Třetí verze programu Regiomontanus

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 23. 04. 2016

Návod k upgrade nové verze Regiomontanus 2.1.0.

V programu jsem provedl drobné opravy výpočtu solárního a lunárního horoskopu, kdy u Slunce, či Luny na posledních stupních znamení Ryb občas došlo k posunu vypočteného měsíce.

V tranzitech jsem změnil způsob výpočtu aplikací a separací tak, aby se rozlišovaly tranzity od partnerského horoskopu. Co to znamená v praxi? Partnerský horoskop je porovnání dvou natálních datumů. Tedy aplikace a separace se počítají jako vzájemná progrese těchto horoskopů, kdežto u tranzitů se posouvá pouze tranzitní datum. Pokud vás zajímají aplikace a separace (což by tedy měly), potom používejte zatržítko "Partnerský" v oddílu Tranzity v případě partnerské synastrie. V tabulce aspektů se pak můžete přesvědčit o rozdílu ve výsledcích výpočtu A / S

Nově jsem přidal výpočet některých důležitých arabských bodů. Jedná se o senzitivní body a prvky k jejich výpočtu vidíte v okně pro volbu bodu. Zatrhněte "Arabské body", zvolte bod, který Vás zajímá a dvojklikem, nebo tlačítkem potvrďte. Bod se zobrazí jako neprůhledný fialový "koláček" se žlutou výplní - aby byl odlišen od Bodu štěstí:-) Pozor u bodu smrti - můžete zvolit tradiční (kde se nerozlišuje denní a noční zrození), pak s tímto rozlišením, potom netradičně s Plutem, namísto hrotem osmého domu a také s vládcem osmého domu. U vládce domu, pokud se jedná o Měsíc, se následně poloha bodu rovná poloze Ascendentu. Proč jsem přidal do programu tolik bodů smrti? Z jednoduchého důvodu - experimentujte na více příkladech, který bod vám bude připadat jako nejpravděpodobnější! Staří Arabové totiž Pluta neznali. Ve skutečnosti se ale správný bod smrti počítá z polohy tzv. Anarety a Alkokodemu, což jsou vždy jiné osobní planety a není zcela jednoduché je správně určit.

Jestliže jste dosud nevytvářeli v programu databázi jmen, potom můžete původní program smazat a stáhnout si nový, kliknutím na tento odkaz

Pokud jste již používali novější verzi 2.0.0, potom stačí stáhnout upgrade přímo v programu (tlačítko verze), program ukončit a rozbalit soubor regiomontanus_zsl_update.zip tak, aby přepsal původní soubory. Tímto je upgrade hotov. Jestliže ale přecházíte z verze 1.0.0 a máte již uložená svoje data, pak je nutné provést tyto kroky:

- stáhněte si celou instalaci programu z těchto stránek, kliknutím na tento odkaz

- ve spuštěném programu otevřete databázi jmen, stiskněte tlačítko Export dat a potvrďte informační okénko o stažení. Zavřete okno.

- ukončete program!!

- přepněte se do adresáře s programem (v nějakém prohlížeči, já používám konzervativně MS explorer).

- rozbalte stažený soubor " Regiomontanus_ZSL.zip " tak, aby byly původní soubory přepsány. Pozor: použitá komprimace je 7zip, nikoli klasický zip! To je z důvodu velikosti souboru, standardní archiv zip je totiž oproti 7zip více, než dvojnásobně veliký a to není žádoucí. Rozbalujte programem 7zip, nebo winrarem a nezapomeňte existující soubory přepsat!!

- Spusťte znovu program, otevřete databázi jmen, zde tlačítko "Odemknout pro změnu", dále pak tlačítko "Import dat" a "Uzamknout pro změnu". Tím se vám načte databáze jmen zpět a můžete jí používat stejně, jako v původní verzi.


Pokud byste narazili na jakékoli problémy s upgradem programu, napište mi prosím mail, nebo zavolejte (oba kontakty naleznete na těchto stránkách ve sloupci "Informace").

Seznam změn a nových funkcí:

1.1
Oprava chyb výpočtu soláru / lunáru


-
Při některých polohách Slunce, či Luny na posledních stupních znamení Ryb docházelo k posunu vypočteného data o měsíc. Chyba byla opravena.2.0.
Změna výpočtu aplikací a separací v případě tranzitů, nebo partnerského horoskopu.


-
Jestliže počítáme partnerský horoskop, musíme při výpočtu aplikace a separace posunout oba datumy, abychom zjistili, jestli se jednotlivé aspekty rozcházejí, nebo sbíhají. U tranzitů se počítá aplikace a separace pouze z posunu tranzitních planet. Co to znamená? U dvou stejných datumů bude jiný výsledek v případě typu výpočtu "Partnerský", než když toto zatržítko nezvolíme. Počítáme li klasické tranzity, potom necháme tuto volbu nezatrženou. V případě partnerského horoskopu jí ale musíme zaškrtnout! Rozdíly si můžete sami vyzkoušet na vlastních případech porovnání dvou datumů. U partnerského horoskopu mohou být například Slunce v separaci, protože se vzdalují, ale u stejných datumů a způsobu výpočtu "tranzity" jde najednou správně o aplikaci! (Nebo naopak.)3.0.
Výpočet některých arabských bodů


-
Arabské body jsou astrologickou klasikou - jedná se o tzv. citlivé, neboli senzitivní body, počítané z daných astrologických prvků. Nejčastěji z polohy Ascendentu a některých planet. Výhody - často překvapující výsledky. Nevýhody - nutnost přesné znalosti času narození a u různých typů domů získáme odlišné výsledky (neplatí pro všechny body). Jako další nevýhodu můžeme uvést časté nejasnosti u vlastních výpočtů, kdy se názory různých astrologů liší. Například i na nutnost rozlišování denních a nočních zrození. Toto rozlišení můžete vypnout v nastavení programu - jedná se o nastavení pro výpočet bodu štěstí, které se nově vztahuje i na arabské body!!

Výpočet příslušného bodu spustíte zatržením volby "Arabské body". V otevřeném okně zvolíte bod a stiskněte enter, nebo proveďte dvojklik na vybraný bod. Dále s ním pracujete stejně, jako s jiným astrologickým prvkem, funguje samozřejmě i filtrace aspektů - najetím myši nad symbol bodu, nebo jeho stupňů s polohou v tabulce vpravo. Tlačítko "Významy stupňů" nově zahrnuje i výklad stupňů k vypočtenému arabskému bodu.

Chcete li změnit bod bez vypínání výpočtu a opětovného zapnutí, vedle volby Arabské body použijte malé tlačítko se šipkou doprava. Tím se vám opětovně otevře okno s volbou bodů a stačí přepnout na jiný.

Při zobrazení tranzitů se vypočítají aspekty tranzitních planet vůči arabským bodům v natálním horoskopu. Vzájemné aspekty bodů se nepočítají, nemá to z hlediska astrologie přílišný význam. Vypočítá se pouze vzájemná poloha bodu štěstí, kde může kvalita aspektů naznačovat na určité aspekty vztahu dvou lidí. Ale například při výpočtu tranzitů rovněž nemá smysl zobrazovat tranzitní bod štěstí!

Zrušení práce s arabskými body - stačí vypnout zatržení volby "Arabské body".