Ceny a termíny seminářů

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Ceník a nabídka seminářů, Vydáno dne: 26. 11. 2005

Ceny, nabídka a termíny jednotlivých kursů a služeb

Aktuální termíny kursů:

V tuto chvíli není naplánován žádný kurs na konkrétní termín


Ostatní kursy nejsou v této chvíli naplánovány na pevný termín. Obvykle je pořádám na vyžádání, pokud se sejde více lidí. Pro bližší informace mě prosím kontaktujte na mailu, nebo telefonem.Aktuální ceny kursů a služeb:

Jakýkoli jednodenní seminář 1. až 3. stupeň Reiki 1000 Kč

Jednodenní seminář Rainbow Reiki a drahých kamenů 1000 Kč

Jakýkoli opakovací seminář pro zájemce z jiných kursů 1. až 3. stupeň Reiki 500 Kč

Astrologie jeden víkendový kurs 1100 Kč (sedm víkendů)

Písemné vypracování detailního osobního horoskopu 3000 Kč

Regresní terapie, odvedení přivtělených duší, léčení fyzických i duševních potíží, fóbií atd. 500 korun. Obvyklá doba jednoho sezení je dvě až tři hodiny.

Pozitivní myšlení a mentální techniky Alfa, třídenní kurs (2 víkendy) 1800 Kč

"Vyhlídkový let" (viz popis níže) 1450-2100 Kč / 1 letová hodina

Osoby nevýdělečně činné mohou požádat o slevu 50% na seminář Reiki kteréhokoli stupně.

Metodika a cenová politika nabízených služeb:

Reiki základní
Semináře Reiki první, druhý, třetí stupeň a speciální seminář Rainbow Reiki a drahých kamenů jsou jednodenní, obvykle od devíti do sedmnácti hodin. Kursy pořádám většinou v Praze a v Kralupech nad Vltavou, na vyžádání dojedu do jiného města. V daném místě je třeba si pronajmout vhodnou místnost, je však také možné uspořádat seminář v soukromém bytě. Nabízím poloviční ceny osobám nevýdělečně činným, ale při organizování semináře vždy přihlížím k počtu zájemců a vzdálenosti. Cesta z Prahy na opačný konec republiky, kde mi čtyři nevýdělečně činní zájemci nepokryjí ani náklady na cestu a na pronájem místnosti, se mi bohužel nevyplatí. Při menším počtu zájemců jsem tak nucen pořádání semináře odmítnout.
U těchto kursů ale standardně nabízím možnost zúčastnit se bezplatných dvou úvodních hodin, po kterých můžete odejít, pokud se vám nějakým způsobem můj výklad nebude líbit. ешко украина

Reiki speciální (Rainbow Reiki)
Tento seminář je jednodenní, ale výrazně náročnější na organizaci, protože se na něm pracuje s drahými kameny, které si za tímto účelem půjčuji ve specializovaném velkoobchodě. Bývá tak většinou o hodinu delší, aby bylo možné stihnout celý program výuky a praktických cvičení. Podobně jako jsem psal v článku o Rainbow Reiki, i zde vás raději upozorňuji, že v průběhu semináře si určitě budete chtít zakoupit drahé kameny. Těchto kursů jsem již pořádal mnoho a reakce účastníků byly vždy stejné: nakonec odjížděli s kapsami plnými kamenů:-) Drahé kameny si na semináři můžete bezplatně zapůjčit, jejich dostupnost je výrazná přidaná hodnota kursu. Rovněž kyvadla z přírodních materiálů bývají na zapůjčení k dispozici. Minimální počet účastníků je deset, v případě menšího zájmu nemá význam seminář pořádat z více důvodů, které zájemcům rád vysvětlím e-mailem, nebo telefonicky. Abych mohl na kurs opatřit vše potřebné, je nutné je začít připravovat minimálně jeden měsíc před jeho konáním, protože některé druhy kamenů, či kyvadel se obtížně shání a je třeba je nejprve objednat.

Reiki opakovací kurs
Tento seminář pořádám speciálně pro zájemce, kteří se rozhodnou získat u mě vyšší stupeň Reiki, absolvovali ?jedničku? či ?dvojku? u někoho jiného a o Reiki toho příliš nevědí. Bohužel takových lidí je stále více a já nemám mnoho prostoru pro to, abych jednomu zájemci individuálně celý den vysvětloval základní principy fungování Reiki a obecné postupy k jejímu používání. Stalo se mi také, že lidé po kursu u jiného lektora vůbec schopností používat Reiki nedisponovali. To jsou však výjimky. Seminář není ?povinný?, ale v případě vašich pochybností či tápání ho mohu jedině doporučit. Pokud se však někdo z účastníků mých seminářů rozhodne k opakování kursu libovolného stupně Reiki, neplatí již žádné kursovné. U tohoto kursu ale standardně nabízím možnost zúčastnit se bezplatných dvou úvodních hodin, po kterých můžete odejít, pokud se vám nějakým způsobem můj výklad nebude líbit.

