Jupiter ve znameních

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 02. 06. 2006

Projevy Jupiteru v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Jupiter je první vnější planetou, tedy leží mezi oběžnou dráhou Země a Slunce a její oběh trvá zhruba dvanáct let, tedy v jednom znamení zůstává po dobu jednoho roku. Je také největší planetou Sluneční soustavy a v horoskopu má (podobně jako u Marsu) největší význam její poloha v příslušném astrologickém domu. Přesto je energetický projev této planety v jednotlivých znameních důležitý a musíme k němu při vyhodnocování horoskopu přihlížet.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Jupiteru v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Jupiter na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.Jupiter ovládá katabolické procesy, tedy odbourávání tuků a snižování tělesné hmotnosti. V psychologickém významu ukazuje, jakým způsobem bude člověk nalézat podporu a také jak bude podporovat druhé, jak může rozvíjet svůj duchovní život, jak bude expandovat, rozvíjet se a budovat a naznačuje, jakým způsobem má možnost vytvářet a upevňovat své vztahy. V neharmonických aspektech vyjadřuje způsob zveličování a přehánění při komunikaci. Svojí polohou v příslušném domě naznačuje na štěstí, kterého může člověk dosáhnout v určité životní oblasti a astrologické znamení způsob, jakým k tomu dochází. Například Jupiter v prvním domě v Beranu říká, že člověk se bude realizovat sportem, pohybem a fyzickými aktivitami obecně a bude ctižádostivý, kdežto ve stejném domě v Býku mu půjde spíše o získání materiálního zisku a luxusu.

Jupiter v Beranu - jedná se o člověka se značnou dávkou osobní ctižádosti, který se vždy bude snažit dostat do popředí a stát se známým, často za každou cenu (záleží na povaze aspektů). Rád prokazuje své brilantní schopnosti a velmi si na nich zakládá. Je hodně zištný a rád sportuje. Fyzický pohyb potřebuje pro uvolnění fyzické i duševní energie.

Dekany Berana:

První dekan: Čistý vliv Berana. Člověk má značnou fyzickou sílu, přesto však Jupiter zjemňuje projevy Berana, i když je ohnivou planetou. Jedná se o podnikavé jedince, schopné , kteří umí dotahovat věci do konce. Značná obětavost, sociální cítění, ale také ctižádostivost a touha v něčem vyniknout. V případě neharmonických aspektů se může jednat o nadměrný idealismus. Jsou li harmonické, pak o dobré politické schopnosti, charisma pro práci s veřejností a schopností prosazovat důležité věci ve prospěch celku. Tito jedinci mají dobře rozvinutou duševní stránku, filozofické nadání a obvykle také vyšší inteligenci (záleží opět na aspektech a dalších planetách).

Druhý dekan: Zabarvený znamením Lva. Zde bývá značná ctižádost a také touha po výkonech, jejichž prostřednictvím by rádi získali ocenění od druhých lidí. Touží po úspěchu a dobrém postavení, ve kterém by mohli využít své výjimečné schopnosti. Jsou li aspekty neharmonické, pak se také může jednat o laciné populisty, kteří se derou na výsluní prostřednictvím lží a nereálných slibů. Mají li další neharmonické aspekty, například Pluta, je možné mezi nimi najít i chladnokrevného pragmatika, který upřednostňuje především své vlastní zájmy. V případě aspektů harmonických jsou to často výborní a schopní politici, kteří mají důvěru veřejnosti a dokáží prosazovat své vize. Mají aktivní zájem o veřejné záležitosti.

Třetí dekan: Značný vliv Střelce. Rozvinutá duševní stránka, zájem o vyšší filozofii a také energie prosazovat své vize, často ve prospěch celku, ohrožených skupin atd. Výborný aspekt pro umění, solidní intuice (záleží hodně na domu), veliký smysl pro spravedlnost a čest! Jedná se o všestranné lidi, kteří rádi tvoří a mají široké spektrum činností a zájmů. Zájem o náboženské otázky, hermetismus a bílou magii.

Jupiter v Býku - člověk s Jupiterem v zemském živlu vždy usiluje o rozvoj své osobnosti prostřednictvím praktických činností a jeho hlavním cílem bývá materiální zisk. Má rád luxusní prostředí, miluje práci se zvířaty a obecně se v přírodě cítí dobře.

