Nový astrologický program Regiomontanus ZSL

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 21. 01. 2015

Stručná dokumentace, stažení programu a návod k použití

Minulý rok jsem se v náhlém záchvatu tvořivosti pustil do vývoje vlastního programu, určeného pro základní astrologické výpočty. Mým hlavním cílem bylo podstatně zjednodušit a také zpříjemnit práci s již nesmrtelným Astrologem 5.x , který je sice z hlediska nabízených funkcí naprosto precizní, ale na druhou stranu se s ním pracuje zbytečně složitě a hlavně - není příliš vhodný pro mé astrologické kursy. Proč? Protože použité symboly jsou pro promítání příliš malé. Navíc jsem od programu chtěl jednoduché, rychlé a intuitivní ovládání. Můj program je nyní dokončený a stáhnout si jej můžete kliknutím na tento odkaz.

Asi nejdůležitější přidanou hodnotou programu je jednak rozbor aspektace planet vůči astrologickým domům, což Astrolog 5.x neumí, ale přitom je to velmi důležité a dále potom také filtrace zobrazení aspektů tak, aby bylo možné zobrazit aspekty pouze vybrané planety, či domu. Výborně to zpřehledňuje analýzu horoskopu, mizí obvyklý grafický chaos a naprosto nezbytné je to zejména v případě analýzy aspektů tranzitů, kdy posuzujeme aspekty desítek objektů, které jsou při klasickém zobrazení zoufale nepřehledné. Součástí výstupu je samozřejmě tabulka aspektů a to jak mezi planetami, tak i vůči domům, samozřejmě včetně rozlišení aplikace a separace.


Pokud chcete s programem seriózně pracovat, přečtěte si prosím jeho popis a návod k použití níže. Astrologie není jednoduchá a stejně tak není úplně snadné proniknout do něčeho pouze na základě metody pokus / omyl. Za tímto produktem jsou stovky hodin mé práce a věřím, že vám budou alespoň trochu k užitku!


Komu je program určen? Astrologům, kteří o astrologii alespoň něco málo vědí a zajímají je další informace, případně mají o studium astrologie zájem. Regiomontanus vám pouze vytvoří bodový komentář, prozatím k významu stupňů zvěrokruhu dle Kefera. Nejedná se tedy o software, který Vám po zadání údajů obratem vyplivne perfektní psychoanalýzu. Od toho tu máme velmi dobré stránky http://www.najdise.cz a byla by škoda práce, jejich velmi zdařilé funkce kopírovat. Jestliže ale chcete astrologii poznat hlouběji, přihlašte se na můj kurs:-)


Program Regiomontanus ZSL jsem vyvíjel (a dále vyvíjím) primárně na Windows XP, takže aktuální grafika tomu odpovídá, nicméně v krátké době určitě vzhled upravím směrem k modernějším platformám. Na funkci to samozřejmě žádný vliv nemá a program je testován jak na Win XP, tak také na Vistách a Win 7. Osmičky zatím k dispozici nemám a ani o nich neuvažuji, nicméně věřím, že v třiceti dvou bitové verzi na nich s programem žádný problém nebude.


Stručný návod pro zadávání vstupních údajů:

- po spuštění programu vidíte potřebný tvar datumu, času a souřadnic ve vstupních řádcích. Datum je potřeba zadat ve tvaru, v jakém ho máte nastavený v operačním systému. Tedy přesně v tom tvaru, v jakém jej vidíte po spuštění.

- Čas se vždy zadává ve formě hodina, dvojtečka, minuta, přičemž minuty můžete zadávat bez nuly na první místě, příklad: 9:3 je stejné, jako 9:03. Dvojtečku není možné zadat jako první znak.

- Souřadnice se vždy zadávají ve tvaru stupně, znak pro délku či šířku a minuty. Minuty můžete opět zadávat bez nuly, tedy příklad: 49N3 a 15E2 je adekvátní 49N03 a 15E02, astrologické domy se spočítají v obou případech stejně. Doporučuji však zadat souřadnice z databáze měst a obcí ČR, hledání je v ní rychlé a intuitivní.

