Uran ve znameních

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 15. 06. 2006

Projevy Uranu v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Uran, tato vnější a z astrologického hlediska tzv. nadpersonální planeta, je z hlediska své energetické povahy pravým opakem Saturnu ? boří řád a pravidla, uvolňuje a přináší čerstvý vývoj. Uran neosvobozuje, ale napadá a boří saturnský princip a jeho struktury. (Osvobození a svobodu signuje až planeta Neptun a vibrační pole znamení Ryb). Všechny tyto nadpersonální planety (Uran, Saturn, Neptun a Pluto) mohou v případě jejich vážnějšího poškození, ať již prostřednictvím astrologických znamení, nebo jejich aspektů, způsobovat u člověka závažné poruchy v psychosociální i psychosomatické oblasti.


Uran způsobuje prudké, náhlé a nečekané změny s dalekosáhlým dopadem. Toto platí jak o psychice, tak o fyzickém zdraví i o behaviorálním projevu člověka. Příklady - neharmonické aspekty Urana a Slunce způsobují srdeční arytmii, kvadratura Urana a Merkura pak hyperfunkci štítné žlázy, která pochopitelně vede ke zdravotním i k psychickým potížím, nehamonický Uran na hrotu desátého domu bude mít za následek absolutní neúctu k pravidlům společnosti, opovrhování těmito pravidly, nepochopení postihu za porušování pravidel a určitou nepřizpůsobivost vůči společenským konvencím a zvyklostem. Uran dále signuje vědeckotechnickou revoluci a také genialitu - prostřednictvím dobře postaveného Urana se lze napojit na sféry, které člověku otevírají vyšší schopnosti a možnosti opravdové geniality v konkrétním oboru. Typickými velikány lidské historie s otevřeným uranským principem byli například Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, J.S. Bach, nebo Albert Einstein. Uran stojí za moderní, progresívní vědou oproti vědě klasické, tradiční a konveční. Jako typický příklad střetu uranského a saturnského pole si můžeme uvést předsedu českého spolku skeptiků Sysifos, profesora MUDr. Heřta a známého kvantového homeopata MUDr. Hrušovského. Zatímco první jmenovaný přísně dbá na strukturu a řád klasické medicíny, druhý naopak boří všechna pravidla a klasickou medicínu již neuznává prakticky vůbec. Oba přístupy jsou samozřejmě nesprávné a nepovedou k pokroku, protože se nejedná o spolupráci, ale o souboj dvou extrémů.


Nyní je třeba podívat se na další princip saturnického a uranského pole a tím je tzv saturnská špička a uranická blokáda pokory. Saturn vždy usiluje o dosažení něčeho, co je krásné a vzdálené. Pokud toho dosáhne, dochází k často šokujícímu zjištění, že skutečný stav dosaženého nás neuspokojuje a naše očekávání nenaplňuje. Toto zjištění nám pak následně pomáhá pochopit, že o cokoli usilovat nevede ke správnému vývoji. Naopak Uran svým principem neumožňuje pochopit a přijmout základní pravidlo, které jediné vede k pokoře a tím je poznání, že všechny věci a události na světě mají vždy stejný význam a stejnou důležitost. Je tedy nutné oba protichůdné principy skloubit a uvolněně se otevřít poznání bez očekávání.


Základním funkcí Urana v horoskopu je vytváření času, prostoru a světla. Dále ovládá dutinu ústní, zrak a přenos obrazu do nervových impulsů. Zatímco Saturn stahuje a kontrahuje, Uran uvolňuje a rozpíná. Saturn způsobuje krátkozrakost a Uran dalekozrakost. Opět zde typicky chybí střední cesta.


Zásadní význam, podobně jako v případě Saturnu, má v horoskopu poloha Urana v jednotlivých astrologických domech, kde bude bořit řád v životní oblasti, která je příslušným domem vyjádřena, kde umožňuje pokrok a vývoj a kde přináší náhlé změny. Znamení, ve kterém Uran stojí, pak naznačuje na způsob, jakým bude člověk revoluční a pokrokové změny prosazovat a také, jakým způsobem se náhlé a zásadní změny v jeho životě projeví.

Uran v Beranu - člověk je nekonformní, altruistický, velmi originální a své myšlenky rád prosazuje hlava nehlava (záleží na povaze aspektů). Je také průkopnický a všechny své nové nápady propaguje energicky. Často mívá smysl pro humor. Je to typický aspekt úspěšného revolucionáře, protože má dostatek síly a odvahy své postoje prosadit. Nechává se ale hodně ovlivňovat názory svého okolí. Výkyvy energie. Tento Uran je ideální pro létání, skoky s padákem a adrenalinové sporty obecně. Je li však v neharmonickém aspektu s Marsem, riziko těžkého, až smrtelného úrazu je více, než aktuální.

Dekany Berana:

První dekan: Čistý vliv Berana. Jedná se o značnou duševní sílu, veliká podnikavost a také vynalézavost. Silný a pevný charakter, jeho povaha záleží na aspektech! Jedná se o samostatné jedince, se kterými je ale obtížná dohoda. Je snadné je vyprovokovat k akci, bývají velmi netrpěliví. V případě kladných aspektů obvykle přináší náhlé a zásadní změny, které už nelze vzít zpět, ale jsou nutnou součástí vývoje. Nenaplněné city, nebo přílišná náročnost, ale také vášeň, prudkost, nadšení. Jedná se o vůdčí osobnosti. Neharmonické aspekty - může se jednat o zvýšenou netrpělivost, nervozitu, náhlé projevy emocí, které zase rychle pominou. Tito lidé jsou netrpěliví, přestože už mají na cestě odměnu za své snahy, ale často si to vůbec neuvědomují. V životě se jim mohou objevovat zmatky, náhlé překážky a s tím je následně spojený vztek, či destruktivní jednání. Urážlivost.

Druhý dekan: Zabarvený znamením Lva. Zájem o politiku, touha po zviditelnění, ale také rád přináší nové postupy, originální ideje a umí je prezentovat lidem. Chuť do studia a do sebevzdělávání. Tito lidé mají rádi peníze a majetek a v případě negativní aspektace se u nich mohou projevovat i sklony k obcházení pravidel při pořizování materiálních statků. Kladné aspekty přináší důstojné jednání, ukazují na vyšší ochranu, na příznivý duchovní vývoj a také na značné charisma. Pozor na vypočítavost a přepracovanost. Netrpělivost, zejména v případě nedostatečné odezvy okolí. Neharmonické aspekty ukazují na chladné, odtažité jednání, nedostatek empatie, city bývají odsouvány, protože zdržují, či přetěžují. Ale i v této poloze se jedná o silné osobnosti, se silnou vůlí, které jenom těžko mění své názory.

Třetí dekan: Značný vliv Střelce. Jedná se o zajímavý aspekt pro vědu, protože přináší nové a velmi neobvyklé postupy, které mohou být překvapivě účinné, ale konzervativní svět vědy je z počátku téměř vždy odmítá. Zejména ve vědě padají stará dogmata a vytváří se nová, v závislosti na astrologickém domu můžeme usuzovat, ve které životní oblasti se tento princip u člověka projeví. Nové a překvapivé informace. Harmonické aspekty přináší netrpělivost v očekávání zisku, či odměny za svojí snahu. Tím si jí člověk může odsouvat na později, namísto aby nechal věci volně plynout a uvědomil si, že plody jeho snahy ho už prakticky nemohou minout. Pozor na alkoholismus a také na určitou nestabilitu a nespolehlivost. Odstraňují se nesprávné vzorce myšlení a tabu, dogmata. Úplně nová řešení starých problémů. Neharmonické aspekty: ochota pomáhat druhý, lidem, už jenom proto, že se dotyčný dokáže do lidí vcítit. Umí využívat fantazii a někdy se jeví trochu mimo. Pozor na sebestřednost a nadměrné ego, nicméně lidé s tímto aspektem nebývají zlí. Vědí, že by měli opustit staré vzorce myšlení, ale mívají s tím potíže, protože pro ně představují určitý pocit bezpečí. Dobré vyšší vedení, ale málokdy je mu nasloucháno. Ve vztazích nestabilita, nechuť se vázat, faleš, i přehnané požadavky na druhé lidi. Nedostatek morálky.

Uran v Býku - v tomto znamení jsou možné veliké a náhlé změny v oblasti financí a hmotných statků. Jedná se většinou o člověka, který může přinést hodně nových postupů do zemědělství, ale také do realitní činnosti. Snaží se bořit tradiční konzervatismus tohoto znamení, nebývá důsledný, touží po změnách ve standardním žebříčku hodnot a bývá tvořivý. Rovněž hrozí náhlé zvraty ve vztazích, například žena s velmi negativně aspektovaným Uranem v Býku mívá značné problémy se svým mateřským přístupem.

