Astrolog 5.0 - stažení a návod k použití

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 20. 05. 2006

Návod pro práci s programem Astrolog 5.0

Protože stále více čtenářů Oranžových stránek jeví zájem o zaslání freewarového programu Astrolog 5.0, rozhodl jsem se připravit možnost stažení zazipovaného software přímo na této stránce a samozřejmě také vytvořit podrobnější návod k jeho použití, tedy k veškeré potřebné manipulaci s programem. Věřím, že většině jeho uživatelů takto alespoň částečně usnadním jejich studijní astrologické začátky.

Program Astrolog 5.0 považuji za výborný nástroj, který by vám měl pro základní astrologickou práci stačit. Jedinou jeho vadou je, že nemá funkci pro výpočet úhlové rychlosti planet, což je v případě stanovení typu aspektu , nebo při zjišťování schopnosti člověka se učit a vstřebávat vědomosti (změření úhlové rychlosti Měsíce), poměrně velká nevýhoda. Přesto mohu potvrdit, že po deseti letech práce s programem je to jeho jediná nevýhoda, kterou se mi podařilo objevit. Astrolog 5.0 pracuje spolehlivě na všech typech operačního systému MS Windows od verze 3.1 po XP a stáhnout si jej můžete kliknutím pravého tlačítka myši na tento odkaz tak, že zvolíte "uložit cíl jako ", nebo "save target as ".


Krok č. 1 - rozbalení programu na disk: Astrolog 5.0 nevyžaduje žádnou instalaci, pouze dvojklikněte myší na stažený soubor Astrolog.zip a až se otevře okno Winzipu, klikněte jednou levým tlačítkem myši na jakýkoli soubor a potom stiskněte současně klávesy CTRL A. Tím se všechny soubory označí (modře) a nyní použijte tlačítko Extract, nastavte vhodnou cestu, například C:\ a potvrďte OK. Tím je program připraven ke spuštění, ještě si vytvořte spouštěcí ikonku na ploše: klikněte pravým myšítkem na plochu, zvolte Nový (New), Zástupce (Shortcut), Najít (Browse), Můj počítač (My Computer), klikněte na disk C (nebo tam, kam jste program rozbalili), proklikněte do jeho adresáře a vyberte soubor Astrolog.exe. Potvrďte OK. Použijte tlačítko Další (Next) a Hotovo (Finish). Klikněte jednou na vytvořenou ikonku, klávesou F2 zvolíte editační režim a můžete si upravit název odkazu dle libosti. Enter a odkaz na spuštění je hotov.


Krok č. 2 - spuštění a nastavení programu: dvojklikem spustíte program, někdy může chvíli trvat, než najede. Pokud máme program otevřený a před námi je změť barevných čar a symbolů, klikneme na Setting a zde na Include Minors. Tím odstraníme minoritní planetky, Bod štěstí a Lilith, čímž se astrologická situace výrazně zpřehlední. Dále si otevřeme libovolný datový soubor, abysme nastavili základní parametry pro českou zeměpisnou polohu: File, Open Chart, vybereme Zbynda.dat a potvrdíme. Info, Set Chart Info, vyplníme svůj (nebo cizí) měsíc (Month) - vyberte se seznamu) den (Day) ? napište ručně, rok (Year) ? napište ručně, čas: (Time) musí být ve formátu hodina dvojtečka minuta am nebo pm (am dopoledne a pm odpoledne). Čas pište bez mezer, tak, jak jej vidíte ve vstupní řádce. Pozor na dopoledne a odpoledne, napsat 20:30 nestačí, program jej vezme jako 8:30am, musíte napsat 8:30pm, nebo 20:30pm !!! Letní čas (Daylight) dáme No, nebo Yes, dle toho, jestli v okamžiku narození byl, nebo nebyl v platnosti. Time zone ponecháme -1. Longitude a Latitude jsou souřadnice, najděte si zeměpisné souřadnice Vašeho místa narození dle tohoto článku a napište je do vstupních řádek přesně v tom tvaru, v jakém je vidíte v Astrologu, ideální je pouze přepsat čísla. Doplňte si jméno a místo (není nutné) a tlačítko OK. Můžete si údaje uložit pro příští práci: File, Save Chart Info, napište například jmeno.dat a dejte OK. Vždy si ukládejte soubory s příponou .dat, budou se vám lépe hledat a pozor: název souboru může mít pouze osm znaků!, tedy například leonardo.dat. Ještě poslední krok: Setting, House System a zvolte Regiomontanus. Tím máme program spuštěný a plně připravený k analyzování zvoleného datumu.