- Zaškrtnutím checkboxu "Tranzity" program vypočítá a zobrazí aktuální hodnoty tranzitů, jejichž vstupní údaje můžete následně změnit ve vstupních řádcích vedle checkboxu "Tranzity" Způsob zadávání vstupních údajů je identický se zadáním pro základní výpočet, tedy tvar a oddělovače musí být shodné.

- Zaškrtnutím checkboxu Letní čas posunete automaticky čas výpočtu o hodinu zpět. Doporučuji si tuto volbu ukládat i do databáze jmen ke každému datumu, který spadá do intervalu, ve kterém platil letní čas.

- Další funkce a postupy jsou popsány níže, v podrobné dokumentaci. Zde také vždy naleznete seznam změn v nových verzích programu.

1.1.
Popis programu


1.1.1.
Instalace a spuštění


-
Program stáhnete kliknutím na tento odkaz


-
Regiomontanus ZSL je volně šiřitelným programem, určeným k provádění základních astrologických výpočtů. Je testován pro operační systém Win XP, Win Vista a Win 7. Nevyžaduje žádnou instalaci, pouze rozbalte stažený archivní soubor Regiomontanus_ZSL.zip na disk, kam máte oprávnění zápisu a spusťte jej dvojklikem na soubor Regiomontanus_ZSL.exe Nemáte li čím archiv rozbalit, stáhněte si prosím výborný prográmek 7zip na www.slunecnice.cz a nainstalujte si ho do počítače. Po instalaci klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, najděte 7Zip a zvolte "Rozbalit zde". Tím se vám program rozbalí do aktuálního adresáře (archiv je zabalený včetně adresáře Regiomontanus_ZSL). Program nespouštějte na USB discích, protože je náročnější na zdroje a jeho běh by se tím vemi zpomalil!


1.1.2.
Způsob výpočtu


-
Regiomontanus ZSL nepočítá efemeridy pomocí astronomických výpočtů, ale z tabulek, uložených v databázi. Toto řešení bylo zvoleno v rámci zrychlení výpočtu. Astrologické domy jsou počítány pomocí vzorců klasické trigonometrie a v současné době program nabízí dvě možnosti: Regiomontanův a Placidův systém, s čímž by si měl klasický astrolog vystačit. Postupně bude systém domů rozšiřován o další možnosti


1.2.1.
Uložení dat v databázi


-
Program používá volně šiřitelnou databázi TinyDB, která není uzamčena a jsou v ní uložena a ukládána veškerá data a to jak efemerid, tak i systémová a uživatelská. Pro správnou funkci programu doporučuji do databáze nezasahovat


-
Databáze používá klasickou indexaci, která Vám umožňuje pohodlně třídit a vyhledávat v tabulkách jmen vašich klientů a v seznamu měst a souřadnic ČR


1.2.2.
Databáze měst a souřadnic


-
Ve verzi 1.0.0. jsou v programu uložené souřadnice a názvy většiny měst a obcí ČR. Po dalších databázích ze světa zatím pátrám a prosím tímto čtenáře Oranžových stránek o spolupráci, pokud se k takovým datům dostanete, pošlete mi je a já je do databáze doplním


1.2.3.
Databáze vašich klientů, jejich údajů a zeměpisných souřadnic


-
Program umožňuje pohodlně vytvořit a používat uživatelskou databázi jmen vašich klientů, ve které jsou kromě jmen a kontaktních údajů uloženy také datumy, časy a souřadnice místa narození, plus údaj o letním času. Tento údaj je důležitý pro výpočet horoskopu


1.2.4.
Databáze letních časů


-
Ve verzi 1.0.0. není prozatím k dispozici databáze letních časů. Ta se nyní připravuje a bude obsahem nejbližší příští verze. Přibude pak automaticky identifikace letního času a nabídka k jeho započítání


