Tarot - Figurální karty

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Tarot, Vydáno dne: 16. 08. 2014

Obrázky a mapa jednotlivých figurálních karet s odkazem na jejich výklad

Figurální karty v Tarotu zastupují především komplexní spektrum lidské povahy a roli lidí v životě. Tedy vyjadřují hlavně člověka a pokud se ptáme na někoho konkrétního, jedním ze způsobu výkladu je použít pouze samotné figurálky, tím se lépe dostaneme k podstatě dotazu. Na druhou stranu se ale touto metodou můžeme ochudit o další (a často podstatné) vedlejší aspekty, které s naším dotazem souvisí.Figurálních karet máme celkem šestnáct - ke každému živlu přísluší Král, Královna, Rytíř a Páže. A nyní pozor na jednu důležitou věc: kromě vyjádření lidské povahy a také postavení dotyčného člověka, mohou figurálky ukazovat ještě na povahu zkoumané situace, či problému a to dle jejich živlové kombinace. Jak? Král zastupuje živel Ohně, Královna Vodu, Rytíř Vzduch a Páže pak Zemi. Když se ptáme na nějakou situaci a vyjde nám nějaká figurální karta, může to být například takto: zjišťujeme třeba důvod ruské agrese vůči Ukrajině. Vyjde nám Král Mincí, což je kombinace Ohně a Země (Král a Mince). Tedy stát s jasnou, ohnivou, útočnou energií se vrhá na slabší stát za účelem územního a ekonomického zisku (Mince). Velmi zjednodušeně. Nebo - neptám se "jaká vlastně je případná zájemkyně o omezení mé osobní svobody?", ale "co ode mne chce?" a vyjde mi Královna Holí, tedy kombinace Vody a Ohně. Tedy nejspíš mě miluje (Voda) a to vášnivě a jde jí i o sex (kupodivu):-) , o čemž svědčí Oheň (Hole). Kdyby vyšel třeba Rytíř Mincí, pak jsou dvě možnosti: volí mě hlavně rozumem (Rytíř - Vzduch) a očekává od vztahu buď materiální zisk (Země - Mince), nebo rodinu a jistotu, což je druhý možný význam Mincí. Pokud si nejsem jistý, který význam je spíše správný, vyložím si doplňující otázku a mám vyhráno:-) Berte ale prosím tento návod pouze jako velmi orientační, nikoli jako něco pevně daného. Ostatně, v Tarotu, na rozdíl od astrologie, není pevně daného nikdy vůbec nic:-)


Jak už jsem psal v úvodní stránce tohoto malého kursu, doporučuji první měsíc denně procvičovat hlavně Malou Arkánu a teprve potom přejít na figurálky. Z nich pak teprve po cca dvou týdnech dalšího procvičování přidat i výklady Velké Arkány. Všechno má svůj čas a váš osobní vývoj rozhodně není výjimkou. A to dokonce i v dnešním, tolik uspěchaném světě:-)


Jednotlivé figurální karty s odkazem na jejich výklad: