Neptun ve znameních

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 29. 06. 2006

Projevy Neptunu v jednotlivých astrologických znameních

Neptun je další vnější planetou. Podobně jako Saturn a Uran je i tato planeta tzv. transpersonální, neboli nadosobní. Jeho energie v jednotlivých znameních ovlivňuje vždy celou generaci, protože jedním astrologickým znamením prochází téměř čtrnáct let. Postavení Neptunu v horoskopu ukazuje na oblast, kde by se bytost měla naučit objevovat skryté souvislosti, kde má citlivá a vnímavá místa, kde může uplatnit své divinační schopnosti, kde by se rozhodně neměla přizpůsobovat obecně platným normám, zákonům a předpisům, naznačuje, ve které oblasti může člověk proniknout do sféry mimo zmíněné normy a také - kde kde by měl aplikovat rozšířené vědomí a kam ho toto rozšířené vědomí povede.


Neptun se významně podílí na principu tzv. primárního traumatu (bude vysvětleno později), protože v horoskopu vždy ukazuje na životní oblast, ve které bytost může pochopit a překonat obecně platné normy a pravidla, uznávané společností, ve které žije. V této oblasti pak zároveň může přijmout a pochopit zákony a normy vyšší - univerzální, které ale nejsou nikde napsány a jejichž platnost či porušení je vnímáno především prostřednictvím citů a pocitů. Tento princip ale funguje pouze tehdy, dojde li předtím v dané oblasti k rozšíření vědomí. Pokud se výše zmíněný princip úspěšně rozeběhne, člověk náhle vnímá své původní primární trauma jako nejvyšší dar a milost, které se mu narozením dostalo. Energie jednotlivých znamení vždy ukazuje na způsob, jakým bude člověk výše zmíněný princip hledat a objevovat.

Planeta Neptun snáší všechno, s výjimkou systému. Je li postaven silně, neharmonicky a v chaotickém znamení, takový člověk je zcela bez jakéhokoli systému, jeho písmo je naprosto bez tvaru a neudrží řádku, nemá smysl pro pořádek a všude chodí buď brzy, nebo pozdě, ale téměř nikdy ve správném termínu. Podobně se projevuje i harmonický Neptun v angulárním postavení ? na hrotu 1., 4., 7. a 10tého domu. Člověk s výborně postaveným Neptunem je vždy nadčasový. Typickým příkladem byl pověstný Samuel Hahnemann - objevitel a propagátor výborného přírodního léčebného systému - homeopatie.

Neptun v Beranu - člověk s tímto Neptunem bojuje za nějaký ideál a v případě špatné aspektace to může být i boj zaslepený, bez dodržování morálních hodnot a zásad. Víra, inspirace a touha, tyto vlastnosti jsou velmi silné a bývají i aktivně prosazovány. Osvícení a osvobození lze dosáhnout například přes bojová umění s vysokou tradicí ? tedy zvládnutím a zušlechtěním svých duševních i fyzických vlastností a schopností obecně.

Dekany Berana:

První dekan: Čistý vliv Berana. Celkově: odmítání důležitých životních změn, neschopnost vidět věci jasně a řešit je s beraním přehledem a pragmatismem. Lpění na něčem, co už je pryč a nikdy se nevrátí. Neochota k učení se a k vývoji celkově. Bazíruje se na všem, čeho se dosáhlo a to brzdí člověka ve vývoji. Sklony ke konspiracím, nejasnosti, podvodné jednání atd. Harmonické aspekty: v myšlení nechybí důslednost a strukturovanost, snahy o poctivý přístup k životu, zájem o zkušenosti starších a snaha se z nich učit, pragmatismus, kterému ale může chybět schopnost podívat se na věci jasně a bez iluzí. Možné potíže ve vztazích, protože člověk si v nich vytváří iluze a nadměrná očekávání. Nespolehlivost v oblasti vztahů, oddělenost od skutečných citů, nepřijetí zodpovědnosti ve vztahu. Neharmonické aspekty: pasivita, ale také možnost zajímavého duchovního vývoje, protože dotyčný není zbrklý a nehrne se po hlavně do věcí, které by mu mohly způsobit problémy. Má snahu držet se zpátky a uvažovat v souvislostech, v tom mu ale trochu komplikuje situaci výsledná energie Neptunu v Beranu, která sice poskytuje dobré informace, ale také rozostřenost a nejasnosti. Nicméně se jedná o lidi, kteří nepřistupují k životu lehkovážně, alespoň ne v důsledku tohoto aspektu. Často jde o silné osobnosti, na které se ale nelze příliš spolehnout v oblasti citů a vztahů, protože za něj nechtějí přijmout zodpovědnost a otevřít se správně partnerovi. Oslabení psychiky, iracionalita, je to svým způsobem poněkud ambivalentní aspekt, který se ale dá zvládnout docela dobře, jenom to chvíli trvá.

Druhý dekan: Zabarvený znamením Lva. Celkově: potíže s přijetím zákona pohybu - co není v pohybu, to stagnuje, ale pro tyto lidi může být problém, opustit dosažené jistoty a jít v životě kupředu. Překážky a zmatky na cestě, které ale nebývají nijak závažné. Smysl pro literaturu, celkově se jedná o zajímavou tvořivost, kdy se člověk nezabývá kvantitou, ale dává si záležet na kvalitě. Možnost oslabené psychiky, náměsíčnost, vnitřní psychická nutkavost, případně nekonstruktivní fantazie, které slouží spíše jako únik před realitou. Ale také schopnost radovat se i z maličkostí a pořádně si je užít! Harmonické aspekty: využívání svého charismatu k ovládání druhých lidí, člověk to nedělá úplně z chladného sobectví, ale protože mu dělá dobře, být středem pozornosti. Manipulace s lidmi za účelem nějakého zisku. Schopnost intrikovat. Ale také mírnost a přemýšlivost, jedná se o lidi, kteří, pokud mají motivaci, dokáží být velmi přátelští a umí druhým pomoci. Ohleduplnost k životnímu prostředí a zájem o tyto otázky. Tito lidé mají podporu shora, ale měli by si dávat pozor, aby jí nezneužívali v neprospěch druhých lidí, v opačném případě o ní mohou přijít. Pozor na fanatismus a nesprávný, přehnaný přístup k otázkám duchovních záležitostí. Také nedostatek tolerance a nadměrná kritičnost. Neharmonické aspekty: je to zejména podvědomá obava, aby člověk něco nepřeháněl a proto se drží zpátky, ve výsledku se snaží být ke všemu spíše opatrný a jemnější, než je nutné. Lpění na dosaženém životním stavu, dotyčnému jakoby nic nechybí, kromě spokojenosti. Udržování dosaženého a neochota pohnout se ve vývoji kupředu, něco opustit a jít dál. Odmítání příležitostí. Sklony k intrikám, zneužívání informací ve svůj prospěch, což pak může způsobovat nedostatek obliby u druhých lidí. Nerozhodnost a váhavost, protože pragmatický rozum Berana je tlumen nejasnostmi Neptunu. Jedná se o lidi, kteří si dělají nepřátele necitlivou komunikací, kdy na druhého útočí a pokouší se ho zranit, aniž by si to ale uvědomovali.

Třetí dekan: Značný vliv Střelce. Celkově: může jít o nepochopení důležitých věcí, přehánění, zatvrzelost, když se něco nedaří, je to vždycky vina druhých a nikdy ne moje, tento nesprávný přístup pak komplikuje další vývoj. Odmítání nabízených darů života, protože člověk je prostě přehlíží. Neochota k řešení důležitých věcí, lpění na pohodlí, útěk před jasným a rozhodným přístupem k čemukoli, co má v životě význam. Oslabení psychiky, ego převládá nad potřebami duše. Vnitřní konflikt a nevyrovnanost mužských a ženských energií. Harmonické aspekty: lidé jsou tvořiví a umí si užívat života, mají k tomu dobré dispozice, jenom je ne vždy využívají naplno. Když nechají volný průběh energiím Berana, ty se pak dokáží rozvinout v zajímavé šíři a pestrosti. Intuice bývá dobrá, ale nesprávně využívaná. Člověk se umí vcítit do druhého, ale ne vždy to dělá. Uznává hlavně pragmatismus a také zdravý rozum, někdy je však potřeba intuici využít, což mu ale dělá potíže, protože si na ní nedokáže sáhnout a ověřit si fakta, s tím mají tito lidé problém. Lpění na dosažením stavu a neochota opustit něco, čeho dotyčný dosáhl, aby se mohl pohnout v životě dál a poznávat nové věci. Neharmonické aspekty: je to aspekt možných náhlých změn, které jsou vždycky spojeny s odmítáním vývoje - dotyčný přešlapuje na místě a nadává tak dlouho, až jsou jeho podvědomé prosby vyslyšeny a náhle se mu převrátí život vzhůru nohama, aniž by se pak s takovou změnou dokázal dobře vyrovnat. S postupem let pak dochází k určitému pochopení, proč se to vlastně děje a tím se tyto náhlé události postupně omezují, jejich dopady už nebývají tak zásadní, ale vždy jsou nečekané. Odtrženost od reality, potíže s otěhotněním, přehnaný egoismus, potlačování potřeb duše, neschopnost správně se otevřít partnerovi. V citové oblasti se lpí na něčem, co už třeba neslouží, nebo dokonce není. Nedostatek ochoty se otevřít druhým, dávat i přijímat. Z tohoto důvodu se pak lpí na již dosažených věcech, které by ale dotyčný měl pomalu opouštět a jít zase poznávat něco nového. Nepříjemnosti, jako učební materiál, ale člověk je obvykle nechápe a odmítá.

Neptun v Býku - dává člověku smyslnou povahu, zalíbení v hmotných statcích a také věštecké schopnosti. Taková bytost má ráda klasické umění - například hudbu, nebo divadlo. Přes umění v tomto případě může vést cesta k osvobození a osvícení, ale dalším vhodným prostředkem je například tántrický sex.

Dekany Býka:

První dekan: Čistý vliv Býka. Celkově: jedná se o touhu po příjemném životě v dostatku, na který ale ne vždy existuje dostatečný nárok. Dotyčný se snaží něčeho dosáhnout a také se mu to často daří, ale za poněkud vyšší cenu, než by bylo nutné. Cokoli se v životě dělá, bývá to spojeno s nějakým problémem, který sice není závažný, ale spíše otravný. Jedná se malé, ale obtěžující překážky, chybí jasná vize, ale o to větší jsou podvědomé touhy. Vnitřní nespokojenost s materiální situací, která způsobuje neustále hledání a nervozitu. Ta se může podepisovat na spánku. Ve vztazích jde o příjemné lidi, kteří hledají citové jistoty, ale může jim chybět stálost a také zodpovědnost za vztah. Často se jedná o rozvinutou sexualitu a dobré vcítění se do partnera. Pozitivní myšlení, city se dávají najevo a citová otevřenost se také očekává od druhých. Harmonické aspekty: ukazují na štěstí a celkovou životní spokojenost, v citech i materiální oblasti, je zde potenciál jí dosáhnout a užít si tak života naplno. Dobrá intuice, která ale není vždy dobře využívána. Člověk si ale umí uvědomit příjemné stránky život a dobře si je užívat. Neměl by se ale snažit mít všechno pod kontrolou, když se v životě něco děje, je potřeba nezmatkovat a lépe vyhodnotit příčiny. Zejména pokud dotyčný řeší nějaký problém, měl by být více vnímavý vůči druhým a nepotlačovat jejich práva jenom proto, že se snaží něco vyřešit za každou cenu. Odmítání nucených změn, které přišly náhle, nebývají zásadní, ale umí život znepříjemnit. Převládá ego, potlačují se emoční potřeby duše. Neharmonické aspekty: jsou paradoxně příznivé pro duchovní vývoj, člověk je pozitivně kritický, ale nebrání mu to ve správném náhledu na duchovní záležitosti. Jedná se také o aspekt určité materializace přání, problémy se často uspokojivě vyřeší, protože člověk podvědomě používá intuici a dokáže jí využívat správně. Problémem je ale snaha mít všechno pod kontrolou, ta často brání v pokroku na hrubohmotnějších úrovních. Tato snaha také brání snaze správně pojmenovat problém, když o něco jde. Člověk své intuici občas nevěří a nedokáže si tak správně vyhodnotit situaci. Jedná se o aspekt sklonu k nevěře, případně je dotyčný neustále v opozici vůči druhým lidem. Jsou nejdůležitější aspekty hodně neharmonické, může se také jednat o sklony k drbání a pomlouvání. Problémem takové osoby je, že se ráda poslouchá a nedochází jí, že tím druhé lidi může značně obtěžovat.