1.3.0.
Verze programu a její aktualizace


-
Zjištění a stažení nové verze se provede kliknutím na tlačítko "Verze programu", nebo kombinací kláves ALT plus E. Zde naleznete aktuální verzi a v případě, že jste připojeni k internetu, můžete si tlačítkem "Zjistit novou verzi" pohodlně ověřit, jestli je vaše současná verze aktuální. Pokud aktuální nebude, můžete si novou jednoduše stáhnout kliknutím na další tlačítko. V adresáři s programem pak najděte soubor "regiomontanus_zsl_update.zip", ukončete program Regiomontanus ZSL, pro jistotu smažte soubor Regiomontanus_ZSL.exe a rozbalte regiomontanus_zsl_update.zip. Po rozbalení by se vám měl objevit nový soubor Regiomontanus_ZSL.exe. Pokud se objevil, můžete regiomontanus_zsl_update.zip smazat


-
Důležité upozornění pro zjišťění a stažení nové verze: pokud máte kvalitnější antivirový program, nebo správně nastavený firewall, dostanete se s ním při zjišťování nové verze do konfliktu!!! Obdržíte chybovou hlášku a musíte firewallu, nebo antiviru povolit akci - to je v pořádku a určitě jí povolte! Pokud jí zakážete, nedostanete se ke zjištění verze. To není chyba, ale standardní bezpečnostnní funkce ochrany vašeho počítače, protože každá aplikace, která se dobývá na internet, představuje z hlediska FW potenciální riziko.2.1.
Návod k použití programu


2.1.1.
Spuštění a vytvoření zástupce pro spuštění programu


-
Spuštění programu se provede dvojklikem myši na soubor Regiomontanus_ZSL Chcete li vytvořit zástupce pro spouštění z menu, či hlavní plochy, klikněte pravým tlačítkem myši na menu, či hlavní plochu. U nabídky menu zvolte "Otevření", pak rozklikněte Programy a zde opět pravým tlačítkem myši přidejte "Zástupce" a nastavte mu cestu k souboru Regiomontanus_ZSL.exe V případě plochy pak zvolte nabídku "Zástupce" a opět nastavte cestu ke spustitelnému souboru Regiomontanus_ZSL.exe


2.1.2.
Zadání vstupních údajů pro výpočet horoskopu


-
Po spuštění programu se automaticky provede výpočet horoskopu pro aktuální datum a čas, souřadnice jsou pro spuštění přednastaveny pro Prahu. Nové údaje zadejte buď ručně, nebo prostřednictvím vámi vytvořené databáze jmen, kterou spustíte pomocí tlačítka "Jména", případně kombinací kláves ALT plus J. V případě vybrání jména proveďte dvojklik myší na řádku, nebo stiskněte Enter


-
Povinný tvar datumu, času a souřadnic vidíte ve vstupních řádcích. Datum je potřeba zadat ve tvaru, v jakém ho máte nastavený v operačním systému. Tedy přesně v tom tvaru, v jakém jej vidíte po spuštění. Jiný tvar nebude akceptován. Oddělovač data není možné zadat jako první znak


-
Čas se vždy zadává ve formě hodina, dvojtečka, minuta, přičemž minuty můžete zadávat bez nuly na první místě, příklad: 9:3 je stejné, jako 9:03. Dvojtečku není možné zadat jako první znak


-
Souřadnice se vždy zadávají ve tvaru stupně, znak pro délku či šířku a minuty. Minuty můžete opět zadávat bez nuly, tedy příklad: 49N3 a 15E2 je adekvátní 49N03 a 15E02, astrologické domy se spočítají v obou případech stejně. Pro zeměpisnou šířku použijte N (sever), nebo S (jih), pro zeměpisnou délku pak E (východ), nebo W (západ). Naše republika se nachází na severní šířce a východní délce. Doporučuji však zadat souřadnice z databáze měst a obcí ČR, hledání je v ní rychlé a intuitivní


-
Zaškrtnutím checkboxu "Tranzity" program vypočítá a zobrazí aktuální hodnoty tranzitů, které můžete následně změnit ve vstupních řádcích vedle checkboxu "Tranzity". Způsob zadávání vstupních údajů je identický se zadáním pro základní výpočet, tedy tvar a oddělovače musí být shodné


-
Zaškrtnutím checkboxu Letní čas posunete automaticky čas výpočtu o hodinu zpět. Doporučuji si tuto volbu ukládat i do databáze jmen ke každému datumu, který spadá do intervalu, ve kterém platil letní čas!!


