Pluto ve znameních

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 21. 07. 2006

Projevy Pluta v jednotlivých astrologických znameních

Pluto je poslední, nejvzdálenější vnější planetou naší sluneční soustavy a byl objeven jako poslední v roce 1930. Jeho energie jsou velmi hluboké, transformující, způsobují zásadní a nevratné změny a nedají se jednoduše popsat. Jeho vliv se projevuje zejména jako schopnost zcela zásadní a hluboké transformace v oblasti, která je určena astrologickým domem, v němž se Pluto nachází. Svou polohou ve znamení Pluto naznačuje, jaké energie má člověk k dispozici pro proces své vnitřní transformace a jakým způsobem se u něj projeví jeho rozhodné vědomí moci v oblasti, která je vyjádřena příslušným domem polohy Pluta.
Planeta Pluto, pokud je v horoskopu navíc silně postavena, dává takovému člověku schopnosti manipulace s druhými. Tyto manipulace jsou nebezpečné tím, že jsou prakticky nepostřehnutelné a přitom velmi účinné. Zejména v tomto případě ale zcela zásadně záleží na znamení, ve kterém se Pluto nachází. Silné, nebezpečné a nejúčinnější manipulativní schopnosti má Pluto ve Štíru, zatímco například ve Váhách budou tyto schopnosti díky bezkonfliktnosti tohoto znamení spíše potlačeny, nebo velmi zřejmé a budou se svému "majiteli" vracet podobným způsobem a to většinou okamžitě. Naopak ve Štíru se budou následky manipulací s druhými na jejich původci projevovat až po čase, postupně, ale o to výrazněji - například pozvolným zhoršováním zdravotního stavu, přibýváním na váze atd.


Plutonické energie se velmi obtížně zvládají, v principu fungují tak, že jakmile dojde k jejich aktivaci, ať už úmyslně, nebo díky vnějším vlivům, nelze už rozeběhnutý proces zastavit a k transformaci dojde, ať už jsou její výsledky jakékoli. Mé osobní zkušenosti s touto planetou jsou například takové, že děti z rodin, kde některý z rodičů, nebo blízký příbuzný zemřel, mají často Pluto v osmém domě a mají se tedy touto drastickou zkušeností posunout k dalšímu vývojovému stupni.

Pluto v Beranu povýšení - projevuje se jako rozhodné vědomí vůdčích schopností, bojového nadání, válečných schopností, nezávislosti a průkopnictví. Člověk je iniciativní, miluje reformy, touží po moci a také bývá mstivý (zejména při poškození planety). Má značnou dávku odvahy a často jedná bez přemýšlení o následcích. Ideální aspekt pro velitele speciálních jednotek. Boj za nějakou změnu bývá inspirován skrytými, pudovými silami. Bytost si jde za svým neochvějně a s obrovskou dávkou energie. Je li Pluto poškozené a jeho "majitel" vysoce postavený politik, vzniká tu veliké nebezpečí vyvolání válečného konfliktu.

Dekany Berana:

První dekan: zdůrazňuje vše, co platí o Plutu v Beranu, tedy dotyčný má značné vůdčí schopnosti, nadání vojevůdce, touží po úspěchu a neváhá použít cokoli, aby jej dosáhl. Pokud by tento aspekt měl nějaký agresívní politik se silným zázemím, bylo by to obrovské riziko! Sklony k materialismu, hmota má přednost před vším ostatním. Potlačování svých fyzických schopností, protože dotyčný ani nedokáže uvěřit, co by mohl dokázat. Odmítání sama sebe na některé z důležitých úrovní (je potřeba sledovat aspekty Pluta). Pocit, že nikdy nemám dost a chci stále víc, aniž by mě výsledky uspokojily. (Nepříjemné a také nebezpečné, záleží ale na povaze aspektů.) Manipulace s druhými a potíže se stanovením jasných hranic, které jsou obvykle překračovány, ale dotyčný si to téměř nikdy neuvědomuje. Pozor by si lidé s tímto aspektem měli také dávat na nesprávně používanou magii, okultismus a obecně na zneužívání vyšších schopností (opět velmi záleží na aspektech.) Závislost na penězích. Dosahování úspěchů, ale často také ignorování duchovního vývoje a důležitosti citové oblasti. Vše důležité se často děje rychle, věci okolo dotyčného jsou v pohybu a on by se měl naučit neustále reagovat. Možnost vyšších schopností a duchovních darů, ale není to žádná samozřejmost, tyto věci člověk dostává jako odměnu za neustálou práci na sobě. Netrpělivost a snaha často řešit věci silou i tam, kde by byla vhodná větší dávka diplomacie.

Druhý dekan: v této poloze se jedná zejména o lidi, kteří by rádi uskutečňovali věci, pro které jim chybí podpora od "vyšších autorit". Také to bývají manipulátoři, kteří touží, aby se jim druzí přizpůsobovali a může se tak jednat o nepříjemné jedince, kteří mají málo přátel. (Vždy záleží na povaze aspektů Pluta). Ego se snaží mít navrch nad duší, z čehož vyplývají vnitřní rozpory. Jedná se ale o lidi se značnou vůlí, která jim umožňuje překonávat i veliké překážky. Emoce bývají hluboké a silné, jejich povaha odpovídá povaze aspektů. Obvyklé také bývají bystrý intelekt a značné mentální schopnosti. Rozvinuté mentální schopnosti a často dobře rozvinutá intuice. Je to velmi dobrá poloha pro osobní transformaci. Lidé s touto polohou Pluta se o sebe umí postarat a dokáží využít příležitosti, které se jim nabízí. Výborná konstelace pro zbavování se předsudků, tabu a nevhodných vzorců myšlení.

Třetí dekan: ukazuje na činorodost, všestranný zájem, ale také na nedostatek soustředění na jednu podstatnou věc. Lidé s tímto aspektem mohou mít zájem o všechno, ale mohou mít potíže dotahovat věci do konce. Jde ale o čestné lidi, kteří jsou nezáludní a lze se na ně spolehnout. Perou se s okolnostmi a často tlučou hlavou do zdi, zatímco by měli spíše zvolnit a přemýšlet, jak vyřešit situaci jiným způsobem. Časté opoziční postoje, na kterých se trvá, aniž by to mělo nějaký přínos. Nedostatečná schopnost se citově otevřít druhému člověku, ale záleží na aspektech, v případě aspektů negativních je to samozřejmě silnější a naopak. Boj s osudem, kdy převládá přesvědčení, že jsme obětí vnějších událostí, zatímco si za ně většinou můžeme sami, protože opakujeme nevhodné vzorce myšlení. Okolí dotyčnému zrcadlí to, co by se měl naučit a on se namísto pochopení vzteká a obviňuje druhé lidi za své problémy. Jeho úkolem je uvědomit si, že má schopnost řídit si svůj život tak, jak sám chce.

Pluto v Býku - projevuje se jako rozhodné vědomí stability, konzervatismu a důslednosti, v případě poškození pak také vyvolává značnou potřebu sexu, bohatství a materiální jistoty a takový člověk má rád zisk, prospěch a užitek ze všeho, co podniká. Bývá vzdorovitý, zatvrzelý a téměř vždy nezvratně přesvědčený o tom, že jedná správně. Paradoxně zejména v případě poškození Pluta mohou obě věci, které tento člověk tak miluje - sex a peníze, mít škodlivý vliv na jeho psychické i fyzické zdraví. Důležité je však vědět, že Pluto ovlivňuje znamení Býka zejména je li v angularitě (v některém z rohových domů), nebo nejvýše postavenou planetou v horoskopu. V ostatních případech bude jeho vliv slabší.

Dekany Býka:

První dekan: u této polohy hodně záleží na aspektech, protože tito lidé prakticky vždycky pochybují o svých schopnostech a rozhodnutích. V případě kladných aspektů s tím ale mohou pracovat lépe a pochopit, že se často zbytečně podceňují, zatímco negativní aspekty ukazují na značně složitý přístup sama k sobě, ze kterého se hledá cesta ven pouze obtížně. Pozor by si tito lidé měli dávat také na informace, které jim někdo vnucuje a kterým mají snahu podléhat, aniž by je dokázali kriticky zhodnotit. Větší životní změny se přijímají spíše špatně a odmítají si, tím se pak člověk dostává do větších problémů, často i psychických, protože složitější situace prožívá více, než je nutné. Snaha nevidět problémy a čekat, že to nějak dopadne, ale samozřejmě to málokdy vyjde tak, jak by si dotyčný představoval. Tito lidé bývají konzervativní a neradi se posunují v životě kupředu, ačkoli se to od nich očekává. Energie jsou zdravé, pokud jsou v pohybu a lidé s touto polohou Pluta tento princip nepřijímají dobře, trvají na všem, co znají a čeho dosáhli. V případě složitějších situací bývají snahy o únik před realitou, což samozřejmě oddaluje jejich řešení. Energie neproudí tak, jak by měly, lidé buď příliš dávají a málo přijímají, nebo naopak, dochází k energetické nevyrovnanosti. Potřeby duše jsou často potlačovány a ego vítězí. Emoční a citová stabilita, která ale vzniká na základě vnitřního přesycení, nebo také odmítání silnějších emocí, protože se jich tento člověk bojí, představují pro něj něco, co nemůže mít zcela pod kontrolou. Je to také aspekt dobře rozvinuté ženské stránky, animy.