Druhý dekan: Převládají energie Panny. Obecně: jedná se o příjemné aspekty, které kombinují energie Neptuna s energiemi Býka a Panny. Člověku tak nechybí technické nadání, umí uvažovat pragmaticky a zároveň má i dobrou inspiraci. Je otevřený růstu nejenom v duchovní oblasti, ale i v oblasti materiální. Ve většině činností bývá úspěšný. Jedná se o lidi přátelské a upřímné, kteří dokáží být i vášnivý a otevření. Jsou to dobří milovníci, ale vyžadují také dostatek vnitřní svobody. Lze že se na ně spolehnout. Tito lidé neustále trpí pocitem, že nedělají dost. Bývají hodně sebekritičtí a stále se snaží zlepšovat. Umí tvrdě pracovat nejenom na sobě, ale i pro své okolí. Harmonické aspekty: jde o určité duševní napětí, protože člověk má snahu se pořád vnitřně kontrolovat, jestli je dost dobrý. Určité uspěchanost a také subjektivní myšlení. Jedná se o cílevědomé lidi, kteří dokáží tvrdě pracovat, často ale vynakládají více snahy, než by bylo nutné. Měli by se učit lépe naslouchat své duši a nepodléhat tolik tlakům ega. Jejich emoce bývají stabilní, ale je to z důvodu určité sebekontroly. Tito lidé by se měli vědomě učit více radovat ze života. Často předstírají vnitřní klid, ale uvnitř mají nervozitu, která je stále žene kupředu. Když se jim něco v životě nedaří, mívají snahu řešit věci trochu násilně. Chce se od nich více trpělivosti a netlačit tolik na pilu, zejména pokud se jedná o materiální záležitosti. Neharmonické aspekty: ukazují na určitý nucený vývoj, člověk by se měl vyvíjet, ale obvykle trvá na již dosažených věcech, které mu dávají pocit jistoty. Dostává se tak do situací, kterého nutí k nějaké změně, či řešení, ale on tyto změny odmítá a pak buď přešlapuje na místě, nebo je nucen konečně něco udělat. Na psychické úrovni může dojít k určité odpojenosti, tedy člověk mívá pocit, že není sám sebou. Z toho mohou plynout určité duševní potíže, případně deprese. Lidé s tímto aspektem by si také měli dávat pozor na nesprávná rozhodnutí ohledně materiálních, nebo finančních záležitostí.

Třetí dekan: Silné energie Kozoroha. Obecně: jedná se zejména o iluze a očekávání nereálných záležitostí, tedy vzdušné zámky, nebo si člověk přeje věci, na které nemá nárok. Situaci obvykle komplikují nereálná očekávání, neschopnost určitě si jasně cíl, případně také nedostatek pevné vůle. Většina problémů se ale nachází v nesprávném myšlení. Jsou to ale aspekty velikých a často pozitivní emocí. Neptun uvolňuje opatrné energie vibračního pole Kozoroha a člověk tak umí dávat naplno to, co je v něm nejlepší. Energie, zejména v citové oblasti, dokáží dobře proudit. Tito lidé mohou mít problém s určitou odpojenosti od své duše, což jim pak způsobuje nesprávný přístup k sobě samému. Odmítání sebe sama na fyzické úrovni. Dotyčný hodně bazíruje na svých, často nesprávných vzorcích myšlení. Celkově se jedná o určitou oscilaci mezi konzervativním a dogmatickým přístupem na jedné straně a mezi nekonstruktivním sněním a úniky do světa fantazie na straně druhé. Harmonické aspekty: projevují se trochu zrádné a to z toho důvodu, že člověk se nechává ukolébat harmonickými energiemi Neptunu a pak se často nečekaně a rázně projeví vliv vibračního pole Kozoroha. Může tak docházet k náhlým a nečekaným změnám, které mají vždy poměrně zásadní dopady a nelze je vzít zpět. Důvodem těchto změn může být nadměrné lpění na majetku, či penězích. Člověk je jakoby vnitřně spokojený s tím co má, nevyvíjí se a pak náhle přijde situace, která ho naprosto zásadně posune kupředu. V důsledku toho potom musí dělat rozhodnutí, do kterých je v podstatě donucen a nelze to příliš změnit. Měl by se vždycky snažit pochopit souvislosti. Tito lidé mají často sklony zavírat se v nějaké zlaté kleci, která jim ale dlouhodobě nevyhovuje, i když jinak žijí ve slušném dostatku všeho, co k životu potřebují. Neharmonické aspekty: I v tomto případě platí podobný princip, jako u harmonických aspektů. Lidé lepí její na něčem, čeho dosáhli a neuvědomují si, že by se měli vyvíjet a neustále kráčet kupředu. Z tohoto důvodu se pak mohou náhle objevit nečekané a zásadní situace, které přináší veliké a nevratné změny. Na druhou stranu jsou ale tito lidé docela dobře ukotvení a také zodpovědní, neharmonické aspekty jim totiž způsobují podvědomý strach ze ztráty a tak si raději dávají pozor v důležitých rozhodnutích. Umí si užívat života, ale měli by si zároveň dávat pozor, aby své prostředky vynakládali účelně a neriskovali. Tyto aspekty oslabují psychiku a naznačují také na určitý rozpor mezi duší a egem. Člověk se často rozhoduje na základě rozumu a ne vždycky je to špatně, ovšem používání intuice je v případě těchto aspektů obvykle složitější, dotyčný jí totiž ne vždycky důvěřuje. Kvalita intuice ale také záleží na dalších aspektech.

Neptun v Blížencích - taková bytost bývá často inspirována z "vyšších sfér". Má smysl a nadání pro poezii a výborně se zde spojují schopnosti studia mysticismu, protože Blíženci podporují systematické učení se mystickým záležitostem, které Neptun představuje. Poznáváním mystických záležitostí může dojít k osvícení a osvobození.

Dekany Blíženců:

První dekan: Čistý vliv Blíženců. Obecně: lidé hodně lepí na vzorcích uvažování, které jim už k ničemu dobrému neslouží tím se dostávají do problémů, nebo v nich setrvávají, ale nechce se jim tento princip měnit. Přitom mají docela dobré vyšší vedení, jenom mu nenaslouchají dostatečně pozorně, případně se touto intuicí neřídí. Jedná se o člověka přirozeně zvědavého, který se zároveň dokáže přizpůsobit a také umí využívat svojí inspiraci, zejména v dílčích záležitostech. Bystré myšlení, schopnosti pro práci v kriminalistice, nebo v tajných službách. Tedy dobré analytické schopnosti. Tito lidé si dokážou užívat radosti ze života a jejich energie volně proudí. Harmonické aspekty: lidé obvykle mají velmi dobré mentální schopnosti, ale často o nich pochybují. Případně také mohou podléhat cizí vůli, nebo přebírají cizí informace a pak je vydávají za vlastní. Možné potíže se sebeurčení ním a také se komplexem méněcennosti, záleží ale i na dalších aspektech. Tito lidé se rádi zviditelňují, ale ne vždycky je to jejich okolím dobře přijímáno. Sklony k poraženeckému přístupu, když se člověku nedaří, rád z toho obviňuje své okolí, ale nikdy ne sebe. Měl by ale více řešit problémy a méně nadávat na nepříznivé okolnosti. Neharmonické aspekty: až přehnaně pragmaticky přístup, určitá odtrženost od reality, povrchní přístup, často se jedná o odpojení od potřeb duše, nebo ignorování jejích potřeb. Rozumový přístup, citový chlad. Sklony ke zbrklému jednání, kterým si člověk škodí. Váhavost a nedostatek zodpovědnosti. Tento člověk často stojí vůči druhým lidem v opozici a tím se přivádí do izolace, která mu ale nevyhovuje. Jedná se ale o zvídavé lidi, kteří umí využít svůj potenciál, pokud k tomu mají příležitost. Z neúspěchů si často nedělají hlavu, zejména pokud se jedná o nějaké méně zásadní věci. I neharmonické aspekty poskytují lidem velmi solidní inspiraci.

Druhý dekan: Je podbarvený znamením Vah. Obecně: tyto aspekty poskytují touhu po samostatnosti a také dostatek odvahy, uskutečňovat svoje plány. Vnitřní odhodlání, většinou dobrá inteligence, touha objevovat nové věci a jít si za svým. Jedná se většinou o schopné a dynamické lidi. Dokáží být nestranní, mají rozvinutý smysl pro spravedlnost. A také se dokáží dobře přizpůsobit. Jediné, čemu by se měl takový člověk učit, je brát více ohledu na ostatní. Nejedná se ale o žádnou patologii. Harmonické aspekty: platí u nich vše, co je popsáno v obecném významu, ale protože se jedná o vzdušné znamení, lidé mohou mít problém v emoční a citové oblasti, kde dochází k nesprávné práci s emocemi, převládá ego a pragmatický rozum, na úkor emočních potřeb duše. Někde se tak stává, že člověk dosahuje všeho, čeho dosáhnout chtěl, ale následně zjišťuje, že mu v citové oblasti něco schází. Jedná se ale o lidi otevřené, kteří se svými energiemi dokáží pracovat a bývají natolik inteligentní, že zvládnou vyvážit i oblast citů. Dělají to vědomě, rozumově a jsou v tom úspěšní! I tak ale mohou někdy narazit třeba na nedostatek vlastní empatie vůči druhým, případně také na nedostatek vhledu a citu vůči sobě. To se děje zejména v případě, kdy se mají v životě něco naučit, protože mají v této oblasti problém a dosud se nepokoušeli jej řešit. Neharmonické aspekty: v této poloze jde zejména o sklony k samotářství, ale v harmonické rovině - tito lidé si tak řeší nejenom duchovní růst, ale snaží se tak v dobrovolné samotě lépe inspirovat, což se jim často daří docela dobře. Je možné, že v životě něco důležitého nestihnou, ačkoli po tom toužili, bylo jim to odepřeno. To je karmické a jediným řešením bývá individuální pochopení, co přesně člověku tento aspekt naznačuje, čím si jej zasloužil. Jde o lidi s manažerskými, nebo obecně s vůdčími schopnostmi, kteří by si ale měli dávat pozor, aby tyto schopnosti nezneužívali jenom pro svůj prospěch. Co se tito lidé mají také naučit? Když se cítí neúspěšní, chce se od nich více trpělivosti a pokračování v tom, co dělají. Úspěch se pak většinou dostaví a je to svým způsobem určitá zkouška.

Třetí dekan: Zabarvený energiemi Vodnáře. Obecně: jedná se hlavně o neústupnost, lidé trvají na nesprávném názoru, i když sami tuší, že nemají pravdu. Jedná se také o aspekt možné bezzásadovosti. Od druhých lidí vyžaduje pravidla a sám je nedodržuje. Může se jednat o přebujelé ego, tito lidé obvykle nebývají týmovými hráči. Nicméně tyto lidé také mají dobrý vhled do druhých a empatii, je ale možné že jí ne vždy využívají. Umí se do druhého člověka vcítit, mívá v sobě ochotu druhým pomáhat. Může také jít o dobrou intuici. Jsou to aspekty dobrého nakládání s životní energii a také působí příznivě na uzdravení, může se jednat jak po uzdravení fyzické, tak i o pozitivní vyřešení nějaké situace. Harmonické aspekty: naznačují na určitou neústupnost, kdy si jde člověk za svým, ale ne vždycky je to správně, případně u toho také nebere ohledy na ostatní. Jsou to aspekty pevných postojů, které ale nemusí být vždycky správné. Tito lidé ale umí pracovat se svojí energii a dokáží rozvíjet svůj vnitřní potenciál. Jsou tvořiví, umí si užívat života, pokud milují, tak často naplno. Nechybí jim vášeň, ale ani zodpovědnost, často to bývá dobrý manažer. Těmto lidem rozhodně nechybí smysl pro čest. Dobré dispozice pro duchovní vývoj. Neharmonické aspekty: celková stagnace, lidem chybí odvaha řešit důležité věci, měli by být aktivnější, ale bojí se a tak přešlapují na místě a naříkají na zlý osud, aniž by se jej pokusili změnit. Psychika je oslabená, myšlení často negativní, deprese, nesprávné postoje, dotyčný často nevidí východisko z krize, i když existuje. Tyto stavy ale nejsou neřešitelné, časem dochází k jejich zlepšování, problémy se uzavírají, pouze to může trvat docela dlouho. Tito lidé často přemýšlejí o následcích svého jednání, ale příliš se v tom pitvají a to je zdržuje ve vývoji. Trpí pocitem, že si zaslouží méně, než na co mají ve skutečnosti nárok a tím si často oddalují štěstí a úspěch.

Neptun v Raku - přináší jedno riziko a tím je sklon k alkoholismu, zejména v případě špatných aspektů. Človek je přemýšlivý a velmi vnímavý, uznává tradiční rodinné hodnoty a přes harmonické rodinné prostředí a citlivou výchovu svých potomků může vést cesta k osvícení a osvobození.

Dekany Raka:

První dekan: Čistý vliv Raka. Obecně: jde o lidi, kteří podvědomě vědí, že mají vyšší vedení a nebojí se být nekonvenční, za což je druzí často odsuzují, ale jim to vůbec nevadí. Jejich sebedůvěra je tak veliká, že si vůbec nepřipouští problémy a často se tak do nich ani nedostávají. Jde o nekonvenční a originální lidi, kteří mají smysl pro svobodné vyjádření a žijí pouze přítomností. Touha po věcech, na které člověk nemá nárok a ani je nedostane, ale stále se trápí tím, že by je rád získal. To oddaluje jeho duchovní vývoj. Vyžaduje po druhých lidech, aby se mu přizpůsobovali, ale tím vyvolává napětí a spory. Ego má přednost před potřebami duše, což je samozřejmě škoda. Nicméně může jít také o celkové uzdravení, o lásku a správný přístup k sexualitě, o uvědomění si smyslu života na všech důležitých úrovních. Harmonické aspekty: možnost transformace a náhlého pochopení souvislostí, to se často děje nečekaně, zčista jasna. Umírněný přístup, smysl pro harmonii, přirozená šetrnost. Velmi dobré ukotvení, materiální zajištění na základě intuice a vyšší inspirace, solidní uplatnění ve společnosti, schopnost zajistit rodinu. Neharmonické aspekty: iracionalita, hysterické projevy a neodůvodněné obavy. Odtrženost od reality, potíže v intimní oblasti, nesprávné představy, či nenaplněná očekávání. Dotyčný má dobré vyšší vedení a intuici, ale nenaslouchá jim. Odtrženost od reality, iluze, lpění na emocích, které ale značně kolísají. Egoismus a nesprávné vzorce myšlení a uvažování. Je dobré naslouchat názorům druhých, neodsuzovat je a nemyslet si, že jenom já mám pravdu. Pozor na fanatismus a nesprávné ideje. Paličatost, odmítání názorů druhých lidí, i když jsou třeba správné. Manipulace! Celkově se jedná o nedostatek tolerance k názorům druhých a o přesvědčení, že jenom moje názory a pravdy jsou ty správné. Dogmatismus.