2.1.3.
Zobrazení vypočítaných hodnot


-
V levé polovině programu se zobrazuje grafickou formou horoskop, v pravé pak polohy planet a hrotů astrologických domů ve znameních. Písmeno "R" vedle hodnoty stupňů planety značí její retrograditu. Jestliže máte zobrazeny tranzity, potom lze kliknutím na checkbox "Zobrazit hodnoty tranzitů" přepnout zobrazení poloh pro tranzitní planety v pravém horním panelu a naopak


-
V grafickém horoskopu je možné zmenšit symboly planet kliknutím na checkbox Menší planety, nebo použitím kláves ALT plus L Tato volba slouží pro přehlednější znázornění planet v domech a funguje i při zobrazení tranzitů. Za další je možné zvětšit, či zmenšit úhel mezi planetami, od nuly do třinácti stupňů


-
Osobně používám sedm stupňů, protože planety ještě příliš nevybočují z domů. Nastavení se automaticky ukládá. Kliknutím na checkbox Planety, nebo kombinací kláves ALT plus P vypnete, či zapnete zobrazení aspektů. Kliknutím na checkbox Domy, nebo kombinací kláves ALT plus Y zapnete, nebo vypnete zobrazení aspektů planet k jednotlivým domům


-
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: zobrazené aspekty lze jednoduše filtrovat prostým najetím myši nad planetu, či dům v tabulce v horní pravé části programu s jejich zobrazením. Tím se velmi zpřehledňuje zobrazení aspektů pouze pro vybraný astrologický prvek!! Barvy aspektů: jasně zelený je trigon, červená kvadratura, oranžová konjunkce, tmavomodrá opozice a světle modrozelená pak sextil. Podružné aspekty program zatím nepočítá, ale není problém jejich výpočet začlenit v další verzi.


-
Další vypočítané hodnoty: v pravé dolní tabulce naleznete hodnoty živlů, kvalit a polarit a také úhlové rychlosti Měsíce a Merkuru, což byla další věc, která mi v Astrologu naprosto chyběla, u živlů a kvalit mimo jiné i proto, že je počítal nesprávně - nebral v úvahu vyšší hodnoty Nebeských Světel a vůbec nezapočítával také důležité osy, ASC, MC, IC a DESC


2.1.4.
Zobrazení výpočtu aspektů


-
Naleznete jej po použití tlačítka "Tabulka aspektů", nebo po stisknutí kláves ALT plus A. Aspekty se nezobrazují dle svých astrologických hodnot, ale od Slunce po Lilith a na konci jsou pak také aspekty planet s hroty jednotlivých astrologických domů. Písmeno "A" či "S" vpravo znamená aplikační, nebo separační typ aspektu. V případě, že máte aktivní zobrazení tranzitů, potom se aspekty počítají jednak mezi jednotlivými planetami natálního a tranzitního horoskopu a potom také mezi tranzitními planetami a hroty domů natálního horoskopu!


2.1.5.
Přepnutí systému domů


-
V prostřední dolní části zvolte příslušný radiobutton - Regiomontanus (ALT plus G ), nebo Placidus, (ALT plus I). Výsledky výpočtu vidíte v grafické části, i v tabulce uprostřed nahoře, včetně symbolů znamení, ve kterých hroty domů leží


2.1.6.
Výklad významu stupňů dle Kefera


-
Stisknutím tlačítka "Významy stupňů", nebo kláves ALT plus S se vám otevře okno s výkladem významů jednotlivých stupňů aktuálně vypočítaného horoskopu. Tedy pro každou planetu a hrot domu vidíte výklad příslušného stupně s tím, že největší význam samozřejmě mají Slunce a Luna a potom ASC a IC.