Dekany Býka:

První dekan: Čistý vliv Býka. Přes vlastní názory často nejede vlak, což komplikuje vztahy, nejenom ty partnerské. Zájem o ekonomii, možnost podnikání na burze, veliká smyslnost a vášně. Smysl pro umění, zejména pak o moderní hudbu. I harmonické aspekty přináší přesycenost v citové oblasti, dotyčný se nedokáže dobře otevřít druhým lidem a převládá u něj ego nad potřebami duše. Odtrženost od reality, nejde do hloubky problému, ale těká od jednoho řešení k druhému. Potlačování potřeb duše u něj může vést k izolaci od citových potřeb a tím i od vztahů. Citový chlad, sklony k mstivosti, negativní myšlení. Snahy všechno přehánět a komplikovat. Plýtvání energií. Neharmonické aspekty naznačují na opravdu veliký egoismus, sebestřednost, dotyčný si neuvědomuje, že si nepříjemnosti způsobuje sám a obviňuje z nich druhé lidi. Pozor na alkohol a návykové látky obecně, opravdu není dobré v nich hledat útěchu. Pozor také na závislosti na čemkoli. Je li aspekt dobře zpracovaný, potom se může jednat o důsledný a strukturovaný přístup, ale nebývá to vždycky. Snaha naslouchat starším, či zkušenějším, pokud problémy přerůstají přes hlavu. Překážky ve vlastním myšlení pak způsobují potíže v reálném životě. Nedostatek pevné vůle.

Druhý dekan: Převládají energie Panny. Sociální myšlení a snaha pomáhat druhým lidem, je to příznivý aspekt pro sociální služby. Originalita v hledání nových postupů, například v lékařství, či léčitelství. Harmonické aspekty ukazují na energie proudí, ale dotyčný může často pociťovat nejistotu. Když se něco děje, zvyšuje úsilí, namísto aby se trochu zklidnil a nechal věci plynout, protože to je často lepší řešení. Odmítání změn a stagnace, nebo naopak touha už situaci změnit za každou cenu. Možnost oslabení psychiky, negativní myšlení. Neharmonické aspekty mohou paradoxně ukazovat na možnost nečekaného uzdravení, nejenom fyzické, ale i uzdravení nějaké dlouhodobé, komplikované situace. Něco se dlouho pohybuje na negativní úrovni a pak se náhle vše vyřeší. Jedná se o chaotické, nepořádné lidi, kteří nejsou dobře ukotveni a mají problém s pragmatickým přístupem. Nevyzrálost a snaha vydávat více energie a prostředků, než na co má dotyčný nárok. Plýtvání energií a silami, aniž by se staral, jak je zase obnoví, důležité přeci je, že si právě užívá. Díky tomu pak může trpět na únavy.

Třetí dekan: Silné energie Kozoroha. Jedná se zejména o přenášení idejí do praktického života, propojování vědy s přírodou, značná vynalézavost. Lidé s tímto aspektem mívají kladný vztah ke skautingu. I harmonické aspekty ukazují na nebezpečí nečestného jednání ze strany někoho, odcizení, či nedostatek porozumění pro druhé lidi. Nesprávné reakce na konflikt, obvykle přehnané. Slabší vůle, sklony k průměrnosti. Potíže, způsobené zbrklým, neuváženým jednáním. Stavění se do opozice. Neharmonický Uran naznačuje na iluze a vzdušné zámky, člověk nemá silnou vůli a tak je pro něj bezpečnější žít v iluzích, než v realitě. Snaha o dominanci a ignorování potřeb druhých lidí. Potíže s autoritami, u člověka s tímto aspektem se vždy ptáme na jeho vztah k otci. Čím méně je schopný se prosadit, tím více se dostává do izolace. Oslabení psychiky, iracionální reakce, či jednání, podléhání současnému stavu věcí a nedostatek vůle řešit problémy.

Uran v Blížencích - ještě dále zvyšuje pohotové reakce a bystrost tohoto znamení. Jedná se pokrokové vědce a vynálezce, intelektuály, kteří touží po revoluci a radikálních změnách, člověk bývá vtipný, pohotový, zvědavý, rád se učí nové věci, je ale také hodně přelétavý a nestálý. Rád vnáší chaos do standardních metod výuky.

Dekany Blíženců:

První dekan: Čistý vliv Blíženců. Jedná se zejména o originální způsoby myšlení a uvažování. Literární nadání a také touha po cestování. I harmonické aspekty přináší do lidského uvažování touhu po vzdušných zámcích, naivitu a iracionalitu, nebo nadměrnou fantazii. Netrpělivost, snaha uspěchat řešení problémů. Dominance, prosazování svých názorů bez ohledu na ostatní. Problém s autoritami a s tím mohou být spojené potíže ve vztazích a s kariérou. Neharmonické aspekty naznačují na touhu po vedení lidí, aniž by ale dotyčný měl dobré manažerské schopnosti, jeho myšlení je často iracionální a chybí mu ukotvenost, plus zdravý rozum. Intuici má často dobrou, ale ne vždy jí dokáže prakticky využít. Pozor na podrazy ze strany druhých lidí. Celkově se jedná o dobrou citovou a emoční vyváženost, i když občas jsou tito lidé schopni i náhlých emočních zvratů.

Druhý dekan: Je podbarvený znamením Vah. Poměrně dobré rétorické schopnosti a hlavně také touha veřejně prezentovat své názory, což může být v případě neharmonických aspektů velmi nepříjemné pro okolí takového člověka. Spisovatelské nadání a umělecké schopnosti. Harmonické aspekty naznačují na nerozhodnost a s ní spojenou oscilaci mezi přehnaným a defenzívním přístupem. Člověk se jakoby bojí pořádně projevit a utápí se v průměrnosti. Plýtvá energií na zbytečnosti, trpí na únavy, nenakládá se svojí energií správně. Zbrklé jednání a nadměrná důvěra vůči druhým lidem, která se občas nevyplácí. Váhavost a nepochopení ve vztazích. Neharmonické aspekty: sklony ke zbrklému jednání, rozhodování se při nedostatku informací a z toho plynoucí chyby. Přílišná dominance, dotyčný ignoruje potřeby druhých lidí a má problém s autoritami. Možné potíže s otcem a nechuť pouštět se do řešení složitějších problémů. Vypočítavost, touha po zisku za každou cenu a s tím spojená přepracovanost, která ne vždy přináší dostatečnou odměnu. Příliš mnoho práce, či kariéry a méně energie pro rodinu a city. Potlačování emocí, možná hypochondrie a také potíže v intimní oblasti.

Třetí dekan: Zabarvený energiemi Vodnáře. Originální ideje, snaživost, humanitární cítění, myšlení je originální a nenechá se příliš ovlivňovat cizími názory. Harmonické aspekty naznačují na převládající ego, které potlačuje potřeby duše. Oslabená psychika, nesprávná rozhodnutí, také zmatečnost a sklony k nepořádku a chaosu. Neharmonické aspekty: snaha mít všechno pod kontrolou, která často nevychází tak, jak by si dotyčný přál. Nesprávné vyhodnocování okolností a nedostatek empatie. Ale také citová otevřenost a touha po lásce. Nedostatek vyzrálosti ve vztazích, ideje takového člověka mohou být pro druhé lidi až neakceptovatelné.

Uran v Raku - zde člověk především rozbíjí tradiční rodinné hodnoty, nemá pevný názor na vztahy a rád do nich vnáší prvky, které většinou nejsou okolím akceptovatelné. Bývá umíněný, má tendence k častým útěkům z domova, nebo náhlému ukončení vztahu. Bývá neukázněný, vzdorný a jeho reakce vůči druhým se špatně odhadují. Někdy je z něho vzorný otec a jindy o něm tři dny neuslyšíte, protože si někde v závětří řeší své citové potíže.

Dekany Raka:

První dekan: Čistý vliv Raka. Obvykle se jedná o výbornou inspiraci a také o zájem o politiku, která bývá spojená se záležitostmi rodiny a státu. Citlivost, vnímavost, možné okultní schopnosti. Harmonické aspekty: zejména uspěchanost a neúspěšnost, zbrklé jednání, které poškozuje zájmy dotyčného. Úspěch je dosahován za cenu nějakého problému. Touha učit se nové věci, schopnost prakticky využívat své vzdělání. Dobré schopnosti k osobnímu růstu. A také schopnost si řídit život po svém, mít důležité věci pod kontrolou. Neharmonické aspekty: jedná se především o emocionální přetíženost, nebo přesycenost. Odmítání nabízených citů a emoční nejistota. Ale také smysl pro spravedlnost a nehodnocení, tedy člověk vidí věci jakoby z odstupu a umí řešit problémy s nadhledem. Umí se dobře přizpůsobit. Při neharmonických aspektech často člověk touží po vzdušných zámcích, tedy přeje si dosáhnout věcí, na které má jenom omezený, nebo žádný nárok. Případně nechce vyvinout dostatečné úsilí k jejich dosažení.