Druhý dekan: Zde se projektují energie Štíra. Obecně: tento člověk může trpět na bezdůvodné obavy a celkově také ne nedostatek sebedůvěry. Ve vztazích se nedaří, vzniká pocit odcizení, nepochopení vlastních emocí a tím i nedostatek pochopení vůči citům druhých. Přílišná vázanost na hmotu, finance a majetek, ve vztazích se upřednostňují nesprávné záležitosti. Zaujetí fyzickou sexualitou, člověk se ale obvykle neumí správně otevřít partnerovi, což na druhou stranu vyvažuje vyšším výkonem. Závislost na sexu, nebo na čemkoli, co se týká peněz, či majetku. Ale také schopnost vidět věci v celé jejich šíři, nadhled, schopnost na něčem tvrdě pracovat a užít si pak odměnu. Harmonické aspekty: je to smysl pro rovnováhu, nestrannost, i když ve všem mohou převládat určité nejasnosti. Schopnost přizpůsobit se. Vyváženost ega a duše, potřeby ega se nad duši nepovyšují. Jde ale také o člověka, který si jde často za svým, aniž by bral v úvahu potřeby druhých lidí. Nemá v sobě dostatek empatie, je spíše soutěživý a nejedná se vyloženě o týmového hráče. Neochota ke kompromisům. Zbrklé jednání na základě vnitřní nejistoty. Potíže s emocemi ve vztahu. Neharmonické aspekty: může jít o nevyzrálost, o touhu zůstávat stále dítětem, odmítání dospělosti a zodpovědnosti. Vázaní se na minulost a neochota jít kupředu, dále se vyvíjet. Snaha mít všechno v životě pod kontrolou, což ale dost dobře nejde a z toho plynoucí těžkosti a problémy. Pozornost se věnuje nepodstatným, nebo nesprávným věcem. Potlačování vnitřního napětí, negativity, či vzteku. Někdo se člověku může plést do života a on to nedokáže zarazit. Potlačování vlastních potřeb, sklony k nemorálnímu jednání, útěk do samoty před problémy, které by se ale měly řešit. Únik k duchovním záležitostem na úkor rodiny. Může se také jednat o nesprávný přístup k sexualitě.

Třetí dekan: Značný projev energií Ryb. Obecmě: empatie a ochota pomáhat druhým lidem, upřímnost oddanost a také věrnost. Jedná se však o lidi, na které není vždycky spolehnutí. Dobrá vyváženost duše i ega, smysl pro spravedlnost, problémy se řeší obvykle nestraně a bez zbytečné subjektivity. Vnitřní vyrovnanost. Ale také nesprávné a opakované vzorce chování, nadávání na zlý osud, za který si ale člověk může sám, nedostatek tvořivosti a lpění na nepodstatných věcech. Harmonické aspekty: tito lidé jsou přizpůsobiví, ale často sledují zejména svoje cíle, na druhých jim až tolik nezáleží. Roztržitost, neschopnost soustředit se na jeden konkrétní cíl, nebo věc. Neuspořádanost myšlenek, roztržitost. Potlačování vlastních potřeb, ego válcuje duši, která touží po úplně jiných věcech, než člověk obvykle dělá, aniž by mu to ale vyhovovalo. Jedná se ale o lidi, kteří mají dobře rozvinutou ženskou stránku, umějí se na věci podívat komplexně a vyhodnotit je z více stran. Pečovatelské a mateřské schopnosti. Neharmonické aspekty: tito lidé mívají dobrou empatii, ale ne vždycky jí používají správně, mohou se také utápět ve vlastních citech, které neumí dobře zpracovat. Téměř vždycky mají nějaké zvláštní schopnosti, ale ne vždycky s nimi umí dobře pracovat, nebo je nevyužívají správně. Může se jednat zejména o vztahy, kdy se člověk s tímto aspektem jeví něčím opravdu zajímavý a přitažlivý, něco umí vystihnout a být v tom dobrý, ale na druhé straně mu může chybět něco důležitého, co je ale ve vztahu podstatné. Ego převládá nad duší, odpojenost od citů a emocí, pocity beznaděje, protože se něco nedaří a dotyčný z toho obviňuje všechny, jenom ne sám sebe. Nesprávný přístup k důležitým záležitostem a problémům.

Neptun ve Lvu - zde velmi záleží na aspektech. V případě harmonických dokáže člověk výborně používat srdce a city a dokáže si uvědomovat a zpracovávat své vnitřní božství a jedinečnost. Zajímá se o hermetické nauky. V případě neharmonických aspektů pak dochází k iluzím na úrovni čtvrté čakry, až k nadměrnému mínění o své vlastní osobě a pocitu nadřazenosti ostatním (velmi nebezpečné). Studium ufologie a nesprávné vysvětlování původu a vlivu cizích civilizací na pozemské záležitosti. Přes poznávání hermetiky a objevování vlastní vnitřní božské jiskry může vést cesta k osvobození a osvícení.

Dekany Lva:

První dekan: Zdůrazňuje čistého Lva. Obecně: optimismus, vnímavost, smysl pro čest, samostatnost, dostatek vášně, sebedůvěra, dostatek sebevědomí, jedná se o pevné lidi, kteří vědí, co dělají. Často mají tito lidé nějakou zvláštní schopnost, obvykle se jedná zejména o schopnost postarat se nejenom sám o sebe, ale také o druhé lidi. Jsou přirozeně citliví a empatičtí, dělá jim dobře, pokud jsou středem pozornosti. Dobré organizační schopnosti, může se jednat o velmi solidní manažery. Tito lidé se nebojí přijmout zodpovědnost. Harmonické aspekty: platí obecný popis, jedná se o schopnost řešit problémy až do uspokojivého konce, i když se u toho vždycky neberou v úvahu i další okolnosti. Lidé s tímto aspektem často vyhodnocují situaci, jako vážnější, než ve skutečnosti je a dávají pak hodně energie pro její řešení. Přitom jim ale může unikat něco, co by stálo za úvahu. Sklony stavět se do opozice, aniž by ale dotyčný navrhoval lepší řešení. Jde spíše o postoj, "já mám prostě pravdu", i když jí mít nemusí. Podléhání vnějším vlivům, možnost oslabené psychiky, odtrženost od reality, nebo určitá citová nespokojenost, nenaplněnost. Ta obvykle vzniká z nadměrných nároků na druhé lidi. Neharmonické aspekty: naznačují na nejasnosti, nespravedlivé jednání vůči dotyčnému, což je často karmická záležitost. Člověk nevidí dobré příležitosti a ty mu tak utíkají mezi prsty. Případně ho někdo zneužívá a on ochotně pomáhá, aniž by dokázal rozlišit, kdy je to dobré a kdy nikoli. Tito lidé jsou empatičtí a citliví, mají smysl pro spravedlnost, druhým lidem pomáhají opravdu rádi a upřímně, jsou tak založení. Mají ve sobě zajímavou vnitřní morálku. Umí využívat svoji fantazii. Pozor by si ale měli dávat na sklony k sobeckému jednání a také na nesprávné představy. Jedná se rovněž o člověka se sklonem nepoctivému jednání, kterému nevadí vzít si něco, co mu nepatří.

Druhý dekan: Je podbarvený energií Střelce. Obecně: může se jednat o určitý nedostatek zodpovědnosti, případně také o nechuť jít do podstaty důležitých věcí, nebo o povrchnost. Vnitřní neklid, bez příčiny, touhy postavit život na hlavu, ale bez jasného cíle, nebo důvodu. Může se také jednat o průměrnost, něco se vyřeší, něco nového začíná, ale člověk stále není spokojený, je to zejména proto, že se neumí do věcí opřít naplno. Neschopnost správně se vypořádat s nucenými životními změnami, které nelze zvrátit. Odmítání změn, jakožto základního principu života, bazírování na dosaženém stavu, nebo touha, aby vše okolo zůstalo tak, jak to člověk znal v lepších časech. Harmonické aspekty: slabší psychika, podléhání okolním vlivům, potíže ve vztazích, protože dotyčný si neumí uspořádat ani vztah sám k sobě a neustále touží po něčem, co ani neumí správně pojmenovat. Převládá ego a potřeby duše bývají potlačeny. Člověku utíkají příležitosti, protože nemá dostatek rozhodnosti a odvahy, nebo mu chybí zodpovědnost. Mají hodně energie, kterou ale nevyužívají naplno a tak se u nich mohou projevovat cholerické reakce. Možnost manipulací s druhými lidmi. Životní nejistota, která plyne z absence jasného cíle. Nedostatek sebedůvěry, tito lidé mají docela zajímavý potenciál, ale málokdy ho umí využít naplno. Ve vztazích se hodnotí, co mi mohou dát, pokud dotyčný nevidí u vztahu prospěch pro sebe, může mít nechuť se do něj pouštět. Neharmonické aspekty: odhodlání něčeho dosáhnout, často však chybí jasná představa o konkrétním cíli. Kousavá rétorika, která odrazuje druhé lidi. Často se neberou ohledy na potřeby druhého člověka, přitom se ale jedná o dobrou představivost a tvořivost, která se nejlépe využívá ve prospěch někoho dalšího. Nedostatek zodpovědnosti, touha po akci převládá nad rozumným výsledkem. Snaha řešit problémy silou, bez ohledu na ostatní. Člověk by se měl trochu zamyslet, zpomalit, ale on neustále tlačí na řešení něčeho, co by si zasloužilo lépe promyslet. Sklony k urážlivosti. Vnitřní nesoulad mezi tím, po čem dotyčný touží a jak ve skutečnosti žije - obvykle si svým životním stylem oddaluje dosažení toho, co by opravdu chtěl. Neschopnost opustit staré vzorce myšlení, které už k ničemu dobrému neslouží.

Třetí dekan: Zde se projevuje vliv Berana. Obecně: je to trochu rozporuplný aspekt, který ukazuje na možnost určité transformace, nebo možnosti zajímavého osobního růstu, kdy člověk odhazuje starou a nepotřebnou zátěž dogmat, předsudků, tabu a podobně. Hledání nových cest k růstu a vývoji, vše, co se děje, bývá docela zásadní. Karmicky člověku utíkají příležitosti, nevidí je, nebo si je nevykládá správně. Pokud se člověku nedaří pocit, že ho druzí opomíjejí, potom dokáže jednat i nečestně. Tito lidé neumí příliš odpouštět, ale měli by se to naučit. Nesprávný přístup k sobě samotnému, obvykle na fyzické rovině. Odpojenost od duše, která touží po jiných věcech, než převládající ego. Potíže a nejasnosti ve vztazích, nedostatečné otevření se partnerovi. Harmonické aspekty: převažuje ego, zejména citové potřeby duše jsou potlačovány, nebo nesprávně vyhodnocovány. Tito lidé umí dělat věci s nasazením, ale ne vždycky jim to vyjde, zejména pokud prosazují potřeby svého ega a ignorují city a emoce. Potenciál pro rozvíjení citů přitom mívají značný! Mohou mít také sklony brát si více, než potřebují, nebo sahat po věcech, které jim nepatří, případně na ně nemají nárok. Nesprávné, či nevhodné představy. Opakované vzorce myšlení, které už k ničemu dobrému neslouží, takže dotyčný vynakládá hodně energie na něco, co pro něj není vhodné a potom mu nezbývá síla na důležité věci. Neharmonické aspekty: závislost na nesprávných vzorcích myšlení, absence jasného zaměření se na konkrétní cíl, hodně práce pro neadekvátní výsledek. Od člověka se chce pracovat se změnou zmíněných vzorců myšlení a uvažování, je potřeba zjišťovat, co mu škodí a postupně se od těchto zažitých mentálních struktur oprostit. Tito lidé mohou mít silnou vůli, ale nevyužívají jí dobře, jsou schopní ustrnout ve vývoji a přešlapovat na místě s iluzí, že se to nějak vyřeší, ale obvykle tomu tak nebývá. Možnosti má ale výborné, jenom se musí naučit, je používat. Člověk s tímto aspektem často vyžaduje, aby se mu druzí přizpůsobovali a tím si komplikuje sociální kontakty. Chce se od nich, aby méně poslouchali své ego a dali také prostor své duši, tedy citům, lásce, emocím.Neptun v Panně - poskytuje určité schopnosti předpovídat budoucí události. Záleží také hodně na jeho aspektaci. Protože Panna je praktické zemské znamení, člověk s tímto Neptunem většinou dokáže v praxi realizovat své intuitivní nápady, fantazii a také sny. Je zde tedy určité propojení inspirace a tvořivosti. Tento aspekt je velmi přínosný například pro sochaře. Tvořivost na základě intuice je v případě tohoto Neptunu možnou cestou k osvobození a osvícení.