Druhý dekan: tito lidé mívají často potíže se svým vývojem, protože jej odmítají, nepřipadá jim bezpečný a tak přešlapují na místě a stěžují si na osud, aniž by si ale uvědomovali, že si problémy způsobují svými nesprávnými vzorci myšlení. Na navyklých vzorcích se trvá a tím pak dotyčný stagnuje. Měl by se naučit své pocity lépe zkoumat a nebát se jim věřit. Zkoušet nové cesty a způsoby s tím, že občas něco nevyjde, ale nezdary k životu také patří. Člověka často neuspokojí ani úspěch, protože musel vydat hodně energie k jeho dosažení a výsledek mu pak nepřipadá odpovídající. Tito lidé ale rádi pomohou druhým, protože je to vnitřně uspokojuje a naplňuje. Umí milovat celým srdcem, ne vždy jsou ale ve svých citech stabilní. Mívají dobrou intuici, jsou empatičtí, ale málokdy zapomínají na své vlastní potřeby. U tohoto aspektu je možný i zisk nějakých vyšších schopností, ale nebývá to pravidlo. Člověk s tímto aspektem je obvykle velmi dobře ukotvený, ale empatie a ochota mu rozhodně neschází. Tito lidé si dokáží vychutnat hmotné stránky života, nebývají to žádní asketové. Mívají také dostatek odvahy, jenom jí ne vždy umí správně používat. Neradi riskují, v dobrém slova smyslu, nebezpečné situace pro ně nejsou tím, co by rádi vyhledávali. Též se jedná o lidi s přirozenou autoritou.

Třetí dekan: jedná se o odhodlané lidi, kteří se rádi perou s okolnostmi, ale ne vždy je to pro ně dobré. Neschází jim odhodlání a problémy jsou zvyklí řešit přímo a silou. Měli by se naučit více naslouchat svým vnitřním pocitům a řešit věci s větším rozmyslem. Nejedná se o týmové hráče, ale individualisty, kteří raději věří sami sobě a vůči druhým mohou být skeptičtí. Smysl pro čest a nechuť ke kompromisům. Jedná se o dobrý aspekt pro transformaci, tito lidé umějí pracovat na svém vývoji a už se zpátky nevracejí. Umí se smířit s nevyhnutelnými věcmi, berou je jako součást života. A dokáží se spolehnout na svojí intuici. Negativem tohoto aspektu je trvání na nevhodných vzorcích myšlení, které člověka přivádí do často stagnujících, nebo obtížně řešitelných situací a on si přitom neuvědomuje, že si za to může sám a obviňuje pak osud, nebo své okolí. Navíc má sklony se podvědomě trestat. Měl by se snažit neřídit se tolik egem, ale potřebami své duše, je to důležité!

Pluto v Blížencích - projevuje se jako rozhodné vědomí vlastního intelektu, bystrosti, pohotovosti a komunikačních schopností. Člověk může pomocí komunikace dosáhnout transformace a v této oblasti mívá značnou energii. Bývá intelektuálně založený, kritický a také impulzívní. Zvláštním a pro toto znamení typickým způsobem se projevuje Pluto v komunikaci s okolím - diferencuje totiž přístup k cizím a k blízkým lidem. Snaží se dosáhnout svých cílů tak, že vůči cizím lidem používá laskavý a diplomatický přístup, kdežto v rodině se může změnit až v diktátora a násilníka. Lze konstatovat, že v Blížencích se Pluto projevuje násilně přímo a nejvýrazněji ze všech znamení. Dává také permanentní duševní neklid, duch a myšlení jsou hodně ovlivněny sexualitou a bytost je přitahována i špionáží a zločinem. V případě harmonického postavení planety se může jednat o výborného autora detektivek, v případě poškození pak o skutečného, ale přitom geniálního zločince. Pozor je třeba si dávat na dopravní nehody! Pluto v Blížencích mělo veliký vliv na objev telekomunikačních technologií.

Dekany Blíženců:

První dekan: duševní svěžest a nové nápady, pro jejichž realizaci bývá dostatek energie a chuti. Dotyčný rád plánuje a často své plány úspěšně realizují. Jedná se o tvořivé lidi, kteří vědí, že energie musí stále proudit. Když se dostanou do potíží, umí se s nimi poprat, ale ne vždycky je to dobré, očekává se od nich, že budou více naslouchat svým pocitům a intuici. Jestliže se to nenaučí, budou neustále bojovat s okolnostmi a vyčerpávat si tím energii. Jakmile se to ale naučí, potom se jim obvykle dobře rozvine intuice (záleží také na dalších aspektech horoskopu). Celkově mají tito lidé sklony ke sporům, když mají pocit, že odezva z okolí není taková, jakou si představovali. Mají hodně energie, ale ne vždy jí využívají konstruktivně a správně.

Druhý dekan: jedná se o složitější polohu, která naznačuje na možnost nevěry a nedostatku zodpovědnosti a spolehlivosti. Pravidla jsou vnímána jako obtížná a zdržující, jsou snahy k jejich obcházení. Sklony k drbům a k pomlouvání druhých lidí. Je to také nepříjemný aspekt pro manažera, protože šéfové s touto polohou Pluta neberou veliké ohledy na své podřízené a snaží se především vyhovět svým nadřízeným. Celkově tento aspekt naznačuje na převahu mužské energie, což je obzvláště patrné u žen. Ve vztazích se může jednat o iluzi, což samozřejmě vztahy komplikuje a vzniklé problémy nejsou chápány správně. Nedostatek empatie vůči druhým lidem a možné je i jejich vědomé zneužívání, hraním na city. Plus neschopnost, či neochota vnímat citové potřeby druhých lidí. Pragmatické postoje a solidní psychická odolnost. Myšlení bývá objektivní a tito lidé se rádi neustále vzdělávají. Mají li nějaké společenské postavení, ve kterém rozhodují o osudech druhých lidí, pak se jedná o přísné jedince, kteří neberou příliš ohledy na polehčující okolnosti.

Třetí dekan: v této poloze hraje důležitou roli zejména citové oblast, emoce totiž mohou chybět, nebo se dává důraz zejména na vlastní city a nebere se příliš v úvahu citová stránka druhého člověka. Sexualita může být provozována pouze pro vlastní potěšení, bez potřebného citového otevření vůči druhému. Neharmonický aspekt často naznačuje na dogmata, nevhodné postoje, či jiné potíže v intimní oblasti. Lidé s tímto aspektem často nedostávají mnoho úcty ze svého okolí, to jim pak vadí zejména ve vztazích. Nevyrovnaná energetická bilance - tito lidé mívají problémy s dáváním, či přijímáním, jedno přehání a druhé potlačují. Upřednostňují své ego před potřebami duše, tím se dostávají do potíží a v životě jim pak díky tomu mohou scházet radost a pocit štěstí. Tento aspekt celkově posiluje vnitřní ženu, animu. Jestliže lidé s tímto aspektem zvládnou zpracovat své klíčové emoční problémy, potom mají výborné dispozice pro radost, citovou pohodu a také úspěch a štěstí! To samé se týká i partnerských vztahů.

Pluto v Raku oslabení - projevuje se jako rozhodné vědomí schopnosti péče, ale také intuice, mateřských pudů a pomoci druhým. K osobní transformaci může dojít prostřednictvím péče o druhé. Člověk je velmi citlivý na stabilitu a harmonii domova. Může mít tendence vyhledávat kontakty na vlivné lidi, má společenské vědomí a potřebuje jistoty, aby se cítil dobře. (Např. jistotu domova, vztahu atd.) Protože je Pluto v Raku oslabeno, může se projevovat nejrůznějšími nemocemi na fyzické rovině. Bytost má okultní schopnosti a dobrou intuici, stabilní pohlavní pud a dobrou sexuální výkonnost. Sex není vázán pouze na domov, ale může se odehrávat i hotelu aj. Neznamená to ale nutně nevěru. Pozor je třeba dávat při poškození planety Pluta v Raku - je zde nebezpečí incestu, možnost ztráty jednoho rodiče již v dětství, rozpad rodiny (v dětství i vlastní), smutek v rodině a šedý, smutný život v jeho druhé polovině. Neharmonické Pluto v Raku je obecně považováno za spouštěč rakoviny. Zejména je li výrazněji poškozeno, riziko nádorového onemocnění např. žaludku je více, než pravděpodobné, ale protože jeden oběh Pluta trvá velmi dlouho, současná generace není tímto aspektem nijak ohrožena. Pluto stálo v Raku v rozmezí let 1913 - 1937.

Dekany Raka:

První dekan: jedná se o příznivou konstelaci, která se projevuje zejména v oblasti citů a emocí, ale nejenom tam. Energie obvykle volně proudí a člověk má šanci na naplňující vztah, což samozřejmě ale záleží i na dalších aspektech, ale nejenom na aspektech Pluta. Citová stránka bývá bohatá, emoce hlubší, ve velmi širokém spektru. Celkově se jedná o aspekt, který naznačuje na úspěch a to nejenom v oblasti vztahů. Musíme vždy také sledovat oblast domu, ve kterém Pluto stojí. V případě negativních aspektů může jít také o cynismus, citovou krutost a bezohlednost, plus nedostatek empatie, tu v sobě dotyčný sice má, ale potlačuje jí, protože mu připadá, jako slabost. Převládá ego a pragmatismus, plus snaha o ovládání druhých lidí. Když takový člověk dosáhne úspěchu, jenom málokdy je s ním spokojen, chce stále více a neuvědomuje si, že by měl hledat klid a štěstí především sám v sobě, protože možnost citové transformace rozhodně má a velmi zajímavou! Případně člověk s negativními aspekty Pluta v prvním dekanu Raka brání rodinu, jako svůj majetek a ovládá její členy, neboť je přesvědčený, že on zná jejich potřeby lépe, než oni sami, což samozřejmě vede k napětí a problémům. Zatímco harmonické aspekty naznačují na dobré proudění energie, neharmonické ukazují na možné potíže a překážky. Ty však nutně nemusí být nijak zásadní, spíše nepříjemné a otravné. Jedná se o tvořivé a poeticky založené lidi, ale tyto vlastnosti musí ještě spoluvytvářet také Měsíc, jeho znamení a dům. Ideální je například kombinace Pluta v prvním dekanu Raka a Měsíce ve třetím domu, v nějakém vodním znamení. To je pak opravdu velmi silná, tvořivá konstelace, která může přinášet vyšší inspiraci.