Astrologie víkendové kursy
Astrologie je složitá záležitost a uvedených sedm víkendů (2x7 dní ? lze rozložit) je skutečně minimem, při kterém se lze tuto velmi zajímavou metodu naučit. Učiva je hodně a je třeba jej vstřebat teoretickým, i praktickým způsobem. Nutná délka semináře je ověřená praxí a není možné jí nijak zkrátit. Obvykle se kursy konají jednou za měsíc, tedy v délce sedmi měsíců, mimo hlavní letní prázdniny. U tohoto kursu ale standardně nabízím možnost zúčastnit se bezplatných dvou úvodních hodin, po kterých můžete odejít, pokud se vám nějakým způsobem můj výklad nebude líbit.

Vypracování osobního horoskopu, konzultace, terapie
Osobní horoskop je mocný nástroj, který odhalí vaše silné i slabé stránky a vzorce uvažování a chování, které mohou způsobovat nejrůznější problémy, od negativních způsobů chování až po fyzické i duševní nemoci, nebo jejich dispozice. Lze rozklíčovat genetické faktory, vyvarovat se různých nebezpečí, či nepříjemných situací, vydat se optimální cestou, najít příčiny svých partnerských problémů, využít pozitivních vlastností atd. Mě osobně znalost mého horoskopu a práce s ním na mé cestě velmi pomohla. Musel jsem se k ní však dopracovat sám, vlastním studiem a účastí na seminářích, z kterých mě nejvíce posunuly kupředu kursy MUDr. Jana Franka. Proto vám nabízím výklad či výuku a mohu vám tak ušetřit mnoho let samostudia, i když k osobním zkušenostem budete nakonec nuceni se propracovat sami. V případě žádosti o výklad upřednostňuji osobní konzultaci, kterou lze spojit i s následnou terapií, zaměřenou na konkrétní nalezený problém. Je to velmi účinná kombinace a časově i finančně výhodná zejména pro vás. Někdy to ale z mnoha důvodů (nemoc, vzdálenost) není možné a potom lze zvolit písemnou, či telefonickou formu výkladu a návrhu možných opatření. Vše vždy závisí na svobodném rozhodnutí zájemce. Z osobního horoskopu lze odhalit prakticky vše, od příčin neúspěchu, partnerských problémů, až po kořeny nemocí atd. Rovněž je z něho dobře vidět například i způsob výchovy dotyčného a přístup jeho rodičů. To vše lze poskládat do výsledného obrazu, s nímž se dá dále pracovat. Pokud však budete mít při této návštěvě pocit, že pro vás není přínosná, poznáme to většinou hned na začátku a potom od vás samozřejmě nebudu vyžadovat žádnou úhradu za můj čas a služby.

Pozitivní myšlení a mentální techniky Alfa
Tento kurs je třídenní z důvodu zvládnutí jednotlivých částí vyučované látky. Jedná se vždy o výklad teorie, který je následován praktickou částí. Tři dny se po mnoha zkušenostech jeví jako optimální, většinou je vhodné věnovat semináři jeden celý víkend a následně pak po zhruba měsíci další víkendový den dle vlastního uvážení. Jedná se účinné techniky a postupy, jejichž pomocí můžete objevit své skryté rezervy a schopnosti a prakticky je využít v běžném životě. U tohoto kursu ale standardně nabízím možnost zúčastnit se bezplatných dvou úvodních hodin, po kterých můžete odejít, pokud se vám nějakým způsobem můj výklad nebude líbit.

"Vyhlídkový let"
Titulek je úmyslně v uvozovkách, protože vyhlídkový let je oficiální název letecké služby, kterou může poskytovat pouze certifikovaný subjekt, vybavený příslušným oprávněním a povolením Úřadu pro Civilní Letectví. To byste se ovšem nedoplatili. Nabízím svezení v dvoumístném, moderním, celkovovém hornoplošném letadle P-92 Super Echo, vybaveném moderní avionikou a hlavně raketovým záchranným systémem, který velmi výrazně zvyšuje bezpečnost letu. Z letadla je výborný výhled a je vybaveno systémem dvojího řízení. Záběry z poklidného večerního letu můžete shlédnout na tomto odkazu. Podmínkou letu je vždy dobré počasí bez extrémního větru a dobrá viditelnost, bezpečnost a pohoda posádky jsou klíčové prvky zodpovědného pilota:-)