Dekany Panny:

První dekan: Čistý vliv Panny. Obecně: tyto aspekty mohou naznačovat na určité potíže v materiální oblasti, kde bývají nejasnosti a člověk musí vynakládat větší úsilí, aby se zajistil. Karmicky se řeší nějaké krize z minulosti a situace je obvykle lepší, než se dotyčnému jeví. Jde často o lidi, kteří hodně přemýšlí o tom, co dělají a jaké to může mít následky. Často může jít o lidi, kteří jsou necitliví k sobě i k druhým a to jim pochopitelně způsobuje problémy. Mívají potíže s emocemi, které se snaží mít pod kontrolou a nedávat je najevo. Životní problémy je stresují a obvykle je neumí dobře řešit, protože Neptun rozmlžuje jasné a konkrétní postupy. Potíže s autoritami, které ponejvíce pochází z potíží s vlastním otcem. Co je dobré vědět - tyto aspekty přináší odměnu po delším úsilí, je tedy potřeba nepolevovat a nezoufat, úspěch se nakonec většinou dostaví. Harmonické aspekty: vnitřní neklid a také duševní podněty, kterých je hodně a člověk je často neumí uceleně pojmout. Nedostatek tolerance vůči názorům druhých lidí, nedostatek spolehlivosti. Pozor na nesprávné vzorce myšlení, které mohou být až destruktivní, ale není to pravidlo. Jedná se o lidi, kteří dokáží dobře nakládat se svojí životní energií, umí si užívat života, dělá jim to dobře. Pokud se jedná o člověka, který je v životě spokojený, pak se na něj lze spolehnout, obvykle to bývá v okamžiku, kdy něco pochopil a díky tomu se posunul dál, umí si vydělat peníze a potom dokáže pomoci druhým a umí se do nich vcítit. Uvědomuje si podstatu lidské práce, umí zacházet s penězi a dokáže do svých plánů přibrat i druhé lidi. Vzácně může jít o jedince, kterému peníze dávají pocit, že si může dovolit porušovat pravidla, ale to je samozřejmě zrádné. Jsou to cílevědomí a pracovití lidé. Neharmonické aspekty: potíže ve vztazích, problémy s emocemi a city, nevyzrálost a neochota přijmout odpovědnost ve vztazích. Dotyčný si chce hlavně užívat, ale odmítá se vázat, často není schopný se správně otevřít partnerovi a vztah pojímá povrchně, i když se nejedná vyloženě jenom o sex. Potíže s nadbytkem egoismu, které ale pochází z vnitřní nejistoty. Přesto ale tito lidé umí milovat, dokáží být přátelští, s postupem let se učí empatii a vhledu do druhých. Ve vyšším věku pak nalézají sami sebe, umí naslouchat své duši, dokáží milovat upřímně a bezelstně. Musí se k tomu ale často propracovat životními zkušenostmi.

Druhý dekan: Zde je vliv znamení Kozoroha. Obecně: jedná se o příjemnější aspekty, které člověku přináší určité životní poznání, rozšiřuje mu obzory a naznačují na úspěch v řadě důležitých oblastí. Dotyčný umí ocenit to, čeho dosáhl a nebojí se jít za další zkušeností, nedělá mu problém začít něco nového. Má v sobě hodně energie a také tah na branku, umí si jít za svým, ale nebývá bezohledný. Umí se učit ze svých chyb. Má v sobě často hodně sebekritiky a není si vždycky jistý, jestli už udělal dost k tomu, aby si zasloužil odměnu. Chce se od něj, aby měl více trpělivosti a nebyl na sebe tak přísný. Harmonické aspekty: poctivost, pracovitost, ale také nejistota, jestli se dělá dost, sebekritika, ale konstruktivní, i když často až nadměrná. Dobrý základ, ukotvenost, schopnost vydělat peníze. Pozor by si měl ale dávat na to, aby penězům nepodřídil všechno. Je potřeba učit se, že druzí mají také své potřeby a ne všechno se točí okolo majetku, peněz a úspěchu. Jedná se o sebevědomé lidi, kteří jsou občas až paličatí a přesvědčení o své pravdě. Z takového stavu je pak často vyvede nějaký životní problém, který se zhoršuje do té doby, než konečně přijmou fakt, že pravdu může mít i někdo jiný. Výborný tah na branku, vnitřní odhodlání, dostatek síly řešit i větší výzvy. Tito lidé se dokáží učit, umí si jít za svým cílem a nedělá jim problémy předávat své zkušenosti druhým lidem. Neharmonické aspekty: zbrklé, uspěchané jednání, člověk si neumí opatřit relevantní informace k tomu, aby se dokázal rozhodnout lépe. Nesprávné vzorce myšlení, potíže s emocemi, egoismus a touha prosazovat své záležitosti na úkor druhých lidí. Akumuluje se tím energie a pak dochází k náhlým událostem, které přináší veliké a zásadní změny. Tím se situace pročistí a může se jít dál, ale nejedná se obvykle o nic příjemného. Vnitřní rozpory, člověk po něčem touží, ale svým způsobem života si to oddaluje. Lenost a nedostatek pevné vůle. Pozor také na nadměrný egoismus.

Třetí dekan: Převládají energie Býka. Obecně: je to aspekt určitého završení, člověk má solidní dispozice dosáhnout materiálního zajištění a spokojenosti, ale neměl by se zastavit na tom, co získal, měl by vždycky jít za další zkušeností, posunout se ve svém vývoji kupředu. Nebát se opustit dosavadní pohodlí, protože má před sebou ještě lepší možnosti. Ve vztazích mohou být problémy, protože dotyčný může být nevyzrálý, nebo neochotný přijmout zodpovědnost za vztah. Často se mu nechce pouštět do hlubších svazků, je mu lépe samotnému, ale ve skutečnosti mu takový stav nevyhovuje. Upřednostňuje ego před potřebami duše, ale pozor - také se může jednat o lidi, kteří se dokáží vcítit do druhého, ale pak mohou tyto informace zneužívat ve svůj prospěch, na úkor druhého a tím si vytváří složitější karmu. Celkově tento aspekt naznačuje na někoho, kdo umí dosáhnout zajištění, ale měl by se naučit, aby neustrnul na tom, čeho dosáhl, uzavřel úspěšnou kapitolu a šel za dalším vývojem. Mohou mu v tom bránit jeho obavy z chudoby, nebo ze ztráty jistot. Harmonické aspekty: dávají člověku sílu a schopnost tahu na branku. Jedná se o motivaci a chuť něčeho dosáhnout. Tito lidé by si měli speciálně dávat pozor na to, aby se tolik nevázali na majetek či peníze, kterých dosáhli. Harmonické aspekty je mohou ukolébat, a způsobit, že se spokojí s něčím, čeho dosáhli a nebudou ochotni se dále vyvíjet. Chce se od nich, aby se nespokojili se životem ve zlaté kleci a naučili se v životě něco završit, uzavřít a jít dál. V materiálních záležitostech by neměli být přehnaně sebevědomí, určitá opatrnost je vždycky na místě, zejména pokud se jedná o nějaká důležitá rozhodnutí v materiální oblasti. Neharmonické aspekty: obvykle jde o člověka, který se dokáže dobře přijímat na fyzické úrovni, akceptuje potřeby své duše a má harmonický vztah k sexualitě. Umí zacházet se svými energiemi, ale nežene se bezhlavě do akcí, které by mu mohly způsobit nepříjemnosti, chybí mu ten tah na branku, který je u harmonické polohy Neptuna. Rozhodně ale nejde o slabého jedince, naopak, umí využívat intelekt a jeho emoce bývají silné. Ne vždy ale s nimi zachází správně. Tito lidé bývají objektivní a umí používat zdravý rozum, mají ale i dobrou intuici a dokáží jí využívat. Rozum a intuice jsou často v rovnováze, což ukazuje na úspěch. Pozor na přehánění v čemkoli, jde o lidi, kteří často neznají míru a díky tomu mohou zbytečně plýtvat energií, nebo si díky tomu způsobit zbytečné problémy. Zbrklost jim škodí a měli by si na ní dávat pozor. Zejména pak na neuvážená rozhodnutí v oblasti majetku a peněz, ale nejenom tam, škodit si tím mohou i ve vztazích.

Neptun ve Váhách - dává značný umělecký potenciál a také nové nápady a ideály. Takový člověk má nadání pro poezii a tvoří intuitivně. Protože Neptun je planetou, která signuje nejasnosti, přináší tyto negativní vlastnosti a vyzařování do vztahů. Projevuje se to tak, že zejména partnerské vztahy mohou být plné nejasností a nerozhodnosti, i když opět hodně záleží na aspektech. Cesta k osvobozenní a osvícení zde povede zejména přes intuitivní literární tvorbu a také přes pochopení možných potíží ve vztazích.

Dekany Vah:

První dekan: Čistý vliv Vah. Obecně: je to aspekt nejasností, nejenom v oblasti citů. Naznačuje na oddělenost od emocí, se kterými se nepracuje správně a člověk je tak může odmítat, nechce je vidět, nebo si je užívat. Emoce se ale nedají potlačit, takže dotyčný touží po klidu, ale vnitřní napětí mu to příliš neumožňuje. Jedná se ale také o aspekt, který ukazuje na možnost zajímavé transformace ve smyslu pochopení širších souvislostí, kdy mizí staré vzorce myšlení, přestávají se brát v úvahu dogmata, boří se tabu a podobně. Člověk si může uvědomit své vyšší vedení a začne využívat intuitivní informace. Změna života k lepšímu, na základě pochopení předchozích chyb. Negativem tohoto Neptunu je nepořádek a zmatek v myšlení a uvažování, kterému chybí jasné kontury a také schopnost koncentrovat se na jednu věc. Neukotvenost, ale nebývá to na druhou stranu nijak zásadní. Harmonické aspekty: váhavost a obavy, když se objeví nějaká možnost, nebo výzva. Často se jedná o dobrou příležitost, ale člověk se o ní může připravit proto, že jí svojí nejistotou promešká. V tomto případě platí, že by to měl zkusit, sice s rozmyslem, ale měl. Vnitřní nejistota může vést ke vzteku a k chybnému rozhodnutí, které se dělá pod tlakem pocitu vlastní neschopnosti. Člověk je ctižádostivý, ale měl by počítat s tím, že díky jeho rozostřenému vnímání nemusí jít věci vždycky hladce. Nicméně častěji bývá ve svém snažení úspěšný! Pozor by si měl dávat na to, aby vždycky bral v úvahu potřeby lidí ve svém okolí! Když si jde za něčím, na čem mu záleží, potom by mohl mít snahu ignorovat potřeby druhých a to by vyvolávalo problémy. Možné problémy s autoritami, které mají často příčinu ve vztahu k otci. Neharmonické aspekty: Jedná se o lidi empatické a vlídné, kteří v sobě mají i přirozenou laskavost, ale ne vždy dokáží tyto vlastnosti využívat správně. Umí vidět a vnímat skryté věci a často i předvídat věci budoucí. Ale často bývají vznětliví a netrpěliví, zejména pokud se jim nedaří něco, na čem jim záleží. Rozostřenost vnímání jim může oddalovat úspěch, protože se nedokáží jasně zaměřit na konkrétní cíl. Sebestředný jedinec, nepříliš spolehlivý, který si způsobuje problémy díky nesprávným vzorcům myšlení, ale nedokáže si to přiznat a obviňuje za to své okolí. Jedná se o lidi, kteří mohou mít potíže se závislostmi, zejména pokud mají problémy ve vztazích. Na to by si měli dávat určitě dobrý pozor! Nekonstruktivní snění a úniky do světa fantazie. Slabší vůle.

Druhý dekan: Vliv energie Vodnáře. Obecně: nesprávné směřování, komplikace a nejasnosti, případně také jednání, které nemusí být v souladu s morálkou, či zákony. Útěk před problémy, před lidmi, samotářství, nebo útěk k duchovním záležitostem, aniž by ale člověk řešil to, co by si vyřešit měl. Často nesprávný přístup k sexualitě, dogmatický a nespontánní. Vnitřní prázdnota. Nesprávné názory a postoje přivádí dotyčného do problémů, často řeší věci tvrdě, násilím a neohlíží se na další okolnosti. Pevné postoje, které mohou komplikovat potřebnou změnu myšlení. Na vnější tlaky ale tito lidé reagují často správně, dokáží se motivovat a poradí si i ve složitějších situacích. Dobrá práce s vnitřními silami, schopnost nechat věci plynout, když je to potřeba, dobré dispozice pro duchovní vývoj. Ale je potřeba mít vyvážené důležité oblasti života, jinak by útěk k duchovním záležitostem příliš dobrého nepřinesl. Harmonické aspekty: plýtvání disponibilní energií na nesprávné věci, únava, nerovnováha. Případně také ne zcela správný přístup k druhým lidem, kde se neberou v úvahu jejich potřeby a ve vztazích často panují násilí a bezohlednost. Tito lidé by si měli celkově dávat pozor na své sobectví a na bezohlednost vůči druhým. Iracionální jednání, kterému ale chybí základ intuice a tak jsou výsledky často špatné. Nezodpovědnost a také lehkomyslnost tam, kde opravdu škodí. Nesprávné nakládání s emocemi a city, přesycenost, nevyrovnanost příjmu a výdeje energie. Lidé s tímto aspektem často nevidí krásy života a může jim scházet radost. Měli by se naučit větší vděčnosti za to, co již mají, je to pro ně důležité! Neharmonické aspekty: převládají potřeby a názory ega, duše je spíše potlačena a dotyčný nevidí své skutečné potřeby a možnosti. Nesprávné vzorce chování mu poskytují falešný pocit jistoty a bezpečí, ale měl by se jich postupně zbavovat a naučit se myslet konstruktivně. Člověk má vždycky možnost své myšlení změnit a tento aspekt říká, že se na to v podstatě čeká. Pozor na vměšování se do věcí, do kterých člověku nic není. Bezohlednost a sobecký přístup k druhým lidem, dominance, bezcitnost, problémy s autoritami, které často pochází od problémů se vztahem k otci. Vnitřní pochybnosti mohou vést k nerozvážnému jednání, které způsobuje škody. Sklony ke sporům s druhými lidmi. Dostatek energie, která se ale často nevyužívá správně.