-
Důležité upozornění: jestliže ale neznáte naprosto přesný čas narození, pak můžete ignorovat výklady stupňů jednotlivých domů a také Měsíce, protože tyto prvky se pohybují velmi rychle!!! Astrologické domy se mění s každou minutou a Měsíc urazí za den až patnáct stupňů (viz jeho úhlová rychlost vpravo dole).


-
Pokud je hodnota stupně kteréhokoli prvku vyšší, než 54 minut, zobrazí se také ještě výklad následujícího stupně, protože v takovém případě se jeho vliv projeví značně silně. Významy jsou popsány od nuly do dvaceti devíti stupňů, proto je v tabulce vidět vždy výklad následujícího stupně - nejedná se tedy o chybu, ale o správnou funkci programu:-)


-
Mějte prosím na paměti, že kolega Kefer byl astrolog ze staré školy a jeho výklady mohou občas znít poněkud děsivě:-) Je prostě potřeba počítat s určitými dispozicemi, které vám příslušný stupeň dává, ale je nutné vždy posuzovat horoskop jako komplexní celek a nikoli si filtrovat pouze to, co se nám momentálně hodí!!!


2.1.7.
Automatický posun datumu kupředu, nebo zpět


-
Tuto speciální funkci spustíte pomocí dvou tlačítek vedle vstupní řádky pro zadání času. Tlačítko označené "<<" spustí odečet datumu, kdežto tlačítko ">>" naopak začne datum přičítat. Důležité upozornění: jedno stisknutí tlačítka začne přičítat, nebo odečítat jeden den, další stisknutí měsíc, další rok a po čtvrtém se vracíte opět na jeden den


-
Funkci oceníte jednak pro ilustraci, jak se posunují astrologické domy v závislosti na datumu a hlavně pak při zobrazení tranzitů. Zejména u tranzitů je totiž velmi dobře vidět, jak dlouho vám zůstávají transpersonální planety v jednom domu, včetně jejich případné retrogradity. Například Saturn bude v následujících dvou letech každému ovlivňovat pouze jeden astrologický dům a bude se do něj dvakrát vracet. Jestliže znáte svůj přesný čas narození (plus mínus cca deset minut), můžete se hned podívat, který dům máte Saturnem ovlivněný a kdy jej tato planeta opustí


2.2.1.
Databáze jmen


-
Použitím tlačítka "Jména", nebo kombinací kláves ALT plus J otevřete okno s databází jmen klientů. Ta vám umožňuje vést si seznam jmen, jejich pohodlné třídění a vyhledávání a rychlé použití pro výpočet horoskopu. V databázi můžete libovolně mazat a upravovat, ale při zadávání klíčových údajů, tedy datumu, času a souřadnic dbejte prosím na jejich správný tvar! Program je sice částečně ošetřen proti chybám zadání, ale tuto kontrolu nelze provádět zcela stoprocentně


2.2.2.1.
Vytvoření nového záznamu přímo v okně databáze jmen


-
Jestliže chceme změnit, vymazat, či přidat záznam, musíme databázi nejprve odemknout. To se provede stisknutím tlačítka "Odemknout pro změnu". Tuto funkci jsem přidal z bezpečnostních důvodů, aby nedocházelo k přepsání dat omylem při vyhledávání. Po ukončení změny, smazání, či přidání záznamu doporučuji stejným tlačítkem možnost změn opět uzamknout! Nicméně s uzavřením okna se uzamčení provede automaticky. Máme li změněný a neuložený záznam, toto tlačítko jej automaticky uloží!