Druhý dekan: Zde se projektují energie Štíra. Veliká chuť k cestování, nebo ke stěhování, po změně prostředí. Celkově neklidný život, nechuť usadit se dlouhodobě na jednom místě. Cit pro umění a zvláštní, celková nespokojenost bez jasné příčiny. Harmonické aspekty přinášejí vášeň a smysl pro dobrodružství, netrpělivost, ale také čestné jednání. Tito lidé sice nebývají příliš spolehliví, ale ve většině případů bývají přímí a upřímní. Touha po změnách, ať už ve vztazích, nebo i ke změnám bydliště. Tito lidé milují upřímně a vášnivě a často bývají věrní, hlavně pokud jsou ve stádiu zamilovanosti. Často o sobě pochybují, ne vždycky k tomu ale mají důvod. Případně mohou podléhat cizímu vlivu, nebo dezinformacím, zejména pokud se týkají vlasti a rodiny. Neharmonické aspekty se neprojevují nijak výrazně negativně, člověk je přátelský, upřímný a otevřený, jedná s vášní, ale obvykle mu chybí dostatečná vyzrálost. Má rád společnost a dokáže v ní zazářit. Může mít ale problém navázat hlubší vztah, neumí se dostatečně otevřít partnerovi, nechce se vázat na jednoho partnera. Pozor na možnou závislost na alkoholu a na návykových látkách. A také na vnucování své pomoci za každou cenu. Jedná ale se o lidi, kteří dokáží se svojí energií dobře nakládat a také bývají dobří v sexu.

Třetí dekan: Značný projev energií Ryb. Tato poloha obvykle komplikuje partnerské vztahy, kde převládají iluze a fantazie, člověk nestojí nohama pevně na zemi a má od vztahu nereálná očekávání, následné zklamání je opak oboustranné, ale ani jedna strana ho nedokáže pochopit. Pozor na alkohol a na zmatený přístup k důležitým oblastem života. Umělecké sklony, které ale často odvádějí dotyčného ze správné cesty. Harmonické aspekty naznačují na určité nejasnosti v citové oblasti, kde se mísí iluze se vzpomínkami, ale člověku se zároveň otevírají oči a dokáže se na své emoce a city dívat správně. Mívá snahu utíkat od problémů, ale není to pravidlo. Měl by mát větší odvahu, pouštět se do nových věcí, má na to energii, ale často se zbytečně drží zpátky. Psychika bývá spíše slabší, dotyčný má sklony podléhat nepříznivým vlivům, když se jedná o něco důležitého. Ego má navrch nad duší, což občas vede k rozhodnutím, které ve výsledku neuspokojují. Člověk se občas ve svém myšlení trochu ztrácí a neví, co vlastně chce. Ale zároveň nemívá sklony k přehánění, umí se na věci podívat s citem a bere v úvahu potřeby druhých lidí. Neharmonické aspekty pak ukazují na potíže ve vztazích, kde převládají iluze a přesvědčení, že právě toho je ten posvěcený vztah. Naivita a nezralost ve vztazích, přitom člověk v podvědomí ví, že něco není v pořádku, ale nemívá chuť problém řešit. Odmítá vidět skutečné vlastnosti partnera, což pak vede ke zklamání, zejména pokud jeho protějšek tyto problémy nemá. Uvažování postrádá logiku, dotyčný nestojí nohama pevně na zemi, je často nevyzrálý a také mívá sklony k plýtvání energií na nepodstatné věci. Snaží se vyhýbat řešením důležitých problémů a tím se příliš neposouvá kupředu. Psychika bývá oslabená, z podvědomí se derou na povrch temné stránky z minulosti, které je ale potřeba přijmout a umožnit jim tak, aby se tím zpracovaly a přestaly člověku brát energii, aniž by věděl proč.

Uran ve Lvu - člověk mívá tendence zejména k novým, neotřelým postupům v divadle a herectví, může mít potíže s věrností, sebejistota u něj střídá nesebedůvěru, je li Uran špatně aspetován, vyžaduje obdiv okolí a uznávání své nadřazené bytosti, což může být velmi nebezpečné. Zejména děti s tímo Uranem často vzdorují vůči autoritě otce, jsou originální a v kolektivu prosazují své nekonveční názory. Ideální aspekt (v harmonické formě) pro hráče a burzovní obchody. (Každá transpersonální planeta, jejíž energie nebyla zpracována, působí jako blok).

Dekany Lva:

První dekan: Zdůrazňuje čistého Lva. Celkově se jedná o pozici spíše nepříznivou, naznačuje na sebestřednost, přebujelé ego a nepochopení, že si člověk za své problémy může sám a tak z nich obviňuje své okolí. Závislost na názorech okolí, nesprávné postoje, které zhoršuje paličatost a neústupnost. Opozice vůči všemu. Ale také dobrá schopnost rozvíjet své vnitřní síly. Oslabená psychika, konflikt, chaos, potíže ve vztazích. Harmonické aspekty dávají duševní sílu, která se ale ne vždy využívá správně. Emoce mohou být velni silné a jsou závislé na přístupu okolí vůči názorům a postojům člověka s tímto aspektem. Dostatek vnitřní síly k tomu, aby dotyčný uměl využít své mentální schopnosti. Potlačování svých vlastních potřeb, únik před realitou, samotářství, protože nedůvěřuje lidem. Pasivita, nedostatek chuti řešit důležité věci. Plýtvání energií na nepodstatné věci, odmítání duchovního vývoje. Neharmonické aspekty: pokud jsou s Měsíce, či Venuší, téměř vždycky se jedná o nějaký problém v intimní oblasti, například neobvyklé sexuální praktiky, perverzita, nesprávný přístup k sexu atd. Vnitřní chaos, konflikt, nepochopení, nadměrná ctižádost, snaha mít všechno pod kontrolou za každou cenu, absence životního cíle, malá úspěšnost. Ale také upřímnost v lásce a touha po velikých citech. Velmi dobrá fantazie a tvořivost. Tito lidé umí dát najevo své city, které ale nebývají vždy opětovány.

Druhý dekan: Je podbarvený energií Střelce. Celkově se jedná o umělecké sklony, možnost duchovního růstu a také zájem o politiku. Tito lidé mívají kladný vztah ke sportu. Harmonické aspekty ukazují na sociální cítění a také spravedlivé a čestné jednání. Vyšší morálka, ochota pomoci druhým lidem, dobrá práce s emocemi. Schopnost dobrého nakládání s životní energií, vnitřní síla, základní důvěra vůči životu, svět je pro život dobré místo. Ale také zbytečné upínání se na již dosažené věci, neochota je opustit a posunout se kupředu. Je dobré naučit se nežárlit na úspěchy jiných lidí, ale raději se jimi inspirovat. Neharmonické aspekty ale také paradoxně naznačují na schopnost přehodnotit vše důležité a jít dál, bourání stereotypů a dogmat, odmítání tabu a snaha pochopit věci v celé šíři. Schopnost pustit si do života nové energie a jít kupředu. Jsou zde možnost celkového růstu, dobrá ukotvenost a šance na úspěch. Upřímný a otevřený člověk, který má rád lidi a dokáže jim pomoci.

Třetí dekan: Zde se projevuje vliv Berana. Literární a umělecké nadání, ale také dobré schopnosti technické. Může se jednat i o dobré lékaře, například chirurgy atd. Touha vyniknout v politice. Harmonické aspekty ukazují na lidi, kteří rádi žijí v nějaké zlaté kleci, která jim dává pocit jistoty, ale díky tomu se odmítají pohnout kupředu a rozvíjet se. Obava ze ztráty zmíněné jistoty, pocit, že si nezaslouží radost a odměnu, že pro to dělá málo. Tento pocit pak může odsouvat dosažení štěstí. Dobré možnosti transformace, vyřešení nějakého složitějšího problému, bourání tabu a předsudků, schopnost vyřešit nějaký dávný problém pochopením souvislostí. Neharmonické aspekty paradoxně naznačují na mírnost, člověk v sobě cítí potenciál, který může využít všemi způsoby, tedy i negativně a obvykle si dává pozor na to, aby s ním nakládal správně. Nepotlačuje v sobě agresivitu, on ví, že to není správné jednání a proto se mu raději vyhýbá, ale pramení to z něj samotného. Možnost celkového úspěchu, dobrý ukotvenost, upřímnost, oblíbenost v kolektivu a snaha pomáhat druhým lidem, pokud to potřebují.

Uran v Panně - Panna je druhým znamením Merkuru a Uran zde bude dále zvyšovat některé záporné vlastnosti - například puntičkářství. Člověk mívá smysl pro ekologii a propaguje alternativní medicínu. Uznává nové technologie a často se podílí na jejich praktickém výzkumu i aplikaci. Touží po sociální spravedlnosti a v neharmonické podobě se může jednat o levicového radikála, nebo odboráře. Pokud je postaven harmonicky, sociální spravedlnost uznává jakožto výsledek tvořivé práce a úsilí, v neharmonické pak po ní může toužit za cenu revoluce a nelegitimních postupů. V podobě harmonické zvyšuje talent pro precizní práci.