Třetí dekan: Převládá energie Blíženců. Obecně: může jít o slabší psychiku, nejasnosti, iluze, vzdušné zámky, neschopnost soustředit se na konkrétní věc, převládá ego nad potřebami duše a nenaslouchá se intuici, nebo se její informace nevyužívají správně. Vnitřní zmatky a také potíže ve vztazích, které bývají nejasné a nepřehledné. Oddělenost od druhých lidí. Celkově tento aspekt naznačuje na oslabení psychiky a iracionální rozhodování, které může člověka dovést do značných problémů. Harmonické aspekty: tito lidé jsou empatičtí, mají dobrý vhled do druhých a dokáží pomáhat. Jejich intuice je dobrá, problém může být ve slabší psychice, kdy si často nedokáží poradit s informacemi, kterých se jim dostává z vyšších sfér. Tyto informace je mohou zatěžovat, ale člověk si s tím po nějaké době naučí poradit. Může se jednat o nadměrnou sebestřednost, která pramení z určitého egoismu, který je ale v případě Vah specifický a špatně se rozpoznává. Sklony k závislostem na čemkoli, je potřeba si na to dávat pozor. Únik do světa fantazie, která ale není konstruktivní. Přístup k řešení problémů může postrádat logiku, pozor je třeba dávat na nečestné jednání, či podvod ze strany druhých lidí. Člověku ale neschází vášeň a chuť věci řešit přímo a rázně, pouze se tomuto přístupu musí učit. Jedná se o lidi, kteří jsou spíše nestálí a často nevydrží delší dobu na jednom místě. Prudkost převládá nad rozumným, uvážlivým přístupem. Neharmonické aspekty: nesprávné vzorce myšlení, touha po dosažení něčeho, na co není nárok, případně to bude stát značné úsilí. Přehnané nároky na druhé lidi a často i na sebe. Touha na druhých vydělat, aniž by ale člověk nabízel adekvátní odměnu. Tito lidé mají rádi své jistoty a mohou být i dobře ukotvení, je ale potřeba, aby se naučili brát ohledy na druhé lidi. Mají šance se vypracovat, protože dokáží usilovně pracovat, i když často nadávají že je to stojí hodně úsilí a čekali by za to lepší výsledky. Když se člověk naučí větší vnitřní stabilitě, může se pak jednat o výborného partnera a rodiče, který pro rodinu udělá maximum. Problémem ale mohou být jeho snaha myslet pouze na sebe a sklony k bezohlednosti. Nejedná se ale o pravidlo. Pozor na iracionální jednání, které není podloženo ani intuicí, ani vyšší podporou a může přinést veliké životní problémy!

Neptun ve Štíru - přináší člověku okultní schopnosti a touhu poznávat tajné duchovní nauky. Je to dobrá poloha Neptunu pro tántrická cvičení, protože přináší možnosti aktivace skrytých sil, pomocí kterých lze transformovat tělo i vědomí do vyšších dimenzí. Člověk má k dispozici veliký tvůrčí potenciál, ale ten působí vždy skrytě a nevědomě. Aktivace tohoto potenciálu může být obtížnější, záleží hodně na aspektech Neptunu s ostatními planetami a také na jeho angularitě (v konjunkci s hroty 1. 4. 7. a 10. domu). Poznávání svých okultních schopností a jejich správné využití může vést k osvobození a osvícení, stejně jako tántrický sex.

Dekany Štíra:

První dekan: Čisté energie Štíra. Obecně: je to aspekt vnitřní opatrnosti a z toho pramenící průměrnosti. Nesprávné reakce na konflikt, nechuť k větším změnám, celková opatrnost, která dotyčného brzdí ve vývoji. Tito lidé nepracují dobře se svými energiemi, ani s emocemi, které nevyužívají, bojí se jich a tak v sobě mohou mít vnitřní napětí, jakoby bez důvodu, ale bojí se dělat zásadnější rozhodnutí. Vůle je spíše slabší. Tito lidé lpí na věcech, kterých dosáhli, už jenom proto, že je to obvykle stojí větší úsilí a jejich sebedůvěra nebývá veliká. Co by se měli naučit, je nebát se občas udělat nějaký zásadní krok, aby se mohli vyvíjet dál a nepřešlapovali rozpačitě na místě. Pozor na sklony k útěku před problémy, na vyhýbání se lidem, člověk by si měl nejdříve vyřešit nějaký reálný problém, vyvážit život a teprve potom se věnovat i duchovnímu růstu, případně musí tento růst vyvážit i s praktickými životními záležitostmi, často s tím totiž mívá potíže. Harmonické aspekty: možnosti transformace a to i přes obecný popis, lidé s harmonickým Neptunem mohou náhle získat odvahu a tím si přivolají nějakou zásadní změnu, která jim doslova převrátí život na ruby, ale v dobrém slova smyslu. Případně mohou být k této změně i donuceni a pak se často diví, jak málo do té doby vlastně žili. Jsou k sobě často přísnější, než by museli, umí systematicky pracovat a s postupem let zjišťují, že se jim odměny dostává vždycky, jenom to ne vždy musí být hned. Pozor na vypočítavost, na sklony dávat přednost kariéře před potřebami rodiny a tedy i před vlastními citovými potřebami. V některých případech se může jednat o problémy v intimní oblasti, kdy převládá touha po čistotě, která se příliš neslučuje s vlastní povahou sexu. Neharmonické aspekty: jedná se o lidi, kteří si obvykle nasazují nějakou masku, která působí zdáním klidu a vyrovnanosti, ale pod touto maskou bývá značná nejistota. Okolo se něco děje a ne vždycky na to dotyčný stíhá reagovat, případně ho tyto děje vyvádějí z rovnováhy, nedopřávají mu klidu. Na problémy reaguje nadměrnou aktivitou, která ale nebývá vždycky žádoucí, často pomůže se spíše vnitřně zklidnit a nechat věcem volný průběh. K tomu výborně pomáhá intuice, ale ne vždycky je využívána správně. Netrpělivost, která komplikuje řešení problémů. Věci se postupně řeší, ale člověk tyto děje nemívá pod kontrolou tak, jak by chtěl. Mívá veliké plány, ale chybí mu dostatek odvahy k jejich uskutečnění. Odvaha se ale obvykle s přibývajícím věkem zvyšuje. V této poloze se také jedná o odmítání, nebo strach z transformace, bazíruje se na dosažených jistotách a díky tomu pak mohou přijít náhlé, zásadní a často nečekané změny, které převrátí život naruby a málokdy jsou příjemné. Je to ale nutné k tomu, aby dotyčný opustil nějaké své nesprávně posuzované jistoty a mohl se dále rozvíjet. Nakonec po čase zjistí, že mu to vlastně bylo ku prospěchu, ale vůbec nic neměl pod kontrolou.

Druhý dekan: Převládá energie Ryb. Obecně: tento aspekt naznačuje na možné potíže v oblasti emocí, kde převládají nejasnosti, ale nejedná se o nic závažného, člověk jenom neumí správně nakládat se svými city a emocemi, nebo si neumí dobře užívat života, něco mu pořád kazí radost, případně nevidí všechno to hezké okolo sebe. Může se jednat o lidi, kteří mohou přešlapovat na místě, bojí se v životě vydat dál, i když jim současný stav nevyhovuje. Bývají úspěšní, ale neumí ocenit ani sebe, ani to, čeho dosáhli. Měli by něco završit, uzavřít a jít dál, ale přesně s tímto principem mohou mít problém. Ve vztazích jsou i iluze, nebo se dotyčný bojí správně otevřít a užít si vztah naplno, platonické vztahy bez perspektivy mu podvědomě vyhovují více. Zmatek v myšlení, nedostatek logického uvažování. Nesprávná práce s energiemi, bývá narušený příjem a výdej, není v tom rovnováha. Pohodlnost a nechuť ke změnám, ale jestliže se člověk sám nesnaží, tak u něj také k žádným změnám nedojde. Harmonické aspekty: naznačují na upřednostňování ega před potřebami duše, ale není zde odpojenost od duše, pouze převládá ego, tedy duše pak trpí, ale má dostatečnou možnost dávat člověku najevo, že se jí to nelíbí. Výsledkem bývá opuštěnost, nucená samota, pocit naprosté neúspěšnosti, psychické oslabení, potíže ve vztazích, iracionalita, nelogické jednání a rozhodování. Dotyčný se může dostat do situací, kdy se plácá v potížích a naprosto nic mu nevyhovuje, ale přitom stačí tak málo - začít naslouchat své duši, nebát se citů a emocí, nevyhodnocovat všechno jenom rozumem, naslouchat více svojí intuici a naučit se důvěřovat svému vyššímu vedení, které člověk má u tohoto aspektu v podstatě vždycky. Neharmonické aspekty: naznačují především na sklony ke stagnaci, člověk podléhá nepříznivým vlivům a stěžuje si na zlý osud, namísto aby se vzchopil a začal situaci aktivně řešit. Někdy může trvat dlouho, než mu dojde, že jedině on je strůjcem svého štěstí a začne něco dělat. Tím se energie uvolní a jeho život se rázem změní k lepšímu, u neharmonické polohy Neptunu je to zvláště zajímavé! Jakmile začnou tito lidé aktivně řešit své potíže, tak se obvykle nestačí divit, co se v jejich okolí začne dít a nejenom v okolí. Rostou jejich síly a hlavně se otevře možnost duchovního růstu, paradoxně větší, než v případě polohy harmonické, která dotyčného tolik nestimuluje, aby něco dělal. Jedná se o lidi, kteří dokáží tvořivě využívat samotu, kterou potřebují k regeneraci svých sil a také k podpoře dalšího růstu. Určitě ale nejde o žádné poustevníky, samozřejmě záleží také na dalších aspektech.

Třetí dekan: Pod vlivem energií Raka. Obecně: jedná se o určité vnitřní napětí, o neklid a nevyrovnanost, nijak zásadní, ale stačí na to, aby byl člověk nepokojený a neustále něco hledal, aniž by ale přesně věděl, co vlastně hledá. Úspěchy často střídají zklamání, je to nepříjemné, ale jedná se o proces učení a také čištění karmy, nic tragického, ani výrazného. Co se od dotyčného chce? Nepodléhat nepřízni okolních vlivů a více si důvěřovat. V důležitých rozhodnutích pak nezapomínat na zdravý rozum. Jde také o aspekt, umožňující zajímavou osobní transformaci, kdy se člověk oprostí od vlivu nějakých dogmat, boří v sobě tabu a předsudky a začíná se na svět dívat realisticky a správně. Něco důležitého si v sobě uspořádá a jde za novými zkušenostmi. Umí změnit myšlení, zbavit se nevhodných vzorců uvažování a tím si výrazně zlepšit celkový stav. Co by se měl naučit a co se od něj chce: nevázat se na to, čeho již dosáhl. Umět si to užít, ale neskončit na tom a nebýt závislý, protože v životě jsou další možnosti a příležitosti a byla by škoda nevyužít, co se nabízí. Harmonické aspekty: může se jednat především o nekonstruktivní snění, kdy člověk ztrácí čas, protože nemá dostatek soustředěnosti na to, aby své sny uskutečnil. Citový egoismus, kdy dotyčný upřednostňuje své emoce a nemá dostatek empatie vůči druhým lidem. To pak vede k tomu, že s ním málokdo vydrží v citovém vztahu, ale on nechápe, proč se mu to děje. Pozor na veškeré závislosti, které mohu vznikat, pokud má člověk problémy. Může si vytvářet závislosti nejenom na návykových látkách, ale také na vztazích, lidech, nevhodném životním stylu a podobně. Celkově jde o aspekt, který naznačuje na nedostatek zodpovědnosti ve vztazích, které jsou brány často pouze pro zábavu, bez dostatečného otevření se druhému, bez touhy něco s druhým člověkem svobodně tvořit a rozdávat tak radost druhým lidem. Nedostatek tolerance, nevyzrálost. Neharmonické aspekty: naznačují na potíže v citové oblasti, kde něco neproudí, jak má. Člověk bývá spíše uzavřený a nerad se citově obnažuje před druhými lidmi. Nejedná se o nic zásadního, ale ani o nic příjemného. Stagnace a přešlapování na místě, touha po citech, které si ale dotyčný podvědomě nedopřeje, protože se jich vlastně bojí. Pomůže sbírání zkušeností, i když se může jednat o bolestný proces. Problémem ale může být nedostatek spolehlivosti ve vztazích, nechuť se správně otevřít partnerovi a užívat si city naplno, nechuť se vázat a touha po věčném hledání toho pravého, které ale málokdy vede k výsledku, protože problém je v člověku, ne ve zlém osudu! Pozor na závislosti a to na čemkoli. Únik prostřednictvím návykových látek je pro tyto lidi nebezpečný, ale není dobré si vytvářet závislost ani na lidech, domácích mazlíčcích, na ničem. Sklony ke konfliktnímu jednání, ale bez ochoty konstruktivně řešit problém. Nepochopení a napětí ve vztazích, nejasnosti. Případně člověk odmítá vidět problémy, nechce si je vůbec přiznat a tím se točí v kruhu.