Druhý dekan: je to konstelace značné síly, fyzické, duchovní i duševní. Tito lidé umí nakládat se svojí disponibilní energií, zbytečně jí neplýtvají a dovedou energii posilovat a rozvíjet. Dobří bývají rovněž v sexuální oblasti. Plus jde o aspekt, který naznačuje na dobré řešení problémů a různých životních situací. Zejména negativní aspekty mohou ukazovat na zbrklé jednání a myšlení, které se nejvíce projeví v oblasti citů a také rodiny a vztahů. Nedostatek zodpovědnosti a řešení potíží se nedotahují do konce. To je třeba se prostě naučit! Určité napětí mezi partnery, které vychází z neporozumění na hlubší citové úrovni. Tím pak často stojí partneři v opozici, namísto aby se snažili jeden druhého pochopit a vzájemně si pomoci. Tato poloha Pluta naznačuje na dobrou vyváženost člověka s přírodou a jejími ději, na hlubší úrovni ducha i duše. Lidé si často náhle uvědomí své podstatné chyby a tím jim je umožněno si je vyřešit. Rozum bývá dobře vyvážený s city a emocemi. Celkově jde o aspekt zajímavé síly a úspěšnosti, v případě Pluta ale vždy sledujeme také ostatní důležité planety v horoskopu. Velmi dobrá je tato konstelace také pro duchovní vývoj.

Třetí dekan: příjemná a příznivá konstelace pro práci s emocemi a city, empatie a také úspěšnost v důležitých oblastech, které nejlépe určíme z polohy Pluta a také z domu, ve kterém stojí Měsíc, jakožto vládce znamení Raka. Životní energie dobře proudí, což se projevuje příznivě na zdraví, psychickém i fyzickém. Kladný přístup k životu, radostná práce s city a emocemi, tvořivost a úspěch. Člověk s tímto aspektem umí nesobecky dávat druhým lidem a dokáže se do druhých dobře vcítit. Někdy je emocí příliš a potom dochází k vnitřnímu zklidnění, až ke stagnaci, ale ta je nutná k tomu, aby si člověk ujasnil, co vlastně cítí a proč a co by vnímat chtěl, kam by se měl ubírat. Citová transformace - něco se nějakou dobu stavělo a náhle si dotyčný uvědomil, že to nebylo ono. Umí se z toho poučit a vydá se novým směrem, aniž by se ohlížel do minulosti. Velmi dobrá, vyšší inspirace! A také touhy po samotě, kde by si člověk vyčistil hlavu a uspořádal myšlenky. Lidé s tímto aspektem občas samotu potřebují, je pro ně dobré, aby byli jenom sami se sebou a mohli si srovnat hodnoty, plus ujasnit si, kam by se měli vydat. Trpělivé čekání na spravedlnost, nebo na okamžik, kdy druhým dojde, jakým přínosem pro ně může člověk s tímto Plutem být. Správná rozhodnutí a to i v případě, kdy to tak v dané situaci nemusí vypadat dobře. Pochopení pro přírodní a magické děje a zákonitosti, s tím souvisí i často dobrá životní pozice, protože dotyčný zná pravidla a umí podle nich jednat. Neustálá schopnost učení se a také přirozená touha po vzdělání.

Pluto ve Lvu pozitivní konflikt energií - projevuje se jako rozhodné vědomí věrnosti, cti, ale také pýchy, dramatických hereckých schopností, sebejistoty a odvahy. Člověk může dosáhnout transformace prostřednictvím své tvorby. Pluto ve Lvu dává člověku názor, že může ve společnosti dosáhnout významného postavení, ale musí mít dostatečnou vůli a sílu, aby tohoto dosáhl. I v případě dobré aspektace se může planeta projevovat snahami dokázat za každou cenu své brilantní organizační schopnosti svému okolí. Zejména v rodinném prostředí se pak může jednat například o naprosto nesnesitelné tchýně atd. :-) Nejzajímavější na tomto postavení Pluta je skutečnost, že proti sobě stojí jeho a lví energie, které se vzájemně neutralizují. Funguje to tak, že Lev sice nemůže rozvíjet svou šlechetnost a velkorysost, ale na druhou stranu brzdí syrové a mohutné energie Pluta. Člověk se také může projevovat způsobem, že zahrnuje své příbuzné a přátele bohatými dary a očekává od nich, že si od něj nechají organizovat život. Pokud jsou energie Pluta ve Lvu využity pro nějaké důležité poslání, nebo úkol, zpravidla jsou tyto úkoly vykonávány s hrdostí a odměněny uznáním a poctami.

Dekany Lva:

První dekan: smysl pro spravedlnost a také příjemná životní rovnováha. Také smysl pro čestné jednání a myšlení. Výborný aspekt pro člověka, který si uvědomuje sílu a smysl nehodnocení svým vlastním, subjektivním pohledem. Nadhled a odmítání nadržování komukoli, i kdyby se jednalo o blízkého člověka. Výborná přizpůsobivost, lidé s tímto aspektem umí využít situaci a málokdy si stěžují na hořký osud. A to i v případě, kdy by se nestrannému pozorovateli jako hořký jevil. Soulad mezi duší a egem, mezi city a rozumem. Také velmi dobrý tah na branku, přímé a rázné jednání, vášeň a chuť jít si za svým cílem. Sebedůvěra, často také rozvinutá inteligence (zde záleží také na aspektech Nebeských světel, Merkuru a celkově i na třetím domu.) Touha vzdělávat se a učit se novým věcem. Odhodlanost. Slabinou této konstelace může být bazírování na navyklých vzorcích myšlení a nedostatek chuti k jejich opouštění v okamžiku, kdy už člověku neslouží k dobrému účelu. Možnost nesprávných náhledů, ale také uvědomování si těchto vzorců a tím i šance na změnu! Velmi dobré vyšší vedení, ale ne vždy je mu nasloucháno (hodně záleží na aspektech).

Druhý dekan: tito lidé rádi a často bojují s okolnostmi, namísto aby se trochu zastavili a zamysleli, jestli by situace nešly řešit jinak. Energie k tlučení hlavou do zdi ale bývá na rozdávání:) Pro takového člověka je dobré, aby se vědomě učil neustále nebojovat s okolnostmi, které se mu nelíbí. Jestliže se mu něco děje, očekává se od něj spíše hlubší analýza a zamyšlení. Měl by se učit více naslouchat svým vnitřním pocitům a intuici a více se tím řídit. V opačném případě mu hrozí zbytečné vyčerpávání sil, s jenom malým přínosem. Ty správné informace obvykle dostaneme v okamžiku, kdy jsme rezignovali a naprosto je nečekáme. Pozor na možné sobecké jednání a také na to, abychom si nebrali něco, na co nemáme nárok. Nečestné jednání se neodpouští a přineslo by jenom ztráty a potíže! Lidé s tímto aspektem mohou být nespolehliví, nemusí mít v sobě dostatek zodpovědnosti a rádi si užívají, aniž by ale brali v úvahu potřeby druhých lidí. Spolehlivosti by se ale měli neustále učit, protože to je jejich životní úkol! A stejně tak by si měli nejdříve uvědomit současný stav a realitu, přijmout je jako fakt a z něho vyjít při dalším rozhodování o tom, čemu by se rádi věnovali. Ještě jedna důležitá věc - pozor na závislosti a to na čemkoli!

Třetí dekan: tato poloha obvykle ukazuje na sebestředného jedince, který upřednostňuje hlavně své ego a potřeby duše odsouvá do pozadí, v podstatě své duši vlastně vůbec nenaslouchá. Díky tomu se dostává do problémů, ale nechápe, že si za ně může sám a má snahu se vyhýbat lidem, protože má sklony je za své potíže obviňovat. Pozor by si měl dávat na možnost úniku k návykovým látkám. Problémy vidět správně realitu, neplodné snění, případně nesprávná imaginace. Nespokojenost sama se sebou. Co by se takový člověk měl naučit - nevnímat svět jako náročné prostředí a také soustředit se na praktické řešení konkrétních problémů. Tvrdohlavost, paličatost, zle zároveň také slabší vůle. Dotyčný by se měl snažit, aby na něj bylo větší spolehnutí. Dogmatické, případně příliš konzervativní názory a také touha po luxusních věcech, na které ale nebývá nárok. Žárlivost vůči lidem, kteří mají přirozenou autoritu a uznání. Tento člověk se ale často problémy řešit naučí a potom mu to jde velmi dobře. Je to spíše zátěžový aspekt, který naznačuje na možnost příliš temného vnímání reality a s tím spojených potíží s psychikou, ale není to úplně pravidlo. Šance zpracovat nějaké dávné obavy, případně fóbie. Možnost nějakých zajímavých schopností, například magických, či okultních. Vhled do věcí, které jsou obvykle skryté.