Dekany Býka:

První dekan: Čistý vliv Býka. Jsou li aspekty harmonické, jedná se o pozitivní materialismus, dobré vlohy pro práci s majetkem, penězi atd. Jsou li neharmonické, potom jsou to často až patologičtí materialisté, kteří usilují především o jistoty a osobní zisk. Jupiter v tomto dekanu Býka může přinášet specifickou namyšlenost, která vzrůstá, když se dotyčnému daří naplňovat jeho cíle. Výborné obchodní nadání. Silná sexualita, živočišná, tito jedinci často přitahují opačné pohlaví, jak magnet. Jsou to ale také dobrosrdeční lidé, kteří rádi pomohou druhým, i když rodina má pro ně vždycky absolutní prioritu. Nemají rádi podrazy a k problémům se staví jasně a otevřeně. Dobré organizační schopnosti, zájem o umění, zejména pak o sochařství a malířství.

Druhý dekan: Převládají energie Panny. Pragmatické myšlení, praktické řešení problémů, velmi dobré dispozice pro precizní práci s penězi a majetkem, často ale schází odvaha riskovat, což není vždy žádoucí. Takový člověk má rád hmotné požitky, kvalitní potraviny, miluje život a jeho radosti. Dobré aspekty přináší vysokou sebedůvěru, neharmonické jí pak někdy zvyšují až do absurdity, na což dotyčný občas doplácí. Celkově se jedná o značně odtažitého jedince, s konzervativními názory, někdy až zbytečně šťouravého, ale Jupiter je příliš blahosklonný na to, aby tyto vlastnosti působily vyloženě nepříjemně.

Třetí dekan: Silné energie Kozoroha. Zájem o vyšší filozofii a spiritualitu, podpořený strukturovaným myšlením tohoto znamení. Velmi dobré diplomatické schopnosti, zájem o majetek a hezké věci, které slouží také jako psychologické designáty. Touha po trávení času v přírodě, která takového člověka nabíjí a pročišťuje. Bývají to dobří a schopní obchodníci, na které se lze spolehnout a je možné jim důvěřovat, jsou li jejich aspekty harmonické. Výborní a poctiví řemeslníci, důkladní, kteří rádi pracují s kvalitními věcmi.

Jupiter v Blížencích (exil) - ve vzdušných znameních klade člověk důraz na rozvoj své osobnosti zejména prostřednictvím analytického myšlení a intelektu. Má značné dispozice pro sebeanalýzu a vhled do sebe sama a pozoruje a zkoumá své vlastní podněty. Rád se také podílí na společných názorech, hodnotí společenský vývoj atd. Shromažďování a předávání faktů je zde hlavní motivací, jedná se často o intelektuální typ, dosažení širokého duševního obzoru pro něj bývá nezbytností.

Dekany Blíženců:

První dekan: Čistý vliv Blíženců. Velmi dobré dispozice pro vědu a systematickou činnost, bystrý rozum a úspěch při studiu. Dobré matematické schopnosti, strategické uvažování. Poctivý přístup, zejména jsou li aspekty harmonické. Schopnost prakticky využít studia! Značná síla intelektu, rozmáchlý způsob komunikace, má rád literaturu, velmi dobrý, kritický rozum.

Druhý dekan: Je podbarvený znamením Vah. Dobré dispozice pro literaturu, má rád intelektuální rozměr textu a jeho hlubší smysl. Bývají to i dobří novináři, nebo reportéři, dovedou si kriticky ověřovat informace. Při dobrých aspektech mají tito lidé dobrou vitalitu a vnitřní sílu, při neharmonických pak mohou toužit po něčem, na co nemají nárok a s tím bývají spojené určité potíže.

Třetí dekan: Zabarvený energiemi Vodnáře. Zde jsou především spirituální sklony a také zájem o vyšší filozofii. Jupiter poskytuje humanistické zaměření a touhu být něčím prospěšný celku. Dobré aspekty dávají zajímavé ideje, které dotyčný dokáže převádět do praxe. V případě neharmonických aspektů, nebo retrogradity, pak může jít také o nenaplněnou touhu prosazovat své ideje, což dotyčnému způsobuje frustrace. Případně se mu to nedaří tak, jak by si přál.

