Aspekty Neptunu

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 16. 12. 2005

Aspekty Neptunu s Plutem

Aspekty Neptunu a Pluta

Harmonické aspekty trvají velmi dlouho, obě planety byly v sextilu od roku 1945 do roku 1995, dá se usuzovat, že působí na mírové smýšlení a ve spojení s dalšími aspekty posilují další mírotvorné a transformační akce v globálním měřítku.

Konjunkce přináší vždy hluboké historické zlomy, ukončuje, nebo vyvolává konflikty a v horokopu působí často ochranným způsobem pro účastníky válečných konfliktů. Nachází li se v horoskopu v silné pozici, přináší intenzitu v emocích, pochopení a smysl pro mysticismus a touhu po hluboké osobní transformaci. Neharmonická a opět pouze angulární je základní konstelací pro AIDS, malárii, malomocenství, sepsi a sebevraždy, rakovinu lymfatického systému. Harmonická konjunkce a harmonické aspekty nejsou příliš popsány, dávají hluboký vhled do duchovních záležitostí a podporují jeho transformaci.


Neharmonické aspekty naznačují období periody historických změn, které bývají vyvolávány duchovními a náboženskými krizemi. Jsou li v horoskopu na silné pozici, člověk má extrémní názory na svět a není si jistý svým přesvědčením. Pouze angulární aspekty jsou základní konstelací pro AIDS, malárii, malomocenství, sepsi a sebevraždy, rakovinu lymfatického systému.