Poloha planet ve znameních, domech a typy aspektů: po obvodu kruhu vidíte jednotlivá astrologická znamení, jejichž názvy můžete odvodit z obrázků v tomto článku. Tečkované úsečky, které dělí kruh na dvanáct výsečí, jsou astrologické domy, máte je očíslované a v pravém sloupci jsou navíc přesné údaje o poloze jejich hrotu v konkrétním astrologickém znamení. Popis jednotlivých domů naleznete tomto článku. Planety se nachází uvnitř kruhu a jejich symboly naleznete rovněž v tomto článku. Opět v pravém sloupci vidíte přesnou polohu každé planety v jednotlivých astrologických znameních. Aspekty mají následující barvy: opozice tmavomodrou, kvadratura červenou, sextily modrozelenou a trigony jasně zelenou. Plnost, či tečkovanost čáry aspektu vyjadřuje jeho přesnost ? čím přesnější aspekt, tím silnější a plnější čára. V dolní části pravého sloupce jsou poměry kvalit a živlů, ale pozor ? pro Ascendent, Slunce a Měsíc připočítejte vždy jednu kvalitu i živel navíc. Příklad: Slunce ve Lvu, Asc. ve Střelci a Měsíc v Kozorohu ? ke stávajícím počtům přidáte za Slunce jeden Oheň a Pevnou kvalitu, za Asc. jeden Oheň a Proměnlivou kvalitu a za Měsíc jednu Zemi a Základní kvalitu. Tak budete znát všechny podstatné údaje pro vlastní vyhodnocení horoskopu.


Analýza aspektů: nabídka Chart a Aspect List. Otevře se tabulka aspektů a jejich úhlů, to je pro vyhnodnocení síly a dopadu vlivu aspektu velmi významné ? čím užší je aspekt (orb), tím silnější bude jeho působnost na dotyčného člověka, samozřejmě s přihlédnutím k typu aspektu. Z tabulky aspektů se vrátíme zpátky do standardního horoskopu následovně: Graphics, Show World Map, Chart, Standard List. Tento postup je funkční a vyzkoušený. Další možností zobrazení aspektů je klasická aspektová mřížka: Chart a Aspect Midpoint Grid. Návrat z této obrazovky je stejný, jako v přechozím případě.


Výpočet úplňku: v některých případech je třeba znát přesný čas úplňku (např. v kvantové homeopatii, bylinkářství atd.). Zjistíme si dle kalendáře, kdy je úplněk a nastavíme si toto datum v Astrologu (spuštěném dle kroku 2). Úplněk je opozice Slunce a Měsíce, mezi oběma planetami by tedy měla být tmavomodrá čára. Pokud není, zvolte jiný čas, například jej posuňte o dvanáct hodin, Měsíc se totiž pohybuje velmi rychle. Příklad: úplněk by měl nastat dle kalendáře 13.5.2006. Nastavte hodinu okolo sedmé ráno (7:00am). Chart a Aspect List a v tabulce vidíte Sun Opp Moon s velikostí orbu -0,23. Potřebujete 0 stupňů, takže Info a Set Chart Info a zde upravte čas na 7:13am. Orb se zmenšil, ale stále není 0. Opakujte postup a nastavte 7:23am. Ještě to není ono, postupujte dále, až se dopracujete k hodnotě 7:53am a máte velikost orbu 0,00, tedy úplněk je 13.5.2006 v 7:53am přesně a minutu před tím si můžete vzít kvantové, či klasické homeopatikum, bylinný čaj, cokoli a účinnost preparátu bude daleko vyšší, než obvykle. Zpět na standardní horoskop se vrátíte známým postupem Graphics, Show World Map, Chart, Standard List.


Výpočet úhlové rychlosti planety: je nutné rozlišit pomalé a rychlé planety. Příklad: je kvadratura Slunce a Saturnu v datumu 18.12.1966 7:03am aplikační, nebo separační? Slunce stojí na 25,52 Střelce a Saturn na 23,20 Ryb. Orb aspektu (Sun Squ Saturn) je z tabulky (nabídka Chart a Aspect List) 2,32 stupňů. Zkusíme další den: Info, Set Chart Info a místo dne 18 nastavíme den 19. Orb se změní na ?3,30 stupňů, tedy rychlejší Slunce se vzdaluje od pomalejšího Saturnu a tím je aspekt separační a jeho působnost bude spíše z minulých životů, nebude tak zřetelná, nemusí se vůbec projevit, nebo se jí lze vyhnout. Kdyby byla kvadratura aplikační, tedy Slunce by Saturn "dohánělo", orb by se zmenšil. Zpět na standardní horoskop se vrátíte známým postupem Graphics, Show World Map, Chart, Standard List.