Dekany Panny:

První dekan: Čistý vliv Panny. Jedná se o kritického ducha, v závislosti na povaze aspektů bývá kritika buď konstruktivní, nebo šťouravá a odmítaná. Dobré schopnosti pro přírodní léčitelství, energie, bylinky, homeopatii atd. Bývají to i dobří terapeuti. Harmonické aspekty naznačují na určitou váhavost a obavy před novými příležitostmi, člověk se často rozmýšlí víc, než je nutné a tak mu mohou utíkat možnosti. Umí si ale jít za svým i bez ohledu na následky. Pozor na zbrklé jednání. Tito lidé umí pracovat na svém růstu, dokáží být sami sebou, mají dobré technické schopnosti, umí uvažovat strukturovaně a mají dobrou inspiraci. Jsou to silné osobnosti, ale ne vždycky se jim dá důvěřovat, protože vždycky nebývají spolehliví a upřímní. Možnost iracionálního myšlení. Neharmonické aspekty: jedná se především o strach z celkového vývoje, lidé s takto aspektovaným Uranem často přešlapují na místě, mají obavu jít dál a tím si brzdí úspěch. Často si neumí přiznat chyby a svádějí své problémy na všechno možné, jenom ne na sebe. Měli by se naučit více uvažovat, pokud jsou nuceni k nějakým rozhodnutím pod tlakem okolností. Okolnostmi se často nechávají drtit a potom mají snahu ke zbrklým rozhodnutím, na to opravdu pozor. Problematické může být nakládání s penězi, důležitá rozhodnutí ve finanční oblasti je potřeba dobře rozmýšlet a pamatovat na to, že mohou být značně subjektivní a nesprávná.

Druhý dekan: Zde je vliv znamení Kozoroha. Sociální cítění, boření tabu, často nadměrná kritičnost a také obdiv k revolucím a revolučním idejím. Harmonické aspekty: pozor na násilné prosazování vlastních názorů a idejí, také na nestřídmý přístup, na paličatost a také na manipulace, i když ty jsou často podvědomé a dotyčná ani netuší, že s lidmi manipuluje. Dogmatické názory, životní překážky. Vnitřní rozpory a snaha prosazovat své názory za každou cenu. Oslabená psychika, iracionální rozhodování, převládají potřeby ega a tím je potlačována duše. Nesprávné nakládání s emocemi a city. Neharmonické aspekty: nesprávný přístup k citům a emocím, blokády energií, často sobecký přístup a neochota pomoci druhým, nebo se do nich vcítit. Nadměrný pesimismus, přesvědčení, že za naše problémy může někdo jiný a ne my sami. Problémy ve vztazích, kde je neporozumění a nedostatek pochopení pro druhého. Iluze o partnerovi, odmítání vidět reálnýma očima jeho skutečnou povahu. Slabší psychika, protože se z podvědomí tlačí na povrch staré strachy a obavy, možné fóbie, atd. Odmítání vlastního stínu, přitom je důležité všechny své temné vlastnosti z podvědomí přijmout a umožnit jim tak, aby na nás už neměly žádný vliv!

Třetí dekan: Převládají energie Býka. Jsou to zejména touhy po nezávislosti v kariéře, tedy svobodná povolání, podnikání atd. Schopnosti pro vědecké bádání, pro literaturu, bystrý rozum a logické myšlení. Není to ale dobrá poloha pro partnerské vztahy, kde vznikají opozice a spory. Harmonické aspekty: touhy po nevěře, či po sexu za úplatu, silné sexuální vyzařování, celkově se může jednat o materialistické lidi, kteří mohou mít i dobré obchodní nadání, ale často se neštítí obcházet pravidla, či zákony (není to ale podmínka). Schopnost se dobře zabezpečit, pozor na závislosti, hlavně na materiální a fyzické úrovni. Když si takový člověk za něčím jde, málokdy bere ohledy na ostatní, sleduje hlavně svůj prospěch. Může se také objevit problém s iracionálním jednáním, kdy se ale nebere v úvahu intuice a výsledky pak mohou být špatné. Tito lidé by se rozhodně měli učit větší zodpovědnosti, aby se na ně dalo spolehnout. Jejich vypočítavost může být opravdu nepříjemná a byl by dobré, aby se také učili větší empatii vůči druhým a jejich potřebám. Touha hromadit materiální věci ve větším rozsahu, než je třeba. Neharmonické aspekty: nesprávné nakládání s city a emocemi, blokády energií, nevyrovnaná příjmová a výdajová stránka energií. Emoční stabilita, která je ale zatěžující, protože dotyčný si větší výkyvy emocí nehodlá dopřát, bojí se jich. Odmítání darů života, všechno je šedé a jednotvárné, alespoň v subjektivním pohledu člověka s tímto aspektem. Sobecké jednání a myšlení, tito lidé se neštítí brát si peníze či majetek, na který nemají nárok. Nesprávné představy, nereálná očekávání. Podvodné jednání může přinést značné ztráty. Přehánění ve všem důležitém, vztek, odmítání přiznat si vlastní vinu na nějakém problému, či situaci. Neúspěch, pokud dotyčný dělá cokoli násilím.

Uran ve Váhách - je to poměrně nepříjemná konstelace pro toto znamení, protože do jeho tradiční touhy po harmonii a klidu je náhle vnášena prudká, radikální energie, která boří a rozbíjí tradice. Člověk s takovým Uranem příliš neuznává tradiční formy vztahů a to jak manželských, tak i běžných mezilidských. Dokáže vnášet nové prvky do politiky a také do umění, zejména však neharmonické aspekty nejsou pro osobnost politika vůbec vhodné. Uran ve Váhách způsobuje permanentní napětí, protože se jedná o dvě poměrně neslučitelné energie. Toto se více projevuje v případě neharmonických aspektů, nejvíce s Marsem, ale i se Saturnem.

Dekany Vah:

První dekan: Čistý vliv Vah. Dobře rozvinutá fantazie, která má praktické uplatnění při řešení technických problémů, vynalézavost. Je to poloha, která obvykle přináší problémy ve vztazích. Harmonické aspekty: vše je v pohybu, hlavně myšlení a uvažování, z toho mohou plynout potíže se spánkem, ale nejedná se o pravidlo. Když se něco pokazí, dotyčný se snaží problém řešit často hlava nehlava, namísto aby zkusil nechat situaci více plynout, pozoroval a vymýšlel řešení v klidu. Pocity poraženosti, často bez důvodu. Za můj neúspěch mohou úplně všichni, jenom já ne. Nesprávné představy o aktuální situaci. Dobrá práce s emocemi, i když vztahy často nebývají v pořádku. Člověk ale vidí vlastnosti svého protějšku správně a umí na ně reagovat, pouze je často více svobodymyslný, než by bylo potřeba. Neharmonické aspekty: zde se jedná o vypočítavé jednání a touhu po materiálních statcích, které se život hodně podřizuje. Hodně práce a málo času na rodinu a odpočinkové aktivity. Zneužívání druhých lidí ke svému prospěchu. Iracionální myšlení a jednání, sklony až k hysterickým projevům. Potíže v intimní oblasti, nesprávná, nebo žádná práce s intuicí. Ale také možnost transformace, náhlého posunu dál, završení nějakého období, vyřešení palčivého problému. Odbourávají se tabu a předsudky, získává se reálnější pohled na svět.

Druhý dekan: Vliv energie Vodnáře. Většinou dobrá inteligence, organizační schopnosti, reformátor. Tito lidé bývají všestranní, ale také si dokáží udělat nepřátele. Harmonické aspekty: i v této pozici se může jednat o nespravedlivé, či podvodné jednání, pozor také na dodržování pravidel a případný střet se zákony. Tito lidé by měli dávat pozor, aby vědomě nepřekračovali zákony a neporušovali pravidla, protože by se jim to opravdu nemuselo vyplatit. Lidé s tímto Uranem bývají neklidní a netrpěliví, z toho mohou vyplývat jejich zbrklá, neuvážená rozhodnutí. Ve vztazích by měli dávat důraz na důležité věci a nebazírovat na maličkostech, mívají k tomu sklony. V této poloze se jedná o aspekt, příznivý pro transformaci, která probíhá formou náhlých a zásadních změn, nebo náhlého prozření, pochopení. Tyto procesy pak nejsou vratné, jakmile k nim dojde, člověk náhle vnímá realitu úplně jinak. Neharmonické aspekty: především zbrklost, nerozvážnost, neuvědomění si následků svého počínání. Sklony k podvodnému, nečestnému jednání. Nerovnováha, opozice, nedostatek zodpovědnosti. Nesprávná, či přehnaná reakce na konflikt, průměrnost, přežívání, nedostatek odvahy pustit se do nějaké zásadní akce, která by dotyčného posunula kupředu. Ale také šance na náhlou a důležitou změnu, pochopení na základě otevření obzorů, boření tabu a dogmat, to jsou příjemnější možnosti tohoto Uranu.

