Letecká astrologie - rozbory nehod a prevence (I.)

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 27. 10. 2006

Astrologický rozbor dvou vlastních, mimořádných leteckých událostí

K napsání tohoto článku mě inspirovaly události o víkendu 21. a 22.11 2006, který byl z hlediska sportovního letectví poměrně nepříznivý a kdy také "konečně" došlo při létání i na mne samotného. O zmíněném víkendu nastalo několik nehod sportovních letadel, většinou s vážnými zdravotními důsledky pro jejich posádky a k jedné nehodě spíše kuriózní, při které projela mohutná AN2 letištní věží a zdevastovala při tom vlajkovou loď mladoboleslavské automobilky - parkující Škodu Octavia. Otázka zní - lze se vyhnout leteckým nehodám pomocí astrologické predikce?

Dle mého názoru ano, ale je potřeba pochopit základní princip projekce určitých souvztažností do reálného leteckého provozu. Výborný materiál o letecké astrologii naleznete na stránkách Tomáše Bezděka a není tedy třeba je zde podrobněji rozebírat. Důležité však je stanovit, zda se při vlastním zahájení letu vyskytují tzv. klíčové aspekty, které mohou výsledně iniciovat případnou leteckou nehodu a pokud ano, je nutné před letem a v jeho samotném průběhu zaměřit pozornost na oblast, která je ohrožena, či oslabena. Pokud jste sami piloti, není to nikterak těžké, ale v případě silných klíčových aspektů bych do dopravního letadla asi nenastoupil, protože v tomto okamžiku nemám žádnou šanci let jakkoli ovlivnit. Klíčovými aspekty jsou především přesné a paradoxně zejména harmonické (!) vazby mezi osobními a rychlými planetami s planetami transpersonálními, nejčastěji mezi Uranem a Merkurem, Saturnem a Merkurem, nebo mezi Saturnem či Uranem a Sluncem, případně ještě aspekty Merkura či Slunce se zmíněnými vnějšími planetami. Aspekty Pluta a Měsíce vždy velmi snižují možnost přežití posádky a cestujících. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat také přesným aspektům Urana se Saturnem. Čím exaktnější aspekt je v okamžiku startu letadla, tím větší je pravděpodobnost, že dojde k závadě, nebo selhání a to v oblasti, která je signována příslušným astrologickým domem a také znamením.


Nyní se výše zmíněný princip pokusím vysvětlit na dvou vlastních mimořádných leteckých událostech, kdy první skončila vynuceným nouzovým přistáním do pole v důsledku selhání motoru. Startoval jsem jsem 22.10.2006 v Benešově u Prahy s jednomístným letounem LK-2 Sluka v 16:25. Mechanik mi vysvětlil, že mám v nádrži patnáct litrů benzínu a že bych se tedy měl nejpozději do hodiny vrátit. Cestou jsem jeho úbytek kontroloval a pokles hladiny zhruba odpovídal spotřebě dvanáct litrů na hodinu, tedy po půl hodině jsem měl k dispozici ještě asi osm litrů paliva. Jaké však bylo moje překvapení, když motor za letu náhle vysadil a palivoměr ukazoval nulu. V horečné činnosti jsem si vybral vhodnou louku a poměrně bezpečně, i když do značného kopce, na ní přistál se zastaveným motorem. Na tomto typu letadla je měření hladiny paliva zajištěno stavoznakem, pracujícím na principu spojených nádob, tedy pilot má průhlednou hadičku se stupnicí u levé nohy. Stavoznak se pravděpodobně ucpal, v okamžiku vyčerpání nádrže se tlaky vyrovnaly a hladinka náhle zmizela. Jaké tedy byly možné astrologické příčiny zmíněného selhání motoru?