Jupiter v Raku (povýšení) - ve vodních znameních vyžaduje takový člověk zejména cit, touží po lásce a citovém naplnění. Má smysl pro romantiku, podléhá však také přílišnému soucitu se sebou samým, sebeobětování a sentimentalitě. Zejména v Raku je člověk velmi soucitný vůči ostatním a touží jim pomáhat. Nevýhodou bývá značná vázanost na luxusní domov a zbytečné rozhazování při jeho zařizování. Tento Jupiter člověka často motivuje ke stavbě vlastního domu.

Dekany Raka:

První dekan: Čistý vliv Raka. Bývají to dobří rodiče, rozhodně to není typ samotáře, protože potřebuje blízké lidi, kterým by mohl věnovat svoji péči a čas. Dispozice pro okultismus, může se jednat o dobré médium. V případě neharmonických aspektů pak až o přecitlivělost, která může pramenit z nedostatečně naplněné citové touhy. Záliba v sexu, dobrá fantazie, jsou li aspekty neharmonické, potom může sklouzávat ke snění jako k úniku před realitou. Tito lidé mají rádi jistoty v zaměstnání a neradi jej mění. Nebrání se luxusním věcem a pohodlnému životnímu stylu. Líbí se jim vodní sporty, mají pro ně nadání. Výborná intuice, někdy až dar jasnovidnosti, výborný je na to Jupiter v domu dvanáctém, ale i osmém, pokud není retrográdní. (V takovém případě mohou být někdy informace mlhavé, nejasné). Rozvinutá spiritualita a zájem o rozvoj v duchovní oblasti.

Druhý dekan: Zde se projektují energie Štíra. Jedná se o materiálně založené lidi, kteří so dovedou užívat dosaženého úspěchu a získaného životního standardu. Potřebují rodinný život, dokáží zajistit rodinu a ta je pro ně středobodem jejich snažení, zejména jsou li aspekty harmonické. Touží po luxusním životním stylu a dovedou si peníze vydělat.

Třetí dekan: Značný projev energií Ryb. Dispozice pro filozofii, bývají to také dobří diplomaté, ale často se nedokáží soustředit na jednu věc. Mívají hodně cílů a zejména jsou li aspekty neharmonické, potom mohou mít problémy uskutečňovat své touhy, protože jim nedokáží dát jasný tvar. Může se jednat i do dobré spekulanty, ale pozor při neharmonických aspektech, kde hrozí riziko ztráty peněz, nebo podvodu. Tento Jupiter často touží po svobodném povolání, nejlépe v oblasti umění, nebo nějaké tvořivé činnosti.

Jupiter ve Lvu - jedná se o člověka se značnou dávkou osobní ctižádosti, který se vždy bude snažit dostat do popředí a stát se známým, často za každou cenu (záleží na povaze aspektů). Rád prokazuje své brilantní schopnosti a velmi si na nich zakládá. U tohoto znamení bývá často dotažena ctižádost až do absurdity (záleží na povaze aspektů). Člověk mívá šanci na větší výhry a často touží po větším počtu dětí, zejména ženám dává tento aspekt poměrně značnou plodnost.

Dekany Lva:

První dekan: Zdůrazňuje čistého Lva. Široké myšlení, touha po svobodě a příjemném životě, kde by mohl být středem pozornosti a díky svým kontaktům pomáhat druhým k úspěchu. Dělá mu dobře obdiv. Při neharmonických aspektech se může projevovat nadbytečná pýcha. Je to ale příjemný aspekt, který podporuje oblibu, charisma a pomáhá ve vztazích s druhými lidmi. Dobrosrdečné jednání, výborné dispozice pro rodičovství, ve svých dětech se vidí a podporuje je v jejich růstu. Specifická vznešenost v chování, má rád společnost, kde může být středem pozornosti a dobře se bavit. Miluje přírodu a dělá mu dobře.

