Stanovení temperamentu

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 19. 04. 2006

Určení temperamentu pomocí Ascendentu

Základem každého psychologického rozboru je stanovení temperamentu. Zatímco klasický psycholog je odkázán na různé projekční testy (např. Eysenckův), astrolog je schopen stanovit psychofyzické vlastnosti člověka v podstatě již při prvním pohledu na horoskop. Známe li přesný čas a místo narození, jsme schopni okamžitě určit, o jaký temperament se jedná, jak se bytost bude projevovat a také - s jakým mentálním typem člověka právě ?pracujeme?. Temperament se udává jako hladina nespecifické vzrušivosti na vnější a vnitřní podněty.
Klíčem k výše zmíněnému rozboru je poloha Ascendentu v příslušném znamení. V kapitole o živlech jsme si popsali hlavní projevy jednotlivých živlů a nyní se podíváme podrobněji, jak souvisí čtyři živly se čtyřmi typy temperamentu. Víme, že každý živel je tvořen tzv. triplicitou, tedy vždy třemi astrologickými znameními, která tak jeden konkrétní živel ?zastupují?. Ohnivému odpovídá znamení Berana, Lva a Střelce, zemskému pak Býk, Panna a Kozoroh, vzdušnému Blíženci, Váhy a Vodnář a vodnímu Rak, Štír a Ryby. Poloha Ascendentu tedy jasně vypovídá o tom, jaký základ temperamentu má dotyčný jedinec. Aby ale celá záležitost nebyla úplně jednoduchá, musíme vždy brát v úvahu také postavení Slunce v příslušném astrologickém znamení. Velmi důležitým ukazatelem je pak i plocha, kterou zaujímá příslušné znamení Ascendentu v prvním domě. Příklad ? Asc. ve Lvu na posledním stupni a zbytek domu je vyplněn znamením Panny. Temperament bude sice cholerický, ale zemská Panna jej hodně podbarví melancholicky. Pokud by se navíc nacházelo Slunce v prvním domě v Panně, cholerický temperament by stále byl hlavním, ale člověk by se zároveň silně projevoval i melancholicky. Psycholog by v takovém případě určil, že se jedná o temperament cholericko-melancholický, astrolog si může dovolit posoudit přesněji, který ze zmíněných dvou je v tomto případě dominantní.


Cholerický temperament je tvořen živlem Ohně, tedy znamením Berana, Lva a Střelce. Na základě slabého podnětu vzniká rychlá a silná reakce a její trvání je krátké. Motorické reakce a reflexy jsou rychlé. Výhody - je zde výborná rezistence vůči okolním vlivům, ale je velmi krátkodobá. Cholerický temperament je schopen podat krátkodobý a velmi silný fyzický i psychický výkon. Nevýhody - pokud ohnivý živel reaguje, pak většinou nevnímá! Toto je velmi důležité vědět. Já sám mám díky Ascendentu ve Střelci a Slunci v prvním domě prudký, cholerický temperament a vím, co jsem schopen dokázat, když mě někdo ?vytočí?. Dnes se sice již kontroluji, ale v dětství jsem například fyzicky vyřídil partu pěti spolužáků, kteří mi napadli mladšího bratra. Samotného mě potom zarazilo, že jsem si vůbec nepamatoval průběh celé ?akce? a jenom jsem se divil, proč se náhle okolo mne povalují naříkající kluci s krvavými nosy a nemohl jsem pochopit, že jsem jim to udělal já osobně. Nikdy předtím jsem se navíc s nikým nepral. Po této zkušenosti jsem si začal na své reakce dávat větší pozor.


Melancholický temperament je tvořen živlem Země ? znamením Býka, Panny a Kozoroha. Ke vzniku reakce je potřeba silného, dlouhodobého a konstantního podnětu. Reakce je pak rovněž dlouhodobá, silná, ale s pomalým nástupem. Výhodami jsou smysl pro praktický život, pragmatický přístup k problémům a vytrvalost. Nevýhodami pak těžkopádnost, pomalé reakce a značná nepřizpůsobivost. Z vlastní praxe vím, jak reaguje například Asc. v Panně ? jak obtížně reaguje na rychlé podněty, ale jak dlouho přetrvává reakce a také emoce.


Sangvinický temperament je tvořen živlem Vzduchu ? znamením Blíženců, Vah a Vodnáře. Na slabý impuls vzniká rychlá, ale většinou slabá reakce, která nemá dlouhého trvání. Výhodou tohoto temperamentu jsou komunikační schopnosti, tvoří tmel mezi ostatními temperamenty, spojuje všechny bytosti. Nevýhodou je zejména značná nestabilita. Paradoxně by sangvinický temperament bez zmíněné nestability nemohl vytvářet spojení mezi druhými. Opět z vlastní zkušenosti vím, že sangvinik skutečně spojuje ostatní, ať už příbuzné, nebo i naprosto cizí lidi a z této činnosti má následně pocit uspokojení, je to jeho silná stránka.