Třetí dekan: Převládá energie Blíženců. Sociální cítění, dispozice pro humanitární činnost, nevýhodou jsou sklony k radikalismu a také ke sporům s ostatními, pokud jejich názory neodpovídají názorům člověka s tímto Uranem. Je to aspekt vytrvalosti v politice! Harmonické aspekty: naznačuji na nepochopení principu výměny energií, díky tomu pak dotyčný může bazírovat na majetku, či na dosažených věcech a nebude se díky tomu posunovat ve vývoji kupředu. Trvá na svých jistotách, nesnaží se chápat příčiny svých problémů. Může to také naznačovat na duchovní vyprahlost, absenci životního cíle, neústupnost. Určitá odtrženost od reality, potíže se sebeurčením, nebo také komplexy méněcennosti a snaha dokázat sobě i okolí, že mám na víc, ale většinou pro to nejsou dostatečné schopnosti. Jsou li aspekty pouze harmonické, potom se u člověka objevují nestranný přístup a smysl pro spravedlnost, to je důležité! Neharmonické aspekty: egoismus, oslabená psychika, nebo až iracionální rozhodování, nesprávná rozhodnutí na základě ega, ve výsledku pak dotyčná trpí, protože s výsledky svých činů není spokojený. Chaos, zmatky, chybějící smysl pro řád a pořádek. Oddělenost od své duše a tím pak i od blízkých lidí. Člověk přistupuje k druhým se snahou je ovládat, nebere ohledy na jejich potřeby, ve sporu bývá neústupný, i když nemá pravdu. Vnitřní rozpory, které komplikuji život. Neuznání porážky, dotyčný musí mít pravdu za každou cenu a tím bývá pro své okolí nepříjemný. Zbrklé jednání, nedostatek zodpovědnosti, sklony k podvodům, i ke lhaní. Člověk často neví, co vlastně chce a bývá nerozhodný, když jde o něco důležitého. Mívá problémy vyjít vstříc druhým lidem.

Uran ve Štíru - zde ještě více zesiluje výkyvy citů a emocí, poskytuje nové a neotřelé náhledy na proces smrti a transformace, člověk má tendence k revolučnímu přístupu v sexu, zajímá se o psychologii a je schopen do ní přinášet nové postupy a metody. Asi nejvyšší předností tohoto aspektu je, že dává velmi silnou vůli a zvyšuje odolnost vůči fyzickým útrapám. Pokud má takový člověk ve znamení Štíra i Slunce, jedná se o ideální kombinaci pro vojáka jednotky speciálního nasazení. Člověk se Uranem ve Štíru se často zajímá o posmrtný život. V případě neharmonických aspektů se může také jednat o zdatného intrikána.

Dekany Štíra:

První dekan: Čisté energie Štíra. Je to dobrý aspekt pro techniku a technické práce, jedná se o spolupracující lidi, kteří jsou rozhodní. Jejich chování ale bývá často bezohledné. Harmonické aspekty: uspěchanost a zbrklá rozhodování, možnost nečestného jednání vůči vlastníkovi tohoto aspektu. Ale také výborné strukturované myšlení, důslednost, zodpovědnost. Tito lidé umí dotahovat věci do konce, lze se na ně spolehnout. Je to také aspekt úspěšného završení nějakého období, kdy člověk uzavře něco starého a pustí se do úplně nových věcí, na starých nemá potřebu bazírovat. Neharmonické aspekty: nedostatek odvahy k dalšímu vývoji, přešlapování na místě, nepřehlednost situace, neochota si přiznat vlastní podíl viny na nějakém problému. Důležité je, aby si člověk v problémech přestal stěžovat a začal je aktivně řešit. Pod větším tlakem je dobré méně zmatkovat a všechno si dobře rozmyslet. Nesprávný přístup k důležitým věcem. Silné emoce a pevná vůle, jednání je ostré a často bezohledné, vůle pevná. Sklony k pragmatismu, na druhé lidi se neberou příliš ohledy. Výborné mentální schopnosti a pragmatické používání rozumu. Odvaha rozhodně neschází. Egoismus, někdy až krutost, cynismus a prosazování vlastních potřeb. Odtažitost, pragmatismus, citový chlad vůči druhým, případně výborně nasazená maska, pod kterou nelze zjistit, co si dotyčná opravdu myslí a co prožívá. Tito lidé věří daleko více v sebe a neradi se spoléhají na druhé. V citech nebývají stálí a obratné lhaní jim nedělá žádné problémy.

Druhý dekan: Převládá energie Ryb. Jedná se o dobré předpoklady pro politika, který má zajímavé vize a umí přinést do své práce reformní prvky. Veřejně činný člověk s tímto aspektem umí zaujmout druhé svojí inspirací a netradičním řešením problémů. Harmonické aspekty: dobře ukotvení lidé, kteří mají smysl pro tajemno a pro mystiku. K životu potřebují druhé lidi a také dobré materiální zázemí, to jim dává pocit jistoty. Strukturované a zodpovědné řešení problémů, při kterém nikdy nechybí intuice a inspirace. Lidé s tímto aspektem mívají zajímavé ženské vyzařování a to i velká část mužů. Mají silnou vůli, umí být pragmatičtí, jejich úsudek bývá dobrý a podložený intuicí. Dobré abstraktní myšlení. Někdy slabší psychika, která si neumí dobře poradit s přemírou emocí. Neharmonické aspekty: často se jedná o dobré vůdčí schopnosti, pragmatické manažery, kterým ale může scházet lidskost, nebo dostatek empatie vůči druhým lidem. Umí si užívat úspěchu a bývají na něm i trochu závislí. Mají dobrý tah na branku a jsou si za svým racionálně a přímo. Dokáží naslouchat vyšší inspiraci a přenášet své nápady do praxe. Lidé s tímto aspektem by si měli dávat pozor na zmatky a nepořádky, které často dokáží vytvořit, nebo se do takových energií častěji dostávají. Když se jim v životě nedaří, mají potíže přijmout zodpovědnost a obviňují ze svých neúspěchů okolí, namísto aby se zamysleli, proč se jim to děje. Neharmonický Uran v osmém domu může naznačovat na tragickou smrt, přestože se jedná o vodní znamení, bývá příčinou pád, oheň, nebo výbuch.

Třetí dekan: Pod vlivem energií Raka. Tato poloha naznačuje na zájem o okultismus, o vyšší magii, hermetismus a také o tajné duchovní společnosti. V případě harmonických aspektů se může jednat o pozitivní vliv těchto společnosti, nebo dokonce o pozitivní vliv tohoto jedince na nějaké duchovní uskupení. Neharmonické aspekty pak ukazují spíše na možnost zneužívání těchto schopností, případně na podléhání sektám a podobně. Harmonické aspekty obecně ukazují na váhavost, když se objeví dobrá příležitost. Člověk cítí, že by to mohlo být dobré, ale zároveň přešlapuje na místě a neví, jestli s může rozhodnutí dovolit. Měl by se učit zkušenostmi - rozhodnout se a pak zjistit, jestli to bylo dobré, či nikoli. Když se rozhodne, měl by si dávat pozor na jednu důležitou věc - vždycky brát také ohledy na ostatní, protože jakmile si jde za svým, přesně s tímhle mívá obvykle problémy. Zbrklé jednání vyplývá z podstaty Uranu, ale je důležité ho mít trochu pod kontrolou. Tito lidé mají velikou šanci na úspěch, ten se často týká životní oblasti, vyjádřené astrologickým domem, ve kterém se Uran nachází. Úspěch a radost, což jsou hezké věci. I v harmonické pozici se ale může vyskytovat určitá duchovní pasivita, která pak způsobuje problémy. Typickým takovým problémem je třeba podléhání nějaké církvi či sektě, protože je přeci jednodušší nechat se vést, než zapojit vlastní kritický rozum a intuici. Neharmonické aspekty naznačují na přehánění čehokoli, co se týká astrologického domu, ve kterém Uran stojí. Je možný fanatický přístup, nebo absence empatie, upřednostňování vlastních potřeb před zájmy druhých lidí to často i lidí blízkých! Rodič s tímto aspektem často nebývá dobrým rodičem, protože se nedokáže vcítit do potřeb dítěte a nepovažuje je za tak důležité, (je to přeci "jenom" dítě). Tito lidé mohou být až vypočítaví a hodně touží po materiálním zázemí, kterého se jim paradoxně spíše nedostává, nebo trpí náhlými ztrátami v oblasti peněz a majetku. Možné jsou také nepřiměřené touhy po čistotě, odmítání sexuality, jako příliš nečistého aktu a podobně. Náhlé a zásadní změny, které už nelze vzít zpět, možnost transformace, náhlého duchovního posunu, ale ne vždycky pozitivním směrem. Co je pozitivní, jedná se také o lidi, kteří nehromadí zbytečně věci, které nepotřebují, ale není to pravidlo, záleží také na domu a dalších aspektech. Dokáží se náhle zbavit starého majetku, bytu, ale i vzorce myšlení a už se neotáčí zpět. Možnost ne zcela příznivé změny osudu na základě nesprávného odhadu, či uvažování. Člověk se rozhodně pro nějakou zásadní změnu, aniž by jí dobře uvážil a teprve později mu dojde, že jeho rozhodnutí nebylo tak dobré, jak se mu před časem jevilo.

