Nebojte se svého učitele zeptat!

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Reiki, Vydáno dne: 17. 02. 2009

Otázky, které by vás měly zajímat, než navštívíte seminář Reiki

V poslední době se na mě obrátilo několik absolventů Reiki kursů od jiných učitelů a jejich maily ve mně vzbudily potřebu napsat tento článek. Spektrum otázek, které mi předložili bylo široké, od upřesnění nejrůznějších směrů a typů Reiki až po dotazy typu "co se s Reiki vlastně dá dělat". Domnívám se, že každý, kdo Reiki vyučuje a svým žákům provádí iniciaci, by měl na každém svém semináři poskytovat alespoň tyto základní informace:Na prvním stupni:
- Co je to Reiki, jak se používá, kdo může tuto schopnost získat a zejména jakým způsobem probíhá iniciace a jak se provádí. Ohledně těchto otázek by učitel neměl dělat žádné tajnosti!
- Co to jsou čakry, jaká je jejich funkce a jak s nimi souvisí iniciace do jednotlivých stupňů Reiki
- Jak se Reiki v základním stupni používá, polohy rukou, doba působení, základní metody předávání této energie sobě i druhým
- Jaké jsou základní zásady při působení na druhé, etická stránka léčení, principy léčení a duchovní důvody vzniku nemocí
- Jaký má iniciace vliv na vaší intuici a jak by měla rozšířit schopnosti vaší komunikace
- Jak se provádí diagnostika nemocí, nebo energetických disbalancí na těle druhého člověka
- Co to je pět principů Reiki, kdo byl Mikao Usui, jak se Reiki dostala do Evropy a do Spojených států
- Jaké mohou být vedlejší účinky Reiki a jaká jsou možná rizika, související se změnou, kterou iniciace přinese pro váš energetický systém
- Jaké jsou možnosti této přírodní metody léčení, jak může používání Reiki souviset s vaším duchovním růstem, jak se může změnit váš život po iniciaci do prvního stupně a proč


Na druhém stupni:
- V čem spočívá princip tohoto kursu, jakou iniciaci vám přinese a co ještě vám na něm bude předáno a proč
- Jak se dále rozšíří vaše možnosti, co budete umět oproti prvnímu stupni navíc, na jakém základu budete moci používat silnější a cílené způsoby předávání energie
- Jak se posílá energie na dálku a jak se provádí dálková diagnostika
- Způsoby a možnosti ovlivňování situací, působení na duševní úrovně, léčby psychických závislostí a poruch, působení do minulosti (na příčiny vzniku problému)
- Co to je energetické čištění místnosti a potravin, jak se používá a čeho se tím dá docílit
- Jaké jsou základní etické a duchovní aspekty při působení energií na dálku či při ovlivňování situací. Zejména v tomto případě dělají nedostatečně poučení absolventi druhého stupně značné chyby, jejichž následky nebývají nikterak příjemné


Na třetím stupni:
- Kdo může bez obav absolvovat tento stupeň, jaké základní rozšíření schopností vám přinese, co se na něm předává, jaký je způsob iniciace a kterých čaker se týká
- Jak se vytvářejí vlastní symboly Reiki, způsoby a možnosti jejich použití
- Jaké budou vaše další možnosti při působení na sebe i na druhé a co znamená tzv. profesionální stupeň a proč se ho dosahuje právě na tomto semináři
- Kdo to je tzv. mistr, nebo učitel Reiki a jakými pravidly by se měl řídit. Moje zkušenost je taková, že značný počet současných učitelů vůbec netuší, že nějaká univerzálně platná pravidla vůbec existují, natož aby se alespoň pokoušeli řídit se jimi nejen na semináři, ale i ve svém běžném osobním životě


Nebojte se dále zeptat také na to, jak dlouho učitel s Reiki pracuje, jaké má zkušenosti a kolik let již iniciuje své žáky. Za minulých několik měsíců mě navštívili tři lidé, kteří absolvovali své kursy u učitelů, kterými nebyli po iniciaci ani řádně harmonizováni a dotyční tak trpěli nejrůznějšími problémy, fyzickými i psychickými. Přitom vlastní iniciace není složitý, ani náročný proces, jen je třeba dát si záležet na osobním přístupu vůči každému člověku, citlivě odhadnout jeho potřeby a obavy a také rizika, která mu zásahem učitele mohou hrozit. Já sám jsem si prošel na svém prvním samostatném semináři nepříjemnou lekcí, po které si dávám opravdu dobrý pozor a snažím se ke druhému přistupovat s opravdovým respektem ke změně, kterou mu přivodím. Znám řadu kvalitních mistrů, ke kterým své zájemce doporučuji, pokud nemám aktuálně v plánu žádný kurs a za jejich pečlivost se mohu zaručit. Nejlepší je, pokud vám může spokojený absolvent semináře Reiki vhodného učitele doporučit, tato možnost však není pokaždé k dispozici. Proto se při plánování vašeho kursu nebojte nikdy zeptat. Jak kdysi říkával můj parainstruktor: "nejhorší otázka není nikdy hloupá, nejhorší je ta nevyslovená."


Poslední a neméně důležitou věcí je otázka nejrůznějších směrů a proudů Reiki. Typicky se mě někdo ptá, jestli je lepší "východní větev III.b, nebo ta západní II.a". Už jsem na toto téma psal v několika svých článcích, ale zopakuji to znovu: je pouze jedna Reiki a je lhostejné, jak jí kdo pojmenuje, fungovat bude vždy stejně, pokud bude iniciace provedena správně. Co ale není lhostejné, je osoba učitele. Pokud o sobě tvrdí, že právě on je ten jediný pravý a certifikovaný v registrovaném a patentovaném americkém systému xxxx, doporučuji vám zvolit si někoho normálního:-) Platí zde jednoduché pravidlo: do Reiki vás nejlépe uvede mistr, který vám jasně a dopředu všechno vysvětlí a nedělá žádné tajnosti ohledně vašich otázek, ten, kterého se nebudete bát na nic zeptat. I váš případný strach či ostych vůči učiteli by vám měl být signálem, že něco není v pořádku. Vzájemná důvěra je velmi důležitá. Reiki je zajímavá a příjemná metoda přírodního léčení, ale není žádný důvod, abyste při jejím učení a poznávání byli ve stresu. A není také žádný důvod k tomu, abyste po absolvování kursu v čemkoli tápali, nebo aby vám něco nebylo jasné. Tím ovšem nemám na mysli běžné dotazy, jejichž potřeba se vám vynoří v průběhu práce s Reiki po semináři, to je v pořádku a každý dobrý mistr vám na ně bude ochotně odpovídat. Nejenom ten váš. Jestliže vám však nebude chopen vysvětlit výše položené otázky, opět nezbývá než doporučit - zvolte si někoho jiného. Ušetříte si prostředky, čas, dohady a navíc budete s Reiki lépe pracovat. Vše neznámé budí nedůvěru a nejistotu a v atmosféře nejistoty se jakékoli duchovní metody práce s energií neprovozují dobře, to je známé pravidlo. V dnešní době je přetlak nabídky obrovský, máte tak z čeho vybírat. Nespěchejte, ověřujte si, nebojte se zeptat. A věřte vašim pocitům, vaší intuici, protože nikdo jiný vám nikdy neporadí lépe...