Pluto v Panně - projevuje se jako rozhodné vědomí analytických schopností, přesnosti a metodičnosti. V případě poškození planety pak také může docházet k vyslovené šťouravosti a nadměrnému bazírování na řádu a pravidlech. Člověk může dosáhnout transformace pomocí analyzování. Toto postavení Pluta je typické pro osobu, která by ráda zavedla kontrolu porodnosti, omezovala svobodný sex, vnášela do této oblasti určitá pravidla a celkově by chtěla mít nad těmito záležitostmi kontrolu. Pokud se jedná o politika, nebo představitele církve s politickým vlivem, mívají jeho političtí kolegové v dnešní době noční můry ze ztráty voličů:-) Bytost má smysl pro spravedlnost, ale bývá příliš kritická. Pluto v Panně obecně oslabuje zdravotní stav, zejména pak orgány dutiny břišní - trávicí trakt a střeva. Vzácné nebývají ani pohlavní choroby, sterilita, sexuální problémy, potíže se reprodukcí obecně a také nemoci, které se přenášejí na člověka ze zvířat. Generace, která se narodila s tímto Plutem (1956 - 1972) se významně podílí na rozvoji technologií IT, nových analytických metod a také na nárůstu byrokracie.

Dekany Panny:

První dekan: tento aspekt často naznačuje na nevyrovnanost v příjmu a výdeji energií, obvykle je problém s výdejem a přílišným příjmem, nebo naopak, je nutné sledovat také aspekty. Při aspektaci z elektrických znamení může jít o větší výdej, naopak převládají li aspekty z magnetických znamení, člověk více vydává a neumí správně přijímat. Možné problémy v citové oblasti, city stagnují, nebo s nimi dotyčný není spokojený. Obavy z druhých lidí a menší ochota ke vzájemné interakci. Tito lidé ale také umí myslet pružně a rádi se učí nové věci. Bývají praktičtí a rádi vydávají více, než kolik ve skutečnosti mají, potom musí řešit doplnění zdrojů, ale ono se to vždycky nějak udělá. Časté je to třeba v oblasti peněz, ale i v případě disponibilní energie. Možnosti celkového růstu a rozvoje, dotyčný si je toho navíc vědom. Tvořivost a přizpůsobivost, zajímavé nápady a myšlenky. Dobré analytické schopnosti, je to vhodný aspekt pro práci u policie, nebo v tajných službách. Praktické a objektivní myšlení.

Druhý dekan: lidé s tímto aspektem by si měli dávat pozor na iluze a případně na nereálné představy o tom, čeho by chtěli dosáhnout. Obvykle uvažují o něčem, na co nemají nárok, nebo je ještě příliš brzy, aby toho dosáhli. Mohou mít snahu obcházet důležité věci při cestě ke svému duchovnímu a osobnímu rozvoji. Nesprávné vnímání reality, což způsobuje problémy s druhými lidmi, kteří takového člověka nechápou. Potlačování potřeb duše a preferování ega. Z toho pak mohou vyplývat zamotané situace, do kterých se člověk dostane díky svému uvažování, ale nepřipouští si vlastní vinu a často tak pokračuje v nevhodném jednání a myšlení. Zklamání sama ze sebe a nedostatek sebeúcty, nesprávné sebehodnocení, zbytečná přísnost k sobě. Může jít také o člověka, který příliš neuznává pravidla a dostává se tak do opozice. Možné sklony k nevěře, ale neplatí to vždycky. Snaha zalíbit se autoritám, z tohoto důvodu se jedná o nepříjemný aspekt pro vedoucí pracovníky, kteří pak využívají své podřízené pro růst vlastní kariéry a kladou na ně zbytečně vysoké nároky. Touha být středem pozornosti, která ale často vyznívá spíše směšně. Tito lidé by se měli nad sebou nejprve zamyslet, uspořádat si vše důležité, čím by chtěli druhé oslovit a na tom pak pracovat.

Třetí dekan: tento aspekt naznačuje na strukturovaný přístup, důslednost a také přísnost, nicméně se jedná o spravedlivého člověka, který umí druhého ocenit, i když to tak na první pohled nevypadá. Přirozená autorita, problémy se řeší pragmaticky, přímo a většinou správně. Přirozená důstojnost, která bývá cítit na první dojem. Slušná životní stabilita, solidnost a také vyšší podpora. Často též dobrý nadhled a široký rozhled. Možné potíže v citové oblasti, protože přednost dostává pragmatický rozum před emocemi a city. Snaha preferovat hlavně vlastní řešení a vize, protože druhým lidem se až tolik nedůvěřuje, což je často škoda. Sklony k přehánění a to zejména v oblasti emocí a citů, které jsou obvykle potlačovány a pak se náhle potřebují dostat na povrch. S tím mohou souviset změny nálad, jakoby bez příčiny. Upřednostňování vlastních potřeb před potřebami druhých lidí. Možnost manipulace s druhými, často se jedná o testování, kam až lze zajít. Lidé s touto polohou Pluta mohou trpět určitou citovou přesyceností, protože v emoční oblasti se neumějí pohybovat s lehkostí a radostí. Možnost odmítání životních radostí, zbytečně sucharský přístup k životu. Tento člověk často nevidí krásy života v celé jeho šíři, protože upřednostňuje zdravý rozum a pragmatismus, ale měl by se učit otevírat právě životním radostem, protože právě ty ho mohou výborně naplňovat a umožní mu pak naplno rozvinout všechny jeho zajímavé schopnosti.

Pluto ve Váhách - pád - projevuje se jako rozhodné vědomí citu pro vyváženost a rovnováhu, ale protože Pluto je v tomto znamení v pádu, může také přinášet náhlé a hluboké změny v rodině, neočekávané změny ve vztazích atd. Obecně přináší do vztahů obavy a nejistotu, člověk je sice přizpůsobivý a zodpovědný (zejména v oblasti společenských vztahů), ale také nestabilní. Osobní transformace může bytost dosáhnout rozvíjením svých schopností vztahovat se. Typická vlastnost Vah - nerozhodnost, zde vyvolává značné množství vnitřních rozporů a z nich plynoucí oslabení, až onemocnění ledvin. (Ledviny, jakožto párový orgán, mají ve vztazích významnou úlohu a jakékoli disbalance v této oblasti se na nich zdravotně podepisují. Znamení Vah je navíc charakteristické tím, že se díky svému extrémnímu smyslu pro rovnováhu snaží neustále reagovat na jakékoli výkyvy ve vztazích, které by jiný člověk třeba ani nezaregistroval. Pluto tuto vlastnost ještě dále posiluje). Většina lidí s Plutem ve Váhách má podvědomý pocit, že nejsou fyzicky dokonalí a snaží se tuto představu změnit různými způsoby, které mají negativní dopady - plastické operace, experimenty se stravou (a vzniklá anorexie), atd. Pro toto postavení Pluta jsou také charakteristické například soudní procesy v souvislosti se znásilněním, rozpady manželství a navazování nových vztahů bez důkladného poučení se z předchozího. Obavy z dalšího vztahu však mohou postupně vzrůstat. Možné jsou i pohlavní nákazy. Člověk může mít tendence dopustit se daňových úniků a finančních podvodů. Z hlediska generačního se jedná o lidi, kteří přinesou společenské změny, jež budou motivovány jejich smyslem pro spravedlnost. Dochází tu ale k rozporu, protože jim není cizí rasistické pojetí světa, což je jeden z extrémů Pluta ve Váhách. V každém případě má člověk s touto planetou ve Váhách většinou dobře vyvinuté společenské instinkty.

Dekany Vah:

První dekan: tento aspekt se projevuje zejména v emoční a citové oblasti, kde jsou emoce jakoby drženy pod pokličkou a člověk uvnitř neustále pociťuje nejistotu, nebo specifickou beznaděj, ale tyto stavy trvají vždy pouze do doby, kdy si v sobě něco ujasní. Poté se vše na čas upraví a po nějaké době se popsaný problém může objevit znovu, aniž by k němu existoval jasný důvod. Člověk ale časem pochopí, že se upíná na něco, co mu neslouží k dobrému a tím si postupně vnitřně ujasňuje, co opravdu chce a co je pro něj důležité. Může se také objevovat pocit odloučenosti od vlastní podstaty, (ale špatně se to popisuje). S tím vším mohou souviset určité životní těžkosti, které se občas objeví jakoby bez příčiny a zase odezní poté, co si dotyčný něco uvědomí. Tito lidé dokáží těžce pracovat, ale málokdy se za své úsilí dokáží správně ocenit. Tato poloha Pluta ale naznačuje na pevnou vůli a také na zdravý rozum, na pragmatické myšlení a tomu odpovídající řešení problémů a situací. Objektivita a touha se neustále učit nové věci. Velmi dobrý aspekt pro vědu, protože ukazuje na strukturované myšlení a potřebu si věci ověřovat. Přísnost a spolehlivost.

Druhý dekan: značná tvořivost a to zejména myšlenková a intelektuální. Tito lidé dovedou dobře využívat své podněty a nápady, jestliže k tomu dostanou šanci. Pokud nedostanou, nijak se tím neznechutí a nepřestávají se zkoušet prosadit jiným způsobem. Tato poloha Pluta poskytuje zajímavé analytické schopnosti a dává tak předpoklady například pro práci u policie, člověk si dokáže dávat dohromady souvislosti a umí své myšlení syntetizovat do správných závěrů. Jeho uvažování je často objektivní a také důsledné. Lidé s tímto Plutem také mohou mít sklony k určitému sobectví, případně touží po něčem, na co nemají nárok. Podstatou tohoto uvažování jsou jejich ne zcela správné představy o některých důležitých věcech. Na to, co je správné a pro ně vhodnější, si ale musejí přijít pomocí zkušeností. Umí si ale užívat života s důvěrou v dobré konce a to často i v situacích, kdy by jiný člověk nevěřil, že se právě tohle ještě může vyřešit v jeho prospěch. A ono se to často i vyřeší. Nedostatek zkušeností je často vyvážen jakoby záhadným štěstím, či podporou shora. Záleží ale také na dalších aspektech Pluta s ostatními planetami. Harmonické aspekty toto posilují a naopak, v případě neharmonických nemusí vše vždy dopadnout dle představ dotyčného.