Uran ve Střelci - člověk usiluje o duchovní pokrok a intelektuální růst, mívá revoluční myšlenky, ale uznává cizí rasy jako rovnocenné a často bojuje proti xenofobii. Miluje létání a vzrušují ho kosmické výpravy. Přináší nové a neotřelé směry do filozofie, občas má problémy pochopit druhé (záleží na stupni zpracovanosti energie Urana), bývá také (někdy až příliš) optimistický a může mít tendence náhle odcestovat do vzdálených zemí, aniž by tuto cestu předtím plánoval. Revoluční přístup ke vzdělávání, dobrý aspekt pro leteckého instruktora, pokud není planeta poškozena.

Dekany Střelce:

První dekan: Čistá energie Střelce. Zde je touha po cestování a zejména po cestování leteckým způsobem. Rozvinutá fantazie, která může být až přebujelá. Tito lidé jsou často přesvědčeni, že mohou popírat fyzikální zákony a touží uskutečňovat věci, které nemohou z principu fungovat. Harmonické aspekty: pochybnosti o vlastních schopnostech a o správnosti důležitých rozhodnutí, tyto pochybnosti často hraničí až s komplexem méněcennosti a přitom dotyčný má obvykle na víc, než si o sobě myslí. Strach využívat intuici a informace, které si takový člověk umí opatřit, ale paradoxně jim nedůvěřuje. Případně také krádež cizích znalostí, které pak dotyčný vydává za vlastní. Spěch a přebytek touhy něco vyřešit teď hned, i když si situace vyžaduje rozvahu a lepší plánování. Sklony ke sporům a hádkám, i když lze problém vyřešit smírčím způsobem, vhodnějším pro obě strany. Tito lidé by se měli učit lépe naslouchat a důvěřovat své intuici, protože jí obvykle mají dobrou. Jedná se o lidi, kteří jsou často věrní a spolehliví, i když s nimi není lehké vyjít. Mají také dobý smysl pro literaturu a jejich uvažování rozhodně nebývá přímé a jednoduché. O to lepší pak bývá výsledek! Neharmonické aspekty: puntičkářství, které dokáže být skutečně velmi otravné, malichernost, průměrnost a touha po majetku, či penězích, na které ale není nárok. Začínání nových věcí, aniž by bylo dokončeno to, co by být dokončené mělo. Potlačování vlastních potřeb ve jménu nějaké ideje, která obvykle není správná. Útěk před sebou samotným, nesprávný přístup k sexu, nezdravá introverze, až vyhýbání se lidem. Vnitřní prázdnota, ale neustávající hledání. Když se tito lidé do něčeho pustí, dokáží postupovat systematicky a důsledně. Jenom by se měli naučit své záležitosti vždycky dokončit, je to pro ně důležité. Je tu schopnost učit se novým věcem a dobře je využít v praxi. Pozor na paličatost a neústupnost, někdy je dobré zamyslet se nad rozumným názorem další strany!

Druhý dekan: Převládá energie Berana. Téměř vždycky se jedná o dobré dispozice pro vědeckou práci, systematické a strukturované myšlení, touha po zlepšování procesů, přinést něco nového a podobně. Harmonické aspekty: velmi dobré strukturované myšlení, důslednost, touha neustále se zlepšovat, plus dokázat něco velikého. Tyto touhy jsou podloženy schopnostmi. Jedná se o člověka, který ctí zkušenosti a umí se učit od starších lidí. Pozor by si měl ale dávat na sklony k manipulacím s druhými a k určité bezohlednosti, tyto vlastnosti dávají i pozitivní aspekty. Když se dopustí chyby, může mít snahu to neuznat a svádět vinu na ostatní. Jde o lidi, kteří umí v životě postupovat dál, něčeho dosáhnou, uzavřou období a začnou něco nového. Mají velni dobré podněty, inspiraci a také značnou duševní sílu. Ta se projevuje i při neharmonických aspektech, kde ale nemusí být používána správně. Neharmonické aspekty celkově člověka brzdí, ukazují na poraženecké pocity, sklony k průměrnosti a nedostatek odvahy. Tito lidé často odmítají uznat, že si za své problémy mohou sami a že si karmu vytvářeli v minulých životech. Nadávají na osud a neradi se pouštějí do vlastních řešení. Pak přešlapují na místě a ztrácejí čas. Mají ale dobré transformační schopnosti, respektive může u nich docházet k náhlé a zásadní změně uvědomění, přístupu, myšlení a podobně. Stane se to ze dne na den a člověk náhle mění v životě úplně všechno. Ne vždycky jsou ale jeho změny dobře uvážené a vždycky mají zásadní dopad na jeho život. Tito lidé se také dokáží zapřít a prát se s nepříznivými okolnostmi, jenomže ne vždycky to dělají dobře, nenaslouchají vyššímu vedení, neberou ohledy na ostatní, jdou si pak za svým hlava nehlava. To neznamená, že nedosáhnou úspěchu, dosáhnou, ale mohou za něj zaplatit zbytečně vysokou cenu. Měli by se postupně učit s životem tolik nebojovat, nechat okolnosti více plynout, zapojit více intuici, protože tu obvykle mají dobrou, pouze jí tolik nevyužívají.

Třetí dekan: Zde jsou energie Lva. Jedná se o velmi dobrou představivost, kterou lze materializovat, dobré tvůrčí dispozice. Často výborná intuice a také schopnosti pracovat s psychikou a podvědomím druhých lidí. Jedná se o solidní předpoklady pro psychologii a terapeutickou činnost v této oblasti. Harmonické aspekty: naznačují na určité vnitřní napětí, které člověka nutí nevyužívat energii úplně správně, vydává jí na věci, kde by měl spíše šetřit a naopak - nedává energii dostatečně tam, kde by to byla potřeba. Často jde i o cholerické projevy, nepřipouští se, že by mohl mít pravdu někdo jiný. Dobrá ukotvenost, smysl pro mystiku, vyšší magii, dotyčný se zajímá o tajemno a skryté věci, láká ho objevovat v těchto oblastech. Touha po materiálním zajištění, které poskytuje potřebnou jistotu a člověku zároveň umožňují ukázat svoje místo ve společnosti, dát na odiv svůj majetek. Složitější situace dokáže řešit tak, že se na problém dívá z více stran. Jedná se o lidi soběstačné, kteří se o sebe dokáží postarat. Mohou mít problém s emocemi, neumí s nimi správně pracovat, bývají odtažití, neumí se dobře otevřít druhému člověku. V intimní oblasti často jde pouze o vlastní akt, bez hlubšího citového prožitku, ale tyto věci se dají s postupujícím časem zlepšovat. Neharmonické aspekty: naznačují na vypočítavost a touhu dosáhnout nějakého zisku, často za každou cenu. Majetek a peníze jsou důležité a pro jejich zisk se udělá cokoli, často bez ohledu na ostatní a jejich potřeby. Jde li o rodiče, může mít snahu upřednostňovat své potřeby před potřebami vlastních dětí, zdůvodňuje to tím, že musí pracovat, aby se všichni měli dobře. Věci drhnou, nic v životě nejde tak, jak by dotyčný chtěl, ale pokud se dostatečně snaží, úspěchu dosáhne, pouze ho to stojí více sil. Je to určité nepochopení základních principů života, ale člověk se s postupem let neustále učí. Vnitřní nevyrovnanost a touhy zahodit předchozí práci a začít něco nového. Je potřeba naučit se dotahovat věci do konce. Dobré dispozice pro duchovní růst, pro dosažení velikého pokroku a s tím souvisejícího štěstí a spokojenosti. Možnost velikého rozšíření vnímání.

Uran v Kozorohu - zde tato planeta zesiluje některé sporné vlastnosti Kozoroha, například schopnost ovládat druhé, ale také se bouří proti řádu a autoritám, má tendence zavádět nové pořádky a snaží se ovládat i politiku. Chladnokrevnost tohoto znamení se dále zvyšuje. Takový člověk má poměrně velké šance na zavedení a prosazení nových metod řízení, pokud je Uran harmonický a zesiluje smysl Kozoroha pro řád a strukturu. V opačném případě také může pouze vystupovat proti stávajícímu pořádku s absencí vlastního, konstruktivního řešení, bez promyšleného dalšího postupu.

Dekany Kozoroha:

První dekan: Čistá energie Kozoroha. Uvažování je důsledné, složité a hluboké, veliká ctižádost, pevný charakter, výborné kariérní dispozice. Potíže s autoritami a hlavně s otcem, častější změny zaměstnání. Vnitřní neklid a touha po zásadních změnách. Harmonické aspekty: vnitřní opatrnost a výsledná průměrnost, problémy se řeší dlouhodobě a důsledně, rozum převládá nad intuicí, což ale není vždycky špatné. Vítězí spíše ego, které tak potlačuje potřeby duše. Neústupnost, která může někdy hraničit až s fanatismem. Dotyčný nerad mění své názory a trvá na svém, i když pravdu nemá a ví to. Důsledně vyžaduje od druhých lidí zásadovost, i když jí sám u sebe zase až tak neprožívá. Tito lidé nebývají dobrými týmovými hráči a rádi si přivlastňují úspěchy druhých. Mívají ale v sobě optimismus, dokáží druhým naslouchat a pomoci jim, není to ale pravidlo. Smysl pro čest a charakter. Neharmonické aspekty: jsou to především iluze a touha po věcech, na které nemá člověk nárok. Vzdušné zámky, únik před realitou, zaměření energie nesprávným směrem. Vynakládá se úsilí na to, aby se dosáhlo něčeho, co není důležité a hlavně se málokdy jedná o něco trvalého, úspěch bývá pouze dočasný. Vnitřní rozpory, které se navenek projevují spory a hádkami s okolím, zejména pak s blízkými lidmi. Neschopnost pochopit druhého člověka, opozice. Odmítání problémů, které jsou ale naprosto jasné a potřebovaly by řešení. Bezcitnost, až krutost. Cynické uvažování, nadměrný pragmatismus, který maskuje vnitřní zoufalství. Odtažitost. Nedostatek citu a empatie vůči druhým lidem a nadměrný vztah k sobě, ale na nesprávném základu.