-
V prostřední dolní části okna klikněte na tlačítko plus, nebo sjeďte pomocí šipek klávesnice kursorem v databázi až dolů a tím se vám vytvoří nový, prázdný řádek. Do něj napište údaje - do vedlejšího sloupce se v editačním režimu dostanete stiskem klávesy Enter a potom šipkou doprava. Nakonec nový záznam uložíte - buď tlačítkem s "fajfkou", nebo se posuňte na další záznam. Nepřejete li si záznam ukládat, stiskněte tlačítko s křížkem, nebo klávesu Escape. Datum, čas a souřadnice ukládejte vždy ve správném formátu! Jestliže chcete vložit souřadnice z databáze obcí (doporučeno), potom klikněte na tlačítko "Souřadnice měst", nebo použijte ALT plus S, najděte obec a klávesou Enter, nebo dvojklikem myši na obec vložíte zeměpisné souřadnice do řádku přímo


2.2.2.2.
Vytvoření nového záznamu z hlavního okna


-
Pokud chcete uložit údaje z hlavního okna programu, potom klikněte na tlačítko "Uložit horoskop", nebo použijte klávesy ALT plus H. Otevře se vám databáze jmen s vytvořeným novým řádkem, ve kterém je již uložen datum, čas a souřadnice. Můžete rovnou doplnit jméno, město a mail a uložit tlačítkem s fajfkou, nebo skočit myší, či klávesou na záznam níže. Souřadnice se v tomto případě vkládají z hlavního okna programu


2.2.3.
Hledání v databázi jmen


-
V pravém horním rohu naleznete volbu nastavení prvotního hledání. Doporučuji jí nastavit na příjmení. Jakmile otevřete okno, můžete hned začít psát příjmení a z pozice zeleného kurzoru v tabulce okamžitě vidíte výsledek hledání. Jestliže máte kurzor na správném záznamu, stiskněte dvakrát Enter, záznam se okamžitě vloží do programu a provede se výpočet. Při přepnutí prvotní volby zároveň dojde ke změně pole pro vyhledávání. Příklad - přepněte na Jméno a můžete ihned psát jméno pro vyhledání. Další způsob změny pole pro hledání je kliknout na záhlaví sloupce Jméno, Příjmení, Město či E-Mail. A opět můžete ihned napsat hledaný řetězec, zkontrolovat jeho nalezení, stisknout dvakrát Enter, dvojklik myší, nebo klávesy ALT plus V. Tím se záznam okamžitě použije pro výpočet horoskopu. Jestliže máte v databázi více stejných jmen, stiskněte Enter pouze jednou, najeďte na správný záznam klávesou, či myší a opět Enter, či dvojklik myší na záznam, jej vybere pro výpočet


-
Příklad hledání mé osoby, pokud je nastaveno hledání dle příjmení:


-
jsme v hlavním okně programu, stiskneme postupně toto:


-
ALT plus J


-
napíšeme slába


-
stiskneme dvakrát Enter a horoskop je vypočítán


2.2.3.1.
Vložení záznamu z databáze pro výpočet partnerského horoskopu


-
Vyhledejte záznam dle návodu v předchozím sloupci a stiskněte tlačítko "Vložit jako tranzity / partnerský", nebo použijte klávesy ALT plus T. Tím se automaticky provede výpočet tranzitů, či partnerského horoskopu vložením tohoto záznamu jako sekundárního, k již vypočítanému horoskopu v hlavním okně programu


-
Nechcete li vybraný záznam použít, stiskněte Escape, či tlačítko "Zrušení" (ALT plus Z)


2.2.4.
Export a import databáze jmen


-
Tato funkce umožňuje vytvořit zálohu seznamu jmen do textového souboru a také její případný export do stejného programu na jiném počítači. Export provedete jednoduše stisknutím tlačítka "Export dat", nebo kláves ALT plus X. Data se vyexportují do adresáře programu do souboru s názvem "jmena_export.txt"


-
Import dat je možné provést pouze do odemčené databáze!


-
A nyní pozor - pokud tento soubor není prázdný a databáze je odemčena pro změnu, je možné jej naexportovat zpět do databáze jmen, buď tlačítkem "Import dat", nebo klávesami ALT plus I, ale jedno DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: program při importu nekontroluje duplicitní záznamy a prostě nahraje veškerá data ze souboru. Jestliže tedy provedete kompletní export a potom hned import, všechna data si zdvojíte a čeká vás jejich postupné mazání:-) Po importu je obsah souboru vymazán a tlačítko "Import dat" se automaticky zakáže. Pokud chcete někomu poslat jeden, či více řádků pro jeho program, proveďte export dat a v souboru "jmena_export.txt" přebytečné řádky vymažte pomocí notepadu, nikoli Wordu, či Wordpadu!!! Tyto programy by obsah souboru poškodily!