Třetí dekan: síla k řešení i složitějších situací, které si ale člověk obvykle způsobuje svým nesprávným jednáním, či myšlením. Neumí si to ale přiznat a tak opakuje chyby a pak se je snaží řešit tím samým způsobem. Má ale potenciál si nakonec uvědomit, že by se měl změnit především on a ne jeho okolí. Řadu věcí vnímá složitějších a důležitějších, než ve skutečnosti jsou a časem by se měl toto naučit rozlišovat a neplýtvat tak energií na věci, které si jí nezaslouží. Měl by se postupně učit vnitřnímu klidu, což mu umožní rozpoznat opravdu důležité věci od těch nepodstatných. Tito lidé mohou mít problémy se spolehlivostí, už jenom proto, že preferují zejména své vlastní potřeby. Spolehlivosti a důvěryhodnosti by se ale rozhodně měli neustále učit, protože je to od nich očekáváno. Pozor by si měli dávat na neplodné snění a na ne zcela reálné představy o své budoucnosti. Výborné ale je, že touží se neustále učit nové věci a vědomosti pak prakticky využívat. Při negativních aspektech Pluta mohou být sklony užívat si života způsobem, na který nemá takový člověk nárok, nemá pro něj dostatečné prostředky. Celkově je tato poloha velmi vhodná pro celkovou regeneraci, nebo až dokonce pro transformaci.

Pluto ve Štíru - povýšení - projevuje se jako rozhodné vědomí vášně a touhy, člověk má smysl pro tajemno a záhady, rád intrikuje a má značné dispozice pro osobní transformaci. K té může dojít zejména prostřednictvím touhy, tužeb. Bytost je plodná, univerzální i schopná, disponuje okultními silami, které vyzařuje i navenek, sexualita je pro ní rovněž transformující, ale zároveň se jí může cítit příliš svazována. Negativním projevem takového Pluta a to i dobře aspektovaného, jsou nejrůznější temné obavy bez vnější příčiny, přílišné otevření se energiím, které mohou být škodlivé a náchylnost k novým, neznámým nemocem, či duševním potížím neurčitého původu, je li Pluto špatně aspektováno. Člověk je obecně citlivější vůči ekologii, ale na druhou stranu nemá přílišnou snahu jí nějak zlepšovat. U Štíra může Pluto vyvolávat rasistické a částečně i anarchistické tendence. Z tisíce let pozorování vyplývá zajímavé zjištění, že období průchodu Pluta Štírem je téměř vždy provázeno vznikem nějaké epidemie, od moru až po AIDS atd. Generace lidí s Plutem ve Štíru (1983 - 1995) právě začíná ovlivňovat dění na Zemi a lze od ní očekávat nesprávné užívání svěřené moci. Tento problém může mít nejrůznější podobu - od ekologických katastrof až po zneužití zbraní hromadného ničení.

Dekany Štíra:

První dekan: je to aspekt, kdy může poněkud drhnout materiální stránka, ale je vždy potřeba uvažovat také dům, ve kterém Pluto stojí. V životní oblasti, signované domem se obvykle opouští něco starého, aby to mohlo být nahrazeno něčím novým, ne vždy to je příjemné a většinou se nejedná o náhlou a zásadní transformaci, ale proces je spíše nenápadný a zdlouhavý, což může člověka unavovat a přinášet mu dojem, že se mu v životě nic nedaří. Časem si ale začne přicházet na skutečnost, že se opravu někam posunul, jenom to nebyl patrné na první pohled. Lidé s tímto aspektem také mohou uvažovat o zásadní změně životního stylu, či práce, zatouží se vydat úplně novým a zcela odlišným směrem. Vždy by ale měli zvážit, jestli je to pro ně opravdu dobré. Může být, ale také nemusí, je potřeba vnímat věci v širší perspektivě a nepodléhat prvotnímu dojmu, že to je skvělý nápad, který nemůže dopadnout jinak, než správně. Tento aspekt naznačuje, že dotyčný si dobře uvědomuje zákon důležitosti pohybu, tedy energie musí být v pohybu, jinak by stagnovaly. Znamená to, že se nebrání změnám a to i na hlubších úrovních své duše. To je důležité, protože jakmile si tento princip uvědomí, dochází pak k důležitým změnám i v jeho okolí, které mu tak zrcadlí vlastní vnitřní stav. Celkově je tato poloha Pluta důležitá i pro city a emoce, které jsou celkově hluboké a může v nich docházet k příznivému vývoji, na což často ukazuje kvalita aspektů této planety. Energie často proudí lépe s přibývajícími roky, člověk dělá pokroky a s postupem let se cítí lépe a sebejistěji. To se odráží i na jeho vztazích, jejichž kvalita se s věkem zlepšuje a prohlubuje. Bohatý citový život a také často i vyšší vedení a dobrá intuice.

Druhý dekan: je to maličko obtížnější poloha, protože tito jedinci jsou často hodně dominantní a přesvědčení o své pravdě, což jim pak způsobuje potíže ve vztazích s okolím. Může se také jednat o určité sobectví, kdy dotyčného příliš nezajímají potřeby druhých lidí a sám je rád využívá ke svému prospěchu. Velmi dobrá kontrola emocí a jejich skrývání. Pokerová tvář, maska, pod kterou se jenom obtížně proniká. Samotářství ze strachu z interakce s lidmi, možné potíže při řešení složitějších životních situací. Jestliže se člověk s tímto aspektem nedokáže prosadit podle svých představ, často opakuje nevhodný vzorec chování, nebo použije jiný, ale opět nesprávný, případně řeší věci násilím tam, kde by bylo dobré trochu zvolnit a zamyslet se, co by vlastně pro něj bylo dobré. Jedná se o lidi, kteří mohou mít problémy se zodpovědností, protože mají pocit, že je toho na ně v životě moc, ale obvykle se s postupem let zodpovědnosti naučí, i když je to pro ně náročné. Životní zkušenosti se většinou správně zúročí a díky nim dochází k výraznému posunu kupředu, často může jít o velké a zásadní změny k lepšímu. Velké šance pro osobní transformaci! Jamile si člověk dokáže vnitřně uvědomit důležitost změn, začnou se dít zázraky. Dokáže pak dobře využít intuici a to mu samozřejmě zlepšuje život a přináší nové možnosti. Celkově jde o aspekt silný a zásadní, který dává zajímavé možnosti dosáhnout odměny a ocenění za dlouhodobou snahu o osobní rozvoj. V mladším věku ale často nebývá jednoduché se s jeho energiemi vyrovnat. O to lépe pak chutná pozdější dobrý výsledek.

Třetí dekan: jedná se o aspekt, který často naznačuje na nějaké životní obtíže, věci nejdou tak, jak by měly, z větší části si ale člověk problémy způsobuje sám, zbytečnými obavami, které jsou často nepodložené, bezdůvodné. Jedná se o lidi, kteří mohou mít potíže s věrností, ta je pro ně často příliš zavazující a oni si nejsou jistí sami sebou tak, aby se mohli svému partnerovi s důvěrou otevřít. Pak mají díky tomu snahu neustále hledat u druhých něco, co by měli najít hlavně sami v sobě. Tito lidé mohou do svého okolí přitahovat nespolehlivé lidi, kteří je mohou nějak poškodit, zradit, nebo jim způsobit nějakou škodu. Hodně prosazené ego a potlačování potřeb duše, což vede k nesprávným postojům. Tyto postoje ale člověk vnímá, jako osvědčené a bezpečné a nerad je opouští, tím pak setrvává v problémech, za něž často obviňuje své okolí a sám si vlastní podíl nepřipouští. Rozhodně by se měl neustále učit měnit svůj přístup ke všemu, kde má potíže, protože jedině to je pro něj správná cesta ke zlepšení. Jestliže se dotyčný snaží něčeho důležitého dosáhnout, většinou si kvůli tomu musí odříci něco jiného a tento princip se udržuje až do okamžiku, kdy konečně pochopí, že mu pomůže jedině zásadní změna myšlení a uvažování. Tito lidé umí své okolí úmorně přesvědčovat o své pravdě, ačkoli jí nemají. Málokdy si nechají poradit, ale je to samozřejmě škoda. Možnosti ale mají a to veliké, jenom se nesmí tak upínat na zmíněné nevhodné vzorce myšlení. Neměli by se bát odhodit svojí neměnnou masku a podívat se na svět jinak. Nebát se více důvěřovat ostatním, což je pro Pluta ve Štíru vždy velmi náročné. Důležité také je naučit se více naslouchat své intuici a neodmítat pohyb energií a zásadní životní změny, pokud je na ně připravená situace. Když dochází ke komplikacím, je velmi dobré neřešit je násilím, ale trochu se zastavit a lépe vnímat, co mají člověku naznačit, co mu vlastně ukazují. Toto je pro člověka s touto polohou Pluta opravdu podstatné a důležité.