Druhý dekan: Jedná se o podbarvení energií Býka. Tito jedinci mají dobré kariérní dispozice, jsou snaživí a učenliví, ale v jednom zaměstnání často nevydrží příliš dlouho. Rádi poznávají nové věci a mají reformní snahy. Harmonické aspekty: naznačují na určité potíže ve vztazích, kde vládne neporozumění a vzájemné nepochopení. Tito lidé bývají často přesvědčeni, že našli ten pravý protějšek a po nějaké době zjišťují, že vztah není tak dobrý, jak si se začátku mysleli. Ve vztazích obvykle převládá nerovnováha, která se postupem doby zesiluje. Je tu ale výborně rozvinutý princip sjednocení s Univerzem, nebo chcete li, s Bohem. Člověk s takovým Uranem má často zajímavé vize a inspirace, protože je dobře napojen na vyšší struktury. Má v sobě soucit a také sociální myšlení, i když to není úplně pravidlo. Je tvořivý a umí myslet strukturovaně a důsledně. V případě silně harmonických aspektů může jít až o princip sebeobětování ve prospěch celku. Rozvinutá inteligence a tvůrčí duch. Ale také sklony k manipulaci a bezohlednosti, egoismus a dominance. Dotyčný může oscilovat mezi oběma póly - mezi vlídností a lidskostí a mezi bezohledností a uspokojováním zejména vlastních potřeb. Snaha mít všechno okolo sebe pod kontrolou. Neharmonické aspekty: podléhání poraženeckým náladám, nic se nedaří, ale já za to nemůžu, to druzí. Obviňování okolí za vlastní potíže, odmítání aktivního řešení problémů. V citech se takový člověk často nedokáže dobře otevřít a proto emoce a city považuje za zbytečnou překážku na cestě k úspěchu, což je samozřejmě hluboký omyl. Jedná se ale o lidi přirozeně zvědavě, kteří mívají dobrou inspiraci a dokáží jí tvořivě využít. Umí pracovat s konspiracemi a také je dokáží zneužívat ve svůj prospěch, nebo pro prospěch toho, pro koho pracují. Oslabená psychika, možné sklony k duševním potížím (záleží na astrologickém domu). Iracionální rozhodování, náhlé změny uvažování, problémy se sebekontrolou, nesprávné názory, ovlivnění cizími názory. Případně také slabá vůle.

Třetí dekan: Převládá energie Panny. Zejména v mládí se může jednat o časté změny práce a neustálé hledání, méně obvyklá povolání, velmi zajímavé schopnosti, které se ale plně rozvíjejí až ve třetí třetině života. Harmonické aspekty: dobré transformační schopnosti, když se děje něco zásadního, obvykle se jedná o nevratný proces, nelze jít zpět, musí se to dokončit. Lidé s tímto aspektem v sobě dokáží bořit tabu a stará dogmata. Padají předsudky, ale také se mohou vytvářet nové. Možnost zbavení se starých fóbií a obav, k tomu dochází většinou náhle, nějakým procesem. I harmonický aspekt naznačuje na odmítání sama sebe na fyzické rovině, na potíže v intimní oblasti, na nedostatek sebedůvěry a také důvěry v druhé lidi, takže se jim dotyčný bojí dobře otevřít. Nesoulad mezi potřebami duše a těla, odmítání základních potřeb, nadměrná touha po čistotě, odmítání životních radostí. Upřednostňuje se rozum a často to vůbec není na škodu. Dělají se rozhodnutí z rozumu, kdy duše pláče, ale bohužel to tak bývá dobře, protože z druhé strany není vůle řešit věci společně. Rozpory mezi potřebami duše a ega. Neharmonické aspekty: důležité je nepochopení principu výměny energií, takže dochází k nesprávnému zacházení s energiemi - plýtvání, nebo naopak jejich hromadění, ale energie málokdy proudí správně. Touha po jistotách, protože díky vnitřnímu zmatku je potřeba fixovat se na něco, na co se dá sáhnout. Lpění na penězích a majetku, odmítání citů a emocí, protože jsou příliš neuchopitelné a nejisté, nebo se tak jeví. Neochota ke kompromisům a dohodám. Vztek, nepřijetí zodpovědnosti, všichni můžou za mé problémy, jenom já ne. Vnitřní zmatky a nedostatečná ukotvenost. Plýtvání energií ne nepodstatné věci a neochota jí vydávat na to podstatné. Sklony k pohodlnosti a lenosti, neschopnost soustředit se na jednu věc a racionálně jí vyřešit. Nevyzrálost.

Uran ve Vodnáři - zde je Uran ve svém znamení a dává zejména výborné schopnosti pro vynálezectví a aplikaci nových, nevyzkoušených metod a postupů. V případě neharmonických aspektů však může toto zavádění skončit špatně, zejména pro osobu vynálezce. Rád bojuje za morální cíle, miluje svobodu, nenechá se spoutávat emocemi a city, je svobodymyslný a má smysl pro radikální reformy. Jeho nápady a inspirace jsou náhlé a plány, z tohoto plynoucí, pak také. Vodnář je známý svou humanitou a Uran tyto tendence dále posiluje, V případě silného Saturna v horoskopu se jedná o velmi solidní postavení Urana a člověk mívá v sobě oba protichůdné principy dobře vyvážené.

Dekany Vodnáře:

První dekan: Čistý vliv Vodnáře. Jedná se o lidi jemnější povahy, kteří jsou obvykle nezávislí a mají sklony vyhledávat častější známosti. Harmonické aspekty: netrpělivost a také občasná nespolehlivost, která pramení z určité nevyzrálosti. Zralost se u těchto lidí často dostavuje později. Touží po změnách a to se projevuje zejména ve vztazích. Nezávislost tohoto člověka ho často neudrží na jednom místě, potřebuje změny bydliště i zaměstnání. Vše pak upřesňuje příslušný astrologický dům, ve kterém Uran stojí. Tito lidé se více řídí emocemi, než rozumem a ne vždy jsou jejich rozhodnutí dobrá. Často bývají dominantní a neberou ohledy na druhé lidi. Své emoce se snaží nedávat příliš najevo, i když je mají silné. Problém s autoritami a často také s otcem. Asociální uvažování, uzavřenost, neschopnost správně řešit problémy. Nestřídmost a někdy také až fanatický přístup. Nesprávné nakládání s životní energií. Paličatost a neústupnost. Neharmonické aspekty drží člověka trochu na uzdě, takže se snaží kontrolovat a proto se často projevuje lépe, než v případě harmonických. Tito lidé často trpí pocitem vnitřní prázdnoty a neopětovaných citů, díky tomu neustále hledají, ale neuvědomují si, že by si měli především vyřešit problémy uvnitř sebe, více naslouchat své duši a nedávat takový prostor svému egu. Často u nich dochází k pochopení, že jejich dlouhodobý způsob myšlení nebyl úplně správný a díky tomu dokáží zásadně změnit přístup, přestože jim vlastně nic nechybělo, ale také je to už ničím nenaplňovalo. Dokáží vybudovat něco, co má trvalou hodnotu a umí si užívat života. Díky tomu mají šanci na celkový životní posun, nejenom duchovní, ale na všech úrovních. Dokáží v sobě něco završit, využít příležitosti a vydat se po nové cestě, která je pro ně dobrá. Je to jeden z aspektů životní vyzrálosti.