Neptun ve Střelci - člověk dává své tvůrčí schopnosti do služeb ideálů, ať už vlastních, nebo i cizích. Má tendence sloužit nějaké víře, nebo náboženskému směru, ale neplatí to absolutně - je třeba posuzovat aspekty Neptuna s ostatními planetami. V každém případě jsou jeho myšlenky a názory ovlivněny filozofickými náhledy a je spokojený, pokud může napomáhat vývoji nějakého náboženského, či filozofického ideálu. Přes službu víře může vést cesta k osvobození a osvícení. Zejména v dnešní době je to však nejednoduchá záležitost...

Dekany Střelce:

První dekan: Čistá energie Střelce. Obecně: je to příznivý aspekt pro duchovní i celkový vývoj, člověk postupuje pomalu, ale jistě a neustále se mu rozšiřují obzory. Nikam nespěchá, protož ví, že nemá kam, příznivé věci ho potkávají tak nějak sami a i když se moc nesnaží, schopnosti má v sobě dané. Minulost nad ním většinou nemívá žádný vliv, umí si v sobě zpracovat, co prožil, poučit se z toho a jít zase dál. Pozor by si měl dávat na možnost útěku k duchovním záležitostem, zejména pokud má nějaký větší životní problém, který by měl řešit. Důležité životní záležitosti by měly být v rovnováze a potom nesprávné nakládání a možnostmi duchovního studia nehrozí. Harmonické aspekty: kromě výše uvedeného se může navíc jednat o spory v rodině, které vznikají zejména z důvodu vzájemného nepochopení. Myšlenkové procesy bývají trochu neuspořádané, celkově tito lidé stále hledají a to jim příliš neumožňuje se usadit. Mohou mít menší toleranci k názorům druhých a také nepříjemné sklony k poučování. Často se mlže jednat i o zbytečně negativní myšlení, nic okolo sebe dotyčný nevnímá dobře a jindy třeba zase horší věci vidí lepším než ve skutečnosti jsou. Sklony k intrikování, dobře skryté, ale přesto občas vyjdou najevo. Může jít také o lidi nepříliš spolehlivé, kteří si nedělají velikou hlavu se zodpovědností. Roztržitost a nesoustředěnost, neschopnost správně se koncentrovat na jednu věc. Tito lidé touží po úspěchu, ale často nebývají spokojeni s tím, čeho dosáhli, i když to třeba vůbec nebylo špatné. Měli by se naučit řešit problémy spíše pragmaticky, zdravým rozumem a nespoléhat se, že to nějak dopadne. Neharmonické aspekty: často jde o zajímavě tvořivé lidi, kteří ale svůj potenciál neumí vždy správně využít. Mají dobrou představivost, doplněnou o vyšší inspiraci. Jsou to lidé, kteří si umí jít za svým, ale málokdy u toho berou ohledy na potřeby druhých. V komunikaci dokáží používat ostrá slova a neberou si žádné servítky, což jim může vytvářet nepřátele. Dotyčný touží po nějakých vyšší ideálech, často abstraktních a málokdy se mu podaří jich dosáhnout. Nechybí mu ale sociální cítění a smysl pro spravedlnost. Jsou li aspekty hodně náročné, často jde o fanatické prosazování nějakých idejí. Člověk si nedělá s ničím starosti a potom bývá překvapený, co se to vlastně stalo a proč právě jemu. Kromě smyslu pro mystiku a tajemno mají tito lidé zájem i o dobré finanční zajištění. Peníze potřebují proto, aby si mohli snáze plnit své sny, které bývají finančně náročné. Děje li se něco podstatného, dokáží zapojit i intuici a smysl pro abstrakci, ne vždy to ale pomůže, protože často chybí základ pro pragmatické řešení problémů. I neharmonické aspekty naznačují na dobré příležitosti k růstu a pokud na sobě dotyčný pracuje, dokáže se časem ukotvit a zaměřit i na jednu konkrétní věc. Tím pak může lépe dosáhnout zvoleného cíle.

Druhý dekan: Převládá energie Berana. Obecně: schopnost osobní transformace a pochopení základních univerzálních zákonitostí, náhle se uvolňují problémy a situace, které trvaly dlouho, člověk se díky tomu umí podívat na možnosti řešení úplně novýma očima a vidí možnosti, které předtím neviděl. Zbavuje se vlivu dogmat, boří v sobě tabu a staré předsudky. Jedná se o vnímavé lidi, kteří dokáží pomoci druhým, umí si jít za svým a dovedou být úspěšní. Pracují dobře s emocemi, neblokují v sobě energie a jsou to také dobré dispozice pro duchovní růst a rozvoj. Problémem může být to, že se člověk hodně váže na dosažené věci, hlavně na majetek a peníze a díky tomu pak stojí na místě a nechce se mu jít za další příležitostí, která mu tak může zbytečně utéci. Harmonické aspekty: naznačují na nestálost myšlenek, sklony k nepořádku a ke zmatkům. Člověk má problém soustředit se na jednu věc a neustále se něčím rozptyluje. Ve finanční oblasti by si měl dávat pozor na správné zacházení s penězi a nedělat si zbytečně dluhy. Může se jednat o dobré manažerské schopnosti, ale těmto lidem trochu schází pragmatické a logické myšlení. Často však dosahují zajímavých výsledků, jejich problémem je ale nadměrná vázanost na majetek. V duchovním vývoji nespěchají, postupují po menších krůčcích, ale důsledně a neustále. Vědí, že nemusí spěchat a dokáží se zastavit, když je potřeba. Neharmonické aspekty: naznačují na určitou životní pasivitu, tito lidé mohou přešlapovat na místě a vyčkávat, zatímco jim unikají příležitosti. Jejich myšlení může být zasněné, nebo poněkud chaotické, ale zároveň jsou to také dobré aspekty pro duchovní vývoj, podobně jako ty harmonické. Rozdíl je v určité nedůslednosti a také v nadměrné vázanosti na hmotu a peníze, kdy dotyčný něčeho dosáhne a potom se na tom zastaví a opatruje si to, namísto aby šel zase dál, za další příležitostí. Měl by si dávat pozor, aby ho materiální záležitosti neodváděly od duchovního poznání, je pro něj důležité se v duchovní oblasti neustále vzdělávat a rozšiřovat si obzory.

Třetí dekan: Zde jsou energie Lva. Obecně: tato poloha se projevuje poněkud rozporuplně, naznačuje na možné problémy se sebeurčením, člověk může být nějakým způsobem odpojený od své duše a jejích citových potřeb, dotyčný tím přestává být sám sebou, touží dosáhnout něčeho, na co nemá nárok, nebo mu na to chybí schopnosti. Tito lidé si občas dělávají falešné naděje a potom bývají nepříjemně překvapeni, že jim něco nevyšlo. Často ale mají dobrou intuici, dobře rozvinutou ženskou stránku a díky tomu umí posuzovat věci v kontextu. Vyvážená práce s energiemi, mezi výdejem a příjmem nebývá problém. Rozvinutá tvořivost, často také vyšší inspirace. Umělecké sklony, člověk rád září ve společnosti a to i v případě, že se jedná o introverta. Tito lidé dokáží využívat svůj intelekt a mohou upřednostňovat rozum před intuicí, přesto se jim ale daří dobře řešit i složitější životní situace. Mají větší potřebu vnitřní svobody a nezávislosti. Přesto mohou být dobrými a vnímavými partnery, schopnými zajistit sebe i rodinu. Často vyžadují, aby se jim lidé přizpůsobovali, jedná se o silné jedince, kteří ne vždy berou ohledy na potřeby druhých. Harmonické aspekty: k výše uvedenému ještě platí určitá absence pozitivního myšlení, člověk se dostává do situací, do kterých se dostat nechtěl a nechápe smysl těchto lekcí, jejich příčina leží v minulosti. Odpojenost od duše a jejích potřeb může způsobovat citové strádání, nebo touhy bez jasné představy, které se tak jenom těžko naplňují. Nebo se jedná o citového egoistu, který má pocit, že se vše točí jenom okolo něj, na potřeby druhých nebere příliš ohledy. Ale může mít i dobré schopnosti zaujmout opačné pohlaví a vcítit se do partnera. Často jde o slabší lidi, kteří si stěžují na okolnosti, ale sami toho pro zlepšení situace příliš nedělají. Což by jim samozřejmě pomohlo. Mají snahu problémy řešit, ale často nesprávným způsobem. Když po něčem touží a pak to dostanou, bývají zklamaní, že se nejedná o správné naplnění jejich představ. Ale také u nich může dojít k pochopení důležitých životních záležitostí a k velikému posunu vpřed. Neharmonické aspekty: jsou zajímavé v jejich ambivalentním a docela zásadním působení. Schopnost pragmatického myšlení a strukturovaného přístupu, uznává autority a sám jí má také. Na jednu stranu je člověk vyzrálý a ví, co chce a na druhou stranu může mít problémy se spravedlivým přístupem k ostatním, může se dopouštět podvodů, nebo mu jeho absence právního vědomí třeba způsobí nějaký problém se zákonem. Potíže se spolehlivostí a s čestným přístupem. Nevyzrálost ve vztazích obecně, nejedná se pouze o partnerský vztah. Nedostatek smyslu pro spravedlnost, přehnaná očekávání od druhých, zatímco vůči sobě se nic takového neděje. Z toho pak plynou potíže ve vztazích. S přibývajícími roky se ale tyto problémy mohou zlepšovat v souvislosti s tím, jak vzrůstá pochopení a uvědomění.

Neptun v Kozorohu - dává člověku schopnost koncentrace a cílevědomost. Může však rozmělňovat jinak typickou kozoroží racionalitu. Tento Neptun poněkud tříští přirozené touhy po dokonalosti. Dává však člověku chuť dosahovat duchovních cílů. V případě neharmonických aspektů je ale možné, že bude docházet k zneužívání druhých za účelem vlastního duchovního obohacení. Tento princip je sice částečně nevědomý, ale vždy působí ve svém výsledku velmi negativně, pokud ho dotyčný používá. Cesta k osvobození a osvícení zde může vést přes koncentraci na duchovní cvičení a zvládnutí své vlastní touhy po dokonalosti, která může být největší brzdou.

Dekany Kozoroha:

První dekan: Čistá energie Kozoroha. Obecně: může se jednat o dominantní jedince, kteří mívají problém s autoritami. Ten často pochází od jejich vztahu k otci, ale nebývá to vždycky pravidlo. Tito lidé často neberou ohledy na ostatní, upřednostňují zejména své potřeby a také dokáží velmi dobře kontrolovat své emoce. Může se také jednat o muže, který není příliš dobrým otcem. Manipulace s druhými ve svůj prospěch, neschopnost si přiznat chyby, přesvědčení o své pravdě. Ale také dobré dispozice k duchovnímu růstu, trpělivost a schopnost nechat důležité věci plynout, aniž by se rušivě zasahovalo do jejich děje. Harmonické aspekty: projevují se snahou mít všechno pod kontrolou, člověk si ale neumí příliš správně vyhodnotit situaci a díky tomu se pak může dopouštět chyb. Není to ale pravidlo, s postupem let se mu rozšiřují obzory a s tím roste i jeho úspěšnost. Mívá dobré manažerské schopnosti, pouze jich také dokáže zneužívat ve svůj prospěch a bez potřebného ohledu na ostatní. Postupem let se u něj mohou objevit zajímavé schopnosti, které překvapí dotyčného, i jeho okolí a souvisí s postupným otevíráním intuice. Opět se ale nejedná nutné o pravidlo, je tu možnost a jestli se tak stane, záleží hodně na osobním vývoji člověka. Jde o lidi, kteří o sobě často pochybují a tím si mohou oddalovat úspěch, nebo se na základě své nejistoty snaží něčeho dosáhnout na úkor druhých lidí. Intuice se rozvíjí postupně a ne vždycky je jí ale nasloucháno. Neharmonické aspekty: i v této poloze se často jedná o dobré manažerské schopnosti a navíc jsou tito lidé často nejistí tak, že se raději drží zpátky a neprosazují své zájmy na úkor druhých tak bezohledně, jako to dělají jedinci s harmonickou polohou. Nicméně může jít o lidi, kteří nemají veliký smysl pro spravedlnost a čest, což se jim může vracet nespravedlivým jednáním ze strany druhých lidí. Takový člověk potom nechápe, proč se mu to děje a vše svádí na nespravedlivý osud, namísto aby se zamyslel nad skutečnými příčinami. Jedná se ale také často o lidi, kteří se dokáží chovat šetrně ke svému okolí a mají smysl pro ekologii a vyváženost. Nerozhodují se zbrkle a snaží se žít v souladu s přírodou.