Pluto ve Střelci - projevuje se jako rozhodné vědomí pochopení, filozofického nadhledu a hledání. Zejména prostřednictvím hledání může u člověka dojít k osobní transformaci. Takto postavené Pluto posiluje náboženské vědomí a cítění, které má člověk vrozené, nikoli naučené. Pozitivními jsou i posílené tyto vlastnosti: smysl pro právo a spravedlnost, uznávání základních práv, sociální cítění, vyšší filozofické cítění, boj za nové ideály a nové náboženské, nebo mystické směry atd. Lidská sexualita zde dostává prvky vznešenosti. Negativním projevem Pluta ve Střelci je posílení touhy po nadvládě za každou cenu, což může jednou vést u této generace (1995 - 2008) k velmi vážným globálním konfliktům s dalekosáhlými důsledky, toto se týká hlavně jedinců, kteří mají Pluto negativně aspektováno. Jinak takto postavená planeta Pluto působí jako most mezi starověkem a novým věkem a toto se také může spolupodílet na vzniku nových náboženských směrů. Obecně lze od zrozenců s Plutem ve Střelci očekávat vytvoření nového duchovního, nebo mystického směru a také slučování stávajících náboženství a církví.

Dekany Střelce:

První dekan: tito lidé často netuší, kam v životě vlastně směřují a jestli tam směřovat chtějí. Obvykle nemají dostatek sebedůvěry a díky tomu se příliš nedokáží spolehnout sami na sebe, na své schopnosti, i když je často mají docela zajímavé. Nabízí se mu pomoc, ale on jí často nevyužije, protože nevěří v její přínos. Povrchní řešení důležitých problémů, nechuť je rozebírat do větší hloubky. Nedostatek chuti do stabilní práce na sobě samotném. Častý je nedostatek odvahy k důležitým životním rozhodnutím, dotyčný nerad opouští zaběhnutý život, protože mu připadá bezpečný a jistý, i když to tak často není. Jde o lidi málo spolehlivé, kteří mohou mít potíže s důvěryhodností (záleží hodně na aspektech Pluta). Nevhodné vzorce myšlení, které se ale jenom těžko opouštějí. Tato poloha Pluta je nevhodná například pro soudce a vyšší státní úředníky, kteří mají rozhodovací pravomoc, protože nebývají objektivní a nebazírují na pravidlech. Když člověk s touto polohou Pluta získá pocit, že by mohl docílit osobního prospěchu, potom je schopný si za ním jít až nekompromisně a bez ohledu na ostatní. Bývá přátelský, ale nemá příliš potřebu se zabývat druhými lidmi. Tvořivost, ale také obavy své sny uskutečnit, nedostatek trpělivosti dotahovat věci do konce. Bezstarostnost a myšlení ve stylu "však ono to nějak dopadne." Někdy to skutečně dopadne dobře a jindy ne, člověk s tímto aspektem by se měl naučit svůj život lépe řídit a mít ho tak pod větší kontrolou. Potíže v citové oblasti, které vyplývají ze skutečnosti, že dotyčný preferuje své ego a nikoli potřeby své duše. Ego jej ale často zavádí do oblastí, které mu pak nevyhovují, ale on netuší, jak z toho ven. Jeho duše to sice ví, ale on její pláč ignoruje. Často nevidí krásy života a neumí si s radostí hrát. Se svými city si neumí poradit a obvykle jim ani příliš nedůvěřuje. Tito lidé sice znají lehkost bytí, ale tam jim nepřináší vždycky uspokojení, protože jim k němu stále něco důležitého chybí. Jde ale o lidi, kteří umí milovat, jestliže se rozhodnou naslouchat potřebám své duše. Mají značný potenciál a neměli by se bát jej využít.

Druhý dekan: jedná se často o lidi, kteří jsou bezstarostní a naprosto důvěřují životu, i když se to jejich okolí může jevit, jako naprosté šílenství, ale ona jim obvykle většina důležitých věcí vychází. Sebedůvěra bývá značná a člověk se díky ní dobře dostává z řady situací, které by někoho jiného přinejmenším znepokojovaly. Originalita, tvořivost a hledání nových cest a možností, které opět téměř vždy dobře vychází. Užívání si lehkosti žití a životních radostí. Silné emoce, které se jenom obtížně řídí. Velmi dobré objektivní myšlení, zdravý rozum, pragmatismus. Tito lidé rádi a úspěšně bojují za něco, co je obecně přijímáno jako dobré. Velmi dobrá tvořivost a praktické využití vlastních nápadů. Vyšší ochrana, předpoklady pro duchovní rozvoj a vývoj. Zodpovědnost za vlastní život. Nestrannost a při vyšší úrovni pochopení také nehodnocení (důležité). Je to dobrý aspekt pro trvalý duchovní růst. Prakticky vždycky mají tito lidé vyšší ochranu, velmi dobrou intuici a rozhodně by jí měli naslouchat. Často také mají jasno v tom, kam směřují a jestli je to tak správné. Životní vyzrálost, která se neustále prohlubuje.

Třetí dekan: není to příliš příznivá poloha, ale samozřejmě hodně záleží na aspektech Pluta. Možnost náhlých osudových zvratů, ztráty atd. Téměř vždy se ale jedná o náročné zkoušky, které sice člověka o něco připraví, ale zároveň ho posunou v jeho vývoji kupředu. Osobní transformace, která se ale nedá příliš řídit a hlavně přichází téměř vždy nečekaně. Důležité změny se ale těžko přijímají a dotyčný je odmítá, i když to není příliš možné. Strach ze ztrát, hlavně ze ztráty blízkého člověka, který vůbec nemusí být racionální. Ale také dobré předpoklady pro duchovní vývoj, člověk s tímto aspektem se nesnaží věci uspěchávat a dokáže je pasivně přijímat, i když se mu často nejeví, jako prospěšné. Ve vztazích se situace často komplikuje nečekaně a jakoby bezdůvodně. Konstruktivní pasivita, nezasahování do běhu důležitých záležitostí. Je to důležité, protože větší aktivita by mohla tyto děje narušit a nasměrovat je nežádoucím způsobem. Ne vždycky je ale defenzivní přístup dobrý. Je zapotřebí dobře vyhodnotit všechny aspekty Pluta. Často se také jedná o nutné rozhodnutí v nějaké situaci, kdy vlastně není moc na výběr. Možné potíže ve vztahu, které plynou ze skutečnosti, že dotyčný upřednostňuje hlavně své ego a nikoli potřeby své duše. Pozor na jednu věc: jestliže člověk něco v životě pokazil, nebo prošvihl, má snahu se k tomu pořád vracet, přemýšlet o tom, ale tento postup jej pouze připravuje o energii a čas a obvykle nikam nevede. Co je potřeba se naučit? Jít dál! Zahodit minulost a dívat se raději dopředu. To je hlavní poselství této polohy Pluta ve Střelci.

Pluto v Kozorohu - projevuje se jako rozhodné vědomí vlastní dokonalosti (což je pochopitelně zavádějící a nebezpečné), smyslu pro realitu, praktičnosti a tvrdošíjnosti. Člověk bude moci dosáhnout osobní transformace pomocí evoluce, ale znamení Kozoroha obecně Pluto omezuje a brzdí, takže dotyčný jedinec bude nucen vynakládat značné úsilí na to, aby pokroku ve své transformaci dosáhl. Dává velký důraz na dobrou a důkladnou organizaci, na řízení procesů a na efektivnost a má značné osobní ambice. Než se však dopracuje k výsledkům, musí vynakládat veliké úsilí, které v případě špatné aspektace planety nebývá vždy korunováno úspěchem. Veliký pozor a zejména při negativních aspektech Pluta by si měli lidé dávat na dobrou péči o své zdraví, jakmile jí totiž začnou zanedbávat, mohou se dostavit chronické, vleklé choroby. Zajímavé vlastnosti dává Pluto v Kozorohu v oblasti politiky ? přináší totiž touhy po zásadní přestavbě politického systému a pokud je navíc poškozeno a dotyčná osoba vysoce postavená, její šance na provedení těchto změn jsou velmi vysoké. Poškozené Pluto zpomaluje vylučování a způsobuje choroby na bázi ucpávání vyměšovacích orgánů.

Dekany Kozoroha:

První dekan: tito lidé podvědomě touží po dobrém finančním zázemí a také ho často dosahují. Mohou mít i docela dobré vůdčí schopnosti, nicméně například manažera s tímto aspektem budou zajímat především jeho hmotné prostředky a jejich zisku bude podřizovat vše ostatní, tedy své podřízené může doslova dřít z kůže proto, aby se sám měl dobře, ale na druhých lidech mu až tolik nezáleží. (Vždy samozřejmě posuzujeme ještě také povahu aspektů Pluta.) Hmotným záležitostem se vždy dává přednost, ale tito lidé by měli vědomě rozvíjet také i další důležité životní oblasti a rozhodně by se neměli vyhýbat ani duchovnímu vývoji. Jsou li aspekty negativní, může jít o nedosažitelné sny o bohatství, na které ale buď nebývá nárok, nebo by k jeho dosažená vedla příliš složitá a náročná cesta. Není však vyloučeno, že jej tvrdě pracující člověk dosáhne. Určitě by ale vždycky měl klást důraz také na citovou oblast, ve které obvykle mívá trochu rezervy. Tito lidé v sobě mají předpoklady pro osobní transformaci a to nejenom v materiální oblasti. V jejich životě může náhle přijít změna, kterou si předtím odpracovali a nyní jsou překvapeni, o jak zásadní změnu šlo. Dokáží opustit nevhodné vzorce myšlení, jakmile zjistí, že díky nim mají konkrétní problémy. Uvědomují si, že jejich osud z velké části záleží právě na nich a umí jej pozitivně ovlivnit. Dokáží pracovat v týmu, ale není to pro ně samozřejmost, protože se rádi spoléhají především sami na sebe. Ačkoli jsou hodně zaměření na materii, dokáží také milovat přírodu a uvědomit si, že jsou její nedílnou součástí. Mívají v sobě spoustu podnětů a impulsů a neustále se je snaží prakticky využívat. Ale často se od nich vyžaduje značné úsilí, aby něčeho podstatného dosáhli. Na to opět naznačuje povaha aspektů Pluta. Jsou li aspekty negativní, tito lidé mohou mít i sklony k podvodnému jednání, když se snaží dosáhnout na něco, co je jim momentálně odepřeno. Měli by si ale samozřejmě na takové jednání dávat veliký pozor a striktně se mu vyhýbat!

