Tarot - Malá Arkána

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Tarot, Vydáno dne: 19. 01. 2014

Obrázky a mapa jednotlivých karet Malé Arkány s odkazem na jejich výklad

Malá Arkána je základem systému Tarotu a vyjadřuje hlavně aspekty běžného, praktického života a jejich zákonitosti. Skládá se ze čtyřiceti karet, vždy deset karet od jednoho symbolu / živlu. Ukazuje na praktické životní výzvy a příležitosti, popisuje vztahy mezi lidmi a mnoho dalšího. Proto začíná praktická práce s Tarotem právě na této skupině.Malá Arkána je rozdělena do čtyřech skupin, na Hole, Poháry, Meče a Mince (Pentakly). Toto rozdělení zároveň vyjadřuje příslušnost jednotlivých skupin karet k živlům.

Hole odpovídají živlu Ohně a vyjadřují vášeň, morálku (i tu slepou), moc, sílu, charisma a tvořivost, která je základním hnacím prvkem každého člověka. Naznačují na energii, pokud je ve výkladu málo Holí, může dotyčný trpět nedostatkem všeho, čeho se jejich popis týká. Vyjadřují božskou jiskru v člověku. Ukazují na to, co a jak má člověk udělat, aby dosáhl úspěchu. Říkají, jak se postavit k příležitostem. Symbolizují primární životní energii. Povšimněte si tvaru hole, která na své špičce jasně připomíná falus - mužský penis. Je to dravá, mocná, ale i bezohledná energie, symbol muže jako takového.

Poháry vyjadřují živel Vody a jsou pomyslným opakem Holí - v jejich živlové symbolice, ale zatímco klasický výklad živlů staví Vodu a Oheň proti sobě, v praktickém životě jde mnohem více o vyrovnání a harmonii mezi jejich projevy. Mužský princip nutně potřebuje ženský, aby se nestal destruktivním a naopak - ženský princip se bez mužského neobjede, protože by se nevyvíjel, nedostal by se kupředu. Poháry symbolizují ženskost, cit, lásku a charakter vztahů. Naznačují na vztahy nejenom partnerské, ale i pracovní a přátelské. Vyjadřují povahu emocí, citovou stránku sexuality, umělecké záležitosti, smysl pro krásu. Dostatek Pohárů naznačuje na emočně, citově založeného člověka, jejich nedostatek, či přebytek Mečů zase na jedince, který má citovou oblast spíše blokovanou a vše se snaží řešit přednostně rozumem.

Meče, jak už bylo řečeno, odpovídají živlu Vzduchu a popisují vše, co je spojené s egem, rozumem a myšlenkovými procesy. Ukazují ale také na kvalitu ducha. Meče vyjadřují oddělení ega a duše, případně jejich spolupráci, ale jsou to také karty, které nás většinou seznamují s méně příjemnými atributy života - s negativními vazbami na rodinu či předky, na závislost na rodičích, či partnerovi, na končící vztahy, na ego, topící se v problémech, které samo vytvořilo atd. Ego samozřejmě potřebujeme, bez něj bychom nedokázali v životě nic realizovat, ale zároveň je to dvousečná zbraň, protože si rádo vytváří vlastní názory a postoje a pak se snaží řídit jimi a nikoli potřebami duše. Tento princip, pokud mu dovolíme se rozvinout, nám pak v životě komplikuje, či poškozuje poškozuje většinu důležitých oblastí. Proto je třeba studovat všechny mečové karty obzvláště pozorně.

Mince (Pentakly), vyjadřují živel Země. Tedy stabilitu, jistotu, bezpečí, ale i mateřskost (analogicky se znamením Býka). Naznačují na kvalitu života, těla, myšlení, ukazují na dostatek, či nedostatek peněz a hmotných statků. Jsou určitým pojítkem mezi hmotným a nehmotným světem. Ukazují na kvalitu obecně (v souvislosti s položeným dotazem, nebo s dalšími kartami ve výkladu). Dostatek těchto karet naznačuje na pevně ukotveného člověka a naopak nedostatek na někoho, kdo se ukotvit potřebuje. Mince se také považují za symboliku boje proti nepřízni osudu, za aktivní přístup k řešení problémů (také společně s Holemi). Je to princip výměny energií, dávání a příjímání.


Jak už jsem psal v úvodní stránce tohoto malého kursu, doporučuji první měsíc denně procvičovat hlavně Malou Arkánu a teprve potom přejít na figurálky. Z nich pak teprve po cca dvou týdnech dalšího procvičování přidat i výklady Velké Arkány. Všechno má svůj čas a váš osobní vývoj rozhodně není výjimkou. A to dokonce i v dnešním, tolik uspěchaném světě:-)


Jednotlivé karty Malé Arkány s odkazem na jejich výklad: