme li o tom dopředu, můžeme zkusit zasáhnout. Třeba vhodným homeopatikem na posílení srdce, v tomto případě bych klidně aplikoval například Aurum Metallicum. V období kvadratury potom srdce nepřetěžujeme, je li to možné, vyhýbáme se stresovým situací, nesprávným rozhodnutím a podobně. A přesně to je podstata veškerých astrologických předpovědí - najít vhodné a méně vhodné termíny a nějakým způsobem na ně správně zareagovat! Případně naopak nezareagovat, což je v řadě negativních aspektů vhodné. Z jakého důvodu?


Je to takový paradox astrologie:-) Máme li aktuálně kladné tranzity, cítíme se obvykle dobře a nic nás nenutí udělat nějakou důležitou změnu ve svém životě. Naopak v případě negativních tranzitů cítíme vnitřní neklid a velikou touhu pustit se do nějaké zásadní akce. Většinou právě v oblasti, která je tranzitem zasažena. Jestliže podlehneme svým touhám a pustíme se do čehokoli důležitého, často později zjistíme, že to byla chyba. Čistě z toho důvodu, že nás k tomu nutil negativní aspekt a naše rozhodnutí tak nebylo podložené zdravým rozumem, ale prostou touhou utéci před tíživým vnitřním, nebo i vnějším stavem. A naopak - máme li výborné tranzity, užíváme si pohody a neuděláme to, co bychom udělat mohli a měli. Při dobrých tranzitech věci dopadají mnohem lépe, než při těch méně dobrých. Podstatou astrologického předpovídání tedy není touha mít nad ostatními navrch a vydělávat na jejich neinformovanosti, ale pomoci především zlepšit kvalitu života sám sobě. Pokud jsme v tom dobří a troufneme li si i na pomoc druhým, pak je to jedině správně.


V příštím dílu našeho předpovědního seriálu si ještě uděláme malou, ale nutnou odbočku k jednotlivým dekanům domů a znamení a potom se už pustíme do tranzitů.