Druhý dekan: Je podbarvený energií Střelce. Zde je celková radost ze života, ze sportu a z pohybu. Má rád přírodu a cítí se v ní dobře. Dokáže se orientovat v umění. Má pedagogické schopnosti a baví ho vzdělávat druhé lidi. V případě neharmonických aspektů se pak může jednat o touhu neustále někoho poučovat.

Třetí dekan: Zde se projevuje vliv Berana. Tito lidé často mívají dobré léčitelské schopnosti a baví je pomáhat druhým. Orientují se v umění, jdou to také dobří diplomaté, kterým navíc nechybí schopnost jasného zaměření na cíl a dotažení svých představ a idejí do zdárného konce. Rozvinuté sociální cítění a také přirozená potřeba chránit slabší.

Jupiter v Panně (exil) - člověk s Jupiterem v zemském živlu vždy usiluje o rozvoj své osobnosti prostřednictvím praktických činností a jeho hlavním cílem bývá materiální zisk. V Panně však sleduje zejména idealistické cíle, ale v pozitivním slova smyslu a uspořádaně. Bývá dobrým učitelem, lékařem, případně i léčitelem.

Dekany Panny:

První dekan: Čistý vliv Panny. Tito lidé jsou ctižádostiví, bystří a mají pragmatické, logické myšlení. Přestože je znamení Panny analytické a důsledné, tak v tomto případě je často malá důslednost při učení, kterou zesilují neharmonické aspekty a kterou tak dobře znají rodiče školáků s tímto Jupiterem:-) Určitým specifikem může být také odtažitý přístup k sexu, nebo příliš kritické uvažování v této oblasti. Není to příliš živočišný aspekt. Jedná se ale o srdečné lidi, což částečně souvisí s potřebou Panny sloužit druhým. Léčitelské schopnosti, opatrné jednání, v případě neharmonických aspektů pak odtažitost a nadměrná opatrnost, nebo naopak kompenzace vyšším úsilím, které ale často vede ke zklamání.

Druhý dekan: Zde je vliv znamení Kozoroha. Jedná se o člověka, který je v zaměstnání důsledný a pečlivý, díky tomu bývá oblíbený u nadřízených, ale i u spolupracovníků. Jeho jednání je opatrné, ale zároveň má také vnitřní sílu, která mu umožňuje dotahovat věci do konce, učit se a zůstávat na dostatečné úrovni. V případě harmonických aspektů (uvažujeme i Saturna) se jedná o dobré a pevné zdraví. Technické nadání, přirozená šikovnost a poctivost, zajímá se o široké spektrum věcí.

Třetí dekan: Převládají energie Býka. I když se jedná o energie, která je značně konzervativní, tak tito lidé mají raději svobodu a to zejména v zaměstnání. Bývají to dobří podnikatelé, kteří nechtějí být pouze kolečkem v soukolí, ale chtějí si o sobě rozhodovat sami. A mohou to být také dobří cestovatelé, protože dokáží spojit cesty s vědeckým výzkumem, láká je objevování nových věcí a mají rádi přírodu.

Jupiter ve Váhách - ve vzdušných znameních klade člověk důraz na rozvoj své osobnosti zejména prostřednictvím analytického myšlení a intelektu. Má značné dispozice pro sebeanalýzu a vhled do sebe sama a pozoruje a zkoumá své vlastní podněty. Rád se také podílí na společných názorech, hodnotí společenský vývoj atd. Takto postavený Jupiter usiluje zejména o používání znalostí a vědomostí k dosažení shody a podpoře míru, zajímavá je však skutečnost, že těchto cílů dosahuje častěji pouze ve vztazích a nikoli v globálním měřítku. Miluje umění a touží se v něm angažovat.

Dekany Vah:

První dekan: Čistý vliv Vah. Jedná se o lidi, oblíbené ve společnosti, otevřené zábavě, ale i novým myšlenkám. Mají cit pro krásu a umění, milují příjemnou hudbu a složitější literaturu (záleží také na dalších aspektech). Smysl pro spravedlnost mají hluboce zakořeněný. Diplomatické schopnosti a určité charisma, které jim předurčuje úspěch při jednání, platí to zejména v případě harmonických aspektů. Jsou přitažliví pro opačné pohlaví, protože dokáží vycítit, co druhý potřebuje a zároveň mu svůj vlastní styl nevnucují. Jejich názory často odpovídají realitě, jsou všestranní a milují život, se všemi jeho příjemnými stránkami.