Klíčovým aspektem je téměř přesná kvadratura Saturnu a Merkuru. Tento aspekt mimo jiné významně podpořil i ostatní letecké nehody o tomto víkendu. Ascendent je v Rybách a v konjunkci s Uranem (náhlé a nečekané změny, či poruchy na bázi kapaliny - tedy například paliva). Neptun jakožto regent Ascendentu v domě dvanáctém snižuje schopnost letadla doletět a případnou skrytou vadu letu (dvanáctý dům). Saturn má poměrně přesnou kvadraturu na Merkur (snížená schopnost letět), přičemž Saturn je v domě šestém (tlumí a blokuje pozornost pilota) a Merkur v domě osmém a ve Štíru (skrytá vada letu, projevy všech nedostatků, chyb a omylů - tedy zesílení účinku vodního Ascendentu a Neptuna a z toho plynoucí možné skryté vady v palivové soustavě.) Měsíc na hrotu osmého domu ještě výrazně zesiluje možný projev skryté vady v palivové soustavě letadla! Pluto je v domě desátém (výsledek letu, dosažení cíle) a v kvadratuře na severní uzel v domě prvním, tedy schopnost doletět byla snížena a cíle nebylo dosaženo, to vše díky skryté vadě v palivové soustavě (osmý dům, Pluto, Měsíc na hrotu osmého domu), která nemohla být normálně odhalena, protože jednak Saturn v domě šestém snížil potřebnou pozornost a připravenost pilota a také proto, že princip Pluta, Štíra i osmého domu způsobují vady zcela skryté. Pluto však nemělo žádný aspekt na Měsíc a nestálo v kritickém domě a navíc Měsíc byl postaven relativně dobře, takže pravděpodobnost přežití pilota, (tedy moje) byla poměrně vysoká. Z tohoto důvodu přistání probíhalo v relativním klidu, potřebná louka se našla hned a rozpočet na přistání byl bez výraznějších chyb. Pokud bych o zmíněných aspektech věděl, důkladně bych si zkontroloval palivovou soustavu a zejména skutečnou hladinu benzínu v nádrži. Po celou dobu letu bych si uměle zvyšoval pozornost (Saturn v šestém domě) a věřím, že by jsem se vrátil na cílové letiště v pořádku.K druhé mimořádné události pak v mém případě došlo ve čtvrtek 26.10. Startoval jsem v dvoumístném P-92 s kolegou z práce na palubě, v 14:25, opět v Benešově u Prahy. Celý let proběhl bez závad a bez problémů, jeden však nastal těsně před přistáním. S plnými klapkami jsem se blížil na práh dráhy, když v tom se letadlo náhle prudce prosedlo. Reagoval jsem kontrolou rychlosti, přidáním plynu a přitažením řídící páky. Ještě jsem kolegovi říkal, že tak silný klesavý proud jsem při přistání nikdy nezažil. Jaký však byl můj údiv, když stroj namísto očekávaného dosednutí pokračoval s motorem na volnoběhu v letu ve stejné výšce a na stejné rychlosti. V polovině dráhy jsem vzdal marné snahy, oznámil trapné zrušení přistání a opakování okruhu. Prosednutí totiž způsobily klapky, které můj kolega nechtěně zavřel kolenem, když se protahoval. (Ovladač se nachází na palubní desce na pravé straně). Jaké astrologické příčiny lze hledat u tohoto problému?


Klíčovým aspektem je opět kvadratura Saturnu a Merkuru, i když už ne tak přesná (1,5 stupně). Ascendent je v Kozorohu a z tohoto důvodu hrozí neočekávaný kontakt se zemí (Kozoroh) prostřednictvím nepřátel letu (sedmý dům, tedy v tomto případě saturnické únavy kolegy a jeho následné nepozornosti) působením Merkura na hrotu desátého domu (výsledek letu, schopnost vlády nad letadlem), přičemž Pluto v konjunkci s Měsícem v domě jedenáctém (přátelé letu - natěšený kolega) může způsobit fatální nehodu (Pluto v jedenáctém domě - nečekaná a skrytá závada - zasunutí klapek prostřednictvím copilota mě totiž vůbec nenapadlo a kdybysme měli rychlost menší, rozbili bychom se před prahem dráhy na kousky). Konjunkce Pluta a Měsíce však naštěstí nebyla přesná. Uran v prvním domě dále podporuje prudkou a nečekanou ztrátu schopnosti bezpečně doletět (zasunuté klapky), kvadratura Pluta s Měsícem na Severní uzel v druhém domě pak nepřesnost při přistání a zvyšuje možnost fatální nehody (Pluto cjn. Měsíc v jedenáctém domě) při přistání (vs. Sev. uzel v domě druhém). Stručně řečeno - stačilo pouze zjistit, že kvadratura Merkuru a Saturnu působí a může způsobit nehodu a zaostřit pozornost na možnost jejích fatálních důsledků prostřednictvím "příznivce letu", tedy kolegy (jedenáctý dům, Měsíc - spolucestující), při přistání (kvadratura Sev. uzlu v druhém domě s Měsícem a Plutem) a svého copilota před vlastním přistáním vyzvat k ostražitosti. Jednoduché?


Jsou to prozatím pouhé dvě osobní zkušenosti, ale astrologické příčiny do sebe zapadají až znepokojivě. Jak říká jedno lidové pilotní moudro, kritické situace lze úspěšně vyřešit na základě zkušeností. Zkušeností však nabýváme zejména v kritických situacích. Nezbývá tedy nic jiného, než se pokusit o prevenci na zcela jiném základě - o analýzu aktuálních astrologických prvků a jejich postavení. Postupem času bych zde rád vytvořil samostatnou rubriku o leteckých nehodách a jejich pravděpodobných astrologických příčinách s tím, že bych své úsilí zaměřil zejména na malá sportovní letadla. A pokud tato rubrika umožní některým pilotům přistupovat k létání zodpovědněji, pak splní svůj účel k spokojenosti mé i ostatních...