Výpočet úhlové rychlosti Měsíce: je více specifický, z důvodu výrazně vyšší rychlosti této planety v horoskopu. Příklad: opět 18.12.1966 v 7:03am. Měsíc stojí na 19,50 Ryb. Info, Set Chart Info a nastavíme o hodinu méně, 6:03am. Měsíc nyní stojí na 19,20 Ryb. Posuneme hodinu na 8:03am a Měsíc stojí na 20,20 Ryb. Tedy v uvedenou dobu se Měsíc pohybuje úhlovou rychlostí 30 minut za hodinu, což je prostou trojčlenkou 24 krát 30 děleno 1 rovná se 720 minut, vypočítáme 720 děleno 60 rovná se 12 stupňů za 24 hodin, tedy jeden den a o tento výpočet nám jde. Proč? Protože 12 stupňů je podprůměr, 13 průměr a 14 nadprůměr. Člověk s úhlovou rychlostí Měsíce 12 stupňů si bude hůře osvojovat vědomosti, nebude se rád učit a bude více zapomínat. Člověk s úhlovou rychlostí Měsíce 13 stupňů bude (s ohledem na další aspekty) vykazovat standardní schopnosti se učit. Člověk s úhlovou rychlostí Měsíce 14 stupňů a vyšší se bude učit snadno, bude usilovat o poznání nové látky a bude mít lepší paměť. (Pozor ? stav paměti také hodně závisí na poloze a aspektech Merkuru). Takový člověk bude bystrý a pohotový. Zpět na standardní horoskop se vrátíte známým postupem Graphics, Show World Map, Chart, Standard List.


Srovnání dvou horoskopů: Máme otevřený a nastavený Astrolog 5,0 dle kroku 2. Tedy máme horoskop nějakého datumu, se kterým chceme porovnat další datum. Předpokládám, že již máte další datum uložený na disku (rovněž dle kroku 2). Takže si otevřeme druhý datum, se kterým chceme aktuální (zobrazené) datum porovnat: File, Open Chart #2 a vybereme příslušný soubor, tlačítko OK. Na první pohled nedojde v zobrazení horoskopu k žádné změně. Nyní zvolíme Info a Comparison Chart. Tím máme zobrazené vztahy mezi aktuálním a vybraným datumem: Původní planety jsou blíže ke středu horoskopu a planety druhého datumu jsou více vně, tedy blíže k okraji kruhu. Aspekty se zobrazí zásadně mezi planetami původního a srovnávaného datumu, tedy nebude vidět například kvadratura mezi Sluncem a Saturnem v původním horoskopu, ale konjunkce mezi Sluncem původního a Měsícem porovnávaného horoskopu. Vysvětlení partnerských vztahů bude předmětem dalších kapitol v budoucnosti. Návrat zpět do standardního zobrazení jednoho horoskopu: Info, No Relationship Chart.


Geografická astrologie: pokud máme zobrazený standardní horoskop, zvolíme Chart a Astro-Graph. Zásadně se vyhýbáme místům, kde se kříží neharmonické aspekty ? tmavomodré a červené čáry a pozor si dáváme zejména na neharmonické aspekty Asc. a Saturnu, Slunce a Saturnu a Měsíce a Saturnu. Pokud by vedla například trasa plánovaného letu takovým uzlem, raději se jí vyhněme. Známý americký prezident Ronald Reagam měl na místě svého atentátu, kde byl težce zraněn, kříž kvadratury Ascendentu, Saturnu a Slunce. Kdyby se tomuto místu vyhnul, pravděpodobně by žádný úraz neutrpěl.


Výše zmíněný návod by vás měl provést základními úskalími programu Astrolog 5.0 a naučit vás běžné manipulaci s tímto výborným, freewarovým produktem. Budete li mít jakékoli další dotazy, neváhejte mě kontakovat na mailu Zbyněk Slába, nebo telefonu 724 030 768.