Druhý dekan: tito lidé mají sklony k manipulacím s druhými a to vždy za účelem dosažení osobního prospěchu. Tento negativní vzorec chování mohou zdůrazňovat negativní aspekty Pluta, zatímco pozitivní jej zmírňují, ale o manipulace se jedná prakticky vždy a navíc jsou skryté, na podvědomé úrovni a velmi účinné. Jedná se o lidi tvořivé a nápadité, kteří jsou ale hodně zaměřeni zejména na svůj zisk a prospěch. Stává se jim, že přeceňují své schopnosti a když jim pak něco nevyjde, hledají chybu u druhých a málokdy si připustí vlastní podíl. Ovšem přisvojit si zásluhy někoho jiného těmto lidem často nečiní žádné morální potíže. Jedná se o jedince, na které se nelze úplně spolehnout, protože pokud si vyhodnotí, že něco neslouží k jejich prospěchu, nemají příliš důvod to dělat. Pozor by si měli dávat na zbytečně zbrklé jednání! Netrpělivost může způsobit nedostatečně vyhodnocení důležitých informací a to celé pak může vést ke ztrátě, či jiným problémům. Ve vztazích je často kladen důraz zejména na pragmatický rozum a s emocemi a city se nepracuje správně, protože pro tyto lidi jsou emoce příliš neuchopitelné a proto k nim nemají důvěru. Je to ale samozřejmě zdroj problémů, protože emoce jsou nosnou silou naprosto všeho, co člověk v životě dělá. Důležitá věc: tito lidé vždy upřednostňují své ego a potlačují potřeby duše, tedy nedávají dostatečný prostor citům a emocím. V případě negativních aspektů to může vést až k potížím v duševní oblasti, k depresím a podobně. Vztahy jsou rozhodně oblastí, na které by měli hodně pracovat, je potřeba se naučit, že emoce a city nejsou tak nebezpečné, jak je podvědomě vnímají a také by se měli učit otevřít se s důvěrou blízkému člověku. Pro jejich život je to opravdu podstatné.

Třetí dekan: v této poloze se jedná hlavně o dobré schopnosti řídit si svůj život a mít ho pevně v rukou. Tito lidé bývají úspěšní, protože si uvědomují důležité souvislosti a umí je využít ve svůj prospěch, ale v dobrém slova smyslu. Lze se na ně spolehnout! Mají pevnou vůli, umí být tvořiví a i v roli nadřízených dokáží brát ohledy na podřízené, i když se rozhodně nejedná o žádný soucitný, charitativní typ (záleží samozřejmě na aspektech Pluta.) Silná vůle a často i vyšší schopnosti ve smyslu magie, tito lidé často umí materializovat svá přání a představy, mají k tomu dobré předpoklady. Jedinec s tímto aspektem má jedno specifikum: nemá potřebu manipulovat s druhými, protože se spoléhá především sám na sebe. Nejedná se ale o člověka, kterého by příliš bavilo někoho učit a postrkovat v životě kupředu. Proto dává přednost podobně silnému, samostatnému a sebevědomému partnerovi / partnerce. Práce s city a emocemi u něj ale bývá problematická, protože ego vítězí na celé čáře a potřeby duše bývají potlačovány. Silná individualita, kterou jen tak něco nenaruší. Zejména v případě neharmonických aspektů je ale potřeba dávat pozor na zbrklé jednání, které by mohlo přinést ztráty. Může zvítězit touha něčeho dosáhnout za každou cenu a ta pak může být neúměrně vysoká. Na hluboce podvědomé úrovni je ukrytý konzervativní přístup, který se občas dostane na povrch a člověk je potom zbytečně opatrný a pasívní tam, kde se od něj očekává nějaká jasná akce. Ego opravdu vítězí na celé čáře, ale málokdy je to pro dotyčného dobré. Jak z toho ven? Postupně se učit, že ne vždycky musí být zaujatý přístup přínosný, je prostě potřeba jej změnit, což je pro lidi s tímto aspektem vždy velmi náročné, oni své názory mění jenom neradi a nedělají to rádi ani pod tlakem okolností. Přílišná vazba na materiální záležitosti může u těchto lidí vést k zastavení duchovního vývoje, nebo k jeho odmítání, což je ale samozřejmě škoda, protože dobře rozvinutá duchovní oblast přináší člověku opravdu zajímavé možnosti naplnění a seberealizace. A oni jsou na seberealizaci opravdu hodně zaměřeni.

Pluto ve Vodnáři - projevuje se jako rozhodné vědomí touhy po svobodě a nezávislosti, výstřednosti, vynalézavosti a neobvyklosti. Osobní transformace může člověk dosáhnout především láskou ke svobodě a uznáním, že každá bytost má na tuto svobodu stejný nárok, jako on. Bývá značně nekonvenční, neobvyklý či výstřední a novátorský. Jeho touha po reformách a změnách však může být zničující pro něj i pro okolí, záleží vždy na dalších aspektech a také na společenském vlivu dotyčného. Zdravotní problémy hrozí cévnímu systému a pohlavním orgánům. Pravděpodobné jsou také hádky v kruhu přátel, z čehož se může v případě špatných aspektů Pluta vyvinout až společenská nesnášenlivost. Generace tohoto Pluta (2023 - 2042) bude představovat pro svět obrovské nebezpečí - hrozí převraty, hluboké společenské změny a revoluce, je zde možnost objevení nových, účinných zdrojů energie (termojaderná fůze?) a také zneužití zbraní hromadného ničení v kosmickém prostoru.

Dekany Vodnáře:

První dekan: tato poloha naznačuje na spíše slabší vůli, fyzickou poživačnost, ale často bez potřebných prostředků. V případě neharmonických aspektů tento člověk nemusí mít zábrany při porušování zákonů v případě, že si chce pořídit něco, na co nemá peníze. Paličatost a umíněnost, přesvědčení o své pravdě a obtížné akceptování názorů druhých lidí na svojí osobu. Materialismus hraje významnou roli, je to aspekt nedůvěry vůči duchovním záležitostem a vůbec vůči všemu, na co si dotyčný nemůže přímo sáhnout a fyzicky to vnímat. Konzervativní myšlení, až sklony k dogmatismu. Pragmatické myšlení, díky tomu umí tito lidé často řešit i složitější životní situace. Touží si získat autoritu a závidí každému, kdo jí má přirozenou. Jestliže ale tento člověk zvládne své silně materiální zaměření, potom se na něj dá spolehnout, protože je značně pracovitý a také solidní, nemění často své názory a zakládá si na skutečnosti, že co řekne, to platí. Zejména harmonické aspekty Pluta to samozřejmě jenom posilují. Neharmonické aspekty naznačují na nedostatek zábran v případě bohatého člověka, který je pak přesvědčený i tom, že si za peníze může dovolit naprosto všechno. Smyslnost a dobré sexuální předpoklady. Chuť se neustále učit a své poznatky prakticky využívat. Zejména neharmonické aspekty pak naznačují na sklony k nepořádnosti, k chaosu, na nedostatečné ukotvení nohama na zemi, což může vést až k existenčním potížím, pokud člověk nezvládne vyřešit nějakou složitou životní situaci správně. Sklony vydávat více peněz, než je zdrávo a než si dotyčný dokáže vydělat. Neschopnost soustředit se na jednu věc a dotáhnout jí do konce. Případně také nedostatek odvahy využít toho, co se nabízí. Harmonické aspekty také ukazují na dobré možnosti celkového růstu osobnosti.

Druhý dekan: tito lidé mívají často obavy ze života ve smyslu, že svět pro ně nemá dostatek zdrojů, což je samozřejmě nesmysl, ale obavy logicky přitahují to, čeho se člověk bojí. Nedostatek sebedůvěry pak přitahuje problémy ze strany druhých lidí, kde se mohou vyskytnout až podvodníci. Také možnost nevěry ze strany partnera / partnerky, kteří nedostatek sebedůvěry cítí a neumí si s ním poradit. Možné problémy v citové oblasti, zejména pak v případě neharmonických aspektů. Harmonické aspekty pak naznačují na dobrý vztah sama k sobě na fyzické rovině, díky tomu pak funguje také sexualita, kterou si člověk umí opravdu dobře užívat. Dobře rozvinutá sexualita. Lidé s touto polohou Pluta mají snahu točit se na vzorcích chování a myšlení, které už k ničemu dobrému neslouží, ale oni je neradi opouštějí, protože se díky jim cítí bezpečně, aniž by si ale uvědomovali, že přešlapují na místě a díky tomu nebývají příliš spokojení se svým životem. Mají ale často velmi dobré vyšší vedení, které je směruje správně a pokud mu umí naslouchat, jejich život se dokáže až zázračně proměnit k lepšímu. Je nesmírně důležité, aby se člověk naučil věřit své intuici a dokázal jí naslouchat!