Druhý dekan: Jedná se o podbarvení energií Býka. Obecně: velmi dobrý aspekt pro celkový osobní růst, na všech úrovních, včetně duchovní. Člověk postupuje kupředu, otevírají se mu obzory, nemá problémy sám se sebou a dokáže využít příležitosti, které se mu nabízí, protože si umí vyhodnotit výsledky. Když se mu v životě objeví něco nového, mívá dostatek odvahy změnit život a jít si za svým snem. Dřina mu nevadí, on ví, že energie se neztrácí, nepochybuje o sobě a tím si neblokuje odměnu! Může mít pocity nejistoty, jestli udělal dost a jestli si tak zaslouží zisk, ale s postupem let si je sám se sebou stále jistější. Má dobrý tah na branku, umí se zaměřit na důležitou věc a dokončit jí. Harmonické aspekty: platí výše uvedené, navíc dotyčný má schopnost razantní osobní transformace, dokáže využít i nečekané a obtížné situace, protože si z nich umí vzít to dobré. Nebojí se riskovat a často mu to vychází. Ne vždy ale dokáže správně vyhodnotit informace, které mu dává intuice, on ví, že by měl něco udělat, ale může se rozhodnout nelogicky, iracionálně a ono to nevyjde. Pozor na iluze, na nesprávné myšlenkové vzorce, které způsobují stagnaci a nekonstruktivní snění. Někdy může chybět dostatek vůle uskutečnit něco zásadního. Neharmonické aspekty: člověk může zrát prostřednictvím ne zcela příjemných událostí, ale nejedná se o nic, co by se nedalo přežít. Umí sbírat zkušenosti a využít je ke svému růstu a k pochopení důležitých věcí. Má dostatek energie ke všemu, co potřebuje uskutečnit a často se mu to také daří. Někdy trpí na nepodložené, bezdůvodné obavy a tím si odsouvá potřebnou změnu, díky které by se mohl posunout kupředu. Má dobré manažerské schopnosti, ale ne vždy je dokáže správně využít, mívá sklony k manipulaci s druhými, aby dosáhl nějakého osobního prospěchu. I v této poloze se ale často jedná o úspěšné, výrazné osobnosti, které mají vyšší vedení a umí jej dobře využít.

Třetí dekan: Převládá energie Panny. Obecně: je to trochu ambivalentní aspekt, tato poloha naznačuje na často nadměrnou šťouravost a sklony k cynismu. Může převládat ego, které pak potlačuje potřeby duše. Intuice bývá potlačená, protože převládá pragmatismus a rozum. Odtažitost od druhých lidí, upřednostňování vlastních potřeb. Vnitřní neklid, nervozita. Sklony řešit věci nátlakově, bez ohledu na okolnosti, člověk bývá často úspěšný, ale nemusí z toho mít ve výsledku radost. Jsou to ale také aspekty dobrého vhledu do druhých, schopnosti dát druhému cit a lásku a umění vyrovnávat vzájemné energie. Harmonické aspekty: obvykle nějakým způsobem brzdí štěstí, energie neproudí tak, jak by člověk očekával, ale dokáže se s tím smířit a být trpělivý. Tito lidé v sobě nemívají potřebný klid, něco je stále nutí k činnosti, aniž by ale měli dostatečně jasnou představu o tom, čeho vlastně chtějí dosáhnout. Nedostatek sebedůvěry a vnitřní nejistota. Jedná se o technicky zdatné lidi, kteří ale vždycky neumí své schopnosti dobře využít, nevěří si tak, jak by si věřit měli. Nepozornost a také sklony k paličatosti. Energie neproudí úplně dobře, člověk se bojí rozvoje, nemá dostatek odvahy udělat nějaký krok k dalším příležitostem. Měl by lépe vyhodnotit, co se okolo něj děje, někdy se držet zpátky a jindy naopak využít, co se mu nabízí. Chce se od něj větší aktivita a více odvahy, pokud se jeho život dlouho nikam neposunuje. Neharmonické aspekty: tito lidé často umí využít své technické, i manažerské schopnosti a neschází jim vášeň a odvaha. Ovšem pozor, jejich odvaha je může občas přivádět do složitějších životních situací, protože bývají hodně vázaní na hmotu a peníze a ne vždycky s nimi umí správně zacházet. Tito lidé mají smysl pro čest a někdy dokáží být až otravní tím, jak trvají na pravidlech a korektním jednání. Sklony materialismu, pokud dotyčný něčeho dosáhne, potom se toho neumí vzdát a neustále se snaží navyšovat majetek, zatímco mu unikají vyšší aspekty života. Může jít také o nějaké problémy v intimní oblasti, jejichž podstatou je nesprávný přístup k sobě, ke svému tělu, ale i k sexualitě obecně. Jde ale také o lidi, kteří mají schopnost uvědomit si své nesprávné vzorce myšlení i podstatu svých problémů a potom dokáží uzavřít nějakou životní kapitolu a jdou dál, umí se otevřít dalšímu rozvoji. Nebývá to sice úplně pravidlo, ale tuto schopnost v sobě mají.

Neptun ve Vodnáři - poskytuje poměrně komplikované možnosti, které má takový člověk k dispozici. V případě neharmonických aspektů se může jednat o propagátora revolučních směrů na bázi nereálných cílů - např. utopického socialismu atd. I v pozitivním aspektu se jedná o osobnost, která usiluje o vnášení nových, neotřelých směrů do zavedených náboženství a stejně přistupuje také k eventuálním novým duchovním proudům. Podobně jako v případě Neptunu ve Střelci i člověk s Neptunem ve Vodnáři slouží náboženským ideálům a může se stát jejich popularizátorem. Cesta k osvobození a osvícení v tomto případě spočívá ve zvládnutí protichůdných energií Urana a Saturna ve vztahu k víře a náboženství, tedy v pochopení principů víry a ve zvládnutí vlastní touhy po boření stávajících pravidel a řádu v náboženských otázkách.

Dekany Vodnáře:

První dekan: Čistý vliv Vodnáře. Obecně: jedná se zejména o oblast vztahů, kde má člověk potíže s dodržováním pravidel a není na něj úplně spolehnutí. S těmito lidmi bývá občas těžká dohoda, protože se staví do opozice a neradi přiznávají, že by druzí také mohli mít pravdu. Nicméně mají také dobrou intuici a pokud jim na někom záleží, dokáží pro vztah udělat opravdu hodně. Jde o tvořivé lidi, kteří se nebrání životním radostem, ale hlavně v mladším věku jim často jde především o užívání si, nechtějí se tolik vázat, mají raději milenecké vztahy, než zodpovědnost a důslednost. Přesto se jedná o jedince, kteří dokáží milovat , umí druhým pomoci a dělají to z lásky k lidem, nikoli z vypočítavosti. Tento aspekt celkově naznačuje na určitou sjednocenost s Univerzem, s vyššími principy a pravidly. Harmonické aspekty: tito lidé umí být nestranní a mají smysl pro spravedlnost, i když to nebývá úplně pravidlo. Umí se přizpůsobit, nevadí jim ani větší životní změna, když je to zapotřebí. Mají dobrou intuici a bývají vnitřně vyrovnaní. Pozor by si měli dávat na nevhodné vzorce myšlení, kterých se neradi zbavují. Ne vždycky naslouchají své intuici, musí se to obvykle učit. Je to aspekt, který naznačuje na možnost nějakého psychického oslabení, z duše se vyplavují nějaké dávné potíže a také její temnější stránky, které si dotyčný vytvářel v průběhu minulých životů. Nyní se tyto věci čistí a nemusí to být vždycky příjemné. Jde o senzitivní lidi, kteří mohou citlivě reagovat na měsíční fáze, případně mohou mít trochu rozkolísanou psychiku, ale obvykle se nejedná o nic zásadního. Neharmonické aspekty: v této poloze jde paradoxně o člověka, který má v sobě větší zodpovědnost, než v případě aspektů harmonických. Může mít dobré manažerské schopnosti, bývá organizačně schopný, i když občas se dokáže chovat poněkud iracionálně a ne vždy za tímto jednáním stojí dobrá intuice. Jde o lidi, kteří mohou mít dobré spojení se svojí duší, takže její potřeby nepotlačují, umí milovat a ve vztazích se často projevují překvapivě zodpovědně, i když zejména v mladším věku mohou mít sklony spíše k nezávazným, mileneckým vztahům. Mají dobrý tah na branku, umí využít svojí energii tvořivě, pokud něco řeší, dělají to přímo a rázně. Tito jedinci často nedělají kompromisy, což je někdy dobré a jindy jim to může komplikovat situaci.

Druhý dekan: Je značně podbarvený energií Blíženců. Obecně: tato poloha působí poněkud rozporuplně. Je to aspekt zajímavého osobního rozvoje a růstu, naznačuje na veliké možnosti posunu prakticky ve všech oblastech (sledujeme také dům, ve kterém Neptun stojí). Často jde o lidi, kteří jsou v harmonii sami se sebou, vidí více, než ostatní a dokáží využít příležitosti. Mívají dobrou intuici a také vyšší vedení. U většiny jejich činností mají podporu shora. Nicméně se také také jedná o člověka, který má značné potíže se svým egem, nerespektuje potřeby své duše a když se dostane do problémů, pak z nich obviňuje všechny a všechno, jenom ne sám sebe. U této polohy Neptunu hodně záleží na tom, co nakonec převládne, jestli příznivé možnosti, které dotyčný má, nebo jeho ego. Pokud ego, což se stává u lidí se slabší, rozkolísanou psychikou, potom se namísto úspěchu mohou točit v potížích a z nich jim pomůže pouze změna myšlení. Musí si uvědomit, že za svůj osud z velké části rozhodují sami, mají na výběr. Harmonické aspekty: jsou výborné pro pevné uchopení svého života do vlastních rukou. Tento člověk má opravdu zajímavé možnosti a často je také umí dobře využít. Jde o lidi dobře ukotvené, spolehlivé, často i solidně zajištěné, kteří jsou tvořiví a umí vytvářet hodnoty, které přetrvávají. Mají dobrou intuici, ale spoléhají se hodně na zdravý, pragmatický rozum a dovedou oba informační zdroje docela dobře spojit. Trochu na závadu ale může být nedostatek empatie. Vždy záleží i na dalších aspektech v horoskopu. Neharmonické aspekty: zde pozorně vyhodnotíme, v jakém domu se Neptun nachází a jaká je celková povaha aspektů. Má jenom neharmonické aspekty, nebo i harmonické? A s jakou planetou / planetami? Silně neharmonické aspekty mohou naznačovat na náhlé a nevratné změny, které přichází opravdu nečekaně a jejich dopady bývají značné. Pouze těžko se odhaduje, čeho se týkají, záleží na domu, ve kterém Neptun stojí. Pokud se děje něco závažného, je opravdu dobré nebrat to na lehkou váhu, zpozornět a rychle řešit problém. Ve vztazích může být neporozumění, napětí, případně nepochopení a také nepřátelství. Radost z konfliktu a následně pak podvědomé trápení, proč právě mě ty vztahy nefungují. Pozor na zbytečně destruktivní jednání. Výhodou jsou ale docela dobré vnitřní podněty k tvořivé činnosti, které lze dobře využít. Když přijde příležitost, často je dobré po ní skočit, zde je vždy nápomocná intuice, kterou tito lidé mívají solidně rozvinutou, i když to tak ale nemusí být vždycky.

Třetí dekan: Zde se hodně projevuje energie Vah. Obecně: tato poloha může trochu komplikovat radost ze života, z existence. Člověk v sobě mívá zvláštní napětí, které mu neumožňuje spontánně si užívat něco hezkého, nebo je tam často něco, co trochu kazí výsledný dojem. Myšlenky jsou trochu chaotické, problém je zaměřit se na jednu konkrétní, nebo se zbavit těch, které neslouží k ničemu pozitivnímu. Tito lidé neradi mění zaběhané zvyklosti, mohou se zaseknout na něčem, čeho dosáhli, už jenom proto, že to nebylo jednoduché. Měli by ale více věřit sami sobě a nebát se život změnit, pokud se v něm dlouhodobě nic zvláštního neděje a oni se vnitřně necítí zcela spokojeni. Harmonické aspekty: jde často o lidi přímé a rázné, kteří dokáží řešit problém jasně a rázně, mají v sobě i zodpovědnost, takže jim druzí důvěřují a nechávají se vést. Bývají to poctiví lidé, i když mohou občas trochu bojovat sami se sebou. Nebojí se riskovat a často jim to také vychází. Mohou být ale v určitém rozporu sami se sebou, rádi se věnují druhým, nebo kariéře, ale sobě tolik energie nedávají. Potřeby těla mohou ignorovat, nebo zanedbávat, mají přeci vyšší cíle, což se jim samozřejmě obvykle časem vymstí. Potlačování potřeb duše, které může být upírána láska a cit. Tyto záležitosti jsou pro tohoto člověka často neuchopitelné a on se jich tak může podvědomě obávat. Přitom má zajímavou vnitřní výbavu k tomu, aby mohl být dobrým partnerem. Mívá ale dobré možnosti a příležitosti a neměl by se vždycky bát je využít. Samozřejmě jeho prudkost ho občas může zavést do situací, které nebudou příjemné, ale zkušenostmi se člověk učí nejlépe. Neharmonické aspekty: naznačují na pochybnosti, které si člověk o sobě dělá, ne vždy jsou ale tyto pochybnosti na místě. Intuici nemá nijak špatnou, ale nedůvěřuje jí a musí se to učit s postupem let. Záleží i na dalších aspektech, ale může se jednat i o přebírání cizích informací, které člověku někdo vnutil a on je z určité pohodlnosti nakonec přijal za vlastní. Vůle může být spíše slabší. V myšlení může být trochu napětí, nebo i určitý chaos, či nejasnosti. Člověk má ale dostatek vnitřních i vnějších podnětů a umí je využívat. Dokáže se tvářit sebejistě, i když uvnitř si vůbec nemusí být jistý sám sebou. Své pochybnosti ale umí využít k osobnímu růstu, je sice opatrný, ale dokáže se rozvíjet a být zodpovědný. Má velni dobré schopnosti k tomu, aby si řídil život po svém, měl důležité věci pod kontrolou. Chce se od něj, aby se učil lepší sebedůvěře a nebál se uchopit nějakou příležitost, když se mu naskytne.