Druhý dekan: Je značně podbarvený energií Blíženců. Výrazná inteligence (záleží také na Nebeských světlech a Merkuru, ale tito lidé obvykle mají opravdu výrazné uvažování). Živočišnost a také politické schopnosti. Harmonické aspekty: naznačují na určitou nespolehlivost a také na nevyzrálost v citech, v této oblasti člověk často dozrává později. Nedostatek zodpovědnosti ve vztahu, tito lidé se neradi váží na jeden vztah, i když to není jednoznačné pravidlo, záleží i na dalších aspektech osobních planet, nejenom s Uranem. Pozor by si měli dávat na možné závislosti na čemkoli. Jsou to ale lidé často vnitřně spokojení a dokáží si užívat radostí života naplno! Mají dobrou inspiraci a umí jí využívat. V jejich životě může docházet k náhlým a zásadním změnám, trvalým a nevratným. Nejsou to vyloženě transformační schopnosti, jedná se spíše o karmické dispozice. Nemusí se vždy jednat o problém, naopak, ale problémem může být pro řadu lidí prudkost a nečekanost změn. (Například úmrtí, krach firmy, náhlá politická změna atd.) Neharmonické aspekty: paradoxně naznačují na vyšší vnímavost a citlivost, nejenom vůči druhým lidem, ale obecně. Dobrý vhled do druhých, vnitřní vyrovnanost a také výborná tvořivost. Podobně jako u harmonických aspektů, i tady je veliký předpoklad náhlých, zásadních a nečekaných změn, které jsou vždy nevratné a překvapivé. V životě se objevují záhadné těžkosti a překážky, čím více se dotyčný snaží mít všechno pod kontrolou, tím hůře mu to jde. Dává přednost nepodstatným věcem, neumí dobře vyhodnotit důležité okolnosti. U těchto aspektů je vždy potřeba dávat pozor při soudních sporech, kdy hrozí neúspěch i v případě, že by měl být výsledek dopředu jasný. Zejména je li k tomu ještě negativně postavený Jupiter.

Třetí dekan: Zde se hodně projevuje energie Vah. Tito lidé umí využívat svojí rozvinutou duševní stránku a často mají výborné rétorické schopnosti, záleží také na třetím domu a Merkuru. Snaha mít hodně známostí, ale často spíše povrchních. Jedná se o lidi, kteří mají rozvinutý intelekt a stále na něm pracují. Harmonické aspekty: rozvinutá tvořivost, ale člověk by jí měl používat s rozvahou. Jedná se o vnitřně nestálé lidi, kteří neustále hledají rovnováhu, přestože jí třeba už mají, ale nedokáží si to uvědomit a tak neustále hledají dál a nenacházejí, což jim způsobuje frustrace. Jedná se o aspekty, které naznačují na možnost právních sporů v rodině, ke kterým je potřeba přistupovat s opatrností a s rozvahou. Přednostní používání rozumu a potlačování intuice a také potřeb duše. To může vést k situacím, kdy se člověk dostane do pasti vlastního uvažování a nevidí východisko. Slabší psychika, neadekvátní reakce, až hysterické projevy, pokud jde o něco důležitého. Problémy se sebeurčením a s jasným společenským zařazením. Neharmonické aspekty: lidé se snaží dosáhnout štěstí a hojnosti a neustále se jim to buď nedaří, nebo nejsou spokojení s tím, co už mají, i když to vůbec není špatné. Jedná se o lidi otevřené, hledající lásku, ale často nedostatečně vyzrálé. Podvědomě si hledají spíše větší množství vztahů a bojí se příliš vázat na jeden konkrétní. Mají dobrou fantazii. Umějí dávat najevo své city, ale neumějí si je udržet delší dobu. Celková otevřenost a smysl pro čest. Lpění na vzorcích myšlení, které už neslouží k dobrému a neochota je opouštět, protože poskytují pocit bezpečí. Neochota přiznat si vlastní chyby a svádění svých problémů na ostatní. Neschopnost vidět vlastní úspěch, nespokojenost s tím, co člověk má a čeho dosáhl, i když je to často velmi dobré.

Uran v Rybách - v tomto znamení se projevuje dvousečně a hodně záleží také na povaze jeho aspektů s dalšími planetami. Může jít o vizionáře, ale také o idealistu, který se bude uchylovat například k návykovým látkám, aby unikl tvrdé realitě tohoto světa, nebo si urychlil proces vývoje. To je však pochopitelně cesta k sebezničení. V tomto případě má značnou vypovídací schopnost také planeta Neptun. Například její kvadratura s Měsícem v Rybách by působila vysloveně sebedestrukčně. Člověk s Uranem v Rybách se může snažit urychlit svůj proces osvobozování, což je pochopitelně nebezpečné. Rád také utíká do světa fantazie. Často se jedná o dobrého badatele v oblasti skrytých věcí a v případě dobré aspektace Urana má taková bytost výbornou intuici. Může se zde vyskytovat oscilace od naprosté naivity až po prudké a racionální reakce, které jsou ale znamením Ryb jakoby rozostřovány a jejich výsledek není snadno předvídatelný, protože jim chybí jasný základ.

Dekany Ryb:

První dekan: Čistá energie Ryb. Dobré dispozice pro úřední práci, státní správu atd. Jedná se o lidi, kteří rádi slouží veřejnosti. V neharmonické podobě se pak může jednat až o byrokrata, který si užívá svojí důležitost na úkor těch, kterým by měl sloužit. Harmonické aspekty: pocity neúspěchu a také stagnace, člověk je vnitřně přesvědčený, že nedostává tolik, kolik by si zasloužil. Nedostatek odvahy bojovat s okolnostmi. Vnitřní neklid a z toho pramenící spory, zejména v rodině a s blízkými lidmi. Hodně myšlenkových podnětů, které ale odvádí pozornost, takže se člověk hůře soustředí na konkrétní cíl. Nedostatek tolerance a zejména v mladším věku také nespolehlivost. I harmonické aspekty poskytují možnost destruktivního myšlení a jednání, na které by si měl dotyčný vědomě dávat pozor. Nedělat neuvážená rozhodnutí z trucu, nebo z jiných důvodů, raději více používat zdravý rozum, než náhlé a chaotické emoce. Neharmonické aspekty: nepředvídatelné jednání, nerozvážnost, destruktivní uvažování. Vnitřní chaos a otevřené nepřátelství vůči druhým lidem. Pohrdání lidmi, cynismus, pohrdání ekologií. Nedostatek empatie. Odmítání vidět věci v kontextu, velmi subjektivní vnímání reality a také neustálé přesvědčování druhých o svém názoru. Výstřednost, puntičkářství, malichernost, touha po majetku, na který nemusí být nárok. Tito lidé se dokáží koncentrovat, když jim o něco jde a umí si za tím jít, často ale bez ohledu na ostatní. Ne vždycky ale dotahují do konce to, co začali. Celkově destruktivní myšlení, které dokáže napáchat značné škody, pokud není pod kontrolou.

Druhý dekan: Je pod vlivem energií Raka. Značná duševní síla, tito lidé jsou často výrazní a něčím atypičtí, odlišní. V životě se jim častěji objevují překážky, jakoby bez příčiny. Harmonické aspekty: člověk podvědomě opakuje zažité vzorce chování a nerad se jich zbavuje, i když mu to působí problémy. Nicméně není to beznadějné, po nějaké, (obvykle delší) době může dojít k uvědomění si, že příčina je v člověku samém a ne ve zlém osudu. To pak umožní začít na sobě pracovat. Tito lidé mívají dobrou intuici, ale často jí nevyužívají naplno, nebo vůbec. Energie neproudí, jak by měly, někde je příliš mnoho emocí, které pak zatěžují mysl, jinde zase schází empatie. Upřednostňování potřeb ega před potřebami duše. Životní nespokojenost, i když okolo dotyčného je všechno v pořádku a nežije si vůbec špatně. Dobře rozvinutá ženská stránka, schopnost vidět a vnímat věci v širokém kontextu, mateřské vyzařování, umění vcítit se do potřeb druhého člověka a pomoci. Tyto aspekty jsou také dobré pro esoteriku a mystiku.

Třetí dekan: Zde se projevují energie Štíra. Touha po reformách, ale často na nesprávném základu, zvýšené riziko úrazu, vztahy s nevhodnými lidmi a také značná ovlivnitelnost. Harmonické aspekty: citlivost a empatie vůči druhým, člověk má zajímavé charisma, pomocí kterého přitahuje esotericky, nebo mysticky založené lidi. Výrazné duchovní dispozice, jedná se o přirozenou spiritualitu, ne o náboženské zanícení. Pozor na zbrklé jednání, které vždy vede k problémům. Nedostatek zodpovědnosti, neschopnost dokončovat započaté věci. Ve vztazích se tito lidé často staví do opozice. Ale také výborné šance na celkový růst prostřednictvím náhlého pochopení souvislostí, dobrá ukotvenost, i když ta není vždycky pravidlem. Schopnost uvědomit si nesprávné myšlení a změnit tak život k lepšímu. Neharmonické aspekty: strach z neúspěchu, obavy, že dotyčný není dost dobrý a že si nezaslouží odměnu za svojí práci. I v této poloze se jedná o dobré předpoklady pro duchovní vývoj, ale je zde také možnost sklouznutí k nevhodnému směru, či sektě. Puntičkářství, malichernost, touhy po majetku, na který není nárok, nebo nadměrné lpění na majetku. Tito lidé by se měli snažit dokončit to, co začali, i když je to třeba nebaví. A také by bylo dobré, aby se učili brát více ohledů na ostatní, mívají s tím často problém. Pochybnosti o všem, co člověk dělá, obavy z důležitých rozhodnutí, nedůvěra v intuici. Podléhání nesprávným informacím, které pak člověk navíc vydává za vlastní a vnucuje je druhým. Podléhání cizí vůli, ovlivnitelnost názory druhých lidí.