Mistr učitel Reiki

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Reiki, Vydáno dne: 26. 11. 2005

Nejvyšší stupeň Reiki

Mistr učitel je absolvent třech stupňů Reiki, který ovládá techniku iniciace energetických center u druhých lidí. Obvykle si absolventi semináře třetího stupně osvojují toto umění současně při iniciaci zbývajících čaker, ale záleží to samozřejmě na osobním přístupu každého mistra. Například tradiční mistři vychovávají nové mistry jen neradi a učební proces bývá velmi dlouhý, na druhou stranu je u těchto absolventů záruka opravdu dobrých znalostí problematiky a dobře vedených seminářů. Oproti nim stojí netradiční mistři, kteří sledují především finanční návratnost investice a jsou schopni prodávat iniciační symboly komukoliv, kdo o to projeví zájem. O obchodu s Reiki jsem se podrobněji rozepsal v úvodním článku.Mistr učitel je člověk, který není do tohoto stupně již nijak iniciován, pouze je mu předán pátý, iniciační symbol, pomocí kterého může následně provádět iniciaci čaker u ostatních lidí. Iniciace samotná vyžaduje určité zkušenosti s Reiki a já osobně jsem absolvoval značné množství seminářů, ze kterých jsem si odnesl neocenitelné zkušenosti. Nejsem zastáncem dnešních komerčních metod, kdy se tzv. mistrem stává každý, kdo je schopen dobře zaplatit. Například samotné vyladění čaker při iniciaci prvního stupně může být u některých lidí značně dramatické a pokud se vyskytnou potíže, člověk bez zkušeností si s nimi poradí pouze obtížně, nebo vůbec.

Způsoby předání schopností působit Reiki mohou být různé. Dřívějším hromadným seminářům dnes zvoní hrana a roste počet mistrů, kteří provádí iniciace soukromě, jednotlivcům. Má to své pro i proti. Na semináři je více prostoru pro dotazy a předání infomací, společná meditace je hlubší a účinnější. Celkově mají lidé ze společného, dobře vedeného semináře lepší pocit a hezké vzpomínky. Iniciační proces má také většinou slavnostnější ráz. Individuální iniciace je vhodná pro nemocné, upoutané na lůžko, nebo pro osoby, které mají potíže s komunikací ve větším kolektivu. Obecně je ale úroveň znalostí po absolvování dobře připraveného semináře vyšší.

Nové mistry vychovávám jen zřídka, dotyčného člověka musím znát a mít jistotu, že jeho zkušenosti a znalosti jsou na dostatečné úrovni. Netrvám tolik na komunikačních schopnostech, každý přeci nemá chuť pořádat hromadné semináře. Někomu stačí, že může předat Reiki iniciaci své rodině, nejbližším příbuzným a přátelům. A Reiki je tu přeci opravdu pro každého...


Podobně jako mistr profesionál, tedy absolvent třetího stupně Reiki, i mistr učitel by měl znát a dodržovat následující, obecně platné duchovní principy:

Mistr vždy souhlasí se všemi událostmi ve svém životě, neboť ačkoliv vypadají jakkoli nepříznivě, v dřívější době vytvořil podmínky k jejich vzniku. Neznamená to však, že podlehnete tlaku událostí, ale vezmete si z nich poučení.

Mistr vidí dokonalost i ve zdánlivě nedokonalém.

Ne vždy si Mistr uvědomuje, na jaké úrovni chtěl dosáhnout určitého výsledku. Ale nikdy nepochybuje o tom, že daného výsledku na nějaké úrovni dosáhnout chtěl.

Mistr nikdy a nic neodsuzuje, za žádných okolností. Ví, že si vytvořil všechno, co nyní prožívá a je si vědom prostého faktu, že je schopen kdykoli změnit vše, co kdy vytvořil.

Mistr si uvědomuje, že vše, co by odsuzoval by vlastně udržoval. Ví, že pro svůj vývoj potřebuje vše, co vlastní a prožívá právě v tomto okamžiku.

Mistr se rozhoduje vždy sám za sebe, nikoli na základě zažitých společenských konvencí a názorů okolí. Svá rozhodnutí považuje za správné a stejnou volbu dává i druhým.

Mistr ví, že svoboda je podstatou duše, nikoli jejím cílem. Nikdy neomezuje svobodu svojí, ani druhých.

Mistr ví, že rozhodnutí druhých nemá právo měnit a ovlivňovat, přestože se mu mohou jevit jako nevhodná či dokonce škodlivá.

Mistr pozoruje, vyhodnocuje a pokud je požádán, pomůže.

Mistr má na své cestě k osvícení dovoleno vše, co činí s láskou a nejlepším svědomím.

Mistr se vždy řídí svými pocity.

Mistr dělá vždy to, co ho baví a naplňuje. Ví, že je to snadná a jediná možná cesta k dokonalosti a štěstí.

Mistr se nesnaží o výsledky, prostě si jen uvědomuje, že již existují.

Mistr nedělá nic pro to, aby dosáhl uznání, ale chce vyjádřit to, čím ve skutečnosti je.

Mistr vždy uznává druhé takové, jací jsou a vždy povzbuzuje druhé k tomu, aby uznávali a milovali sami sebe. Nikdy ze skromnosti nepopírá nejkrásnější aspekty svého já a o totéž se snaží u druhých.

Mistr se dokáže radovat z vlastní existence. Ze svých pocitů, kontaktů, úspěchů i neúspěchů a život považuje za lehkou hru, která ho povznáší k poznání a dalšímu duchovnímu růstu.