Aspekty Uranu

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 16. 12. 2005

Aspekty Uranu s ostatními planetami

Aspekty Uranu a Neptunu

Harmonické aspekty dávají člověku touhu po smysluplném životě, ale jsou slabé a potřebují "pomoc" ještě dalších planet, aby se projevily. Posilují také fantazii.

Konjunkce vyvolává zejména touhu, až tlak po změnách. Člověk má tendenci měnit svůj život a zasahovat i do politického dění, se kterým není nikdy spokojen. Pokud je člověk veřejně angažován, jeho reformátorské snahy mají určité šance na naplnění, jinak v něm latentně přežívají v nespokojenosti s poměry. Konjunkce je sepětí iracionálna s odlišným a toto vede k obrovské originalitě, intenzívní tvůrčí schopnosti, novátorská inspirace, spojení těchto dvou planet je nejintenzívnější aspekt pro transformaci!!! Tato je hluboká, rychlá a intenzívní. Podobně se projevují i harmonické aspekty, ale nikoli tak silně. projevuje se pouze, je li angulární. Harmonická: milost nejhlubšího naplnění (sv. Grálu ? spojení Neptunické a Uranické energie). Neharmonicky: opět musí být angulární, potom se vyskytují perverzní sklony v určitých oblastech ? sexuální aberace (fetišismus, homosexualita ?lepšího typu? (zkušeností) atd.).


Neharmonické aspekty způsobují hlavně touhu po chaosu, převratu a anarchii. Typický aspekt pro revolucionáře. Takový člověk se rád účastní převratů a přes tyto události se prosazuje. Zmatečnost, tendence odlišovat se spíše vadami, než kvalitami, utopie, obtížně se uznávají vlastní chyby. Halux Valgus, homosexualita, kdy se člověk s homosexuální rolí neidentifikuje. Psychologické a psychiatrické záležitosti obecně. Pokud je aspekt angulární, potom se vyskytují perverzní sklony v určitých oblastech ? sexuální aberace (fetišismus, homosexualita ?lepšího typu? (zkušeností) atd.).Aspekty Uranu a Pluta

Harmonické aspekty způsobují, že člověk pociťuje jakousi vnitřní povinnost změnit běh věcí ve svém životě, i ve svém okolí. Dle charakteru aspektu bytost často dosahuje výrazné osobní proměny, která se také může prožívat pomocí vnějších událostí. Harmonické aspekty vytvářejí silné, originální osobnosti (zejména jsou li na citlivých bodech). Geniální nápady, pro které nadchnou široký okruh lidí. Podobně, ale ještě silněji se projevuje konjunkce. Aspekty Uranu s ostatními vnějšími planetami jsou různorodé, většinou obtížně projevitelné, ale Pluto umožňuje tyto aspekty spouštět a ty se tak mohou projevit v reálném životě.


Konjunkce je řídce se vyskytující aspektem a provází vždy hluboké zlomové periody v historii lidstva. Konjunkce vytváří silné, originální osobnosti (zejménaje je li na citlivých bodech). Geniální nápady, pro které nadchnou široký okruh lidí. Zejména konjunkce poskytuje buď zcela výjimečnou osobnost, nebo zcela šílenou! Aspekty Uranu s ostatními vnějšími planetami jsou různorodé, často obtížně projevitelné, ale Pluto umožňuje tyto aspekty spouštět a ty se tak mohou projevit v reálném životě.


Neharmonické aspekty působí podobně jako konjunkce, ale v rovině psychiky navíc způsobují napětí a vyvolávají touhu po změnách. Aspekty Uranu s ostatními planetami jsou různorodé, obtížně projevitelné, ale Pluto umožňuje tyto aspekty spouštět a ty se tak mohou projevit v reálném životě. Vyloučení ze společnosti na základě prosazování své odlišnosti, zločinnost, ale geniálního formátu, využití geniality v magii, ale špatným směrem. Korsakovův syndrom (chronický alkoholismus ve spojení s nervovou chorobou). Anus praeter (náhradní vývod z tlustého střeva), žlučníková kolika bez kolistiázy (pouze psychogenní), abscesy mazových žláz, amok.