Pozitivní myšlení a mentální techniky Alfa

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Techniky Alfa, Vydáno dne: 29. 11. 2005

Seminář mentálních technik Alfa

Naprostá většina lidí se domnívá, že člověk má jasně dané možnosti a hranice, které může překročit pouze určité procento vyvolených, jimž byly určité schopnosti dány do vínku při narození. Skutečnost je ovšem taková, že v každém člověku se skrývá obrovský potenciál a záleží pouze na způsobu, jakým ho lze objevit a aktivovat. Jednou z možných cest jsou mentální techniky Alfa a pozitivní myšlení. Byl jsem na seminářích často svědkem překvapení mnoha lidí, kteří náhle s údivem zjistili, jakými schopnostmi náhle disponují...Před několika lety jsem vezl na seminář prvního stupně Reiki kamaráda, který kdysi absolvoval seminář Alfy u pověstného Ing. Petra Velechovského z Liberce. Na závěr semináře byl uspořádán přechod přes oheň. Nechala se rozhořet veliká hranice, pak se ještě hořící dřevo rozhrabalo na deseti metrech délky a absolventi semináře přes něj v hladině Alfa bosýma nohama bez problémů přecházeli. Žhavé uhlíky o teplotě přes tisíc stupňů Celsia nenechaly na jejich nohách vůbec žádné následky. To bylo pro mě krásným potvrzením, že metody, které vyučuji na semináři mentálních technik Alfa a pozitivního myšlení, opravdu fungují. Ostatně - jednotlivé ohlasy mnoha absolventů hovoří samy za sebe. Proto už několik let pořádám třídenní semináře "Mentálních technik Alfa a pozitivního myšlení", k naprosté spokojenosti většiny zúčastněných.


Jak je vlastně možné, že naše schopnosti se mohou vymykat veškeré logice a my jsme schopni dokázat téměř nemožné? Není to zase až tak složité, je pouze potřeba naladit svůj mozek do potřebné frekvence, takzvané hladiny Alfa, neboli kmitočtu 7-10 hertzů za sekundu. Pak jsme schopni vyřešit většinu svých problémů, pozitivně programovat svoji přítomnost i budoucnost, zbavit se většiny svých nemocí a velmi výrazně pozitivně ovlivnit náš život. Naše myšlení se posune do opravdu pozitivnějších rovin, tedy na svojí původní a přirozenou úroveň a v našem životě i okolo nás se začnou dít věci, které by jsme si asi těžko předtím připustili. Pojďme se nyní podívat na lidský mozek a na velmi stručný princip jeho fungování.


Mozek pracuje na mnoha frekvencích a ty jsou závislé na momentálních potřebách našeho organismu. Nejběžnějším stavem v současné době je stav "beta", tedy stav, kdy mozek pracuje na nejvyšší výkon, ve frekvencích 20 - 30 hertzů. Příroda nás vybavila tímto stupněm z důvodu potřeby racionálního řešení náhlých krizových situací. Prvotní lidé se v případě náhlého nebezpečí "přepnuli do "bety" a rychle a účinně řešili nastalou situaci. Problémem současné doby je skutečnost, že požadavky na člověka se zcela změnily. Dříve člověk více odpočíval, relaxoval a stresu využíval k lovu či obraně. Ve stavu "beta" pobýval pouze krátkodobě a tak si jeho organismus mohl dostatečně odpočinout. V dnešní době trávíme v "betě" většinu denní doby a možnost odpočívat a regenerovat se je tak značně snížena. Do stavů "alfa", "delta" a "théta" se tak dostáváme pouze během nočního spánku a to bohužel často nestačí. Jak vlastně vypadá zdravý spánek a co jsou to zmíněné stavy "alfa", "delta" a "théta"? "Alfa" je potřebný stav, kdy mozek pracuje na frekvenci okolo sedmi až deseti hertzů. "Delta" je činnost okolo čtyřech hertzů a "théta" dva a méně hertzů. Při zdravém spánku "sklouzneme" do "alfy", zde načerpáme nové síly a odtud pak dále do "delty" a do "théty". Po chvíli se začne činnost našeho mozku ve spánku zvyšovat a frekvenčně se dostává opět k "alfě", odtud zase zpět do nižších hladin a tak se celý cyklus opakuje až do probuzení. Zdravý spánek je možné zakončit jedině probuzením v "alfě", vzbudíme li se násilně v "deltě", či "thétě", jsme po dlouho dobu jakoby omámení a potřebný odpočinek k regeneraci organismu se vlastně nedostaví. I po deseti hodinách spánku se tak můžeme cítit vysloveně málo odpočatí. Tímto problémem trpí zejména lidé, kteří nemají pravidelný životní rytmus - směnaři, policisté, hasiči, lékaři v nemocnicích atd. Dále pak lidé, kteří právě většinu dne tráví ve výše uvedeném stavu "beta". Jak z celého problému co nejlépe a nejúčinněji vyváznout a jak vlastně změnit od základu svůj život a naučit se tvořivě pracovat se svým podvědomím?


Četné staré i nové knihy nás učí, jak lze požadovaného stavu "alfa" dosáhnout, co je to vlastně meditace či relaxace a také - co je to tvůrčí představivost. Jedná se vždy o znovuobjevení dávných a často zapomenutých schopností. Jednou z těchto základních schopností je dosáhnout kdykoli potřebného stavu "alfa", stavu, kdy náš mozek pracuje na frekvencích od sedmi do deseti hertzů a kdy sice nespíme, ale fyziologické funkce našeho organismu jsou utlumeny a mozek tak má dostatek energie ke své tvořivé činnosti. V tomto stavu se pohybujeme na tenké hranici mezi spánkem a bděním a můžeme velmi účinně praktikovat tzv. mentální techniky. Posunujeme své myšlení do pozitivních rovin, programujeme si zdraví či úspěch, přicházíme na podstatu svých problémů atd. Co se vlastně tedy na semináři "mentálních technik alfa a pozitivního myšlení" naučíte?


Seminář je zaměřen zpočátku na metody, kterými budete snadno a bez problémů dosahovat požadovaného stavu "alfa". Dále pak na jednotlivé účinné techniky práce s podvědomím, mentální programování a pozitivní zaměření mysli. V průběhu jednoho víkendu a pak ještě pokračovacího jednodenního semináře se pod vedením lektora naučíte jednoduše dosahovat stavu "alfa" a používat jej k tvořivému programování svého vlastního života. Naučíte se vytvořit si tzv. "mentální pracovnu" a návazné techniky, zlepší se váš zdravotní stav, budete schopni ovlivnit dění ve svém životě a také účinně pomáhat druhým lidem a to zejména na dálku. Zlepší se vaše paměť i intuice a mnohé další. Seminář "Pozitivní myšlení a mentální techniky Alfa" je jedním z kurzů, po jejichž absolvování budete schopni opravdu účinně ovlivnit svůj život, budoucnost a další vývoj...
  Výborně organizované semináře můžete také absolvovat u výše zmíněného Ing. Velechovského, odkaz naleznete na http://www.volny.cz/modraalfa/, dále pak u Ing. Lengyela na http://www.marketlink.cz/uluru/main.html a osobní a velmi dobrou zkušenost mám se svým mistrem Reiki Láďou Patákem, který sám kdysi organizoval na závěr semináře přechody přes oheň. Jeho stránky naleznete na: http://www.prodex.cz.