Druhý dekan: Vliv energie Vodnáře. Jsou to dobré diplomatické schopnosti a také charisma, které předurčuje k úspěšnému veřejnému působení. Může se tak jednat o dobrého politika, protože se přirozeně zajímá o veřejné záležitosti a mívá zajímavé nápady, které se mu často daří uvádět do praxe. Jeho rodinný život bývá harmonický, zakládá si na dobrých vztazích v rodině z zároveň její členy nezatěžuje nadměrnou péčí. To platí hlavně u harmonických aspektů, neharmonické pak mohou vést ke zklamání a nenaplněným touhám, ovšem neplatí to absolutně, musíme přihlížet také k ostatním planetám.

Třetí dekan: Převládá energie Blíženců. Výborné rétorické schopnosti, zejména jsou li aspekty hamonické. V opačném případě se pak může jednat o drby, nebo lidi, kteří mluví až příliš a jejich okolí to obtěžuje, ale záleží vždy na dalších aspektech. Výborný postřeh, pohotové odpovědi, rychlé myšlení a jednání. Harmonické aspekty Jupiteru mívají dobří právníci, proti takovému advokátovi se špatně hledají protiargumenty, protože dovede bystře a rychle reagovat a navíc zná zákony velice dobře. Není snadné ho na něčem nachytat. Dobré dispozice pro odpovědnou práci ve finanční oblasti. Poctivé účetní, zodpovědní manažeři, opět záleží na celkovém postavení planet v horoskopu.

Jupiter ve Štíru - ve vodních znameních vyžaduje takový člověk zejména cit, touží po lásce a citovém naplnění. Má smysl pro romantiku, podléhá však také přílišnému soucitu se sebou samým, sebeobětování a sentimentalitě. Svou touhu pomáhat druhým uplatňuje člověk s tímto Jupiterem zejména léčením. Jeho nevýhodou může být sexuální nevázanost a nespoutanost. Bývá odvážný, se silnou vůlí a je vynalézavý. Rád se zabývá esoterikou.

Dekany Štíra:

První dekan: Čisté energie Štíra. Zde je veliká ctižádost a hodně záleží na povaze aspektů. Jsou li harmonické, pak se jedná o lidi, kteří vyžadují veliké množství citu, ale také ho dokáží dávat. Nicméně v citové oblasti mívají tendence upřednostňovat zejména své potřeby, což zesilují aspekty neharmonické. Ty dále dávají nadměrnou přísnost, až sklony k tyranii a také k přeceňování vlastních sil. Ale také zvyšují jeho nároky na blízké lidi, což se projevuje jak u dětí, tak i u dospělých. Rozvinutá sebedůvěra, u neharmonických aspektů pak až příliš a s tím souvisí problémy. Výborné sebeovládání! Zájem o okultismus, většinou i dobrá intuice. Jedná se ale o praktické lidi, kteří si dokáží jít za svým bez zbytečné ztráty času. Dovedou se přizpůsobit, ale přesto neustále pracují na svých zájmech. Umí dobře využít kontaktů a také svých přátel, nebo společníků, či zaměstnanců. Dobré dispozice pro podnikání.

Druhý dekan: Převládá energie Ryb. Tito lidé rádi pomáhají druhým, jde jim to od srdce! Problém pouze nastává u neharmonických aspektů, kdy pak takový člověk doslova vnucuje svojí pomoc druhým a nebývá to příliš příjemné. Přímé jednání a pevný charakter! Umí jednat pudově, ale není primitivní, vždy všemu dává širší rozměr. U této polohy se často vyskytují léčitelské schopnosti. Při dobrých aspektech jsou dobré dispozice pro vyššího úředníka, nebo podobnou pracovní pozici, kde se dá využít široký přehled, ochota, diplomacie a přímý přístup, plus schopnosti vidět věci v širším spektru a touha využít své schopnosti ve prospěch druhých lidí.

