První stupeň Reiki

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Reiki, Vydáno dne: 25. 11. 2005

Seminář prvního stupně Reiki

První stupeň Reiki je také stupněm základním, který vám umožňuje harmonizovat živé organismy bez možnosti cíleného působení do určitého místa či léčby na dálku. Abyste mohli Reiki používat, musí vám být provedena tzv. iniciace do prvního stupně. To je energetický proces, který individuálně vykonává tzv. Mistr Reiki, což je člověk, který zná potřebné záležitosti a většinou také má v práci s Reiki značné zkušenosti.Iniciace do prvního stupně vyrovná vaše energetická centra - čakry a naladí je pro příjem a přenos univerzální životní nepolární energie, která se nazývá v japonštině Reiki. (Rei je cesta, Ki životní energie, z čínštiny známá jako čchi). Iniciací vašich čaker se vám zároveň zlepšuje intuice, komunikační schopnosti i schopnost přijímat a dávat lásku. Velmi přínosná je rovněž možnost diagnostikovat energetické disbalance pomocí citu v dlaních. Lidé trpící na studené ruce často zaznamenají příjemnou změnu k lepšímu a jejich krevní tlak se také často urovná. Působit Reiki můžete v základním i vyšších stupních na sebe i na druhé, včetně zvířat a rostlin.

Vlastní působení energií Reiki je velmi příjemné, uzdravující a uklidňující a to jak pro "pacienta", tak pro osobu, která Reiki působí. Přijímající člověk většinou pociťuje teplo, brnění, případně mravenčení a také značné uvolnění. Podobné uvolňující pocity prožívá ve stejnou chvíli i člověk působící. Po iniciaci do prvního stupně také často zaznamenáte náhlou náklonnost zvířat, kterou vám budou projevovat, protože se ve vaší přítomnosti budou cítit dobře. První stupeň Reiki je vhodný pro lidi, kteří si chtějí vyzkoušet léčení touto metodou a hledají nenásilnou a přírodní cestu ke zdraví.

Na semináři prvního stupně se naučíte:
- základní techniky, jak komplexně ošetřit pomocí Reiki všechny důležité orgány a klouby lidského těla
- nejpoužívanější metody na obvykle se vyskytující zdravotní problémy - principy fungování Reiki, čaker, souvislosti mezi jemnohmotnými úrovněmi a stavem fyzického těla
- základní metodiku práce s energií Reiki, její spuštění, ukončení atd.
- historii vzniku této přírodní a účinné alternativní metody léčení
- obecné principy vzniku nemoci a postupy pro jejich kompenzaci
- pět duchovních principů Reiki
- získáte iniciaci do prvního stupně Reiki

Cílem tohoto semináře je poskytnout vám všechny potřebné praktické i teoretické znalosti, abyste mohli energii Reiki prvního stupně účinně používat k léčení sebe i druhých.