Flegmatický temperament je tvořen živlem Vody ? znamením Raka, Štíra a Ryb. Potřebuje silný podnět, vzniká silná reakce, která ale nastupuje pomalu a trvá velmi dlouho. Výhodami jsou značná vnímavost, schopnost reagovat na okolí, silná empatie, umělecké sklony a značně vyvinutý cit. Nevýhodami pak rozvleklost, přílišné ?přehrabování? se v emocích, trpnost a také zejména citová závislost. Poměrně specifickou záležitostí bývá žárlivost Asc. ve Štíru, za určitých okolností může být její projev velmi nepříjemný a to jak pro vlastníka tohoto aspektu, tak i pro objekt jeho zájmu, zejména je li třeba Ascendent ovlivněn další planetou. Typicky se tak projevuje například Mars a Pluto. Zraněný Asc. ve Štíru vám nezapomene ani po dvaceti letech připomenout, jak moc jste mu kdysi ublížili.


Důležité je zkombinovat polohu Asc. a Slunce v horoskopu.
Příklady:
- Asc. v Beranu a Slunce v prvním domě ve stejném znamení. Prudký, přímý, cholerický temperament, hodně energie, vůdčí schopnosti, malá vůle se podřizovat.
- Asc v Beranu, Slunce v Raku. Cholerický temperament, ale tlumený vodním Rakem, reakce budou pomalejší, ale delšího trvání, energie může být utlumena, ale člověk bude kompenzovat její nedostatek například adrenalinovým sportem.
- Asc. ve Štíru, Slunce v Beranu. Flegmatický temperament, ale reakce budou rychlejší, přímé. Často prudká žárlivost, výbuchy citů, které se obtížně zpracovávají. Přílišné zabývání se vlastními emocemi.
- Asc. v Panně, Slunce ve Štíru. Melancholický temperament, plaché reakce, často velmi hluboké city, ale i praktický pohled na svět a technické, či kriminalistické nadání.


Dále můžeme ještě posoudit psychickou složku člověka ? jeho duši, emocionální tělo. Poloha Měsíce jasně vypovídá, jaká je citová stránka dotyčné bytosti, jestli je otevřený, přímý, nebo uzavřený, opatrný a bojácný, jaké jsou jeho city ? hluboké a intenzívní, nebo naopak rychle se měnící a povrchní. Měsíc v Beranu je sebevědomý a citově silný, rád ovládá druhé a vnucuje jím svou vůli. Je přímý. Měsíc ve Štíru je naopak tajemný, uzavřený, vyžaduje bezpečné prostředí, ale jeho hluboké city a sklony k hádkám jej narušují. Měsíc ve Střelci nesnáší přílišné citové omezení a rodinné svazky považuje za ?nutné zlo?. Miluje nezávislé partnery. Měsíc v Kozorohu je spíše vážný, pragmatický a často nemá přehled o svých skutečných citech. Je nespolehlivý a roztěkaný.


Mentální typ člověka (specifickou formu myšlení) určuje planeta Merkur. V Beranu je přímý, prudký a má sklony k fanatismu. Rád přesvědčuje sebe i druhé o své pravdě. Je také roztěkaný a zbrklý. V Blížencích je ve ?svém? ? je zvědavý, má výborné kombinační schopnosti, dispozice pro matematiku a logiku, je flexibilní, všeobecně upotřebitelný, má příjemné vystupování. Rychlé a šikovné prsty (poškozený Merkur v Blížencích mívají často kapsáři). V Rybách pak básnické schopnosti a intuice, myšlení nikdy není exaktní a jeho projev je jakoby vyšší, tajemný a magický. Je intuitivní a dokáže se vyjadřovat téměř omamným způsobem. Typickým nositelem takového Merkura byl výborný herec Rudolf Hrušínský, jehož nezapomenutelné role jej navždy zapsaly v srdcích většiny českých diváků a znalců kultury. Projevy Merkura v astrologických znameních naleznete v tomto článku


Jako poslední a významný fakt bych rád uvedl jednu důležitou skutečnost: zatímco klasická psychologie je schopna stanovit základ temperamentu pouze u člověka, uvedený astrologický způsob bezpečně funguje na všechny živé bytosti. Pravděpodobně nejvýrazněji se tato teorie projevuje u psů, zejména u větších ? pokud znáte přesný čas narození svého chlupatého miláčka, jistě si na jeho projevech bezpečně ověříte, že stanovení temperamentu pomocí astrologického znamení na Ascendentu není žádným výmyslem, ale tisíciletími ověřenou praxí. Příklad: pokud si pořídíte štěnátko Pitbulla s Asc. v Beranu, buďte si jisti, že v případě jeho podráždění Vám před napadením nepomůže vůbec nic, protože tento pes už nebude vnímat a nebude schopen kontrolovat své jednání. Po prudkém útoku ale většinou jeho vztek rychle přejde. Naopak stejnou rasu psa s Asc. v Rybách byste přivedli k akci až po dlouhodobé stimulaci, ale potom by následovala dlouho doznívající reakce a jenom těžko byste ho uklidňovali. Navíc by vám případnou křivdu těžko zapomínal.


V této základní kapitole o stanovení temperamentu jsme si popsali pouze v hrubých obrysech, jakým způsobem určujeme zmíněné čtyři typy psychofyzických vlastností osobnosti. Detailněji pak bude tato problematika rozpracována v kapitole o Ascendentu.