Třetí dekan: Pod vlivem energií Raka. Rozvinutá duševní oblast, dokáže vidět věci v souvislostech a zároveň dovede vzdělávat druhé lidi. Jedná se i o dobrého učitele. Má dobrou intuici, často i okultní schopnosti, vidí více, než ostatní. Zájem o rodinu a rodinný život, tato poloha poskytuje schopnost zajistit své blízké a pečovat o ně. Zajímavé magické schopnosti, zejména pak v oblasti alchymie a theurgie. Poznámka pro posměváčky: opravdu se nejedná o komické "patlámo patlámo!" ze známého filmu s Werichem v hlavní roli:-)

Jupiter ve Střelci (hodnost) - jedná se o člověka se značnou dávkou osobní ctižádosti, který se vždy bude snažit dostat do popředí a stát se známým, často za každou cenu (záleží na povaze aspektů). Rád prokazuje své brilantní schopnosti a velmi si na nich zakládá. Člověk usiluje o duševní zdokonalení, zajímá se o různá náboženství, filozofii a velmi rád cestuje do vzdálených zemí, kde dychtivě poznává nové kultury.

Dekany Střelce:

První dekan: Čistá energie Střelce. Je to zejména veliký smysl pro spravedlnost! Ušlechtilé jednání a myšlení, rozvinutá spiritualita, velice široký záběr, vědomosti z mnoha oblastí a přirozená šikovnost. Dobré nadání pro vědecký výzkum. Sportovní typ, případně sport prostě miluje! Také má rád zvířata a dokáže s nimi zacházet. Není to pravidlem, ale může se jednat o dobrého jezdce na koni, případně také o veterináře. Rozvinutá duševní stránka a bystrý rozum, dobré chápání a snadné učení, záleží vždy na povaze aspektů. Touha po delších cestách za poznáním.

Druhý dekan: Převládá energie Berana. Často se jedná o dobré vědce, kteří dovedou své poznatky uvádět do praxe. Člověk s tímto Jupiterem rád přemýšlí o praktických problémech a dokáže je efektivně řešit. Zájem o literaturu, dispozice pro vlastní psaní! Jsou li aspekty harmonické, mohou to být i dobří právníci. Výborné učitelské schopnosti, touha předávat své znalosti druhým.

Třetí dekan: Zde jsou energie Lva. Mohou to být dobří diplomaté, protože mají jak přirozené charisma a vystupování, tak i chuť sloužit nějakému celku a věnovat mu své schopnosti. Dispozice pro poezii, ale také pro umění obecně, pro politiku a filozofii. Touha uplatnit se ve společnosti tak, aby člověk zazářil a byl uznán svým okolím za práci, kterou vykonává ve prospěch společnosti. Zní to možná až příliš jako klišé, ale přesně tak to bývá, zejména v případě neharmonických aspektů. Umí zastupovat něčí zájmy, může se jednat o dobrého vyjednavače, či vyslance.

Jupiter v Kozorohu (pád) - člověk s Jupiterem v zemském živlu vždy usiluje o rozvoj své osobnosti prostřednictvím praktických činností a jeho hlavním cílem bývá materiální zisk. Materiální zabezpečení a jistota jsou často jeho nejvyšším cílem. Miluje vysokohorskou turistiku a velmi ho oslovuje horolezectví.

Dekany Kozoroha:

První dekan: Čistá energie Kozoroha. V tomto případě je to hlavně silné ego, které ještě zesilují případné neharmonické aspekty. Materialismus, pragmatický přístup k životu, nebývá však příliš rozvinutá spiritualita, tu člověk spíše potlačuje. Značná ctižádostivost, dobré dispozice pro diplomacii, manažerské schopnosti. Dobré přenášení vlastních myšlenek a plánů do praktického života. Panovačnost a povýšenost - zejména jsou li aspekty neharmonické. Vážný duch. Obvykle také dobrá inteligence a praktické myšlení.

Druhý dekan: Jedná se o podbarvení energií Býka. Zde se často jedná o závislost na hmotných věcech a penězích, touha po zajištění, která má většinou přednost před ostatními věcmi. Navenek je dotyčný klidný a vyrovnaný, ale uvnitř značně vášnivý! Má schopnost zajistit sebe i rodinu a starat se o blízké lidi. Je to takový napůl vlastnický a napůl mateřský typ.

