Výživové typy

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Zdravá výživa, Vydáno dne: 01. 12. 2005

Hlavní výživové typy člověka

O vlivu potravy na tělesný vzhled člověka jsme se sice dočetli na předchozích stránkách, ale nyní se podíváme na takzvané výživové typy. Jedná se o další a neméně důležité ukazatele, dle kterých lze upravovat a přizpůsobovat způsoby výživy doslova "na tělo".

Typ 1
Vyznačuje se dobrým přístupem k fyzické práci, pohotovými akcemi, dokáže se prosazovat, umí používat a prakticky realizovat své myšlenky. Pokud člověku činí výše uvedené činnosti potíže, je nesoustředěný a neumí se příliš dobře prosazovat, je možno pomocí stravy ovlivnit kladně instinktivní stránku jeho charakteru a to zejména stravou převážně rostlinného původu a v těžší úpravě - tedy například vařené obiloviny, kysané zelí, zeleninové omáčky, Tento druh potravy případně podporuje rozvoj potřebných vlastností instinktivního typu, které momentálně chybí, nebo jsou z nějakého důvodu potlačeny.


Typ 2
Charakteristikou této osobnosti je dobrý fyzický vzrůst, svalová hmota je většinou solidně vyvinuta, často má v oblibě dobré syté jídlo, působí pevným a silným dojmem. Dokáže se dobře prosadit, jsou ale možmé problémy s rychlostí reakcí a konstruktivním myšlením. Je pracovitý a také může mít poněkud hrubší vyjadřování. Pakliže není tento typ v osobnosti příliš prosazen, lze jej zvýraznit stravou více jangového typu: pečené maso, vejce, slané sýry, ryby, jáhly a potrava s delší dobou vaření (kořenová zelenina).


Typ 3
Je dobrým myslitelem, nedělá mu potíže organizovat, vynalézat, má neustále mnoho nápadů, které ovšem hůře realizuje, pokud není například prosazena instinktivní složka. K hrubé fyzické práci se většinou nestaví příliš pozitivně, obvykle také zanedbává základní fyziologické potřeby svého organismu. Dobře zvládá krizové situace rozumem a nedostává se tak často do hádky. Je li intelektuální složka potlačena, je možno jí zdůraznit upřednostňováním spíše jinové potravy - ovoce, mléčné výrobky, listová zelenina, luštěniny, v malé míře i sladkosti, i když ty jsou pro náš organismus velmi málo vhodné a tak je nahrazujeme spíše sušeným ovocem.


Mezi dalšími možnostmi, jak ovlivňovat rovnováhu všech tří typů v celkovém projevu osobnosti můžeme používat například vhodný druh poslechové hudby: K prvnímu typu se hodí spíše lehká, s monotónním rytmem, jazz a podobně. Ke druhému rytmická, rocková, pochodová a moderní. Třetí se zvýrazňuje vážnou a esoterní hudbou, koncerty a operou.


Z uvedených příkladů je patrné, jak jsou důležité vstupy těch správných energií do organismu, a to ve všech spektrech lidského energetického pole (aury). Budete li se nenásilně snažit odpovídajícím způsobem prosazovat ve svém životě určitá pravidla, jejichž základy jsou naznačeny na této stránce, můžete zažít nejedno příjemné překvapení a to i bez ohledu na to, jestli se úspěchy dostaví po kratší či delší době.