Aplikace a separace

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 11. 12. 2005

Aplikační a separační typ aspektu

Ideální aspekt je takový, jehož úhel je přesný, tj. bez odchylek. Tedy ideální konjunkce je přesně 0 stupňů, ideální kvadratura přesně 90 stupňů, atd. Málokdy je však aspekt přesný a většinou má nějakou úhlovou odchylku v rámci povolené tolerance. Tedy například kvadratura Slunce a Saturnu může být v rozmezí 85 až 95 stupňů, mezi Sluncem a Měsícem 75 až 105 stupňů atd. Každá planeta má svoji úhlovou rychlost, tato rychlost se od jiné planety většinou liší. Nejrychlejší planetou je Měsíc a nejpomalejší Pluto. A nyní: pokud v jakémkoli aspektu rychlejší planeta dohání druhou a to tak, že se úhel mezi nimi blíží hodnotě úhlu ideálního aspektu, jedná se vždy o aspekt aplikační.

Příklad: Saturn na dvacátém stupni Berana je aspektován Měsícem na osmnáctém stupni a protože je Měsíc vždy rychlejší, jedná se o aspekt aplikační. Pokud by byl Měsíc za dvacátým stupněm Berana, jednalo by se naopak o aspekt separační, protože Měsíc by se od Jupitera vzdaloval, "utíkal by mu". Tento aplikační aspekt se v horoskopu projevuje tak, že se se jeho vlivům (kladným i záporným) nedá v životě vyhnout, tedy projeví se vždy. Znázorňuje jakýsi pomyslný "učební plán", který nám byl dán při narození a tento plán nelze nijak obejít. Vliv jakéhokoli aspektu lze ale ovlivnit pochopením jeho významu a přijetím jeho energie, tímto způsobem se člověk nejrychleji "posouvá" ve svém vývoji kupředu.


Pokud se však rychlejší planeta v aspektu od druhé planety vzdaluje, tedy zvyšuje úhlovou diferenci (orb), jedná se o aspekt separační. Tento separační aspekt se na rozdíl od aplikačního nemusí vůbec projevit, dle teorie se jedná o jakési "stíny minulosti", které si přinášíme do tohoto života z minula a záleží pouze na aktuální situaci, jestli nás tento aspekt ovlivní, nebo ne. Při posuzování separačních aspektů vždy přihlížíme k postavení zúčastněných planet - tedy například separační konjunkce Slunce a Merkura s orbem 2 stupně se díky tomuto malému orbu projeví téměř vždy, nebo alespoň bude komunikaci člověka často ovlivňovat. Bude li ale tato konjunkce široká, tedy například až patnáct stupňů, nemusí se její vliv projevit vůbec.