-
Je také možné vyexportovat pouze jeden řádek, nebo více řádků - dle výběru. Umístěte zelený kurzor na řádek a stiskněte tlačítko "Export řádku", nebo klávesy ALT plus U. Soubor se nepřepisuje, ale řádky se do něj přidávají!!


-
Vytvoření jednoho duplicitního řádku: stiskněte tlačítko "Export řádku" a potom "Import dat". Tím se vyexportuje a naimportuje zvolený řádek a v databázi se tak zdvojí záznam. Nový záznam lze pak jednoduše upravit a uložit. Toto používám například u horoskopů rodiny, kdy se její členové narodili v jednom městě, nemusím znovu a znovu hledat stejné město v databázi měst při vytváření nového záznamu


2.3.1.
Databáze měst a obcí ČR


-
Naleznete jí pod tlačítkem "Města", či po stisku kláves ALT plus M. Otevře se vám okno s databází tisíce měst a obcí ČR, včetně jejich zeměpisných souřadnic. S tímto oknem se pracuje úplně stejně, jako s databází jmen - vybraný, či nalezený záznam vložíte buď do databáze jmen, nebo přímo do hlavního okna programu, záleží pouze na tom, odkud jste seznam měst otevřeli! Databázi lze doplnit o další města a obce, ale osobně bych se přimlouval spíše na nalezení podobného seznamu na internetu a jeho hromadnému vložení a distribuci všem uživatelům tohoto programu. Jestliže o takové databázi víte, nebo jí najdete, pošlete mi jí prosím a já jí do programu obratem doplním. Potom uložím na své stránky novou verzi programu a můžete si jí stáhnout přímo samotným programem (ALT plus E)


2.3.1.1.
Vložení souřadnic přímo do hlavního okna programu


-
Z hlavního okna stiskneme tlačítko "Města", nebo stiskneme klávesy ALT plus M. Najdeme město stejným způsobem, jako jméno v databázi jmen a stiskneme "Vložit data", nebo ALT plus D. Případně provedeme dvojklik myši na vybraný záznam. Okno se zavře a souřadnice se vloží přímo do vstupních řádek programu. Jestliže chceme použít souřadnice pro tranzity, potom v okně databáze měst stiskneme tlačítko "Vložit do tranzitů", nebo stiskneme ALT plus T. Po zavření okna se otevřou a aktivují tranzity s novými souřadnicemi


2.3.1.2.
Vložení souřadnic do záznamu v databázi jmen


-
Otevřeme databázi jmen (ALT plus J) a odemkneme jí pro změny! Zvolíme příslušný záznam, nebo vytvoříme nový, stiskneme tlačítko "Vložit data" a souřadnice se uloží do odpovídajícího řádku se záznamem. Ten pak ještě musíme po změnách uložit tlačítkem s fajfkou!


2.3.2.
Práce s databází měst - hledání, změna záznamu atd.


-
Práce se záznamy v databázi měst je zcela stejná, jako v případě databáze jmen. Po otevření okna je hledání primárně nastaveno dle názvu města. Tedy stačí otevřít okno a začít psát název města (raději s diakritikou). Po nalezení města stiskneme dvakrát enter, pokud máme zelený kurzor v tabulce na správném záznamu (řada obcí má stejné názvy, proto si dávejte pozor na správné okresy!!!!!!!!)


