Planety v astrologických domech

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 02. 08. 2006

Vliv planet v jednotlivých astrologických domech horoskopu

Dostáváme se k téměř nejdůležitější kapitole výkladu osobního horoskopu. Znamení, planety, aspekty, všechny tyto kapitoly prozatím nevyžadovaly ke svému určení přesný čas a zeměpisnou polohu místa narození, i když například z hlediska aspektace Měsíce je důležitá už i jedna hodina, protože úhlová rychlost našeho satelitu je vysoká. Stanovení astrologických domů, respektive jejich přesné polohy v jednotlivých astrologických znameních, však již nutně vyžaduje exaktní zadání pokud možno co nejpřesnějšího času a místa narození. Zatímco zeměpisná poloha problémem není (viz. tento článek, v případě stanovení přesné hodiny a minuty narození jsme odkázáni na matku, horší alternativou pak jsou (většinou nepříliš spolehlivé) údaje matriky, či porodnice. Existuje však ještě třetí možnost - můžeme požádat o určení času našeho narození některého z dobrých psychotroniků (např. Stanislava Brázdu atd.).

Poloha planet v astrologických domech nám již poskytuje velmi přesné konkrétní informace o jednotlivých sférách zájmů jedince, jeho nejtajnějších tužbách a přáních, způsobu jeho citových projevů, možnostech seberealizace, zdravotních dispozicích, vhodném povolání a mnoha dalších oblastech. Známe li přesný čas narození člověka, často jsme schopni vypracovat tak podrobný osobní horoskop, že náš následný výklad jeho vlastníkovi doslova vyrazí dech. :-) To však rozhodně není cílem dobrého astrologa. Horoskop nám slouží zejména k osobnímu poznání, které je důležité pro další vývoj osobnosti tím správným směrem. Jsme pak schopni člověku doporučit například vhodné povolání, stanovit příčiny jeho problémů, určit nejvhodnější způsob léčení jeho případných zdravotních problémů a řadu dalších věcí.


V poslední době, s pozvolným nástupem věku Vodnáře, se velmi zvýšil tlak na duchovní vývoj každého z nás. Planeta Země je nemocná a přes veškerá ujišťování významných a vlivných světových politiků se zdá být více než jasné, že současný vývoj euroatlantické civilizace ovlivňuje čím dál tím negativněji celosvětové klima a to jak zeměpisné, tak i v globálním politickém spektru. Dle studií nejprestižnějších vědeckých center v Evropě i v USA se v horizontu dvaceti až třiceti let dočkáme například nevratných změn podnebí, která téměř zničí a zneúrodní oblasti jižní a východní Evropy, centrální Ameriky a také větší část afrického kontinentu. Tyto nepříznivé změny budou mít pochopitelně nepředvídatelné důsledky pro celkovou stabilitu celosvětové civilizace a to nemluvíme o dalších jevech - např. současném přelidnění a ztenčujících se zásobách pitné vody pro většinu (zatím) rozvojových zemí. Aby byl člověk v budoucnu schopen všechny tyto změny alespoň přežít, když už ne řešit, musí pochopit souvislosti a být schopen používat v praxi intuitivní postupy, které mu přinese například rozšířené vědomí. Osobní horoskop je jedním z velmi účinných nástrojů pro to, abychom pochopili zejména sami sebe a své tužby i jednání, abychom pochopili druhé a přijali jejich jedinečnost a abychom postupně mohli začít snižovat své nároky na beztak již vyčerpané zdroje naší planety, která je stále ještě v okolním vesmíru tím jediným místem, kde můžeme žít, dýchat a milovat. Jestli jím však bude i v dohledné budoucnosti, to už záleží jenom a jenom na nás, na osobním postoji a přesvědčení každého jednotlivce. Své vědomí můžeme rozšiřovat různými způsoby a nejpřirozenějším z nich je život v souladu s energiemi a dispozicemi, které nám osobní horoskop vyjadřuje.


Kombinace polohy planet ve znameních, domech a jejich vzájemných aspektů, to jsou tři důležité prvky horoskopu, s jejichž pomocí můžeme pochopit souvislosti, na které bychom jinak přicházeli velmi obtížně. Cílem následujících kapitol o jednotlivých planetách v konkrétních domech bude naučit každého čtenáře Oranžových stránek (pokud projeví zájem), co nejpřesněji stanovit všechna energetická pole, která působí na dvanáct klíčových oblastí člověka, oblastí, jež jsou dvanácti astrologickými domy zastoupeny a jejichž vlastnosti pro naší generaci objevovaly během tisíců let intenzívního studia nadaní jedinci, kteří si rozhodně i dnes zaslouží naší nejhlubší úctu za dílo, které nám svým úsilím zpřístupnili...