Třetí dekan: Převládá energie Panny. Přímé a jasné myšlení, vrozená skromnost a také spořivost! Tito lidé jsou přizpůsobiví a nečiní jim problém pomoci druhým, když je potřeba. Jejich povaha je celkově spíše příjemná, uvnitř se však občas utápí v pochybnostech, jestli jsou dostatečně dobří, to se projevuje zejména u neharmonických aspektů.

Jupiter ve Vodnáři - ve vzdušných znameních klade člověk důraz na rozvoj své osobnosti zejména prostřednictvím analytického myšlení a intelektu. Má značné dispozice pro sebeanalýzu a vhled do sebe sama a pozoruje a zkoumá své vlastní podněty. Rád se také podílí na společných názorech, hodnotí společenský vývoj atd. Ve Vodnáři je těžištěm jeho činnosti vymýšlení a rozšiřování nových myšlenkových modelů. Rád komunikuje a pracuje s lidmi.

Dekany Vodnáře:

První dekan: Čistý vliv Vodnáře. Jsou to především dispozice pro vědu a systematické bádání, navíc jsou tam novátorské myšlenky a touha objevovat nové věci! Všestranné nadání, dobré sociální cítění, zvláštní citlivost vůči druhým, značné vášně. A také originalita téměř ve všem. Tento člověk má v sobě humanismus, miluje společnost a rád se v ní pohybuje. Rozvinutá duševní oblast a také umělecké sklony.

Druhý dekan: Je značně podbarvený energií Blíženců. Výborný intelekt, rozvinutá fantazie a s ní spojená tvořivost. Touha neustále sdělovat své myšlenky, která může být v případě neharmonických aspektů až nepříjemná. Zájem o literaturu a často i spisovatelské nadání! Optimistický přístup k životu!

Třetí dekan: Zde se hodně projevuje energie Vah. Rozvinutá fantazie a hlavně obrazotvornost! Jedná se o dobré vypravěče, například Vladimír Menšík měl Jupiter ve druhém dekanu Blíženců, což je také energie Vah! Touha po cestování a poznávání cizích krajů a jazyků. Je zde určitá, specifická potrhlost, kterou ještě zvyšují neharmonické aspekty. Umělecké nadání.

Jupiter v Rybách (hodnost) - ve vodních znameních vyžaduje takový člověk zejména cit, touží po lásce a citovém naplnění. Má smysl pro romantiku, podléhá však také přílišnému soucitu se sebou samým, sebeobětování a sentimentalitě. Svou touhu po pomoci druhým uskutečňuje zejména dobrými úmysly a také modlitbami, je to ideální aspekt pro lidi, zabývající se duchovnem, kněze atd. Jeho nevýhodou jsou iluze, plané snění, nekonstruktivní fantazie, přílišná náboženská oddanost a případně i sklony k návykovým látkám. (Záleží to také na aspektech Jupiteru s ostatními planetami.) Má rád hudbu a inklinuje spíše ke klasickým, nebo liturgickým směrům.

Dekany Ryb:

První dekan: Čistá energie Ryb. Tato poloha poskytuje příjemnou, sympatickou povahu, dobromyslnost, dobrosrdečnost a také značné umělecké dispozice. Člověk má rád společnost, protože lidi potřebuje, není to z toho důvodu, že by se předváděl. Umí si užívat radostí života, vyzařuje mírnost a porozumění, může se jednat o aktivního umělce. Umí také spekulovat, ale pro finance a reality tento aspekt opravdu vhodný není! Obliba vodních sportů.

Druhý dekan: Je pod vlivem energií Raka. Značná ctižádost, schopnost postarat se nejenom o sebe, dobré dispozice pro majetkové záležitosti a také finance, tito lidé umí pragmaticky myslet a tak dosahují úspěchu. Značná talentovanost v širokém spektru důležitých oblastí života.

Třetí dekan: Zde se projevují energie Štíra. Rozvinuté vášně a emoce, citová oblast je silně prosazená. Rozvinutá duševní oblast, široké spektrum zájmů! A výborná fantazie, kde se spojuje zasněná energie Ryb s pragmatismem a sílou Štíra.