Třetí dekan: jedná se velmi příznivý aspekt, který naznačuje na strukturovaný přístup, konzervativní myšlení a hodnoty, ale v dobrém slova smyslu. Důslední lidé, na něž se dá spolehnout. Bývají přísní a nároční na sebe i na druhé. Pravděpodobně se neumí spontánně bavit a hrát si, ale mají přirozenou autoritu, bývají kompetentní a umí dobře řešit i složité životní situace. Výborná vyšší podpora, zejména v duchovní oblasti. Pragmatický, zdravý rozum, ve kterém není příliš prostoru pro sentiment. Ve vztazích může jít o nadbytečnou snahu mít všechno podle škatulek, tento člověk by se ale měl naučit dávat více prostoru citům a také lásce. Určitě má pro tyto záležitosti výborné předpoklady, jenom se je prostě musí vědomě učit. Dobrý vhled do druhých i do zvířat, harmonie s přírodou a s jejími cykly. Často také nějaké vyšší schopnosti, které se dávají darem, (nejde je získat žádným cvičením). Zajímavé charisma, které přitahuje druhé lidi, přitom si toho člověk ani nemusí být vědomý. Z karmického hlediska se také jedná o nějakou odměnu za zásluhy v minulém životě. Celkově je to aspekt, který ukazuje na úspěch a štěstí, ale samozřejmě záleží také na aspektech Pluta obecně.

Pluto v Rybách - projevuje se jako rozhodné vědomí soucitu s druhými, senzitivity, představivosti a idealismu. Osobní transformace může člověk dosáhnout právě soucitem a citlivostí vůči druhým i vůči okolnímu světu obecně. Problematický bude vliv tohoto Pluta na zdravotní stav, zejména v případě poškození negativními aspekty ? oslabené budou zejména nervová soustava a také psychika. Možné jsou i náhlé změny v sexuálním projevu a to buď na základě přiklonění k nějakému duchovnímu směru, nebo v důsledku náhlých hormonálních změn. Příliš silně mohou být prosazeny idealismus a naivita. Podobně jako ve Štíru, i Pluto v Rybách poskytuje okultní schopnosti, ale ve vyšší formě. Z generačního hlediska mohou nastat změny v přístupu k sexualitě obecně a také změny v ideálech, mravech a náboženských směrech.

Dekany Ryb:

První dekan: tato poloha naznačuje na možné potíže ve vztazích s druhými lidmi ve smyslu nepoctivého přístupu, či podvodů z jejich strany. Člověk s tímto aspektem může mít sklony k obětavosti, ale není to úplně pravidlo a nelze to odhadnout ani z aspektů Pluta. Jeho obětavost ale může být zneužitelná a on se pak buď stáhne do sebe a ztrácí důvěru k lidem, nebo se příště obětuje ještě více v naději, že si toho protistrana všimne. Nicméně princip nezištného obětování se v sobě Ryby mají a je potřeba s ním počítat. Ne vždycky je totiž taková oběť dobrá, ne vždycky si jí protistrana zaslouží. V blízkých vztazích může docházet k neporozumění a případně také k nevěře, to samozřejmě také hodně záleží na povaze aspektů Pluta. I pokud jsou v horoskopu dobré aspekty základních planet a Pluto v prvním dekanu Ryb není postaveno dobře, potom může ve vztazích docházet k neporozumění, či citovému odloučení a podobně. Celkově je ale tento aspekt výborný pro osobní transformaci! Tedy dlouho se třeba nic neděje a pak stačí nějaký podnět a člověk se rázem posune do úplně jiné životní úrovně a to ve všech důležitých oblastech. (Tuto transformaci může spustit třeba významný tranzitní aspekt nějaké planety vůči natálnímu Plutu.) Pozor ale na jednu věc - určitou specifikací této polohy Pluta je také odmítání sebe sama na fyzické úrovni. Člověk se sebou nebývá spokojený a dokud si tento problém nevyřeší, k žádné transformaci dojít nemůže. Je to ovšem problém na hluboce podvědomé úrovni, který se může projevit různými způsoby, často nečekanými a dotyčný navíc netuší, proč má právě tento vzorec chování, který se objeví, když to třeba vůbec nečeká. Je zapotřebí tuto záležitost správně rozkrýt a vyřešit. Není to vždycky snadné, proces může trvat delší dobu, ale jde to!

Druhý dekan: je to spíše náročnější aspekt a projevuje se hlavně vnitřním nesouladem, nevyvážeností a také nenasloucháním intuici a vyššímu vedení. Je velmi důležité sledovat aspekty Pluta, při harmonických aspektech bude člověk své intuici otevřený více a celkově se bude zajímat o svůj duchovní vývoj pozitivním způsobem. Při neharmonických se o něj buď nezajímá vůbec, nebo to naopak dělá intenzivně, ale nesprávným způsobem, záleží ještě na domu Pluta. Ve dvanáctém domu bude určitě velmi dobré se vyhýbat jakýmkoli návykovým látkám, protože hrozí vznik fatální závislosti, na to opravdu pozor! Obecně je to aspekt, kdy na podvědomé úrovni člověk nepřijímá potřebné informace a pak má díky tomu problémy v důležitých oblastech života. Ve vědomí se mohou honit myšlenky, které snižují možnost se vnitřně zklidnit a naslouchat svému podvědomí. Je vhodné provádět meditační cvičení na odpoutání se od myšlenkového chaosu. Vnitřní nevyrovnanost může vést k tomu, že se člověk nedokáže soustředit na jeden cíl a ten dotáhnout do konce. A jak je u znamení Ryb zvykem, dochází ke sklonům příliš podléhat vnějším vlivům a nevhodným informacím. Naopak je vhodné posilovat pragmatické uvažování a snažit se o lepší ukotvenost, tedy stát pevněji nohama na zemi a nevytvářet si možnosti úniku do světů neplodné fantazie. Tvořivost a fantazie jsou úžasné věci, ale musí se využívat správně, tedy je dobré se to neustále učit, ale rozhodně ne utíkat k představám, k jejich realizaci chybí síla, nebo odvaha, či podpora shora. Lidé s touto polohou Pluta a zejména jsou li jeho aspekty negativní, by si měli dávat pozor na fanatismus, nebo neústupnost. Někdy prostě neodhadnou, že už by ustoupit měli a je nutné udělat kompromis. I toto by se měli vědomě učit. Někdy sami nemají žádné zásady, ale o to více je vyžadují od druhých lidí. Možnost menší tolerance vůči druhým a také přesvědčení o své vlastní pravdě, což často na lidi působí nepříjemně. Jestliže člověk nenaslouchá své intuici, o to více se mu pak může rozvíjet jeho ego, které ho pak tlačí do nevhodných, nevýhodných záležitostí, ale on to neví, protože se vše děje na úrovni podvědomí. A tak přemýšlí, co dělá špatně a proč se k němu lidé nechovají tak, jak by chtěl, ale chyby hledá u nich, ne u sebe. Měl by se naučit přijmout i kritický názor na svojí osobu a zamyslet se nad tím, proč se mu takové informace vlastně dostalo.

Třetí dekan: je to poloha, vhodná pro transformaci, předpoklady jsou takové, že přes náhlé a často nevratné změny člověk zraje a objevuje nové obzory. Dochází k zbavování se předsudků, odbourávají se tabu, nebo přežité, nesprávné názory, které už k ničemu dobrému neslouží. Často se může jednat o konzervativně naladěné lidi, kteří lpí na nějakém názoru a náhle se stane něco, co jim změní myšlení o sto osmdesát stupňů. Změny přichází nečekaně a často nejsou vítány, protože se mohou jevit, jako špatné, nebo beznadějné a pak najednou dotyčný pochopí, co dělal dlouhou dobu špatně. Protože se jedná o Pluto, jde hlavně o změny na hluboce podvědomé úrovni, tedy myšlení a uvažování se změní napřed nepozorovaně a to pak přitáhne do života změnu na viditelné a vnímatelné úrovni! Paradoxně se často jedná o skutečně konzervativní myšlení a také o značně prosazené potřeby ega, takže na požadavky duše už nezbývá příliš prostoru. Z toho pak plyne princip, kdy se hromadí vnitřní tlak a ten se později uvolní v podobě náhlých změn. Člověk tak dlouho trvá na svých vzorcích myšlení a přešlapuje na místě, až se utrhne příslovečné ucho. Jedná se ale o dar, ne o osudovou ránu. Tak je potřeba transformaci vnímat. Příklad: dotyčná dlouhodobě trpí v nějaké situaci, která mu nevyhovuje. Nadává na nepříznivý osud, ale nedochází mu, že si za ní může především on sám. Náhle přijde událost, která se mu jeví ještě horší, protože mu končí jeho domnělé bezpečí. Za čas ale zjistí, že je mu mnohem lépe a život se změnil k lepšímu. Než se to stane, lidé bývají přesvědčení o své pravdě a naprosto nepřipouští, že by mohl mít pravdu někdo jiný, i to je jeden z projevů této polohy Pluta a zdůrazňují jej případné negativní aspekty. Se zmíněným egoistickým přístupem ještě souvisí jedna nepříjemnost: člověk si jde za svým často zcela bez ohledu na ostatní, ale protože se jedná o Pluto v Rybách, může se jednat hlavně o názory a myšlenky, či o duchovní záležitosti (o ty zejména). Je to nepříjemné a on díky tomu nemívá moc přátel. Pak se u něj něco náhle změní, on si řadu věcí uvědomí a vše je rázem jinak. Pozor by si tito lidé měli dávat také na iracionalitu, která ale není podložená ani štěstím, ani intuicí a tak často nedopadne dobře. Nedokáží odhadnout vážnost situace a jindy považují nějakou událost za mnohem závažnější, než ve skutečnosti je. A opět je potřeba sledovat povahu aspektů Pluta, která tento projev může značně zdůraznit, nebo jej naopak upozadit.