-
Hledat a třídit můžete dle názvu obce, okresu, kraje, PSČ, zeměpisné délky i šířky. Pouze kliknete na záhlaví příslušného sloupce a napíšete hledaný řetězec, výsledek vidíte s každým stisknutím klávesnice, stejně jako v databázi jmen. Pak už pouze stačí stisknout dvakrát Enter, pokud jste na správném záznamu a ten se tak vloží tam, kam je třeba, záleží odkud jste okno otevřeli, jestli z hlavního programu, nebo z databáze jmen


2.3.3.
Změna, přidání, nebo vymazání záznamu v databázi měst


-
Jestliže chceme změnit, vymazat, či přidat záznam, musíme databázi nejdříve odemknout. To se provede stisknutím tlačítka "Odemknout pro změnu". Tuto funkci jsem přidal z bezpečnostních důvodů, aby nedocházelo k přepsání dat omylem. Po ukončení změny, smazání, či přidání záznamu doporučuji stejným tlačítkem možnost změn opět uzamknout! Nicméně s uzavřením okna se uzamčení provede automaticky. Máme li změněný a neuložený záznam, toto tlačítko jej automaticky uloží!


-
Záznam můžete změnit prostým přepsáním jeho hodnot ve vybraném řádku a následným uložením tlačítkem s fajfkou vpravo dole. Pokud si nepřejete změny uložit, potom stiskněte Escape, nebo tlačítko s křížkem. Tlačítko s plusem přidá nový, prázdný řádek pro další záznam. I ten je možné zrušit pomocí tlačítka s křížkem, dokud není uložen. Nový řádek je také možné pořídit sjetím kursoru až na konec tabulky, kdy ve změnovém režimu dojde k vytvoření nového, prázdného záznamu


2.4.1.
Nastavení velikosti orbisů pro zobrazení a výpočet aspektů


-
Jedná se o důležitou funkci, která vám umožňuje vypočítat aspekty s uživatelsky nastaveným rozdílem úhlu, tzv. orbisem. Zkušenější astrologové vědí, že orbis je jiný pro Nebeská Světla a jiný pro vnější planety, i pro kombinace Světel s vnějšími a vnitřními planetami, ale i pro vnější a vnitřní planety mezi sebou


-
Okno pro nastavení otevřete tlačítkem "Nastavení aspektů", nebo klávesami ALT plus N. Ve vstupních řádcích vidíte nastavené hodnoty, které zároveň platí i pro aspekt planety s domem, tedy příklad: patnáct stupňů pro konjunkci Nebeských světel vypočítá konjunkci Slunce s Měsícem, pokud bude rozdíl postavení obou planet menší, nebo roven 15 stupňů, ale také konjunkci Slunce či Měsíce vůči hrotu astrologického domu, pokud je menší, nebo rovna patnácti stupňům. Stejné pravidlo platí i pro vnitřní a vnější planety, u kterých je orbis vždy menší. Jestliže nemáte hlubší astrologické znalosti, doporučuji předdefinované hodnoty orbisů neměnit!


2.5.1.
Výpočet měsíčních úplňků a novů pro následující rok


-
Úplňky a novy jsou z astrologického, ale i z praktického hlediska velmi významné a vyplatí se je znát. Bývají sice uvedeny v různých kalendářích, ale často velmi nepřesně. Program vám provede výpočet s velmi solidní přesností a to vždy na jeden rok dopředu od data, uvedeného ve vstupní řádce! Chcete li například vypočítat úplňky a novy pro rok 2015, potom do kolonky "Datum a čas" napište 1.1.2015 a stiskněte tlačítko "Novy a úplňky", nebo klávesy ALT plus K. Pokud potvrdíte dotaz tlačítkem "Yes", potom dojde k cca minutovému výpočtu, který můžete kdykoli přerušit tlačítkem "Stop", umístěným dole pod grafickým zobrazením horoskopu. Průběh výpočtu zároveň vidíte na stavovém sloupci vlevo od tohoto tlačítka (oboje se objeví až v okamžiku spuštění výpočtu)!


-
Vypočítané hodnoty se zobrazí v samostatném okně a můžete si je buď překopírovat po klasickém označení celého textu myší (a potom CTRL plus C), nebo si v adresáři s programem najděte textový soubor "uplnky_novy.txt" a otevřete jej v Notepadu (Poznámkovém bloku)