Neptun v Rybách - zde je tato planeta ve svém znamení, (je jeho regentem). Člověk je idealistický, často silně nábožensky založený a mívá také dar přirozené víry. Bývá soucitný a charitativní. Jeho zvláštní schopností je mystická síla modlitby, která ale funguje výborně pouze v případě, že není používána záměrně, tedy za účelem dosažení konkrétního cíle. Tento princip je třeba poněkud rozebrat: pokud nám onemocní blízký člověk a my se s upřímným úmyslem pomodlíme za jeho uzdravení, je všechno v pořádku a účinnost této modlitby byla kdysi dokonce vědecky testována v USA v katolické kongregaci s pozitivním výsledkem. Jestliže však zaujmeme přístup typu "hm, babička jde dneska na operaci, tak já se tedy pomodlím a bude všechno v pořádku", pak téměř jistě svému příbuznému nijak nepomůžeme. Nejúčinnější modlitba je taková, která je upřímná, spontánní a bez očekávání jakéhokoli výsledku. A právě takto postavený Neptun jí navíc dává obrovskou sílu. Cesta k osvobození a osvícení zde povede zejména přes zvládnutí modlitby jakožto prostředku, od kterého nikdy nic neočekáváme a ke kterému přitom přistupujeme spontánně a s důvěrou.

Dekany Ryb:

První dekan: Čistá energie Ryb. Obecně: tato poloha naznačuje na celkové uvolnění a také schopnost lásky, často i jejích vyšších aspektům tedy i lásku ke všemu Stvoření, pokud použijeme trochu biblický jazyk. Jedná se o lidi, kteří vidí, nebo vnímají více, než ostatní, mají v sobě vyrovnané základní energie, umí vnímat život ve všech jeho rovinách jako zázrak, který je třeba chránit. Zejména v mladším věku často trpí iluzemi o svém okolí, přistupují ke každému s naivním očekáváním, že bude stejně nevinný, jako oni sami a to pak může plodit zklamání. V mládí si často staví vzdušné zámky, ale s postupem let přicházejí na to, co je pro ně důležité a na co se mají zaměřit. Jejich problémem může být myšlenkový chaos a mentální napětí, které je neustále nutí k přemýšlení, přičemž myšlenkám ale často chybí jasná forma struktura. Je vhodné naučit se s myšlenkami pracovat tak, aby dotyčného neobtěžovaly záplavou nepodstatných věcí, naučit se mentálně zaměřit na konkrétní věc, té dosáhnout a jít zase dál. Harmonické aspekty: jde o lidi, kteří si dokáží řídit život po svém, protože mají vyšší inspiraci. Je to aspekt duchovního vývoje, ale samozřejmě bude určitý rozdíl například mezi Neptunem v domu druhém a ve dvanáctém. Tito lidé často vědí, co je dobré nejenom pro ně, ale mívají snahu své názory a postřehy vnucovat druhým více, než je žádoucí a tím si mohou dělat nepřátele, nebo se jim ostatní mohou vyhýbat, protože na takové jednání prostě nejsou zvědaví. I harmonické aspekty často ukazují na člověka, který nebývá nijak přehnaně věrný, i když to samozřejmě není pravidlo. Má li pocit, že mu druzí dostatečně nenaslouchají, potom může mít sklony k drbům a pomlouvání, čímž si samozřejmě zhoršuje svojí sociální pozici. S věkem se ale tyto projevy mění, často k lepšímu. I v harmonické poloze je potřeba dávat pozor na zbrklé jednání a na nedostatek odpovědnosti. Ve vztazích pak často převládá vzájemné nepochopení, které se ale rozvíjí postupně a z počátku na něj nic nenasvědčuje. Člověk vidí a vnímá více, než jeho protějšek, ale jakmile mu začne vnucovat své názory, často je to destruktivní model jednání, které vztahu rozhodně nesvědčí. Neharmonické aspekty: obvykle jde o výrazné osobnosti s tajemným vyzařováním, kterým ale chybí spolehlivost a smysl pro zodpovědnost. Iracionální myšlení, psychické oslabení (záleží na konkrétní planetě, které aspekt tvoří, potíže s psychikou bývají zejména u Měsíce.) Tito lidé se musí trvale učit mít ve svých věcech pořádek, s tím mívají největší problémy. I neharmonické poloze Neptunu se může jednat o manažerské schopnosti, problém je ale v tom, že tito lidé zároveň nemají jasnou, konkrétní představu, jak řešit důležité záležitosti a také jim může chybět schopnost koncentrace na jeden cíl. Umí ale dosáhnout svého, i když se k tomu často dostávají oklikami. Dokáží se radovat ze života a užívat si vše hezké, co život přináší, hlavně pak lásku, cit, radost a pochopení, že jsme součástí vyššího celku. Toto uvědomění pak dává vnitřní jistotu, že tu nejsme nadarmo a naše existence má vyšší smysl. Tranzity ostatních planet občas dokáží přinášet psychické výkyvy, které bývají nepříjemné, ale je prostě potřeba naučit se přes ně přenést.

Druhý dekan: Je pod vlivem energií Raka. Obecně: jde o lidi, kteří mívají dobré vyšší vedení, vyšší inspiraci. Jsou tvořiví a umí využívat svojí představivost a fantazii. Samozřejmě fantazie bývá u Neptunu v Rybách rozvinutá vždycky, ale ve druhém dekanu se s ní často pracuje lépe. Tito lidé mívají zajímavé schopnosti, které se probouzejí a rozvíjejí s věkem. Často bývají úspěšní a umí si jít za svým. Hlavně v mladším věku se ale musí učit schopnosti jasně se zaměřit na konkrétní věc. Negativem bývá jakási životní strnulost, neochota se dále vyvíjet, dotyčný se na něčem zastaví, zasekne a často pak trvá dlouho, než se zase posune dál. Podstatou úniku z takové situace je vždycky změna navyklých vzorců chování, které už k ničemu neslouží. Rozhodování lidí s tímto aspektem může být často iracionální, ale obvykle mívají pravdu. Pozor by si měli dávat na nesprávná přání, na iluze v tom, co by opravdu chtěli. Mívají o sobě pochybnosti a ne vždycky jsou tyto pochybnosti podloženy. Obavy z důležitých změn a tak se raději přešlapuje a vyčkává, jestli život něco nenabídne, což někdy dokonce vyjít může, ale s postupem let se od člověka stále více očekává vlastní aktivita. Možnost podléhání nesprávným informacím, které člověk odněkud přebere a potom je dokonce může vydávat za vlastní. Harmonické aspekty: může se jednat o určitou pasivitu, ale konstruktivní, člověk nikam nespěchá, protože ví, že nejlepší myšlenky k němu často přichází, pokud je v klidu a nesnaží se k informacím dostat násilím. Pasivita může být vynucená okolnostmi, ale není to pravidlo. Tito lidé mají schopnost se zklidnit a nebojovat proti nepříznivým okolnostem, tím se pak nějaký problém vyřeší často rychleji, než kdyby se vyvíjely horečné aktivity. Myšlení je často chaotické a vytváří tak jednak vnitřní napětí a také neschopnost soustředit se na jednu, konkrétní věc. Slabší vůle a sklony ke sporům s okolím, pokud se něco nedaří. Pozor na jednu věc - tito lidé mohou mít sklony k materialismu, ke kterému utíkají před záplavou informací z vyšších sfér. Zatímco tyto informace pro ně mohou být příliš nejasné a náročné, tak majetek a peníze jsou pro ně určitá jistota, ale pokud jich dosáhnou, potom se obávají, aby je neztratili a nezdravě se na ně fixují. Tato touha po materiálních jistotách bývá brzdou v duchovním vývoji a je potřeba obě protichůdné energie sladit. Neharmonické aspekty: jedná se často o nesprávné nakládání s životní energií, člověk touží po nesprávných věcech a dokáže tomu dát hodně energie. Jde si za svým, bez ohledu na ostatní a dokáže s lidmi manipulovat ve svůj prospěch. Na tyto lidi nebývá spolehnutí, ale v průběhu let u nich často přichází pochopení, které pak jejich jednání mění k lepšímu. Mají v sobě optimismus a chuť dosáhnout úspěchu, ale ne vždy přesně tuší, co by vlastně chtěli. Když na něčem trvají, může se jejich neústupnost jevit hodně nepříjemně, ale po čase se ukáže, že vlastně měli pravdu. Jestliže se jim podaří zaměřit se na správný cíl, pak umí vyvinout značné množství energie, aby ho dosáhli. Sklony k vypočítavosti, k hromadění majetku, hodně energie se dává na materiální zajištění, zatímco dotyčný přehlíží citové potřeby své i svého okolí. V některých aspektech může jít také o iracionální touhu po dokonalé čistotě, která pak způsobuje potíže v intimní oblasti a sekundárně také v domácnosti, kde se přehání vše, co je spojené s úklidem.

Třetí dekan: Zde se projevují energie Štíra. Obecně: jedná se o lidi, kteří mají schopnost završit svůj dosavadní vývoj a jít za dalšími příležitostmi. Umí dosáhnout úspěchu, jsou schopní využívat vyšší inspiraci a intuici k prospěchu svému, i svého okolí! Materiální věci berou, jako součást života, mají je rádi, ale neváží se na ně tak, že by následně přešlapovali na místě. Života si umí užívat a vědí, že stálý vývoj je pro ně dobrý. Pokud jim jde o něco důležitého, potom dokáží být i bezohlední a jdou si za svým, aniž by brali v úvahu potřeby a životní prostor druhých lidí. Trochu se zde právě projevují energie Štíra, s určitou bezohledností je potřeba pracovat a naučit se brát v úvahu také potřeby druhých lidí. Tato poloha Neptunu může naznačovat na oslabení psychiky, na výkyv nálad a psychické potíže, které se mohou objevit a zase zmizet. Sklony k výraznějším reakcím na fáze Měsíce. Iracionální jednání, které nemá oporu v realitě. Únik před realitou do světa fantazie. Tito lidé mají často rádi pohádky. Harmonické aspekty: projevují se zajímavě v jedné záležitosti - v možnosti duchovního ustrnutí ve vývoji, záleží samozřejmě ještě také na dalších prvcích v horoskopu, ale týká se to hlavně vyšších aspektů života, tedy duchovního vývoje, mystiky, vyšší filozofie a celkového směřování. Zatímco v praktických životních záležitostech věci často běží, jak mají, tak v těch vyšších, jemnohmotnějších, tomu tak často nebývá. Na vině je často nesprávné myšlení, kdy se člověk upíná na nesprávné věci, které sice mohou vypadat lákavě, ale k dobrému mu příliš neslouží. Cítí vnitřní nespokojenost a snaží se jí řešit, ale obvykle mu chybí jasný pohled na věc a tak se řešení poněkud protahuje, ne vždy s žádoucími výsledky. Jedná se také o lidi, kteří nestojí nohama pevně na zemi, nejsou dobře ukotvení, nedá se na ně úplně spolehnout, i když to není vyloženě pravidlo. Určitá nevyzrálost se projevuje hlavně v mladším věku a časem se pak rozšiřují obzory správným směrem. Tito lidé ale často mají dobré propojení duše a ega, takže si obě složky nevadí a spolupracují. Duše se v řadě věcí nechává vést zdravým rozumem ega a to zase naslouchá citovým potřebám duše. Ve vztazích se to pak často projevuje schopností empatie a naslouchání potřebám druhého. Často se jedná o člověka se zdravým přístupem ke svému tělu, což ve výsledku vede i k dobře vyjádřené sexualitě. Neharmonické aspekty: tito lidé se často bojí svého duchovního vývoje a tak jej odmítají a stagnují, namísto aby v sobě dokázali uzavřít nějaké období a šli zase dál. Výsledkem pak bývají postupné změny, které člověka nutí k něčemu, co vlastně nechce a čeho se možná i trochu obává. Vůle bývá spíše slabší a souvisí s ne zcela správný přístupem k životu, kde pak dotyčnému může trochu chybět smysl jeho existence. Paradoxně ale tito lidé mají často velmi dobré šance na celkový růst, nejenom v duchovní oblasti. Ne vždy je ale dokáží využít, což je samozřejmě škoda, ale postupem let se to učí stále lépe. Pozor na iluze, vzdušné zámky, nesprávné představy, či nevhodné cíle. To vše jsou věci, které člověka svádí z cesty a berou mu energii.